hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by CWall

  Version: 1.1 | Updated: 11/08/05 | Search Guide | Bookmark Guide

             _________
            | ___  / T_H_E _L E G_E_N_D O F__
            | / / / | _ || |  \ __ \ / __ \
            |/ / / | |_\|| |  | | \ \| /__\ |
              / /  | _| | |  | | | || __ |
             / / /|| |_/|| |_/|| |__/ /| | | |
             / /__/ ||____||____|/_____/ |_| |_|
            /________| O C A R I N A O F T I M E
                         + MASTER QUEST
  
              Komplett guide av Christian Wall
               för Nintendo 64 och GameCube
                Version 1.1 (8/11 2005)
                cwall_85 (at) hotmail.com
               http://home.swipnet.se/cpg
  
                Denna guide är dedikerad
              Chris MacDonald/Kao Megura som
             hastigt avled den 17 maj 2004. Du 
             var den bästa av oss och vi kommer
                 aldrig glömma dig. 
  
  
                    Innehåll
                    ¯¯¯¯¯¯¯¯
                1.0 Introduktion
                2.0 Grunderna
                3.0 Kort-Walkthrough
                4.0 Walkthrough
                  4.1 Spiritual Stone of the Forest
                  4.2 Spiritual Stone of Fire
                  4.3 Spiritual Stone of Water
                  4.4 Forest Medallion
                  4.5 Fire Medallion
                  4.6 Water Medallion
                  4.7 Spirit Medallion
                  4.8 Shadow Medallion
                  4.9 Sista Striden
                5.0 Gerudo's Training Ground
                6.0 Master Quest Dungeons
                  6.1 Inside the Deku Tree
                  6.2 Dodongo's Cavern
                  6.3 Inside Jabu-Jabu's Belly
                  6.4 Forest Temple
                  6.5 Fire Temple
                  6.6 Ice Cavern
                  6.7 Water Temple
                  6.8 Bottom of the Well
                  6.9 Spirit Temple
                  6.10 Shadow Temple
                  6.11 Inside Ganon's Castle
                  6.12 Gerudo's Training Ground
                7.0 Hästen Epona
                8.0 Föremål
                9.0 Uppgraderingar
                10.0 De tomma flaskorna
                11.0 Byteshandeln och masker
                12.0 Okarina-melodier
                13.0 Hjärtbitar
                14.0 Gold Skulltulas
                15.0 Feer
                16.0 Alla minispel
                17.0 Magic Beans
                18.0 Affärer och Deku Scrubs
                19.0 Fiender
                20.0 Hålen i marken, etc.
                21.0 Enögda statyerna
                22.0 Hemligheter
                23.0 Om guiden
  
  För att hitta någonting snabbt i denna guide ska du ta fram sökfunktionen i 
  det program du använder. Oftast CTRL F eller CTRL B. Skriv sedan in avdel-
  ningens nummerkod. Behöver du till exempel hjälp med hur man når eller klarar
  Forest Temple ska du söka på 4.4 för Forest Medallion. Du kan behöva söka mer
  än en gång.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  1.0 Introduktion
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Välkommen till ännu en av mina svenska spelguider. Denna guide är skiven för
  alla versioner av The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nintendo 64-versionen,
  The Legend of Zelda: The Wind Waker Limited Edition och The Legend of Zelda:
  Collector's Edition. Här finner du troligen all information du kommer behöva
  och lite till. Dessutom finner du guider till alla dungeons i Master Quest-
  versionen som följde med Wind Waker Limited Edition. Master Quest och vanliga
  Ocarina of Time är identiska förutom dess dungeons. Därför kan du använda 
  denna guide till Master Quest också. 
  
  En del av denna guide är skiven ur mitt eget minne eftersom jag klarat spelet 
  en del gånger. Även om jag dubbelkollat allt, lyckas ganska många små detaljer
  förvirra min stackars hjärna. Hittar du något fel, meddela mig genast så ska 
  jag åtgärda det snarast. Själv avskyr jag när guider är inkonsekventa och 
  tyvärr har en del sådant smygit sig in här också. Särskilt med alla ASCII-
  kartor. Att synkronisera allt är mycket tidskrävande och dessutom är det 
  hemskt lätt att skapa småfel så jag har låtit bli. Detta till trots hoppas jag
  att du kommer uppskatta allt arbete jag lagt ner på denna spelguide.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  2.0 Grunderna
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Denna sektion handlar kortfattat om grunderna i Ocarina of Time. Det är säkert
  åtskilliga bruksanvisningar som försvunnit genom åren och det är inte särskilt
  tydligt i GameCube-versionen. Kan du inte förstå engelska blir det förstås 
  också svårare. Därför tar jag upp sådant som är viktigt innan du börjar spela.
  Detta gäller både Nintendo 64 och GameCube.
  
  
  Kontroller
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  A       -   Aktionknappen. Se högst upp på skärmen för att se vad du 
            kan göra. Exempel är tala, läsa, knuffa, klättra, öppna
            dörrar, ta bort föremål och slåss.
  B       -   Hugg med svärdet, används i kombination med styrspaken.
  R       -   Håll intryckt för att skydda dig med skölden.
  Z/L      -   Z på N64 och L på GameCube. När du ser att fen Navi rör 
            sig vid någon/något kan du trycka på denna knapp för att 
            fokusera. Läs mer om detta längre ner.
  Start     -   Pausa spelet och ta fram startmenyerna. Läs även mer om 
            detta längre ner.
  Styrspaken  -   Använd denna för att röra din spelkaraktär och markörer i
            Start-menyn.
  Styrkorset/L -   Styrkorset på GameCube, L på N64. Används för att stänga
            av och sätta på kartan i nedre högra hörnet av skärmen.
  C-knapparna/ -   På GameCube är det en spak och på N64 fyra knappar. På
  C-spaken/      C<, C> och Cv använder du föremål från Select Item-skärmen
  X, Y, Z       och med C^ tittar du dig omkring. När Naviikonen blinkar
            på skärmen ska du trycka på samma knapp för att höra tips
            från Navi. Knapparna X, Y och Z på GameCube-kontrollen har
            samma funktion som C<, Cv respektive C>.
  
  
  Starta spelet
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  När du sätter igång spelet är det förstås bara att trycka på Start-knappen
  för att komma till filväljaremenyn. Väl där kan du se tre olika filer. Detta
  är för att du ska kunna ha fler sparade spel på gång samtidigt eller för att
  fler ska kunna spela. Det spelar naturligtvis ingen roll vilken fil du väljer.
  Sätter du igång en fil för första gång får du sedan välja namn. Var försiktig
  med namnet eftersom att du blir kallad detta under resten av spelet. Hjälten i
  spelet är officiellt känd som Link. När du sätter igång en fil får du se 
  lite statestik. Du får se hur många hjärtbehållare du samlat, hur många Game
  Overs du fått och hur många handlingsrelaterade stenar/medljoner du funnit.
  Välj "Erase" för att radera/nollställa en av dina filer. När du väl raderat en
  fil får du aldrig tillbaka innehållet igen. "Copy" innebär att du kopierar 
  innehållet i en fil till en tom. Detta kan vara bra ifall du vill spela igenom
  ett roligt segment av spelet igen.
  
  I "Options"-menyn har du två alternativ. "Sound" ställer in ljudkanalernas 
  inställning. Har du endast en högtalare på din TV ska du välja "Mono", har du 
  två stycken väljer du "Stereo", har du ett Surround-system väljer du 
  "Surround" och spelar du med hörlurar väljer du "Headphones". "L Targetting"
  eller "Z Targetting" ställer in hur du måste trycka för att avnända fokuser-
  ingen i spelet. Väljer du "Switch" (rekommenderas) räcker det med att du 
  trycker på Z/L-knappen för att gå in fokusering, väljer du "Hold" måste du 
  hålla knappen intryckt för att fortsätta fokusera.
  
  Ifall du spelar Ocarina of Time på GameCube måste du ha ett minneskort 
  (Memory Card) för att kunna spara. Dessutom måste du ha nio eller femton block
  ledigt beroende på vilken version du spelar. 
  
  
  Z/L-fokusering
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Z gäller för N64 och L för GameCube. Ifall din fe Navi markerar något föremål
  kan du trycka på knappen i fråga och du kommer sedan kunna springa i sidleds
  runt föremålet medan du tittar på det. Detta är en mycket praktiskt och inno-
  vativ detalj. Från detta tillstånd kan du göra en mängd olika rörelser. Dess-
  utom kan du hålla knappen intryckt när Navi inte är framme för att nollställa
  kameran och se vad som finns bakom nästa hörn. För att ta dig ur Z/L-fokus-
  ering ska du dra kontrollspaken bakåt samtidigt som du trycker på Z/L.
  
  Vi sätter igång med det offensiva, svärdsattackerna. Om du inte fokuserar och
  hugger stillastående med svärdet hugger du ett horisontellt hugg, alltså från
  sida till sida. Går du framåt hugger du ett vertikalt hugg, alltså uppifrån 
  och ned. Fokuserar du huggar du vertikalt stillastående och går du framåt 
  sticker du snabbt med svärdet. Använd detta mot snabba fiender för att snabbt
  avbryta deras attacker. Ifall du fokuserar och drar styrspaken åt höger medan
  du höger så hugger du ett horisontellt hugg. Alla dessa tekniker har en tredje
  attack som ser annorlunda ut. Tryck snabbt tre gånger i följd för att se den.
  Genom att trycka på A-knappen medan du har svärdet framme gör du en hoppattack
  mot din fiende. Den är långsam, men alltid dubbelt så stark som någon av de 
  vanliga huggen. Använd denna för att snabbt vinna över din motståndare, men 
  inte om personen i fråga försvarar väl. Om du håller B-knappen intryckt kommer
  du ladda upp svärdet och göra en snurrattack. När denna attack blivit uppgrad-
  erad kan du även snurra spaken samtidigt som du trycker på B för att få samma 
  effekt. Snurrandet måste gå fort och rekommenderas inte om du spelar N64
  eftersom spaken då slits ut mycket fort. Vissa av föremålen du väljer från 
  Select Item-skärmen fungerar som svärdet. Deku Stick är ett exempel.
  
  Nu går vi vidare till de defensiva teknikerna. Håller du R-intryck tar du fram
  skölden snabbt. Om du inte fokuserar duckar du på marken och kan inte röra 
  dig. Fokuserar du står du upp och kan röra dig fritt. Visa fiender penetrerar
  eller till och med bränner din sköld så därför kan det var bra att använda A-
  knappen ganska ofta. Ifall du inte fokuserar eller om du inte har svärdet 
  framme så gör du en rullattack om du rör dig. Denna är inte skadlig för 
  fiender men däremot lådor och du kan undvika fiendeattacker på detta vis. 
  Ifall du drar styrspaken åt sidan samtidigt som du trycker på A gör du ett 
  snabbt sidohopp. Detta är bra mot snabba fiender. Drar du spaken bakåt samt-
  idigt som du trycker på A-knappen gör du istället en bakåtvolt. Denna är myc-
  ket användbar mot starka fiender. En sista detalj är C^-knappen. För varje 
  fiende du fokuserar på kan du trycka på denna knapp och Navi kommer tala om 
  namnet för dig och vad den är känslig mot. Allt detta kanske låter kompli-
  cerat, men det är oerhört dynamiskt och du kommer lära dig fort. 
  
  
  Fen Navi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯
  Som jag tidigare sagt är det fen Navi som hjälper dig med Z/L-fokuseringen. 
  Det är hon som fokuserar din uppmärksamhet mot fiender. Navi hjälper dig också
  att fokusera på människor, djur och underliga föremål. Vid fiender blir hon 
  gul, vid människor blå och andra saker grön. Ibland kan du se att hon lyser
  grön där det inte finns något. Då ska du prova spela en okarinamelodi. Se 
  avdelningen om dessa för att veta hur du lär dig dem. Oftast är det Song of 
  Time eller Scarecrow's Song, men det händer att även Sun's Song eller Song of
  Storm är aktuell. De sistnämnda gör att en annorlunda fe dyker upp. Denna 
  helar alltid upp hela din energi och magi.
  
  
  Startskärmarna
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Trycker du på Start-knappen kommer du till Start-skärmarna. Växla skärm genom
  att trycka på R-knappen eller Z/L-knappen.
  
  Quest Status
   Här får du se sådant du klarat i spelet. Hur många Gold Skulltulas, Hjärt-
   bitar, stenar och medaljoner du samlat samt hur många melodier du lärt dig.
   Markera en melodi och tryck på A-knappen om du vill träna dig på att spela
   den. Alla ovanstående föremål kan du läsa om i föremåls-avdelningen och 
   dessutom har vissa av dem sina egna avdelningar. 
  
  Map
   Här får du se en karta över Hyrule, men du kan endast se sådana platser du
   varit på. De ställen du ska till blinkar och du kan även se var du befinner
   dig just nu. Platser du hittat alla Gold Skulltulas på markeras med en 
   gyllene spindelsymbol. När du befinner dig i en Dungeon får du istället se
   en karta över den.
  
  Select Item
   Här ser du alla föremål du samlat, men bara sådana du kan använd med C-
   knapparna. För att använda ett föremål med en viss C-knapp ska du markera
   det föremålet i fråga och trycka på knappen du vill använda föremålet med. 
   Det finns många föremål för dig att hitta.
  
  Equipment
   På denna skärm finner du all utrustning du för tillfället använder. Alla
   prylar på vänster sida är sådant som du använder automatiskt hela tiden.
   Svärdet, skölden, kläderna och stövlarna kan du välja bland genom att trycka
   på A-knappen.
  
  
  Gräs, buskar, krukor och stenar
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Dessa saker är typiska för att du oftast finner återuppfyllande föremål i dem.
  Lyft på dem eller slå sönder dem med svädet och hjärtan, magi, nötter, stavar,
  rupier eller vad som helst kan dyka upp. Du får oftast sådant du behöver just
  då så ifall du har slut på någonting och verkligen behöver mer av det kan du
  leta efter gräs, buskar, krukor eller stenar.
  
  
  Rupier
  ¯¯¯¯¯¯
  "Rupees". Detta är hyrules valuta och används för att köpa olika typer av 
  föremål. Du finner rupier i princip överallt, men tänk på att din plånbok inte
  är oändligt stor. De kommer i olika valörer och värdet representeras av färgen
  Grön = 1, Blå = 5, Vit = 5, Röd = 20, Lila = 50 och Gul = 200. Vill du ha mer
  rupier brukar minispelen vara bra källor (se avdelningen "Alla minispel").
  
  
  Hyrules befolkning
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I Hyrule finner du massor av folkslag som alla har sina domäner. Deras tempr-
  ament, ledarskap och framför allt utseende skiljer sig ofta markant. Visser-
  ligen får du reda på massor om dem genom spelets gång, men jag berättar lite
  här ändå.
  
  Hylians
   Det troligen mest talrika och mäktiga folkslag i Hyrule. De verkar vara 
   rikast och har troligen högst välstånd. De håller till i de norra och nord-
   östra delarna av Hyrule och det magnifika slott som kungen och hans dotter 
   Zelda bor i, demonstrerar det Hylianska livets prakt. Hylianer skiljer sig 
   ofta i beteendemönster och påminner därmed väldigt mycket om oss människor,
   tja, förutom deras spetsiga ögon.
  
  Zoras
   Ett vattenlevande folkslag som håller till i de östra floderna av Hyrule 
   samt vid Lake Hylia i söder. Eftersom att de spenderar mycket tid i vatten 
   skiljer deras utseende mycket från Hylians. Zoras ser ut som hybrider mellan
   Hylians och fiskar och trycks vara utrustade med både lungor och gälar.
   Zoras är stolta och lugna till naturen och dessutom är de allierade med 
   hylianerna. Precis som nyss nämnda folkslag har de en ganska stark,
   auktoritär ledning av en kung. 
  
  Gorons
   Bruna, runda stenklumpar som bor på Death Mountain i nordöstra delen av 
   Hyrule. Dessa lugna glada stenklumpor rör sig ofta genom att rulla och spen-
   derar mycket av sina dagar ihopkurna. De livnär sig bara på stenar. Gorons
   har, precis som Zoras, starka band med hylians och deras nuvarande hövding,
   Darunia, står mycket nära hylianernas kund. Goron-folkets hövding styr
   förmodligen närmare sina undersåtar än de andra.
  
  Kokiris
   Skogslevande barn som aldrig växer upp. Kokiris lever i Hyrules skogar nära
   sydost. Dekuträdet är alla Kokiribarns far och han vakar ständigt över dem
   alla. Dessutom tilldelas alla Kokiris en fe vid mycket låg ålder, även denna
   har en vakande roll över dem. Kokiri-barnen lever lite okänt för de andra
   folkslagen.
  
  Gerudos
   Ondskefulla banditkvinnor som lever i öknen i de västra delarna av Hyrule.
   Gerudos består bara av kvinnor förutom en man som föds vart hundrade år.
   Denna man blir alltid kungen över dem och innehar förmodligen en tupproll.
   Just nu är Ganondorf denna kung och även om Gerudos tidigare haft konfliker
   med hylians, verkar det för samtiden som att Ganondorf försöker skapa 
   band med Hyrule. Kvinnorna inom Gerudo-folket har mörk hy på grund av solen
   och en stor juvel fastetsad i pannan. De är mycket nätta till kroppsform för
   att de ska kunna rida fort till häst. Många gånger gör de räder mot de 
   andra folkslagen. Gerudos ser upp till sin kung nästan som en gud och hier-
   kin är också i övrigt mycket sträng.
  
  Sheikahs
   Ett utdött folkslag. Sheikahs var tidigare lojala förvanter till hylianska
   familjen, men de sista har dött ut efter det stora kriget. Endast Zeldas
   barnflicka Impa återstår. Sheikas är hemlighetsfulla och magikunniga. De är
   också mycket lojala och godhjärtade. Impa grundade tidigare Kakariko Village
   som nu befolkas av hylians.
  
  
  Dungeons
  ¯¯¯¯¯¯¯¯
  Grottor, labyrinter, levels eller vad du vill kalla dem. Dessa innehåller 
  karta, kompassen, små eller stora nycklar och utgör själva kärnan i Zelda-
  spelen. Här inne ska du lösa massor av pussel och besegra bossar.
  
  
  Spara
  ¯¯¯¯¯
  Tryck på Start-knappen och sedan på B-knappen för att spara allt du gjort
  hittills. Då kan du stänga av spelet och fortsätta senare. När du sparar får
  du börja från ditt hus Kokiri Forest under den första halvan av spelet och 
  från Temple of Time under den andra halvan. Befinner du dig i en dungeon medan
  du sparar får du sätta igång i början av den. Spelar du någon av GameCube-
  versionerna måste du som sagt ha ett minneskort och tillräckligt många led-
  iga block för att spela. Ocarina of Time och Master Quest delar antalet block.
  
  
  Game Over
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Game Over får du när alla dina hjärtbehållare är slut och du inte har någon fe
  i flaska. Händer detta får du välja om du vill spara. Väljer du att göra det
  bokförs detta på din sparfil och du kan se hur många Game Overs du fått varje
  gång du startar spelet. Stänger du istället av förlorar du allt du gjort sedan
  du sist sparare, men du slipper få en bokförd Game Over. Sedan får du också 
  välja om du vill starta om spelet. Väljer du att fortsätta får du börja från 
  områdets början annars startas spelet om.
  
  
  Master Quest
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Jag tar det en gång till för säkerhets skull. Äger du Wind Waker Limited 
  Edition har du en extra skiva med Ocarina of Time och Master Quest. Enda skil-
  lnaden mellan Master Quest och vanliga versionen - är dungeons (grottor). 
  Alla, inklusive de mer tveksamma, är annorlunda och svårare. I denna guide kan
  du läsa om dessa dungeons under Walkthrough och förstås använda Walkthrough 
  för att komma till Master Quest-dungeons.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                 3.0 Kort-Walkthrough
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Detta är bara Kort-Walkthroughn. Leta lite längre ner för den fullständiga.
  Här får du endast i korthet veta hur du ska göra för att ta dig till Dungeons
  samt korta tips om hur du tar dig förbi de svårare pusseln. Denna guide är
  därför ganska spoiler-fri. Fastnar du bör du genast ta en titt i den full-
  ständiga versionen. Jag har även skrivit för Master Quest-dungeons här. Det 
  enda som skiljer versionerna åt är som sagt dungeons.
  
  Mot Inside the Deku Tree
   - Hämta svärdet i grottan i sydvästra delen av byn och köp skölden i affären
   - Gå till Deku Tree i den östra delen.
  
  Inside the Deku Tree
   - I rummet med kompassen: tänd eld på en Deku Stick och tänd den andra 
    facklan med den.
   - På 3F: hoppa rakt igenom trädet för att komma igenom spindelnät på 1F.
   - I nordöstra rummet på B1: tänd eld på nätet som täcker dörren.
   - Samma rum, när du kommer tillbaka: knuffa ner blocket, tänd eld på Deku
    Stick och slå den mot nätet som täcker hålet.
   - På B2, besegra den mittersta först, sedan den högra.
   - Bossen: skjut ögat när det blir rött och slå sedan med svärdet.
  
  Inside the Deku Tree (Master Quest)
   - I västra rummet på 3F, besegra alla fiender. Spring under ägg för att få
    dem att falla.
   - Tänd Deku Stick i fackla på 1F. Slå på nät.
   - I sydöstra rummet, ta med eld från föregående rum på Deku Stick.
   - I sydcentrala rummet på B1, tänd Deku Stick och ta med den över till andra
    sidan. Tryck på R-knappen för att ducka under taggiga stocken.
   - I sydvästra rummet, besegra alla fiender inklusive fladdermusen i taket.
   - I nordvästra rummet, besegra alla fladdermöss, tänd eld på nät.
   - I nordöstra rummet, knuffa ned block, tänd eld på spindelnätet. 
   - På B2, besegra den mittersta först, sedan den högra. Använd skölden.
   - Bossen: skjut ögat när det blir rött och slå sedan med svärdet.
  
  Mot Dodongo's Cavern
   - Gå ut mot Hyrule Field och sedan norrut mot Market. Gå genom Market.
   - Bli utkastad en gång och få sedan ägg av flickan. Ägg kläcks på morgonen.
   - Gå genom slottet och visa mannen vid slottet hönan.
   - Flytta lådorna och gå in i vattenutsläppet.
   - Gå genom slottet och tala med Zelda.
   - Gå till Lost Woods bortom Kokiri Forest. Följ "ljudet" och lär dig Saria's
    Song i Sacred Forest Meadow.
   - Gå till Kakariko Village, nordöst om Hyrule Field.
   - Visa vakten Zelda's Letter, köp Hylian Shield i Market.
   - Gå uppför Death Mountain Trail till Goron City.
   - Spela Zelda's Lullaby vid dörren längst ned och Saria's Song framför 
    Darunia.
   - Gå tillbaka till Death Mountain Trail och kasta Bomb Flower på den stora
    stenen nedanför. Gå in i Dodongo's Cavern som den skymde.
  
  Dodongo's Cavern
   - I rummet med tre Dodongos på 1F. Tänd facklorna.
   - I rummet med massor av Bomb Flowers på 1F. Ta den enskilde Bomb Flower och
    placera i det "öppna hålet" bland de andra. Trappa faller ned.
   - På 2F i rum med eldflammor: skjut på ögon för att stänga av. Se dig om-
    kring efter sådana.
   - När du fått Bomb Bag, släpp bomber i Dodongo-statyns ögon från bron ovan.
   - Bossen: Kasta bomb i hans mun.
  
  Dodongo's Cavern (Master Quest)
   - I första rummet, spräng sten, tryck på switch.
   - I nordvästra rummet på 1F, använd tänd Deku Stick för att ta ner bomb-
    blomma och lägg den bland de andra.
   - I rummet på 2F med många släckta facklor, dra block till dem och tänd på.
   - I rummet med två brinnande flammor på plattformar på 2F, släck ena med 
    kristallswitch, hämta bomb i fack på väggen och spräng stenen.
   - I första rummet, använd bombblomma på 2F för att spränga sydöstra väggen.
   - I långa rummet med spöken på 1F, spräng bombblomkedjor.
   - I första rummet, sätt bomber på dodongo-statyns ögon.
   - I nordöstra rummet på 1F, kasta bomb över eldflamma på kristallswitch,
    aktivera bombblommekedje för att aktivera annan kristallswitch.
   - Bossen: Kasta bomb i hans mun.
  
  Mot Inside Jabu-Jabu's Belly
   - Gå till fen på toppen av Death Mountain. 
   - Gå till fen vid Hyrule Casltle -> Din's Fire.
   - Följ floden österut på Hyrule Field till Zora's River.
   - Gå genom Zora's River, spela Zelda's Lullaby framför vattenfallet för att
    nå Zora's Domain.
   - Spela dykspelet vid toppen av Zora's Domain-vattenfallet för att få Silver
    Scale.
   - Dyk in i porten i bassängen -> du kommer till Lake Hylia.
   - Dyk efter flaskpost, visa för King Zora.
   - Gå till grunda delen av Zora's Domain, fånga en fisk i flaskan.
   - Gå till Zora's Fountain bakom King Zora och visa fisken för Jabu-Jabu.
  
  Inside Jabu-Jabu's Belly
   - När du träffar Ruto, bär tillbaka henne till 1F och ta henne sedan till
    rummen i de norra delarna. Använd Ruto på switcharna och besegra alla ten-
    takler med dungeon-föremålet.
   - Hoppa ned i hålet där den gröna tentakeln hängde där du först mötte Ruto.
   - Miniboss: attackera med bumerangen och slå honom bakifrån.
   - För att komma in till bossen måste du klättra uppför klätterväggen och 
    aktivera switchen med dungeon-föremålet.
   - Bossen: sikta på kroppen med dungeon-föremålet och hugg den när den är 
    blå. Besegra maneterna.
  
  Inside Jabu-Jabu's Belly (Master Quest)
   - I första rummet, skjut kor med slangbella för att öppna dörr och få karta.
   - I andra rummet, dyk i vattnet.
   - När du träffar Ruto, sätt henne på blå switch genom att stå på gul switch.
   - Använd dungeon-föremålet på röda svampar.
   - Placera låda på blå switch i rummet med krångliga korridorer på 1F. 
   - Miniboss: attackera med bumerangen och slå honom bakifrån.
   - I rum innan boss, skjuta på ko tre gånger.
   - Bossen: sikta på kroppen med dungeon-föremålet och hugg den när den är 
    blå. Besegra maneterna.
  
  Mot Forest Temple
   - Gå till Market, hämta Ocarina of Time, spela Song of Time framför altaret
    i Temple of Time. Ta mästarsvärdet.
   - Gå till kyrkogården bakom Kakariko. Flytta på gravsten med blommor till
    vänster. Följ efter Dampé för Hookshot.
   - Gå till Sacred Forest Meadow bakom Lost Woods, använd Hookshot på krigare.
  
  Forest Temple
   - Du finner en nyckel redan i första rummet.
   - Spela Song of Time framför det ljusblå blocket i centrala rummet på 1F.
   - När du hittar tavlor med spöken i ska du skjuta med pilbågen från avstånd.
   - I rummet med det djupfrysta ögat måste du skjuta en pil igenom facklan så
    den träffar ögat.
   - När du möter det sista, lila spöket ska du skjuta kopian som snurrar.
   - På B2 måster du knuffa på väggstrukturerna för att nå alla switchar.
   - Bossen: skjut på honom när han tar sig ut ur en tavla och studsa tillbaka
    energibollarna med svärdet.
  
  Forest Temple (Master Quest)
   - Spela Song of Time vid vissa block.
   - När du hittar tavlor med spöken i ska du skjuta med pilbågen från avstånd.
   - Där fen är grön ska du spela Song of Time (östra trädgården).
   - I den östra trädgårdens brunn finns ett öga på väggen.
   - I rummet på 2F med snurrande plattformar ska du placera en låda på 
    switchen och skjuta en pil genom elden på ögat. Lådan måste sedan tas bort
   - När du möter det sista, lila spöket ska du skjuta kopian som snurrar.
   - På B2 måster du knuffa på väggstrukturerna för att nå alla switchar.
   - Bossen: skjut på honom när han tar sig ut ur en tavla och studsa tillbaka
    energibollarna med svärdet.
  
  Mot Fire Temple
   - Gå till Goron City. Sätt en bomb framför rullande Goron. Erhåll GoronTunic
   - Flytta på statyn i Darunias rum för att komma till Death Mountain Crater.
   - Använd Hookshot för att komma över bron i Death Mountain Crater.
  
  Fire Temple
   - I det stora lavarummet på 1F måste du förstöra en vägg med bomber för att
    nå rummet söderut.
   - Använd bomber på kristallswitchar så aktiveras de senare.
   - Använd bomber på falska dörrar.
   - I rummet med de rullande stenarna på 3F, lägg en bomb på sprickan i golvet
   - När du kommer till en dansande fiende, använd Hookshot.
   - När du fått templets föremål, använd det för att slå ned plattor och slå
    sönder statyer som blockerar dörrar.
   - I rummet med eldvägg på 3F, slå på den stora pelaren.
   - Bossen: slå den med tempelföremålet då den visar huvudet.
  
  Fire Temple (Master Quest)
   - I ingångsrummet, använd Din's Fire på facklor och statyer i väggen.
   - I rummet innan bossen på 1F, ha sönder lådor och tänd de två norra fack-
    lorna med Din's Fire. Skjut pil genom fackla, på släckt fackla på andra
    sidan rummet.
   - I östra lavahavet på 1F, det finns en fackla i ett fack högt upp på väggen
    Skjut pil genom denna fackla också.
   - I det sydöstra rummet på 1F, använd Din's Fire.
   - I labyrinten på 3F, slå med svärd på väggar för att upptäcka vilka du kan
    spränga med bomber.
   - I samma rum, använd snurrattack på switch i cell, använd låda på blåswitch
   - I rum med gallergolv i östra delen av 3F, lägg låda på blå switch, använd 
    Hookshot på stor låda för att komma upp ut gropen, skjut pil genom fackla 
    till en släckt fackla nära taket.
   - Slå ned pelare i västra rummet på 3F med hammaren.
   - Bossen: slå den med tempelföremålet då den visar huvudet.
  
  Mot Water Temple
   - Gå till Zora's Fountain och hoppa på isblock till Ice Cavern.
   - Fånga Blue Fire i fackla, använd för att tina. Hämta Iron Boots.
   - Ta med Blue Fire från Ice Cavern och tina King Zora för Zora's Tunic.
   - Gå till Lake Hylia, använd Iron Boots, skjut med Hookshot på blå switch
    ovanför gallerdörren under vattnet. Gå in i Water Temple.
  
  Water Temple
   - Under tornet finns en nyckel. Vattennivån måste vara på 2F.
   - Sätt vattennivån på 2F och simma upp till rummet ovanför där du mötte Ruto
    för en nyckel.
   - Minibossen: ta med Green/Blue Potions, använd Din's Fire. Alternativt
    använd stickattacken med Biggoron Sword.
   - Spela Song of Time bakom kistan med tempelföremålet.
   - Bossen: använd Hookshot för att dra ut den och slå den sedan med svärdet.
  
  Water Temple (Master Quest)
   - Använd Hookshot på alla fönster.
   - Leta i tak efter facklor, använd Din's Fire eller Fire Arrow på dem.
   - För att få tempelföremålet ska du återbesöka rummet med Ruto när vatten-
    nivån ligger på 2F.
   - Gå in i det stora tornet när vattennivån ligger på 3F. Spela Song of Time
    och använd Din's Fire.
   - I rummet med vattenfallet på 3F, det finns en kristallswitch ovanför in-
    gången. Sikta på nordvästra markeringen.
   - Minibossen: ta med Green/Blue Potions, använd Din's Fire. Alternativt
    använd stickattacken med Biggoron Sword.
   - I rummet på B1/1F med ett galler som täcker din framfart, använd Din's
    Fire när du står på vattenstrålen.
   - Bossen: använd Hookshot för att dra ut den och slå den sedan med svärdet.
  
  Mot Spirit Temple
   - Gå till Kakariko Village och lär dig Song of Storms i väderkvarnen.
   - Bli barn, återvänd till väderkvarnen och spela Song of Storms. Gå ner i 
    brunnen. 
   - I Bottom of the Well, gå till norra delen och spela Zelda's Lullaby på 
    trekraft. Kryp in i hål nära ingång och hämta Lens of Truth.
   - Gå till Gerudo Valley, väster om Hyrule Field.
   - Använd Longshot eller hoppa över den trasiga bron.
   - Befria alla fyra snickare i Gerudo's Fortress.
   - Gå västerut till Haunted Wastelands.
   - Ta dig över bron med Longshot. Använd Lens of Truth för att följa spöket
    till Desert Colossus.
   - Gå in i Spirit Temple och gå direkt ut för att lära dig Requiem of Spirit.
   - Bli barn och warpa hit. Gå in i Spirit Temple.
  
  Spirit Temple
   - Switchen bakom gallerbron på 1F kan du endast aktivera med bumerangen.
   - Du kan endast besegra Anubis med eld.
   - I östra rummet på 2F, använd Bombchus för att skjuta bort stenen i väggen.
   - Minibossar: attackera dem efter att de själva attackerat.
   - I rummet med de rullande stenarna på 1F, använd Hookshot mot klätterväggen
    för att få en av rupierna.
   - I rummet med enorma statyn, spela Zelda's Lullaby på ena handen, använd
    Hookshot för att komma till den andra.
   - I rummet med fyra riddarstatyer på 3F. Lura en av dessa att stå på switch.
   - I rummet med Big Key på 4F, spräng dörrarna, använd Hookshot på vit prick.
   - På 4F, sikta ljuset mot den stora spegeln. Sikta sedan ljuset mot sten-
    ansiktet och använd Hookshot för att komma över till bossdörren.
   - Bossen: Reflektera den enas magi mot den andra. Ladda upp skölden med tre
    skott av samma magi.
  
  Spirit Temple (Master Quest)
   - I rummet på 1F med Gidbos, använd skicka ned Bombchu i hålet så att den
    kommer upp på andra sidan och spränger stenen.
   - I rummet med den stora statyn som barn, hämta låda på tidsblock, sätt på
    blå switch på statyns hand. Hämta nyckeln i södra gången på 2F.
   - I rummet med solblock, dra dessa till ljuset. 
   - Minibossar: attackera dem efter att de själva attackerat.
   - Som vuxen i första rummet, använd Bombchu på stenen i taket. 
   - Som vuxen, gå tillbaka till rum du varit i som barn och hämta nyckel i
    skattkista. Slå ner rostig switch i ett annat rum. Återvänd som barn igen
    och hämta nyckeln i skattkistan som dök upp.
   - Som vuxen i rummet med fyra Beamos. Spela Song of Time först vid bortre 
    block, sedan vid blå switch och sist vid bortre igen. 
   - Slå på kista i följande rum.
   - På 4F, sikta ljuset mot den stora spegeln. Sikta sedan ljuset mot sten-
    ansiktet och använd Hookshot för att komma över till bossdörren.
   - Bossen: Reflektera den enas magi mot den andra. Ladda upp skölden med tre
    skott av samma magi.
  
  Mot Shadow Temple
   - Bli vuxen, spela Nocturne of Shadows. Använd Din's Fire på facklorna.
  
  Shadow Temple
   - Använd Lens of Truth så fort du fastnar.
   - Använd Lens of Truth i första rummet för att se vilken pelare du ska rikta 
    statyn mot.
   - Använd tempelföremålet för att komma över till gallerporten i samma rum.
   - Använd Lens of Truth i rummet med spiksaker för att se ett block i väggen.
   - Använd Lens of Truth för att se plattformar i stora rummet med giljotiner.
   - I rummet med stor brinnande skalle, spräng den för en nyckel.
   - Använd Lens of Truth och tempelföremålet i rummet med fläktar för att nå 
    osynligt fack. Använd Iron Boots för att stå emot.
   - I rummet med spikväggar som närmar sig, använd Din's Fire.
   - För att komma över stort hål i båtrum, skjut pilar på Bomb Flowers.
   - Bossen: Använd Lens of Truth, skjut pilar på händer och i öga.
  
  Shadow Temple (Master Quest) 
   - Använd Lens of Truth så fort du fastnar.
   - Använd Lens of Truth i första rummet för att se vilken pelare du ska rikta 
    statyn mot. Använd Fire Arrow på facklorna.
   - I norra rummet på B2, hoppa ned i hål till B4 och hämta nyckel.
   - Använd Lens of Truth i rummet med spiksaker för att se ett block i väggen.
   - Använd tempelföremålet för att komma över till dörren i rummet med taggar.
   - Använd Lens of Truth och tempelföremålet i rummet med fläktar för att nå 
    osynligt fack. Använd Iron Boots för att stå emot.
   - För att komma över stort hål i båtrum, skjut pilar på Bomb Flowers. Spela
    Song of Time vid tidsblock.
   - I rummet med spikväggar som närmar sig, använd Din's Fire.
   - Bossen: Använd Lens of Truth, skjut pilar på händer och i öga.
  
  Mot Inside Ganon's Castle
   - Gå till Temple of Time.
   - Hämta Fire Arrow i Lake Hylia. Skjut mot soluppgången från altaret på ön.
    Måste hämtas tidigare om du spelar Master Quest.
   - Gå in i Ganon's Castle.
  
  Inside Ganon's Castle
   - Använd Light Arrow på alla kostiga energisfärer, ta Shadow först.
   - Shadow: använd Fire Arrows på facklorna, använd Lens of Truth för att se.
   - Spirit: skicka iväg Bombchus genom galler för att träffa switch.
   - Light: använd Lens of Truth.
   - Fire: använd Hover Boots för att komma till plattform med brinnande fiende
   - Water: börja med att knuffa på det övre blocket (höger, ned).
   - Forest: använd Din's Fire och Fire Arrows.
   - Bossen: använd Light Arrows, gör vivelattack mot stor energiboll.
   - Bossen #2: använd Light Arrows, slå svans med Megaton Hammer/Biggoron.
  
  Inside Ganon's Castle (Master Quest)
   - Använd Light Arrow på alla kostiga energisfärer, ta Shadow först.
   - Spirit: skjut öga, locka fiende till centrum, skicka Bombchu när du står
    vid väggen rikta solljus på alla solar och på markeringen ovanför dörren.
   - Forest: använd Longshot på fackla för nyckel, spela Song of Time två 
    gånger medan du står längst bort till höger.
   - Water: slå på väggen bakom handen, ta alla vita rupier innan du flyttar 
    blocken, knuffa det övre blocket sedan (höger, ned).
   - Shadow: skjut pil på bomb flower, använd Lens of Truth, bomba alla Beamos,
    skjut pil på öga bakom plattform för nyckel.
   - Fire: gör bakåtvoll på hissblock, använd Hover Boots.
   - Light: bomba Beamos, använd Longshot, måste ha tagit nycklar.
   - Bossen: använd Light Arrows, gör vivelattack mot stor energiboll.
   - Bossen #2: använd Light Arrows, slå svans med Megaton Hammer/Biggoron.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  4.0 Walkthrough
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Detta är hjärtat av denna guide: en stor, detaljerad steg-för-steg-guide för
  hur du tar dig igenom Ocarina of Time. Här behandlas endast hur du tar dig 
  igenom spelet. Gold Skulltulas, onödiga föremål, hjärtbitar och upp-
  graderingar behandlas inte eftersom att du kan hitta dessa prylar i andra av-
  delningar. Undantaget är Gold Skulltulas i dungeons. Denna guide fungerar
  precis lika bra för Nintendo 64-versionen som GameCube-versionen och enda 
  skillnaden är placeringen av fokuseringsknappen. Z-knappen används på N64 och
  L-knappen på GCN. Jag rekommenderar dig att använda detta så fort du träffar
  en fiende. Du kan använda denna guide för Master Quest-versionen också, men 
  inte för dess dungeons. Dungeons-guiderna finner du istället i en annan av-
  delning.
  
  Apropå dungeons. Dungeons är vad vi kallar grottor, undervärldar eller vad du
  vill. Det som identifierar en dungeon i Ocarina of Time är att det finns en
  en karta, kompass, stor nyckel och/eller små nycklar. Till varje dungeon har 
  jag ritat en fullkomligt horribel ASCII-karta med nummer för varje rum. Enda 
  syftet med dessa kartor är att jag kan referera till numren i guiden som föl-
  jer så att du hela tiden kan orientera dig. Mycket praktiskt och det gör att 
  du inte tappar bort dig så lätt i all text. Inuti och utanför dungeons kommer 
  jag till stor del referera till väderstreck och då gäller det bara att titta 
  på din karta längst ner på höger sida av skärmen. Tryck på L (N64) eller upp 
  (GCN) för att få fram den om den är borta. I dungons får du den först när du 
  hittar kartan.
  
  Det var väl allt. Hoppas att allt går bra och hittar du något fel, tveka inte
  att höra av dig. Något pyttefel spelar ingen roll, men om det är avgörande,
  förvirrande prylar är det viktigt. 
  
  
            =====================================
            = 4.1 Spiritual Stone of the Forest =
            =====================================
  
               Kokiri Forest - Kokiriskogen
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Då tar vi och kör igång. När du satt i kasseten, skivan eller brummat igång
  emulatorn så är det bara att välja fil och namn och vips kommer du se det 
  mäktiga Dekuträdet tala till en liten fe, Navi. Navi får order om att besöka 
  pojken utan fe (det är du) och ta med honom till trädet. Dekuträdet känner av
  en stor, överhängande ondska. När du får ta kontroll över huvudkaraktären, 
  vilken vi kallar Link från och med nu, ska du börja med att kliva ut ur din 
  lilla trädstuga och en grönhårig flicka kommer att hälsa dig. Klättra nedför 
  stegen och tala med henne om du vill. Hon heter förresten Saria. 
  
  Nu ska du egentligen gå mot öster till den runda fläcken längst bort på kartan
  där Dekuträdet står. Den elaka fascisten Mido kommer dock stoppa dig med svep-
  skälet att du måste ha svärd och sköld för att få träffa trädet. Ingetdera är
  särskilt svårt att hitta, men vi börjar med svärdet. Gå mot den sydvästra 
  delen av byn och du kommer finna en kulle med staket. Följ staken mot den 
  bortre väggen och du bör se en liten öppning. Gå fram till öppning och tryck 
  på A-knappen för att krypa in i den. På så vis kommer du till ett område där 
  en sten rullar. Följ stenen runt och du kommer finna en stor skattkista med 
  ett litet svärd. Detta är Kokiri Sword och för att kunna använda det måste du
  trycka på Start-knappen, gå till Eqiupment-skärmen och välja vapnet.
  
  Gå tillbaka till centrum av byn och nu ska jag berätta att du måste köpa en 
  sköld för så mycket som 40 rupier. Leta efter pengarna i gräs, lyft på stenar
  hugg sönder buskar, leta bakom hus och hoppa på plattformarna i dammen. Har du
  lust att vara riktigt nedrig kan du gå in i Midos hus (det nordvästra huset)
  och plundra det på skattkistor. Det gör dock ingen skillnad handlingsmässigt.
  När du samlat tillräckligt mycket rupier ska du gå till den nordöstra delen av
  byn där du borde hitta affären. Det är det runda huset där en liten flicka 
  sitter ovanför dörröppningen. Gå in och köp Deku Shield. Det finns en massa
  andra föremål i affären, men dessa är för tillfället ganska oviktiga. Kom ihåg
  att ta på dig skölden och sedan är det bara att traska bort till Mido så låter
  han dig motvilligt passera.
  
  Därefter kommer du in i en liten gång med dina första fiender: Deku Babas. 
  Fokusera på dem med Z-knappen om du spelar på den gamla N64 och L-knappen om
  du kör GameCube. Använd sedan svärdet för att hugga ned dem. Du får kanske 
  Deku Sticks. Dessa är starkare en din lilla dolk (?), men går sönder lätt. När
  du kommer fram till Dekuträdet får du reda på att du måste bryta en för-
  bannelse som han dragit på sig. Välj 'Yes' och traska sedan in i trädet när du
  får lust.
  
  
            Inside the Deku Tree - Inuti Dekuträdet
            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |———————————| |—————————————————| |——————————————————|
   |  1F   | |    2F    | |  3F   _____ |
   |  _____  | |     _____ | | _____  |   | |
   | |   | | |     |   | | | | 6 |——| 5 | |
   | | 1 | | |     | 2 | | | |_____| |_____| |
   | |_____| | |     |_____| | |——————————————————|
   |      | |    __/_   |
   |———————————| |   /  /   | |———————————————————————————————————————|
          |   / 3 /   | | 1. Ingången              |
          |  /____/    | | 2. Kartan               |
          |  __/_     | | 3. Deku Scrub             |
          | / 4 /     | | 4. Slingshot och kista med rec heart |
          | /____/     | | 6. Kompass, hjärta, Gol. Skulltula  |
          |—————————————————| | 7. 2 Gol. Skulltulas, till B2 och 1F |
                     | 8. Deku Scrub             |
   |———————————————————————————————| | 12. Gol. Skulltula          |
   | __     B1        | | 13. Till Bossen            |
   | |12|             | |———————————————————————————————————————|
   |   \ ______    ______  | 
   |   |   |   |   |  | |——————————————|
   |   | 11 |——————| 7  |  | | _____    |
   |   |______|   |______|  | | |   |   |
   |    _|__  ______  _|_  | | | 13 | B2 |
   |    | 10 |_| 9  |_| 8 |  | | |   |   |
   |    |____| |______| |___|  | | |_____|   |
   |                | |       |
   |———————————————————————————————| |——————————————|
  
  Ursäkta denna fula ASCII-karta, den är endast här för att du hela tiden ska ha
  koll på var någonstans i grottan vi är... och för att du enkelt ska kunna se 
  vad som finns i skattkistorna. När du kommer in i första rummet (1), ska du 
  bara helt enkelt klättra uppför stegen du ser invid en vägg. På så vis kommer
  du upp till 2F och rum 2. Följ stigen en liten bit och du bör snart upptäcka 
  en stor kista. Den innehåller kartan vilket gör att du kan se alla rum i 
  grottan om du trycker på start och sedan väljer kartskärmen. Bakom skattkistan
  finns en klättervägg, som du för tillfället ska ignorera.
  
  Fortsätt istället förbi skattkistan och gå genom dörren därbortom. Då kommer 
  du in i ett rum (3) med en Deku Scrub. Använd din sköld för att skjuta till-
  baka dess nötter på den själv. Du måste stå en bit ifrån för att detta ska 
  fungera. Då han erkänt sig besegrad kommer han berätta om hur du kan lindra
  höga fall genom att hålla kontrollspaken uppåt. Dörren till nästa rum öppnas
  också så gå in dit (4) och du kommer se en svävande plattform. Spring ut mot 
  den och hoppa snabbt över till andra sidan eftersom den har ovanan att falla 
  då små krabbater står på den. Nåväl, på andra sidan finner du en fet skatt-
  kista med slangbellan (Fairy Slingshot). Detta vapen skjuter du med och efter-
  som du kommer att använda det ofta rekommenderar jag att du permanent sätter 
  det på en C-knapp.
  
  Ifall du har väldigt lågt med energi, kan du klättra uppför kätterväggen i 
  närheten och ta det lilla hjärtat i kistan här. Vill du istället komma ut ur 
  rummet ska du använda slangbellan till att skjuta ned stegen precis ovanför 
  ingången (du kan använda L/Z-fokusering till detta). Då kommer stegen ramla 
  ned så att du kan ta dig tillbaka till rummet där du fick kartan (2). Väl där
  är det dags att ta sig an den där klätterväggen ovanför den stora skattkistan.
  Det kryper omkring en del Skullwalltulas på klätterväggen så använd först och 
  främst slangbellan till att skjuta ned de obehagliga spindlarna. Sedan ska du 
  klättra upp till 3F och rum 5.
  
  Väl på 3F ska du ta den enda dörren ut ur rummet och du kommer till spelets 
  första pussel som kräver någon hjärnverksamhet (6). I närheten av ingången 
  till rummet kan du se en uppstående platta, vi använder ordet "switch". 
  Trycker du på den kommer tre plattformar i rummet att upphöjas. Använd dessa 
  för att ta dig till den bortre delen av rummet där du finner en stor skatt-
  kista med kompassen i. Kompassen markerar alla skattkistor samt bossen på 
  kartan dessutom kan du se var i rummet du befinner dig. Bra mycket mer värde-
  fullt än funktionen i A Link to the Past, visst? 
  
  Du kan också använd plattformarna i samma rum (6) för att ta dig till ett 
  mellanfack med ett litet hjärta samt en Golden Skulltula. När du tar dig hit,
  hoppa vid sidan av Skulltulan som gärna anfaller dig. Gold Skulltulas lämnar
  efter sig bevis på att de är besegrade. Plocka upp denna medalj eftersom att 
  du behöver dessa senare för belöningar. På Quest Status-skärmen kan du få 
  reda på hur många medaljer du samlat. Som du kanske märkt är det lite krång-
  ligt att ta sig ut ut rummet med kompassen eftersom galler täcker dörren. 
  Ifall du inte fått någon Deku Stick ännu, slå ihjäl en av växterna vid den 
  stora skattkistan i rummet. Ta fram en Dekustav, ställ dig vid facklan och den
  kommer fatta eld. Spring med den brinnande staven till facklan bredvid, tänd 
  den och utgången kommer öppnas.
  
  Gå ut och du kommer tillbaka till tredje våningens huvudrum igen (5). Nu måste
  du besegra en av Big Skulltulas här. Gå fram till en, vänta tills den vänder
  sig och gör en hoppattack med A-knappen (om du har fokuserat den). När djuret 
  är slafsat ska du trycka på C-upp och titta ned mot 1F. Det finns ett spindel-
  nät som du kanske sett och detta kan du endast förstöra genom att hoppa från 
  3F och landa rakt på det. Så hoppa ut och försök sikta mot mitten. Misslyckas
  du är det bara att klättra hela vägen upp igen.
  
  När du fallit rakt igenom trädet och landat på B1 kommer du till ett stort 
  rum (7). Här finner du två Gold Skulltulas; en på klätterväggen som leder 
  upp genom trädet (använd slangbellan) och en vid vattenutloppet på norra 
  väggen (hoppa från kanten ovanför). I nordöstra delen av rummet finner du en
  switch. Tryck på den så kommer en fackla i närheten att tändas och bränna bort
  ett nät som täcker en skattkista (ett litet hjärta bara). Nu ska du ta fram en
  Deku Stick, tända eld på den och bränna bort nätet i det sydöstra hörnet av
  rummet. Tänk på att du måste springa i den grunda delen av vattnet för att
  klara det. Därefter ska du bara springa in i rummet som dolde sig därbakom (8)
  
  Här inne (8) finner du en Deku Scrub. Besegra honom så kommer han avslöja hur
  du ska besegra hans kompisar på nedersta planet. Ordningen är 2, 3 och sist 1.
  Vi återkommer till detta senare. För att komma in i nästa rum måste du använda
  slangbellan och skjuta ett skott på ögat ovanför den blockerade dörren. Den
  kommer då öppnas och du kan ge dig in i nästa rum(9). För att komma vidare 
  ska du hoppa ned i bassängen och du borde kunna se en switch vid den södra 
  väggen. Simma ovanför den och dyk sedan för att aktivera den. Då kommer
  vattenytan sjunka. Simma tillbaka till ingången av rummet, hoppa upp på den 
  rörliga plattformen och följ den till andra sidan rummet. Tänk på att vattnet
  måste vara sänkt, annars blir du nedknuffad av den farliga stocken. 
  
  När du nått andra sidan av bassängen kommer du se ett block. Står du nära 
  blocket kan du se att det står "Grab" högst upp på skärmen, trycker du dig
  mot blocket står det istället "Climb". Grab innebär att du knuffar eller drar
  blocket, Climb innebär att du klättrar upp på det om du trycker på A-knappen.
  Knuffa blocket norrut och klättra sedan upp på det för att lämna rummet till 
  nästa rum (10).
  
  I detta rum på B1 (10) finner du en Deku Babas och ett par facklor. Två av
  dessa är släcka och en tänd. Tänd eld på en Deku Stick och tänd de andra 
  facklorna med den så får du komma in i nästa rum. Här (11) ska du vara lite 
  försiktig. I taket hänger nämligen ett par ägg och om du vandrar under dem 
  kommer de kläckas och några Gohma Larvas ramla ned på dig. De är enkla
  att besegra, så oroa dig inte. I detta rum ska du bara tända en Deku Stick 
  och bränna bort nätet till öster. Det andra nätet, det som pekar mot nordväst,
  behöver du inte bry dig om. Nätet döljer en dörr som du inte kan öppna ännu,
  utan du måste återvända hit senare för att få Gold Skultulan som gömmer sig i
  rummet (12) i fråga. 
  
  Istället ska du alltså koncentrera dig mot öster. Kryp in i gången här och du
  kommer tillbaka till rum 7, det första rummet du besökte på B1. Nu befinner du
  dig i den västra delen av rummet och här finner du ett hål som täcks av 
  spindelväv. Detta måste brännas. I närheten finner du ett block, vilket du ska
  knuffa ned till den östra delen av rummet. Gå sedan till det nordöstra hörnet
  av rummet där du finner en fackla. Ta fram en Deku Stick, sätt fyr på den och
  spring sedan över till spindelväven som täcker hålet. Slå med den brinnande 
  staven mot nätet och det kommer brinna sönder så att du ramlar ned till B2.
  
  Så nu befinner du dig på den nedersta våningen (13) och visst är det lite 
  blött? Kryp upp på land och du kommer vara tvungen att säga hej till tre 
  stycken Deku Scrubs. Kommer du ihåg ordningen? 2 3 1! I denna ordning måste
  du besegra dem. Börja med den i mitten sedan den till höger och sist den till
  vänster. För att besegra dem ska du försöka Z/L-fokusera på den du ska besegra
  och sedan antingen ta fram skölden eller skjuta den med slangbellan. Försök
  stå så nära som möjligt utan att den försvinner om du använder skölden och rör
  på dig lite samtidigt så att de andra fiendernas nötter inte träffar dig. När 
  alla är besegrade är det bara att gå in genom dörren som öppnades och ta dig 
  an bossen i nästa rum.
  
              Den Bepansrade Spindelparasiten
                    GOHMA
  
  Så var det dags för den första bossen och vore den lika svår som den såg ful
  ut, skulle den vara riktigt svår. Eftersom att den är en drottning kan vi ju
  kalla den för hon. Okej, hon kommer först bara traska omkring i taket så tryck
  bara på C-upp och titta på henne så kommer hon hoppa ned dig till dig och ge
  sig själv en proper presentation. Befinner sig drottningen på marken ska du 
  Z/L-fokusera henne och skjuta henne i ögat när det blir rött med slangbellan
  eller en dekunöt. Hon kommer då falla till marken och du kan anfalla henne med
  svärdet. 
  
  Klättrar hon upp till taket ska du ta fram slangbellan och sedan skjuta henne
  i ögat när det blir rött, men var försiktig eftersom att hon kommer släppa ned
  larver på dig. Dessa bör du besegra innan de kläcks ur sina ägg. När spindeln 
  tagit tio vanliga träffar med svärdet eller fem hoppattacker kommer hon duka 
  under på ett ganska brutalt sätt. Kom ihåg att ta hjärtbiten som dyker upp och
  kliv sedan in i det blå ljuset för att warpas tillbaka till skogen.
  
  När du besegrat Gohma kommer du tillbaka till Deku Tree som berättar om 
  hur världen skapades. Tre gudinnor grejade det; Din formade jorden med sin
  makt, Nayru skapade lag och ordning med sin vishet och Farore skapade livet 
  med sin kärlek. Sedan lämnade de jorden och for tillbaka upp till himmlen. När
  Deku Forest berättat färdigt får du en Spiritual Stone och dessutom får du 
  direktiv om att besöka Zelda eftersom du tycks vara Hyrule sista hopp. Där-
  efter dör trädet och du och Navi ska traska vidare. 
  
