Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land

Users who love this game also love:

Mizushima Shinji no Daikoushien
Mizushima Shinji no Daikoushien
Arthur and the Invisibles: The Game
Arthur and the Invisibles: The Game
Talking Tom Gold Run
Talking Tom Gold Run
Doraemon no Study Boy: Gakushuu Kanji Game
Doraemon no Study Boy: Gakushuu Kanji Game
Charlotte's Web
Charlotte's Web