Users who own this game also own:

Yoshi
Yoshi
Tetris
Tetris
Sword of Hope II
Sword of Hope II
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Super Chinese Land 1-2-3 Dash
Super Chinese Land 1-2-3 Dash

Users who love this game also love:

Bank Heist
Bank Heist
Jig-a-Pix Wonderful World
Jig-a-Pix Wonderful World
Cat and Mouse/Football/Haunted House/Invasion/Win
Cat and Mouse/Football/Haunted House/Invasion/Win
Skylanders SuperChargers
Skylanders SuperChargers
Firewatch
Firewatch