Users who own this game also own:

Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Metroid Prime
Metroid Prime
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Diddy Kong Racing
Diddy Kong Racing
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion
Star Fox 64
Star Fox 64
Mario Kart 64
Mario Kart 64