  Nu ska du traska ut ur skogen genom att helt enkelt gå till väster. Du kommer
  efteråt få träffa Saria en sista gång och hon ger dig Fairy Ocarina i present.
  Använd C-knappar (C-spaken) och A-knappen för att spela på den. Du kommer lära
  dig många melodier under äventyrets gång. När du fått presenten kommer du lite
  oartigt springa raka vägen ut ur skogen och mot fältet.
  
  
              Hyrule Castle - Hyrules Slott
              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Strax därefter kommer du ut på Hyrule Field, hjärtat av Ocarina of Time. Vi 
  ska inte dra ut onödigt mycket på detta eftersom alla små sidoäventyr beskrivs
  i andra avdelningar. Vandra på och du kommer stöta på en uggla som i fortsä-
  ttningen kommer ge dig lite tips och råd och vaka över dig. Han kan nästan 
  vara lite väl uppmuntrande. När samtalet är slut är det bara att ge dig iväg 
  norrut. Vandra, vandra, vandra.
  
  Vandra på norrut tills du ser en vit mur och en vallbrygga. Ifall det är natt
  väntar du tills det blir morgon innan du går in i staden bakom vallgraven. Nu
  kommer du nå Market, ett fint litet ställe. Här kan du t. ex. spela ett spel
  med slangbellan, köpa lite saker, utforska gränderna eller bara prata med 
  stadsfolket. Här ska du inte göra någonting speciellt, utan ta istället och gå
  ut motsatt väg från var du kom. Då når du slottet och det är knappast 
  negativt.
  
  Detta slott ligger alltså bakom Market, så nu borde du befinna dig i slotts-
  området. Vandra på framåt och du kommer se vinrankor på höger bergsvägg och
  en soldat längre bort som vaktar porten. Du kommer inte in igenom porten, så
  gå istället till vinrankorna och klättra uppför dem (du måste klättra i mitten
  av dem). På detta sätt kommer du upp till en övre stig som leder dig in i 
  riktiga slottsträdgården. Det här låter konstigt, men nu ska du faktiskt gå 
  till en soldat så att han ser dig och du blir fångad. Jag ska förklara varför
  om en stund.
  
  När du blivit fångad kommer en flicka vid namn Malon stå borta vid vin-
  rankorna. Tala med henne två gånger och hon kommer att ge dig ett ägg (Weird 
  Egg), men också be dig leta efter hennes mjölklevererande far. Ifall du väntar
  tills det blir morgon kommer ägget att kläckas och bli en höna (Chicken). 
  Denna höna behöver du senare. Klättra nu uppför vinrankorna igen, men denna 
  gång ska du undgå från att bli sedd av vakterna. Du kan faktiskt gå ganska 
  nära dem utan problem, särskilt om du befinner dig bakom dem. Börja med att 
  hoppa ned vid innersidan av gallerporten. Följ sedan stigen en liten bit 
  öster ut, men vik av mot gräsmattan på vänster sida när du når en skylt. Se 
  till så att du varken är nära vakterna på stigen eller den som står på gräs-
  mattan. På gräsmattan ska du sedan vandra bort till den västra väggen så att
  du ser porten som leder upp till själva slottet.
  
  På vänster sida om denna port borde du kunna se sprickor i en bergsvägg. 
  Klättra uppför här och du kommer över. Hoppa sedan ned i vallgraven runt 
  slottet och simma enda bort till det enda trädet i området. Här klättrar du 
  upp och fortsätter mot den sovande mannen vid några lådor. Det enda sättet 
  att väcka denna karl, föreståndaren på Lon Lon Ranch, är att vissa honom hönan
  som kläcktes ur ägget när det blev morgon. Sätt hönan till en C-knapp och visa
  den för karlen. Han borde vakna, tacka dig så mycket och sedan springa hem 
  till hästfarmen (Lon Lon Ranch).
  
  Nu ska du knuffa lådorna ut mot vallgraven. Den första ska ned mot graven och
  den andra ska du knuffa så att den står på den första. Klättra sedan upp på
  lådorna och hoppa mot stället där det faller lite vatten. Kryp in i hålet och
  du kommer in i slottet. Det måste vara dag då du klättrar in i slottet, annars
  blir du genast utkastad.
  
  Väl inne i slottet är det samma sak som gäller, bli inte fångad! Blir du det 
  ändå kommer du som tur är bara bli utkastad till stället med lådorna. Nu ska 
  du ta dig förbi några olika sektioner där vakter patrullerar. Det är svårt att
  erbjuda några strategier här, så jag får helt enkelt bara nämna några tips.
  Försök förfölja vakterna eftersom att de inte har någon som helst uppmärksam-
  het om vad som händer bakom dem och där det finns en massa rupier kan du 
  klättra upp på plankan som ligger ovanför om du tycker det blir svårt. 
  
  När du kommit förbi alla dessa sektioner kommer du fram till en vacker liten 
  trädgård som prinsessan Zelda för tillfället huserar. Du ska gå fram och prata
  med henne, men jag tänkte först bara nämna två detaljer. Som du kanske kan se
  finner du två fönster som riktas in i slottet. I det ena kan du se bilder på
  Mario, Luigi, Peach, Bowser och Yoshi och skjuter du med slangbellan i det 
  andra fönstret kommer en vakt att kasta en bomb på dig. Hursomhelst, när du 
  är färdig med det roliga ska du prata med flickan i lila, Zelda.
  
  Hon kommer berätta om att hon drömt om dig och om att du skulle komma. Hon
  kommer sedan berätta om trekraften, att den som rör den får sina drömmar 
  uppfyllda. Den skyddas i Temple of Time (Tidens Tempel) bakom Door of Time 
  (Tidens Dörr) och du behöver de tre Spiritual Stone (Andliga Stenarna) och 
  Ocarina of Time (vad tror du?) för att öppna dörren. Hon drömde också om
  en gubbe ni ska titta på, Ganondorf och om att han ska till förråda kungen. 
  Därför ska du leta upp de andra stenarna och Zelda vakta Ocarinan. Den tjejen
  tar drömtydning på allvar. Du kommer vara tvungen att svara på en del frågor
  under dialogen. Välj det översta alternativet för att komma vidare och det 
  undre för att se Zeldas roliga reaktioner.
  
  Efter er lilla pratstund ska du gå bort till andra sidan trädgården och där 
  bli hälsad av den mystiska tant Impa. Hon kommer lära dig Zelda's Lullaby.
  Tryck på samma C-knappar som visas på skärmen bara. Denna sång kan du använda
  för att bevisa ditt samband med den kungliga famlijen. Nu har du så gott som
  blått blod i dina ådror. Impa visar dig ut ur slottet och Market och berättar
  sedan vart du ska ta vägen sedan. Ja, mot den andra andliga stenen.
  
  
              ===============================
              = 4.2 Spiritual Stone of Fire =
              ===============================
  
               Death Mountain - Dödsberget
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Som du kanske vet är du tillbaka ute på Hyrule Field igen och om du vill kan
  du redan nu lära dig den andra sången, även om du inte behöver göra det 
  riktigt ännu. Du ska då ialla fall bege dig till den stora hästranchen mitt på
  fältet. Gör detta under dagen och när du kommer in dit ska du bege dig till 
  mitten av hästhagen där Malon, ja du vet tjejen du träffade vid Hyrule Castle,
  står och sjunger. Prata med henne tre gånger och visa henne sedan din okarina.
  Hon kommer då lära dig Epona's Song och det lilla fölet bredvid (alltså Epona)
  kommer då tryggt följa efter dig. Mer om detta senare i spelet.
  
  Gå nu mot Kakariko Village som Impa bad dig. Byn ligger i nordöstra hörnet
  av Hyrule Field, vilket betyder att du måste passera den lilla floden och 
  sedan gå uppför det långa trapporna. Så där ja, nu är du i byn. Här finns det 
  förstås mycket att göra och se, men så himla intressant är det inte - läs om 
  sådant i andra avdelningar. Var särskilt noga med att plocka upp den tomma 
  flaskan som du kan få i byn. För att ta dig vidare ska du bege dig till den 
  norra delen av byn där en vakt borde stå parkerad bredvid en gallerport. Han 
  kommer inte riktigt tro dig om du säger att du är en hjälte anstiftad av 
  prinsessan Zelda så visa honom brevet du fick av Zelda (med en C-knapp). 
  
  Trots att han är full i skratt öppnar han dörren åt dig. Ändå rekommenderar 
  han dig att fara till Market och införskaffa dig en bättre sköld, Dekuskölden
  har en egenhet av att brinna upp i framtiden. Far till Market, samla på dig 80 
  rupier och köp Hylian Shield i basaren med 40 rupees rabatt. Ett bra ställe 
  att samla på sig pengar är vaktstugan precis i början av Market. Vill du inte
  detta kan du få en gratis sköld på Graveyeard (kyrkogården) bakom Kakariko. 
  Dra undan den enda graven med blommor framför, hoppa ned i den och hämta sköl-
  den i skattkistan här nere. När du är färdig med detta ska du gå norr om Kaka-
  riko Village så att du når Death Mountain Trail.
  
  Denna stig ska du börja med att helt enkelt springa uppför. Följ stigen en bra
  bit uppför berget och när du ser en Goron komma rullande då vet du att du är
  nära. Fortsätt norrut tills du når en port som pekar lite nedåt, in i berget.
  Här ligger Goron City. Bege dig in till denna stad av Gorons. Vi går rakt på 
  sak här inne, tycker jag. Spring eller hoppa ned till nedersta plan. Här nere
  finns det två stycken dörrar och du ska ställa dig på mattan med trekrafts-
  tecknen framför den ena dörren. Spela Zelda's Lullaby och dörren kommer 
  öppnas. 
  
  Spring igenom gången som låg bakom dörren och vem kommer du få träffa om inte 
  Goronrasens stora hövding Darunia. Han är arg, ja rentav flyförbannad. Ganon-
  dorf har ställt till med elände genom att blockera Gorons från deras favorit-
  föda i Dodongo's Cavern och nu tror han att kungen ska hjälpa honom men har då
  bara skickat en liten grabb. Därför ska du nu spela en annan sång för honom, 
  nämligen Saria's Song. Denna har du förmodligen inte lärt dig än utan nu ska
  du bege dig till Lost Woods bakom Kokiri Forest och jag vet en genväg. Visst
  får du gå enda bort till Kokiri Forest om du vill, men det är lite onödigt.
  
  I rummet där Darunia står finns en fackla. Ta fram en Deku Stick, tänd staven
  och spring ut ur rummet. Här kommer du se några andra facklor och dessa är 
  släckta. Tänd alla facklor på nedervåningen så kommer krukan i mitten börja
  spinna och dessutom håller dessa sig nu tända (krukan leder dig senare till
  en hjärtbit). Tänd en ny Deku Stick på en av dessa facklor och spring sedan 
  upp till våningen precis ovanför och tänd de två enda facklorna här. Det finns
  en gång precis bakom dessa facklor och här inne kan du höra samma låt som i 
  Lost Woods. Här ligger alltså warpen, men tyvärr är den blockerad av bomb-
  blommor och stenar. Gör helt enkelt så här att du tänder ännu en Deku Stick
  och sedan springer du med den till bombblommorna som hänger på väggen inne i
  gången. De kommer då explodera och du kan warpa dig till Lost Woods.
  
  Lost Woods är lite speciellt eftersom att om du inte tar rätt väg kommer du 
  automatiskt tillbaka till Kokiri Forest igen. Det finns lite hemligheter här
  och var i skogen, men som vanligt delar jag med mig av dessa på andra plastser
  i guiden, då många av dem ännu ej är tillgängliga. Hur vet man vilken väg som
  leder rätt då? Lyssna på musiken! Låter det mycket är du på väg åt rätt håll.
  Du kan också ställa dig vid tröskeln av en port. Dyker nästa område upp är du
  på väg mot rätt håll. Gör den inte det lämnar du skogen. I N64-version är rätt
  väg helsvart, medan fel är ljusare. Så är det även i GCN-versionen, men det
  syns inte lika tydligt. Nåväl, här har du en karta.
  
      Till Sacred Forest Meadow      L O S T  W O O D S
           _|_  ___
          |  |_|  |    |————————————————————————————————————————|
          |___| |___|    |                    |
           ___  _|_    | 1. Hjärtbit              |
          | 6 |_|  |    | 2. Deku Sticks-uppgradering, Skulltula |
          |___| |___|    | 3. Bullet Bag-uppgradering, Hjärtbit  |
           ___  _|____   | 4. Warp till Goron City        |
          | 4 |_| 5  |  | 5. Warp till Zora's River       |
          |___| |______|  | 6. Uppgradering till Deku Nuts samt  |
     ___  ___  _|____      |  två Golden Skulltula        |
    | 1 |_|  |_| 3  |     |                    |
    |___| |___| |___  |     |————————————————————————————————————————|
     _|_  |    | |
    | 2 | Ingång  |__|     Kommer du från Kokiri Forest ska du gå 
    |  |            höger, vänster, höger, vänster, upp, vänster,
    |  |            höger. Kommer du från Goron City ska du gå
    |___|            vänster, vänster, upp, vänster, höger.
  
  Du ska alltså till Sacred Forest Meadow och när du kommer dit kommer du nästan
  direkt bli anfallen av en varg. Attackera honom precis efter att han attack-
  erat eller när han vänder ryggen mot dig. Sedan ska du följa kartan norrut 
  samtidigt som du har ihjäl mängder av Mad Scrubs. Antingen reflekterar du 
  deras nötter (tre stycken nötter) skjuter dem med slangbella eller dekunötter.
  I norra delen träffar du Saria och hon kommer då lära dig Saria's Song. När
  du spelar den kommer Saria ge dig tips och råd och den har även några andra 
  användningsområden. 
  
  Gå nu tillbaka till Lost Woods och när du väl når skogen ska du antingen ta
  hjälp av kartan ovan eller gå vänster, höger, ned, höger och höger för att
  warpa tillbaka till Goron City. I Goron City ska du gå tillbaka till Darunia,
  du vet den argsinta killen på nedre plan i det dolda rummet. Nu ska du alltså
  ha lärt dig Saria's Song. Spelar du denna sång på okarinan kommer Darunia 
  börja dansa och vips är han alldeles glad igen. Han innehar Spiritual Stone
  of Fire, men du får den endast om du rensar Dodongo's Cavern från Dodongos. 
  Som en liten bonus får du styrkearmbandet redan nu. Detta innebär att du kan 
  lyfta Bomb Flowers, vilka är gröna, växer lite här och där och fungerar som 
  bomber. 
  
  Spring nu ut ur Goron City till Death Mountain Trail och följ bergsväggen åt 
  höger när du kommer ut. Då kommer du hitta en sådan här Bomb Flower och en 
  Goron på en typ av balkong. Ifall du tittar nedåt kommer du se en jättestor 
  stenbumling som blockerar ingången till en grotta, Dogongo's Cavern. Dra upp 
  en Bomb Flower och kasta den över stängslet på "balkongen" och den kommer 
  förmodligen spränga upp den jättestora stenen. Hoppa eller spring ned till 
  stället du sprängde och traska in.
  
  
             Dodongo's Cavern - Dodongos Grotta
             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  |————————————————————————————————————————| |—————————————————————————————————|
  |          ___         | | 1. Ingången, kartan, Deku Scrub |
  |          | 19|        | | 2. Gol. Skulltula (vuxen)    |
  |  1F       |___|        | | 3. Gol. Skulltula        |
  |          _|_ ___      | | 4. Miniboss           |
  |        ___| 18|| 6 |      | | 8. Kompassen          |
  |       _|_ |___||___| __    | | 9. 2 Gol. Skulltula       |
  |       | 17|___|  |__ / \_   | | 11. Skattkista med Deku Shield | 
  |       |___|   _/_ /   \  | | 12. Bomb Bag och en röd rupie  |
  |        |    |  | |  4 \  | | 14. Miniboss          |
  | ____   ____|____  | 5 | \   /  | | 16. 2 Deku Scrubs        |
  | | 7 |———|     | |  |  \___/  | | 17. Till bossen         |
  | |____|  |     | |  |   |   | | 18. Fe             |
  |  _|_  |     |——|___|   |   | | 19. Gol. Skulltula       | 
  | | 8 |  |  1  |  _________|__  | |—————————————————————————————————| 
  | |___|  |     |——|______2_____|  |
  |     |_________|   _|_     | När du kommer in i denna bomb-
  |             |_3_|     | späckade grotta kommer du först
  |                    | befinna dig framför en sprucken
  |————————————————————————————————————————| vägg. I närheten finner du en 
                        bombblomma, så plocka upp den och
  |————————————————————————————————————————| spräng väggen. På detta sätt kom- 
  |     2F      ___    \   | er du få se en liten presentation
  |            | 16|    \  | av grottans huvudrum (1). Detta är
  | || 9||  ___ ____  |___|    _\_ | ett stort rum med ett enormt Dod-
  | ||__||  |___||___ |  _|_    |  | | ongohuvud vid norra väggen. På de
  | |____|      || |  | __ | 14| | västra och östra väggarna kommer 
  | _|__    11  ||——|  |—|15|—\___| | du se en del spruckna väggar. 
  | |  |  _________  | 12| __  |  | Dessa kan du spränga med närligg-
  | | 10 |———|_________|——|___|—|13|———|  | ande bombblommor. Du bör också
  | |____|                 | spränga de mystiska statyer med
  |                    | laser ögon. Hoppa först upp till
  |————————————————————————————————————————| den västra sidan och spräng den
                        mellersta väggen för kartan. Bakom
  den södra finner du en Deku Scrub som säljer dig en Deku Shield. Ignorera den 
  nordvästra dörren så länge. Gå nu över till den östra väggen och spräng den 
  södra väggen. Bakom den norra finns bara en enögd staty. Alltså lämna huvud-
  rummet genom den sydöstra dörren.
  
  Nu kommer du in i ett rum (2) med nya typer av fiender: Baby Dodongos. Slå dem
  en gång och de kommer explodera. Som du kanske kan se kommer Navi blinka grön
  vid en avsats. För att komma upp dig måste du återvända hit långt senare i 
  spelet (se Golden Skulltula-avdelningen). Det finns en Golden Skulltula i 
  rummet söderut (3) också. För att spränga denna vägg måste du lura dit en Baby
  Dodongo och sedan slå den när den är nära själva väggen. När du tagit Skull-
  tulan ska du tillbaka igen (2) och denna gång gå mot öster. Du kommer se en 
  blå switch och en gallerdörr. Dörren upplåses endast när någon står på 
  switchen. Dra en av riddarstatyerna bredvid till switchen så är dörren 
  permanent upplåst. Fortsätt alltså in i nästa rum som bara är en liten hall. 
  
  Fortsätt promenaden uppåt och du kommer nå ett stort rött rum (4). Här får du
  möta två stycken ettriga minibossar. Om du har Hylian Shield ska du utrusta
  dig med den. När en av drakarna närmar sig dig ska du skölda (R-knappen) tills
  han attacker. Sedan slår du själv till med en hoppattack. Därefter sköldar du.
  Varje drake tål sex vanliga slag, men drar sig tillbaka efter hälften för att
  låta den andra ta över. En tag-match alltså. Just det ja, Deku Nuts fungerar
  förvånansvärt bra. När båda är borta forsätter du in i rummet mot väster.
  
  Här inne kommer du möta tre stycken Dodongos, men ingen måste besegras. Vill
  du göra det ändå ska du slå dem på svansarna. Det finns bombblommor i det här
  rummet. Plocka upp en och kasta den mot den spruckna väggen norrut. Där inne
  (6) finns en Deku Scrub som säljer en Deku Stick ifall du skulle ha slut på
  dem. I rummet med Dodongos finns tre släckta facklor och en tänd. Tänd din 
  Deku Stick och tänd sedan de andra facklorna med den så öppnas nästa dörr och
  du kan gå ut.
  
  Nu kommer du tillbaka ut till ingångsrummet (1). Tryck på switchen framför dig
  så kommer en dörr på andra sidan rummet öppnas. Spring bort till denna nord-
  västra dörr och gå in i nästa rum (7). Här inne kommer du se ett stort antal
  bombblommor. Strunta i dem nu och spräng dig istället in i nästa rum (8). Nu
  är det hög tid för kompassen och det är precis vad den stora skattkistan här
  innehåller. Gå fram till riddarstatyn och rör vid så kommer den faktiskt 
  attackera. Kasta en dekunöt på den så kommer den börja spinna. Då måste du 
  akta dig eftersom att den är våg att explodera. Plocka upp kompassen och gå 
  tillbaka in i föregående rum med bombblomorna (7).
  
  Nu är det dags att göra slag i saken med de många bombblommorna. Plocka upp
  bombblomman närmast dörren till kompass rummet och placera den precis i 
  mitten, där det ser ut att fattas en bombblomma. När den exploderar kommer en
  kedjereaktion utlösas och alla sprängas en efter en. Detta gör så att en stor
  trappa ramlar ner framför dig. Klättra uppför den och du kommer upp till 2F
  och rum 9. Spring uppför stigen och du kommer finna en Golden Skulltula. Skjut 
  den och klättra uppför den lilla klätterväggen för att få medaljen. I ett fack
  på andra sidan rummet kan du säkert se en annan Skulltula, men den kan du inte
  nå just nu. Dessutom måste trappan vara upphissad för att du ska kunna komma 
  åt den. Se Golden Skulltula-avdelningen för mer info. Nåväl, fortsätt in i 
  nästa rum (10).
  
  I detta lilla rum (10) finner du en hel del riddarstatyer som vaktar en switch
  på ett torn. Flytta på den som skymmer stegen, tryck på switchen och gå in i
  nästa rum (11). Ser man på, nu är du tillbaka i ingångsrummet, men på 2F. 
  Ramla inte ned och akta dig för fladdermössen. Dessa bränner din sköld ifall
  du skulle låta dem komma nära. Spring bara över bron och kliv in i nästa rum
  (12). Du kommer nu in i ett rum som är tvådelat. Bry dig inte om den norra
  delen eftersom du kommer hit senare. Akta dig för de taggiga sakerna och leta
  upp stället med en stege och ett block. Dra ut blocket från vägen och klättra
  sedan upp på det. På så vis når du en skattkista med en röd rupie och en bomb-
  blomma.
  
  Kasta bombblomman mot toppen av stegen så att den fastnar mellan stegen och 
  den spruckna väggen bakom. Väggen kommer sprängas och du kan fortsätta in i 
  nästa rum. Nu lämnar du alltså rum 12 mot sydost. På så vis kommer du in i ett
  rum (13) med en eldflamma som blockerar en plattform. Ta fram slangbellan och
  skjut ett skott på ögat på andra sidan av rummet. Elden slocknar och du kan 
  gå vidare till nästa rum (14).
  
  Så var det dags att möta de där minibossarna igen. Precis detsamma som förut
  gäller fast de verkar tåla ytterligare en smäll. Har du väldigt låg energi kan
  du gå ut på den smala bron för hjärtan och dessutom kommer du kunna se rummet
  där du tidigare slogs mot samma drakar. Gå nu genom dörren som öppnades och du
  kommer nå rum 15 som påminner mycket om ett annat. Denna gång är det två eldar
  som brinner. Börja med att skjuta ögat på andra sidan rummet så kommer den 
  första elden släckas. Hoppa över till plattformen där den brann och sikta nu
  in i ett fack till vänster. Där finns ytterligare ett öga som gör att den 
  andra elden slocknar. Även om du kan vela jättelänge, så tänds till slut elden
  igen. Ta alltså inte för lång tid på dig. Fortsätt in i nästa rum (12).
  
  Jo nu kommer du tillbaka till det avlånga, tvådelade rummet (12). Hoppa inte 
  ned till våningen under utan hoppa över till den feta skattkistan. Där gömmer
  sig Bomb Bag (bombpåsen) vilket innebär att du nu kan samla bomber. Det finns
  20 bomber däri redan så det är inte bråttom. Nu kan du alltså spränga väggen
  som döljer ett rum norrut (16). Jag rekommenderar dig inte att göra detta 
  eftersom att du bara kommer finna Deku Scrubs som säljer Deku Nuts och Deku
  Seeds (till slangbellan). Du borde göra detta senare, om du verkligen måste. 
  Gå istället ut genom porten som pekar åt nordväst precis bredvid den stora 
  skattkistan.
  
  Då kommer du in i rummet ovanför ingångsrummet (11) igen, men denna gång
  kommer du stå vid den norra bron. Tryck på switchen här allra först så kommer
  en pelare börja fraktas mellan första och andra vångingen. Om du tvunget måste
  kan du nu gå träffa de där Deku Scrubs i rum 16 jag nyss nämnde. När du gjort
  detta ska du alltså upp till denna norra bro i rum elva igen. I bron kommer du
  se två stycken hål. Precis under dessa hål finner du den stora dodongo-statyns
  ögon. Släpp en bomb i vardera hål så att de träffar Dodongos ögon. Han kommer
  se rött och öppna en port genom hans mun. Det finns en skattkista längst bort
  på bron som innehåller en Deku Shield om du inte har någon och (jag tror) fem
  rupier om du redan har en.
  
  Hoppa nu ner på 1F och rum 1 och gå in i gapet på den stora dodongo-statyn så
  når du ett helt nytt rum (17). Som du kan se leder detta rum till bossen, men
  än så länge är denna dörr låst. Gå därför direkt till rummet åt höger istället
  (18). Här finner du massor av eldfladdermöss. Det är säkrast att skjuta ned 
  dem nu så slipper du dem senare. Ta dig runt i rummet och du kommer finna en
  dörr som är lite sprucken. Spräng den med en bomb och du kan hitta en Golden
  Skulltula och en riddarstaty därinne (19). Använd en dekunöt mot riddaren, ta
  Skulltulan och gå sedan tillbaka till föregående rum (18). För att komma ut ur
  rummet mot väster måste du klättra upp på rännan närmare taket och följa den 
  tills du når utgången på västra sidan av rummet. Följ sedan gången tills du 
  kommer tillbaka in rummet innan bossen (17), men nu står du på en förhöjd del
  med ett block. Knuffa ned blocket till marknivå och dra/knuffa det sedan till
  hålet med en blå switch. Således kommer dörren till bossen öppnas och du kan 
  gå in.
  
              Den Infernaliska Dinosaurien
                  KING DOGONGO
  
  När du kommer in i själva bossrummet kommer du först hitta en skattkista. Den
  innehåller bomber så använd en till att spränga golvet... som spricker. Hoppa
  ned och du kommer få en storslagen syn. Nja, jag fick det när jag såg det för
  första gången, men det var i och för sig fem år sedan. Ni ungdomar har nog 
  sett bra mycket värre. ^_^ När den stora killen andas in för att sedan spruta
  eld ska du kasta in en bomb i munnen på honom. Har du inga bomber måste du 
  använda en bombblomma som växer i närheten. Slå honom när han sedan faller 
  ihop och han kommer genast kvickna till. Då kommer han rulla över till andra
  sidan rummet. Ställ dig bara nära lavan så kommer han missa dig med god mar-
  ginal. Följ efter honom och upprepa processen. Komihåg att Z/L-fokusera. 
  Striden är över när du slagit honom fyra gånger och killen får ett lite råare
  slut än vad han förtjänat. Plocka upp hjärtbehållaren och ställ dig i det blå.
  
  När du kommer ut ur grottan kommer Darunia att hälsa dig. Han är överlycklig
  över ditt hjältemod och ger dig Spiritual Stone of Fire. Dessutom blir du hans
  edsvurne broder. Därefter är det dags att inhämta dig magikraft från en fe.
  Hon befinner sig högst upp på Death Mountain, så börja med att traska uppför.
  Istället för att gå mot Goron City går du istället uppför kullen med stenarna.
  Nu när du fått bomber är det ganska lätt att spränga bort stenarna på kullen.
  En av stenarna måste du hålla i handen en stund och sedan kasta den mot 
  stenen så att bomben exploderar i närheten av stenen. Då alla stenar är borta
  kommer du fortsätta vandrandet i en dalgång där stenar rasar från himmlen. Har
  du inte hylianskölden här klarar du dig inte särskilt bra. Har du skölden ska
  du trycka på R-knappen så fort marken börjar skaka och inte fortsätta förrän
  det lugnat ned sig.
  
  Strax kommer du nå en klättervägg. Skjut ned dess invånare innan du klättrar 
  upp och när du nått toppen är det bara att sätta en bomb till vänster om 
  porten här så kommer du inte till fen. I själva fesalen kommer du hitta ett 
  märke med trekraften, så du vet säkert vad du ska göra - just det, Zelda's
  Lullaby. På detta sätt får du se en av Nintendos mest groteska varelser. Jag 
  vill inte låta som en pubertal tonåring, men lite mer tilltalande och sexig
  kunde hon väl vara. ^_^ 
  
  Nu får du en magimätare som förbrukas varje gångar du laddar upp en svärds-
  attack (håll B-knappen). Denna attack är mycket stark, men inte särskilt effe-
  ktiv. Du kan också rotera kontrollspaken samtidigt som du trycker på B-
  knappen. Varning utfärdas, dock - denna attack är rent gift mot den känsliga
  N64-spaken. På GameCube kan du dock snurra på. Gå nu tillbaka ut till berget.
  Den andra porten här leder ned till Death Mountain Crater, där det inte finns
  någonting just nu och det är på tok för varmt för dig att vistas. Talar du med
  ugglan och sedan ställer dig under den kommer du fraktas till ett tak i Kaka-
  riko. Gör det eller klättra ned på egen maskin. Hursomhelst ska du nu tillbaka
  till Hyrule Field. Ett tips är att införskaffa Din's Fire och Sun's Song också
  (se föremåls- resp. ocarinaavdelningen).
  
  
              ================================
              = 4.3 Spiritual Stone of Water =
              ================================
  
              Zora's Domain - Zoras Domäner 
              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  När du kommer ut på Hyrule Field igen ska du följa floden nära Kakariko söder-
  ut. Floden kommer åka in i ett område på den östra sidan av fältet och det är
  hit in du ska. När du väl når platsen kommer du få ännu ett snack med ugglan
  som denna gång sitter på ett träd ovanför en massa stenar. Efter samtalet ska
  du sätta ut bomber för att spränga bort stenarna. Nära hönan vid stenarna ska
  du hoppa över till andra sida av floden för att fortsätta österut. Det är
  egentligen bara att traska på och hjärtbitarna, som du vet, beskrivs i en 
  annan sektion. Vada och simma igenom floden tills du når ett stort vattenfall.
  Framför vattenfallet finns en markering på stigen. Ställ dig på den och spela 
  Zelda's Lullaby. Sålunda öppnas en port i vattenfallet och du kan träda in i 
  Zora's Domain.
  
  Så kommer du in i det mystiska Zora's Domain. Vi kör väl pang på röbetan på en
  gång. Följ stigen bredvid bassängen och spring sedan uppför en trappa tills du
  når den tjocka Zorakungen som sitter på sin tron. Tala med honom så kommer han
  berätta att hans dotter Ruto inte har synts till på ett tag. Från kungens 
  tron ska du gå igenom en tunnel till vänster så att du når toppen av vatten-
  fallet i Zora's Domain. Här står en Zora och talar du med honom kommer han ge
  dig möjligheten att deltaga i ett litet spel. Han kommer kasta ut fem rupier i
  vattnet nedanför. När han gjort det ska du hoppa efter. Sedan ska du simma 
  ovanför rupierarna och dyka ned för att hämta samtliga (tryck på A-knappen).
  Du har 50 sekunder på dig.
  
  När du klarat spelat inom tidsgränsen ska du traska upp till Zoran ovan 
  vattenfallet igen och den vänliga killen kommer erbjuda dig Silver Scale. Med
  detta föremål kan du dyka djupare ned under vattnet. Hoppa ned i huvud-
  bassängen igen och jag slår vad om att du sett en liten port under vattnet. 
  Den ligger precis i närheten av vattenfallet. Dyka ned till denna port och tro
  det eller ej, du kommer warpas till Lake Hylia som ligger på andra sidan 
  Hyrule. 
  
  När du warpats till Lake Hylia är det dags att dyka lite igen. Precis i när-
  heten av porten till Zora's Domain kan du säkert se några rupier. En liten bit
  längre bort kan du så något annat skimmrande som dessutom Navi koncentrerar 
  sig på. Dyk ned och hämta detta föremål och du kommer upptäcka att det rör sig
  om flaskpost. Dyk tillbaka till Zora's Domain och spring till den fetlagda 
  killen på tronen, kungen. Visa honom flaskposten (Letter heter det,
  förresten) och han kommer bli bekymmrad. Ruto säger att hon blivit svald av 
  den stora Jabu-Jabu. Jabu-Jabu ligger i Zora's Fountain bakom kungen, så han
  kommer nu maka på sig... o e r h ö r t ... l å n g s a m t. 
  
  Du ska dock inte riktigt än in till Zora's Fountain eftersom att Jabu-Jabu är
  stormförtjust i fisk och inte riktigt öppnar käften för annat. I Zora's Domain
  ska du springa nedför trapporna och sedan gå till den grunda delen av bass-
  ängen i östra delen. Här simmar fiskar, så plocka fram flaskan där du tidigare
  hade Letter och använd den för att fånga en fisk. Sedan går du tillbaka till 
  kungen, passerar honom och kliver ut ur domänerna för att nå området bakom, 
  alltså Zora's Fountain.
  
  Detta område ser annorlunda ut beroende på om det är dag eller natt och det
  kan inte förändras medan du är härinne. Ifall du har lust kan du gå och hämta
  en femagi vid den sydöstra stranden, spräng väggen här med en bomb och ifall
  du inte förstår femagis ska användas rekommenderar jag dig att läsa i avdel-
  ningen om feer. Gå fram till den jättelika fisken i området (du kan inte missa
  honom) och lägg fisken du nyss fångade precis framför nosen på honom. Han 
  kommer dra in fisken och dig med.
  
  
          Inside Jabu-Jabu's Belly - Inuti Jabu-Jabus Mage 
          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    |————————————————————————————————| |————————————————————————————————|
    | 1F              | | 2,3. Till 6, 4        |
    |     ___ ___ ___     | | 4. 2 Gold Skulltulas, till 3  |
    |    | 10|| 12|| 11|     | | 5. Gold Skulltula och fe    |
    |    |___||___||___|     | | 6. Deku Scrub, till 2     |
    | ___   |  |  |   ___  | | 8. Boomerang          |
    | | 9 |____|____|____|____| 8 | | | 9. Karta            |
    | |___|     |7    |___| | |————————————————————————————————|
    |        |        | |————————————————————————————————|
    |  ___    __|__       | | ___    _____     B1  |
    | | 15|   |   |       | | | 14|_____|   |       |
    | |___|   | 3 |       | | |___|   | 4 |—————\    |
    |  |    |_____|       | |      |_____|  _|_    |
    |  |     |        | |    __/     |  |   |
    |  |     |        | |    | 13|     | 5 |   |
    |  _|__    _|_    ____  | |    |___| ___   |___|   |
    | | 16 |_____| 2 |_____|  |  | |      | 6 |______/    |
    | |  |   |___|   | 17 |  | |      |___|        | 
    | |____|    |    |____|  | |————————————————————————————————|
    |        |        | |————————————————————————————————|
    |       __|__       | | 10. Kompass          |
    |      |   |       | | 13. Fe och rupier       |
    |      | 1 |       | | 14. Miniboss, till 15     |
    |      |_____|       | | 15. Fe             |
    |                | | 17. Till bossen, Gold Skulltula|
    |————————————————————————————————| |————————————————————————————————|
  
  Nu är det dags att kliva in i en livslevande val... eller något sådant. Här 
  finner du få skattkistor, men en hel del nya fiender. I första rummet kommer
  du dels finna ett par Octoroks och dessutom en skock bubblor, så kallade 
  Shaboms. Namnet visar sig vara ganska passande om man nu skulle råka slå dem 
  med svärdet. Deku Nuts är oerhört effektivt mot dessa fiender och mot Octoroks
  ska du som vanligt använda gamla slangbellan. Dörren till nästa rum är täckt 
  av nät. Titta mot taket och L-fokusera på den gommliknande switchen. Skjut på
  den för att öppna dörren till nästa rum (2).
  
  Följande rum (2) ska du bara gå rakt igenom så att du sedan kommer in i ett 
  bra mycket större rum (3) där en sekvens tar vid. Gå och prata med den lilla
  Zora-flickan som förstås råkar vara en bortskämd kunglighet vid namn Ruto. 
  Efter att ha berättat om Spiritual Stone of Water och hennes försumlighet av
  den samt snäst lite åt dig kommer hon ramla ned i ett hål i golvet. Eftersom 
  att det inte finns mer att göra en att besegra maneter (använd dekunötter och
  svärd) ska du bara falla ned i hålet efter henne. Det rör sig alltså om hålet
  längst åt höger. Ramlar du ned i ett annat hål måste du klättra uppför klätter
  väggen i det sydvästra hörnet av rummet.
  
  Väljer du rätt hål kommer du träffa Ruto igen i rum 4 på B1. Prata med henne 
  två gånger och hon kommer låta dig bära henne. Detta är någonting vitalt för
  att kunna komma vidare i grottan. Plocka upp henne med A-knappen och för att
  hon ska följa med dig i ett annat rum måste du hålla i henne, stå nära dörren
  och trycka på A-knappen. Lämnar du henne i ett rum kommer hon stå vid ingången
  av rummet i fråga och råkar du till exempel dränka henne kommer hon hamna i 
  rum 4 igen. Nåja, plocka upp henne och bär in henne i rummet (5) bredvid, 
  dörren som leder mot öster.
  
  Väl här inne får du möta en massa bubblor igen (vilka du faktiskt kan kasta
  Ruto på). Följ gången tills du når en väldigt grund bassäng. Hoppa ned i den 
  med Ruto och kasta sedan upp henne på andra kanten av bassängen. Tryck inte på
  switchen eftersom hon då drunknar. Du kommer upptäcka en massa fiender på
  golvet av bassängen. Gå på dem så kommer de börja flyga, då du bör skjuta dem
  med slangbellan. Vill du ha en Gold Skulltula kan du skjuta den som befinner
  sig på klätterväggen. Om Ruto inte sitter i bassängen ska du trycka på den 
  gula switchen och bassängen kommer vattenfyllas. På så vis kan du nå Skulltula
  medaljen och en kruka ovanför med en fe i. Är du snabb nog kan du också 
  klättra upp till Ruto. Plocka upp henne och fortsätt sedan till nästa rum (6)
  som ligger mot sydväst (du måste skjuta på en switch för att öppna dörren).
  
  I rum 6 kommer du hitta en enerverande Octorok. Sätt ner Ruto och skjut den 
  snarast. Ifall du hoppar ned i vattnet kan du dyka och komma upp i den västra
  delen av rummet. Där finner du en Deku Scrub som säljer Deku Nuts om du skulle
  råka ha slut på dem. Simma tillbaka till Ruto, plocka upp henne och vänta 
  sedan på hissen som tar er tillbaka upp till 1F och rum nummer 2. Gå direkt 
  till rummet norrut (passera lådorna) och du kommer tillbaka till rummet där du
  först hittade Ruto och den stora gröna tentakeln också för den delen. Var noga
  med att inte ramla ned i ett hål med Ruto, eftersom du då måste göra om hela 
  processen. Spring helt enkelt norrut och in i nästa rum.
  
  Detta rum (7) är egentligen bara en enda krånglig korridor med en hel del 
  Talipasaran-fiender (ormliknande varelser). Undvik bara dessa så länge. Ta med
  Ruto till dörren allra längst åt höger där du finner en gul switch. Denna kan
  endast pressas ner med både din och Rutos vikt, så håll Ruto medan du trampar
  på den. Då öppnas dörren längst till höger och du kan gå in i ett rum (8) med
  fem stycken Stingrays. Bara ställ dig på dem och skjut dem sedan med slang-
  bellan. På så vis kommer du få den stora skattkistan med bumerangen. Ja, innan
  både kartan och kompassen. Bumerangen kan du använda för att besegra nästan 
  alla typer av fiender i Jabu-Jabu's Belly. Dessutom kan du använda den för att
  hämta Gold Skulltula-medaljer på långt håll (även andra föremål). Ta med dig 
  Ruto tillbaka ut i den krångliga korridoren (7).
  
  Följ nu gångarna så långt åt väster som möjligt och du kommer hitta en blå
  switch. Dörren längst åt väster öppnas endast om någon står på den blå
  switchen. Ställ dig på switchen och ställ sedan ner Ruto på den. Låt henne stå
  där och gå in i det västra rummet (9). Här inne kommer du få möta din allra
  första tentakel och på allvar få användning av bumerangen. Z/L-fokusera den 
  och spring sedan runt den samtidigt som du då och då kastar bumerangen mot 
  dess svaga punkt. Springer du för långt bort kommer tentakeln dra sig tillbaka
  och står du still kommer den slå dig hårt. När snusksaken äntligen är besegrad
  kommer du få en stor skattkista med kartan.
  
  Nu är det dags att gå tillbaka till korridoren för att hitta en lite upprörd
  (7) Ruto ståendes bredvid switchen. Tittar du till vänster om Ruto kommer du
  se att den stora röda tentakeln som tidigare täckte dörren här är borta. Gå 
  alltså nordväst in i nästa rum (10) med eller utan Ruto. Här inne har du 40 
  sekunder på dig att besegra ett tiotal bubblor. Egentligen borde du väl 
  använda bumerangen även om dekunötterna är mycket mer effektiva. Som belöning
  får du kompassen. Spring tillbaka ut i den krångliga korridoren och gå nu till
  det nordöstra rummet (11) där en tentakel också försvunnit.
  
  Gå in i rummet (11) och du kommer få slåss mot ännu en tentakel. Gör precis 
  som förut och du kommer ha död på ännu en. Gå tillbaka till den krångliga 
  korridoren (7) och titta sedan på kartan i ena hörnet av skärmen. Gå till 
  rummet (12) som vätter rakt mot norr eftersom det nu försvunnit en tentakel 
  här också. Här inne kommer du stå framför en till tentakel, men denna gång
  rör det sig om en grön sådan. Det är faktiskt ingen skillnad alls så slafsa på
  du bara. Eftersom att du besegrat en grön tentakelsvans borde en tentakel för-
  svunnit och det har den gjort i rum 3, där du allra först träffade Ruto. 
  Spring söderut tills du når detta rum. Här finns förresten en massa hål i
  golvet.
  
  Väl här inne (3) ska du ta med Ruto och hoppa ned i det västra hålet, här 
  fanns det tidigare en grön tentakel som hindrade dig. På så vis kommer du 
  ramla ned till B1 och rummet märkt som 4. Här inne har du varit förut, men nu
  står du stå på en tidigare oåtkomlig platå med två Gold Skulltulas i närheten. 
  Använd bumerangen för att få deras medaljer. Från detta rum kan du nå två
  stycken outforskade rum. Behöver du verkligen en fe och rupier kan du gå till
  rummet till sydväst (13). Då måste du visserligen klättra upp till rum 3 igen
  och falla igenom det västra hålet igen. För att komma vidare ska du gå till
  rummet rakt mot väst från rum 4. 
  
  På så vis når du rum 14 där du kommer hitta Spiritual Stone of Water. Kasta 
  upp den överlyckliga Ruto till stenen och vad händer? Jo, hon hissas upp till
  1F och ner kommer Bigocto, en stor version av Octorok. Det är alltså dags för
  en liten minibosstrid. Håll dig borta från den taggiga mittensektion och Z/L-
  fokusera honom. För att enklast besegra honom ska du se till att du minst har
  tre hjärtan, sedan låter du honom springa på dig. Han kommer då vända på sig
  och du ska då snarast kasta bumerangen på honom. Då kommer han visa sin käns-
  liga bakdel som du ska slå med svärdet. Gör detta fyra gånger och han är
  besegrad. En annan taktik är att kasta bumerangen när han kommer springande 
  mot dig och sedan vänta tills han börjar snurra. Då ska du försöka slå honom
  med svärdet och hoppas att du träffar bakdelen. En mycket trög strategi är att
  helt enkelt springa efter honom tills du når honom med bumerangen och sedan 
  slå till som beskrivet ovan.
  
  Hur du än besegrar honom ska du ialla fall ställa dig på mittenplattformen när
  det är gjort. Den kommer då hissa dig till 1F och rum 15 dit Ruto togs. 
  "Tyvärr" kommer du inte hitta Ruto här, men däremot en fe i en kruka. Det 
  finns inget annat här, utan trampa ut ur rummet genom den södra gången och du
  når ett rum (16) med en Octorok och två konstiga, röda tvättsvampar. Skjut med
  bumerangen på dem och de kommer temporärt vara solida. Hoppa på dem så att du
  kommer ut ur detta rum och in i nästa (2).
  
  Nu kommer du in i rum 2 på 1F, men en liten bit ovanför resten. Hoppa över 
  till den andra plattformen och den kommer hissas ner en bit och på så vis
  bilda en bro till det östra rummet. Dörren dit är sorgligt nog låst och en blå
  switch måste tryckas ner för att den ska öppnas. Eftersom att du inte har Ruto
  längre måste du hämta en låda från andra änden av rummet. Ställ dig på 
  switchen och ställ ner lådan på den. Således öppnas dörren som leder till det
  sista rummet innan bossen (17).
  
  Promenera in och du kommer träffa en del maneter som bör skjutas med den gamla
  bumerangen. På den vänstra klätterväggen finner du en Gold Skulltula. Klättra
  sedan uppför klätterväggen och du kommer se en switch bakom ett glasvisir.
  Z/L-fokusera switchen och stå sedan nära glaset (men inte tryckt mot det) och
  kasta bumerangen, så kommer switchen öppnas och dörren till bossen öppnas. 
  Hoppa ned och möt parasiten.
  
               Den Bioelektroniska Anemonen
                    BARINADE
  
  Detta är en lite speciell boss, vilken kräver effektiv användning av bumer-
  angen. Till att börja med kommer vår gode boss hänga i tre tentakler i taket 
  och dessa ska du förtsås Z/L-fokusera. Spring runt honom hela tiden eftersom 
  att du annars blir träffad av elektricitet. Medan du gör detta ska du sam-
  tidigt kasta bumerangen mot tentaklerna. När alla tentakler är döda kommer 
  Barinade visa hela sin kropp och då ska du bedöva den med bumerangen. Hugg
  honom ett par gånger med svärdet och han kommer sedan skaffa sig en mängd 
  maneter som skydd. Försök undvika hela kalaset, men kasta samtidigt bumerangen
  i hopp om att träffa kroppen. Snart kommer maneterna lösgöra sig och då gör 
  du klokast i att antingen besegra dem alla med bumerangen eller också sikta
  direkt på kroppen. När kroppen är bedövad ska du som vanligt hugga den med 
  svärdet och när väl alla maneter har trillat av pinn är bossen i princip harm-
  lös. Använd bumerangen och svärdet för nådastötarna. Tretton vanliga träffar 
  kräver Barinade för att duka under.
  
  Efter striden är det bara att plocka hjärtbiten och sedan förena dig med Ruto
  i det blåa skimmret. Sedan får du träffa henne utanför där hon tydligen ändrar
  åsikt om dig. Hon kommer ställa dig en fråga vilken du kan svara vadsomhelst
  på. Resultatet blir detsamma. Därefter får du stenen och dessutom blir du för-
  lovad med Ruto. Rasöverskridande äktenskap är bara positivt, men detta är för
  mycket. Hursomhelst har du alla tre spirituella stenar så nu är det bara att 
  gå tillbaka till Zelda i Hyrule Castle.
  
  
                   Förändringen
                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Mot Hyrule Castle alltså. Spring igenom hela Zora-området och du når fältet. 
  Spring nu rakt emot Market och om det är dag kommer du upptäcka att vall-
  bryggan är stängd. När du nått hela väggen fram kommer en sekvens sätta igång.
  Som du kan utläsa av sekvensen flyr Zelda och Impa och du blir förnedrad av 
  den stora kungen av all ondska, Ganondorf. Hur vågar han? Nåväl, som du kanske
  märkte kastade Zelda någonting åt dig och det landade i vallgraven. När sek-
  vensen är över ska du hoppa ned i vallgraven och plocka upp det och inte blir
  du så förvånad över att det är Ocarina of Time. Genom mysko telekinesi kommer
  Zelda lära dig sången Song of Time vilken du ska använda i Temple of Time. 
  Traska nu in i Market.
  
  Väl i Market ska du fortsätta mot det stora templet, Temple of Time. Här inne
  är det bara att gå fram emot altaret, och spela Song of Time som du nyligen
  lärde dig. Stenarna faller på plats och dörren öppnar sig. Stämningsfullt,
  värre. Gå nu in i salen som tidigare var stängd och vad ser du om inte Mästar-
  svärdet självt. Gå fram till det och väck det från dess dvala...
  
  Endast en tidens hjälte kan använda Mästarsvärdet och eftersom du är barn kan
  du inte använda den ännu. Därför har du legat i en sju år lång dvala i väntan
  att få träda fram. När du drog svärdet ur dess pedistal öppnade du tyvärr 
  också vägen till trekraften som nu Ganondorf lagt beslag på, åtminstone 
  maktens trekraft. Modets och vishetens delar av trekraften har fallit på andra
  människor. Hade Ganondorf haft ett rent hjärta utan onda avsikter hade han 
  fått lägga beslag på hela trekraften. Du kommer vakna upp i Chamber of Sages i
  Temple of Light, vilket ligger i mitten av Sacred Realm (här har Ganondorf 
  tagit över och själva platsen blir mörkervärlden i A Link to the Past). Här
  kommer du träffa Rauru, ljusets sage som berättar allt detta för dig. Strax
  därefter får du komma tillbaka till Hyrule och Temple of Time. Väl i Hyrule
  får du veta att allt blivit förändrat och att den onda kungen nu tagit över
  även här, men värst av allt - du kan inte använda vissa av de föremål du 
  använde som barn. ^_^
  
  Nåväl, när du försöker gå kommer en Sheikah stoppa dig. Sheik är hans (?)
  namn och han ser lite... um... inget. Han kommer berätta att du måste befria
  alla Sages (kloka filurer) runt om i Hyrule och dessa är på något sätt in-
  blandade i fem tempel. När pratstunden är över kliver du ur templet, ut ur det
  förskräckliga Market och sedan ut på Hyrule Field.
  
  
                ========================
                = 4.4 Forest Medallion =
                ========================
  
              Kakariko Village - Kakariko By
              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Sheik kommer också tala om för dig att du först måste bege dig till Kakariko
  Village för att kunna fortsätta med äventyret. Så från fältet ska du till byn
  som du så väl borde känna igen. Här är ändå lite för muntert och glatt så
  bege dig till kyrkogården bakom byn så att du får dig en dos av det bittra 
  igen. Väl på kyrkogården kommer du av naturliga skäl finna massor av grav-
  stenar. Gå till den västra raden och dra bort den nedersta av dem. Det kommer
  visa sig vara ett hål här, vilket du ska hoppa ned i. 
  
  Nere i graven kommer du träffa spöket Dampé som var dödgrävare då han var vid
  liv. Han kommer precis som förr gilla spel. Du ska helt enkelt förfölja honom
  genom alla krokar och vrår. Lyckas du följa honom utan att villa bort dig
  eller fastna bakom en dörr som stänger sig kommer du få Hookshot i present. 
  Försök lära dig rutten eftersom att det är enklare. Råkar en dörr stänga sig
  framför dig, förlorar du bara ett hjärta och sedan transporteras du tillbaka
  till ingången. 
  
  När du klarat Dampés race och fått Hookshot måste du ta dig ut härifrån. 
  Då kommer du upptäcka ett block med samma mönster som Door of Time. Spela 
  Song of Time och det kommer försvinna. Därefter ska du bara följa gången och 
  ser man på, du hamnar i väderkvarnen. Ur kvarnen med dig, ut ur byn med dig, 
  så kommer du till fältet. Därifrån ska du bege dig tillbaka till Kokiri 
  Forest, jag är säker på att du kan hitta hit. Förresten, om du vill kan du 
  redan nu hämta hästen Epona. Är du intresserad ska du läsa Epona-sektionen av
  denna guide. Se innehåll vid toppen av guiden.
  
  
                 The Forest - Skogen
                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Skogen kan inte betyda mycket annat tycker jag. Namnen fick knappt plats på
  en rad så då gick det som det gick. När du når Kokiri Forest kommer du upp-
  täckta hur din kära hemby blivit infekterad av fiender. Klättra upp till Lost
  Woods i norra delen av byn och bege dig sedan till Sacred Forest Meadow.
  Här har du kartan igen ifall du skulle ha glömt rutten. Mitt i rutten (5)  
  kommer du dock träffa Mido, den lite störiga ungen. Tala med honom och spela
  sedan Saria's Song för honom så kommer han släppa förbi dig.
  
      Till Sacred Forest Meadow      L O S T  W O O D S
           _|_  ___
          |  |_|  |    |————————————————————————————————————————|
          |___| |___|    |                    |
           ___  _|_    | 1. Hjärtbit              |
          | 6 |_|  |    | 2. Deku Sticks-uppgradering, Skulltula |
          |___| |___|    | 3. Bullet Bag-uppgradering, Hjärtbit  |
           ___  _|____   | 4. Warp till Goron City        |
          | 4 |_| 5  |  | 5. Warp till Zora's River       |
          |___| |______|  | 6. Uppgradering till Deku Sticks och  |
     ___  ___  _|____      |  Deku Nuts samt 2 Gold Skulltulas  |
    | 1 |_|  |_| 3  |     |                    |
    |___| |___| |___  |     |————————————————————————————————————————|
     _|_  |    | |
    | 2 | Ingång  |__|     Kommer du från Kokiri Forest ska du gå 
    |  |            höger, vänster, höger, vänster, upp, vänster,
    |  |            höger. Kommer du från Goron City ska du gå
    |___|            vänster, vänster, upp, vänster, höger.
  
  När du nått Sacred Forest Meadow så har det förändrats lite, åtminstone när 
  det gäller fiender. Mad Scrubs har dragit sig tillbaka och lämnat plats åt
  stora, fula krigare. Dessa, förstår du, kan endast besegras med Hookshot eller
  vapen som omöjligt kan ha fått ännu. För att ta dig igenom labyrinten ska du
  ställa dig vid korsningar och sikta med Hookshot (har du inte fått Hookshot 
  måste du scrolla upp till Kakariko Village). När kirgaren hamnar inom synhåll,
  ska du skjuta honom. Ställ dig aldrig framför en av dessa eftersom du då 
  kommer bli bortknuffad. 
  
  Du ska också försöka skjuta dem när de vänt ryggen åt. När du kommit ut ur 
  labyrinten och in i korridoren måste du tänka om. Här står en ännu tuffare 
  kirgare och skapar små jordbävningar. Stå vänd mot honom och håll Z/L. Rör dig
  fram och tillbaka i sidled så att hans små jordbävningar inte träffar dig. Ta 
  fram Hookshot och skjut vid lämpligt tillfället. På så vis dåsar han av och du
  kan passera honom upp mot gläntan. Här kommer du få träffa den mystiska, fast
  jag vill säga konstiga, Sheik. Han kommer svamla lite och sedan lära dig en 
  sång som tar dig tillbaka hit när du vill. När han försvunnit ska du sikta med
  Hookshot på grenen som växer vid avsatsen ovanför. Du kommer då komma upp till
  Forest Temple.
  
