Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Metroid Prime
Metroid Prime
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine