Users who own this game also own:

Oni III: Kuro no Hakaishin
Oni III: Kuro no Hakaishin
Oni IV: Kishin no Ketsuzoku
Oni IV: Kishin no Ketsuzoku
Kirby's Pinball Land
Kirby's Pinball Land
Revenge of the 'Gator
Revenge of the 'Gator
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance

Users who love this game also love:

Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
DoraKazu: Nobita no Suuji Daibouken
DoraKazu: Nobita no Suuji Daibouken
Chrono Trigger
Chrono Trigger