  
               Forest Temple - Skogstemplet
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |————————————————————————————————|   |—————————————————————————————————|
   | 1F __     _      _  |   | 2F__  ____  ___  ____  __  |
   |  |P_|    |C|    |—| | |   | |_ |—|_M__|—|_N_|—|_O__|—| _| |
   |   |______  |  _____| | | |   |  | | ______  _  ______ | |  |
   |   |   | _|_ |   ||T| |   |  |L||   |—|F|—|   ||R|  |
   | __ | D _||  ||_ H || | |   |  | || E _|   |_ G || |  |
   | |Q_|—|_  |—/   \—|  _||_| |   |  |_||_  |     |  _||_|  |
   | _____ |__||  B  ||__| _|_ |   | __|__ |__|     |__| __|__ |
   | | J |————|    |—————| U | |   | | K |         | S | |
   | |_____|  |_______|   |___| |   | |_____|         |_____| |
   |        |        |   |                 |
   |        _|_       |   |—————————————————————————————————|
   |       | A |       |
   |       |___|       |   |—————————————————————————————————|
   |                |   | A. Nyckel, Gold Skulltula    |
   |————————————————————————————————|   | B. Gold Skulltula, Miniboss   |
                       | C. Miniboss, Nyckel       |
   |————————————————————————————————|   | D. Gold Skulltula, till E, I  |
   | B1   _______________    |   | E. Till D            |
   |    |_______I_______|    |   | F. Kartan            |
   |                |   | G. Till H            |
   |————————————————————————————————|   | H. G. Skulltula, Kista med Rec. |
                       |  heart, till G        |
   |————————————————————————————————|   | I. Nyckel, till D, H      |
   | B2      __        |   | J. Till K            |
   |       __||__       |   | K. Kista med pilar, till J   |
   |      |   |      |   | L. Stora nyckeln, till P    |
   |      | V  |      |   | M. Miniboss, Nyckel       |
   |      |______|      |   | N. Miniboss, Fairy Bow     |
   |                |   | O. Miniboss, kompassen     |
   |————————————————————————————————|   | Q. Nyckel            |
                       | R. Till T            |
  När du kommer in i det lummiga Forest  | Y. Kista med pilar       |
  Temple ska du börja med att besegra de  | U. Miniboss           |
  två vargar som dyker upp ur jorden. Slå | V. Kista med pilar, Gold Skull- |
  dem bakifrån för starkast effekt. I   |  tula, till bossen, till B  |
  samma rum (A) borde du kunna se en    |—————————————————————————————————|
  klättervägg på höger sida. Klättra upp-
  för den och hämta nyckeln i skattkistan här uppe. Det klättrar även en Golden
  Skulltula nära taket vilken du kan tillintetgöra med Hookshot. Du kan även 
  använda Hookshot för att komma närmare skattkistan. Hoppa ned från skattkistan
  och gå in i nästa rum, vilket är en korridor (ej numrerad på ASCII-kartan). 
  
  Följ den lilla korridoren till sitt slut och du kommer in i ett stort rum (B)
  där en sekvens tar vid. Som du ser flyr fyra spöken åt varsitt håll och då 
  slocknar även facklorna. Dessa ska du leta upp i templet. Från detta rum kan
  du gå åt flera olika håll, men oroa dig inte - jag tar dig till alla platser.
  Börja med att gå tvärsöver rummet, alltså mot den norra dörren. Du finner en 
  till Gold Skulltula på väggen bredvid denna dörr. Gå sedan igenom dörren och 
  du når ännu en korridor. Här svävar en blå skalle. Använd skölden för att ta
  bort röken runt den och slå sedan ihjäl den. Gå därefter in i nästa rum (C).
  
  Här inne (C) kommer du genast bli attackerad av två skelettriddare, Stalfos.
  Tuffa fiender med svärd och ypperligt försvar. De attackerar sällan samtidigt.
  Jag rekommenderar att du försöker hoppa undan från deras attacker och sedan 
  svara med en snabb stöt eller en kraftig hoppattack med svärdet. Annars är det
  klokt att försöka avbryta deras attacker med en egen snabb attack. Deku Nuts 
  fungerar mycket bra. Akta dig för deras farliga hoppattack, eftersom att den 
  slukar två hjärtan av dig. Efter striden får du en skattkista med en nyckel, 
  vilket gör att du har två nycklar nu.
  
  Återvänd till det centrala rummet (B) och gå direkt till höger (alltså den 
  nordvästra dörren) där du borde finna ett blått tidsblock. Spela Song of Time
  framför det, så försvinner det och du kan gå vidare in i nästa område (D). 
  Detta "rum" (D) ser ut som en trädgård. Besegra fiender om du vill, och gå 
  sedan till klätterväggen i bortre delen av rummet. Skjut ner några Skullwall-
  tulas från väggen och klättra sedan uppför. På så vis kommer du till 2F och 
  rum E, men här är det bara att gå genom dörren till nästa rum (F). Besegra 
  Blue Bubbles här inne och du kommer få kartan i en stor kista. 
  
  Fortsätt nu in i nästa rum (G), det till höger. Nu kommer du se att du be-
  finner dig på ovanvångingen av en till trädgård. Besegra Deku Baban och titta
  sedan mot den andra balkongen här uppe. Skjut med Hookshot på den vita mark-
  eringen ovanför balkongen och du kommer fara dit. Tryck ner den röda switchen
  och du kommer se hur brunnen nedanför töms på vatten. Hoppa nedför balkongen
  och du hamnar på 1F igen och i rum H. Gå inte igenom dörren här nere efter-
  som att du då utestängs från rummet. Besegra fiender om du har lust och vill
  du tvunget ha skattkistan som ligger på kullen, sikta med Hookshot på dess 
  framsida så kommer du dras upp till den. En Gold Skulltula finner du förresten
  också precis i närheten.
  
  När du är färdig här inne ska du hoppa ned i brunnen och du når B1 (I). Spring
  till andra änden av källargången och du finner en skattkista med din tredje
  nyckel. Klättra uppför brunnen på ändera sida och gå tillbaka in i det stora,
  centrala rummet (B). Väl där ska du till den västra dörren, den som är låst.
  Lås upp och du har nu två nycklar kvar. Spring igenom den lilla korridoren och
  du kommer in i ett stort grått rum (J). Klättra uppför stegarna för att hitta
  pilar på golvet och ett blått block i krokarna. Det är svårt att beskriva hur
  du exakt ska knuffa blocket, så se bara till att följa pilarna och knuffa från
  båda hållen av blocket. 
  
  När du skjutit blocket till dess slutdestination kan du klättra på det för att
  komma upp till 2F (K) och där kommer du hitta ett rött block som du ska göra
  exakt samma sak med. För att komma runt blocket måste du klättra uppför en 
  stege som det blå blocket täckte innan. Du hittar det säkert. När du väl nått
  toppen av rum 11 kommer du hitta ett par Blue Bubbles och en låst dörr. Lås 
  upp och du borde ha en nyckel kvar. I nästa rum kommer du hitta en alldeles
  förvriden korridor (L) som inte bjuder på någonsomhelst logisk förklaring. 
  Spring till dess slut som mynnar upp i ett stenrum. 
  
  I detta rum (fortfarande L) lurar det monster som försöker grabba tag i dig
  och ta dig tillbaka till ingången. Fullkomligt vedervärdigt. Dyker en skugga
  upp, ska du hålla dig i rörelse tills monstret faller ned och du kan slå 
  ihjäl det. Du kommer se en mycket färggrann skattkista, men den ska du inte
  bry dig om just nu. Lås istället upp den låsta dörren här med din sista 
  nyckel för att ta dig in i nästa rum (M).
  
  Här kommer du se tre tavlor och ett spöke som lurar i en av dessa. Bry inte
  din hjärna om detta, utan spring istället nedför trapporna och in i nästa rum
  (M). Jag ber om ursäkt, men detta kan vara den sista låsta dörren istället
  för den förra. Hursomhelst, i rum N kommer du börja med att få slåss mot en
  Stalfos, vilket du tidigare gjort. Ramla för Guds skull inte ner i hålet
  eftersom du då hamnar på 1F och måste springa hela vägen tillbaka hit. Besegra
  skelettet och två nya dyker upp samtidigt som hålet täpps igen. Det är som 
  vanligt, förutom en sak. När du besegrat en av dessa, kommer dess ben ligga
  kvar. Har du inte ihjäl den andra fort återupplivas den första. Därför måste
  du vara snabb, men komihåg att slå mot en riddare som försvarar lönar sig 
  aldrig. Kör lugnt och metodiskt. Som tur är verkar återupplivade riddare ha
  mindre energi.
  
  När båda Stalfos är besegrade kommer en stor skattkista med pilbågen (Fairy
  Bow) uppenbara sig. Pilbågen är ett effektivt verktyg. Den är dubbelt så stark
  som gamla slangbellan och mycket snabbare. Dessutom kan den penetrera Skull-
  tulaskal och fungerar överhuvudtaget ypperligt mot fiender. Gå nu in i nästa
  rum (O), det som ligger mot öster. Här inne kommer du hitta tre tavlor precis
  som i förrförra rummet. I en av dessa finner du ett blått spöke. Stå på långt
  håll från spöket och skjut det med en pil. Då försvinner tavlan. Gör likadant
  med de andra två när spöket befinner sig inuti. När alla tavlor är borta 
  kommer spöket som heter Beth att vilja möta dig. Gå ner till henne och bered
  dig på en enkel strid. Försvara mot hennes attacker och vänta tills hon blir
  synlig. Då hugger du henne med svärdet eller skjuter henne med pilbågen. Din
  belöning blir kompassen.
  
  Nu måste du tillbaka för att hämta två nya nycklar, så därför bör du sätta 
  ut en Farore's Wind-warp i det här rummet. Om du inte vill, är det helt okej.
  Spring nu tillbaka till rummet där du fick pilbågen (N) och fortsätt till det
  andra rummet med tre tavlor (M). Här finns ett gult spöke, Joelle, som du ska
  ta itu med på samma sätt som Beth. Skjut henne i tavlorna och besegra henne 
  sedan man-mot-...spöke. Du får en nyckel för mödan och du borde ha endast en 
  av dessa just nu. 
  
  Titta nu på kartan och gå till det sydvästra rummet på 2F (K). Här kan du se
  att det finns en skattkista med pilar. Om du vill ha den ska du gå till dess 
  position (som du ser med karta och kompass) och sedan skjuta med pilbågen på 
  ögat ovanför. Då dyker skattkistan upp. I samma rum finns ett likadant öga 
  ovanför dörren som leder till den förvridna korridoren (L). Skjuter du på
  ögat kommer korridoren rätas ut, vilket gör att det bruna rummet den mynnar ut
  i ser annorlunda ut. Nu kan du öppna den färgglada skattkistan så att du får
  stora nyckeln (Big Key). Utan denna kan du inte ta dig till bossen. Bredvid
  skattkistan kan du dessutom se ett hål i marken. Hoppa ned i hålet och du tar
  dig vidare. Du kommer landa i rum P på 1F.
  
  Besegra de två Blue Bubble-fiender du hittar här (P). Då öppnas dörren till
  nästa rum. Du kommer faktiskt hamna i den vänstra trädgården (D), fast en bit
  ovanför. Om du vill ha en Gold Skulltula ska du hoppa ut på stenpelarna och 
  sedan titta upp mot väggen. Annars ska du gå till de två andra dörrarna här.
  Den vänstra dörren leder tillbaka till rum K, så ta den högra och du kommer 
  in rum Q. Dags att möta den mystiska Floormaster. Akta dig då den blir grön,
  eftersom den då är snabb och odödlig. Slå ihjäl när den är normal och att-
  ackera de små händer den lämnar efter sig. Samlas de återupplivas Floormaster 
  och hugger de tag i dig måste du snabbt trycka på en knapp många gånger. Din 
  belöning för denna "bravad" är en nyckel. Nu ska du ha två stycken.
  
  Nu ska du gå tillbaka till rummet på 2F där du slogs mot det blå spöket (O).
  Använd Farore's Wind för att warpa dig dit eller gå dit på det gamla hederliga
  sättet. Väl i detta rum (O) ska du fortsätta mot öster och låsa upp dörren
  som leder till nästa rum (R). Nu ska du ha en nyckel kvar. I rum R ska du 
  akta dig för monster i taket och egentligen bara fortsätta. Du kommer då in i
  en förvriden korridor som denna gång är helt rak. Akta dig för Green Bubbles 
  och lås sedan upp dörren längst bort med din sista nyckel.
  
  Nästa rum (S) ser lite udda ut. Roterande plattformar runt en fackla. Ser du
  det infrysta ögat? Ställ dig på en av plattformar och ta fram pilbågen. Sikta
  nu på ögat, men avfyra ingen pil. När facklan befinner sig mittemellan dig och
  det djupfrysta ögat ska du skjut en pil så att den far igenom facklan, antänds
  och fryser ned ögat så att det aktiveras. Nu kommer korridoren bredvid (R) 
  att vara förvriden och det är bra. Spring igenom korridoren och in i sten-
  rummet. Du kommer se ett hål, vilket du ska hoppa ned igenom.
  
  På så vis hamnar du i ett rum 1F (T) med schackrutigt golv. I nordvästra 
  hörnet ligger en genväg till rum H, men dit ska inte du. I schackrummet faller
  taket ned då och då, men vissa rutor blir inte mosade. När taket är uppfällt
  ska du springa till första bästa sådan ruta. Nästa gång taket rullas upp ska 
  du springa rakt mot en switch för att öppna dörren. Den tredje gången springer
  du till rutan vänster om skattkistan och öppnar den för några pilar. Sedan bär
  det av rakt mot den södra dörren och in i nästa rum (U).
  
  Här inne (U) kommer du hitta ännu en tavla. Det gröna spöket Amy besitter 
  denna tavla. Skjut en pil i tavlan och ett pussel sätter igång. Bokstavligt
  talat. Du ska på tidsgräns knuffa ihop fyra av de fem pusselbitarna så att de
  bildar spöket. Den blå pusselbiten behöver inte vara med. Ja, det är bara att
  knuffa tills de sitter där de sitter. Sedan får du möta spöket, vilket du ska
  ha ihjäl precis som de andra. 
  
  Öppna nästa dörr, spring igenom korridoren och du hamnar i det stora, centrala
  rummet (B). Ifall tre av facklorna i mitten lyser och det fjärde spöket sitter
  i mitten har du gjort bra ifrån dig. Om inte, har du missat något av spökena i
  rummen M, O och U. Det sista spöket heter Meg och som du säkert märkt vid
  det här laget är alla Poe-sisters uppkallade efter systrarna i boken "Unga 
  kvinnor". Kul, onödig fakta. ^_^ Meg är treögd och lite speciell. Gå fram till
  henne så kommer hon efter en stund omringa dig med fyra kopior. Titta noga på
  dem så kommer du se att en av dem snurrar ett varv. Denna ska du skjuta en 
  pil på. Upprepa processen fyra gånger till och Meg är besegrad. 
  
  Ifall alla fyra spöken är besegrade kommer hissen i detta rum (B) bli akti-
  verad. Den tar dig till B2 och det sista rummet (V). Som du ser är vägen till
  bossen blockerad så det måste vi göra något åt. Knuffar du på en av sten-
  murarna här nere kommer hela väggen rotera och dölja gömda fack. Gör så här.
   Knuffa den västra väggen söderut och aktivera switchen i nordvästra facket.
   Knuffa den sydvästra väggen söderut och aktivera switchen i östra facket.
   Knuffa den södra väggen österut och öppna skattkistan med pilar samt besegra
   Gold Skulltulan i sydvästra facket.
   Knuffa den östra väggen norrut och aktivera switchen i södra facket.
  Då borde gallret till bossdörren vara öppet och du kan gå norrut. Har du Big
  Key kan du låsa upp dörren. Om inte, finner du den i rum L.
  
              Den Onda Anden Från Andra Sidan
                  PHANTOM GANON
  
  Detta måste vara den snyggaste bossarenan i spelet. Se trekraften, se tavlorna
  Börja med att gå fram till trekraftstecknet och sedan tillbaka till utgången.
  Då dyker den fantomiska bossen upp. Han kommer därefter hoppa in i en tavla.
  Ställ dig nu på ett av de mindre trekraftstecknen eftersom att du där inte kan
  bli träffad av bossens energiattack. Ta fram pilbågen och titta på tavlorna.
  I två av dessa tavlor kommer du se bossen komma galopperandes. En av tavlorna
  är falsk och den bossen kommer vända om. Den andra försöker ta sig ur och då
  ska du snabbt skjuta en pil på pållen. Du kan inte se skillnad på den riktiga
  och den falska, utan du måste hålla koll på båda och sedan snabbt skjuta den
  som försöker ta sig ur. Gör detta tre gånger och nästa fas inleds.
  
  Nu kommer Phantom Ganon sväva omkring på ett oroaväckande sätt och kasta 
  energibollar mot dig. När en närmar sig ska du hugga med svärdet för att 
  studsa tillbaka den till bossen. Ofta reflekterar han den igen och då är det
  bara att fortsätta tennis-spelandet. Du måste stå still när du hugger, annars
  kommer energibollen missa fantomen. Stå väldigt långt ifrån honom kan löna sig
  likaså att stå väldigt nära. När en energiboll träffat bossen ska du hugga 
  honom med svärdet. Efter 12 vanliga hugg dukar han under. Den riktiga Ganon-
  dorf kommer dessutom bannlysa honom till stället mellan dimensionerna... typ.
  
  Efter striden är det bara att ta hjärtat och gå in i det blå. Vips, så befi-
  nner du dig i Chamber of Sages och får träffa Saria. Hon har faktiskt blivit
  en Sage, så därför är hennes jordeliv slut. Hon ger dig meljongen och tackar
  så mycket. Därefter hamnar du framför Dekuträdet och får tala med dess frö.
  Ett nytt Dekuträd håller alltså på att växa upp. Han berättar att du egen-
  tligen är en Hylian och inte en Kokiri. Din mamma lämnade dig i hos Deku-
  trädet när hon var sårad efter det långa kriget. Det är därför de andra Kokiri
  inte har växt upp och anledningen till att du fick en fe så väldigt sent.
  
  Nu är det dags att bege sig till Temple of Time igen. Här kommer du träffa 
  Sheik igen och han berättar att om du sätter ned svärdet i pelaren igen kommer
  du färdas sju åt tillbaka i tiden. Japp, du kan faktiskt återvända till barn-
  domen och frakta dig själv fram och tillbaka i tiden när du vill. Kul, men 
  orealistiskt. Dessutom får du lära dig Prelude of Light, som närhelst du
  spelar den tar dig tillbaka till Temple of Time.
  
  
                ======================
                = 4.5 Fire Medallion =
                ======================
  
               Death Mountain - Dödsberget
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Nu när Kokiriskogen blivit alldeles go och gullig är det dags att ge sig iväg
  till nästa oroshärd: Death Mountain. Du kan också ta vattenmedaljongen nu om
  du vill, men spelet nästan säger åt dig att ta eld först. Det är inte särskilt
  omständigt att komma åt den. Ge dig iväg till Kakariko Village, klättra uppför
  Death Mountain och gå sedan in i Goron City eller varför inte warpa till Goron
  City från Lost Woods när du ändå kanske befinner dig i området. Till din för-
  färan kommer du upptäcka att det inte finns en Goron i sikte, alltså måste vi
  dra slutsatsen att någonting har hänt dem. Det finns endast en Goron kvar i 
  Goron City och han rullar omkring på tredje plan. 
  
  Gå till denna enda Goron och som du kan förstå är han inte villig att stanna 
  bara för att du råkar stå i vägen. Ta fram dina bomber och sätt ut en så att 
  den exploderar precis när den rullande är i närheten. Du borde sätta ut en 
  bomb ungefär när han befinner sig en typ tio meter ifrån dig. När han sprängts
  kommer han avslöja att han har samma namn som du och är Darunias son. Han är
  mycket upprörd så du ska se till att fråga om "the dragon" och "the Gorons".
  Ganondorf har tydligen återupplivat draken Volvagia och ska sedan mata den med
  Goron-kött. Alla är inspärrade i Fire Temple och Darunia ska nu göra ett för-
  sök att spöa draken. 
  
  När du talat tillräckligt med den lilla parveln kommer du få en Goron Tunic
  som gör att du kan vistas i varma områden under oändligt långt tid och dess-
  utom kommer han öppna dörrarna till Darunias rum och affären. Sätt på dig 
  tunikan och spring in till Darunias rum. Där finner du en staty vilken du ska
  dra i. Statyn döljer en port till Death Mountain Crater så vad väntar du på,
  kliv in! Förresten, siktar du på att ta alla Gold Skulltulas nu, bör du lära
  dig Scarecrow's Song innan du går in i Fire Temple. Kolla avdelningen om
  okarina-melodier.
  
  Väl i Death Mountain Crater kommer du förmodligen kunna se en trasig bro. Ta
  fram ditt Hookshot och sikta på stocken ovanför bron på andra sidan. Skjut och
  du kommer till andra sidan där du nästan omedelbart får träffa Sheik, den 
  underliga. Han kommer lära dig Bolero of Fire som automatiskt tar dig hit 
  igen. Spring bara norrut och du kommer hitta en brunn som leder dig till Eld-
  templet.
  
  
                Fire Temple - Eldtemplet
                ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |——————————————————————————————————| |————————————————————————————————————|
   | 5F                | | B. Till bossen, feer, nyckel    |
   |  ________    ________    | | D. Nyckel             |
   |  |    |   | |c|  |   | | E. Gold Skulltula         |
   |  |_    |   |    |   | | F. Nyckel             |
   |  |U| V  |   |  d  |   | | G. Till H             |
   |  |    |   |    |   | | H. Till G             |
   |  |________|   |________|   | | I. Nyckel, till J         |
   |                 | | J. Till I             |
   |——————————————————————————————————| | K. Gold Skulltula, till a     |
   | 4F                | | L. Nyckel             |
   |   ___             | | M. Till C             |
   |   /__X\       _ _    | | N. Kartan             |
   | _ _|W/ \_\      |a|b|    | | O. Till B             |
   ||S|T||%|/Y/      |%|     | | P. Kompassen            |
   |                 | | Q. Nyckel             |
   |                 | | R. Miniboss, till S        |
   |——————————————————————————————————| | S. Till R             |
   | 3F    P      _L_    | | T. Till U             |
   |   ______/   ____ _|__   | | U. Till T             |
   |  |  O |   |  || K |   | | V. Megaton hammer, till Q, till W |
   | __/|_ __ |   |  —— _ |   | | Y. Till O             |
   ||R_| _|_Q| |—————| N |M_||J||   | | Å. Gold Skulltula         |
   |  |   |   |  || ¯ |   | | Ä. Miniboss, kista med bomber   |
   |  |______|   |____||____|   | | Ö. Big Key             |
   |                 | | a. Till K
   |——————————————————————————————————| | b. Gold Skulltula, till c     |
   | 2F           ___  _  | | c. Till b             |
   |   _       _ | I |_|H| | | d. G. Skulltula, kista: 200 rupier |
   |   |%|      |%| |___|   | | %. Du faller igenom dessa rum   |
   |                 | |————————————————————————————————————|
   |——————————————————————————————————| Ursäkta denna hemskt röriga karta, men 
   |           _ _     | syftet är bara att du jämt ska veta var
   | 1F     __ __ _|E|D|_    | i Fire Temple du är medan du läser 
   |   ____ |_Ä||_Å||    |   | guiden här nedan. Och för att du ska 
   |   |  ||_Ö||_Z||    | ___ | kunna se vad det är för föremål i varje
   |   | B |_ |__| _|  C  |_| G || rum och skattkista. Water Temple ser  
   |   |  | | A | |    | |___|| tyvärr också helt förskräcklig ut, men
   |   |____| |____| |    |   | sedan blir det bättre.
   |          |_______|   |
   |            |     | Ja, ja, då sätter vi igång. När du kom-
   |           |F|     | mer in i templet (A) kommer du finna 
   |                 | ett par Fire Keese. Dessa ska du för 
   |——————————————————————————————————| det mesta ha ihjäl så fort som möjligt.
                      Ta dörren till vänster först eftersom 
  att den andra är låst. Här inne (B) träffar du Goronhövdingen Darunia. Han ska
  själv ta itu med draken Volvagia och ber dig rädda hans folk. Alla dessa är
  inlåsta tillsammans med en skattkista med en nyckel i. Dessutom ger dem dig
  tips som tack för undsättningen. När Darunia lämnat dig ska du inte tro att du
  bara kan följa efter honom - du behöver Big Key och dessutom släppa ned en 
  pelare från taket.
  
  Hoppa till vänstra delen av rummet där du finner en Goron i en cell. Tryck på
  switchen och tala med honom. Han kommer berätta det där om pelaren i taket. 
  Ta sedan din första nyckel. I samma rum (B) finns det några feer i krukor i
  andra änden av rummet, om du skulle behöva dem tänkte jag. Använd Hookshot för
  att komma dit. Gå nu tillbaka till ingångsrummet (A) och lås upp dörren på 
  andra sidan. 
  
  Nu kommer du in i ett stort, mycket varmt rum (C). Har du inte satt på dig 
  Goron Tunic så gör det nu. Har du den på dig kan du till och med vandra korta
  perioder på lavan. Gå först till den norra delen, alltså åt vänster, och du
  kommer se ett ljusblått block ovanför en dörr. Börja med att gå in till rummet 
  under blocket (D) och du kan befria ännu en Goron. Denna Goron kommer berätta
  att du kan spränga visa väggar med "Gorons speciella skörd", alltså bomber. 
  Slår du på dessa väggar så låter de annorlunda. Du får en nyckel i kistan. 
  
  Gå nu tillbaka till det stora rummet (C) och spela Song of Time för att komma 
  åt dörren bakom det ljusblå blocket. Kliv in i rummet (E) och bered dig på att
  golvet elakt kommer flyga mot dig. Riktigt harmlöst om man jämför med tidigare
  spel. Fienden här inne äter upp dig, din sköld och din tunika om du går nära.
  Slå ihjäl den med horisontella hugg så får du tillbaka dina grejer. En Gold
  Skulltula finner du bakom. Gå nu tillbaka till det stora rummet igen (C).
  
  Vandra till andra sidan av rummet och du kommer hitta en sådan där svag vägg. 
  Spräng den med en bomb och du kan komma in i nästa rum (F). Här kan du befria
  en Goron till som berättar att det finns många switchar i templet och att du
  alltid kan använda bomber för att aktivera dem. Dessutom får du en till nyckel
  Du har nu två stycken. Gå tillbaka in i centrala rummet (C) och gå sedan till
  den låsta dörren på östra sidan av rummet. In i nästa rum (G) med dig.
  
  Klättra uppför gallret här inne. På vänstra sidan hittar du tre stycken små-
  hjärtan, men det är till högra sidan du ska. Akta fladdermössen och hoppa 
  sedan ner till plattformen med det stora blocket. Knuffa ned blocket för 
  kanten och klättra sedan upp på det. Blocket kommer fungera som en hiss till
  våningen ovanför: 2F och rum H. Lås upp dörren med din sista nyckel och gå 
  direkt in i nästa rum (I). Här inne kommer du se en Goron i en cell. Glöm 
  honom nu eftersom att du fixar det senare. De nya fienderna här är det inget
  särskilt med utan klättra uppför plattformarna och hoppa över till switchen 
  och blocket. Skjut ner blocket på golvet och använd det för att komma åt 
  gallret.
  
  Klättra uppför gallret och du kommer se ett annat galler, men detta är klätt i 
  flammor. Ställ dig på plattformen ovanför switchen och släpp ned en bomb på
  den. Spring sedan bort till flammorna eftersom att switchen kommer aktiveras
  av bomben och släcka flammorna. Klättra uppför gallret och du når 3F och rum
  J. Kliv direkt in i nästa rum (K). I detta rum rullar massor av stenar, men 
  som tur är tar de bara ¼ hjärta av din energi. Mesigt! Från ingången av rummet
  ska du följa väggen åt höger tills du hittar en cell med en Goron i. Befria
  honom så tipsar han om hur du kan använda bomber på falska dörrar. Du känner
  förresten igen dessa eftersom att de ser ut att vara upphängda på väggen. 
  Dessutom får du en nyckel (du ska ha en nu).
  
  Följ nu väggen åt andra hållet och du kommer tillslut hitta en vanlig upplåst
  dörr. Hittar du en låst dörr, ska du vänta med den. Gå in i rummet (L) bakom 
  den upplåsta dörren och du får befria ännu en Goron för en nyckel och ett 
  tips. Han kommer berätta att om du brinner kan du släcka elden genom att rulla
  eller hugga. Nu bör du ha två nycklar. Gå tillbaka in i rummet med stenarna 
  (K). Alldeles i närheten borde du höra ett krälande ljud från en Golden Skull-
  tula. Slå på väggarna i närheten och om ljudet låter annorlunda ska du sätta
  ut en bomb där. Har du sprängt rätt borde du hitta Skulltulan. Följ nu väggen
  åt väster för att hitta den låsta dörren. Gå in för att komma in i ett litet
  rum (M).
  
  Ifall du råkar ramla ned här kommer du ramla hela vägen ned till rum C på 1F
  och det vill du inte. Ta några hjärtan, bry dig inte om dörren med galler utan
  bege dig in i det låsta rummet (N). Nu har du gjort slut på nycklarna igen. 
  Hoppar du upp på gallret här inne (N) kommer en ganska harmlös eldvägg följa 
  efter dig, bara så du vet. Så fort du kliver upp på gallret ska du hoppa över
  till höger för att hämta kartan i den stora skattkistan här inne. Från skatt-
  kistan ska du sedan gå in i nästa rum och du kommer hamna bakom gallerdörren
  i rum M. Gå tillbaka in i rummet med gallret och eldväggen (N), spring förbi
  den låsta dörren och fortsätt till en olåst dörr på andra sidan av rummet. 
  
  Gå genom dörren och du kommer tillbaka till de rullande stenarna (K), men på 
  plattformar ovanför. Nu kommer vi till en valfri grej och det fungerar endast
  om du har aktiverat Scarecrow's Song (se avdelningen om Okarinamelodier). Det
  leder till några Skulltulas och en massa rupier. Är du ointresserad, hoppa 
  över detta stycke och det följande. Så du är intresserad? Ifall du kommer ihåg
  Scarecrow's Song, titta upp mot en plattform ovanför dörren härifrån och du
  kommer se hur Navi lyser grönt. Spela nu Scarecrow's Song och en fågelskrämma
  kommer förhoppningsvis dyka upp. Gör den inte det, flytta lite på dig och 
  försök igen. Skjut sedan fågelskrämman med Hookshot och du kommer upp till
  honom. Titta sedan mot en plattform med vit markering och skjut Hookshot på
  denna markering för att komma dit. Detta är en hiss som tar dig upp till 4F 
  och rum a. Just det lilla a.
  
  Här inne (a) ska du bara fortsätta in i nästa rum (b) och klättra uppför 
  gallerväggarna. En Gold Skulltula hittar du här. När du klättrat uppför kommer
  du automatiskt till 5F och rum c. Kliv ut ur dörren för ett mycket stort runt
  rum (d). Du hittar en Gold Skulltula på väggen i det stora hålet. Hålet leder
  förresten ända ned till rum M på 3F och om du har väldig otur rum C på 1F. Här
  inne (d) finner du också en skattkista, men den är omgiven av eld. Tryck på
  switchen och det försvinner men bara för en liten stund. För att hinna ska du
  göra så här. Tryck på switchen och spring sedan rakt mot tornet med
  vita markeringar. När du står precis framför backen här ska du skjuta med 
  Hookshot på tornet ska du kommer dit bort och sedan springa rakt mot skatt-
  kistan. Att använda Hookshot på kistan tycks ta alldeles för lång tid. Skatt-
  kistan inehåller förresten en enorm rupie värd 200. Nu är det bara att springa
  tillbaka till rummet med de rullande stenarna (K).
  
  Nu är du färdig med det valfria och tillbaka i rummet med de rullande 
  stenarna (K). På plattformen bredvid kan du se en fet spricka. Sätt en bomb 
  här och ett hål öppnar sig till 2F och rum I. Hoppa ned i hålet och befria en
  Goron här nere. Han kommer berätta om en dansande fiende som inte kan attack-
  eras och dessutom får du en nyckel. Du bör ha en nu. Klättra uppför hålet igen
  och till de rullande stenarna (K). Tryck på switchen i närheten så befrias 
  Goron i andra änden av rummet. Hoppa dit, ta nyckeln och lyss till tipset att
  om du ser ett ställe på kartan du inte kan nå, ska du spela okarinan och det 
  har du redan gjort eller hur?
  
  Gå nu tillbaka till rummet med gallret och eldväggen (N). Lokalisera den låsta
  dörren här och hoppa till den från gallret. Det ser ut som att det inte går,
  men det gör det. Då kommer du in i en liten korridor (O) vilken du bara ska 
  igenom. Nu kommer du till ett cirkulärt rum som ligger precis ovanför rummet
  där Darunia stod (B). Här finner du alltså källan till den där pelaren, men 
  det kommer vi till senare. Här finner du också en massa små pelare där eld-
  väggar aktiveras när du går nära. Gå nära pelare för att se om det är en eld-
  vägg där. Börja nu med att gå mot höger för den närmaste dörren. Kliv in och 
  i denna lilla korridor (P) finner du kompassen så nu kan jag referera till
  väderstreck. Woo!
  
  Gå tillbaka in i rummet med eldväggarna (O) och spring nu till den sydvästra
  delen, borta vid en stor pelare. I närheten borde du kunna se en låst dörr. 
  Lås upp och du har inga nycklar kvar. På detta vis kommer du in i ett litet 
  rum (Q) där du kommer se en inlåst Goron. Bry dig inte om honom nu utan spring
  bara till andra änden av rummet och gå ut. Nu är du tillbaka i rum O, men på
  andra sidan. På vänster sida har du en riktigt fet eldvägg. Du släcker den
  tillfälligt genom att trycka på switchen. Lär dig vägen mellan switchen och 
  eldväggen innan du trycker på den för att komma igenom. Du måste till den 
  vänstra sidan. När du kommit över till andra sidan av eldväggen är du block-
  erad från denna del av templet för ett tag. Dörren här är falsk så spräng den
  med en bomb (du hittar bomber i krukorna här) och gå sedan in i nästa rum (R).
  
  Nu är det dags för en miniboss. Det är alltså honom du inte kan attackera. Ta
  fram Hookshot och sikta den på honom (akta dig för eldflammorna). Dra sedan ut
  honom ur hans eldkostym och han kommer inte se så imponerande ut. Sedan ska du
  slå honom fyra gånger med svärdet (två ifall du har Biggoron). Han kommer 
  springa så försök hela tiden möta honom på andra sidan. Tar du för lång tid på
  dig eller har träffat honom fyra gånger hoppar han in i eldhavet igen. Upprepa
  denna process tre gånger vilket betyder att du måste träffa honom tolv gånger
  med svädet. Efter striden kommer plattan som det brann på att fungera som en
  hiss till 4F och rum S.
  
  Väl på 4F (S) ska du bara in i nästa rum (T) och klättra uppför gallret. Du
  kommer hitta ett flamberat galler och en switch förstås. Sätt en bomb på 
  switchen och klättra uppför gallret precis som förra gången och vips är du 
  uppe på 5F och rum U. In i nästa rum (V) och du befinner dig i ett stort 
  cirkulärt rum. Här inne finner du faktiskt bara en sak - resten är bara platt-
  formar, stenar och sådant. Ställ dig på switchen så släcks elden kring en stor
  skattkista. Spring sedan ganska snabbt på den lilla stentrappan som leder dit.
  Råkar du ramla ned på innersidan kommer du falla ända ned till rum Q på 3F,
  fast jag är övertygad om att du lyckas ta skattkistan.
  
  Du får Megaton Hammer, vilken jag brukar referera till som "hammaren". Tyvärr
  är det inte starkare än mästarsvärdet och bland det slöaste på denna jord. Den
  ser ganska tuff ut, dock. Med denna kan du slå ner rostiga switchar, slå på
  vissa plattor och slå sönder bruna stenar och statyer. Toppen! Hoppa ned till
  ingången av rummet (V) och du kan se en speciell platta med ett ansikte nära
  dörren. Slå på det och hoppa ned till våningen under. Du hamnar på 4F (W).
  
  Här inne (W) ska du bara gå fram till stayn och slå på den med hammaren från
  sidan. Då visar sig en dörr och du kan gå in i nästa rum (X). Du kommer nästan
  omedelbart bli anfallen av fladdermöss här så var försiktig. Skjut dem och slå
  inte sönder lådorna längre bort. Du kommer nu se en till platta med ett 
  ansikte på. Slå den med hammaren och en trappa bildas med en blå switch allra
  längst ned. Plocka på dig en låda och ställ den på den blå switchen så att du
  kan gå in i nästa rum (Y). Sista rummet på 4F nu. Här kommer du bara hitta en
  sådan där skojig platta. Slå på den och du kan nu hoppa ned till 3F och rum O,
  rummet med eldväggarna.
  
  Plattan du slog ner har nu bildat en trappa till en rostig switch. Vänta med 
  den och använd hammaren för att slå ned den jättestora plattan här uppe. Nu 
  när du slagit på den så kommer det bildas en bro till bossrummet i rum B. 
  Hoppa inte ned riktigt än utan slå nu med hammaren den rostiga switchen bred-
  vid gallerdörren. Den kommer öppnas och du kan gå in (Q). På andra sidan av 
  detta rum (Q) kan du se ett ljusblått block. Spela Song of Time för att flytta
  på det (detta kunde du gjort långt tidigare) och du kan se en till rostig 
  switch. Slå ner även detta med din hammare och vips så öppnas celldörren till
  Goron. Han kommer berätta för dig om en staty du kan slå bort i 
  ingångsrummet (A) och dessutom får du din sista nyckel.
  
  Nu är det förstås dags att gå tillbaka till templets allra första rum. Rum A
  på 1F. Innan du gjort det, var säker på att du slagit ned den enorma pelaren
  i rum O och för att komma ned är det förstås bäst att hoppa efter denna pelare
  så landar du i bossrummet (B), rummet väster om ingångsrummet. När du är i 
  ingångsrummet (A) ska du gå till den lilla statyn öster om trappan och slå 
  bort den med hammaren. Lås upp dörren den dolde och gå in i nästa rum (Z).
  
  Här inne (Z) ska du besegra alla fiender. Det är inte särskilt svårt, var lite
  viking och slå hejvilt. När du besegrat dem kan du gå in i nästa rum (Å) och 
  du kommer se ett identiskt rum med ett annat. Akta dig för golvplattorna och
  besegra sedan Gold Skulltula bakom Like Like. Gå in i nästa rum (Ä) och du får
  slåss mot Flare Dancer, den dansande dåren, igen. Besegra honom precis som
  förra gången, inget har förändrat. Efter striden får du en skattkista med 
  bomber. Fortsätt nu in i nästa rum, slå ner switchen med hammaren och du har 
  befriat den sista Goron. Han kommer bara säga åt dig att hjälpa Darunia och
  du kan sedan ta Big Key i den färgglada skattkistan. Följ gången för att komma
  tillbaka in i ingångsrummet (A). Gå nu in i rummet (B) till höger, hoppa på
  pelaren och lås upp den stora bossdörren. Bossdags.
  
               Den Underjordiska Lavadraken
                    VOLVAGIA
  
  Nu är det dags för den mest destruktive bossen hittills. Gå fram till arenan
  och det är dags. Du kommer först få se draken innan han dyker ned i jorden 
  igen. När han dyker upp ska du snabbt gå fram och slå honom i huvudet med 
  hammaren. Vänta inte för länge eftersom du då får smaka på en farlig eldattack
  När Volvagia är behövad ska du hugga honom snabbt med svärdet. Detta måste du
  göra sex gånger om du hugger vanligt med mästarsvärdet. Mellan det att bossen
  visar huvudet kommer han flyga upp i luften. Ifall han förföljer dig ska du
  bara springa runt så att han missar; om han kastar stenar ska du bara titta på
  skuggorna efter dem. Efter ett antal träffar kommer draken finta dig. Spring
  inte fram bara för att det brinner ur ett hål, utan gör det när Volvagia verk-
  ligen dyker upp. Se bara till att akta dig för hans attacker och han är
  snart besegrad.
  
  Efter striden får du en hjärtbit och sedan är det bara att springa in i det 
  blå mojset. Du kommer få se hur himmlen blir vacker ovanför Kakariko och sedan
  träffa Darunia. Förmodligen dog han då han stred mot Volvagia och återuppstod
  sedan som en sage. Du får nu Fire Medallion och detta är nästan slutet 
  kapitlet. En valfri sak återstår. Du kommer återvända till Death Mountain 
  Crater. I detta område borde du ta dig till det sydvästra hörnet, nära gången
  till Goron City. Två bruna stenar blockerar en gång här. Slå sönder dem båda
  och kliv in. Du kommer till en stor fe som kommer fördubbla din magimätare.
  Mycket praktiskt.
  
  
                =======================
                = 4.6 Water Medallion =
                =======================
  
                  Zora's Domain
                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Så var det dags att intaga sig nästa medaljong. Du ska nu bort till Zora's 
  Domain. Vandra österut till Zora's River, följ den till vattenfallet som du 
  öpnnar med Zelda's Lullaby. Väl i Zora's Domain kommer du upptäcka att hela 
  området är djupfryst och inte en Zora i närheten. King Zora är också alldeles
  frusen och det är ju aldrig nyttigt för hälsan. Honom ska vi tina upp lite 
  senare. Spring förbi King Zora och ut till Zora's Fountain, där Jabu-Jabu 
  tidigare låg. Det är inte särskilt Bahamas över det här stället heller, men du
  kan urskilja rinnande vatten ialla fall. Tittar du mot norra delen av området 
  kommer du kunna se ett stort grotthål. Hoppa på isflaken som leder dig till 
  dig dit och du kommer in till Ice Cavern, ett ställe du måste gå till.
  
  
                   Ice Cavern
                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |———————————————————————————————| |——————————————————————————————————————|
   | 1F          _____  | | B. Gold Skulltula          |
   |  _______      |   | | | C. Kartan              |
   | |    |__     | C | | | D. Hjärtbit, Kompassen, G Skulltula |
   | |  E  | |_ ____ |_____| | | E. Gold Skulltula          |
   | |_______|  | B |__ |   | | F. Miniboss, Iron Boots       |
   |  / __   |____| |_|   | |——————————————————————————————————————|
   |  |__/ \    | \  ___  | 
   |   \ F \  __|  |__| D | | Ice Cavern är en dungeon, men inte riktigt
   |    \  / | A |   |___| | som de andra. För det första är stället 
   |    \ /|__|___|      | mycket litet, för det andra finner du 
   |        |__      | ingen Big Key och för det tredje bor här
   |         __|      | ingen konvetionell boss. Föremålet du får
   |        |       | här är dock nödvändigt för att avancera i
   |                | spelet. Jag leder dig också till det val-
   |———————————————————————————————| fria, ty det inte innebär ingen omväg.
  
  När du kommer in når du en liten hall. Fortsätt rakt på tills du kommer in i
  det första rummet (A). Här kommer du bekanta dig med Freezards, rummet är 
  fullt av dessa djupfrysta fiender. Akta dig för isen och slå ihjäl dem fort 
  med svärdet. Fortsätt sedan norrut mot nästa rum (B). Du kommer förresten all-
  tid gå igenom korridorer mellan rummen, men här finns oftast bara istappar som
  du ska slå sönder eller undvika. Du har säkert också sett små röda isbitar,
  sådana som King Zora var frusen i. För dessa behöver du Blue Fire och det ska
  vi snart hämta. De röda isbitar du sett hittills är oviktiga dock.
  
  I rum B ska du se upp för de snurrande issablarna och samla fem vita rupier 
  för att kunna öppna dörren mot nordöst. Tre stycken finner du på marken runt
  issablarna och en annan bakom några istappar. Ovanför istapparna finner du en
  Gold Skulltula. Den sista rupiern ser du ovanför istapparna. Klättra upp till
  den gallerförseeda dörren och hoppa mot den. Då öppnas den gallerförsedda 
  dörren och du kan fortsätta in i en korridor. Följ den och du finner någon 
  fiende vilket följs av ett ganska stort rum (C). 
  
  Här inne (C) kommer du se många Ice Keese. Jag rekommenderar dig att skjuta
  ihjäl dem så fort som möjligt. Var också hela tiden försiktig med Freezards.
  Ungefär i mitten av rummet kommer du se en blå eld. Använd en flaska mot denna
  blåa eld och du får Blue Fire i flaskan. I rummet finner du en stor skatt-
  kista och en kruka, båda omgivna av röd is. Krukan innehåller 50 rupier och 
  skattkistan kartan. Använd Blue Fire på båda om du vill. Fyll sedan på minst
  en flaska, helst två eller tre, med Blue Fire. Spring tillbaka till föregående
  rum (B), det med issablarna.
  
  I det här rummet (B) la du säkert märke till att två av gångarna var täckta 
  med röd is. Har du bara en flaska med Blue Fire, tina den åt öster, ditt
  vänster. Har du fler Blue Fire, tina båda. Gå sedan åt öster. Har du gått rätt
  kommer du till ett litet rum (D) med massor av istappar. Du finner en blå
  flamma här inne. Tina upp hjärtbiten åt vänster och tina upp skattkistan åt
  höger. Skattkistan innehåller kompassen och ovanför hjärtbiten finner du en 
  Gold Skulltula. Fyll på en, helst fler flaskor med Blue Fire och återvänd till
  issablarna (B). Gå nu in i rummet som pekar mot väster, tvärs över rummet. 
  Se till så att du har åtminstone en Blue Fire med dig när du går in i nästa
  rum.
  
  Nu kommer du in i ett stort rum (E) med massor av vita rupier. På sydvästra
  väggen hittar du förresten en Gold Skulltula. För att få alla rupier måste du 
  skjuta på blocket. Nu kommer jag beskriva åt vilka vädersteck du ska skjuta 
  den. Titta på kartan i nedre högra hörnet, så ser du vart är riktad. Skjuter
  du ner blocket i ett stup kommer den dyka upp på grundpositionen. Då kör vi.
  Knuffa blocket...
  
   - Mot väster
   - Mot norr, tina den infrysta första vita rupiern
   - Knuffa ned blocket i ett stup så att den kommer tillbaka till start
   - Mot söder, ta den andra rupiern
   - Mot väster, ta den tredje rupiern, spela Song of Time så att block dyker
    upp. Klättra på dessa till den blåa flamman och fyll på minst en flaska
   - Mot norr, ta den fjärde rupiern
   - Mot öster, ta den femte rupiern, dörren öppnas
   - Mot söder, kliv ut
  
  Nu kommer du än en gång ut i en korridor. Tina de sista röda flammorna 
  (krukorna innehåller inget speciellt) och gå in i nästa rum (F). Här kommer du
  få möta en White Wolfos. Det är precis som en vanlig wolfos så vänta tills den
  slår och därmed vänder sig om och hugg den sedan i ryggen för en snabb lik-
  videring. Efteråt dyker en skattkista med Iron Boots. Sätter du på dig Iron
  Boots går du jättelångsamt och dessutom kan du gå på havsbottnen. På havs-
  bottnen kan du endast använda Hookshot som vapen. Strax färefter dyker den 
  konstiga Sheik fram för ännu ett gayigt möte med dig. Du får lära dig Serenede
  of Water, vilken warpar dig ända till Hylia Lakeside, precis ovanför Water 
  Temple. Bakom skattkistan finner du en liten vattenpöl. Hoppa ned där och sätt
  på dig Iron Boots så kommer du tillbaka till första rummet (A).
  
  Innan du lämnar Ice Cavern ska du se till att du har två eller åtminstone en
  flaska med Blue Fire. Ta med dig denna bort till den infrusne kungen och tina
  upp honom. Som belöning kommer du få Zora Tunic, en blå tunika som gör att du
  inte behöver andas under vattnet. Denna är nästan ett måste i Water Temple. 
  Har du en till Blue Fire kan du använda den på dörren till affären i Zora's
  Domain som också är frusen. Här kan du visserligen också få Zora Tunic, men då
  kostar det dig 300 rupier.
  
  Har du Iron Boots och Zora Tunic ska du genast spela Serenade of Water så att 
  du kommer till Lake Hylia. Som du ser är inte detta ställe heller vad det en 
  gång var. Water Temple har sin utgång precis nedanför ön som du warpats till.
  Sätt på dig dina nya järnstövlar och hoppa ned i vattnet. Det är inte många 
  föremål du kan använda i vattnet, men Hookshot är ialla fall ett av dessa. 
  Leta upp den stora gallerporten och du borde kunna se en blå markering ovanför
  ingången. Skjut med Hookshot på denna blå sak och dörren öppnas. Sedan är det
  bara att kliva in i templet. Förresten, innan du går in i Water Temple, borde
  du verkligen se till att fixa Biggoron Sword. Läs om det i avdelningen om 
  masker och byteshandeln i denna guide. Processen är mycket omständig, men 
  det finns en fiende här inne som annars är mycket omständig. Alternativt borde
  du köpa åtminstone en Green Potion i Kakarikos Potion Shop. Har du inte upp-
  graderat din magimätare bör du köpa fler.
  
  
               Water Temple - Vattentemplet
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |———————————————————————————————————| |———————————————————————————————————|
   | 3F __              | | A. Feer, trekraftsymbol      |
   |  |P_|              | | B. Nyckel             |
   | ___|___             | | C. Kompassen           |
   | |    |             | | D. Trekraftsymbol, nyckel     |
   | |  O  |    _        | | E. Kartan             |
   | |    |    |U|        | | F. Nyckel             |
   | |_______|    |_|        | | H. Nyckel             |
   |  _|_     __|__  __    | | I. Gold Skulltula         |
   |  | N | ___ |A _ | |C_|    | | J. Trekraftsymbol, Gold Skilltula |
   |  |___|—|_M_|—| |J| |—\ _  _  | | K. Nyckel             |
   |       |L|_____| | |D|—|E|  | | M. Gold Skulltula         |
   |       ¯  |    ¯  ¯  | | O. Miniboss            |
   |         |        | | P. Tempelföremålet, G Skulltula, |
   |                  | |  nyckel             |
   |———————————————————————————————————| | Q. Gold Skulltula         |
   | 2F_                | | T. Big Key, feer         |
   | |P|___              | | U. Till bossen          |
   | | |  |_             | |———————————————————————————————————|
   | |___|___|            |
   |                  |
   |                  | Som du kan se följer inte denna karta
   |  ___     _____  _     | tidigare mönster. Rum som befinner sig
   | | N | ___ _|A _ | |C|     | på fler än en våning får samma bok-  
   | |___|—|_M_||L| |J| |—/ __    | stavsbeteckning. Water Temple må vara
   |       |_|_____|  |D_|   | ett fascinerande och oerhört smart 
   |         | B       | tempel, men det är också mycket komli-
   |         |———/      | cerat med ett rörigt kartsystem. Min 
   |                  | karta är förtsås jätterörig, men jag 
   |         |        | hoppas att du kan se vad den förest-
   |         |        | äller. Då sätter vi igång.
   |                  |
   |———————————————————————————————————| När du först kommer in i templet ska
   | 1F_                | du ta av dig Iron Boots och du når det
   | |P|___  _ _ _        | centrala rummet på 3F (A). Detta rum 
   | | |  |_ |T||S||R|        | sträcker sig över 2F och 1F, vilket 
   | |___|___|_\ |_||Q |       | många andra rum också gör i detta tem-
   |     |H_| \——|__|       | pel. Från ingången ska du gå till 
   |      |   |        | höger så att du når den östra gången.
   |      |G| __|__       | Spring in hit och du kommer nå ett hål
   |    ___ | |A _ |       | i golvet. Sätt på dig Iron Boots och 
   |    |_M_|\——| |J| |—\ __  _  | hoppa ned. Följ gången tills du hittar
   |        |_____| \—|D_|—|F| | ett block som kan dras i. Nu befinner
   |      ____  |      ¯  | du dig på 2F och i rum B. Dra i detta
   |     |_I__|——/        | block tills det tar stopp. Detta är en
   |                  | förberedelse för en senare grej. Gå nu
   |———————————————————————————————————| tillbaka till det centrala rummet på
   | B1      _ _        | 3F (A).
   |       |S||R|        |
   |     __ |_||Q |       | När du kommer hit igen ska du sätta på
   |     |H_| \——|__|       | dig Iron Boots och sjunka ned till
   |      |   |        | gången precis under den du befann dig
   |      |G|           | i. Följ denna gång, vilken ligger på
   |    ___ |   _        | 2F tills du når ett par Stingerfiender
   |    |_M_||  |J| _       | (C). Besegra dem lättast med Hookshot.
   |         \—|K|      | Flyt sedan upp till våningen ovanför,
   |      ____   ¯       | där du finner en skattkista omgiven av
   |     |_I__|——         | vatten. Ställ dig vid skattkistan och
   |                  | skjut en pil på switchen i andra änden
   |———————————————————————————————————| av rummet och vattenskölden försvinner
                      På så vis får du kompassen. Spring nu
  tillbaka ut till det centrala rummet (A) igen och flyt ned till botten. Nu be-
  finner du dig på 1F och du har en gång åt vardera håll. Gå till den östra 
  gången, den med två släckta facklor. 
  
  Följ korridoren här inne och du kommer träffa Ruto (D), Zoraprinsessan. Hon 
  ber dig förstås hjälpa henne med att ha ihjäl monstret i templet och dessutom
  är hon lite besviken på din sena anskomst, sju år. Hon säger åt dig att följa
  efter henne, så ta av dig skorna och gör det. Flyt upp till ytan och du når 3F
  men Ruto är putsväck. Här uppe (D) borde du kunna se ett trekraftsmärke. När
  du spelar Zelda's Lullaby vid ett sådant märke höjs eller sänks vattennivån. 
  Detta märke sänker vattennivån till 1F, medan det finns två andra som ändrar
  den till 2F respektive 3F. Spela Zelda's Lullaby framför detta märke och 
  vattenytan skjunker rejält. Gå nu in i rummet alldeles bredvid (E).
  
  Här inne (E) möter du fyra Spikes. Slå ihjäl dem snabbt med svärdet så får du
  en skattkista med kartan. Gå tillbaka in i föregående rum (D) och hoppa rakt
  ner till 1F där du mötte Ruto. Här ska det nu vara torrt. Du borde kunna se en
  dörr med galler och två släckta facklor här. Antingen använder du Din's Fire
  för att tända dem eller också skjut pilar genom den tända facklan. När fack-
  lorna är tända öppnas dörren och du kan gå in i nästa rum (F). Här möter du 
  tre stycken Shell Blades. Slå eller skjut dem när de blottar sitt innandömme.
  Har du Biggoron Sword kan du slå sönder dem ockedera. Efter striden får du din
  första nyckel.
  
  Gå nu tillbaka till centrala rummet (A) och gå till västra väggen av rummet. 
  Här kommer du se ett block som blockerar gången. Skjut på blocket tills det
  faller ned och sätt sedan på dig järnskorna för att följa efter i vattnet.
  Följ gången och du kommer strax upp till 1F igen och rum G. Här inne finner du
  en spindel och en vattenståle. Slå på switchen och du kan hoppa på vatten-
  strålen så att når andra änden av rummet. Gå ut genom dörren och du kommer in
  i ett annat rum som är detsamma för B1 och 1F (H). 
  
  Vattnet här (H) är väldigt strömt så ta det försiktigt. Simma i vattnet tills
  du befinner dig ovanför röret i bortre änden av rummet. Sätt då på dig Iron 
  Boots så att du sjunker ner på röret. Titta mot drakhuvudet och du borde kunna
  se en switch i det. Skjut med Hookshot på denna switch och en port kommer 
  öppnas. Använd Hookshot på markeringen bredvid portren för att snabbt komma 
  dit innan den stängs. Strunta i musslorna utan ta av dig järnskorna på en gång
  så att du kommer upp till ytan meddetsamma. Här finner du ännu en nyckel, 
  alltså den andra. Slå på switchen för att dra upp gallret igen. Arbeta dig nu
  tillbaka till det centrala rummet igen (A).
  
