Users who own this game also own:

Akumajou Dracula
Akumajou Dracula
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Bio-Miracle Bokutte Upa
Bio-Miracle Bokutte Upa
Golden Axe
Golden Axe

Users who love this game also love:

Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Final Fantasy
Final Fantasy
Super Mario World
Super Mario World
Mega Man 4
Mega Man 4