Users who own this game also own:

Baseball
Baseball
Famicom Golf: Japan Course
Famicom Golf: Japan Course
Famicom Golf: US Course
Famicom Golf: US Course
Clu Clu Land
Clu Clu Land
Tennis
Tennis

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Mega Man 4
Mega Man 4
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette