Users who own this game also own:

Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Mole Mania
Mole Mania
Ultima: Runes of Virtue II
Ultima: Runes of Virtue II
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls

Users who love this game also love:

Cave Noire
Cave Noire
Power Pro Kun Pocket 1+2
Power Pro Kun Pocket 1+2
Don Doko Don 2
Don Doko Don 2
Brilliant Hamsters!
Brilliant Hamsters!
Akko de Pon! Ikasama Hourouki
Akko de Pon! Ikasama Hourouki