  Väl i det höga centrala rummet (A) igen ska du fundera på om du vill ha en 
  Golden Skulltula. Vill du inte ha den, hoppa över detta stycke. Vill du ha den
  ska du ta gången som leder mot söder. I slutet av denna gång finner du 
  sprucket golv vilket du ska spränga med en bomb. Sätt på dig Iron Boots och 
  följ sedan gången samtidigt som du besegrar några fiender. Du kommer hamna i 
  ett avlångt rum (I) med en switch framför dig. Även detta rum täcker både 1F 
  och B1. Tryck på switchen och använd sedan Hookshot på den vita markeringen 
  under drakhuvudet. Gå fram till porten längst bort och slå på den med Biggoron
  Sword eller gör en virvelattack med det vanliga svärdet (håll B-knappen in-
  tryckt). Då kommer en annan switch aktiveras och du får Skulltulan. Gå till-
  baka till det centrala rummet (A) igen.
  
  I det centrala rummet (A) kanske du har sett ett torn i mitten. Detta ska du 
  in i nu. På 1F hittar du den låsta dörren. Lås upp och du har en nyckel kvar.
  I själva tornet (J) ska du gå till andra väggen och sedan använda Hookshot för
  att ta dig upp till 2F och ett trekraftsmärke. Spela Zelda's Lullaby och 
  vattennivån kommer höjas till 2F. Lämna inte tornet (J) riktigt än, utan sätt
  på dig Iron Boots och sjunk ner till 1F. Här kommer du märka att en av platt-
  formarna följt med vattennivån vilket gör att ett hål öppnats under den. Hoppa
  ned i hålet och följ gången så kommer du in i en liten vattenfylld kammare (K)
  
  I detta rum (K) finner du en kristallswitch. Slå på den och massor av fiender
  kommer dyka upp. Ställ dig långtifrån och ha ihjäl dem systematiskt med ditt
  Hookshot. När alla är besegrade kommer ett annat galler i taket dras åt sidan.
  Ta av dig järnskorna och flyt upp till detta galler. Här finner du ännu en 
  nyckel. Nu bör du ha två stycken igen. Simma eller vandra tillbaka in i tornet
  (J) och gå ut genom dörren på 2F. Nu ska vattennivån ligga på 2F och du är
  tillbaka i det centrala rummet (A). Ta på dig järnskorna igen och sjunk ned 
  till 1F. Gå in i den östra gången här nere, den med släckta facklor. Spring
  genom gången och du når rummet där du träffade Ruto (D). Ta av dig järnskorna
  och flyt upp till 2F där du borde kunna se en spricka i en vägg. Spräng väggen
  med en bomb och hämta en till nyckel i skattkistan. Nu ska du ha hela tre 
  stycken. Leta dig tillbaka till det centrala rummet (A).
  
  Väl i det centrala rummet (A) igen ska du simma upp till ytan på 2F och låsa
  upp dörren som leder österut. Detta går endast om vattennivån ligger på 2F.
  Nu ska du ha två nycklar kvar, gå in genom dörren. Här inne (L) hittar du en 
  vattenstråle och en kristallswitch. Dessutom kommer en Blue Tektite hoppa ned
  till dig. Slå den gul och blå innan du gör något annat. Ställ dig sedan på 
  vattenstrålen och skjut switchen så kommer du upp till 3F. Gå bara ut genom
  dörren här uppe. Nu kommer du tillbaka till centrala rummet (A), men du hamnar
  vid ett annat oåtkomligt trekraftsmärke. Spela Zelda's Lullaby för att höja
  vattennivån till 3F. 
  
  Har du två nycklar kvar ska du på 3F i det centrala rummet gå till den låsta
  dörren som vätter österut och låsa upp den. Sedan bör du ha en nyckel kvar.
  Rummet du kommer in i (M) är mycket djupt. Tittar du på kartan kan du se att
  det täcker alla fyra våningar. Du kan se en Gold Skulltula, men ej ta den 
  riktigt än. Hoppa ned till den nedersta plattformen och skjut sedan mot de
  övriga med Hookshot för att sakta klättra uppför en åt gången. Du måste träffa
  markeringen på plattformen i fråga för att kunna dra dig upp till den och 
  dessutom måste du vara någorlunda snabb. När du nått andra änden av rummet ska
  du låsa upp dörren med din sista nyckel. Vips är du inne i nästa rum (N).
  
  Här inne (N) kommer du stöta på ett litet pussel. Börja med att skjuta ned 
  alla Blue Tektites med din pilbåge eftersom att de annars kan störa dig. Skjut
  sedan på kristallswitchen och vattennivån kommer höjas. Dessutom kommer vita
  markeringar dyka upp i drakstatyer. 
  
   - Använd Hookshot för att dra dig till den närmaste statyn.
   - Skjut på switchen igen för att sänka vattennivån
   - Dra dig till plattformen vänster om nästa drakstaty
   - Hoppa över denna drakstaty
   - Höj vattennivån
   - Dra dig till sista drakstatyn
   - Sänk vattennivån
   - Ställ dig på den sista drakstatyn och höj vattennivån
  
  Besegra de sista fienderna, använd Hookshot för att komma över taggarna och 
  gör dig sedan bered på en minibosstird som kan vara svår. Se till att du 
  antingen har Biggoron Sword eller också minst en Green/Blue Potion och en full
  magimätare. Som sagt kan du köpa Green Potion i Kakarikos Potion Shop. Hur du
  får Blue Potion och Biggoron Sword kan du läsa i avdelningen om byteshandel.
  Måste du lämna Water Temple tillfälligt sätt ut en Farore's Wind-warp i det
  här rummet (N) så att du snabbt kan återvända.
  
  När du är färdig med förberedelserna ska du gå in i rummet därefter (O) för 
  att komma in i en vidsträckt och mycket vacker sal. Spring först bort till
  andra sidan rummet och sedan till trädet i mitten. Till din shock och förtju-
  sning kommer du träffa Dark Link, din mörka motsvarighet, alltså en direkt
  hyllning till Zelda II. Han kommer inte börja attackera dig förrän du har för-
  sökt attackera honom. Problemet är att det är mycket svårt att träffa honom 
  med vanliga attacker så vitt jag vet. Visst går det, men han kontrar i princip
  allt och det kan kosta dig massor av hälsa. Väljer du att bekämpa honom med
  mästarsvärdet ska du använd horisontella och vertikalla hugg om vartannat och
  hugga mycket snabbt och frenetiskt. Du får absolut inte göra hoppattacker 
  eftersom att han då undviker och utdelar samma attack. Du får heller inte göra
  stickattacker, ty då ställer han sig på ditt svärd och hugger dig. För att 
  klara denna strid på sålunda vis måste du förmodligen ha väldigt mycket energi
  och gärna en fe.
  
  Har du Biggoron Sword blir det däremot inga som helst problem. För att träffa
  honom ska du Z/L-fokusera honom och sedan trycka uppåt medan du hugger. Då 
  sticker du honom och det går igenom hans sköld. Biggoron Sword kan man inte 
  stå på! Då krävs det bara fem attacker och han är borta. Dessutom fungerar 
  horisontella hugg då och då likväl. Har du inte Biggoron Sword ska du använda
  Din's Fire. Denna måste du använda tio gånger på honom och trots att han för-
  söker försvara träffas han. Har du uppgraderat din magimätare i Death Mountain
  Crater kan du använda Din's Fire åtta gånger om mätaren är full. Därför måste
  du dricka en Green eller Blue Potion när mätaren är tom om du bara vill an-
  vända Din's Fire vill säga. När striden är slut kommer rummet göra en förvand-
  ling jag finner estetiskt imponerande än idag och du kan gå in i nästa rum(P).
  
  Här inne (P) ska du öppna skattkistan för att få föremålet Longshot. Denna sak
  är en uppgradering till Hookshot och mycket längre. Nu kan du hämta Golden 
  Skulltulas i rummen J och M, men gör det senare. Bakom Longshots skattkista
  finner du ett tidsblock. Spela Song of Time för att ta bort det och hoppa 
  sedan ned i hålet. Du kommer hamna i en undervattensflod (fortfarande P). Här
  ska du akta dig för undervattenströmmar för de tar dig tillbaka till Longshot-
  skattkistan. Hoppa ned i floden utan Iron Boots och låt den ta dig med. När du
  ser en Golden Skulltula ska du däremot sätta på dig skorna och sedan använda
  Longshot från vattnet. 
  
  Fortsätt följa floden utan Iron Boots tills du når ett par plattformar (P). I
  krukorna hittar du feer, men det är på den andra plattformen du ska stå. Skjut
  en pil på ögat och ett galler kommer höjas och visa en skattkista för dig. 
  Skjut dig till skattkistan med Longshot innan gallret stängs och inkassera en
  nyckel. Nu ska du bara ha en i ditt förråd. Följ gången tills du når nästa
  rum (G) och du borde lägga märke till att du har varit här förut. Nu ska du 
  bara gå tillbaka till det centrala rummet (A). Det är bara raka vägen.
  
  När du når centrala rummet (A) kommer vattennivån ligga på 3F. I början sa jag
  åt dig att följa den östra gången på 3F tills du hittade ett block på 2F (B).
  Detta block skulle du dra ut tills det fastnade. Har du inte gjort detta, ska
  du göra det nu. Sedan ska du sätta tillbaka vattennivån på 2F. För att göra
  detta ska du först ner till 1F och följa den östra gången till rum D. Flyt upp
  till toppen av rummet där du sänker vattenytan. Spring sedan in i tornet (J) 
  och höj vattennivån till 2F. Hämta en Gold Skulltula där ifall du vill. Gå 
  sedan ut till centrala rummet (A) på 2F. 
  
  Titta mot den södra gången i centrala rummet (A) på 2F. Där finner du ett 
  galler och ett öga under. Skjut en pil på ögat och använd sedan Longshot för
  att dra dig under gallret innan det fälls ner igen. Följ sedan gången bakom 
  gallret och du borde se ett block blockera din vägg (B). Knuffa iväg det och 
  du kan komma åt en skattkista med din sista nyckel. Nu ska du ha två stycken.
  Nu ska du springa tillbaka in i centrala rummet (A) igen. Du kan inte ta vägen
  du kom ifrån utan du måste ta den andra och använda Longshot för att komma upp
  därifrån.
  
  Väl i det centrala rummet (A) ska du sätta på dig Iron Boots igen och sjunka
  ner till 1F (nu spelar inte vattennivå någon roll). Spring nu in i gången som
  vätter åt norr och följ den tills du når ett rum (fortfarande A faktiskt).
  Använd Longshot för att ta dig upp och använd den igen för att ta dig till den
  låsta dörren bortom taggarna. Lås upp dörren med din nästsista nyckel och gå
  in i nästa rum (Q). Här kommer du se sex stycken Tektites och en massa rull-
  ande stenar. Strunta i Tektites och se bara till att simma snabbt över till
  andra sidan så att du kan gå in i nästa rum (R). 
  
  Detta rum (R) bebos av ett halvt dussin Stingers. Dessa nästan måste du ha 
  ihjäl på en gång annars ställer de till med problem. Z/L-fokusera dem när du 
  står ovanför bassängen och ha ihjäl dem med Longshot. Hoppa sedan ner till 
  bassängen och spräng de båda spruckna väggarna som pekar söderut. Dessa bildar
  en sluten gång med ett block som täcker. Detta block ska skjutas ned till 
  switchen på bassängens botten. Börja med att gå in i den sydvästra gången och
  skjut blocket till dess slut, gå sedan till andra sidan och dra den en bit. Gå
  slutligen runt igen och knuffa den tills den hamnar på switchen i vattnet. Då 
  kommer vattennivån i rummet höjas och du kan gå ut genom den västra utgången. 
  
  Nu når du ett nytt rum (S) med vattenstrålar och spindlar. Tryck på switchen
  och båda dörrarna öppnas samtidigt som vattenstrålarna höjs. Hoppa försiktigt
  men rappt från stråle till stråle tills du når andra sidan och kan gå in i
  nästa rum (Q). På så vis kommer du tillbaka till rummet (Q) med sex Tektites
  och rullande stenar, fast på en helt annan plats. Du kan se en Gold Skulltula
  där det finns ett vattenfall. Ta den med Longshot. För att fortsätta måste du 
  hoppa ned i vattnet under vattenfallet. Sätt på dig Iron Boots och hoppa hit.
  Var försiktig med stenarna. Följ sedan gången tills du når en låst dörr. Lås
  upp med din sista nyckel och kliv in (T) för att hämta Big Key. Feer finns i 
  krukor om det skulle vara nödvändigt. Nu ska du vandra hela vägen tillbaka 
  till det centrala rummet (A). Följ stenarna i rum Q för en genväg.
  
  När du än en gång har nått det centrala rummet (A) borde vattennivån ligga på
  2F. Gå in i rummet som vätter mot väster på denna våning och fortsätt mot tre-
  kraftsmärket i rum A på 3F för att höja vattennivån till 3F igen. Vill du ha 
  en Skulltula du kanske missat ska du gå tillbaka till rum M, annars ska du i
  rum A titta mot norr. Ligger vattennivån på 3F borde du se en drakstaty du kan
  använda Longshot på. Bakom drakstatyn finner du en dörr och två krukor med 
  feer i. Gå genom dörren och du kommer se bossdörren uppför en backe. För att
  komma förbi de tre spikfällorna ska du gå till den vänstra sidan. Spring upp-
  för backen precis efter att den första taggsaken passerat och du borde kunna
  ta dig förbi alla. Nu kan du äntligen möta bossen.
  
              Den Vattenlevande Jätteamöban
                    MORPHA
  
  Nu är det dags för en tämligen tam boss, särskilt om man jämför med vad du 
  tidigare stod inför. Hoppa ut till pelarna i bassängen och amöban kommer dyka
  upp. Strategin är ganska enkel. Han kommer först virvla omkring lite grann. 
  Snart kommer han kasta en av sina tentakler mot dig och träffar den dig för-
  lorar du massor av energi. Håll dig därför rörlig hela tiden, men se upp för
  taggarna runt arenan. Kastar han upp en tentakel och missar, då kommer själva
  kärnan vandra fram och tillbaka. Då har du din chans att Z/L-fokusera den och
  sedan dra den till dig med Longshot. Därefter ska du slå den med svärdet många
  gånger. Nio gånger tar det med mästarsvärdet och hälften med Biggoron. Mer
  komplicerat är det inte. Morpha kommer förresten få fler tentakler när han 
  blir svagare. Plocka sedan upp hjärtbiten och gå in i det blå.
  
  Du kommer sedan få träffa Ruto igen. Du får Vattenmedaljongen och hon tycks
  inse att ni inte kan gifta er. Det är förresten alldeles för konstigt. Du
  kommer sedan tillbaka till Lake Hylia som vattenfylls till sin forna höjd 
  igen. Du får dessutom träffa Sheik igen, eftersom Ruto ville framföra ett 
  tack till honom. Jag tänkte delge dig en snabb grej som egentligen inte är
  nödvändig just nu, men ett krav senare. Ställ dig på den lilla bruna plattan 
  här på ön och vänta på gryningen. När solen går upp ska du skjuta en pil rakt
  mot solen och Fire Arrow kommer bildas. Den hämtar du på ön längre ut och om 
  du vill kan du spela Scarecrow's Song för att komma ut dit fortare. Nu är det
  slut på detta kapitel.
  
  
                ========================
                = 4.7 Spirit Medallion =
                ========================
  
              Kakariko Village - Kakariko By
              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Jag var väldigt osäker på om jag skulle placera Shadow eller Spirit Medallion
  först. Det kan vara mer praktiskt att ta Shadow först, men spelet placerar
  Shadow Medallion och Nocturne of Shadows sist. Dessutom kan du nå Spirit 
  Temple bara du har rätt föremål medan du inte kan nå Shadow Temple förrän du
  verkligen har klarat både Forest, Fire och Water Temple. Därför hamnar Spirit
  först i denna guide. När du åtminstone har fått Longshot från Water Temple ska
  du gå till Kakariko Village. En sekvens kommer fram om du klarat nyss nämnda
  tempel. Om du inte gjort detta, hoppa över följande stycke.
  
  När du klarat både Fire Temple och Water Temple ska du gå till Kakariko 
  Village och en sekvens kommer sätta igång. Du kommer se hur Sheik stirrar ner
  i brunnen och ser riktigt ond ut. En mystisk varelse kommer sedan dyka upp och
  klå på dig och Sheik. Därefter kommer Sheik lära dig Nocturne of Shadows,
  det enda sättet att nå Shadow Temple. Innan du går in dit måste du dock ha ett
  föremål som finns nere i Kakarikos brunn. Den kan du inte nå som vuxen utan
  bara barn, men det krävs dock lite förberedelser. 
  
  Se efter om du lärt dig Song of Storms. Har du inte gjort det ska du gå in i
  byns väderkvarn (som vuxen). Här sitter en lustig nisse med en spellåda. Visa 
  honom okarinan och han kommer lära dig Song of Storms. En ung kille spelade
  den för honom för sju år sedan och gjorde väderkvarnen alldeles för snabb. Det
  var du fast du inte gjort det ännu. Riktigt orealistiskt, såvida vi inte ska
  dra in kvantfysik i det hela, vilken en annan guideskrivare gjorde i en 
  Final Fantasy VIII-guide. Hursomhelst, eftersom att du har gjort det, fast du
  inte gjort det, måste vi åka tillbaka i tiden och få det gjort annars är det
  inte gjort här... just det. 
  
  Warpa till Temple of Time och sätt tillbaka mästarsvärdet. Gå som barn till-
  baka till väderkvarnen i Kakariko, spela Song of Storms för nissen med spel-
  lådan och brunnen kommer dräneras på vatten. Gå ut ur väderkvarnen och hoppa
  ned i brunnen. Bered dig på en liten dungeon som barn.
  
  
           Bottom of the Well - Längst ner i Brunnen
           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  |———————————————————————————————————| |—————————————————————————————————————|
  | B1   _c_____________d___    | | A. Skattkistor med nyckel, nyckel, |
  | ____   | _ | __ | _|   | |  kompassen, Deku Nuts, Deku Nuts, |
  | | I |_____|_|K|_|_|Lf_|_|J|e   | |  blå rupie/Deku Shield samt Gold |
  | |____| _ |   A   |__|    | |  Skulltula, till rum B, D, G, H  |
  |    |F| | b  a   |     | | B. Skattkista med bomber, till rum A|
  |     |__|___   ___|  _____ | | C. Dungeonskatt, gul rupie, miniboss|
  |        |_ _| __ |   | | | D. Kartan, till rum E        |
  |         | | |_A|-| C | | | E. Till rum D, F          |
  |         | |    |_____| | | F. Till rum E            |
  |         | |        | | G. Bombchus, till rum A       |
  |         | |        | | H. Kista med Rec Heart, till rum A |
  |         |_|        | | I. Nyckel              |
  |                  | | J. Blå rupie/Deku Shield, till rum D|
  |———————————————————————————————————| | K. Gold Skulltula          |
  | B2  _              | | L. Gold Skulltula, till rum D    |
  |   |H|             | | När du faller från rum A eller J  |
  |    ¯ _    _        | | hamnar du i rum D. Gemenerna visar |
  |    |E|   |G|        | | var hålen finns och var du hamnar. |
  |     ¯    ¯        | |—————————————————————————————————————|
  |          _____     |
  |          |__B__|     | Nu ska vi direkt gå till Dungeonföre-
  |                  | målet så kan du efteråt ta ställning 
  |———————————————————————————————————| till om du vill öppna alla andra skatt-
  | B3                | kistor eller ej. När du först kommer in
  |    c|  d/          | i detta lite småläskiga ställe ska du
  |     \  f/ __/e       | börja med att krypa genom hålet. Du
  |     \__a|_/         | kommer befinna dig i rum A ett bra tag.
  |     |   |         | Fortsätt sedan framåt och akta dig för
  |     | bD |____/       | Skulltulan i taket. Du kommer se en 
  |     |_____|         | återvändsgränd och ett skelett som 
  |                  | säger åt dig att leta efter "sanningens
  |———————————————————————————————————| öga". Spring rakt igenom väggen efter-
                      som att den är ickesolid. Du kommer
  fortfarande befinna dig i rum A och lägg märke till att det är översvämmat.
  Det finns gömda hål i golvet både här och var i rum A så gör precis som
  jag säger. Följ vattenrännan hela väggen runt rummet, på vilken sida som 
  helst. Avvik inte utan fortsätt tills du hittar ett stort trekraftsmärke nära
  vattenflödet. Spela Zelda's Lullaby på trekraftsmärket och vattnet kommer för
  svinna. Följ den nu torra rännan tillbaka till där du gick rakt igenom en vägg
  och du kommer se en liten grop här. En skattkista med bomber ligger i denna 
  grop (B) och även ett litet hål du kan krypa i. Kryp genom hålet till andra
  sidan, men se upp för Skulltulan. Fortsätt och du kommer se en dörr. In igenom
  dörren för en minibosstrid (C).
  
  Dead Hand heter killen du ska göra dig av med. Han är en vit slemhög som ser 
  allmänt otrevlig ut. Han dyker inte upp förrän du låter dig fångas av en arm.
  När han dyker upp ska du trycka upprepade gånger på en knapp (gärna B) och 
  handen kommer släppa. Stå en bit ifrån händerna och fokusera på bossen. Nu
  gäller det för dig att stå riktigt nära bossen och han släpper ned sitt huvud.
  Slå honom hårt med svärdet och han försvinner. Upprepa processen tills han dör
  vilket borde vara efter tio vanliga träffar. Som belöning får du Lens of 
  Truth. Med detta föremål kan du se den riktiga sanningen. Transparenta väggar
  försvinner och du kan se allt osynligt. Medan du har den framme förbrukar den
  dock magi så var försiktig. Använd Lens of Truth för att se en skattkista 
  bakom den där du hittade föremålet. Då får du en gul rupie värd 200. Nu har du
  tagit allt du måste i Bottom of the Well och kan gå upp igen. Fortsätt läsa om
  du vill ha alla skattkistor, skulltulas, karta och kompass. Scrolla ned till 
  rubriken "Gerudo's Fortress" om du är ointresserad.
  
  Så du är intresserad? Gå då tillbaka till det stora rummet på B1 (A) för nu 
  ska vi leta upp kartan. Rum A är mycket stort och täcker en hel del, det ska
  du ha klart för dig. Här finns också massor av transparenta väggar. Ta fram
  Lens of Truth och leta dig till mitten av rummet. Här borde du kunna se en 
  massa blod, två stycken korsade stockar och ett hål under dem. Hoppa ned i 
  detta hål och du kommer hamna på B3 i rum D. Du faller igenom hål a och du 
  landar på en brygga med rupier. Hoppa ned på marken och du borde kunna se en
  hel del vita rupier, en zombie och en massa gångar. Följ gången med faclor,
  spräng stenarna och du borde kunna se en till zombie och en stor skattkista.
  Öppna skattkistan och du får kartan. Ifall du ramlar ned i andra hål på B1 
  kommer du hamna i de andra gångarna på B3. Bara så du vet.
  
  Gå nu tillbaka till stället med de vita rupierna och samla de tre som ligger i
  den läskiga lilla dammen. Klättra uppför stegen och du når B2 och rum E. Här
  finner du den fjärde rupien. Klättra upp för nästa stege till B1 (F) och ta 
  den sista så öppnas dörren bredvid och du kommer tillbaka till det stora cen-
  tralrummet på B1 (A). Ta fram Lens of Truth och spring längst den västra väg-
  gen. På höger sida borde du kunna se rakt in i en cell där en stor skattkista
  ligger. Här i finner du kompassen. Akta dig för hålet bredvid. Fortsätt nu 
  till det nordvästra hörnet av samma rum (A) och du kommer hitta ett hål med en
  jordhög bakom. Spräng denna jordhög med en bomb och en skattkista med Deku 
  Nuts dyker upp. 
  
  Följ nu gången runt rummet tills når den ickesolida väggen som leder dig ut
  ur Bottom of the Well. Här borde du finna en likadan jordhög som sist. Spräng
  den och du kan hoppa ned till B2 och rum G. Här finner du bara en skattkista
  med Bombchus (robotmöss som sprängs), så klättra upp igen till det stora rum-
  mer (A). I de sydvästra och sydöstra hörnen av rummet (A) kan du hitta små 
  fack om du använder Lens of Truth. I båda dessa fack finner du nycklar. Nu har
  du två stycken. 
  
  När vi ändå är inne i dessa tag kan vi lika gärna ta och hämta ännu en. Tryck 
  på start och titta på kartan. På 1F kan du se ett rum längst åt väster på B1. 
  Spring nu mot detta rum och du kommer hamna på B2 i rum H. Här finner du en 
  skattkista med ett enda Recovery Heart. Snålt. Klättra upp till dörren och gå
  in. Således kommer du in i ett ganska mörkt rum (I). Sex sarkofager finner du
  och en mumie har redan krälat ur. Dessa är ganska irriterande eftersom att de
  paralyserar snabbare än zombierna. Spela Sun's Song ifall du får problem. Nu
  ska du tända facklorna med Din's Fire. Inte gärna alla på en gång eftersom att
  du då kan få problem med fienderna. Du finner en nyckel och fladdermöss i den
  övre vänstra, endast fladdermöss i den nedre vänstra och övre högra samt en 
  till mumie i den mittersta vänstra. Nu bör du ha tre nycklar. Gå tillbaka till
  det stora rummet (A).
  
  Här inne (A) ska du nu gå till det nordöstra hörnet och krypa in i det lilla
  hålet. Du hamnar framför en låst dörr vilken du ska passera. Två nycklar kvar.
  I följande rum (J) finner du en Beamos och en massa Fire Keese. Dessutom är 
  det väldigt ihåligt. Ta fram Lens of Truth så att du inte faller. Kasta en 
  bomb på Beamos och skjut ner fladdermössen med slangbellan. I rummet finns en
  skattkista som antingen innehåller en Deku Shield eller en blå rupie. Fortsätt
  in i nästa rum och hamnar i rum A igen, men bakom ett galler. Här finner du en 
  Gold Skulltula, en Like Like och en skattkista som innehållet en blå rupie 
  eller en Deku Shield (samma som förut).
  
  Spring nu tillbaka till cellerna i mitten av rum A. I en av cellerna finns en
  liten skattkista du kanske ännu ej tagit. I den finner du bara Deku Nuts. I 
  den andra fanns som bekant kompassen. I det här rummet (A) finner du två 
  stycken låsta dörrar och du har ju två nycklar. Börja med den vänstra och du
  kommer in i ett rum (K) med målsökande krukor, en Deku Baba och en Gold Skull-
  tula. Ta nu den andra dörren (L) och du hittar en massa fladdermöss och ett 
  stup. Ta fram Lens of Truth och du kan se en bro över stupet. Gå på den och 
  döda Gold Skulltulan längst bort. Nu är du äntligen färdig med Bottom of the 
  Well, men kolla på kartan så att du har tagit alla Gold Skulltulas och skatt-
  kistor innan du går ovan jord.
  
  
             Gerudo's Fortress - Gerudos Fort
             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Nu kan du välja på att fortsätta till Spirit Temple eller också ta Shadow 
  Temple istället. Det spelar ingen större roll, men för att komma åt guiden 
  till Shadow Temple måste du scrolla ned en bra bit. För att fortsätta till 
  Spirit Temple gäller det för dig att bege dig till Gerudos Fortress via Gerudo
  Valley. Nu hoppas jag att du hämtat hästen Epona även om du inte måste. Bege
  dig ut på fältet och rid/spring västerut. Du finner Gerudo Valley väster om
  Hyrule Field, bortom det steniga området. Väl där kommer du upptäcka att bron
  är trasig. Antingen hoppar du över med Epona eller också använder du Longshot
  (du fick den i Water Temple) på markeringen på andra sidan ravinen.
  
  På andra sidan ravinen kommer du träffa snickarnas chef som påstår att hans
  arbetare gått till Gerudo's Fortress för att bli tjuvar. Han ber dig skicka 
  tillbaka dem ifall du ser dem. Fortsätt in i nästa område, vilket råkar vara
  Gerudo's Fortress. För enkelhetens skull kan du direkt gå fram till en av de
  fagra Gerudokvinnorna för att bli kastad i deras fängelse. Det blir enklare
  att förklara så här.
  
  Väl i fängelsecellen ska du ta fram ditt Longshot och sikta det på taket i det
  lilla fönstret. Då kan du stå i fönsterkarmen och få en uppsikt över fortet.
  Ta fram din pilbåge och skjut mot den närmaste Gerudovakten. Hon kommer bara
  svimma och vakna upp nästa gång du kommer ut. Hoppa ned till marken och gå in
  i den närmaste gången. Nu kommer du in i själva fortet och strax till en 
  fängelsecell där en snickare sitter fänglad. Gå fram och tala med honom och 
  en speciell fiende kommer dyka upp: en kvinnlig Gerudovakt med dubbla sablar.
  
  Denna tjej ska du vara försiktig mot - hon är både vig och snabb. Vanliga 
  attacker biter inte särskilt väl på henne eftersom att hon antingen hoppar 
  undan eller blockar. Försök istället hoppa undan från hennes attacker och 
  snabbt kontra med en egen kraftfull attack. Biggoron Sword rekommenderas 
  eftersom att den vackra har ganska mycket energi. När hon är besegrad och flyr
  lämnar hon en nyckel efter sig. Denna leder till cellen så att du kan ha ett
  snack med snickaren. Tydligen låste Gerudovakterna in dem bara på grund av
  deras Y-kromosomer och tre andra sitter fortfarande inlåsta. Så det är vad vi
  ska ta oss för här.
  
  Gå in i nästa gång vilken leder dig ut igen. Nu borde du befinna dig bakom
  några lådor i närheten av en annan ingång. Gå in i nästa ingång och gå runt 
  hörnet där inne. Längst bort i korridoren kan du strax se en Gerudo. Henne ska
  du inte bry dig om utan sväng till höger så fort som möjligt så kommer du ut
  igen. Gå försiktigt framåt och titta åt höger. Du borde kunna se en Gerudovakt
  spatsera på en takterrass. Skjut henne med en pil bakifrån och kliv upp på 
  terrassen och in i ingången här. Du kommer hamna i ett rum med två celler. 
  Tala med den inlåste och en ny Gerudovakt dyker upp. Ta det som förra gången
  och du kan strax befria ännu en snickare. 
  
  Gå ut på andra sidan av detta rum och du kommer hamna bland några vinrankor.
  Klättra nedför dessa och kliv in i ingången här nere. Än en gång finner du en
  snickare att befria. Gå sedan tillbaka till vinrankorna, klättra uppför dem 
  och gå in i närmaste gång. Du kommer nu hamna i ett kök med tre Gerudovakter.
  Har du Longshot behöver du inte kröka ett hår på någon av dem. Sikta bara 
  Longshot på den bortersta takbjälken i andra änden av rummet och du hamnar där
  på ett kick. 
  
  Gå ut genom gången här och hoppa sedan ned till närmaste gång utanför. Nu är 
  du i sista området. Ställ dig bakom lådan och ladda en pil. Så fort du ser en 
  Gerudo framför dig avfyrar du pilen och sedan följer du gången till den sista 
  inlåste snickaren. Besegra den sista vakten och snickaren kommer berätta att 
  om man vill korsa öknen måste man ha Eye of Truth och det har ju du. Därefter
  dyker en Gerudo upp som är riktigt imponerad av vad en man kan åstadkomma och 
  erbjuder dig medlemskap i Gerudos rövarband. Du får Gerudo Membership Card, 
  vilket gör att Gerudos kommer vara trevliga mot dig i fortstättningen. 
  
  Gå ut igen och så är det väl hög tid att fortsätta i handlingen. Bara så du 
  vet kunde du ha klarat Gerudo Fortress närsomhelst efter att du fått Hookshot.
  Gå nu till den stora porten i nordväst och klättra uppför stegen. Tala med 
  Gerudovakten här uppe och be henne öppna porten. På så vis kan du gå in i 
  Haunted Wastelands, men var säker på att du först har både Longshot (Water
  Temple) och Lens of Truth (Bottom of the Well). 
  
  
            Haunted Wasteland - Hemsökta Ödelandet
            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  När du först kommer in hit från Gerudo's Fortress ska du veta att minsta lilla
  felsteg och du kommer tillbaka till början av öknen igen. Framför dig kommer
  du se en flod av sand. Ramla inte ned i den utan ta fram ditt Longshot och 
  sikta på lådorna på andra sidan. Skjut mot dessa och du kommer över. Därefter
  ska du bara följa flaggorna. Du kommer se en skylt som leder till Carpet 
  Merchant, men för att tala med honom behöver du föremålet du får i Shadow 
  Temple. Följ bara flaggorna tills du kommer till en stenstruktur. Du kan gå 
  ned till dess källare för en Gold Skulltula och en skattkista om du vill. 
  
  Annars ska du gå till stenstrukturens topp för att hitta en litet altare. 
  Använd Lens of Truth och ett spöke kommer dyka upp. Fortsätt använda Lens of
  Truth och följ detta spöke genom öknen. När du kan skymta några flaggor långt
  borta, då ska du överge spöket och skynda ditåt. På så vis når du Dessert
  Colossus, platsen där du hittar Spirit Temple. Det är lika bra att jag be-
  rättar detta på en gång: på norra bergsväggen i detta område kan du hitta en
  spricka. Spräng väggen med en bomb och du kan komma in till en stor fe. Av
  henne får du Nayru's Love. Denna magi förbrukar en fjärdedel av din magi och
  gör dig odödlig under en minut. Använd bara detta ifall du är i riktig knipa.
  
  Traska nu bort till den stora kolossen som råkar vara Spirit Temple. Kliv in i
  templet och du kan läsa på statyerna att du måste vara barn för att komma in
  hit. Gå direkt ut ur temple och Sheik kommer än en gång dyka upp för att lära
  dig en sång. Requiem of Spirit är det denna gång och denna visa tar dig till
  detta område. Spela Prelude of Light för att återvända till Temple of Time.
  Sätt tillbaka mästarsvärdet för att bli barn igen och spela sedan den nya
  Requiem of Spirit för att komma tillbaka till öknen, men som barn. Gå in i 
  templet och läs vidare nedan. 
  
  
               Spirit Temple - Andetemplet
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |———————————————————————————| |———————————————————————————————————————————|
   | 4F      ___     | | C. Skattkista med blå rupie/Deku Shield  |
   |       |_V_|    | | E. Gold Skulltula, nyckel         |
   |    _  __  |     | | F. Gold Skulltula, Kistor med blå rupie  |
   |   | |—|G_|—|U|     | |  och Bombchus              |
   |   | |__|  _|_     | | G. Skattkistor med karta, nyckel och blå |
   |   |W____| |_T_|    | |  rupie, Gold Skulltula, till bossen   |
   |              | | H. Nyckel                 |
   |———————————————————————————| | I. Gold Skulltula             |
   | 3F    _______     | | J. Miniboss, till tempelföremål #1    |
   |     |  G  |     | | K. Kompass                |
   |     |    |   _  | | L. Gold Skulltula             |
   |  ___ |_______| _ |S| | | M. Nyckel                 |
   |  | H |—/   _\—|O||P| | | N. Skattkistor med Rec Heart och is    |
   |  |___|    |T|—|_||_| | | Q. Skattkistor med Rec Heart       |
   |  |          |  | | R. Miniboss, till tempelföremål #2    |
   | |I|         |Q| | | S. Nyckel                 |
   |  |____      ____|  | | V. Big Key                |
   |  | J |     | R |  | | W. Skattkista med Bomber         |
   |  |____|     |____|  | |———————————————————————————————————————————|
   |              |
   |———————————————————————————| 
   | 2F    _______     | På min lilla karta kan du se att jag följer
   |   __ |  G  | __   | mönstret från Water Temple. Alltså, rum som
   |  |F |_|    |_|N |  | ligger på olika våningar har samma bokstavs-
   |  |__| |_______| |__|  | beteckning. Ifall du går in i Spirit Temple
   |       |_      | som vuxen kommer du upptäcka ett orubbligt 
   |      A___|      | block åt höger och ett pyttelitet hål åt vän-
   |              | ster. Åk därför hit som barn istället och en
   |———————————————————————————| Gerudokvinna kommer stå vid det lilla hålet.
   | 1F ___        _  | Talar du med henne kommer hon fråga vad du 
   |  |_D_|       |M| | vill och du får tre alternativ. Svarar du 
   | __/  \__   __   |_ | något av de första alternativen säger hon någ-
   | |C | F |E |  |K | N |L | | onting snabbt och avslutar sedan samtalet. 
   | |__| | |__|  |__| | |__| | Svara det tredje alternativet "Nothing really"
   |  \ _|_ /    \ _|_ /  | och hon kommer be dig om en tjänst. På frågan
   |  | B |  ___  | A |  | om du är en av Ganondorfs hejdukar spelar det
   |  |___|__|  |__|___|  | ingen roll vad du svarar. Säger du att du är
   |      | A |      | det tar hon det som ett skämt. Hon kommer be
   |      |___|      | dig hämta Silver Gauntlets inne i templet. 
   |       |       | Det ska tydligen vara det enda sättet att nå
   |              | Ganondorfs gömställe. Där kommer Nabooru, som
   |———————————————————————————| hon heter, förstöra sin kungs planer.
  
  Nabooru kommer sedan flytta på sig så att du kan krypa in, men nog sjutton 
  skulle hon själv få plats i hålet? När du krypit igenom gången hamnar du i ett
  rum (B) med en Armos, några Keese och lite annat. Besegra alla fiender för att
  gallerdörrarna ska öppnas. Gå in till den västra. Här inne (C) kommer du 
  nästan direkt få möta en Stalfos. Tidigare har du bara mött sådana här som
  vuxen, men det är faktiskt väldigt lätt som barn. När du ser att han attack-
  erar slår du själv mot honom för att avbryta hans attack. Således tar du ingen
  skada och besegrar din fiende fort. Använd sedan slangbellan mot Green Bubble
  bredvid. Bakom gallret kan du säkert se en kristallswich. Ta fram din bumerang
  och sikta den lite till vänster om switchen. Då borde sedan träffa switchen så
  att gallret faller ner. Passera och öppna skattkistan som innehåller en blå
  rupie eller förmodligen en Deku Shield om du redan har en. Fortsätt in i nästa
  rum (D).
  
  Här inne (D) kommer du träffa din första Anubis. Den rör dig knappt i bak-
  benet, men du måste besegra den för att komma vidare. Du kan endast använda 
  eld så har du Din's Fire (vilket du verkligen borde ha) använd den. Annars 
  trycker du på switchen och eld kommer fram. Tänd sedan eld på en Deku Stick 
  och slå monstret med den. När Anubis är väck gå in i nästa rum. Här inne 
  finner du en hel del fladdermöss och vita rupier. Skjut ner de fladdermöss
  som stör dig. Plocka sedan upp de två rupier som ligger på golvet (bakom 
  facklan) och klättra upp på gallret för de fyra som hänger här. Då faller 
  bron. Spring över bron och ta Gold Skulltulan på gallret om du vill. Tänd 
  facklorna här med antingen Deku Stick eller Din's Fire och en skattkista med
  en nyckel dyker upp i andra änden av rummet. Nu kommer du ha en nyckel. Fort-
  sätt in i nästa rum och du är tillbaka i rum (B).
  
  I detta rum (B) kan du se ett hål mellan dörrarna. Kryp in hit och du finner
  en låst dörr. Använd din nyckel på denna dörr och du kommer in i nästa rum
  (F). Här inne finner du en klättervägg med Skullwalltulas på. Skjut ner dem
  allihop och glöm inte Gold Skulltulan på andra sidan. Klättra sedan uppför
  väggen och du kommer upp till 2F (F). Ifall du går runt i rummet så kommer två
  stycken Lizalfos anfalla dig, du vet minibossarna från Dodongo's Cavern. Nu
  kan de minsann inte hoppa undan så lätt. Besegra dem båda. 
  
  På väggen kan du nog se en kristallswitch. Aktivera den och en skattkista 
  dyker upp nära klätterväggen. Den innehåller Bombchus och den som ligger bred-
  vid innehållet en blå rupie/Deku Shield. Titta upp mot stenväggen och du kan
  se ett stort stenblock du kan fokusera på. Gör det och avfyra sedan en Bomb-
  chu mot stenblocket. Detta gör att stenen sprängs och ljuset strömmer in, 
  vilket i sin tur låser upp dörren till nästa rum. Spring in dit.
  
  Nu kommer du in i ett enormt rum (G) med en lika enorm staty. Ser lite orient-
  alisk ut, om du frågar mig. Detta rum täcker både 2F och 3F, bara så du vet.
  Spring ner till centrum av rummet, stället med två facklor och tänd eld på dem
  med Din's Fire. Då dyker en skattkista med kartan upp. Alternativt kan du 
  hämta eld på Deku Stick från en fackla på 3F-delen av rummet. Spring nu till-
  baka till dörren du kom ifrån och du kan se en blå switch strax under. En 
  riddarstaty står väldigt lägligt bredvid dörren så knuffa ner denna staty så 
  att den landar på swithen. Nu har en dörr öppnats. Spring uppför trapporna och
  gå in i rummet som öppnades. Detta är bara en liten korridor så passera till 
  andra sidan (H).
  
  Nu kommer du in i ett ganska komplicerat rum (H). Här finns massor av Beamos,
  facklor och vita rupier. Börja med att kasta bomber/bombchus på alla Beamos,
  ta sedan och samla ihop alla fem vita rupier. De är lätta att hitta. Har du 
  samlat alla kommer en av facklorna tändas och som du kan förstå ska du nu 
  tända de andra tre. Tänd på en Deku Stick och spring runt till de andra (du 
  behöver inte ens förnya elden). En skattkista med nyckel kommer då dyka upp i
  ett hörn av rummet. Nu kommer du ha en nyckel. Som du ser är inte dörren till
  nästa rum öppen än, så spring bort till blocken i rummet och du kan se en sol
  på en av dem. Dra detta block till solljuset en bit därifrån, solen blir glad
  och dörren öppnas. Fortsätt in i nästa rum (I), vilket bara är en liten 
  korridor. Ovanför dörren du kom ut ifrån finner du en Gold Skulltula. Lås upp
  dörren framför dig och gå in i nästa rum (J).
  
  Nu är det dags för en liten minibosstrid (J). Du kommer stå inför en ganska 
  mäktig motståndare vid namn Iron Knuckle. Gå fram till honom och slå honom för
  att väcka honom till liv. Den här killen kan ta äckligt mycket stryk och varje
  träff han får in tar fyra hjärtan av dig. Långt mer än någon annan du tidigare
  stött på, visst? Är du i närheten svingar han yxan, slår du honom kommer han
  nästan omedelbart svinga den. Gör så här för att aldrig bli träffad. Stå nära
  honom så att svingar och backa sedan snabbt så att han missar. Direkt där-
  efter gör du en hoppattack med svärdet och sedan direkt en backåtvolt. Har du
  gjort rätt kommer han påbörja en ny attack och missa. Så där ska du fortsätta
  i långa kedjor och han kommer aldrig träffa dig. Bara du ser till att jämt 
  göra attacken precis efter han svingat yxan. Skulle du få dåligt med energi 
  kan du ställa dig bakom en staty. Iron Knuckle kommer förstöra stayn och du
  får tre hjärtan. 
  
  Efter striden fortsätter du in i rummet bakom minibossens tron och du kommer
  hamna utanför Spirit Temple, på en av kolossens händer. Ugglan kommer direkt
  börja prata med dig för sista peppandet. Han vet om ditt tidsresande och ger 
  dig tipset att "vända bossarnas egen magikraft mot dem". En skattkista dyker 
  upp och den innehåller Silver Gauntlets som du kan förstå. Direkt efteråt bör-
  jar en sekvens som visar hur din nyvunna bekantskap Nabooru blir fångad av
  två stycken häxor. Hon skriker åt dig att fly för livet innan hon försvinner
  i en magisk virvel. Detta betyder att du nu måste använda Silver Gauntlets för
  eget bruk. Toppen! Med dessa handskar kan du lyfta på tunga, grå stenar och
  skjuta på ännu större stenblock som det i Spirit Temples ingång. Det passar
  dock bara en vuxen. 
  
  Nu ska du spela Prelude of Light så att du kommer till Temple of Time. Plocka
  upp mästarsvärdet och bli vuxen. Återvänd sedan till Spirit Temple och kliv in
  i det ännu en gång (A). Nu när du har Silver Gauntlets kan du som sagt knuffa 
  på det stora blocket till höger, så gör det. På så vis kommer du till en 
  Beamos och en switch precis ovanför den. Skjut på switchen och de båda galler-
  dörrarna öppnas. Börja med att gå in i rummet till vänster (K). 
  
  Här inne (K) får du direkt möta en liten Wolfos. Slå den i ryggen och spela
  sedan Zelda's Lullaby på trekraftsmärket. En skattkista dyker upp längst bort.
  Använd Hookshot på den och du kommer få kompassen. Hurra... Gå tillbaka i 
  föregående rum (A) och fortsätt nu österut till rum L. Här finner du en hel 
  del stenar och vita rupier. Du finner fem rupier i fönsterna och ett i luften
  nära centrum. För att få den ska du göra så här. Ställ dig mellan de två 
  bortre (norra) stenarna och sikta sedan med Hookshot längst upp på klätter-
  väggen. Då kommer du fara rakt på rupien. Det finns en Gold Skulltula här inne
  också. Spela Song of Time framför det ljusblå blocket för att hitta spindeln.
  I och med att du samlat alla rupier har dörren norrut öppnats och du kan fort-
  sätta. 
  
  På så vis kommer du in (M) till en skattkista med nyckel och en Like Like. 
  Gå nu tillbaka genom rummet med rullande stenarna och lås upp dörren i rummet
  därefter (A). När du gjort detta kommer du till en Like Like, elaksinnade 
  krukor och en klättervägg som leder dig till 2F, rum N alltså. Klättra uppför
  klätterväggen och du hittar en spegel som står mitt i solen. Ta fram Lens of
  Truth och du kommer även hitta en osynlig fiende, en Floormaster. Denna bör du
  likvidera så fort som möjligt.
  
  Knuffa sedan på spegelns handtag så att ljuset hamnar på solarna. Lyser den 
  första får du en skattkista med Recovery Heart, den andra ger dig en skatt-
  kista med kalluft som fryser dig till is, den tredje öppnar dörren och den 
  fjärde frambringar en Wallmaster som försöker ta dig tillbaka till templets
  ingång. Gå in i nästa rum när du lekt färdigt.
  
  Nu är du tillbaka i rummet med statyn (G) och som vuxen har du lite mer att
  göra. Vi kan börja med att hämta en Gold Skulltula. Klättra upp den sydvästra
  delen av rummet. Tittar du mot en plattform i det nordvästra hörnet kommer du
  se en Skulltula. Har du lärt dig Scarecrow's Song spelar du den och en fågel-
  skrämma dyker upp där. Använd Longshot för att komma över dit och ha ihjäl
  spindeln. Spring nu uppför trapporna i den sydöstra delen av rummet. På en av
  statyns händer kan du se ett trekraftsmärke. Hoppa hit och spela Zelda's 
  Lullaby. En skattkista kommer dyka upp på andra handen så använd Hookshot för
  att komma åt den. Den innehåller en nyckel.
  
  Spring nu till sydöstra hörnet igen och du borde kunna se en rostig switch med 
  en skattkista framför. Hookshota till skattkistan som innehåller ynkliga blå 
  rupie. Använd sedan Megaton Hammer för att slå ner den rostiga switchen och en
  dörr kommer öppnas längre ner. Spring in hit och du kommer in i en korridor 
  (A). Skjut på blocken tills du når en till rostig switch. Slå på den och du 
  har nu aktiverat en hiss till templets ingångsrum. Spring tillbaka till rummet
  med den stora statyn (G) och klättra tillbaka upp till det sydöstra hörnet. 
  Här har du säkert upptäckt en låst dörr. Lås upp den och gå in i följande 
  korridor. Följ den tills dess slut och du kommer in i ett nytt rum (O).
  
  I detta rum (O) finner du tre stycken Anubis. Som sagt är det bara eld som 
  gäller. Mitt förslag är förstås att du har ihjäl alla på en gång med Din's
  Fire eller kanske Fire Arrow. Vill du verkligen krångla till det kan du 
  trycka på switchen så att en eldsflamma dyker upp och sedan skjuta pilar genom
  elden på dem. När alla är besegrade försvinner gallret på dörrarna. Spring in 
  i rummet som inte har lås på sig. Nu kommer du in i ett rum med fyra Armos-
  riddare och en blå switch. När någon står på switchen öppnas dörren till 
  höger, inte den andra. Alla Armos lever så du måste alltså locka en att ställa
  sig på switchen. Rör vid den längst ifrån dörren och spring sedan rakt mot
  dörren. Armos kommer förmodligen ställa sig på switchen så att dörren öppnas
  och du kan gå in i nästa rum. Slå inte ihjäl någon Armos för säkerhetsskull.
  
  Nu når du en liten korridor (Q) med två gömda skattkistor. Använd Lens of 
  Truth för att se dem och bli sedan besviken över att de bara innehåller Rec-
  overy Hearts. Fortsätt in i nästa rum (R) för att stöta på en till Iron 
  Knuckle. Nu är du dubbelt så stark (fyra gånger ifall du har Biggoron) och 
  dessutom vet du hur ska göra. Således blir inte detta något problem. Fortsätt
  sedan ut och du når en annan av händerna utanför Spirit Temple. I skattkistan
  som här dyker upp hittar du Mirror Shield. Nej, denna sköld är inte starkare 
  än den vanliga, men den kan reflektera ljus och vissa magier. Den ser rätt 
  tuff ut också. Konstigt nog kan du inte reflektera Deku Scrubs-nötter. 
  
  Jag vet att du härifrån kan använd Longshot på kistan som ligger på andra 
  handen, men du finner ingenting här. Du kan ej heller ta dig tillbaka den här
  vägen. Fortsätt istället bara samma väg som du kom tills du når rummet med 
  fyra Armosfiender och en blå switch (P). Längre bort i samma rum kan du hitta
  en solstråle och en sol. Ställ dig nu i solljuset och sikta med skölden så att
  ljuset reflekteras mot solsymbolen. Så öppnar du dörren till nästa rum (S).
  Här (S) finner du bara en nyckel. Fortsätt nu till rummet där du besegrade 
  tre stycken Anubis (O). Här inne finner du en låst dörr som du kan förstå. 
  
  Lås upp den och du når en rejäl klättervägg (T). Börja med att besegra Beamos
  och fortsätt sedan klättra. Som du ser rör sig delar av väggen fram och till-
  baka. Ifall du hänger kvar på en sådan vägg kommer du bli avskjuten av taggar
  och det vill du inte. Stå längst ut på en stationär del och vänta på att den
  rörliga kommer tillbaka från taggarna. Klättra sedan uppför den och sedan 
  över till nästa rörliga del. Står du till hälften på en rörlig när den rör sig
  faller du ner. När du nått toppen kommer du upp till 4F och två till Beamos.
  Spring in i nästa rum (U).
  
  Här inne (U) kommer du see trekraftstecken. Spela vaggvisan och gå in i rummet
  rakt fram. Här inne (V) kommer du se Big Key-kistan omgiven av eld. Dessutom 
  finner du sex stycken falska dörrar. Spräng dörren till vänster om kistan och
  ett öga kommer visa sig. Skjut en pil i ögat (aj!) och en plattform dyker upp
  precis under en Hookshot-markering. Använd Hookshot för att komma över hit och
  hoppa över till switchen. Elden försvinner och du kan ta Big Key. Återvänd 
  till föregående rum (U) och gå höger (väster) in i rummet du inte varit i 
  ännu (G). 
  
  Jo detta rum ligger precis ovanför rummet med statyn, därav G-bokstaven. Här
  inne finner du en stor spegel, men än så länge har vi inget ljus. Slå på 
  switchen bakom gallret och gå in i följande rum (W) så försöker vi ordna det. 
  Nästan omedelbart kommer en Lizalfos fram. Ingen match för dig. Som du ser 
  finns det en sol nära taket. Reflektera ljuset från spegeln mot solen och 
  en skattkista med bomber kommer fram. Spräng sedan stenbumlingen i andra 
  delen av rummet. Skjut på spegeln så att den reflekterar in ljust till nästa
  spegel. Gå fram till nästa spegel (ha ihjäl en till Lizalfos) och skjut denna
  spegel så att ljus reflekteras mot den stora spegel i rum G. 
  
  Spring därefter in i rummet dit du riktade ljuset (G) och ställ dig i själva 
  ljuset. Lite åt sidan borde du kunna se en sol på väggen. Använd Mirror Shield
  för att rikta ljuset mot solen och hela plattformen kommer sänkas ner i rummet
  med statyn. Nu kommer du se ett stenansikte framför dig. Rikta ljuset på det 
  och det fräts sönder. Du kommer se ett galler vilket du ska sikta ditt Long-
  shot på. Så har du bossdörren framför dig och det är bara att gå in.
  
                   Häxsystrarna
                    TWINROVA
  
  Du kommer först få se hur häxorna dyker upp och bussar en Iron Knuckle på dig.
  Strax börjar striden, men stannar upp eftersom minibossen behöver en yxa. Kul
  detalj. Även om denna Iron Knuckle ser annorlunda ut beter den sig precis som
  de andra så ha ihjäl den på samma sätt. Det kan vara klokt att ha bort pelare
  ifall du har dåligt med energi. När plåtsaken är besegrad kommer du se hur
  Nabooru faller ur rustningen. Taskigt sätt att spendera de senaste sju åren.
  Precis när hon ska till och fly kommer häxorna fram och är nedriga mot henne 
  igen. Fortsätt fram tills du når den riktiga arenan. Klättra upp och systrarna
  dyker upp.
  
  Så här kommer striden se ut. Systrarna kommer (nära nog) varannan gång ladda
  upp en attack. Koume, den röda, laddar upp en eldattack och är känslig mot is; 
  Kotake, den blå, laddar upp en isattack och är känslig mot eld. Z/L-fokusera
  på den som laddar upp en attack och ställ dig långt ifrån häxan. Flyger den 
  andra häxan inom ditt synfält så ska du precis innan attacken utförs byta 
  fokusering till henne. Håll upp Mirror Shield och attacken kommer reflekteras 
  mot den du fokuserar på. Ifall du råkar missa att skölda en attack, då måste
  du snabbt flytta på dig. När du träffat systrarna typ tre gånger var kommer de
  förenas till en grotesk hybrid.
  
  Denna hybrid är mycket enklare än de andra och därför väldigt tråkig. Håll upp
  skölden mot henne och vänta tills hon attackerar. Antingen skickar hon iväg
  en isattack eller eldattack. Tar du emot en sådan attack med skölden börjar 
  den blinka, tar du emot två av samma sort blinkar den mer och tar du emot den
  tredje skjuter skölden en energistråle. Träffas skölden av is när den är upp-
  laddad med eld nollställs den och vice versa. Därför ska du flytta på dig 
  ifall häxan skjuter fel typ av stråle mot dig. Flytta på dig en bra bit. När
  du träffar henne med en trefaldigt uppladdad sköld bedövas hon och du kan gå
  fram slå henne med svärdet. Tretton slag med mästarsvärdet tål hon och sedan
  är det slut. 
  
  Systrarna kommer delas och de har en liten rolig pratstund innan de far. Sedan
  är det bara att plocka upp hjärtat och gå in i det blå. Som du förstår är 
  Nabooru Sage för Spirit Temple och hon tackar dig förstås. Är inte också du 
  konfunderad om det där löftet hon ville hålla? För Guds skull, Link var ju
  bara i tioårsåldern!
  
  
                ========================
                = 4.8 Shadow Medallion =
                ========================
  
              Kakariko Village - Kakariko By
              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  När du klarat Forest, Fire och Water Temple och återvänder till Kakariko 
  börjar en sekvens som jag tidigare nämnt. Efter sekvensen lär du dig Nocturne
  of Shadow, som fraktar dig till ingången av Shadow Temple. Innan du beger dig
  in i templet ska du se till att du har både Lens of Truth och Din's Fire.
  Saknar du Din's Fire ska du bli barn och gå till Hyrule Castle. Där ska du 
  sedan spränga stenen i östra delen och inkassera magin av fen här. Saknar du 
  Lens of Truth ska du scrolla upp till början av Spirit Medallion-avdelningen.
  När du är säker på att du har båda dessa item ska du spela Nocturne of Shadow
  och sedan använda Din's Fire på alla facklor. Då öppnas dörren till templet.
  
