Users who own this game also own:

Naruto: Ninja Council 2
Naruto: Ninja Council 2
Mahjong Taisen
Mahjong Taisen
Nekketsu! Beach Volley dayo Kunio-Kun
Nekketsu! Beach Volley dayo Kunio-Kun
Classic NES Series: Metroid
Classic NES Series: Metroid
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku II
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku II

Users who love this game also love:

Army Men: Sarge's Heroes
Army Men: Sarge's Heroes
Puyo Puyo~n: Kakkun to Issho
Puyo Puyo~n: Kakkun to Issho
Absolute Supercars
Absolute Supercars
The Shadow
The Shadow
Monopoly
Monopoly