Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land
Super Mario Land
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
Tetris
Tetris
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land

Users who love this game also love:

Doubutsu no Mori
Doubutsu no Mori
Yakouchuu II: Satsujin Kouro
Yakouchuu II: Satsujin Kouro
Navy Blue '98
Navy Blue '98
Urusei Yatsura
Urusei Yatsura
Monster Maker 2
Monster Maker 2