  
               Shadow Temple - Skuggtemplet
               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   |——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
   | B1               | B2 ___    | C. Kartan       |
   |       __         |  | G |    | D. Tempelföremålet  |
   | ___    |C_|        |  |___|    | F. Kompassen     |
   | | D |_ ___  _|_   _____   |   _|_    | G. Nycklar, genväg  |
   | |___| | B |_| B |____| A |___ | ___| E |_____ |  till rum P     |
   |    |___|¯|___| __|_____|  |  |___| |¯¯ | J. Gold Skulltula,  |
   |          |       |   |  | H |  Två skattkistor med|
   |          |       |   |F|    |  blå rupie och pilar|
   |                 |   ¯     | K. Gold Skulltula,  |
   |——————————————————————————————————————————————————|  Tre skattkistor med|
   | B3         _______________       |  Blå rupier, nycklar|
   |       _______/        \________   | L. Kista med blå rupie|
   | __    |       Q         |  | M. Nyckel, G Skulltula|
   | |T_|    |  ___         ________|  | O. Kista med pilar  |
   |      |  |  \_______________/ |     | P. Skattkistor med blå|
   |      |___|                 |  rupie och nyckel  |
   |            __            | Q. Gold Skulltula,  |
   |            |M_|       H|    |  genväg till B2   |
   |               __________/—/ __  | S. Nyckel       |
   |              |     |  | |  | T. Gold Skulltula   |
   |              |  I   | /—|J |  | U. Skattkistor med Big|
   |             __|     |_| |__|  |  Key och blå rupie |
   |            _| |____________|    | V. Till bossen    |
   |                         |———————————————————————|
   |——————————————————————————————————————————————————| 
   | B4   _      _______________       | Denna karta fortsätter
   |    |U|  _______/        \________   | följa mönstret hos 
   | __  _|_ |       Q         |  | Water och Spirit Tem-
   | |T_|_| R |_|  ___         ________|  | ple. När du först kom-
   |   |___| |  |  \_______________/  |    | mer in ska du börja med
   |    |  |___|           __|P|_   | att använd Longshot för
   |    |S|  _|_    __  _/——————|N___|O|   | att komma över det sto-
   |    ¯  | V |   |M_|—|L_|         | ra hålet. Ta sedan fram
   |      |___|      _|________      | Lens of Truth och du
   |              |     |     | ser att väggen framför
   |              |  I   |     | dig inte är solid (A). 
   |          ___  __|     |_     | Fortsätt se dig om-
   |          |_K_|_| |____________|    | kring med Lens of Truth
   |                         | och du ser en gömd gång
   |——————————————————————————————————————————————————| Gå och öppna dörren här
  
  På så vis kommer du in i ett rum (B) med dödskallar på väggarna. Fortsätt an-
  vända Lens of Truth och gå direkt direkt höger för att komma in i ett nytt 
  rum (C). Här inne möter du en ReDead och några Keese. Besegra alla och du får
  kartan. Gå tillbaka ut till dödskallarna (B) och fortsätt åt höger tills du 
  hittar nästa rum. Gå genom dörren (D) och du får ta itu med en minibosstrid.
  Dead Hand, samma nisse du mötte i Bottom of the Well, kommer vilja ta itu med
  dig. Du kommer ihåg strategin? Låt en hand greppa dig och slå honom sedan i
  huvudet upprepade gånger. När striden är över får du Hover Boots. Japp, du får
  templets föremål så här tidigt. Dessa skor är nära nog meningslösa eftersom
  att de har ett sådant väldigt smalt användningsområde. Med dem kan du sväva
  korta tider i luften och således hoppa längre. Dessutom kan du stå på taggar
  en liten stund. Spring nu tillbaka till rummet med pelare och en staty i 
  mitten (A). 
  
  Väl här ska (A) ska du använda Lens of Truth och titta på pelarnas toppar. 
  Endast en av dessa har en döskalle. Knuffa på statyns platta så att statyn 
  pekar mot denna pelare och gallret längre bort dras upp. Sätt på Hover Boots
  och spring rakt mot denna gallerport. Du kommer garanterat över. Spring genom
  gången och du kommer nå 2F och rum E. Ta fram Lens of Truth och du kan se att
  två av väggarna är ickesolida. Gå först till vänster. Här inne (F) möter du
  två stycken mumier, Gidbos. Dessa är som zombier, men paralyserar dig mycket 
  oftare. De äter heller inte upp varandra. Spela Sun's Song för säkerhets skull 
  och ha ihjäl dem med hoppattacker. På så vis får du kompassen. 
  
  Gå nu tillbaka till föregående rum (E) och spring över till andra sidan. Gå in
  i nästa rum (G). Här inne kommer du träffa två otrevliga pojkar med sablar. De
  är statyer, alltså inte så mycket att oroa sig för. Här inne ska du ta fem 
  stycken vita rupier. Två finner du i fack och två bland sablarna. För att ta
  den sista ska du använda Lens of Truth och leta efter en markering du kan 
  skjuta med Hookshot på. När du tagit alla kommer en gallerdörr öppnas och du 
  kan hitta en skattkista med en nyckel om du använder Lens of Truth. I detta 
  rum finns ett ickesolit golv som leder dig till B4. En genväg för senare bruk,
  så bry dig inte om det.
  
  Gå nu tillbaka till föregående rum (E) och spräng väggen som leder österut. 
  Därbakom finner du sedan en låst dörr. Lås upp och du kommer in i en rejäl 
  korridor (H) som leder dig till B3. I korridoren ska du se upp för Big Skull-
  tulas och annat löst folk. Snart kommer du också stöta på en del gijotiner.
  Träffas du måste du börja om från rummets början. Denna korridor mynnar ut i 
  ett mycket stort rum (I) som täcker både B3 och B4. Spring från giljotinerna 
  ut till en plattform där en Stalfos dyker upp. Att slåss mot den är ingen idé
  eftersom att den fungerar som en vanlig fiende. 
  
  Ta fram Lens of Truth och du kommer se en massa plattformar som leder åt vän-
  ster. Följ dessa om du är intresserad av en Gold Skulltula. Hoppa över detta 
  stycke om du inte är det. Hoppa från plattform till plattform tills du når
  dörren som leder till detta rum (J). Här inne bör du använda Lens of Truth och
  du kommer se osynliga sablar. Läskigt! Besegra alla fiender och gallret kommer
  dras upp. Här inne finner du en Gold Skulltula och två skattkistor (pilar och
  en blå rupie). Den ser du med Lens of Truth. För att få Recovery Hearts i 
  samma rum ska du spela Song of Time så att block dyker upp. Gå nu tillbaka 
  till plattformen där du stötte på Stalfos i föregående rum (I).
  
  På plattformen bredvid finner du en plattform som hissas upp och ned. Sätt på
  dig Hover Boots och hoppa mot plattformen när den är längst ned. Hoppa från
  plattformen mot nästa område när den är längst upp istället. Här nere (fort-
  farande I) ska du plocka upp fem rupier. Plocka upp alla (tänk på den där Bea-
  mos står) och en gallerdörr kommer öppnas i sydvästra hörnet. Följ gången här
  tills du når ett rum (K) med feta spiksaker. 
  
  Ta fram Lens of Truth på en gång och du borde kunna se ett block intjorvat i
  väggen precis bredvid spiksaken. Skjut detta block mot spikarna och den
  kommer fungera som ett paraply. Skjut på blocket tills den fångar upp båda 
  spiksakerna. Nu kan du lugnt utforska cellerna här. Den ena innehåller en Gold
  Skulltula och den andra en skattkista med en blå rupie tror jag. Förlåt! Jag
  fick hjärnsläpp när jag gjorde detta. Därefter ska du dra i blocket åt väster
  tills det tar stopp. Då ska du klättra upp på det så att du kan klättra över
  den ena spiksaken. Där hittar du en till skattkista (blå rupie) och en switch
  som aktiverar ännu en skattkista. Hoppa över (eller Hookshota) till den sista 
  skattkistan där du finner en nyckel. Spring tillbaka in i det stora rummet (I)
  
  Nu ska du jobba dig mot den nordvästra delen av rummet. Använd Lens of Truth
  och Hover Boots för att ta dig ut till den låsta dörren som befinner sig här
  ute. Gå in i nästa rum (L). Här inne finner du två stycken zombier och en 
  massa vita rupier. Ha ihjäl zombierna och börja hämta rupier. Använd Lens of
  Truth och Hookshot för att upptäcka markeringar du kan skjuta på. Du kan också
  behöva använda Hover Boots för att komma till någon. När du tagit alla kommer
  dörren som leder västerut att öppnas. Gå in dit och du hamnar i ett rum med en
  fet skalle (M). Bakom skallen finner du först och främst en Gold Skulltula. 
  Spring sedan uppför trappan och besegra fienderna så att du kommer ut härifrån
  igen. Plocka upp en Bomb Flower och kasta in den rakt in i skallen. Den 
  sprängs och du får en nyckel. Gå in i föregående rum (L).
  
  Här inne (L) ska du nu ta fram Lens of Truth igen och titta upp mot den låsta
  dörren. I taket ska det finnas en markering du kan skjuta Longshot. Använd 
  den för att komma till dörren och låsa upp den. In med dig i nästa rum (N).
  Nu kommer du först till en massa fläktar. Använd Iron Boots så att du inte 
  blåser bort och gå hela tiden mot vinden. När du når ett stup så måste du 
  använda Longshot på en takbjälke borta vid en fläkt. Kom ihåg Iron Boots. 
  Du kommer strax till ett ställe med fläktar på sidorna och ett öga ovanför en
  dörr. Detta öga skjuter på dig så skjut på det när det öppnas och du slipper
  det. Gå in i nästa rum (O). 
  
  Här inne finner du inte mycket. Två zombier vill göra livet surt för dig. 
  Använd Lens of Truth för att hitta en gömd skattkista (pilar) och om du vill 
  kan du läsa på väggen. Det står tips om vad jag ska berätta om nu. Gå tillbaka
  ut till fläktarna (N) och ta fram Lens of Truth. Till höger borde du kunna se 
  ett fack i väggen. När närmaste fläkten blåser ska du sätta på dig vanliga 
  skorna eller Hover Boots för att sväva ut till facket. Här finns en dörr så 
  att du kan komma in i nästa rum (P).
  
  I detta rum (P) kommer du träffa två mumier. Spela Sun's Song om du får pro-
  blem. Besegra dem båda och en skattkista med en blå rupie. Spräng jordhögen i
  sydöstra hörnet och använd sedan Lens of Truth för att hitta en skattkista 
  här. Den innehåller en nyckel så använd den för att låsa upp dörren till nästa
  rum (Q). Nu kommer du in i ett giantiskt rum, det största dunegon-rum i hela 
  spelet. Till höger finner du ett block. Dra detta block och du kommer upptäcka
  en klättervägg bakom. Klätterväggen leder dig till rum G på B2 och är alltså
  bara en genväg. Dra blocket fram till stegen vid dörren och klättra sedan 
  uppför den. 
  
  Här uppe finns ett skepp, men vänta lite innan du kliver ombord. Titta väster-
  ut och du borde kunna se några Recovery Hearts och en grön Navi. Spela Scare-
  crow's Song om du aktiverat den och använd sedan Hookshot på fågelskrämman som
  dyker upp. På så vis når du en Gold Skulltula. Hoppa nu ombord på det spöklika
  skeppet och spela Zelda's Lullaby på trekraftstecknet. Nu kommer skeppet segla
  över hela rummet till andra sidan och du kommer få möta en Stalfos under
  tiden. Besegrar du den fort kan det komma en till. När du seglat till andra 
  sidan och ser att det finns land ska du genast hoppa av, eftersom skeppet kom-
  mer förlisa. Spring genast in genom dörren bredvid, den som vätter mot väster.
  
  Således når du ett rum (R) med massor av väggar. Ta fram Lens of Truth och du
  ser dem. Var försiktig med Floormasters här inne. Börja med att gå till det 
  södra rummet (S). Här inne ska du genast ta fram Lens of Truth igen och du
  kommer se en Floormaster. Besegra honom för en nyckel. Du ska bara ha en nu.
  Fortsätt in i föregående rum (R) och gå denna gång till västra rummet (T). 
  Här inne står tre stycken skallar som rör på sig. Bakom dem krälar en Gold
  Skulltula och om du kliver upp och kastar bomber i skallarna så får du lite 
  prylar. Två ger dig bara återuppfyllande saker, men om du spränger alla tre 
  får du rejält med rupier. De är ganska enkla att träffa, bara kasta i Bomb 
  Flower när de far förbi. När du är färdig med detta går du tillbaka in i före-
  gående rum (R).
  
  Nu ska du bara fortsätta till det norra, och därmed sista, rummet (U). Här 
  kommer du upptäcka hur två stycken träväggar försöker pressa dig. Använd bara
  Din's Fire för att förstöra dem. Då kan du hitta två zombier vid två kistor. 
  Av den ena får du Big Key och av den andra, ja naturligtvis, en blå rupie. 
  Spring nu tillbaka till det enorma rummet med båten (Q) och du kan se en myc-
  ket hög staty på andra sidan ett rejält hål. Vid foten av denna staty ligger 
  massor av Bomb Flowers. Ta fram pilbågen och skjut en bil på någon av dessa 
  bomber. Således kommer statyn falla och bilda en bro åt dig.
  
  Spring över statyn. Du borde kunna se ett par Recovery Hearts. För att komma
  åt dem ska du spela Song of Time så att ett block dyker upp åt dig. Från dessa
  hjärtan kan du se några fler. Spela Scarecrow's Song för att komma åt dessa.
  Använd nu din nyckel på den låsta dörren här för att komma in i sista rummet
  (U). Ta fram Lens of Truth för att överhuvudtaget kunna se något här. Sätt på
  dig Hover Boots för att hoppa mellan plattformarna bort till bossdörren. Dags
  för en bosstrid alltså.
  
               Den Bestaliska Skuggvålnaden
                   BONGO BONGO
  
  Först måste du hoppa ned i ett hål för att landa på en smått enorm trumma. 
  Därefter gör den slaginstrumentsälskande bossen sin entré. Själva bosstriden
  är faktiskt bland de enklaste i spelet. För att kunna se honom måste du hela
  tiden använda Lens of Truth. Hans händer kommer börja attackera dig. Försök
  Z/L-fokusera på dem fort och sedan skjuta dem båda med pilar. Attackerar de 
  dig ska du hoppa undan för att undvika. När både är borta kommer Bongo Bongo
  titta och då måste du ha Lens of Truth framme. Skjut Bongo Bongo snabbt i ögat
  eftersom att han kommer attackera med ramningsattack på en gång. Sedan är det
  bara att slå honom. Upprepa denna process tills bossen är borta. Blir du av-
  skjuten från plattformen och inte kan komma upp måste du springa runt tills 
  du hittar ett lämligare ställe att kliva upp.
  
  När bossen är död, upplöst, väck ska du plocka upp hjärtat och gå in i det 
  blå. Där väntar Impa på dig och berättar lite mer om Hyrules fall. Du får 
  Shadow Medallion och kommer ut ur det hemsökta templet. Detta borde vara alla
  tempel för dig. Mot sista kapitlet då.
  
  
                =====================
                = 4.9 Sista Striden =
                =====================
  
              Temple of Time - Tidens Tempel
              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  När du klarat alla tempel och således fått alla melajonger kommer Rauru, 
  ljusets sage tala till dig. Han berättar att alla sex sages är samlade nu och
  att det dags för dig att gå till Temple of Time och träffa någon. Warpa eller
  gå dit och du kommer täffa Sheik. Han berättar en legend för dig. Trekraften
  står för tre krafter: makt, visdom och mod. Ifall någon med ett rent hjärta i
  balans med alla tre krafter rör vid trekraften får personen i fråga ta del av
  hela trekraften. Ifall någon med ett orent hjärta rör den så tillfaller endast
  den egenskap han/hon värdesätter högst på honom/henne. Detta hände Ganondorf
  och han fick bara maktens trekraft. Sheik berättar vidare att du har fått
  modets och att prinsessan Zelda fick visdomens. 
  
  Sedan avslöjar Sheik sin riktiga identitet. Han är egentligen... Zelda! Hon 
  kommer sedan ge dig det enda vapen som kan besegra Ganondorf, Light Arrow. 
  Dessa pilar är inte starkare än vanliga pilar, men skjuter du fiender med dem
  så får du nästan jämt 50 rupier i belöning. Zelda bekänner också att hon är
  sjunde sagen och ber dig besydda henne medan hon och de andra stänger in Gan-
  ondorf i Sacred Realm. Men något går fel. Ganondorf tar Zelda till fånga och
  säger åt dig att gå till toppen av hans slott ifall du vill rädda henne. Han
  säger också att det var mening att låta dig gå lös bara för att hitta Zelda.
  Den nedriga spionen. Nu ska du vidare till Ganon's Castle norr om Market.
  
  
           Inside Ganon's Castle - Inuti Ganons Slott
           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Innan du går in i Ganon's Castle måste du vara säker på att du har Fire Arrow.
  Har du inte det ska du warpa till Hylia Lakeside. På ön du warpar till finns
  ett litet brunt altare. Står du på detta altare och skjuter en pil mot solen
  då den går upp kommer pilen förvandlas till Fire Arrow. Sedan ska du gå till
  Ganon's Castle norr om market och du kommer se ett skräckinjagande landskap.
  Gå fram mot slottet och sages kommer bilda en bro åt dig. Spring över bron och
  in i slottet. 
  
  Detta är ingen vanlig dungeon, det finns nämligen varken kompass eller karta.
  Dessutom är det onödigt att skriva en karta här så jag låter bli. Följ korr-
  idoren och passera Beamos, så kommer du in i ett stort rum med en fet energi-
  barriär. Från sex stycken rum här inne skjuts energistrålar. Dessa sex repre-
  senterar ett tempel och har därför samma tema som de har. Till och med Light 
  Temple är med trots att du inte varit där och det ligger i Sacred Realm. 
  Du kan klara dessa områden i vilken ordning du vill, fast med ett undantag. Ta
  Shadow, det lila området först eftersom att du får ett föremål här som du be-
  höver i de andra.
  
  Shadow (lila)
   Spring alltså till Shadow-dörren först. Här inne är det inte precis livat 
   och glatt, men det gör väl ingenting. Framför dig ser du en skattkista (blå
   rupier), en släckt fackla och en Green Bubble. Vill du verkligen ha skatt-
   kistan, spela Song of Time eller använd Hookshot. Skjut sedan med Fire Arrow
   mot facklan och några block kommer dyka upp. Hoppa på dessa tills du når en
   plattform med en Like Like. Fortsätt hoppa till nästa plattform (tänd om 
   facklan ifall du måste) och hoppa ned till en switch. Tryck på switchen och
   en stor skattkista kommer dyka upp. Använd Hookshot för att nå den och öppna
   den. Nu får du Gold Gauntlets, en uppgradering till Silver Gauntlets. Med
   dessa kan du lyfta helt enorma stenblock. Det finns bara tre av dessa i 
   spelet. Ta sedan fram Lens of Truth och du kommer se en gång bort till den
   rostiga switchen. Slå denna med Megaton Hammer för att öppna dörren längst
   bort och spring sedan bort till denna dörr och gå. Skjut en ljuspil på den
   stora bölden här inne och Impa kommer fram. Hon ber dig rädda prinsessan och
   sedan kommer du tillbaka till huvudrummet.
  
  Gold Gauntlets
   Med dessa kan du lyfta stenbumlingen som blockerar Light-rummet. Dessutom 
   kan du gå ut ur slottet och sedan gå till det östra hörnet för att lyfta
   bort en här. Bakom stenen finner du en Stor Fe som kommer ge dig dubbelt så
   hög stryktålighet. Allt kommer härmed bara ta hälften så mycket på dig. Den
   sista stora stenen finns inuti i Fire-rummet.
  
  Spirit (orange)
   Väl här inne ska du först samla alla fem vita rupier. Spräng bort Beamos med
   en bomb och ta den rupie han blockerade. Använd sedan Hookshot i taket för
   att få den andra. De tre sista hittar du vid riddarstatyer. Dra i dem för 
   att få tag på rupierna. När du tagit alla kan du gå in i nästa rum. Slå 
   först på switchen i nästa rum och en skattkista med Bombchus dyker upp. 
   A-ha! utbrister du. Titta på gallret och du kan se ett hål längst upp och en
   kristallswitch långt bort. Ta fram en Bombchu och skicka iväg den så att den
   rider uppför gallerväggen, genom hålet och aktiverar switchhen. Öppna dörren
   och spring fram till solljuset och solarna. Använd Mirror Shield för att 
   reflektera ljuset mot solen till höger om gången du kom ifrån. Aktiverar du
   de andra kommer en elak Wallmaster att försöka ta dig. Aktiverad sol är lika 
   med öppen dörr, så spring in i nästa rum. Skjut ljuspil på bölden och 
   Nabooru säger åt dig att skynda på.
  
  Light (gul)
   Utanför denna dörr finner du en enorm sten som du behöver Gold Gauntlets 
   till. Gå in och du finner ett par skattkistor (blå rupie, is, Recovery 
   Heart, is, pilar, is) och några osynliga fiender. Ta fram Lens of Truth och
   besegra dem alla. På så vis får du en skattkista med en nyckel. Lås upp 
   dörren och fortsätt. I följande rum finner du ett trekraftstecken som du ska
   spela Zelda's Lullaby. Du får en nyckel i en kista och kan låsa upp. I nästa
   rum har en minut på dig att samla fem rupier. Använd Hookshot för att hämta
   den i taket, ta de två i facken därunder och de två i väggarna. Fortsätt in
   i nästa rum och du blir förmodligen förvånad över att inte se någon böld. 
   Titta med Lens of Truth och du kommer se att det är ett stort hål i väggen.
   Gå in i nästa rum där du finner den riktiga bölden.
  
  Fire (röd)
   Sätt på dig den röda tunikan eller var lite tuff och strunta i det. Här inne
   ska du förstås samla fem rupier för att öppna dörren. Spring till den närm-
   aste som ligger på en brun plattform som faller. Fortsätt sedan mot platt-
   formen med roterande flammor för den andra. Spring bort till den gigantiska
   stenen i nordväst och lyft på den (Gold Gauntlets krävs). Du hittar den 
   tredje under stenen. Sätt sedan på dig Hover Boots för att komma bort till
   den fjärde rupien på en plattform med en brinnande fiende (Torch Slug). 
   Därifrån kan du hoppa över till den där gigantiska stenen du kastade bort 
   och sedan fortsätta mot den sista rupien. Nu låses dörren upp. Spring ut på
   den där långa mellansektionen som faller och använd Longshot därifrån för 
   att komma till dörren. Därefter är det ljuspil på böld och sedan slut.
  
  Water (blå)
   De har uppenbarligen valt att fok-   H = Hål        Mot Galler
   usera på den frysta delen av vatten-  X = Litet hål     _ _ _ _ _ _ 
   elementet. I första rummet ska du    1 = Block      |H|_|_|_|H|H|
   besegra båda Freezards och sedan    2 = Block      |H|_|_|_|_|_|
   fylla en flaska med Blue Fire. Släpp  S = Sten      _|H|_|1|_|S|_|
   ut elden vid den röda isen. Skatt-         Switch |_|_|_|_|_|_|_|
   kistorna innehåller is och ett hjärta. Fortsätt       |_|2|_|X|_|S|
   in i nästa rum och ta med en flaska med Blue Fire.      |_|_|_|_|_|_|  
   Du har en karta till höger och två mintuter på dig      |H|H|_|_|_|H|
   för detta pussel. Du ska först skjuta det övre (1)
   blocket åt höger och sedan nedåt så att det täcker    Mot första rummet
   hålet (X). Sedan skjuter du det nedre blocket (2)   
   till höger, över hålet (X) och det andra blocket   1. höger, ned
   (1). Du fort sätter skjuta det (2) uppåt och sedan  2. höger, upp, vänster
   åt vänster. Då kan du hoppa upp till den röda isen 
   och smälta den med din blåa eld. Slå ned switchen med Megaton Hammer och gå
   sedan in i nästa rum. Här blir du färdig.
  
  Forest (grön)
   Så till det sista. I första rummet får du möta en Wolfos. Besegra honom för
   en skattkista (blå rupie). Nu ska du tända alla facklor. Tänd de närmaste
   med Din's Fire och använd Fire Arrow på den ovanför dörren. Spring in i
   nästa rum. Här inne är det dags att samla rupier igen. Spela Song of Time 
   och vänta till fläkten stannar för den närmaste. Sätt sedan på dig Hover 
   Boost och hoppa ut på den närmaste plattformen nedanför. Spräng Beamos och 
   spring och hämta sedan två stycken rupier till. Hoppa ned till switchen och
   ett torn kommer dyka upp under din fjärde rupie. Använd Hookshot för att få
   den. Gå sedan bort till dörren som leder härifrån, vänta på att fläkten här
   stannar och ta den sista. Således öppnas dörren. I nästa rum blir du färdig.
  
  När du slagit ut alla sex ställen kommer barriären runt tornet lossna och du
  kan gå in. Gör dig bered på en del strider. Spring först uppför trappan med 
  brinnande fladdermöss. I följande rum får du möta två stycken Dinolfos, smått
  uppgraderade Lizalfos. Attackera dem frenetiskt och var snabb med skölden. 
  Fortsätt uppför fler trappor och du får möta två Stalfos härnäst. Försök slå
  dem när de just slagit mot dig eller avbryt deras attacker med Deku Nuts, det
  gamla vanliga. Efter striden får du Big Key. Ännu fler trappor och du kommer 
  till en vit och en svart Iron Knuckle. Slå inte på den andra förrän du besegra
  den första. Komihåg att bara slå mot dem när de själva precis missat dig. 
  Hoppattacker med Biggoron Sword är bäst. Fortsätt uppför följande trappor och
  använd Big Key på dörren. Du möter inte Ganondorf än utan i detta rum får 
  chansen att fylla på förråd för pilar och magi. Fortsätt uppför ännu fler 
  trappor och det är äntligen dags. Musiken är stark, det är ljust överallt och
  det är dags att spara. Gå sedan in.
  
               Den Stora Kungen av Ondska
                   GANONDORF
  
  Nu är det dags att möta honom, din Nemesis. Först kommer han spela oriel och
  tala högtravande och sedan beordrar han er att lämna tillbaka trekraftdelarna.
  Striden börjar strax därefter, men denna gång får inte Navi vara med - den 
  onda kungens magi är för stark. Ganondorf kommer för det mesta skjuta vanliga
  energibollar mot dig. Dessa ska du skjuta tillbaka med ditt svärd. Bolla med
  energibollen tills bossen blir träffad. Då ska du skjuta honom med en ljuspil.
  När du träffat honom med den kan Navi fokusera och du kan hoppa fram och slå
  honom. Tre till fyra slag kan du få in. Med mästarsvärdet krävar han hela 
  tjugo slag för att duka under. Du kan faktiskt också använd Biggoron Sword.
  
  Ibland kan Ganondorf fördärva plattformen du står på. Se då bara till att inte
  stå där det är grönt. Ramlar du ner kommer du till rummet under och kan åter-
  ställa magi och energi. Jag rekommenderar dock att du från början har några 
  feer med dig samt en Green Potion. Ganondorf har också en mycket fet attack 
  som slukar fem hjärtan från dig ifall den träffar. Starkast i spelet. För att
  reflektera den ska du hålla B-knappen intryckt för att ladda upp en virvel-
  attack. Kom bara ihåg att släppa knappen i rätt sekund. 
  
  När Ganondorf tagit sitt sista andetag kommer han i ett sista försök krossa 
  hela tornet. Du och Zelda har tre minuter på er att springa nedför till säker-
  heten. Skulle du mot all förmodan misslyckas kommer du bara börja om där 
  Ganondorf besegrades. Följ bara efter Zelda och hon kommer öppna alla stängda
  portar. På ett ställe kommer hon bli tillfångatagen av Stalfos. Dessa måste du
  besegra fort (använd Biggoron Sword) eftersom att de återupplivar varandra.
  Annars kan jag inte komma på några särskilda svårigheter. När ni nått utgången
  kommer hela slottet falla samman och ni kommer förstås bli glada. Ändå hör ni
  något ljud från ruinerna. Gå och se efter...
  
                    GANON
  
  Jo, Ganondorf hoppar faktiskt upp ur ruinerna och förvandlar sig till det 
  ohyggliga monstret Ganon. Ganon har feta treuddar som slukar fyra hjärtan av
  din energi. I vredemod kommer han slå bort ditt mästarsvärd till där Zelda 
  står och han kommer dessutom avskilja dig från henne och svärdet med en eld-
  vägg. Nu kommer Navi hjälpa dig dessutom. Undvik attackerna hela tiden - de är
  inte roliga. När monstret inte attackerar utan bara blottar sitt tryne, ska du
  skjuta honom med en ljuspil. Då kommer han paralyseras och Navi fokusera på
  hans svans istället. Gå fram och slå svansen med antingen hammaren eller 
  Biggoron Sword. 
  
  Efter tio slag med hammaren eller fem med svärdet kommer han tillfälligt 
  falla. Då ska du snabbt springa bort till Zelda och hämta mästarsvärdet. När
  du kommer tillbaka kommer han resa sig upp och fortsätta striden. Fortsätt
  slåss mot honom, men använd mästarsvärdet denna gång. Skulle du någon gång få
  slut på magi och inte har en Blue/Green Potion ska du ställa dig bakom något 
  av de stora blocken här och locka Ganondorf till att slå sönder det. Har du 
  tur innehåller de magi. Får du helt och hållet slut, även på block, ska du 
  låta honom slå till dig. Då kan du under mycket kort tid gå till hans svans
  och slå på den. När du fått mästarsvärdet måste du använda det för att slå det
  avgörande slaget. Efter tio slag till på svansen kommer han falla än en gång 
  och därefter kommer Zelda hålla fast honom. Hon ber dig avsluta det hela med
  mästarsvärdet. Så slå honom, slå honom gul och blå. Nu är striden slut och du
  får se slutsekvensen. 
  
                   GRATTIS!!!
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
               5.0 Gerudo's Training Ground
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  "Gerudos Träningcenter" kan man översätta det till på svenska, visst? Detta är
  lite som en gömd dungeon, men helt utan karta, kompass, bossar eller annat som
  hör där till. Du får ett gömt föremål när du klarat den, vilket? Läs slutet av
  avdelningen ifall få reda på det redan nu. Du finner Gerudos Träningcenter i
  Gerudo's Fortress, det är en gallerförsedd port bredvid en Gerudo. Tala med
  Gerudon och betala 10 rupier för att få komma in. Du behöver en hel del före-
  mål för att klara detta. Se till så att du åtminstone fått Silver Gauntlets 
  från Spirit Temple innan du ger dig i kast med utmaningen. Scarecrow's Song är
  också användbar (se okarinamelodier) samt Hover Boots från Shadow Temple. När
  du kommer in i träningcentret kommer du se tre dörrar. De två åt sidorna leder
  till rum med nycklarna och den rakt fram leder till skatten genom ett antal 
  låsta dörrar. I detta tempel får du ingen ASCII-karta av mig utan siffrorna 
  inom parenteser anger istället antal nycklar du ska för tillfället inneha.
  Gerudo's Training Ground ser helt annorlunda ut för Master Quest. Se istället
  Master Quest Dungeons för en guide till detta ställe.
  
  Precis när du kommer in finns de först två skattkistor. Skjut på ögat ovanför
  ingången för några pilar och öppna den andra skattkistan för en blå rupie. 
  Spelar du Song of Storms där Navi är grön får du en fe som helar upp din ener-
  gi och magi. Du har tre dörrar att välja bland. Välj den vänstra.
  
  Besegra alla fiender under 1:00
   Nu kommer du in i ett rum med sand och klippor. Två Stalfos dyker upp vilka 
   du ska besegra som vanligt. Försök alltså attackera direkt efter att de 
   gjort sina utfall. Sanden förslöar, men det ska inte bli några problem. 
   Plocka upp nyckeln (1) i skattkistan som dyker upp och gå in i nästa rum.
  
  Ta fem vita rupier under 1:30 medan du undviker fällor och faror
   Nu kommer du in i ett rum med rupier och rullande stenar. Tittar du in mot
   första gången till höger finner du en, men den blockeras av eld. Spring då
   istället runt till andra sidan av den. Följ den högra väggen uppför stigen 
   med de rullande stenarna och ta sista gången åt vänster. Här uppe finner du
   en rupie nära dig och en nära taket längre bort. Sikta på markeringen i 
   taket med Longshot och du borde få båda två. Nu befinner du dig vid rummets 
   ingång igen. Ta första gången till vänster och kika runt hörnet för att se 
   den fjärde rupien där stenarna faller ned. Spring uppför denna väg och du 
   finner den sista allra högst upp. Använd Longshot för att ta dig igenom 
   elden och gå till nästa rum.
  
  Utan rätt föremål blir du konfunderad av omöjliga mysterier
   Först kommer du strida mot två Wolfos och två White Wolfos. Besegra dem med
   slag i ryggen. Då får du en skattkista med pilar. I detta rum kan de se en
   dörr, men den är falsk. Använd istället Lens of Truth och Longshot och titta
   på väggen ovanför dörren. Du kommer se att den inte är solid. Skjut dig till
   markeringen här och tryck på switchen. Gå INTE in i nästa rum utan gå till-
   baka till där du stred med Wolfos. Nu är det viktigt att du har Silver/Gold
   Gauntlets. Har du det kan du knuffa på det enorma blocket. Skjut på det 
   tills det faller och gå in i nästa rum (öppnades av switchen). Här inne 
   finner du tre Like Likes. Besegra alla och två skattkistor dyker upp. Den 
   främre innehåller 200 rupier, den mittersta 5 och den allra bortersta is.
   Ta fram Lens of Truth och titta på den sista sandhålan för ännu en skatt-
   kista, en osynlig. Denna innehåller en nyckel (2). Gå tillbaka in i före-
   gående rum, skjut upp dig till switchen och gå in i nästa rum. 
  
  Skjut statyn i ögonen
   Detta är ett stort lavarum med en staty i mitten. Hoppa ned till plattformen
   runt statyn och den kommer börja snurra. Nu ska du stå still och ta fram 
   pilbågen. Skjut en pil i varje öga medan du står still och en skattkista 
   dyker upp, samt bonusen att en dörr låses upp. Du får inte missa något öga
   eftersom att den då regenererar ögonen. Använd Hookshot för att komma ut 
   till skattkistan som innehållet ännu en nyckel (3). Använd Hookshot på en
   markering för att komma tillbaka till plattformen. Gå absolut INTE ut genom
   dörren på nedre plan. Nu ska du nämligen upp till plattformen du kom ifrån.
   Som du ser blir Navi grön vid denna plattform så spela Scarecrow's Song för
   att komma upp hit. Har du inte Scarecrow's Song eller funkar den inte, hoppa
   bara ned i lavan och du kommer hamna på plattformen vid dörren, förutsatt 
   att det var här du kom in i rummet. Annars måste du gå hit lite senare. Gå 
   nu in i rummet som var gallerförsett här uppe, alltså det vänstra. Här inne
   finner du bara en skattkista och den innehåller en nyckel (4). Gå tillbaka 
   in i lavarummet med statyn, hoppa ner och gå genom dörren här nere.
  
  Hitta en gömd passage
   I detta rum får du träffa några brinnande fladdermöss och sniglar. Slå ihjäl
   dem för att öppna dörren till nästa rum. Ta sedan fram Megaton Hammer och 
   börja hamra bort statyerna från sidan. Under två av de mittersta finner du
   en switch som tar bort elden runt skattkistan och bakom tre av de mittersta
   finner du ett öga som öppnar dörren som du just kom ifrån. Öppna skattkistan
   för ännu en nyckel (5) och gå sedan in i nästa rum, det med en symbol ovan.
  
  Korsa lavahavet
   Nu når du ett rum till med lava. Här inne ligger fem vita rupier och, som du
   kan se, även en nyckel på en plattform. Innan du koncentrerar dig på 
   rupierna gör sålunda att du ställer dig nära plattformen med nyckeln och 
   spelar Song of Time. Då kommer två stycken block dyka upp och forma en 
   trappa till nyckeln. Hoppa uppför dessa och ta din käre nyckel (6). Om du 
   vill kan du gå in i rummet bakom nyckeln. Detta är rummet med skatten och 
   alla låsta dörrar. Öppna inga ännu för att undvika förvirring, men ta gärna
   de två skattkistor som finns här (pilar och bombchu). Gå tillbaka till rum-
   met med fem rupier och lava. Börja med att ta de tre som ligger löst på 
   plattformar. Använd helst Hover Boots, men det går också bra att använda
   Longshot mellan facklorna. Sedan tar vi den som är omgiven av eld. Tryck på
   switchen bredvid plattformen med nyckel och hoppa sedan snabbt uppför tids-
   blocken och därifrån till den vita rupien. Använd snabbt Longshot på mark-
   eringen ovanför den sista vita för att undvika elden som strax kommer till-
   baka. Hoppa nu bort till dörren som öppnades, den mittemot plattformen där
   du tog nyckeln.
  
  Samla undervattensjuvelerna
   Nu kommer du se fyra stycken block, tidsblock kan man säga. Spela Song of
   Time för att ta bort dem. Sätt på dig Iron Boots och den blå tunikan och 
   hoppa ned i vattnet. Här nere har du fem vita rupier som vill fångas. Bese-
   gra först musslorna med Longshot. Skjut deras innandöme när du går nära. 
   Sedan gäller det i princip bara att stå under en rupie och sikta på en vit
   markering så att du far rakt på rupien. För den närmast taket - ta bara av
   dig skorna. När du tagit alla dyker en skattkista upp ovanför och den inne-
   håller förstås en nyckel (7). Gå tillbaka till lavahavet och fortsätt sedan
   till vänster uppför trapporna.
  
  Besegra alla fiender under 1:30
   En Beamos och två Dinolfos. Kasta bomb på Beamos och attackera de andra med
   snabba svärdsattacker. Jag rekommenderar att du försöker kontra deras ut-
   fall. Efter striden får du en nyckel (8). Behöver du hjärtan ovanpå eldvägg-
   sakerna ska du gå från sidan. Fortsätt in i nästa rum och du är tillbaka 
   till första rummet. Har du åtta nycklar, gå in i det mittersta rummet.
  
  Upplåsning
   Haha, upplösning! Såg det inte först. De vänstra dörrarna leder dig till
   Ice Arrow, de högra tillbaka till ett lavarum du varit i. Lås upp de högra
   om du vill och har alla nycklar. Om du har missat precis två, gör det inte.
   Det finns dock en nyckel i det här stora rummet. Jag ska beskriva var. Från
   ingången ska du låsa upp dörren till vänster. Ta fram Lens of Truth och du
   kommer kunna se ett hål i taket här inne. Klättra uppför gallret och ta 
   nyckeln där uppe. Detta ska var din nioende nyckel totalt, men nu har du ju
   låst upp en eller tre dörrar. Fortsätt låsa upp dörrar och du kommer sam-
   tidigt få tillgång till tre skattkistar (blå rupie, röd rupie, pilar). Lås
   upp alla dörrar och du kommer strax in till skattkistan. Den innehåller Ice
   Arrow, ett föremål som inte riktigt var värt mödan. Med detta föremål kan du
   frysa mindre fiender, men det gör inte mer skada än vanliga pilar på större.
   Lite kul kan det vara, men inte riktigt vad man förväntade sig. Nu har du 
   ialla fall klarat detta sidoäventyr.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                6.0 Master Quest Dungeons
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ifall du äger "The Legend of Zelda: The Wind Waker Limited Edition" har du en
  extra skiva med Ocarina of Time samt Master Quest-versionen. Master Quest
  och Ocarina of Time är helt identiska förutom en sak: dungeons, alltså alla
  ställen där du finner karta och kompass. Dessa dungeons är svårare, men liknar
  de i Ocarina of Time till stor del. Master Quest släpptes till N64:ans till-
  satsenhet 64DD. Detta var endast i Japan och det hette Ura Zelda. Nu har 
  alltså denna version släppts i Europa och här nedan finner du guider till var
  och en av de nya dungeons. Jag skulle tro att jag är först med en svensk 
  guide till dessa. Kör du 64DD-versionen på japanska kan jag inte garantera att
  allt fungerar eftersom att jag själv aldrig ens varit i närheten av ett så-
  dant exemplar. Jag rekommenderar starkt att du först spelar igenom hela 
  vanliga Ocarina of Time, eftersom att de i Master Quest ändå är svårare.
  
  Här behandlas alltså alla dungeons i spelet. Jag beskriver hur du tar dig 
  igenom alla; får karta, kompass och Big Key samt alla Gold Skulltulas. Jag har
  kopierat mina horribla ASCII-kartor från vanliga Walkthrough och anpassat dem.
  Alla nummer/bokstäver inom parenteser hänvisar till rum du kan se på ASCII-
  kartan. Kartan är också till för det ändamål att du kan se vad som finns i 
  varje rum.
  
  
               ============================
               = 6.1 Inside the Deku Tree =
               ============================
  |—————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————————————————|
  |  1F  |    2F    |  3F   _____ | 2. Kartan, Gold Skulltula  |
  | _____ |     _____ | _____  |   | | 4. Dungeonföremålet, kista |
  | |   | |     |   | | | 4 |——| 3 | |  med blå rupie      |
  | | 1 | |     | 2 | | |_____| |_____| | 6. Kompass, Gold Skulltula |
  | |_____| |     |_____| |——————————————————| 7. Deku Scrub, Till B2, 1F |
  |     |    __/_   |  _____     | 9. Kista med Recovery Heart |
  |—————————|   /  /   | |   |     | 11. Gold Skulltula     |
       |   / 5 /   | | 13 | B2   | 12. Gold Skulltula     |
       |  /____/    | |   |     | 13. Till bossen       |
       |  __/_     | |_____|     |—————————————————————————————|
       | / 6 /     |         |
       | /____/     |         | Spelar du Master Quest och 
  |—————————|—————————————————|———|——————————————| behöver hjälp har du kommit 
  | __     B1        |         rätt. Vill du däremot veta
  | |12|             | veta hur du kommer till denna dungeon ska
  |   \ ______    ______  | du ta dig en titt i vanliga Walkthrough.
  |   |   |   |   |  | Processen är identisk. När du kommer in i
  |   | 11 |——————| 7  |  | första rummet (1) ska du börja med att klä-
  |   |______|   |______|  | ttrauppför närmaste stege. På så vis når du 
  |    _|__  ______  _|_  | 2F (2). Spring längst med stigen och du når 
  |    | 10 |_| 9  |_| 8 |  | strax en stor skattkista och ett ägg. Ur 
  |    |____| |______| |___|  | den kryper en Gohma Larva och till skillnad
  |                | från vanliga spelet dyker dessa upp ofta i 
  |———————————————————————————————| trädet. En annan kommer falla ned på dig så
                    ta det piano. Öppna skattkistan bredvid för
  kartan och krossa lådan med en rullattack för en Gold Skulltula.
  
  Klättra nu uppför klätterväggen bakom kistan och du kommer upp till 3F (3).
  Som du ser är nät ivägen vid en av dörrarna. Tryck på en switch här uppe och 
  nätet kommer brinna upp av en fackla som tänds. Nu har alla facklor i rummet
  (1,2,3) tänts. Spring genom dörren här uppe på 3F och du kommer in i ett rum
  (4) med en hel del ägg. Alla dessa måste besegras för att en skattkista med
  slangbellan (Fairy Slingshot) ska dyka upp. Du finner två stycken ägg i fac-
  ket, ett längst bort, ett på golvet och ett i taket. För att få ner det som
  hänger i taket, spring under det. Ifall du inte vill besegra Gohma Larvas som
  kommer ut ska du helt enkelt använd en Deku Nut på avstånd. Tryck på switchen
  i rummet och du kan använda plattformarna för att hoppa runt till facken.
  
  En annan sak du kan göra är att ta fram en Deku Stick (besegra växten längst 
  bort i rummet om du inte har någon) och tänd den med hjälp av den tända fac-
  klan i rummet. Hoppa sedan ned på golvet och tänd den släckta facklan med 
  dekustaven. Då dyker en skattkista upp. Denna innehåller förvisso bara fem 
  rupier, men har din Deku Shield brunnit upp får du förmodligen en ny sådan 
  istället. När du tagit slangbellan också, kliv ut ur rummet. 
  
  Nu är du tillbaka på 3Fs centrala rum. Hoppa tillbaka ned på 2F och du kan se
  att en fackla är tänd. Tänd dig en Deku Stick och ta med elden till nätet 
  framför dörren på samma våning. Gå bara nära nätet och det brinner upp. Gå in
  i rummet (5) därbakom. Här inne (5) får du möta fyra ägg och en Big Deku Baba.
  Dessa ska du ha lite respekt för. Börja med att kasta en dekunöt så att du 
  blir av med alla ägg. Stå sedan långt ifrån Baba och vänta tills han försöker
  attackera. Slå honom då. Alternativt kan du använda nötter och sedan slå av 
  honom på mitten. Ta fram slangbellan och skjut ett skott på ögat ovanför den
  gallerförsedda dörren. Således kan du kliva in i nästa rum (6). 
  
  Var försiktig att bara hoppa över till nästa plattform eftersom att det hänger
  en Skulltula här. Hoppa försiktigt över och låt plattformen falla så att du 
  sedan i lugn och ro kan klå din fiende (vänta tills den vänder sig, ifall du 
  glömt). Besegra Skullwalltulas och klättra uppför klätterväggen för att hitta
  en skattkista med kompassen. Alldeles till vänster om skattkistan kan du se
  en klättervägg med stenar högst upp. Vänta tills du fått bomberna i en annan
  dungeon och använd sedan dessa för att spränga stenarna. Du bör helst också
  ha lärt dig Song of Time eftersom du då kan spränga stenarna från en annan 
  plattform. Alternativet är Bombchu. Bumerangen är också ett måste för att få
  den Gold Skulltula som klättrar bakom stenarna.
  
  Skjut nu ett skott på stegen ovanför dörren och spring tillbaka ut till 
  centrala rummet på 2F (4). Hoppa sedan direkt ner till 1F (1), där du kom in i
  trädet. Facklan här ska nu vara tänd. Tänd en Deku Stick och slå sedan mot 
  spindelnätet som täcker hålet. Du kommer då falla ned till B1 (7). Du är all-
  tså nu i rotområdet av trädet. I detta vidsträckta rum (7) ska du börja med
  att trycka på switchen i nordöstra hörnet. Sålunda tänds en fackla så ta fram
  en Deku Stick och tänd den. Spring bort till nätet som täcker en annan switch,
  trycka på switchen och en skattkista dyker i nordöstra hörnet med en blå 
  rupie, förmodligen också en Deku Shield om du inte har någon. Det finns en 
  gallerförsedd dörr i rummet. Skjut ögat ovanför och kliv in i nästa rum (8).
  
  I detta rum (8) möter du ett gäng ägg och en Mad Scrub. Börja med att kasta en
  Deku Nut för att oskadliggöra samtliga fiender på marken och skjut sedan äggen
  i taket med din slangbella. Som du ser finns det två stycken facklor här inne.
  Båda måste tändas, men hur? Gå tillbaka in i föregående rum (7) och tänd en 
  Deku Stick. Ta med den in i nästa rum och tänd facklorna. Att föra eld mellan
  rum var något man aldrig gjorde i vanliga versionen. På så vis kommer du in i
  ett långt vattenfyllt rum (9).
  
  Här (9) finner du en skattkista med ett Recovery Heart direkt vid ingången. Nu
  kommer vi till ett litet pussel som är så enkelt att det gav mig bryderier.
  Börja med att ta fram slangbellan och skjut sönder ägget i taket längre bort.
  Ställ dig på den blå switchen och en fackla bredvid tänds. Så här ska du göra.
  Du ska ta fram en Deku Stick och springa rakt mot facklan. Dekustaven kommer 
  hinna ta eld precis innan facklan släcks. Detta ska du göra när plattformen
  kommer farandes mot dig. Sedan ska du hoppa över till plattformen med den
  brinnande staven och hålla R-knappen intryckt. Då kommer du ducka. Detta gör 
  att du far under den taggiga stocken, men komihåg att du INTE får trycka på
  Z/L-knappen samtidigt. 
  
  När du kommit över till andra sidan ska du tända båda facklorna med din stav.
  Således öppnas dörren till nästa rum. Som du kan se finns det en till skatt-
  kista i rummet, men den ligger under tidsblocket. Har du spelar vanliga ver-
  sionen vet du att du behöver Song of Time för att ta bort sådana block, så 
  vänta tills du får lära dig den och återvänd då. Skattkistan innehåller en
  lila rupier, värd 50 rupier. Du kan märkt en Skulltula här och jag vet inte 
  riktigt hur man ska besegra den. Därför klättrar jag bara upp på blocket bakom
  honom och går in i nästa rum (10). 
  
  Här inne (10) finner du en Mad Scrub, fyra ägg på marken och fyra i taket samt
  en Keese (fladdermus). Alla måste besegras för att du ska kunna komma in i 
  nästa rum. Använd Deku Nut för nissarna på marken och slangbellan för de i 
  taket. Fladdermusen finner du i taket i sydvästra hörnet om den inte är ute på
  flygtur. När alla är väck ska du fortsätta in i följande rum (11). I detta rum
  finner du inte smått med gravstenar. Ingen går att flytta på dock. I taket
  klänger en Gold Skulltula, men den kan du inte fånga förrän du fått bumerangen
  och Song of Time. Spela då Song of Time och tidsblock dyker upp, klättra på
  dessa och använd bumerangen på skulltulan. Detta är som sagt senare i spelet.
  
  I samma rum (11) ska du börja med att skjuta alla fladdermöss som sitter på
  facklor. Ställ dig sedan på den blå switchen i mitten och samtliga tänds. 
  Ta fram en Deku Stick och vänd dig mot den östra utgången, där ett nät täcker
  vägen. Du måste med hjälp av en fackla sätta fyr på dekustaven medan du 
  springer mot detta nät. Bränn nätet. Innan du kryper in i hålet här ska jag
  berätta att du kan göra likadant för att nå den nordvästra utgången som leder
  mot rum 12. Här inne finner du några fiender och Gold Skulltula, vilken du
  inte kan röra förrän du fått bumerangen. Nåväl, kryp in i hålet och du kommer
  tillbaka till ett rum du tidigare varit i (7).
  
  Här träffar du direkt dina goda vänner Big Deku Baba och Deku Scrub. Besegra
  Baba på samma sätt som förut och Deku Scrub om du vill köpa en Deku Shield av
  honom. Detta är förstås bara om du klantat bort din sköld. Skjut sedan på 
  blocket här (stå bredvid, tryck på A och kontrollspaken) så att det ramlar ned
  i den grunda bassängen nedan. Spring bort till facklan i sydvästra hörnet och
  tänd dig en Deku Stick. Spring sedan med denna över den grunda delen av bas-
  sängen, klättra uppför blocket och slå mot spindelnätet som täcker hålet. Vips
  så kommer du ramla ned till B2 (13).
  
  Här nere, i sista rummet, träffar du på tre Deku Scrubs du måste besegra i en 
  viss ordning. Till skillnad från vanliga versionen får du inte reda på ord-
  ningen av en hjälpsam men Berlingig Deku Scrub utan du ska testa dig fram,
  eller bara lyssna på mig. Besegra först den högra, sedan den vänstra och sist
  den mittersta. Du måste använda skölden, eftersom att varken slangbellan eller
  dukunötterna biter. Har du ingen, klättra tillbaka upp till B1 och köp en av
  Deku Scruben här uppe. När du besegrat dem får du tips om hur du besegrar 
  bossen och kan gå in till henne. Bosstriderna är identiska så jag kopierar 
  bara strategin från vanliga Walkthrough. Lite billigt, men så kan det gå.
  
              Den Bepansrade Spindelparasiten
                    GOHMA
  
  Så var det dags för den första bossen och vore den lika svår som den såg ful
  ut, skulle den vara riktigt svår. Eftersom att den är en drottning kan vi ju
  kalla den för hon. Okej, hon kommer först bara traska omkring i taket så tryck
  bara på C-upp och titta på henne så kommer hon hoppa ned dig till dig och ge
  sig själv en proper presentation. Befinner sig drottningen på marken ska du 
  Z/L-fokusera henne och skjuta henne i ögat när det blir rött med slangbellan
  eller en dekunöt. Hon kommer då falla till marken och du kan anfalla henne med
  svärdet. 
  
  Klättrar hon upp till taket ska du ta fram slangbellan och sedan skjuta henne
  i ögat när det blir rött, men var försiktig eftersom att hon kommer släppa ned
  larver på dig. Dessa bör du besegra innan de kläcks ur sina ägg. När spindeln 
  tagit tio vanliga träffar med svärdet eller fem hoppattacker kommer hon duka 
  under på ett ganska brutalt sätt. Kom ihåg att ta hjärtbiten som dyker upp och
  kliv sedan in i det blå ljuset för att warpas tillbaka till skogen.
  
  
                ========================
                = 6.2 Dodongo's Cavern =
                ========================
   |————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
   | 2F           ___    \   | 1. Kartan, 2 Deku Scrubs, dung- |
   |            | 6 |    \  |  eon-föremålet        |
   | || 2||  ___ ____  |___|    _\_ | 2. Deku Scrub          |
   | ||__||  |___||___ |  _|_    |  | | 3. Gold Skulltula        |
   | |____|      || |  | __ | 8 | | 4. Kompassen          |
   | _|__    1  ||——|  |—|_9|—\___| | 5. Kista med blå rupie     |
   | |  |  _________  | 5 | __  |  | 6. Gold Skulltula        |
   | | 4 |———|_________|——|___|—|_7|———|  | 8. Miniboss, Gold Skulltula   |
   | |____|                 | 11. Deku Scrub         |
   |                    | 13. Gold Skulltula       |
   |————————————————————————————————————————| 14. Till bossen         |
   | 1F         ___         | 15. Gold Skulltula, fe     |
   |          | 16|        | 16. Kista med blå rupie     |
   |          |___|        |—————————————————————————————————|
   |          _|_ ___      |
   |        ___| 15|| 13|      | Du har kommit rätt om du behöver
   |       _|_ |___||___| __    | hjälp med Master Quest. Den 
   |       | 14|___|  |__ / \_   | här ASCII-kartan skiljer sig från
   |       |___|   _/_ /   \  | den vanliga versionens. Några
   |        |    |  | |  8 \  | estetiska detaljer och dessutom
   | ____   ____|____  |12 | \   /  | har samma rum på olika våningar
   | | 2 |———|     | |  |  \___/  | samma sifferbeteckning. När du 
   | |____|  |     | |  |   |   | sätter igång ska du förstås börja
   |  _|_  |     |——|___|   |   | med att spränga dörren framför 
   | | 3 |  |  1  |  _________|__  | dig med en av bombblommorna bred-
   | |___|  |     |——|_____10_____|  | vid. Då kommer du in i det cen-
   |     |_________|   _|_     | trala rummet (1). Precis i mitten
   |             |_11|     | finner du en annan bombblomma. 
   |                    | Denna ska du använd för att 
   |————————————————————————————————————————| spränga diverse stenar och väg-
                         gar. För att lyckas med detta 
  måste du hoppa på hissarna här inne i rätt sekund så att du kommer över till
  västra/östra väggen. Bakom den mellersta väggen på västra sidan finner du bara
  en staty. Bakom den nordöstra väggen finner du däremot kartan. Väggen i syd-
  östra hörnet kan du inte spränga just nu så försök inte ens. På golvet i nord-
  västra och nordöstra delen finner du två stenar. Spräng den östra och du fin-
  ner en switch. Tryck på den och en hiss till 2F-delen av rummet kommer sätta
  igång. Det är den östra hissen. Använd den för att komma upp dit.
  
