Users who own this game also own:

Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan
Nemesis
Nemesis
Batman: Return of the Joker
Batman: Return of the Joker
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru

Users who love this game also love:

AYSO Soccer '97
AYSO Soccer '97
Dragon Ball Z: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku: Uchuu-Hen
Dragon Ball Z: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku: Uchuu-Hen
Game & Wario
Game & Wario
Famicom Mini: Mario Bros.
Famicom Mini: Mario Bros.
PDC World Championship Darts 2009
PDC World Championship Darts 2009