Users Playing this game are also playing:

Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious
Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious
Getsu Fuuma Den
Getsu Fuuma Den
Fire Bam
Fire Bam
Little Samson
Little Samson

Users who own this game also own:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Ai Senshi Nicol
Ai Senshi Nicol
Mega Man 2
Mega Man 2
Final Fantasy
Final Fantasy
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Mega Man 3
Mega Man 3