  Väl på 2F härinne (1), ska du bara springa över den ihåliga bron för att finna
  ännu en switch. Tryck på den och den nordvästra dörren på 1F kommer öppnas. 
  Hoppa bara ned till dörren och gå in i nästa rum (2). Här inne ska du natur-
  ligtvis hitta massor av bombblommor. Plocka upp en av bombblommorna och spräng
  dörren. Går du in i följande rum (3) finner du bara en Gold Skulltula du inte 
  kan få förrän du fått Song of Time. När du fått den ska du spela den här inne
  och du finner den i sydöstra höernet. Stå nära blocken för att kunna ta bort
  dem.
  
  I rummet (2) med massor av bombblommor igen då. Detta rum går faktiskt ut på
  att ta fem vita rupier. Börja med att spränga Beamos-fienderna här med bomb-
  blommor. Under en av dessa ligger den första rupiern. Rulla in i det bortersta
  lådan för ännu en. På väggen finner du en bombblomma. Ta fram en Deku Stick
  och tänd den på facklan. Spring sedan med elden bredvid bombblomman på väggen.
  Den kommer falla ned och ticka ned så plocka snabbt upp blomman och placera
  den i det öppna hålet bland de andra. I mitten skulle man kunna säga. Detta 
  gör att det bildas en kedjeexplosion åt båda håll och en trappa faller ned.
  Spring uppför trappan och du kommer till 2F (2).
  
  Du kommer nästan direkt hitta ett stenblock. Ställ dig på det och du hissas 
  upp till en Deku Scrub som säljer dig en Deku Shield för 50 rupier (använd 
  slangbellan). I varje hörn av det här rummet (2) finner du lådor. I två av 
  dessa finner du ytterligare två vita rupier. En kvar och den finner du på 
  klätterväggen närmast dörren högst upp. Akta dig för Skulltulas. När du tagit
  alla fem kan du gå in i nästa rum (4) här uppe på 2F.
  
  Här inne (4) finner du tre stycken mysiga Dodongos. Akta dig för deras för-
  ödande eldspruta och slå dem på svansarna ett antal gånger. Du kan också anv-
  ända bombblomman på plattformen så att de sväljer den, men det är slöseri.
  Besegra dem alla och du får kompassen och tillträde ut ur rummet. Fortsätt in
  i nästa och du är tillbaka i ingångsrummet (1), men på en annan bro. Spring 
  över denna bro tills du når ännu ett rum (5). 
  
  En bit ovanför golvet här inne (5) finner du tre stycken facklor och på govlet 
  finner du tre stycken block. Dra dessa så att de står under varsin fackla.
  Gå sedan tillbaka till ingången av rummet och hämta eld till din Deku Stick 
  från facklan. Ta med elden in i rummet (5) och hoppa på varje block så att du
  tänder alla tre facklor. Således öppnas en dörr norrut. Här inne (6) finner du
  fem ägg i taket och en massa lådor. Detta är alltså Gohma Eggs du gör klokt i
  att skjuta ner med slangbellan. I en av det högra lådorna finner du en Gold
  Skulltula. Besegra alla Eggs/Larvas för att komma tillbaka in i föregående 
  rum (5). 
  
  Tillbaka i rummet (5) med tre facklor ska du dra det mellersta blocket till en
  av de nu brinnande facklorna. Tänd en Deku Stick och klättra sedan på det
  södra blocket för att komma upp till den sista facklan. Denna lyser för alltid
  nu. Ta nu med eld från denna fackla och hoppa över till hålet i väggen bred-
  vid. Därmed kommer du in i nästa rum (7), där du borde se ett nät och två 
  släckta facklor. Tänd först nätet. Båda facklor måste tändas, men tyvärr är 
  det en Skulltula i mellan. Börja med att tända den första, slå ihjäl Skulltula
  riktigt snabbt med svärd/Deku Stick och tänd sedan en till Deku Stick på 
  facklan du just tände. Tänd nu också nästa fackla. Detta är viktigt för en 
  senare grej.
  
  I samma rum (7) kan du säkert se ett stort block framför dig. Bry dig inte om
  detta utan hoppa ned på golvet på vänster sida och du finner ett annat block.
  Släpa detta trevliga block bort till andra sidan rummet och använd detta för 
  att klättra upp till gången. I gången finner du nu en tänd fackla. Denna tän-
  des när du tände de andra två i rummet. Ta eld på dekustaven och ta med den 
  till bombblomman på väggen. Då faller bombblomman vilken du ska plocka upp och
  spränga den spruckna väggen. Således kan du komma in i nästa rum (8).
  
  Här (8) får du möta två stycken ettriga minibossar. Om du har Hylian Shield 
  ska du utrusta dig med den. När en av drakarna närmar sig dig ska du skölda 
  (R-knappen) tills han attacker. Sedan slår du själv till med en hoppattack. 
  Därefter sköldar du. Varje drake tål sex vanliga slag, men drar sig tillbaka
  efter hälften för att låta den andra ta över. En tag-match alltså. Just det 
  ja, Deku Nuts fungerar förvånansvärt bra. Som du kan se blockeras gången åt
  nordost av stenar. Bakom dessa stenar finner du Gold Skulltula, så återvänd
  hit när du har någonting att spränga bort stenarna med. Ialla fall, när båda 
  ödlorna är borta forsätter du in i rummet mot väster (9).
  
  Nu kommer du in i ett rum (9) med två rejäla eldflammor. För att släcka dessa 
  är du tvungen att utföra en flerstegsprocess. Hoppa ned på golvet och besegra 
  fladdermöss och Baby Dodongos. Bakom en låda här nere finner du en kristall-
  switch. Slå på den och den första eldflamman försvinner. Hoppa upp till platt-
  formen där den brann och titta åt vänster. Skjut fladdermusen och plocka upp 
  bombblomman. Ta med bombblomman och spräng den stora stenen i ena hörnet. 
  Under den finner du en switch som då den trampas på, släcker den andra eld-
  flamman. Gör nu så här. Slå först på kristallswitchen och tryck sedan på den
  vanliga switchen. Hoppa sedan upp till plattformarna och använd dem för att
  komma in i nästa rum (5).
  
  Nu kommer du tillbaka till rummet med en massa facklor (6), men i övre delen.
  Hoppa INTE ner, men du kan däremot hoppa mot en pelare för fem rupier i en 
  skattkista. Spring direkt in i nästa rum (1) som råkar vara det allra första
  men bakom ett par stenar. Spräng stenarna med bombblomman i närheten och du
  har nu gjort dig en genväg. Kommer du ihåg att jag berättade om en vägg du 
  förut inte kunde spränga i detta rum? Nu kan du detta! Plocka upp bombblomman
  du nyss använde för att spränga stenarna och hoppa ned med den till 1F-delen.
  Spring bort till den sydöstra väggen och spräng. Då kan du komma in i nästa
  rum (10).
  
  Nu bör du alltså befinna dig i ett långt rum (10). Ställ dig först på sten-
  blocket och det blir en hiss åt dig som leder till en bombblomma. Plocka upp 
  denna bombblomma och spräng stenen strax nedanför. Denna döljer ännu en bomb-
  blomma. Plocka upp denna bombblomma och spräng den södra väggen om du vill in
  i rummet (11) därbakom. Här inne hittar du bara en Deku Scrub som säljer en
  Red Potion för 40. Köp en bara om du inte har någon fe. I föregående rum (10)
  igen då. Plocka nu upp bombblomman igen och kasta den mot bombblommorna på ena
  väggen. Då sätter en kedja igång som spränger bort en sten på väggen. Bakom
  denna sten finns ett öga vilket du ska skjuta med slangbellan. Då öppnas dör-
  ren härifrån. Akta dig för Skulltulan och eldfladdermusen (bränner din Deku
  Shield) och gå in i nästa rum (8).
  
  Jo, detta är samma rum där du mötte minibossar, men på nedre plan istället.
  Nu får du tampas med dem igen och det gäller egentligen bara att ha ihjäl dem
  på samma sätt. Förresten, hoppar du genom vänstra sidan av eldvattenfallet här
  inne får du ett Recovery Heart. Fortsätt nu åt väster för att komma in i ett
  ganska långt rum (12) med ett par spöken. Ja, du träffar faktiskt Poes här
  inne. Som du ser finns det galler på dörren som leder norrut (13). I detta rum
  finner du några Mad Scrubs, fladdermöss samt en Gold Skulltula du inte kan ta
  förrän du fått bumerangen. Vill du ändå hit ska du leta upp den norra kedjan 
  med bombblommor på väggen. Plocka upp en annan bombblomma och spräng kedjan på
  väggen. Då öppnas dörren. I södra delen av rummet finns en likadan kedja med
  bombblommor och en bombblomma i närheten. Gör likadant här för att öppna 
  dörren här nere. Denna leder tillbaka in i första rummet (1) och det är hit du
  ska.
  
  När du kommer tillbaka in hit igen (1) ska du börja med att öppna den stora
  skattkistan här. Den innehåller Bomb Bag så från och med nu kan du förvara och
  använda bomber. Bomber kan inhandlas och hittas lite varstans. Använd hissen 
  här inne för att komma upp till 2F-delen och den ihåliga bron. Lägg en bomb i
  vardera hål av bron och dessa kommer falla ned på den enorma Dodongostatyns
  ögon. När båda ögon blivit sprängda kommer de lysa rött och statyns mun 
  öppnas. Gå in i munnen och du kommer in i nästa rum (14). En liten notis 
  innan du går in i munnen. Innan berätta jag om att du kunde spränga stenar i
  rummet där du först mötter minibossarna. Du kan gå dit nu för en Gold Skull-
  tula om du vill. Därefter ska du ialla fall in i Dodongons mun.
  
  Till vänster här inne (14) kommer du hitta dörren till bossen, men du kan inte
  gå hit just nu. Istället ska du akta dig för Baby Dodongos och springa åt 
  höger. Nu når du ett rum (15) med ett par gravstenar. Dessa verkar inte göra
  någon skillnad. Däremot finner du Baby Dodongos och en Lizalfos. Besegra dem 
  om du vill. När du når eldflammen ska du kasta en bomb över elden och den kom-
  mer aktivera en kristallswitch som släcker elden. Går du in rummet (16) norrut
  kommer du in i ett rum med en Poe och en gravsten. Dra i gravstenen för att 
  hitta en skattkista med en blå rupie och besegra spöket för att komma ut. 
  
  Väl i rummet med eldflamman igen (15) kan jag berätta att här faktiskt finns 
  en Gold Skulltula. Den kryper ovanpå en plattform och du kan inte ta den för-
  rän du fått bumerangen. Nu ska du koncentrera dig på statyerna. Alla är vid 
  liv så ta det försiktigt. Ett tips är att du går fram och rör vid flera 
  stycken, kastar sedan en Deku Nut och slår dem bakifrån. Aktivera de andra och
  de som du slog kommer förmodligen besegra dem. När alla är borta kommer du se
  en bombblomma på väggen. Sätt en bomb vid denna och den kommer starta en bomb-
  kedja som slutligen aktiverar en kristallswitch. Denna switch gör att det 
  genomskinliga blocket kommer forma en trappa åt dig. Innan du lämnar rummet 
  ska du veta att du hittar en fe i en kruka så har du en tom flaska, stäng in
  den för billig livförsäkring. Följ nu gången och du är tillbaka i rummet som
  leder till bossen (14). Dra undan gravstenen och du finner en switch. Tryck på
  den så öppnas dörren till bossen och du kan gå in. Som vanlig är det samma 
  boss som i vanliga versionen, så jag ko-pi-er-ar.
  
              Den Infernaliska Dinosaurien
                  KING DOGONGO
  
  När du kommer in i själva bossrummet kommer du först hitta en skattkista. Den
  innehåller bomber så använd en till att spränga golvet... som spricker. Hoppa
  ned och du kommer få en storslagen syn. Nja, jag fick det när jag såg det för
  första gången, men det var i och för sig fem år sedan. Ni ungdomar har nog 
  sett bra mycket värre. ^_^ När den stora killen andas in för att sedan spruta
  eld ska du kasta in en bomb i munnen på honom. Har du inga bomber måste du 
  använda en bombblomma som växer i närheten. Slå honom när han sedan faller 
  ihop och han kommer genast kvickna till. Då kommer han rulla över till andra
  sidan rummet. Ställ dig bara nära lavan så kommer han missa dig med god mar-
  ginal. Följ efter honom och upprepa processen. Komihåg att Z/L-fokusera. 
  Striden är över när du slagit honom fyra gånger och killen får ett lite råare
  slut än vad han förtjänat. Plocka upp hjärtbehållaren och ställ dig i det blå.
  
  
              ================================
              = 6.3 Inside Jabu-Jabu's Belly =
              ================================
   |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
   | 1F              | 1. Karta, kista med Deku Nuts     |
   |     ___ ___ ___     | 2. Kompassen, kistor med recovery   |
   |    | 8 || 10|| 6 |     |  heart och Deku Nuts        |
   |    |___||___||___|     | 3. Kistor med Deku Nuts, Bombchu   |
   | ___   |  |  |   ___  | 4. Gold Skulltula, dungeonföremålet, |
   | | 9 |____|____|____|____| 7 | |  kista med Deku Nut         |
   | |___|     |5    |___| |———————————————————————————————————————|
   |        |        | B1                  |
   |  ___    __|__       | ___    _____           |
   | | 12|   |   |       | | 12|_____|   |           |
   | |___|   | 3 |       | |___|   | 3 |—————\        |
   |  |    |_____|       |      |_____|  _|_       |
   |  |     |        |    __/     |  |       |
   |  |     |        |    | 11|     | 4 |       |
   |  _|__    _|_    ____  |    |___| ___   |___|       |
   | |  |_____| 2 |_____|  |  |      | 2 |______/        |
   | | 13 |   |___|   | 14 |  |      |___|           | 
   | |____|    |    |____|  |———————————————————————————————————————|
   |        |        | 6. Kista med Deku Stick        |
   |       __|__       | 7, 9, 10, 12. Minibossar       |
   |      |   |       | 8. Gold Skulltula           |  
   |      | 1 |       | 11. Gold Skulltula          |
   |      |_____|       | 15. Till bossen, fe, kista med Deku  |
   |                |   Shield/blå rupie, Gold Skulltula |
   |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
  
  Som vanligt varnar jag först. Detta är alltså Master Quest och för hjälp om 
  hur du tar dig hit kan du titta i vanliga Walkthrough. Kartan här ovan följer
  inte riktigt samma mönster som i vanliga versionen utan rum på olika våningar
  har samma sifferbeteckning. Ja, då sätter vi igång. När du kommer in kommer du
  kanske lägga märke till någonting mycket, mycket udda: kor sitter fast i väg-
  garna! Jabu-Jabu är en glupsk en. Går du fram till en ko och spelar Epona's
  Song får du mycket riktigt en liter mjölk, men detta gör ingen skillnad. 
  Istället ska du skjuta på de stackrarna med slangbellan för varierande effekt.
  
  I första rummet (1) ska du börja med att besegra bubblorna med dekunötterna 
  och octoroken med slangbellan. Bomba sedan stenen i mitten och ställ dig på 
  switchen så kommer en stor skattkista med kartan fram. Ta sedan fram slang-
  bellan och skjut på den högra kon för en skattkista med dekunötter och den 
  vänstra för att låsa upp dörren härifrån. Gå in i nästa rum (2) och du kommer
  se ett par slemsaker du inte kan besegra förrän du fått dungeonföremålet. Om 
  du skjuter på kon dyker det upp en skattkista du inte kan ta riktigt än. Hoppa
  ned till våningen under och du når B1-delen.
  
  Här nere (2) finner du en liten skattkista som innehåller Deku Nut (eller 
  något annat oviktigt - förlåt!). Titta ned i vattnet och du finner en Stinger
  och en kossa. Du gör bäst i att skjuta Stingern och sedan förstås kon. Då 
  dyker en stor skattkista upp. Hoppa ned i vattnet och dyk så att du hamnar 
  bakom väggen. Då hittar du den stora skattkistan som nyss dök upp och den
  innehåller kompassen. Tryck också på switchen bredvid så öppnas dörren på 1F.
  Dyk tillbaka till föregående område och ställ dig på hissen för att komma 
  tillbaka upp till 1F (2). Passera slemsakerna försiktigt och gå in i nästa 
  rum (3).
  
  I detta stora rum (3) träffar du Ruto, Zoraprinsessan. Ohövlig som hon är 
  lämnar hon dig, men faller ned i ett hål i marken. Här inne finner du bara ett
  par fiender och stenar. Dekunötter fungerar bäst mot fiender och bomber har 
  lust att spränga stenarna. Stenarna på väggen ska vi diskutera senare. Hoppa 
  ned i vilket hål du vill för att komma ned till B1. Trycker du på den gula 
  switchen här nere kommer en vattenstråle bära upp dig till vilken plattform 
  som helst. Du kan börja med att skjuta på korna på väggen. Då får du två 
  skattkistor. En innehåller Bombchu och en Deku Nuts. Gör inte av med dina
  Bombchu på en gång eftersom att du måste använda dem senare. Skjut sedan upp
  dig till Ruto och tala med henne två gånger så att du får bära henne. Gå till
  den blå switchen och placera henne där så öppnas dörren härifrån. Lämna Ruto
  på switchen och gå in i nästa rum (4).
  
  Här inne (4) kommer du nästan omedelbart möta en Lizalfos. Besegra den eller
  undvik den, du bestämmer. Strax kommer du in i själva bassängen. Börja med att
  öppna skattkistan närmast (Deku Nuts). I själva bassängen finner du ett tids-
  block som du först kan flytta på när du fått Song of Time. Under den finns en
  Gold Skulltula så återvänd hit när du lärt dig melodin. Nu ska du besegra alla
  fiender i rummet. Använd horisontella slag mot Like Like och skjut Stingers
  med slangbellan. Då kommer en stor skattkista dyka upp. Tryck på switchen för
  att höja vattennivån och således komma upp till kistan. Den innehåller Boo-
  merang (bumerangen). Med denna kan du nu hämta Gold Skulltula-bevis på långt
  håll, dessutom fungerar den jättebra mot elektriska fiender. I och med att du
  öppnade skattkistan försvann alla vattensköldar i Jabu's Belly så ta nu den
  norra vägen ut härifrån.
  
  Du komer hamna i rum 2 på B1 igen så ta hissen upp till 1F och använd bum-
  erangen på slemsakerna (för recovery hearts). Gå nu tillbaka norrut in i 
  rummet där du först mötte Ruto (3). Kommer du ihåg stenarna på väggen här 
  inne? Du finner dem i sydöstra hörnet. Ta fram en Bombchu som du tidigare fick
  och skjut iväg den längst med väggen för att spränga stenarna. Du kan också
  använda bomber även om detta är lite svårare. Då kommer en ko fram, vilken du
  ska skjuta så att dörren norrut öppnas. Kasta bumerangen på slemsaken som hin-
  drar din framfart och klättra sedan över den för att komma in i nästa rum (5).
  
  "Nästa rum" råkar vara en lång och krånlig korridor. Börja med att gå till den
  östra sidan och dörren näst längst åt öster (6). I detta rum kommer du hitta
  två kor. Skjut dem eller gå bara omkring och två Like Likes dyker upp. Slår du
  ihjäl dessa får du en skattkista med en Deku Stick och dessutom tänds en 
  fackla. Tänd en Deku Stick i facklan och gå tillbaka in i korridoren (5). Br-
  änn nätet och gå in i rummet därbakom. Här (7) möter du en stor blå tentakel.
  Z/L-fokusera den och spring sedan runt den samtidigt som du då och då kastar
  bumerangen mot dess svaga punkt. Springer du för långt bort kommer tentakeln 
  dra sig tillbaka och står du still kommer den slå dig hårt. När snusksaken 
  är besegrad kommer en blå tentakel på ett annat ställe försvinna. 
  
  Gå tillbaka till korridoren och gå nu bort till den västra delen av korri-
  doren. Dessa gångar var tidigare blockerade av tentakeln. Går du in i rummet
  (8) näst längst åt höger hittar du en Gold Skulltula, men du kan endast få den
  när du lärt dig Song of Time. När du fått den senare i spelet och är tiilbaka
  ska du spränga stenarna och trycka på switchen så att du kommer upp en nivå. 
  Då ska du spela sången så att ett block dyker upp och du kan bomba den sista 
  stenen där en Gold Skulltula befinner sig. Det är då och nu är nu. Istället 
  ska du gå in i den västra dörren (9) i korridoren för att träffa en till 
  tentakel. Denna är grön och bör piskas på samma sätt.
  
  Gå tillbaka ut i korridoren och gå till den norra delen. Här får du möta en 
  Lizalfos och några stenar. Spräng Lizalfos och besegra stenarna... fast tvärt-
  om. Ta sedan med dig en låda från västra delen av korridoren och ställ den på
  den blå switchen framför den låsta norra dörren. Gå in i nästa rum (10) för 
  att träffa den sista tentakeln, den röda. När du har visat honom hut likväl
  ska du gå söder två rum så att du kommer tillbaka till rummet där du först
  mötte Ruto (3). Hoppa ned i valfritt hål och du ska nu få välja vilket håll
  du vill åt. Vill du bara fortsätta ska du gå till västra gången och hoppa över
  nästföljande stycke. Vill du ha en Gold Skulltula ska du gå åt sydväst och 
  fortsätta läsa.
  
  Här inne (11) ska du besegra alla fiender i rummet och det är lättare sagt än
  gjort. Börja med att skjuta med slangbellan på Stingers i vattnet och när du
  gjort detta står du inför tre osynliga Keese. Saknar du tålamod bör du åter-
  vända när du fått föremålet Lens of Truth senare i spelet. Är det lite stake
  i dig stannar du kvar. För att hitta alla tre bör du simma mycket nära platt-
  formen med Gold Skulltulan och samtidigt försöka fokusera med Z/L-knappen. Då
  bör du kunna få reda på deras sittplatser. En finner du längst med östra väg-
  gen så den är lätt att träffa. Den andra finner du i nedersta vänstra hörnet
  på väggen där skulltulan sitter och den sista sitter ett par decimeter höger
  om samma vägg. Skjut med slangbellan tills du träffar och ett torn kommer upp
  ur vattnet. Klättra på tornet för att komma upp till skulltulan, gå bakom
  väggen och besegra den. När du vill ut ur rummet ska du dyka ned till den gula
  switchen. Gå sedan tillbaka och in västra rummet (12).
  
  Gick du väster når du rum 12, där du finner Spiritual Stone of Water. Kasta 
  upp den överlyckliga Ruto till stenen och vad händer? Jo, hon hissas upp till
  1F och ner kommer Bigocto, en stor version av Octorok. Det är alltså dags för
  en liten minibosstrid. Håll dig borta från den taggiga mittensektion och Z/L-
  fokusera honom. För att enklast besegra honom ska du se till att du minst har
  tre hjärtan, sedan låter du honom springa på dig. Han kommer då vända på sig
  och du ska då snarast kasta bumerangen på honom. Då kommer han visa sin käns-
  liga bakdel som du ska slå med svärdet. Gör detta fyra gånger och han är
  besegrad. En annan taktik är att kasta bumerangen när han kommer springande 
  mot dig och sedan vänta tills han börjar snurra. Då ska du försöka slå honom
  med svärdet och hoppas att du träffar bakdelen. En mycket trög strategi är att
  helt enkelt springa efter honom tills du når honom med bumerangen och sedan 
  slå till som beskrivet ovan.
  
  Hur du än besegrar honom ska du ialla fall ställa dig på mittenplattformen när
  det är gjort. Den kommer då hissa dig till 1F. Här finns det inte mycket. 
  Skjut bara den lilla kossan och dörren öppnas. Gå in i nästa rum (13) och du
  når två sådana där slemsaker. Hoppa ned på marken och besegra den Lizalfos som 
  ligger i bakhåll på dig. Skjut sedan kon på väggen och en riktig ko kommer 
  dyka upp. Vad denna ko gör, vet inte ens Nintendo själva skulle jag tro, men
  gå tillbaka till ingången av rummet och du finner två lådor. Ta med dig en och
  kasta bumerangen på båda slemsakerna. Hoppa sedan på dessa för att nå den blå
  switchen vid nästa dörr. Ställ ned lådan på den och fortsätt in i följande 
  rum (2).
  
  Nu kommer du tillbaka in i andra rummet, men ovanför resten. Hoppa över till
  den andra plattformen och den hissas ned. Nu kan du få skattkistan här (om du
  skjutit kon). Kistan innehåller Recovery Heart. Fortsätt in i rummet österut
  och du kommer in i rummet precis innan bossen (14). På väggarna här inne
  finner du två kor. Skjut den vänstra för en skattkista med en Deku Shield ell-
  er blå rupie. Den högra ska du skjuta tre gånger för att dörren in till själva 
  bossen ska öppnas. Dessutom får du en fe. Klättra uppför klätterväggen och du 
  finner denna krälande snusksak bakom en vägg. Du måste använda bumerangen och
  det krävs kirurgisk precision för att träffa den. Ställa dig åtta-nio steg 
  ifrån väggen mot skulltulan och sikta sedan bumerangen strax till vänster om 
  väggen. Försök ha samma höjd som skullulan och justrera efterhand för att få 
  perfekta kast. Jag träffade bäst när det var precis så att jag inte hörde 
  krälandet av den. Gå sedan in till bossen. Kopierad strategi från Walkthrough
  som vanligt, men så får jag väl göra?
  
               Den Bioelektroniska Anemonen
                    BARINADE
  
  Detta är en lite speciell boss, vilken kräver effektiv användning av bumer-
  angen. Till att börja med kommer vår gode boss hänga i tre tentakler i taket 
  och dessa ska du förtsås Z/L-fokusera. Spring runt honom hela tiden eftersom 
  att du annars blir träffad av elektricitet. Medan du gör detta ska du sam-
  tidigt kasta bumerangen mot tentaklerna. När alla tentakler är döda kommer 
  Barinade visa hela sin kropp och då ska du bedöva den med bumerangen. Hugg
  honom ett par gånger med svärdet och han kommer sedan skaffa sig en mängd 
  maneter som skydd. Försök undvika hela kalaset, men kasta samtidigt bumerangen
  i hopp om att träffa kroppen. Snart kommer maneterna lösgöra sig och då gör 
  du klokast i att antingen besegra dem alla med bumerangen eller också sikta
  direkt på kroppen. När kroppen är bedövad ska du som vanligt hugga den med 
  svärdet och när väl alla maneter har trillat av pinn är bossen i princip harm-
  lös. Använd bumerangen och svärdet för nådastötarna. Tretton vanliga träffar 
  kräver Barinade för att duka under.
  
  
                =====================
                = 6.4 Forest Temple =
                =====================
    |——————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
    | 1F __     ___     _  | 2F __  ____  ___  ____  __  |
    |  |E_|    |_C_|   |—| |  |  |_ |—|_H__|—|_C_|—|_I__|—| _|  |
    |    |______  |  _____| | |  |  | | ______  _  ______ | |  |
    |    |   | _|_ |   ||M|  |  |E||   |—|L|—|   ||M|  |
    |  __ | F _||  ||_ J || |  |  | || F _|   |_ J || |  |
    | |G_|—|_  |—/   \—|  _||_|  |  |_||_  |     |  _||_|  |
    |  _____ |__||  B  ||__| _|_  |  __|__ |__|     |__| __|__  |
    | | D |————|    |—————| O | | | D |         | N | |
    | |_____|  |_______|   |___| | |_____|         |_____| |
    |         |        |                  |
    |        _|_        |———————————————————————————————————|
    |        | A |       | A. Nyckel             |
    |        |___|       | B. G Skulltula, Miniboss, till P |
    |                 | C. M-boss,Nyckl,tempelföremål,fe |
    |——————————————————————————————————| D. Gold Skulltula         |
    | B1    _______________     | E. Big Key            |
    |     |_______K_______|    | F. Gold Skulltula, till K     |
    |                 | G. Nyckel             | 
    |——————————————————————————————————| H. Miniboss, kartan        |
    | B2       __        | I. Miniboss, kompassen      |
    |       __||__       | J. 2 Nycklar, G Skulltula, till K |
    |       |   |       | K. G Skulltula, Nyckel, till F, J |
    |       | P  |       | M. Kista med pilar        |
    |       |______|       | O. Miniboss            |
    |                 | P. Kista med pilar, till bossen  |
    |——————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
  Detta är alltså för Master Quest-versionen och kom ihåg att du måste ha Hook-
  shot för att överhuvudtaget komma in hit. En liten anmärkning om ASCII-kartan
  här ovan innan vi kör igång. Till skillnad från vanliga versionen har samma
  rum på olika våningar samma namn. Detta gäller dock in B1 och B2. Som du kan-
  ske vet finns det små hallgångar på alla håll runt rum B. Dessa hör till rum
  B enligt min karta, bara så du vet. Du kör vi.
  
  När du kommer in i templet (A) ska du börja med att titta upp mot klätter-
  väggen på höger sida. Där finner du fem stycken Skullwalltulas och vissa måste
  du ta dig förbi. Skjut ner de två nedersta med Hookshot och börja klättra upp-
  för så långt till vänster som möjligt. Det är två stycken du verkligen måste
  förbi utan att de ser dig och du ramlar ner. Försök klättra förbi när de vri-
  der sig åt ett annat håll och avancera gärna lite på sniskan eftersom att de
  sällan attackerar då. När du nått grenen här uppe ska du skjuta ned alla 
  Skullwalltulas och den enda Skulltulan för att sedan hoppa vidare mot swit-
  chen. Denna aktiverar en skattkista med en nyckel i så när du tagit den fort-
  sätter du in i nästa rum (B).
  
  Här inne (B) möter du tre Skulltulas, vilka du gör klokast i att skjuta ned.
  Precis innan du fortsätter in du låser upp dörren till nästa rum kan du se en 
  Gold Skulltula bakom några rankor i taket. När du kommer in i följande rum 
  (fortfarande B) kommer du se hur fyra spöken lämnar dig. Alla ska de tuktas 
  för att hissen ska komma tillbaka. Börja med att gå rakt fram (norrut) så att
  du når ännu en korridor. Här inne kommer du hitta ett tidsblock vilket du tar
  bort genom att spela Song of Time. Fortsätt sedan in i nästa rum (C).
  
  Här inne (C) möter du bara två Wolfos. Slå de stackars satarna i ryggen för
  en enkel seger. Du får en skattkista med en nyckel och kan dessutom finna en 
  fe i en kruka. Nu ska du ha en nyckel. Gå tillbaka in i rummet där du mötte
  spökena (B) och gå sedan till den västra dörren (den åt höger). Du kommer in
  i en korridor där en Stalfos väntar dig. Besegra honom fort genom att undvika
  hans egna attacker och sedan göra hoppattacker med svärdet. Även dekunötter
  fungerar bra. Fortsätt sedan in i nästa rum (D).
  
  Väl i detta stenrum (D) kan du först gå in i kröken till vänster för att hitta
  en enkel Gold Skulltula. Fortsätt sedan uppför stegarna och du kommer se två
  blåa block. Gå fram till det närmast, det åt vänster, och dra i det tills du 
  kan passera bakom. Där blocket stod kan du se en stege. Klättra uppför den och
  du kommer hitta ett rött block. Detta block ska du dra minst sex stycken 
  snäpp, detta för att låsa upp ett annat block senare. Klättra tillbaka nedför
  stegen och flytta nu det andra blåa block du ännu inte rört, tills det faller 
  ned i ett fack. Klättra uppför detta block så att du når 2F. Skjut det röda
  block du kommer ha framför dig tills detta också hamnar i ett fack. På så vis
  kommer du nå en kristallswitch. Slå på denna och du har nu skapat dig en gen-
  väg upp hit, använd bara Hookshot ifall du skulle ramla ner. Ramla inte ner 
  utan fortsätt och du kommer till två svävande dödskallar. Lås upp dörren bak-
  om dem och du når en riktigt rak korridor (E).
  
  Denna korridor mynnar ut i ett brunt rum där du redan nu finner Big Key. Utan
  denna kan du alltså inte öppna bossdörren. Hoppa sedan ned i hålet i golvet
  och du kommer ned på 1F (fortfarande E). Här kommer du möta en Floormaster.
  Slå ihjäl den fort och komihåg dess avkomma också. Fortsätt in i nästa rum och
  du når en trädgård (F). Hoppa INTE ned hit, utan följ gången här längst 
  väggen. Framför dig kommer du ha två dörrar. Börja med att gå in till höger 
  (G) för att hitta en ReDead. Slå ihjäl den fort för en nyckel. En nyckel ska 
  du ha nu. Gå tillbaka in i trädgården och ta nu den andra dörren här uppe. Den 
  leder dig in det där steniga rummet (D). Slå på kristallswitchen för att för-
  vrida den där korridoren (E) och dessutom ta bort skölden framför dig. Nu ska
  du upp till korridoren så använd Hookshot för att skjuta dig upp till 2F-delen
  och gå sedan in genom dörren bakom de svävande skallarna.
  
  På så vis kommer du in i den förvridna korridoren (E). Följ den och lås upp 
  dörren i den bruna delen. Således kommer du nu nå ett rum (H) med en trappa 
  och tavlor. Spring nedför trapporna och fortsätt in i nästa rum (C). Här ska
  du göra dig beredd på en Miniboss. Ramla för Guds skull inte ner i hålet
  eftersom du då hamnar på 1F och måste springa hela vägen tillbaka hit. Besegra
  skelettet och två nya dyker upp samtidigt som hålet täpps igen. Det är som 
  vanligt, förutom en sak. När du besegrat en av dessa, kommer dess ben ligga
  kvar. Har du inte ihjäl den andra fort återupplivas den första. Därför måste
  du vara snabb, men komihåg att slå mot en riddare som försvarar lönar sig 
  aldrig. Kör lugnt och metodiskt. Som tur är verkar återupplivade riddare ha
  mindre energi.
  
  När båda Stalfos är besegrade kommer en stor skattkista med pilbågen (Fairy
  Bow) uppenbara sig. Ja, denna vet du nog tillräckligt mycket om. Fortsätt nu 
  in i nästa rum (I) för ett till rum med en trappa och tre tavlor precis som i
  förrförra rummet. I en av dessa finner du ett blått spöke. Stå på långt
  håll från spöket och skjut det med en pil. Då försvinner tavlan. Gör likadant
  med de andra två när spöket befinner sig inuti. När alla tavlor är borta 
  kommer spöket som heter Beth att vilja möta dig. Gå ner till henne och bered
  dig på en enkel strid. Försvara mot hennes attacker och vänta tills hon blir
  synlig. Då hugger du henne med svärdet eller skjuter henne med pilbågen. Din
  belöning blir kompassen.
  
  Nu måste du tillbaka för att hämta två nya nycklar, så därför bör du sätta 
  ut en Farore's Wind-warp i det här rummet. Om du inte vill, är det helt okej.
  Spring nu tillbaka till rummet där du fick pilbågen (C) och fortsätt till det
  andra rummet med tre tavlor (H). Här finns ett gult spöke, Joelle, som du ska
  ta itu med på samma sätt som Beth. Skjut henne i tavlorna och besegra henne 
  sedan man-mot-...spöke. Du får en kartan så nu borde du ha både karta, kompass
  och Stora Nyckeln, men inga små just nu. Därför ska vi gå och hämta ett par
  sådana.
  
  Spring tillbaka hela vägen till det stora centrala rummet där du först mötte
  alla spöken (B) och du kommer se två stycken ögon ovanför två av dörrarna. 
  Skjut en pil i det nordöstra ögat och gå in i rummet som vätter åt nordost.
  Nu kommer du in i den östra trädgården (J). Du kommer inte åt skattkistan på 
  ön så försök inte ens spela Song of Time - du kommer dit senare ändå. Gå nu 
  fram till brunnen och du borde kunna se ett öga i en av väggarna av den. Skjut
  en pil i ögat och brunnen dräneras. Hoppa ned i den (K) för att hitta en nyc-
  kel i en skattkista. Nu ska du ha en. Ifall du är intresserad av två Gold
  Skulltulas ska du gå bort till andra sidan av brunnen för att nå en och sedan
  klättra uppför vinrankorna här för att nå ännu en uppe i den västra trädgården
  (F). Klättra eller spring tillbaka in i den östra trädgården (J). 
  
  Titta nu upp mot dörren här inne. Det borde sitta en Gold Skulltula på en vit 
  markering. Ta den och använd sedan Hookshot för att komma upp till terassen
  ovanpå dörren. Spela Song of Time så att det dyker upp ett tidsblock som du 
  ska hoppa till. Hoppa sedan till nästa tidsblock och spela Song of Time igen.
  Ett till tidsblock block borde dyka, men lite högre upp. Hoppa mot detta och
  sikta sedan upp mot en Skullwalltula. Skjut den och använd sedan Hookshot för
  att komma upp till klätterväggen där den klängde. Klättra på väggen och du 
  kommer hamna på en liten balkong där du hittar en till nyckel i en kista. Nu 
  ska du ha två stycken. Du kanske ser en till dörr vid en balkong bredvid. 
  Detta är bara en genväg (L) till den andra trädgården (F) och du behöver inte
  bry dig om detta. Istället ska du nu tillbaka till rummet (I) där du besegrade
  det blå spöket. Spring dit eller använd Farore's Wind om du satte ut en warp-
  punkt.
  
  Väl här (I) ska du springa uppför trapporna och låsa upp dörren så att du
  har en nyckel kvar. På så vid kommer du in i ett stenrum (M) som leder in i 
  en rak korridor. Följ korridoren till dess slut och lås upp dörren med din 
  sista nyckeln. Nu kommer du in i ett lustigt rum (N). Börja med att plocka upp
  en låda och ställ den sedan på den blå switchen. Facklan kommer tändas. Nu ska
  du ställa dig på en av de roterande plattformarna och sedan ta fram pilbågen
  och sikta på det frysta ögat på en av väggarna. Låt en pil flyga rakt igenom
  facklan så att den träffar det frysta ögat och smälter isen. Då kommer korri-
  doren (M) förvridas. Ta bort lådan från switchen så att barriären vid dörren
  försvinner och gå sedan tillbaka in i korridoren. Passera den och gå in i den
  bruna delen. Hoppa ned i hålet för att hamna på ett golv med schackrutor
  (fortfarande M).
  
  Det finns massor med Skulltulas här inne. Om du vill kan du skjuta några av 
  dem, men det är ganska onödigt eftersom att du ser deras skuggor ganska tyd-
  ligt. Du ska också veta att taket faller och Skulltulas blockerar alla fria
  luckor av taket. Nu ska du göra så här. Precis när taket börjat resa sig ska 
  du springa över hela golvet (undvik skuggorna) och ställa dig på den närmaste
  switchen. Då öppnas dörren i nordvästra hörnet. Ställer du dig på den bortre
  switchen (också fri lucka) kommer en skattkista dyka upp. Denna innehåller 
  bara några pilar. När taket reser sig igen ska du springa tillbaka till den
  norra delen av rummet och gå ut genom dörren här. 
  
  Du kommer nå den östra trädgården (J), på den där lilla ön jag nämnde förut.
  Hoppa ned till den lilla skattkistan och öppna den för en nyckel. Hoppa sedan
  upp på tidblocket och spela Song of Time för att ett annat ska dyka upp. Hoppa
  upp på detta och spela sången igen så att det översta dyker upp och du kan gå
  tillbaka in i schackrummet (M). När taket reser sig ska du springa över hela
  golvet ända bort till den låsta dörren samtidigt som du undviker skuggorna.
  Gå in i nästa rum (O).
  
  Här inne (O) kommer du hitta ännu en tavla. Det gröna spöket Amy besitter 
  denna tavla. Skjut en pil i tavlan och ett pussel sätter igång. Bokstavligt
  talat. Du ska på tidsgräns knuffa ihop fyra av de fem pusselbitarna så att de
  bildar spöket. Den blå pusselbiten behöver inte vara med. Ja, det är bara att
  knuffa tills de sitter där de sitter. Sedan får du möta spöket, vilket du ska
  ha ihjäl precis som de andra. 
  
  Öppna nästa dörr, spring igenom korridoren och du hamnar i det stora, centrala
  rummet (B). Ifall tre av facklorna i mitten lyser och det fjärde spöket sitter
  i mitten har du gjort bra ifrån dig. Om inte, har du missat något av spökena i
  rummen H, I och O. Det sista spöket heter Meg och som du säkert märkt vid
  det här laget är alla Poe-sisters uppkallade efter systrarna i boken "Unga 
  kvinnor". Kul, onödig fakta. ^_^ Meg är treögd och lite speciell. Gå fram till
  henne så kommer hon efter en stund omringa dig med fyra kopior. Titta noga på
  dem så kommer du se att en av dem snurrar ett varv. Denna ska du skjuta en 
  pil på. Upprepa processen fyra gånger till och Meg är besegrad. 
  
  Ifall alla fyra spöken är besegrade kommer hissen i detta rum (B) bli akti-
  verad. Den tar dig till B2 och det sista rummet (P). Som du ser är vägen till
  bossen blockerad så det måste vi göra något åt. Knuffar du på en av sten-
  murarna här nere kommer hela väggen rotera och dölja gömda fack. Gör så här.
   Knuffa den västra väggen söderut och öppna om du vill skattkistan i nord-
   västra facket.
   Knuffa den sydvästra väggen söderut, skjut på kristallswitchen och trampa på
   den vanliga.
   Knuffa den södra väggen österut och om du vill besegra fienderna.
   Knuffa den östra väggen norrut och skjut på ögat ovanför dörren i södra 
   facket.
  Då borde gallret till bossdörren vara öppet och du kan gå norrut. Har du Big
  Key kan du låsa upp dörren. Om inte, finner du den i rum E.
  
              Den Onda Anden Från Andra Sidan
                  PHANTOM GANON
  
  Detta måste vara den snyggaste bossarenan i spelet. Se trekraften, se tavlorna
  Börja med att gå fram till trekraftstecknet och sedan tillbaka till utgången.
  Då dyker den fantomiska bossen upp. Han kommer därefter hoppa in i en tavla.
  Ställ dig nu på ett av de mindre trekraftstecknen eftersom att du där inte kan
  bli träffad av bossens energiattack. Ta fram pilbågen och titta på tavlorna.
  I två av dessa tavlor kommer du se bossen komma galopperandes. En av tavlorna
  är falsk och den bossen kommer vända om. Den andra försöker ta sig ur och då
  ska du snabbt skjuta en pil på pållen. Du kan inte se skillnad på den riktiga
  och den falska, utan du måste hålla koll på båda och sedan snabbt skjuta den
  som försöker ta sig ur. Gör detta tre gånger och nästa fas inleds.
  
  Nu kommer Phantom Ganon sväva omkring på ett oroaväckande sätt och kasta 
  energibollar mot dig. När en närmar sig ska du hugga med svärdet för att 
  studsa tillbaka den till bossen. Ofta reflekterar han den igen och då är det
  bara att fortsätta tennis-spelandet. Du måste stå still när du hugger, annars
  kommer energibollen missa fantomen. Stå väldigt långt ifrån honom kan löna sig
  likaså att stå väldigt nära. När en energiboll träffat bossen ska du hugga 
  honom med svärdet. Efter 12 vanliga hugg dukar han under. Den riktiga Ganon-
  dorf kommer dessutom bannlysa honom till stället mellan dimensionerna... typ.
  
  
                 ===================
                 = 6.5 Fire Temple =
                 ===================
   |——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
   | 5F                | B. Till bossen, nyckel        |
   |  ________    ________    | D. Fe                 |
   |  |    |   | |c|  |   | E. Kista, dungeonföremålet      |
   |  |_    |   |    |   | F. Kartan, kista med Hylian Shield  |
   |  |j| k  |   |  d  |   | H. Nyckel               |
   |  |    |   |    |   | I. Gold Skulltula           |
   |  |________|   |________|   | J. Big Key              |
   |                 | K. Till L               |
   |——————————————————————————————————| L. Till K               |
   | 4F                | M. Kompassen, till N         |
   |   ___             | N. Till M               |
   |   /__m\       _ _    | O. Kistor med bomber, till a     |
   | _ _|l/ \_\      |a|b|    | P. Nyckel               |
   ||h|i||%|/n/      |%|     | R. Till G, fe             |
   |                 | T. Till B               |
   |                 | a. Till O               |
   |——————————————————————————————————| b. Till c               |
   | 3F    f      _P_    | c. Till b               |
   |   ______/   ____ _|__   | d. Gold Skulltula, till R, G     |
   |  |  T |   |  || O |   | e. Gold Skulltula           |
   | __/|_ __ | S |  —— _ |   | f. Gold Skulltula           |
   ||g_| _|_e| |—————| Q |R_||N||   | g. Miniboss, nyckel, till h      |
   |  |   |   |  || ¯ |   | h. Till g               |
   |  |______|   |____||____|   | i. Till j               |
   |                 | j. Till i               |
   |——————————————————————————————————| k. Nyckel, till T, B, l        |
   | 2F           ___  _  | l. Till k               |
   |   _       _ | M |_|L| | m. Fe                 |
   |   |%|      |%| |___|   | n. Gold Skulltula, till T, B     |
   |                 | %. Du faller igenom dessa rum     |
   |——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
   |           _ _     |
   | 1F     __ __ _|J|I|_    | Denna ASCII-karta är förstås precis 
   |   ____ |_E||_D||    |   | lika förskräcklig som den för vanliga
   |   |  ||_F||_C||    | ___ | versionen och den följer även dess 
   |   | B |_ |__| _|  G  |_| K || mönster. Tänk också på att rum som är
   |   |  | | A | |    | |___|| skrivna med gemener är valfria rum. Men
   |   |____| |____| |    |   | detta är alltså Master Quest och Din's
   |          |_______|   | Fire är ett måste i detta tempel. Se
   |            |     | feavdelningen för hur du får den. Jag 
   |           |H|     | rekommenderar Biggoron Sword starkt.
   |                 | Nu kör vi igång. När du först kommer in
   |——————————————————————————————————| (A) ska du inte bara springa rakt fram 
                      eftersom att du då springer rakt in i 
  en eldvägg. Hoppa upp på sidan av trappan för att komma upp. På väggen finns
  tre statyer. En av dessa brinner. Tänd de andra samt facklorna på trappan med
  Din's Fire och dörren västerut kommer öppnas. Gå genom denna dörr (B) och du
  kommer träffa gamla Darunia igen. Han ska in och spöa draken och ber dig leta
  upp hans fängslade undersåtar. Hoppa och Hookshota dig till den norra delen 
  av rummet där det står en massa lådor. Hoppa upp till den översta lådan och 
  förstör den så kommer du upptäcka en fackla i den. Strax nedanför finns en 
  till fackla. Ställ dig vid den nedre facklan och tänd båda med Din's Fire.
  Skjut sedan en pil genom den nedre facklan så att du tänder facklan på andra
  sidan rummet, vid cellen. Således öppnar du cellen. Hoppa över dit och du fin-
  ner en nyckel i skattkistan, men ingen Goron. 
  
  Nu har du dig en nyckel så gå tillbaka till föregående rum och lås upp dörren
  öster om trappan. Gå in i nästa rum (C). Här inne står du öga mot öga med en
  Keese och två Stalfos. Besegra dina Stalfos-vänner för att komma vidare. Innan
  du lämnar rummet kan jag informera dig om att där Navi blir grön kan du spela
  Sun's Song för en fe som helar din energi och magi. Fortsätt sedan in i nästa
  rum (D). Här inne rör golvet på sig, så slå sönder eller blockera alla plat-
  tor. Ta dig sedan an Iron Knuckle i hörnet. Ifall du inte mött sådana här för-
  ut kan jag berätta att du gör bäst i att göra en hoppattack direkt efter 
  fiendens attack och sedan fortsätta så tills plåtburken blir besegrad. Där
  Iron Knuckle stod finns ett annat Sun's Song-ställe. Fortsätt in i nästa rum.
  
  I följande rum (E) kommer du få möta en miniboss: Flare Dancer. Lätt. Ta
  fram Hookshot och sikta den på honom (akta dig för eldflammorna). Dra sedan ut
  honom ur hans eldkostym och han kommer inte se så imponerande ut. Sedan ska du
  slå honom fyra gånger med svärdet (två ifall du har Biggoron). Han kommer 
  springa så försök hela tiden möta honom på andra sidan. Tar du för lång tid på
  dig eller har träffat honom fyra gånger hoppar han in i eldhavet igen. Upprepa
  denna process tre gånger vilket betyder att du måste träffa honom tolv gånger
  med svädet. Efter striden får du Megaton Hammer. Just det, redan nu.
  
  Fortsätt in i nästa rum (F) och slå med hammaren på den rostiga switchen. På
  så vis öppnas celldörren och du kan inhämta kartan ur kistan. En Goron är glad
  att bli fri. Du kommer också få möta en Like Like som ger dig en skattkista 
  med en Hylian Shield/blå rupie om du besegrar den. Gå in i nästa rum (A) och 
  du når ingångsrummet. Nu rekommenderar jag dig att gå ut ur templet och 
  springa bort till gången som leder mot Goron City. Gå till vänster om den och
  slå bort stenarna som täcker en annan gång med hammaren. Då kommer du till en
  fe som ger dig fördubblad magimätare. Gå tillbaka till Fire Temple därefter.
  När du befinner dig i ingångsrummet (A) igen ska du gå fram till högen med 
  statyer som täcker den östra dörren och slå bort dem med hammaren. Du måste 
  slå från sidan. 
  
  Fortsätt och du kommer in i ett enormt lavafyllt rum (G). Börja med att gå 
  söderut, alltså åt höger och du hittar en enorm eldvägg. Ställ dig på blocket
  som rör sig fram och tillbaka framför eldväggen och sikta Hookshot på facklan
  bakom eldväggen. På så vis kan du komma över till andra sidan. Använd Din's
  Fire på facklan och massor av torn kommer upp i lavan. Dessa kan du använda
  Hookshot på, men bry dig inte om det nu. Istället ska du sätta en bomb vid 
  väggen här så visar sig en dörr därbakom. Gå in i detta rum (H).
  
  Här inne står en cell. Tittar du på väggen kan du se att en av facklorna är
  släckt, använd Din's Fire för att lysa upp tillvaron och celldörren öppnas. En
  Goron och en skattkista med en nyckel döljer sig därinne. Nu har du en nyckel
  igen. Gå tillbaka in i lavarummet (G) och hoppa över eldväggen. Ställ dig 
  på väster sida av bron och se dig omkring. Har du ögonen med dig borde du 
  kunna se ett fack, högt upp på väggen i nordöstra hörnet. Blocket nedanför
  fungerar som en hiss till detta fack så hoppa bort till blocket och låt dig
  hissas upp. Här uppe finner du en fackla vilken du ska tända med Din's Fire.
  I norra delen av rummet finner du en till fackla. Skjut en pil genom facklan
  du nyss tände så att den träffar den släckta facklan. Då öppnas dörren bred-
  vid den tidigare släckta facklan. Spring bort dit, men gå först in i det nedre
  rummet. 
  
  Här inne (I) ska du bara öppna en cell med hammaren och ta Gold Skulltula i
  cellen. Gå sedan tillbaka ut i lavarummet (G) och använd Hookshot på tornet
  eller facklan för att komma upp till rummet ovanpå. Här inne finner du en fet
  eldvägg och Big Key. Sikta Hookshot på Big Key för att få den och sikta den 
  sedan på facklan mitt på golvet för att komma härifrån. Just det ja, det finns
  en del golvplattor som vill dig illa också. Gå tillbaka in i lavarummet och
  lås nu upp dörren som leder österut. 
  
  I detta rum (K) ska det finnas ett rejält galler du kan klättra på. Klättra
  upp till toppen och hoppa ned till plattformen med en fackla på. Som du ser 
  flyger ett block upp och ned, men du kan inte hoppa rakt ned på det eftersom
  att det då är omgivet av eld. Istället ska du hoppa mot det när det är på väg
  uppåt. Blocket stannar i elden i cirka tre sekunder så när det landat, räkna
  till tre och hoppa sedan ned mot det. Det borde fånga dig och du kommer upp
  till 2F och rum L. Gå in i nästa rum (M).
  
  Cellen du ser framför dig härinne (M) kan du inte öppna riktigt än så klättra
  uppför plattformarna till vänster och tänd den enorma facklan med Din's Fire.
  Ett torn kommer dyka upp så klättra på det så att du når översta våningen. 
  En Lizalfos kommer attackera och den får du göra som du vill med. Klättra upp-
  för gallret och du når 3F (N). Gå in i nästa rum (O) och du hittar en laby-
  rint. Här rullade det stenar i vanliga versionen, men nu får du möta Lizalfos
  i varannat hörn. I norra delen av rummet finns två väggar du kan spränga. Slår
  du på dessa låter de annorlunda, men hur vet du väderstreck här inne? Spring
  runt tills du finner en gallerdörr, den norra väggen ligger höger om denna 
  låsta dörr. Bakom den vänstra väggen finner du en blå switch och blockerad 
  dörr, bakom den högra, en switch. Tryck på switchen och massor med torn kommer
  växa upp. 
  
  Använd nu Hookshot på något av dessa torn så att du kommer upp till laby-
  rintens tak. Det finns en spricka i en av plattformarna här uppe. Sätt en bomb
  i sprickan och ett hål öppnar sig. Hoppa ned (L) och du finner massor av lådor
  som du ska rulla in i. I en av dem ligger en rostig switch som du genast ska 
  slå med hammaren. Då öppnar sig en cell och du får kompassen. Klättra tillbaka
  upp till labyrinten (O) och hoppa till södra delen av rummet där du finner två
  celler. I den övre ligger en switch så stå på plattformen närmast och ladda 
  upp en snurrattack med (B-knappen). Släpp när den är fulladdad så aktiveras 
  switchen och du kan gå in i cellen. Rulla in i alla stora lådor så hittar du
  en skattkista med bomber och dessutom frigörs de små lådorna. Plocka upp en
  liten låda och spring bort till den blå switchen i andra änden av rummet. 
  Placera lådan och gå genom dörren som öppnade sig.
  
  Du kommer då in i en gång (P) med en nyckel i en skattkista. Nu ska du ha en
  nyckel igen. Gå tillbaka in i labyrinten (O) och jag tänkte snabbt berätta om
  den andra cellen här inne. Vid denna cell ska du göra en likadan snurrattack
  och en switch i en låda kommer aktiveras och öppna cellen. I en annan av låd-
  orna finner du en skattkista med bomer. Nu ska du ta dig till överdelen. Vid 
  den norra väggen finns en låst dörr så gå in här och du når ett rum med galler
  golv (Q). Här är det viktigt att du gör som jag säger. Spring på gallret tills
  du kan se ett par lådor på vänster sida. Hoppa över dit och rulla INTE sönder 
  den stora. Plocka upp en liten och hoppa ned till den blå switchen precis 
  nedanför. Ställ lådan på switchen och två facklor mitt i rummet kommer börja 
  lysa. Gå INTE in i nästa rum (R) för det leder dig endast tillbaka till laby-
  rinten. Istället ska du använda Hookshot på den stora lådan som du inte 
  sprängde så att du kommer upp ur den lilla gropen. Råkade du spränga lådan 
  måste du tillbaka in labyrinten och sedan göra om processen. 
  
