Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion
Metroid Prime
Metroid Prime

Users who love this game also love:

Animal Crossing
Animal Crossing
Super Mario Strikers
Super Mario Strikers
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Pac-Man World 2
Pac-Man World 2
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door