Users who own this game also own:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Castlevania: The Adventure
Castlevania: The Adventure
Oni IV: Kishin no Ketsuzoku
Oni IV: Kishin no Ketsuzoku
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
Oni V: Innin no Tsugumono
Oni V: Innin no Tsugumono