  Nåväl, gå ut till facklorna på gallret och titta upp mot den östra väggen. 
  Nära taket borde du kunna se en tänd och en släckt fackla. Ställ dig under en
  facklorna på gallret och skjut en pil rakt igenom den så att pilen träffar den
  släckta facklan nära taket. Detta kommer göra så att den västra dörren öppnas.
  Gå genom dörren och sedan igenom korridoren (S) för att komma in i ett stort
  rum (T) med eldvägg, tidsblock och lite mer galler. Börja med att direkt 
  hoppa till den stora plattan med ansikte som ligger alldels intill ingången.
  Slå på den med hammaren och pelaren kommer lossna och falla ned i bossrummet
  (B). Om du inte vill ta resten av Gold Skulltulas i Fire Temple, utan bara 
  besegra bossen går det bra att göra det nu. Då är det bara att hoppa ned och 
  scrolla till bosstrategin. Om du vill ta Gold Skulltulas och annat trevligt,
  fortsätter du läsa. Observera, för att ta precis alla måste du ha lärt dig
  Scarecrow's Song (se okarinamelodier).
  
  Gå nu tillbaka till rummet med labyrinten (O) och skjut upp dig till platt-
  formarna ovanpå. Som du vet sprängde du ett hål i en av dem. När du ser att 
  Navi lyser grön ska du spela Song of Time så att ett tidsblock dyker upp. Be-
  stig detta block och använd sedan Hookshot på markeringen ovanför plattformen 
  högre upp. Därifrån ska du använda Hookshot på en plattform bredvid. Denna 
  plattform råkar vara en hiss till 4F och rum a. Gå direkt in i nästa rum (b)
  och du kan se hur Navi fokuserar på ansiktet på väggen. Skjut ansiktet med
  Hookshot för låsa upp en dörr högre upp. Klättra uppför gallret för att komma
  upp på 5F (c) och gå sedan in i nästa rum (d).
  
  Nu borde du befinna dig i ett stort cirkulärt rum (d). Ramlar du ned i hålet
  här hamnar du antingen på 3F eller 1F, så undvik detta. Tryck nu inte på
  switchen här riktigt än, utan spring istället runt rummet tills du når ett 
  block omgivet av eld och en rostig switch bredvid. Slå på switchen med hamm-
  aren och ett torn dyker upp en bit därifrån. Hoppa tillbaka ned till ingången
  och tryck på switchen nu. Använd sedan Hookshot på tornet ovanför och du kan
  se hur blocket nu är släckt. Gå fram till blocket och dra i det så kan du se
  att en Gold Skulltula lurat därunder. Använd Hookshot på skulltulan ifall 
  elden kommer tillbaka. Spring nu hela vägen tillbaka till rummet med eldvägg,
  tidsblock och lite mer galler (T) på 3F.
  
  I detta rum (T) ska du nu hoppa mot dörren som ligger strax bredvid stället
  där du slog ned pelaren. Dörren leder in i ett litet rum (e) med eldväggar. 
  Använd Hookshot på markeringar på andra sidan och slå ned den rostiga switchen
  med hammaren. Då kommer ett galler försvinna från en dörr strax nedanför. 
  Använd sedan Hookshot igen för att komma tillbaka. Gå genom dörren tillbaka 
  in i det stora rummet (T). Direkt på vänster sida om dig borde du kunna se hur
  Navi lyser grön. Spela Song of Time så kommer ett tidsblock dyka upp i luften. 
  Hoppa mot detta block och hoppa sedan från det mot dörren längre ned. Du kom-
  mer liksom landa mellan två eldväggar så att du är i princip instängd mellan 
  eldväggar och en dörr. Gå genom dörren så når du en gång (f) där en Gold 
  Skulltula skrattar åt dig i slutet.
  
  Spring nu tillbaka till föregående rum (T) och du kanske känner dig lite in-
  stängd. Men inte då! Följ väggen till höger från dörren och du kan se hur 
  Navi lyser grön igen. Spela Song of Time och ett block dyker upp. Nu kan du 
  hoppa över den lilla eldväggen. Spring nu till den södra delen av rummet och 
  du borde kunna hitta en dörr här. Gå in och du kommer se att detta du är på
  nedervåningen av rum f. Spräng den högra väggen här inne för en Gold Skulltula
  och ta sedan den norra vägen ut. Nu är du tillbaka i rum T, men på norra 
  sidan. Följ de små eldväggarna till switchen som släcker den stora eldväggen 
  och gå sedan in i rummet (g) därbortom. 
  
  Här inne får du möta en exakt likadan miniboss som du fick förra gången. Gör 
  bara precis likadant och hoppa sedan upp på hissen, men kliv av den direkt 
  igen. Under hissen ligger nämligen en lös nyckel. Vänta in hissen igen och 
  följ den sedan upp till 4F och rum h. Gå in i nästa rum (i), vilket du bara 
  behöver klättra igenom och lås upp dörren på 5F (j). Du kommer då in i ett 
  stort cirkulärt rum (k) med en kristallswitch och platta intill. Slå på swit-
  chen så kommer ett torn dyka upp på en höjd bakom dig. Använd Hookshot för att
  komma upp hit och du kommer upptäcka en skattkista omgiven av eldflammor.
  Spring lite bortom denna kista och du borde kunna se en switch nere i en grop.
  För detta behöver du Scarecrow's Song. Lite ovanför switchen borde du kunna
  se hur Navi lyser grönt. Spela Scarecrow's Song så dyker en fågelskrämma upp.
  Hoppa sedan ned och tryck på switchen så försvinner eldflammorna. Använd Hook-
  shot för att komma upp till fågelskrämman och öppna sedan kistan för en 
  nyckel. 
  
  Spring tillbaka till kristallswitchen och plattan och slå ned den sistnämnda
  med hammaren. Hoppa ned i hålet som öppnade sig och du hamnar på 4F (l). Lås
  genast upp dörren för att komma in i nästa rum (m). Här inne möter du nästan
  omedelbart två Stalfos. Besegra dem om du har lust och slå sedan på plattan 
  här inne med hammaren. En trappa kommer utvecklas. Spring nedför den och du
  kommer se hur Navi fokuserar på ansiktsplattan. Skjut den med Hookshot och 
  dörren nedanför öppnas. Fortsätt in i nästa rum (n) och du kommer hitta din
  sista Gold Skulltula. Slå på plattan och du får en automatisk genväg ända ned
  till bossrummet (B) på 1F. Gå in och bered dig på drakslakt.
  
               Den Underjordiska Lavadraken
                    VOLVAGIA
  
  Nu är det dags för den mest destruktive bossen hittills. Gå fram till arenan
  och det är dags. Du kommer först få se draken innan han dyker ned i jorden 
  igen. När han dyker upp ska du snabbt gå fram och slå honom i huvudet med 
  hammaren. Vänta inte för länge eftersom du då får smaka på en farlig eldattack
  När Volvagia är behövad ska du hugga honom snabbt med svärdet. Detta måste du
  göra sex gånger om du hugger vanligt med mästarsvärdet. Mellan det att bossen
  visar huvudet kommer han flyga upp i luften. Ifall han förföljer dig ska du
  bara springa runt så att han missar; om han kastar stenar ska du bara titta på
  skuggorna efter dem. Efter ett antal träffar kommer draken finta dig. Spring
  inte fram bara för att det brinner ur ett hål, utan gör det när Volvagia verk-
  ligen dyker upp. Se bara till att akta dig för hans attacker och han är
  snart besegrad.
  
  
                 ==================
                 = 6.6 Ice Cavern =
                 ==================
   |———————————————————————————————| |——————————————————————————————————————|
   | 1F          _____  | | B. Fe                |
   |  _______      |   | | | C. Kartan              |
   | |    |__     | D | | | D. Hjärtbit, Kompassen, G Skulltula |
   | |  E  | |_ ____ |_____| | | E. 2 Gold Skulltula         |
   | |_______|  | B |__ |   | | F. Miniboss, Iron Boots       |
   |  / __   |____| |_|   | |——————————————————————————————————————|
   |  |__/ \    | \  ___  | 
   |   \ F \  __|  |__| C | | Ice Cavern är en dungeon, men inte riktigt
   |    \  / | A |   |___| | som de andra. För det första är stället 
   |    \ /|__|___|      | mycket litet, för det andra finner du 
   |        |__      | ingen Big Key och för det tredje bor här
   |         __|      | ingen konvetionell boss. Föremålet du får
   |        |       | här är dock nödvändigt för att avancera i
   |                | spelet. Även om detta stycke text var häm-
   |———————————————————————————————| tat från vanliga Walkthrough är detta all-
                    tså Master Quest. Inget speciellt att säga
  egentligen, denna dungeon är ju väldigt simpel. Det kommer rulla en hel del
  stenar mot dig, det ska du veta. Ställ dig bara mot väggar eller våga helt
  enkelt ta smällen.
  
  När du kommer in i Ice Cavern kommer en sådan sten rulla mot dig. Fortsätt 
  bara tills du når första rummet (A). Börja med att besegra de båda Blue Tek-
  tites och Freezard här inne och du kommer upptäcka hur vägen norrut ändock är
  blockerad. Titta mot det nordöstra hörnet av rummet och du borde kunna se en
  kristallswitch bland en massa andra kristallet. Klurigt! Skjut den och du kan
  fortsätta norrut. 
  
  I följande rum (B) ska du besegra alla fiender, dvs ett par Wolfos och Free-
  zards. Då kommer dörren österut att öppnas. Fortsätt in dit och du når ett rum
  med en stor blå flamma. Här inne bör du besegra några fiender. Bredvid Skull-
  tulan i ena hörnet ligger en switch som om du slår den genererar en skattkista
  med kartan. Denna ligger dock under röd is så ta fram en tom flaska och 
  använd den på den blå flamman. Då får du Blue Fire på flaska. Släpp ut elden
  på den röda isen och du får kartan i kistan. Ta med dig en, helst två flaskor
  Blue Fire tillbaka till föregående rum (B).
  
  Väl här igen ska du tina upp båda utgångar med din Blue Fire. Om du är ute 
  efter en hjärtbit, en Gold Skulltula och kompassen ska du gå norrut och fort-
  sätta läsa. Är du inte det, gå västerut och hoppa över detta stycke text. Vill
  du ha det jag nyss nämnde så befinner du dig nu i det nordöstra rummet (D).
  Kompassen finner du förstås i kistan så besegra Freezards för att ta dig till
  den. Gold Skulltulan befinner sig i röd is, men du kan inte hursomhelst släppa
  ut den blå elden. Spela Song of Time bredvid Gold Skulltulan och ett tidsblock
  dyker upp. Ställ dig på blocket och spela igen så dyker ett annat upp. Ställ
  dig på detta och släpp ut elden så får du tillgång till skulltulan. Jag är 
  säker på att du sett hjärtbiten, men kanske inte kommit åt den. Mitt på golvet
  kan du se något slivrigt skymta fram. Detta är en kristallswitch under isen.
  Sätt en bomb på den och du får tillgång till hjärtbiten. Bege dig sedan till
  det nordvästra rummet (E) av Ice Cavern.
  
  Väl i det nordvästra rummet (E) ska du börja med att skjuta ned Ice Keese i 
  rummet. För en Gold Skulltula ska du gå till det norra facket och spela 
  Scarecrow's Song. Använd Hookshot på fågelskrämman och ta sedan skulltulan. 
  För den andra skulltulan, den som är blockerad, ska du titta mot ingången av
  rummet och du borde kunna se en kristallswitch i taket. Skjut den så kan du ta
  den andra skulltulan. För att sedan fortsätta åt söder, ska du skjuta på 
  kritallswitchen igen (så att höljet kommer tillbaka) och sedan använda Blue 
  Fire på isen här. Behöver du Blue Fire ska du spela Song of Time för att komma
  upp till den blå flamman i östra delen av rummet. 
  
  När du kommit ut ur detta rum (E) ska du gå igenom hallen som leder till en 
  dörr. Öppna dörren för att sätta igång med en minibosstrid (F). Du behöver 
  bara möta en Stalfos. Attackera snabbt, med Dekunötter och/eller undvik hans 
  attacker så går det bra. Du får sedan Iron Boots och lär dig Serenade of Water
  av Sheik. Sätt på dig skorna och hoppa ned i det vattenfyllda hålet. Därifrån 
  kan du ta dig ut ur Ice Cavern, men se först till så att du har två eller 
  åtminstone en flaska med Blue Fire. Detta för att tina upp King Zora för en 
  Zora Tunic.
  
  
                 ====================
                 = 6.7 Water Temple =
                 ====================
   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
   | 3F __              | A. Trekraftsymbol          |
   |  |J_|              | B. Trekraftsymbol, dungeonföremålet |
   | ___|___             | C. Kartan, fe            |
   | |  I  |             | D. Kompassen             |
   | |    |    _        | E. Trekraftsymbol          |
   | |    |    |M|        | F. Nyckel              |
   | |_______|    |_|        | G, H. Fe               |
   |  _|_     __|__  __    | I. Miniboss             |
   |  | H | ___ |A _ | |g_|    | J. Gold Skulltula, fe        |
   |  |___|—|_G_|—| |E| |—\ _  _  | L. Big Key              |
   |       |h|_____|f| |B|—|C|  | M. Till bossen, fe          |
   |       ¯  |    ¯  ¯  | a. Gold Skulltula          |
   |         |        | b. Gold Skulltula          |
   |                  | c. Nyckel              |
   |———————————————————————————————————| f. Gold Skulltula          |
   | 2F_                | h. Gold Skulltula          | 
   | |J|___              |——————————————————————————————————————|
   | | |  |_             | 
   | |___|___|            | Detta gäller alltså Master Quest och
   |                  | kartan följer samma mönster som kartan
   |                  | för den vanliga versionen: rum som 
   |  ___     _____  _     | ligger på olika våningar har samma
   | | H | ___ _|A _ | |g|     | bokstavsbeteckning. För att ta alla
   | |___|—|_G_|| | |E| |—/ __    | Gold Skulltulas i detta tempel be-
   |       |h|_____|  |B_|   | höver du Scarecrow's Song. När du 
   |         | f       | först kommer in ska du börja med att
   |         |———/      | sätta på dig Iron Boots och sjunka ned
   |                  | till botten av detta enorma rum (A).
   |         |        | Då når du 1F och därifrån ska du ta 
   |         |        | gången som går österut (den enda utan 
   |                  | galler). Du kommer genast stöta ihop
   |———————————————————————————————————| med din gamla fästmö, Ruto (B). När
   | 1F_                | samtalet är slut ska du ta av dig Iron
   | |J|___  _ _ _        | Boots och följa efter henne uppåt. 
   | | |  |_ |c||d||e|        | Konstigt nog försvinner hon.
   | |___|___|_\ |_||b |       | 
   |     |K_| \——|__|       | När du når ytan i detta rum (B) kommer
   |      |   |        | du se ett trekraftsmärke bredvid dig.
   |      |L| __|__       | Som du vet förändras vattennivån om du
   |    ___ | |A _ |       | spelar Zelda's Lullaby vid den. Gör 
   |    |_G_|\——| |E| |—\ __  _  | detta och vattnet sjunker ned till 1F.
   |        |_____| \—|B_|—|D| | Hoppa inte ned i hålet utan titta upp
   |      ____  |      ¯  | i taket för att upptäcka tre facklor.
   |     |_a__|——/        | Använd Din's Fire i centrum av rummet,
   |                  | alla tänds och rummet bredvid öppnas.
   |———————————————————————————————————| 
   | B1      _ _        | Gå in hit (C) och du kommer hamna i en
   |       |d||e|        | strid med tre Stalfos. Jag hoppas att
   |     __ |_||b |       | du har Biggoron Sword eftersom att de
   |     |K_| \——|__|       | då är mycket lättare. Attackera snabbt
   |      |   |        | och skoningslöst. När striden är över
   |      |L|           | kommer du se hur Navi fokuserar på ett
   |    ___ |   _        | fönster. Använd Hookshot på detta 
   |    |_G_||  |E| _       | fönster och en fe dyker upp samtidigt
   |         \—|F|      | som kistan med kartan. Använd Hookshot
   |      ____   ¯       | på alla sådana här fönster för olika 
   |     |_a__|——         | föremål.
   |                  | 
   |———————————————————————————————————| Gå tillbaka in i föregående rum (B)
                      och hoppa ned i det nu torra hålet. Du
  kommer hamna framför en tänd fackla och två släckta. Använd pilbågen eller 
  Din's Fire för att tända dem och gå in i rummet som öppnades (D). Nu står du
  inför en strid med en Spike och två Lizaldos och när den är över får du kom-
  passen i en kista. Dessutom kommer det fram Hookshot-torn lite här och där i
  templet. Gå ut ur rummet och tillbaka till det stora centrala rummet (A). Här
  inne har du inget annat val än att gå in i tornet i mitten (E).
  
  Väl i tornet (E) ska du ställa dig vid motsatta väggen och sedan använda 
  Hookshot för att ta dig upp en nivå. Här har du en trekraftsymbol. Spela
  Zelda's Lullaby och vattennivån kommer nu lägga sig på 2F. Kliv ut genom dör-
  ren och du kommer tillbaka till det stora rummet (A). Sätt på dig Iron Boots
  och gå tillbaka till rummet där du mötte Ruto på 1F (B). Där inne ska du ta
  av dig Iron Boots och du kommer hamna i 2F-delen av rummet. Gå in i det lilla
  rummet och skjut med Hookshot på fönstret. Således kommer en skattkista 
  fram och den innehåller faktiskt Longshot. Dubbel räckvidd för ditt Hookshot
  alltså.
  
  Spring nu tillbaka till det stora centrala rummet (A) och simma upp till 2F.
  Gå till östra sidan av rummet och titta sedan uppåt mot 3F. Du borde kunna se
  en vit Hookshot-markering. Skjut på den och du kommer upp till 3F. Hookshota
  över till det centrala tornet här uppe och gå runt det till den sydvästra 
  sidan. Här borde du kunna se ett fack med en trekraftsymbol. Strax bredvid den
  står en vit symbol. Skjut på den med Longshot och du kommer dit. Spela Zelda's
  Lullaby så höjs vattennivån till 3F. 
  
  Nu kommer en liten klurig grej. Nu ska du tillbaka in i tornet (E), men du 
  måste in dit från 2F. Sätt på dig Iron Boots sjunk ner till dörren. Väl i 
  tornet ska du upp till toppen av det och du kommer upptäcka fyra facklor och
  ett tidsblock i taket. Spela Song of Time och tidsblocket hamnar längre ner.
  Klättra upp på tidsblocket, men tänk på att detta endast fungerar om du har
  vattennivån på 3F. På tidsblocket ska du använda Din's Fire och alla fyra 
  facklor kommer tändas, vilket leder till att ett galler försvinner allra 
  längst ned i tornet.
  
  Sjunk ner igenom tornet (E) ända till B1 och följ sedan gången till ett rum 
  (F) fyllt av träväggar. Följ väggarna till nordvästra hörnet där det formas
  två trappsteg. Ställer du dig på det bortre kommer det sjunka och visa dig en
  kristallswitch. Stå på den gallertaket i sydöstra hörnet försvinner. Flyt upp
  genom taket här och du kommer hitta ett litet skymsle. Skjut på fönstret med
  Longshot och du får en skattkista med en nyckel. Det finns även en kristall-
  switch i en låda därnere öppnas ett annat och du får en Spike efter dig.
  
  Flyt tillbaka upp genom tornet (E) och kliv ut på 2F så att du når det stora
  rummet (A) igen. Väl här, ska du fortsätta flyta upp till 3F och du kommer 
  hitta en låst dörr på väster sida (vattennivån måste förstås ligga på 3F). Lås
  upp dörren och kliv in. Nu når du ett rum (G) som täcker alla fyra våningar 
  även om du inte kommer besöka alla. Gå fram till kanten titta rakt upp i tak-
  et. Precis ovanför ditt huvud borde du kunna skymta en kristallswitch. Skjut 
  den så kommer en massa Hookshot-markeringar dyka upp längre bort. Hoppa nu ned
  till plattformen som far upp och ned, den ligger nedanför dig. Titta nu upp
  mot alla markeringar i vattenfallet. Närmast den vänstra väggen står två sty-
  cken som ligger parallellt med varandra. Skjut med Longshot på den översta av
  dessa och du kommer landa på den nedersta. Därifrån kommer du kanske se att 
  Navi fokuserar på ett fönster högre upp. Skjut på fönstret med Longshot och 
  tornet allra högst upp kommer växa. Skjut upp dig mot detta torn och du kan 
  komma ut ur rummet.
  
  Följande rum (H) blir du instängd i. Hoppa ned i det grunda vattnet och du
  kommer genast blir attackerad av tre stycken Stalfos. Kul strid som jag knap-
  past behöver säga så mycket om. När du besegrat dem kommer en del torn höjas,
  vilka gör att du kan komma vidare. Använd Longshot för att först komma till 
  ingången och skjut dig sedan runt mellan tornen. Det andra tornet ska du inte 
  skjuta på, utan istället skjuta bredvid det och sedan hoppa över det. För att
  komma upp till den norra delen måste du se tornet här uppe. Innan du går in i
  nästa rum rekommenderar jag starkt att du antingen har en Green Potion eller
  Biggoron Sword. Använd Farore's Wind och någon warpmelodi om du skulle behöva
  gå och hämta något av dessa. 
  
  När du är färdig med förberedelserna ska du gå in i rummet därefter (I) för 
  att komma in i en vidsträckt och mycket vacker sal. Spring först bort till
  andra sidan rummet och sedan till trädet i mitten. Till din shock och förtju-
  sning kommer du träffa Dark Link, din mörka motsvarighet, alltså en direkt
  hyllning till Zelda II. Han kommer inte börja attackera dig förrän du har för-
  sökt attackera honom. Problemet är att det är mycket svårt att träffa honom 
  med vanliga attacker så vitt jag vet. Visst går det, men han kontrar i princip
  allt och det kan kosta dig massor av hälsa. Väljer du att bekämpa honom med
  mästarsvärdet ska du använd horisontella och vertikalla hugg om vartannat och
  hugga mycket snabbt och frenetiskt. Du får absolut inte göra hoppattacker 
  eftersom att han då undviker och utdelar samma attack. Du får heller inte göra
  stickattacker, ty då ställer han sig på ditt svärd och hugger dig. För att 
  klara denna strid på sålunda vis måste du förmodligen ha väldigt mycket energi
  och gärna en fe.
  
  Har du Biggoron Sword blir det däremot inga som helst problem. För att träffa
  honom ska du Z/L-fokusera honom och sedan trycka uppåt medan du hugger. Då 
  sticker du honom och det går igenom hans sköld. Biggoron Sword kan man inte 
  stå på! Då krävs det bara fem attacker och han är borta. Dessutom fungerar 
  horisontella hugg då och då likväl. Har du inte Biggoron Sword ska du använda
  Din's Fire. Denna måste du använda tio gånger på honom och trots att han för-
  söker försvara träffas han. Har du uppgraderat din magimätare i Death Mountain
  Crater kan du använda Din's Fire åtta gånger om mätaren är full. Därför måste
  du dricka en Green eller Blue Potion när mätaren är tom om du bara vill an-
  vända Din's Fire vill säga. När striden är slut kommer rummet göra en förvand-
  ling jag finner estetiskt imponerande än idag och du kan gå in i nästa rum(J).
  
  I detta lilla rum (J) finns ett galler på golvet. Skjut Longshot på fönstret
  och gallret försvinner samtidigt som en fe dyker upp. Hoppa ned i hålet och du
  kommer hamna i en rejäl flod med starka strömmar. Det finns torn överallt i
  vattnet så hoppa aldrig ned i vattnet utan använd Longshot för att skjuta dig
  mellan dessa torn. Du finner en Gold Skulltula i det sydvästra hörnet av rum-
  met, nära taket. Du kan se den när du står på det tredje tornet. Fortsätt 
  skjuta dig mellan torn och du hittar en till fe i en kruka längre bort. 
  
  Gå in nästa rum och du når ett annat rum (K) med rejäla virvlar, men detta rör 
  sig om ett hela vanligt rum. Sätt på dig Iron Boots och hoppa ned i vattnet.
  När du når bottnen ska du ta fram Longshot och sikta på markeringen i tunnelns
  tak. Spring igenom tunneln och flyt upp på andra sidan så finner du några
  meningslösa lådor. Bakom dig hittar du emellertid två facklor vilka ska tändas
  med Din's Fire. Då kommer dörren härifrån öppnas. Simma tillbaka genom tunneln
  och sedan upp till ytan så finner du dörren. Gå in i nästa rum (L).
  
  Här inne (L) kommer du se ett rejält galler. Jag kan avslöja att Big Key och 
  två stycken släckta facklor ligger därbakom. Slå till kristallswitchen och en
  vattenstråle kommer upp. Stå på strålen och använd sedan Din's Fire så att de
  två facklorna tänd. Därmed öppnas gallret och du kan hoppa över till Big Key-
  kistan. Nu är du alltså fullt utrustad för bosstrid. Hoppa ned i vattengången
  bredvid, utrustad med Iron Boots, och följ den till en switch och ett galler.
  Tryck på switchen och ett gäng gallerdörrar kommer öppnas. Nu är du tillbaka i
  det stora, centrala rummet (A). Okej, nu handlar resten av templet om att ta 
  de sista fyra Gold Skulltulas, men bryr du dig inte om dessa kryp kan du köra
  bosstriden på en gång. Vill du slåss mot bossen, scrolla ned till stycket pre-
  cis innan bosstrategin för att få reda på hur du tar dig till den. Fortsätt
  läsa om du gillar Gold Skulltulas.
  
  Nu är det alltså dags för Gold Skulltulas och då kommer du behöva ett föremål
  utanför Water Temple, nämligen Fire Arrow. Gå ut ur templet och upp till ön 
  ovanför den i Lake Hylia. Här kan se en liten brun platta som Navi lyser grön
  vid. Spela Sun's Song en eller två gånger så att det blir gryning. När det 
  sker ska du skjuta pil rakt mot morgonsolen medan du står på plattan. På ön 
  längre bort kommer då bildas Fire Arrow och för att hämta dem måste du ha 
  Scarecrow's Song (se avdelningen om okarinamelodier). Du kan också gå och 
  besegra bossen för att höja vattenytan, men du kommer ändå behöva Scarecrow's
  Song för att ta två Gold Skulltulas i templet. Spela Scarecrow's Song och gå
  sedan så pass nära att du kan använda Longshot för att skjuta dig till fågel-
  krämman som dök upp. Plocka upp Fire Arrow och gå tillbaka in i templet (A).
  
  Väl i templet (A) igen ska du sjunka ned till 1F och börja med att ta den 
  södra gången. Följ gången och du når ett mycket avlångt rum (a). Hoppa upp på
  en plattform och spela sedan Scarecrow's Song så att en fågelskrämma dyker 
  upp. Dra dig till den med Longshot. Framför dig har du ett galler och strax
  även en strid med två Stalfos. För att öppna gallret ska du däremot titta mot
  den östra delen av rummet, nära taker. Här borde du se tre facklor och alla
  ska du tända med Fire Arrows - Din's Fire funkar inte här. Då öppnas gallret
  och du kan se en Gold Skulltula i taket av cellen. Nu är det bara tre kvar.
  
  Gå tillbaka till det stora centrala rummet (A) och ta nu gången som leder nor-
  rut. Följ gången och använd Longshot för att ta dig över alla taggar och jox.
  Gå in i nästa rum för att hitta ett stort vattenfyllt rum (b). Hoppa inte ned
  i vattnet utan titta åt vänster in i en gång och du kommer se hur Navi blir 
  grön. Spela Scarecrow's Song även här och den gode fågelskrämman Pierre dyker
  upp. Skjut honom med Longshot och du får komma in i en gång. Sätt på dig Iron
  Boots och hoppa ned i gången under vattenfallet. Då kommer du in i ett rum (c)
  med en Stalfos och några lådor. I en av lådorna finner du en nyckel som du 
  faktiskt inte kommer ha någon användning av, den blir över! Onödigt, men jag
  tänkte att du kanske ville ha den. 
  
  Gå tillbaka in i föregående rum (b). Ta nu dörren direkt åt vänster ditt sätt 
  och du når ett rum med massor av facklor (d). Börja med att slå på switchen 
  för att höja tre vattenstrålar. Hoppa ut till den mittersta och använd Din's
  Fire för att tända alla facklor utom just den bortersta. Hoppa sedan snabbt
  över till den bortersta och tänd den med Din's Fire eller Fire Arrow. Då öppn-
  as dörren in i nästa rum (f). I följande rum kommer du hitta ett halvdussin 
  Dodongos. Lite underligt, men så är det. Alla måse besegras för att du ska 
  kunna fortsätta, men det är inga problem. Roligast är att hoppa ned i gropen
  med Biggoron Sword och bara slakta, men du kan också kasta ned bomber och 
  hoppas att de äter upp dem. Komihåg den Dodongo som springer omkring i gången.
  När du är färdig går du in i nästa rum (b).
  
  Jo, du kommer tillbaka in i det stora vattenrummet (b), men bakom gallret. 
  Rulla in i lådan längst åt höger för Gold Skulltulan. Hoppa sedan upp på en av
  de andra lådorna och sikta mot markeringen i taket nära centrum av rummet. Gå
  sedan tillbaka till templet stora, centrala huvudrum (A). För att ta de andra
  två Gold Skulltulas måste du nu förändra vattennivån så att den ligger på 2F.
  Kommer du inte ihåg hur man gör, tar vi en liten recap här nu då. Sjunk ned
  till 1F och ta den östra gången till rum B. Flyt upp till ytan och spela 
  Zelda's Lullaby så hamnar vattenytan på 1F. Gå tillbaka till det stora rummet
  (A) och kliv in i tornet (E). Spela Zelda's Lullaby vid tecknet och du har nu
  vattennivån på 2F. Kliv ut ur tornet.
  
  Så vattennivån ligger på 2F och du befinner dig på 2F i det centrala huvud-
  rummet (A)? Bra! Vid den södra väggen finns här en switch och ett galler. 
  Tryck på switchen, gallret öppnas och du kan fortsätta in i gången. Följ den
  tills du hittar ett annat galler med en facklor bakom (f). Använd Din's Fire 
  och facklan tänds, vilket i sin tur höjer gallret. Gold Skulltulan, som ligger
  i en låda, dog förmodligen av elden. Spräng lådan och skulltulan är din. I 
  rummet till höger finner du en Lizalfos och för att komma härifrån ska du gå
  in i åt öster (möter en till Lizalfos) och använd Longshot för att komma upp
  ur den. Du kommer då hamna på 3F i det stora, centrala rummet (A).
  
  Hoppa tillbaka ned till 2F-delen och jag är säker på att tidigare sett en blå
  switch på västra sidan. Denna ska vi aktivera nu, men för det behöver en låda.
  Gå därför in i den östra gången. Använd Lonshot för att ta dig över taggarna
  (g) här inne och du kommer hitta massor av lådor. Stora som små. Plocka upp en
  liten och spring tillbaka in i centralrummet (A). Hoppa över till mitten-
  sektionen med lådan (hoppa snabbt och mycket rakt för att lyckas) och spring
  runt till den blå switchen. Då öppnas dörren bredvid, den som vätter åt 
  väster. Spring in i rummet (h) som dörren döljer och bered dig på en Lizalfos
  vid hålet i taket. Rulla in i lådan närmast dörren och en kristallswitch visar
  sig. Slå på denna så dyker några torn upp. Ställ dig under hålet i taket och
  titta upp mot ett torn på 3F. Skjut upp dig till tornet med Longshot och du 
  når ett rum med fler lådor. Rulla in i en av dem för det sista Gold Skull-
  tulan. Gå nu in i nästa rum (A) och du hamnar i centralrummet igen, lite 
  lägligt, precis framför en trekraftsymbol. Höj vattennivån till 3F för att 
  kunna komma in till bossen.
  
  Nu är det alltså dags att gå till bossen. I stora, centrala rummet (A) ska 
  vattennivån ligga på 3F. Hoppa sedan upp till mittensektionen här på 3F och 
  sikta Longshot på tornet vid den norra väggen. Gå genom dörren bakom tornet.
  Du kommer då (M) se bossdörren, massa taggar och två fönster. Skjut Longshot 
  på fönstren för bland annat en fe. Titta sedan precis ovanför bossdörren och
  du borde kunna se en kristallswitch. Denna ska du skjuta och torn kommer växa
  upp vid bossdörren. Dra dig till något av dessa torn och du far äver alla
  taggsaker. Gå in och bered dig på ännu en bosstrid. 
  
              Den Vattenlevande Jätteamöban
                    MORPHA
  
  Nu är det dags för en tämligen tam boss, särskilt om man jämför med vad du 
  tidigare stod inför. Hoppa ut till pelarna i bassängen och amöban kommer dyka
  upp. Strategin är ganska enkel. Han kommer först virvla omkring lite grann. 
  Snart kommer han kasta en av sina tentakler mot dig och träffar den dig för-
  lorar du massor av energi. Håll dig därför rörlig hela tiden, men se upp för
  taggarna runt arenan. Kastar han upp en tentakel och missar, då kommer själva
  kärnan vandra fram och tillbaka. Då har du din chans att Z/L-fokusera den och
  sedan dra den till dig med Longshot. Därefter ska du slå den med svärdet många
  gånger. Nio gånger tar det med mästarsvärdet och hälften med Biggoron. Mer
  komplicerat är det inte. Morpha kommer förresten få fler tentakler när han 
  blir svagare. Plocka sedan upp hjärtbiten och gå in i det blå.
  
  
               ==========================
               = 6.8 Bottom of the Well =
               ==========================
   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
   | B1   _______________c___    | A. Kartan, fe, till D, H, J, L    |
   | ____   | _ | __ | _|   | B. Nyckel              |
   | | L |_____|_|J|_|_|Bd_|_|C|   | D. Dungeonföremålet, Gold Skulltula |
   | |____| _ |   A   |__|    |  till E              |
   |    |F| | b  a   |     | E. Till G, D             |
   |     |__|___   ___|  _____ | F. Till E              |
   |        |_ _| __ |   | | G. Till A              |
   |         | | |_A|-| H | | H. Kompassen, nyckel, miniboss    |
   |         | |    |_____| | I. Till A              |
   |         | |        | J. Gold Skulltula          |
   |         | |        | K. Till A              |
   |         |_|        | L. Gold Skulltula          |
   |                  | När du faller från rum A eller J   |
   |———————————————————————————————————| hamnar du i rum D. Gemenerna visar  |
   | B2  _              | var hålen finns och var du hamnar.  |
   |   |K|             |——————————————————————————————————————|
   |    ¯ _    _        | 
   |    |E|   |I|        | Detta gäller alltså bara Master Quest,
   |     ¯    ¯        | men precis som i vanliga versionen 
   |          _____     | kommer jag först leda dig till Dung-
   |          |__G__|     | eonföremålet, så får du sedan välja om
   |                  | du även vill låta dig ledas till alla
   |———————————————————————————————————| Gold Skulltulas. När du först kommer
   | B3                | in i denna dungeon ska du fortsätta
   |     |  c/          | framåt tills du når en ReDead. Denna
   |     \  d/ __/        | rekommenderar jag att du har ihjäl med
   |     \__a|_/         | Din's Fire eller att du undviker den.
   |     |   |         | Rum A är mycket stort och täcker en 
   |     | bD |____/       | hel del. Till att börja med ska du 
   |     |_____|         | följa vattenrännan runt rummet tills 
   |                  | du når ett trekraftsmärke och en
   |———————————————————————————————————| staty. Spela Zelda's Lullaby på tre-
                      kraftsmärket för att öppna alla gal- 
  lerdörrar i första rummet (A). Titta på statyn och du kan se att den håller en
  kristallswitch. Skjut switchen så kommer hela vånigen också dräneras från
  vatten. Gå nu in i centrum av rummet och du finner en stor skattkista. Öppna
  den för kartan. I den ena cellen här inne borde du kunna se kristallswitch på
  väggen. Skjut denna och dörren bredvid en fackla, strax bakom dig kommer att
  öppnas. Gå genom denna dörr.
  
  Här inne (B) borde du kunna se krukor sväva mitt i luften. Där krukorna står
  är det solid mark så följ bara den högra väggen och du kommer hitta en lös
  nyckel längst bort. Ramla inte ned! Gå tillbaka in i det stora rummet (A) och
  gå nu till det nordöstra hörnet av det. Här borde du finna ett litet hål. Kryp
  in dit och du kommer hitta en stor tavla på väggen och en blockerad dörr. I
  tavlan borde du kunna se något silvrigt. Detta är en switch, så skjut det som
  glänser fram med slangbellan och dörren kommer öppnas. Gå in i nästa rum (C).
  
  I detta rum (C) kommer du få träffa Floormaster och Wallmaster. Eftersom du är
  barn och har ett svagt svärd rekommenderar jag dig bara att gå igenom rummet
  och låsa upp dörren längst bort. På så vis kommer du tillbaka in i det stora
  rummet (A), men bakom ett galler med några Skullwalltulas. Sätt en bomb på 
  jordhögen vid tulorna och en switch kommer fram. Tryck på den så öppnas ett 
  galler bakom kistan med kartan. Hit ska du. Gå igenom rummet med Floormaster
  (C) och gå till centrum av det stora rummet (A) där gallret öppnades (bakom
  skattkistan). Ramla ned i detta hål och du kommer falla ända ned till B3 (D). 
  
  Här (D) hamnar du på en träplattform med en switch. Tryck ned switchen och en
  skattkista kommer dyka upp i det sydöstra hörnet av rummet. Hoppa ned på mark-
  en och gå in gången där du ser några blå flammor, men ta det försiktigt. Fram-
  för skattkistan längst bort kommer du se fem stycken ReDeads som mycket väl
  kan ha ihjäl dig om du är oförsiktig. Mitt tips är att du spelar Sun's Song så
  att de paralyseras, sedan går du försiktigt fram och tar skatten UTAN att slå
  någon. Vill du ha ihjäl dem tycker jag att du borde använda två salvor Din's
  Fire och inte stå allt för nära dem. Skatten du får är Lens of Truth och då
  kan du förstås se osynliga saker och se igenom genomskinliga. Nu har du valet
  att antingen springa uppför trapporna och gå ut ur brunnen eller också fort-
  sätta läsa för kompassen och tre Gold Skulltulas. 
  
  Så du är en skulltula-jägare? Bra, den första vi ska ta finns här nere på B3
  (D). Gå in i den nordvästra gången och ta fram Lens of Truth. En massa 
  osynliga Skulltulas hänger i taket. Besegra dem eller sicksacka mellan dem 
  och du finner en Gold Skulltula i slutet av gången. Gå sedan tillbaka till den
  snuskiga sjön och klättra uppför stegarna. Du passerar B2 (E) och kommer upp
  till B1 (F). Kliv genom dörren och du kommer tillbaka till det stora rummet
  (A). Gå nu tillbaka till södra delen. Här finns en grop som tidigare var 
  vattenfylld. Hoppa ned i gropen (G) och du borde kunna hitta ett litet hål att
  krypa in, så gör det. Följ hålet och klättra sedan uppför ett galler så når du
  en dörr som leder till en minibosstrid (H).
  
  Dead Hand heter killen du ska göra dig av med. Han är en vit slemhög som ser 
  allmänt otrevlig ut. Han dyker inte upp förrän du låter dig fångas av en arm.
  När han dyker upp ska du trycka upprepade gånger på en knapp (gärna B) och 
  handen kommer släppa. Stå en bit ifrån händerna och fokusera på bossen. Nu
  gäller det för dig att stå riktigt nära bossen och han släpper ned sitt huvud.
  Slå honom hårt med svärdet och han försvinner. Upprepa processen tills han dör
  vilket borde vara efter tio vanliga träffar. Som belöning får du kompassen i
  en skattkista. Denna är dock inte viktigast utan jordhögen i nordöstra hörnet.
  Spräng den och du finner en lös nyckel därunder. 
  
  Gå nu tillbaka till det stora rummet (A) och där du klättrar upp ur gropen 
  borde du alldeles intill kunna se en jordhög. Spräng den och du hittar ett hål
  (I) på B2 med tre Recovery Hearts om du skulle behöva. I det stora rummet igen
  (A). Följ nu den västra väggen och du borde kunna hitta tre stycken stenar.
  Spräng dessa så hittar du en Big Skulltula, ett hål och en switch. Ramla inte
  ned utan tryck på switchen istället. Denna gör så att en dörr bredvid en fac-
  kla alldeles intill öppnas. 
  
  Gå runt och öppna dörren så hamnar du i ett litet rum (J) med osynliga fien-
  der. Ta fram Lens of Truth och du kan se dem. Besegra dem och dra sedan i 
  gravstenen så finner du en Gold Skulltula. Bara en kvar nu. Gå tillbaka in i 
  det stora rummet och vandra nu mot rummet längst åt väster. Du kommer ramla
  ned i en liten grop (K) innan du kommer in till det. Sedan är det bara att
  låsa upp dörren för att nästan direkt (L) hamna öga mot öga med en mumie, 
  Gidbo. Använd Sun's Song eller två stycken Din's Fire för att lugna ner den
  odöde. Den sista Gold Skulltulan finner du längst bort i rummet. Ett tips är
  att inte tända någon av facklorna eftersom att du då bara träffar Gidbos. Jag
  rekommenderar dig att inte bekämpa dessa. Det finns också en Poe här inne. Nu
  är du egentligen färdig, men jag kan berätta detta för dig om det stora rummet
  (A). I sydvästra hörnet finns ett fack. I detta fack finns en sten som du kan 
  spränga och ett öga därbakom som du kan skjuta på. Skjut detta öga och ett 
  likadant fack i det sydöstra hörnet kommer öppnas. Här finns en fe i en kruka.
  Nu kan du klättra upp ur brunnen.
  
  
                =====================
                = 6.9 Spirit Temple =
                =====================
   |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
   | 4F      ___     | A. Skattkistor med 2 Bombchu, 3 nycklar   |
   |       |_W_|    | B. Nyckel                  |
   |    _  __  |     | D. Fe                    |
   |   | |—|G_|—|U|     | E. Kartan, nyckel              |
   |   | |__|  _|_     | F. Skattkistor med Bombchu, nyckel      |
   |   |V____| |_T_|    | G. Skattkistor med blå rupie, Recovery    |
   |              |  Heart, kompassen             |
   |———————————————————————————| H. Gold Skulltula, kista med Red Heart    |
   | 3F    _______     | J. Miniboss, till tempelföremål #1      |
   |     |  G  |     | K. Kista med pilar              |
   |     |    |   _  | L. Kista med is               |
   |  ___ |_______| _ |O| | M. Nyckel                  |
   |  | H |—/   _\—|K||L| | N. Miniboss, till tempelföremål #2      |
   |  |___|    |T|—|_||_| | O. Big Key                  |
   |  |          |  | Q. Gold Skulltula, lila rupie        |
   | |I|         |M| | S. Gold Skulltula, lila rupie        |
   |  |____      ____|  | V. Nyckel                  |
   |  | J |     | N |  | W. 2 Gold Skulltula             |
   |  |____|     |____|  |——————————————————————————————————————————————|
   |              |
   |———————————————————————————| Denna guide gäller alltså bara för Master 
   | 2F    _______     | Quest men kartan här ovan följer samma mönster
   |   __ |  G  | __   | som i vanliga Walkthrough. Spirit Temple ska
   |  |F |_|    |_|P |  | du först gå in i som barn, det vet du kanske.
   |  |__| |_______| |__|  | I första rummet (A) ska du börja med att öp-
   |       |_      | pna tre stycken skattkistor. Den som redan 
   |      A___|      | ligger framme innehåller Bombchu. Skjut kri-
   |              | stallswitchen högt upp på den södra väggen och
   |———————————————————————————| du får ännu en skattkista med Bombchu. Bakom
   | 1F ___        _  | en av skärmarna med text på finner du en sten.
   |  |_D_|       |S| | Gå fram till stenen och håll en bomb ovanför
   | __/  \__   __   |_ | huvudet så kommer stenen explodera och blotta
   | |E | F |C |  |Q | P |R | | ett öga. Skjut ögat så dyker en tredje skatt-
   | |__| | |__|  |__| | |__| | kista upp, men denna innehåller en nyckel.
   |  \ _|_ /    \ _|_ /  | 
   |  | B |  ___  | A |  | Gå nu fram till kvinnan i hörnet (Nabooru) och
   |  |___|__|  |__|___|  | prata med henne. Svara det nedersta alternati-
   |      | A |      | vet på första frågan och vilket alternativ du
   |      |___|      | du vill på den andra. Då kommer du få krypa in
   |       |       | i hålet här. Följ det och du når ett rum (B)
   |              | med ett par Torch Slugs. Dessa måste besegras,
   |———————————————————————————| även om vanliga attacker inte riktigt biter på
                  dem. Kasta Deku Nuts och ha sedan ihjäl dem 
  med ett par hoppattacker. Då öppnas ett par dörrar härifrån. Börja med att ta
  den högra vägen. På så vis kommer du in i ett rum (C) med Gidbos. Besegra den
  första med två salvor Din's Fire och dra sedan i den bortre gravstenen. Tryck
  på switchen som visar sig så kommer ett galler falla på andra sidan. Ser du 
  stenen i andra änden av rummet. Denna ska du träffa med en Bombchu och det är
  faktiskt så enkelt att du bara behöver skicka ned en i hålet nedanför, så far
  den upp på andra sidan och träffar stenen. Ställ dig bakom den främre grav-
  stenen och rikta dig rakt mot stenen på andra sidan. Då kommer ett öga visa
  sig. Skjut detta och en bro formas åt dig. Bakom de andra stenarna finns ing-
  enting så hoppa på bron till andra sidan och besegra Gidbos med Din's Fire och
  du kan fortsätta in i nästa rum (D).
  
  I detta rum (D) ska du hoppa ut på den roterande plattformen och en Stalfos
  kommer fram. Besegra den med snabbhet. Precis när den håller på att slå ska du
  slå till. Annars kommer han ganska lätt falla av plattformen. Se till så att
  du inte gör det. När striden är över försvinner elden runt om och du kan hitta
  en fe i en kruka om du vill. Fortsätt in i nästa rum (E). Här inne ska du 
  börja med att dra undan gravstenen så att en switch blottas. Tryck på den och
  en gallerbro faller. Skjut ner alla Keese med slangbellan och besegra Anubis 
  med Din's Fire så kommer en skattkista fram. Den innehåller en nyckel så nu 
  ska du ha två stycken. Ta även kartan i stora skattkistan.
  
  Gå in i nästa rum och du kommer tillbaka till andra rum (B). Som du ser finns
  det ett litet hål här, men det är blockerat på andra sidan. Gör bara så att du
  skickar in en Bombchu i hålet så kommer stenen att sprängas och du kan krypa
  igenom. På andra sidan finner du en rostig switch (du kan inte röra den nu) 
  och en låst dörr. Lås upp och du bör ha en nyckel kvar. 
  
  Slå på switchen i följande rum (F) och en Like Like kommer falla ned. Försök 
  besegra den fort med snabba hugg. Klättra sedan uppför klätterväggen och du
  kommer upp till 2F. Här möter du en uppsjö av Baby Dodongos och en Beamos.
  Börja med att bomba Beamos och ha ihjäl småtingarna sedan. Då får du en kista
  med Bombchu. Titta sedan på väggen och du ser ett fastetsat stenblock. Skicka
  iväg en Bombchu mot detta så strömmar solljus in i rummet och aktiverar solen
  på golvet. Då dyker en kista upp på en höjd (kan du inte heller ta just nu).
  Använd din sista nyckel och gå in i nästa rum (G).
  
  Nu hamnar du i ett enormt rum (G) med en enorm staty. Navi kommer fokuera på
  statyn, men bry dig inte om det. Istället ska du hoppa ned på golvet och gå 
  till den västra delen av statyn. Här borde du se ett öga vilket du ska skjuta.
  Gör det och en skattkista med kompassen dyker upp. Strax bakom kompassen kan
  du se en dörr med ett infruset öga. Använd Din's Fire för att tina upp och 
  aktivera ögat och dörren under öppnas. Gå in i gången (A).
  
  Detta ligger faktiskt precis ovanför startrummet, därav A-beteckningen. Spring
  på tills du finner ett öga i ett hål. Skjut på ögat och en skattkista dyker 
  upp med en nyckel. Nu ska du ha en sådan. Gå tillbaka in i statyrummet (G) så
  gör dig bered på ett pussel som egentligen är mycket enkelt, men visade sig 
  vara det enda pussel i Master Quest som jag var tvungen att titta i en annan 
  guiden för att lösa (suck!). Har du INTE spelat Song of Time i rummet kan du 
  se en låda som ligger ovanpå ett tidsblock i sydvästra hörnet. Ställ dig på
  detta tidsblock och spela Song of Time för att ett annat ska dyka upp. Plocka
  upp lådan, hoppa till nästa block och spring sedan uppför trappan. Högst upp 
  kan du se hur Navi blir grön. Ställ ifrån dig lådan och spela Song of Time
  igen. Då dyker ännu ett tidsblock upp. Ta upp lådan, hoppa ut på blocket och
  hoppa sedan ned mot handen med den blå switchen. Ställ ifrån dig lådan och 
  dörren som leder åt sydväst på 3F öppnas. Gå in dit. Mitt misstag: jag spelade
  Song of Time innan jag såg var lådan låg (suck igen).
  
  Nästa rum är bara en korridor med eldkastare. Undvik eldkastarna smidigt och
  spring in i nästa rum (H). Här inne finner du massor av eld och snart också
  Red Bubbles. Dessa verkar i princip omöjliga att besegra som barn så prova 
  inte ens. Skjut på kristallswitchen för att släcka elden tillfälligt så ska
  jag berätta lite om blocken här inne. Varje block har en sol och då du drar
  ett block till solljuset händer alltid något. Vi stället upp det i en tabell.
   Blocket närmast solljuset   =  En Wallmaster försöker ta dig.
   Blocket näst närmast solljuset =  Dörren härifrån öppnas.
   Blocket bakom ovanstående   =  Skattkista med Recovery Heart dyker upp.
   Blocket närmast ingången    =  Ett block i taket dyker upp.
   Blocket närmast utgången    =  En Wallmaster försöker ta dig.
  Du ska alltså flytta på det tredje blocket för att ta dig härifrån. Blocket
  som dyker upp i taket leder dig till en Gold Skulltula när du återvänder som
  vuxen så försök dig inte på detta nu. Gå istället in i nästa rum och du når
  en korridor (I) med en Big Skulltula. Besegra den och lås sedan upp dörren med
  din sista nyckel. 
  
  Nu är det dags för en liten minibosstrid (J). Du kommer stå inför en ganska 
  mäktig motståndare vid namn Iron Knuckle. Gå fram till honom och slå honom för
  att väcka honom till liv. Den här killen kan ta äckligt mycket stryk och varje
  träff han får in tar fyra hjärtan av dig. Långt mer än någon annan du tidigare
  stött på, visst? Är du i närheten svingar han yxan, slår du honom kommer han
  nästan omedelbart svinga den. Gör så här för att aldrig bli träffad. Stå nära
  honom så att svingar och backa sedan snabbt så att han missar. Direkt där-
  efter gör du en hoppattack med svärdet och sedan direkt en backåtvolt. Har du
  gjort rätt kommer han påbörja en ny attack och missa. Så där ska du fortsätta
  i långa kedjor och han kommer aldrig träffa dig. Bara du ser till att jämt 
  göra attacken precis efter han svingat yxan. Skulle du få dåligt med energi 
  kan du ställa dig bakom en staty. Iron Knuckle kommer förstöra stayn och du
  får tre hjärtan. 
  
  Efter striden fortsätter du in i rummet bakom minibossens tron och du kommer
  hamna utanför Spirit Temple, på en av kolossens händer. Ugglan kommer direkt
  börja prata med dig för sista peppandet. Han vet om ditt tidsresande och ger 
  dig tipset att "vända bossarnas egen magikraft mot dem". En skattkista dyker 
  upp och den innehåller Silver Gauntlets som du kan förstå. Direkt efteråt bör-
  jar en sekvens som visar hur din nyvunna bekantskap Nabooru blir fångad av
  två stycken häxor. Hon skriker åt dig att fly för livet innan hon försvinner
  i en magisk virvel. Detta betyder att du nu måste använda Silver Gauntlets för
  eget bruk. Toppen! Med dessa handskar kan du lyfta på tunga, grå stenar och
  skjuta på ännu större stenblock som det i Spirit Temples ingång. Det passar
  dock bara en vuxen. 
  
  Nu ska du spela Prelude of Light så att du kommer till Temple of Time. Plocka
  upp mästarsvärdet och bli vuxen. Återvänd sedan till Spirit Temple och kliv in
  i det ännu en gång (A). Nu ska du titta rakt upp i taket och du kommer se ett
  stenblock fastkilat i ett hål. Ställ dig och vid den norra väggen i mitten och
  släpp ut en Bombchu så att den springer längst väggen, taket och spränger 
  stenen. Ställ dig sedan under hålet och titta in i hålet så kommer du se en
  Hookshot-markering. Skjut upp dig till denna. Därefter ska du börja skjuta på
  blocken här. Det går eftersom du fått Silver Gauntlets. På så vis når du dör-
  ren in till statyrummet (G). 
  
  I detta rum (G) kan du nu ta två helt onödiga skattkistor om du vill. Jag ska
  beskriva lite kort hur. För att komma upp till den sydöstra delen ska du 
  antingen spela Scarecrow's Song vid trappan eller springa uppför den sydvästra
  trappan och sedan använd Longshot på andra facklan på andra sidan. Spring upp-
  för sydöstra trappan och titta mot det nordöstra hörnet med Lens of Truth. 
  Använd Longshot för att komma till kistan som innehåller Recovery Heart. Hoppa
  sedan ned mot handen med trekraftstecknet och spela Zelda's Lullaby så kommer
  en skattkista med blå rupie dyka upp bakom lådorna på golvet. Onödigt!
  
  Nu ska du göra så att du klättrar uppför den lilla klätterväggen i sydvästra
  delen av rummet (G). Gå in i dörren på 2F och du kommer tillbaka till ett rum
  (F) du var i som barn. Lyser inte solljus på solen ska du spränga stenen i
  väggen med en Bombchu. Lyser det ska en skattkista ligga på en liten platå.
  Använd Longshot på skattkistan och du kommer upp till den. En nyckel innehå-
  ller den och nu ska du ha en sådan. Slå sedan till kristallswitchen och hoppa
  ned i hålet. Spring in i nästa rum här nere på 1F och du kommer hitta en 
  rostig switch (B). Slå till den med hammaren och en skattkista med en nyckel
  i kommer dyka upp på andra sidan väggen. Denna kan du bara ta som barn, även
  om detta är totalt ologiskt - då har det ju inte hänt! Detta vill jag att du
  ska göra på en gång, så spela Prelude of Light för att komma till Temple of
  Time. 
  
  Bli barn och återvänd till Spirit Temple. Du kommer förstås in i första rummet
  (A) så krup in i hålet åt höger och du kommer nästan omedelbart hitta skatt-
  kistan i nästa rum (B). Warpa tillbaka till Temple of Time och bli vuxen igen
  för att sedan komma tillbaka till Spirit Temple igen. Nu ska du ha två 
  nycklar. Från första rummet (A) ska du nu tillbaka till statyrummet (G). Det
  är ju bara att använda Longshot i hålet i taket du vet.
  
  Väl i statyrummet (G) igen ska du nu till sydöstra trappan och upp till 3F.
  Antingen Scarecrow's Song eller Longshot från andra trappan, du vet? Lås upp
  dörren här uppe och gå in i nästa rum. Du får först passera en korridor som du
  måste använd Longshot i och sedan når du ett annat rum (K). Nu kommer du till 
  ett annat pussel som är, om du ursäktar ordvalet, helt pucko! Först ska du 
  dock kasta bomber på alla fyra Beamos här och en skattkista med pilar dyker 
  upp. Nu till puckopusslet. Du står ett tidsblock på golvet och ett i taket. 
  För att detta ska fungera måste du göra exakt som jag skriver.
   1. Ställ dig vid det bortre block och spela Song of Time.
   2. Ställ dig närmare den blå switchen och spela Song of Time.
   3. Ställ dig vid det bortre blocket igen och se tills så att Navi fokuserar
     precis under blocket innan du spelar Song of Time.
  På så vis kommer det förmodligen ligga en låda på ett tidsblock som du ska 
  bära bort till den blå switchen. Då öppnas gallret till nästa rum. Gå genom
  dörren.
  
  I detta rum (L) kommer du genast bli attackerad av två Dinolfos, uppgraderade
  Lizalfos. Besegra dem om du vill. Skattkistan ska du slå på för att öppna 
  dörren åt höger (söder). Den innehåller bara is som fryser dig. Gå in i rummet
  som öppnades och du når en korridor (M) med en osynlig Floormaster. Ta fram
  Lens of Truth och besegra den och dess avkomma fort. Gå sedan in i nästa rum
  (N) och du kommer stå framför en ny miniboss. Också denna är en Iron Knuckle
  så besegra den på samma sätt som förut, även om det denna gång borde vara 
  mycket enklare. Öppna dörren till nästa rum och du kommer ut ur templet och
  hamnar på ökenkolossens ena hand. Här hamnar en stor skattkista med Mirror 
  Shield. Denna sköld kan reflektera ljus och energi. Gå tillbaka genom boss-
  rummet (N), genom korridoren (M) och du är tillbaka i rummet med Dinolfos och
  den konstiga skattkistan (L).
  
  Här inne (L) ska du nu gå fram till tidsblocket och spela Song of Time. Det
  kommer då placera sig vid dörren. Ställ dig i solljuset, ta fram Mirror Shield
  och rikta sedan ljuset mot solen på väggen. Stå ganska långt bak i solljuset.
  När du träffat solen kommer dörren öppnas. Ställ dig utanför solljuset och 
  spela Song of Time igen så kan du gå in i nästa rum (O). Här inne möter du en
  Gidbo som du lättast slår ihjäl med svärdet och han vaktade faktiskt Big Key.
  Nu är du, som du kan förstå, väl utrustad för bossen. Gå tillbaka in i rummet
  (K) åt väster, det med puckopusslet och fyra Beamos. Nu bör du ha en nyckel
  kvar, såvida du följt guiden och nu har du ett val. Som du vet har du inga
  Gold Skulltulas än och jag kommer nu leda dig till tre sådana och ett hundra
  rupier. Är du inte intresserad ska du hoppa över följande fem textstycken och
  fortsätta läsa sedan.
  
  Så du är intresserad av de där tre Gold Skulltulas och det andra? Då ska du 
  absolut inte lösa upp dörren här (K) utan behåll din enda nyckel till senare.
  Gå tillbaka till statyrummet (G) och plocka upp lådan ovan på tidsblocket i 
  sydvästra hörnet. Hoppa över till trappan och ta med lådan uppför. Spela Song
  of Time för att ta fram ett nytt tidsblock, hoppa sedan mot den blå switchen 
  på handen och placera lådan på den. Då öppnas den sydvästra dörren på 3F. 
  Samma som när du var barn alltså. Spring in i genom denna dörr, genom korrid-
  oren och du når rummet (H) med en massa eld. 
  
  Här inne (H) ska du flytta blocket närmast ingången till solljuset. Komihåg 
  att stänga av elden med kristallswitchen. När du dragit detta block till 
  ljuset kommer en plattform nära taket dyka upp. Den hamnar precis under den
  vita markeringen i taket. Sikta på markeringen med Longshot och du hamnar på
  plattformen, och kan således se en Gold Skulltula på en annan plattform. An-
  vänd Longshot för att ta den. Flytta nu på blocket som ligger till tredje 
  närmast solljuset för att öppna dörren härifrån. Spring tillbaka in is staty-
  rummet (G).
  
  Väl i statyrummet (G) igen har du säkert upptäckt tre stycken pelare med 
  facklor ovanpå. Du borde ha Fire Arrow vid det här laget, har du inte det
  läs i föremålsavdelningen hur du får det. Använd Fire Arrow för att tända alla
  tre facklor (stå nära mitten facklan) och dörren på 2F i sydöstra hörnet 
  kommer att öppnas. Använd Longshot på facklan i trappan för att komma hit och
  gå genom den nyss öppnade dörren. 
  
  Nu kommer du in i ett rum (P) med solljus och två Stalfos. Besegra båda två.
  En Wallmaster kommer förmodligen följa efter dig. Besegra den me. Ta sedan 
  fram Mirror Shield och sikta på de tre solarna. För att träffa de på sidorna
  måste du stå ganska långt fram i solljuset. För varje tänd sol kommer det ned
  en Wallmaster och när du besegrat alla öppnas gallret i golvet. Hoppa ned och
  du hamnar på 1F. Fortsätt in i nästa rum (A).
  
  Japp, nu är du tillbaka i startrummet, men på andra sidan vattenskölden. 
  Börja med den västra dörren här och du når ett rum (Q) med sand på golvet.
  Spela Zelda's Lullaby för att öppna dörren härifrån igen, bara så du vet. I 
  taket finner du din andra Gold Skulltula, använd Longshot. Så för skattkistan
  här inne. Hoppa ned i sanden och du kommer bli attackerad av massor av
  Leevers. Jag som trodde dessa endast fanns i Desert Colossus. Slå ihjäl dem en
  bra stund och du kommer tillslut få möta en riktigt biffig Leever. Denna skad-
  ar dig rejält och tål mycket stryk. Besegra den eller låt den fly så kommer
  en skattkista dyka upp. Använd Longshot för att få den och den innehåller en
  lila rupie, värd 50. Gå nu tillbaka till föregående rum (A). 
  
  Som du ser finns en låst dörr här inne och du ska ha en nyckel om du följt
  denna guide. Låste du upp dörren i puckopusselrummet (K) och således inte har
  någon nyckel kvar, kan du komma tillbaka hit när du hämtat en annan nyckel 
  senare. Har du en nyckel, lås upp och gå in i nästa rum (R). Detta rum blev 
  jag mycket konfunderad över och kan man klandra mig - i princip helt ny 
  problemlösning i spelet. Böjar med att slå ned den rostiga switchen med 
  hammaren för att öppna cellen under tidsblocket. Hoppa ned på golvet och bese-
  gra krigaren längst bort från sidan eller med pilar. Kliv sedan in i cellen du
  nyss öppnade och spela Song of Time så öppnas cellen med en Lon Lon Ranch-låda
  ovanför. Gå in i den cellen och spela Epona's Song så öppnas nästa. Gå in i 
  den spela Sun's Song, följande ska du spela Song of Storms och i den sista 
  Zelda's Lullaby. Då öppnas dörren in i nästa rum (S).
  
  Här inne kommer du möta nära nog ett dussin Big Skulltulas och en Gold Skull-
  tula. Använd Din's Fire för en snuskigt enkel match och plocka sedan upp 
  medaljen på väggen. Kistan innehåller femtio rupier. Nu har du tagit de tre 
  tulorna vi talade om, nu behöver du bara en nyckel till puckopusslet i rum K
  på 3F. Gå tillbaka genom okarinarummet och sedan till rum A. Spräng stenen här
  och det dyker upp en rostig switch. Ta först de två vita rupier som ligger här
  inne och slå sedan ned switchen med hammaren. Då faller vattenskölden tempo-
  rärt och i den ligger en tredje vit rupie. Ta den och hoppa in i västra delen
  av rum A. Spräng de båda stenarna nedanför för två till rupier och en skatt-
  kista med en nyckel kommer dyka upp. Denna nyckel ska alltså gå till rum K på
  3F. Har du redan låst upp den så är det rum R på 1F som du kanske vill komma 
  åt med denna nyckel. I sådana fall ska du sätta en Farore's Wind och sedan 
  välja "Return to Warp Point" och du kommer hamna precis bredvid den låsta 
  dörren. När du gjort det du vill göra här nere på 1F ska du alltså tillbaka 
  till statyrummet (G) och sedan upp till sydöstra hörnet på 3F för att komma in
  i rummet där du ska låsa upp (K), puckopusselrummet.
  
  Nu ska du alltså vara i rummet (K) med puckopusslet och fyra Beamos. Dessutom
  ska du ha en nyckel kvar. Lås upp dörren och kliv in i nästa rum (T). Här
  finner du en hög klättervägg som leder dig till 4F. Börja med att skjuta ned
  alla Fire Keese och klättra sedan uppför den rörliga väggen samtidigt som du
  samlar alla fem vita rupier. Räcker det som guidning? När du samlat alla kom-
  mer dörren högst upp att öppnas och du kan fortsätta in i nästa rumm (U). Här
  inne finner du en rejäl, låst dörr. En nyckel får du snart. Spela Zelda's
  Lullaby på trekraftstecknet så kommer dörren åt höger öppnas. Gå in hit.
  
  Nu kommer du in i ett rum som är direkt förbundet med statyrummet (G), så där-
  för är detta också rum G. Hoppa ned på golvet nedanför och börja rulla in i 
  lådor. I en av dem finner du en rostig switch som du ska slå ner med hammaren.
  Då öppnas en dörr. Gå in hit (V) och du finner massor av fiender och speglar.
  Innan du gör någonting här ska jag först leda dig till två Gold Skulltulas. 
  Som du kan se på kartan finns en skattkista här inne. Använd Lens of Truth för
  att se den och du får en nyckel. Gå tillbaka till den stora låsta dörren jag 
  nyss talade om och gå in hit (W). 
  
  Detta gäller alltså bara för två Gold Skulltulas (W). Du kommer få möta en 
  Iron Knuckle med svart rustning som jämt återbildas om du lämnar rummet. Som 
  du kan se finns det tre stycken stenstrukturer i rummet. Bakom två av dem sit-
  ter Gold Skulltulas. Det du nu ska göra är att ställa dig vid dessa strukturer
  och invänta din fiende. Han kommer då slå sönder strukturerna med sin feta yxa
  och du kan således få tag i tulorna. Det kan vara klokt att besegra fienden 
  också. Gå sedan tillbaka in i rummet med speglarna och fienderna (V) här på
  4F. 
  
  Väl där (V) ska du först besegra alla fiender för att göra processen lättare
  och sedan ska du känna till hela metoden bakom. Det finns två speglar. Den
  andra är omgiven av eld. Vid ingången finns en sol nära taket. När du reflek-
  terar ljus mot denna sol försvinner elden vid andra spegeln, men bara för en
  stund. Då ska du genast springa bort till den första spegeln, ta tag i hand-
  tagen och vrida den mot den andra spegeln. Sedan ska du snabbt springa till
  den andra och vrida den mot den stora spegeln i rum G. Förmodligen kommer du
  bli träffad av eld innan du är färdig, även om spegeln kommer hoppa på plats.
  
  Spring därefter in i rummet dit du riktade ljuset (G) och ställ dig i själva 
  ljuset. Framför dig borde du kunna se en sol på väggen. Använd Mirror Shield
  för att rikta ljuset mot solen och hela plattformen kommer sänkas ner i rummet
  med statyn. Nu kommer du se ett stenansikte framför dig. Rikta ljuset på det 
  och det fräts sönder (akta dig för Wallmaster). Du kommer se ett galler vilket 
  du ska sikta ditt Longshot på. Så har du bossdörren framför dig och det är 
  bara att gå in.
  
                   Häxsystrarna
                    TWINROVA
  
  Du kommer först få se hur häxorna dyker upp och bussar en Iron Knuckle på dig.
  Strax börjar striden, men stannar upp eftersom minibossen behöver en yxa. Kul
  detalj. Även om denna Iron Knuckle ser annorlunda ut beter den sig precis som
  de andra så ha ihjäl den på samma sätt. Det kan vara klokt att ha bort pelare
  ifall du har dåligt med energi. När plåtsaken är besegrad kommer du se hur
  Nabooru faller ur rustningen. Taskigt sätt att spendera de senaste sju åren.
  Precis när hon ska till och fly kommer häxorna fram och är nedriga mot henne 
  igen. Fortsätt fram tills du når den riktiga arenan. Klättra upp och systrarna
  dyker upp.
  
  Så här kommer striden se ut. Systrarna kommer (nära nog) varannan gång ladda
  upp en attack. Koume, den röda, laddar upp en eldattack och är känslig mot is; 
  Kotake, den blå, laddar upp en isattack och är känslig mot eld. Z/L-fokusera
  på den som laddar upp en attack och ställ dig långt ifrån häxan. Flyger den 
  andra häxan inom ditt synfält så ska du precis innan attacken utförs byta 
  fokusering till henne. Håll upp Mirror Shield och attacken kommer reflekteras 
  mot den du fokuserar på. Ifall du råkar missa att skölda en attack, då måste
  du snabbt flytta på dig. När du träffat systrarna typ tre gånger var kommer de
  förenas till en grotesk hybrid.
  
  Denna hybrid är mycket enklare än de andra och därför väldigt tråkig. Håll upp
  skölden mot henne och vänta tills hon attackerar. Antingen skickar hon iväg
  en isattack eller eldattack. Tar du emot en sådan attack med skölden börjar 
  den blinka, tar du emot två av samma sort blinkar den mer och tar du emot den
  tredje skjuter skölden en energistråle. Träffas skölden av is när den är upp-
  laddad med eld nollställs den och vice versa. Därför ska du flytta på dig 
  ifall häxan skjuter fel typ av stråle mot dig. Flytta på dig en bra bit. När
  du träffar henne med en trefaldigt uppladdad sköld bedövas hon och du kan gå
  fram slå henne med svärdet. Tretton slag med mästarsvärdet tål hon och sedan
  är det slut. 
  
  
                ======================
                = 6.10 Shadow Temple =
                ======================  
   |——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
   | B1               | B2 ___    | A. Till B       |
   |       __         |  | D |    | B. Till A       |
   | ___    |F_|        |  |___|    | C. Nyckel       |
   | | G |_ ___  _|_   _____   |   _|_    | D. Till Q, kartan   |
   | |___| | E |_| E |____| A |___ | ___| B |_____ | F. Kompassen     |
   |    |___|¯|___| __|_____|  |  |___| |¯¯ | G. Tempelföremålet  |
   |          |       |   |  | H | I. Kista med pilar  |
   |          |       |   |C|    | J. Kistor med Recovery|
   |                 |   ¯     |  Heart och nyckel  |
   |——————————————————————————————————————————————————| K. Gold Skulltula och |
   | B3         _______________       |  kistor med blårupie|
   |       _______/        \________   |  pilar och nyckel  |
   | __    |       Q         |  | L. Kista med blå rupie|
   | |T_|    |  ___         ________|  | M. Kista med röd rupie|
   |      |  |  \_______________/ |     | O. Nyckel, G Skulltula|
   |      |___|                 | P. G Skulltula, kistor|
   |            __            |  med pilar, blårupie|
   |            |M_|       H|    | Q. Nyckel, G Skulltula|
   |               __________/—/ __  | S. Kista med pilar  |
   |              |     |  | |  | T. Nyckel       |
   |              |  I   | /—|J |  | U. Skattkistor med Big|
   |             __|     |_| |__|  |  Key och blå rupie |
   |            _| |____________|    | V. Till bossen, Gold |
   |                         |  Skulltula     |
   |——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
   | B4   _      _______________       | 
   |    |U|  _______/        \________   | Detta är alltså Master
   | __  _|_ |       Q         |  | Quest, men det lär du 
   | |T_|_| R |_|  ___         ________|  | knappt märka. ^_^ Ja då
   |   |___| |  |  \_______________/  |    | sätter vi väl igån. När
   |    |  |___|           __|P|_   | du först kommer in i
   |    |S|  _|_    __  _/——————|N___|O|   | templet ska du använda
   |    ¯  | V |   |M_|—|L_|         | Longshot för att ta dig
   |      |___|      _|________      | över hålet och sedan 
   |              |     |     | gå rakt igenom den o-
   |              |  I   |     | solida väggen. Kom ihåg
   |          ___  __|     |_     | att du måste ha Lens of
   |          |_K_|_| |____________|    | Truth för att klara de-
   |                         | tta tempel. Nu kommer
   |——————————————————————————————————————————————————| du in i det första (A).
  
  I detta rum (A) ska du använda Lens of Truth och titta på pelarnas toppar. 
  Endast en av dessa har en döskalle. Knuffa på statyns platta så att statyn 
  pekar mot denna pelare och gallret längre bort dras upp. Flyttar du statyn fel
  ramlar du ner i stupet. Nu behöver du Fire Arrow och har du inte detta föremål
  av någon outgrundlig anledning, se föremålsavdelningen. På den östra väggen 
  kan du se två facklor. Skjut detta med Fire Arrow och en plattform kommer for-
  ma en bro åt dig. Hoppa över till dörren och följ gången så kommer du faktiskt
  ner till 2F (B). I detta rum kan du roa dig med att spränga Beamos och spela 
  Song of Storm om du vill ha mer energi. Använd Lens of Truth för att se 
  igenom väggarna på sidorna och öppna sedan dörren på höger sida för att komma 
  in i ett litet rum (C). Besegra mumierna med snabba svärdshugg eller Din's 
  Fire och du får en nyckel. Du ska ha en nu. 
  
  Gå tillbaka in i föregående rum och fortsätt in i det som ligger mittemot (D).
  Här inne ska du besegra alla Skulltulas och dessutom ta alla vita rupier. Du 
  finner två rupier mitt på golvet och två stycken bakom Skulltulor. När du 
  besegrat alla Skulltulor öppnas en cell där du finner sista rupiern. I den 
  stora skattkistan här inne finner du kartan. Än är du inte färdig här inne. 
  Gå till nordöstra hörnet av rummet och ta fram Lens of Truth. Du kommer se ett
  stort hål i golvet. Hoppa ned i detta och du kommer hamna i en cell på B4 (Q).
  Ta fram Lens of Truth igen så ser du en Skulltula och en skattkista. Skatt-
  kistan innehåller en nyckel. Nu ska du ha två stycken och det är dags att 
  traska tillbaka till första rummet (A).
  
  Väl i första rummet av templet (A) ska du ta fram Lens of Truth och se dig 
  omkring. Du borde kunna se en stenvägg med hjälp av lensen. Spräng denna med
  bomber och lås sedan upp följande dörr. Nu ska du ha en nyckel kvar och be-
  finna dig i ett rum (E) med dödskallar på väggarna. Ta fram Lens of Truth igen
  och du kommer se en gång som leder till ett annat rum. Gå in hit (F) och bese-
  gra de fyra ReDeads som står här med snurrattacker eller Din's Fire. Då får du
  kompassen. Gå tillbaka in i föregående rum (E) och ta fram Lens of Truth igen.
  Du kommer strax få se ett par tidsblock som du lättast tar bort med Song of 
  Time. Fortsätt följa gångarna och du kommer strax få se tre ögonswitchar. Två
  av dem är fientliga, medan den i mitten är riktig. Skjut den mittersta med en
  pil så kommer en blockering försvinna. Använd Lens of Truth så ser du vart du
  ska. 
  
  Gå in i följande rum (G) och du får ta itu med en minibosstrid. Dead Hand, 
  samma nisse du mötte i Bottom of the Well, kommer vilja ta itu med dig. Du 
  kommer ihåg strategin? Låt en hand greppa dig och slå honom sedan i huvudet 
  upprepade gånger. När striden är över får du Hover Boots. Japp, du får tem-
  plets föremål så här tidigt. Dessa skor är nära nog meningslösa eftersom att 
  de har ett sådant väldigt smalt användningsområde. Med dem kan du sväva korta
  tider i luften och således hoppa längre. Dessutom kan du stå på taggar en 
  liten stund. Spring nu tillbaka genom dödskallekorridorna (E), igenom första 
  rummet (A) och sedan följer du korridoren ned till B2 (B). Spräng den östra
  väggen här inne och lås sedan upp dörren med din sista nyckel. 
  
  Följ korridoren (H) bakom och undvik fienderna så kommer du strax ned till B3
  och ett riktigt stort rum (I). Undvik giljotinerna och hoppa över till platt-
  formen med två Beamos. Plattformen direkt till vänster om denna är osynlig så
  hoppa över dit på en gång innan Beamos skadar dig alltför mycket. Strunta i
  det infrysta ögat just nu, utan ha Lens of Truth framme och hoppa från platt-
  form till plattform till du når den sydöstra dörren. Gå in i nästa rum (J).
  
  Här inne kommer du inte se två sablar, men tar du fram Lens of Truth så gör
  du det. Det finns tio stycken vita rupier, varav nio på golvet, och alla ska
  du förstås ta. För den som svävar i luften ska du spela Song of Time så att 
  ett tidsblock dyker upp. Samma sak gäller för det hjärtan som svävar in andra
  hörnet av rummet. När du tagit alla tio vita rupier kommer en cell öppnas och
  du kan gå in i den. Den vänstra skattkistan innehåller bara en blå rupie medan
  den högra, som du endast kan se med Lens of Truth, innehåller en nyckel. 
  
  Gå tillbaka in i stora rummet (I) och hoppa bort till hörnplattformen framför
  dig. På ena sidan finner du en fryst ögonswitch. Ställ dig på den osynliga 
  plattformen bredvid och skjut en eldpil på ögat och massor av vita plattformar
  kommer dyka upp längre bort. Hoppa bort till de två Beamos och du når dessa
  plattformar. Följ dem ned till några fler vita rupier. Tar du alla (använd 
  Longshot i taket) får du bara en skattkista med pilar i. Gå bort till galler-
  dörren med en kristallswitch bakom. Slå bara mot switchen så öppnas gallret
  och du kan fortsätta in i nästa rum (K), ett rum med feta spiksaker.
  
  Ta fram Lens of Truth på en gång och du borde kunna se ett block intjorvat i
  väggen precis bredvid spiksaken. Skjut detta block mot spikarna och den
  kommer fungera som ett paraply. Skjut på blocket tills den fångar upp båda 
  spiksakerna. Nu kan du lugnt utforska cellerna här. Den ena innehåller en Gold
  Skulltula och den andra en skattkista med pilar. Därefter ska du dra i blocket
  åt väster tills det tar stopp. Då ska du klättra upp på det så att du kan 
  klättra över den ena spiksaken. Där hittar du en till skattkista (blå rupie)
  och en switch som aktiverar ännu en skattkista. Hoppa över (eller Hookshota) 
  till den sista skattkistan där du finner en nyckel. Nu är det jätteviktigt att
  du har två nycklar. Har du inte det, läs om rum D ovan. 
  
  Spring tillbaka in i det stora rummet (I) med dina två nycklar och bege dig nu
  mot den nordvästra delen av rummet. Ta fram Lens of Truth och Hover Boots för
  att sedan flyta ut mot den rörliga plattformen. Flyt sedan vidare mot låsta
  dörren och lås upp. Du ska ha en nyckel kvar nu. Gå in i nästa rum (L) och du
  ser massor av vita rupier och dessutom två ReDeads. Besegra dina kära zombier
  och du får en skattkista med en blå rupie. Nu till de tio rupierna. Använd 
  Hover Boots för att ta den som ligger på taggarna. Använd hela tiden Lens of
  Truth för att se alla Hookshot-markeringar. Stå under vissa rupier och sikta
  (medan du använder Lens of Truth) på markeringarna på väggarna. Sikta också på
  markeringarna i taket. Hoppa från plattformen med den låsta dörren mot rupier 
  medan du bär Hover Boots. 
  
  När du tagit alla rupier öppnas dörren öppnas och ett plattformar dyka upp.
  Dörren till vänster leder in i ett nästan helt meningslöst rum (M) där du får
  en skattkista med en röd rupie om du besegrar båda Stalfos. I rummet med de
  tio rupierna som du nyss tog ska du nu sikta på en av markeringarna i taket
  för att landa på ett av de lägre blocken. Använd sedan Hover Boots för att 
  hoppa över till den låsta dörren. Lås nu upp med din sista nyckel och gå in i
  nästa rum (N).
  
  I följande rum (N) kommer du vara tvungen att springa mot fläktar. Sätt på dig
  Iron Boots och det blir ganska enkelt. Undvik fiender och när du når ett hål
  i marken ska du använda Longshot på en stock i taket på andra sidan. Denna 
  "korridor" mynnar ut i ett större område där du ska fortsätta ha Iron Boots 
  tills du når bortre dörren. Öppna och gå in i nästa rum (O). Här inne kommer
  du se gäng zombier som får ut någonting av tavlan inte jag får. Slå ihjäl dem
  alla med svärdet eller Din's Fire för säkerhetsskull och ta sedan Gold Skull-
  tulan på tavlan. Ta fram Lens of Truth och du kommer hitta en skattkista med
  en nyckel. Gå tillbaka ut till fläktarna (N) och ta fram Lens of Truth. Till
  höger borde du kunna se ett fack i väggen. När närmaste fläkten blåser ska du 
  sätta på dig vanliga skorna eller Hover Boots för att sväva ut till facket. 
  Här finns en dörr så att du kan komma in i nästa rum (P).
  
  I detta rum (P) kommer du träffa två mumier. Spela Sun's Song om du får pro-
  blem. Besegra dem båda och en skattkista med en blå rupie. Spräng jordhögen i
  sydöstra hörnet och använd sedan Lens of Truth för att hitta en skattkista 
  (pilar) här. Spräng den norra högen för en Gold Skulltula till. Lås upp norra
  dörren för att komma in i nästa rum (Q). Nu kommer du in i ett giantiskt rum,
  det största dunegon-rum i hela spelet. Till höger finner du ett block. Dra 
  detta block och du kommer upptäcka en klättervägg bakom. Klätterväggen leder 
  dig till rum D på B2 och är alltså bara en genväg. Dra blocket fram till 
  stegen vid dörren och klättra sedan uppför den. 
  
  Här uppe finns ett skepp, men vänta lite innan du kliver ombord. Titta väster-
  ut och du borde kunna se några Recovery Hearts och en grön Navi. Om du vill 
  kan du spela Scarecrow's Song och använd sedan Hookshot på fågelskrämman som
  dyker upp. På så vis får du tyvärr bara Recovery Hearts. Hoppa nu ombord på 
  det spöklika skeppet och spela Zelda's Lullaby på trekraftstecknet. Nu kommer
  skeppet segla över hela rummet till andra sidan och du kommer få möta en 
  Stalfos under tiden. Besegrar du den fort kan det komma en till. När du seglat
  till andra sidan och ser att det finns land ska du genast hoppa av, eftersom 
  skeppet kommer förlisa.
  
  Titta över på andra sidan och du kommer se enorm staty med en fågel på. Skjut
  en pil på någon av bombblommorna under den och hela statyn kommer falla och 
  bilda en bro åt dig. Kliv över bron till andra sidan och vänd dig sedan om för
  att se en Gold Skulltula ungefär där fågelstatyns näbb slog ner. Longshot räc-
  ker enda dit. Gå nu fram till tidsblocket vid det andra statyfästet och spela
  Song of Time för att upplösa det. Nu kommer du se vad den dolde: en ögonswitch
  Skjut ögat och ett torn kommer växa upp på en plattform ganska högt ovanför
  dig. Använd Longshot för att komma upp till plattformen och tryck på switchen
  här upp. Nu kommer dörren som vätter åt väster att öppnas. Spring över statyn
  till andra sidan (hoppa upp på statyn från sidan) och gå in i dörren som öpp-
  nades. 
  
  Således når du ett rum (R) med massor av väggar. Ta fram Lens of Truth och du
  ser dem. Var försiktig med Blue Bubbles och den förfärliga Like Like. ^_^
  Börja med att gå till det södra rummet (S). Här inne kommer du stöta på en 
  Dead Hand, men i lite udda utförande. Striden är förresten valfri. Vill du 
  slåss ska du ta fram Lens of Truth och du kommer någonstans se en skugga i 
  rummet. Sätt en bomb eller bombblomma där och Dead Hand dyker upp. Slå honom
  och upprepa processen till han dör och lämnar efter sig en skattkista med 
  pilar. Gå tillbaka in i föregående rum (R) igen och ta denna gång vägen dörren
  åt väster (T).
  
  Här inne står tre stycken skallar som rör på sig. Bakom dem ligger en nyckel
  och har du lust kan du kasta lite bomber i skallarna. Två ger dig bara åter-
  uppfyllande saker, men om du spränger alla tre får du rejält med rupier. De är
  ganska enkla att träffa, bara kasta i Bomb Flower när de far förbi. När du är 
  färdig med detta går du tillbaka in i föregående rum (R) igen och denna gång
  är det dags för norra dörren (U). Här kommer du upptäcka hur två stycken trä-
  väggar försöker pressa dig. Använd bara Din's Fire för att förstöra dem. Då 
  kan du hitta två zombier vid två kistor. Av den ena får du Big Key och av den
  andra, ja naturligtvis, en blå rupie. Dessutom ska du se upp för fladdermössen
  du satte eld på med Din's Fire. 
  
  Spring nu tillbaka till det enorma rummet med båten (Q) och spring över statyn
  du tidigare fällde. Spring sedan genom södra dörren vilken leder dig till 
  rummet (V) innan bossen. Använd Lens of Truth och Hover Boots för att sväva
  från plattform till plattform. När du kommer fram till bossdörren ska du inte
  gå in till bossen på en gång utan helst först ta Gold Skulltulan bredvid. 
  Sväva över till plattformen på din högra sida och använd sedan Longshot. Så
  enkelt är det. Spring sedan in till bossen.
  
               Den Bestaliska Skuggvålnaden
                   BONGO BONGO
  
  Först måste du hoppa ned i ett hål för att landa på en smått enorm trumma. 
  Därefter gör den slaginstrumentsälskande bossen sin entré. Själva bosstriden
  är faktiskt bland de enklaste i spelet. För att kunna se honom måste du hela
  tiden använda Lens of Truth. Hans händer kommer börja attackera dig. Försök
  Z/L-fokusera på dem fort och sedan skjuta dem båda med pilar. Attackerar de 
  dig ska du hoppa undan för att undvika. När både är borta kommer Bongo Bongo
  titta och då måste du ha Lens of Truth framme. Skjut Bongo Bongo snabbt i ögat
  eftersom att han kommer attackera med ramningsattack på en gång. Sedan är det
  bara att slå honom. Upprepa denna process tills bossen är borta. Blir du av-
  skjuten från plattformen och inte kan komma upp måste du springa runt tills 
  du hittar ett lämligare ställe att kliva upp.
  
  
              ==============================
              = 6.11 Inside Ganon's Castle =
              ==============================
  
  Detta är ingen vanlig dungeon, men ändock har den förändrats till Master 
  Quest. På grund av dess okomplicerade design struntar jag i att skriva en 
  ASCII-karta. När du kommer in i slottet ska du börja med att besegra alla 
  fiender i första korridoren. Besegra skallarna med pilar och slå statyerna 
  med svärdet. Klå sedan Iron Knuckle som du alltid gjort och du får gå in i 
  nästa rum. Då kommer du in i ett stort rum med en fet energibarriär. Från sex 
  stycken dörrar här inne skjuts energistrålar. Dessa sex representerar ett 
  tempel och har därför samma tema som de har. Till och med Light Temple är med,
  trots att du inte varit där och det ligger i Sacred Realm. Du får nycklar och 
  ett föremål i vissa av dessa rum som du behöver i andra. Därför är det viktigt
  att du följer min rutt genom rummen. I Spirit-delen finner du föremålet du 
  behöver för Fire och Light; och du finner nycklar i Forest, Spirit och Shadow
  som du behöver i Ice och Light. Alla är beroende av varandra.
  
  Spirit (orange)
   I detta rum ska du för säkerhets skull börja med att besegra fienderna. 
   Titta sedan mot ingången och du kan se en ögonswitch ovanför. Skjut den och 
   en Iron Knuckle kommer fram. Denna Iron Knuckle ska du locka fram till sten-
   strukturen i mitten så att han slår sönder den. Under strukturen finner du 
   en rostig switch du ska slå ner med hammaren. Då öppnas dörren härifrån. Gå
   in i nästa rum. I följande rum får du direkt möta en skalle du bör skjuta 
   ner. Du kommer hitta en skattkista här inne med Bombchu. Som du ser finns 
   det ett hål längst upp i gallerväggen och dessutom en kristallswitch på 
   andra sidan. Du ska skicka iväg en Bombchu genom hålet för att kunna träffa
   switchen och för att lyckas måste du stå vid väggen, på motsatt sida av 
   gallerväggen. Då kommer Bombchu explodera precis i rätt ögonblick och öppna
   dörren åt dig. 
  
   Slå ihjäl zombierna och mumierna i nästa rum, skjut sedan en eldpil på nätet
   i taket. Då strömmar ljus in i rummet. Ta fram Mirror Shield och reflektera
   sedan ljus mot alla solar i rummet. Varannan sol ger skattkistor och dessa 
   innehåller Gold Gauntlets, nyckel och två hjärtan. En sol gör så att en 
   Wallmaster kommer fram och notera att du måste ha Gold Gauntlets och nyckeln
   för att klara spelet. Hur kommer du in i nästa rum då? Jo, du reflekterar 
   ljus på Spirit-symbolen ovanför utgången. Bakom finns nämligen en solsymbol
   så dörren öppnas således och du kan fortsätta in i nästa rum där du klarar 
   Spirit-delen.
  
  Gold Gauntlets
   Med dessa kan du lyfta stenbumlingen som blockerar Light-rummet. Dessutom 
   kan du gå ut ur slottet och sedan gå till det östra hörnet för att lyfta
   bort en här. Bakom stenen finner du en Stor Fe som kommer ge dig dubbelt så
   hög stryktålighet. Allt kommer härmed bara ta hälften så mycket på dig. Den
   sista stora stenen finns inuti i Fire-rummet.
  
  Forest (grön)
   När du kommer in hit ska du först besegra Stalfos så att dörren öppnas, 
   sedan ska du fixa dig din andra nyckel. Använd Longshot på facklans sida
   och vandra sedan med Iron Boots bort till nyckeln. Gå in i nästa rum. I två
   av fläktarna här inne finner du ögonswitchar. Skjut den ena med pil och den
   andra med eldpil och du får två skattkistor med pilar och bomber. För att 
   komma bort till plattformen med staty och Beamos ska du sätta på dig Hover
   Boots och hoppa mot den när fläkten på vänster sida blåser. När du landar på
   plattformen bör du sätta ut en bomb på en gång för att spränga dina fiender
   och använd sedan skölden för att undvika deras attacker. 
   
   Därefter kan du roa dig med att spränga de andra Beamos och sedan hoppa fram
   till utgången. På höger sida finns en fläkt med en Beamos framför. Spräng 
   denna Beamos och vänta tills fläkten stannar innan du hoppar över till 
   plattformen där han stod. Sätt genast på dig Iron Boots för att försvara mot
   blåsten och spela därefter Song of Time två gånger. Då kommer tidsblocket 
   släppa ner en staty på den blå switchen och dörren öppnas. Gå in i nästa rum
   och det är klart.
  
  Water (blå)
   För att klara denna avdelning behöver du en nyckel. I första rummet bör du
   sätta igång med att besegra alla tre Freezards. I ett av hörnen i rummet 
   finns en hand. Om du slår på väggen bakom handen kommer en kristallswitch 
   aktiveras och den blåa flamman blottas. Använd flaskor på elden och du kan 
   sedan släppa ut Blue Fire på den röda isen. Skattkistan innehåller bara en
   röd rupie, men du däremot måste du ta bort isen vid dörren. Lås upp dörren
   och du borde ha en nyckel kvar. Ta med dig minst en flaska Blue Fire och gå
   in i nästa rum.
  
   Här inne möter du fyra olika typer av fladdermöss: vanlig, is, eld och 
   osynlig. Säkrast är att ha ihjäl dem på en gång. Det finns fem vita rupier
   här och alla måste du ta för att kunna öppna nästa dörr. Flytta INTE på 
   något block. Den första finner du i gropen, den andra i ett fack på höger 
   sida, för den tredje måste du hoppa mellan blocken och för den fjärde ska du
   använda Hover Boots så att du kan sväva ut till den. För den femte måste du
   flytta på blocken. Börja med att skjuta det övre blocket åt höger och sedan 
   ned så att det hamnar i gropen. Skjut sedan det andra blocket åt höger, 
   upp och väntster. Kliv upp på det och du når den sista rupiern, vilken du 
   måste använda Blue Fire på. Nu öppnas dörren, men här täcks det också av 
   Blue Fire. Gå tillbaka in i föregående rum och blocken kommer nollställas. 
   Gå in i blockrummet igen (med Blue Fire) och skjut ett av blocken till ut-
   gången. Stå på blocket och släpp ut elden så kommer du in i nästa rum och 
   således blir färdig.
  
  Shadow (lila)
   Detta rum är lite speciellt. Börja med att skjuta en pil på skallen och 
   sikta sedan en pil på bombblomman på plattformen långt där borta. En skatt-
   kista dyker upp, vilken du ska skjuta dig till med Longshot. Öppna den för 
   pilar. Ta sedan fram Lens of Truth och du kommer se en plattform som rör på
   sig. Hoppa över till den med Hover Boots på fosingarna och ta den första 
   vita rupiern. Hoppa över till plattformen med bombblomman för nästa och 
   fortsätt sedan till nästa riktigt solida plattform med en Beamos på.
  
   Bomba Beamos och du får den tredje. Bredvid finner du en lite fackla. Tänd 
   den med Fire Arrow och en liten plattform kommer bilda bro åt dig för nästa
   stora plattform. Vänd dig om kommer se en ögonswitch på sidan av föregående
   plattform. Skjut den för en skattkista med din tredje nyckel, även om du 
   bara ska ha två nu. Ta fram Lens of Truth och du kommer se en bro till den 
   sista Beamos. Spräng denne för din fjärde rupie. Vid gijotinen ser du den 
   sista och kom ihåg att använda Lens of Truth här också. För att komma under
   gijotinen ska du vänta tills den står högst upp och helst använda Hover 
   Boots. Gå in genom dörren som öppnades och det var allt.
  
  Fire (röd)
   Här inne måste du ha Gold Gauntlets, bara så du vet. Dessutom ska du samla
   vita rupier. Sätt på dig Goron Tunic och hoppa sedan över till platt-
   formen som rör sig. Följ den till fyra andra i kvadrat. En av dessa fung-
   erar som en hiss upp till en vit rupie. För att få själva rupiern, måste du
   hålla Z/L intryckt och sedan bakåtvolta upp på juvelen. Akta så att du inte
   voltar av plattformen bara. Sätt på dig Hover Boots och sväva iväg till 
   plattformen med Torch Slugs och den enorma stenen. Har du Gold Gauntlets kan
   du enkelt lyfta på detta block och det måste du göra för en senare rupie. På
   den rörliga plattformen bredvid kommer du hitta nästa rupie. Följ den rör-
   liga plattformen till nästa plattform och du får ännu en rupie. 
  
   Framför dig kommer du nu se ett antal bruna block och en vit rupie på sten-
   bumlingen du nyligen kastade. Hoppa till det andra blocket från vänster och
   du blir upphissad i luften. Därifrån ska du helt enkelt hoppa ned på rupien
   på stenblocket och du får den enkelt. Hoppa tillbaka till hissblocket och 
   titta nu bort mot Beamos bredvid det enorma stenblocket. För att komma dit 
   bort måste du börja hoppa mot plattformen när det bortre rörliga blocket är
   på väg till dig. Detta kräver timing av dig. Väl där ska du spränga Beamos 
   och lyfta på blocket så får du din sista vita rupie. Utgången kommer öppnas
   och ett torn dyker upp bredvid. Hoppa tillbaka till hissblocket och använd 
   Longshot därifrån för att på säkert sätt nå utgången och ditt mål. 
  
  Light (ljus)
   För att komma in hit måste du ha Gold Gauntlets (Spirit-delen) och flytta på
   blocket, dessutom måste du ha två nycklar vilka du hittar i flera av de 
   andra avdelningarna. I första rummet ska du bara besegra några riktigt enkla
   fiender för att kunna fortsätta. I nästa rum kan du spela Zelda's Lullaby på
   trekraften om du vill för en skattkista med ett litet hjärta. Annars är det 
   bara att låsa upp dörren med din ena nyckel. I rummet därefter måste du 
   spränga Beamos, eftersom det finns eldväggar. Kasta en bomb precis innan den
   sprängs för en enkel kill. Sikta sedan Longshot på markeringen i taket och 
   lås upp dörren med din sista nyckel. I nästa rum kan du tro att det är det
   sista, men använder Lens of Truth kan du se att de är blockerat. På ena 
   facklan finner du en Skullwalltula utan battle-musik av någon outgrundlig,
   Gold Skulltula-relaterad anledningen. I den andra facklan finner du dock en
   kristallswitch som bara är att slå med svärdet. Då öppnas porten till det
   sista rummet. Nu är du färdig även här.
  
  När du slagit ut alla sex ställen kommer barriären runt tornet lossna och du
  kan gå in. Detta torn är precis identiskt med vanliga versionen, men jag an-
  vänder mig ändå av samma text för att det är mer praktiskt. Gör dig bered på 
  en del strider. Spring först uppför trappan med brinnande fladdermöss. I följ-
  ande rum får du möta två stycken Dinolfos, smått uppgraderade Lizalfos. 
  Attackera dem frenetiskt och var snabb med skölden. Fortsätt uppför fler 
  trappor och du får möta två Stalfos härnäst. Försök slå dem när de just slagit
  mot dig eller avbryt deras attacker med Deku Nuts, det gamla vanliga. Efter 
  striden får du Big Key. Ännu fler trappor och du kommer till en vit och en 
  svart Iron Knuckle. Slå inte på den andra förrän du besegra den första. Kom
  ihåg att bara slå mot dem när de själva precis missat dig. Hoppattacker med 
  Biggoron Sword är bäst. Fortsätt uppför följande trappor och använd Big Key på
  dörren. Du möter inte Ganondorf än utan i detta rum får chansen att fylla på 
  förråd för pilar och magi. Fortsätt uppför ännu fler trappor och det är änt-
  ligen dags. Musiken är stark, det är ljust överallt och det är dags att spara.
  Gå sedan in.
  
               Den Stora Kungen av Ondska
                   GANONDORF
  
  Nu är det dags att möta honom, din Nemesis. Först kommer han spela oriel och
  tala högtravande och sedan beordrar han er att lämna tillbaka trekraftdelarna.
  Striden börjar strax därefter, men denna gång får inte Navi vara med - den 
  onda kungens magi är för stark. Ganondorf kommer för det mesta skjuta vanliga
  energibollar mot dig. Dessa ska du skjuta tillbaka med ditt svärd. Bolla med
  energibollen tills bossen blir träffad. Då ska du skjuta honom med en ljuspil.
  När du träffat honom med den kan Navi fokusera och du kan hoppa fram och slå
  honom. Tre till fyra slag kan du få in. Med mästarsvärdet krävar han hela 
  tjugo slag för att duka under. Du kan faktiskt också använd Biggoron Sword.
  
  Ibland kan Ganondorf fördärva plattformen du står på. Se då bara till att inte
  stå där det är grönt. Ramlar du ner kommer du till rummet under och kan åter-
  ställa magi och energi. Jag rekommenderar dock att du från början har några 
  feer med dig samt en Green Potion. Ganondorf har också en mycket fet attack 
  som slukar fem hjärtan från dig ifall den träffar. Starkast i spelet. För att
  reflektera den ska du hålla B-knappen intryckt för att ladda upp en virvel-
  attack. Kom bara ihåg att släppa knappen i rätt sekund. 
  
  När Ganondorf tagit sitt sista andetag kommer han i ett sista försök krossa 
  hela tornet. Du och Zelda har tre minuter på er att springa nedför till säker-
  heten. Skulle du mot all förmodan misslyckas kommer du bara börja om där 
  Ganondorf besegrades. Följ bara efter Zelda och hon kommer öppna alla stängda
  portar. På ett ställe kommer hon bli tillfångatagen av Stalfos. Dessa måste du
  besegra fort (använd Biggoron Sword) eftersom att de återupplivar varandra.
  Annars kan jag inte komma på några särskilda svårigheter. När ni nått utgången
  kommer hela slottet falla samman och ni kommer förstås bli glada. Ändå hör ni
  något ljud från ruinerna. Gå och se efter...
  
                    GANON
  
  Jo, Ganondorf hoppar faktiskt upp ur ruinerna och förvandlar sig till det 
  ohyggliga monstret Ganon. Ganon har feta treuddar som slukar fyra hjärtan av
  din energi. I vredemod kommer han slå bort ditt mästarsvärd till där Zelda 
  står och han kommer dessutom avskilja dig från henne och svärdet med en eld-
  vägg. Nu kommer Navi hjälpa dig dessutom. Undvik attackerna hela tiden - de är
  inte roliga. När monstret inte attackerar utan bara blottar sitt tryne, ska du
  skjuta honom med en ljuspil. Då kommer han paralyseras och Navi fokusera på
  hans svans istället. Gå fram och slå svansen med antingen hammaren eller 
  Biggoron Sword. 
  
  Efter tio slag med hammaren eller fem med svärdet kommer han tillfälligt 
  falla. Då ska du snabbt springa bort till Zelda och hämta mästarsvärdet. När
  du kommer tillbaka kommer han resa sig upp och fortsätta striden. Fortsätt
  slåss mot honom, men använd mästarsvärdet denna gång. Skulle du någon gång få
  slut på magi och inte har en Blue/Green Potion ska du ställa dig bakom något 
  av de stora blocken här och locka Ganondorf till att slå sönder det. Har du 
  tur innehåller de magi. Får du helt och hållet slut, även på block, ska du 
  låta honom slå till dig. Då kan du under mycket kort tid gå till hans svans
  och slå på den. När du fått mästarsvärdet måste du använda det för att slå det
  avgörande slaget. Efter tio slag till på svansen kommer han falla än en gång 
  och därefter kommer Zelda hålla fast honom. Hon ber dig avsluta det hela med
  mästarsvärdet. Så slå honom, slå honom gul och blå. Nu är striden slut och du
  får se slutsekvensen. 
  
                   GRATTIS!!!
  
  
             =================================
             = 6.12 Gerudo's Training Ground =
             =================================
  
  Detta är alltså en guide till Gerudo's Training Ground, men endast för Master
  Quest. Även denna "dungeon" ser lite annorlunda ut alltså. Du finner Gerudos 
  Träningcenter i Gerudo's Fortress, det är en gallerförsedd port bredvid en 
  Gerudo. Tala med Gerudon och betala 10 rupier för att få komma in. Du behöver
  en hel del föremål för att klara detta. Se till så att du åtminstone fått 
  Silver Gauntlets från Spirit Temple och Hover Boots från Shadow Temple. Har du
  väl fått dessa två vet du att du kan besöka alla rum, hitta alla nycklar och 
  slutligen skatten. För nycklarna och skatten räcker det med Hover Boots.
  Biggoron Sword rekommenderar jag mycket starkt eftersom att du ofta måste 
  besegra starka fiender på tid.
  
  I första rummet finns tre dörrar. De två åt sidorna leder till rum med 
  nycklarna och den rakt fram leder till skatten genom ett antal dörrar, varav
  tre är låsta. I detta tempel får du ingen ASCII-karta av mig eftersom att jag
  inte har någon i spelet att rita av och därför att det är tämligen onödigt.
  Gerudo's Training Ground ser annorlunda ut för vanliga version. Se avdelning
  fem för en guide till den andra Training Ground. Precis när du kommer in finns
  det först två skattkistor. Den vänstra innehåller pilar och den högra Bombchu.
  Använd Din's Fire på facklorna för att öppna vänstra dörren och skjut ögon-
  switchen ovanför ingången för att öppna den högra. Du ska börja med att gå 
  vänster eftersom du då kan få alla nycklar i ett nafs. En hel del rupier-
  skattkistor väntar dig också, jag leder dig till alla dessa också.
  
  Besegra alla fiender under 1:00
   Detta rum ligger alltså direkt vänster om det första. Här möter du en Iron
   Knuckle i kvicksand. För att besegra den ska du första gå fram till den och
   slå den. Eftersom hoppattacker blir så sega i sand, ska du lura upp den till
   golvet. Där kan du sedan lätt besegra den genom att undvika dess attacker
   och kontra med hoppattacker. Du får fem rupier i belöning. Gå in i nästa rum
  
  Samla fem vita rupier under 1:30
   Ett pusselrum. Börja med att ta första gången åt vänster och du kommer hitta
   en Freezard längst ned i backen. Slå ihjäl den så finner du den första vita
   rupiern. Gå nu bort till den högra väggen istället och följ backen till dess
   fot. Du kommer se den andra vita rupiern nedanför. Smyg sakta mot kanten så
   kommer du ta tag i den och således få rupiern. Ungefär där du står ska du 
   titta upp mot taket vid ingången av rummet. Du kommer hitta en vit markering
   och skjuter du på den med Longshot kommer du förmodligen få den tredje 
   rupiern när du far mot taket. För den fjärde ska du springa uppför backen 
   här vid den högra väggen och slå sönder istapparna här. Och så den sista.
   Använd Longshot för att hamna på platån i centrum av rummet. Precis nedanför
   finner du rupiern. Hoppa mycket försiktigt. Då kommer utgången öppnas och 
   dessutom växer ett torn upp så du kan komma igenom eldväggarna.
  
  Besegra alla fiender under 1:00
   I detta rum blir du attackerad av två Stalfos och dessutom hänger tre Big
   Skulltulas i taket. Stalfos kan du ju besegra vid det här laget så attackera
   dem först medan du undviker spindlarnas skuggor. Besegra sedan dem också och
   du får en skattkista med pilar. Nu kommer det en valfri grej. Om du vill så
   kan du flytta på det stora stenblocket, men det går bara med Silver Gaunt-
   lets från Spirit Temple. I rummet därbakom får du möta några Spikes och 
   Freezards. Belöningen för likvideringen blir femtio rupier i kista. När du 
   är färdig ska du tillbaka till rummet där du spöade stalfos och spindlar.
   Ta fram Lens of Truth och du kan se ett hål i väggen. Nedanför blinkar Navi
   grön så spela Song of Time i närheten så dyker ett block upp du kan klättra
   på. Innan du gör det så kan du säkert se en blå fackla i rummet. Använd en 
   tom flaska på den och du får Blue Fire. Klättra sedan upp på blocket, in 
   i hålet i väggen och använd Blue Fire på den röda isen här uppe. Gå in i 
   nästa rum. 
  
  Skjut statyn i ögonen
   Detta är ett stort lavarum med en staty i mitten. Hoppa ned till plattformen
   runt statyn och den kommer börja snurra. Nu ska du stå still och ta fram 
   pilbågen. Skjut en pil i varje öga medan du står still och en skattkista 
   dyker upp, samt bonusen att en dörr låses upp. Du får inte missa något öga
   eftersom att den då regenererar ögonen. När alla är skjutna dyker en skatt-
   kista upp med Bombchu. I flammorna runt statyn kan du också se en kristall-
   switch om du tittar noga. Skjut denna så öppnas dörren högst upp. Hit ska du
   inte än, så ta den nedre dörren istället in i nästa rum.
  
  Besegra alla fiender under 1:00
   Här kommer du träffa Iron Knuckle och några Torch Slugs. Börja med att bese-
   gra sniglarna och attackera sedan Iron Knuckle. Precis ovanför utgången kan
   du se något glittra. Detta är en kristallswitch. Skjut den med en pil så 
   kommer en kista dyka upp i elden; släck elden genom att trycka på switchen 
   vid en av väggarna. Skattkistan innehåller din första nyckel. Det var på
   tiden! Gå in i nästa rum.
  
  Samla alla vita rupier i eldhavet
   Detta rum är väldigt lavafyllt, så hoppar du ner måste du börja om med 
   rupiersamlandet. Börja med att slå ned den rostiga switchen och ett torn 
   växer upp vid utgången på din högra sida. Gå inte in hit nu eftersom du kan
   lika gärna göra det senare. Istället ska du ta fram Fire Arrow och sikta på
   den släckta facklan vid dörren. Då kommer elden släckas på alla sex platt-
   formar och du kan nu samla vita rupier. Börja med att hoppa ned på platt-
   formen på din högra sida. Sätt på dig Hover Boots och sväva bort till de två
   följande rupierna också. Ser du någon Red Bubble måste du låta den passera 
   innan du hoppar. Hoppa sedan till plattformen med facklan du nyss tände och
   vänta på att elden kommer tillbaka. När den gör det skjuter du en ny eldpil
   mot facklan och sedan tar du de sista tre. När du tagit alla sex öppnas 
   dörren vid facklan. Skulle du råka ramla ner nu är dörren ändock öppen. Gå
   nu in i rummet som öppnades.
  
  Samla alla vita rupier i vattnet
   Här inne ska du börja med att besegra maneten. Använd sedan Fire Arrow eller
   Din's Fire på nätet, sätt på dig Iron Boots och eventuellt Zora Tunic och 
   hoppa ned i vattnet. Besegra fienderna först och se dig sedan om efter 
   vita rupier. För att ta dem ska du bara stå så att du kan skjuta med Long-
   shot mot någon av markeringar och få en rupie i flykten. Detta gäller även 
   den i mitten; stå vid ena väggen och skjut dig till den andra sidan. Då 
   dyker en skattkista med din andra nyckel upp på land. Gå tillbaka in i eld-
   havet och spring uppför trappan till nästa rum. 
  
  Besegra alla fiender under 1:00
   Här möter du en hel del fiender. Dinolfos, Lizalfos, Dodongo och Armos. Jag 
   rekommenderar dig starkt att använd Biggoron Sword. Börja med att slå Dod-
   ongos på svansen och gå sedan bärserk mot ödlorna. Du kan även se en staty
   på en plattform. Hoppa upp, rör vid den och slå den sedan med svärdet. Då
   dyker en skattkista med din tredje och sista nyckel upp. Gå in i nästa rum
   och du kommer tillbaka till det första. Ta nu mittengången för upplösningen.
  
  Upplåsningen
   Ha-ha! Fortfarande kul... nä. Gå genom dörrarna till höger och du hittar två
   skattkistor (5+1 rupier) och en genväg till eldhavet. Gå sedan tillbaka till
   ingången av rummet och ta vänster väg istället. Efter första dörren kan du
   ta fram Lens of Truth och hitta en lucka i taket. Luckan leder till femtio 
   rupier i kista. Följ sedan dörrarna och du kommer hitta tre skattkistor på
   vägen (1+20+1 rupier). Lås upp de tre dörrarna i slutet och du hittar en 
   låda. Just det, en låda! Rulla in i den och en rostig switch dyker upp. Slå
   ner den med hammaren så hamnar skatten i ett rum ovanför det här, men sam-
   tidigt i andra änden av området. För att komma till rummet ska du gå till-
   baka till första rummet och sedan välja vägen åt vänster (väster kan man
   också säga). Gå genom rummen tills du når stället med lavan och statyn du 
   sköt i ögonen. Det är i rummet bakom den andra dörren uppe på plattformen 
   här inne som skattkistan ligger. Är det galler för dörren måste du skjuta en 
   kristallswitch som ligger i lavan runt statyn och sedan använd Longshot för
   att komma upp igen. Gå in i dörren och du finner skattkistan precis vid in-
   gången i detta gallerrum. Ice Arrow är din!
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  7.0 Hästen Epona
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Som du säkert vet är Ocarina of Time det första Zelda-spel i vilket du kan 
  rida på en häst. Detta är endast möjligt när du blir vuxen, men förberedel-
  serna börjar redan när du är barn. Åtminstone när du besökt Zelda för första
  gången. Då ska du bege dig till Lon Lon Ranch under dagen. Gå till mitten av 
  hästhagen och du kommer se Malon stå och sjunga. Prata med henne tre gånger
  och visa henne sedan din okarina så kommer du få lära dig Epona's Song. Epona
  är hästen som nu kommer ty sig till dig.
  
  När du blivit vuxen kan du närsomhelst gå tillbaka till Lon Lon Ranch, där 
  myglaren Ingo nu styr. Betala honom så kommer du få rida en liten stund. Du
  får välja på två hästar. Den närmaste ska du inte bry dig om utan spela nu
  Epona's Song så kommer den brunare hästen, Epona, springande mot dig. Kliv upp
  på henne och rid tiden ut. Ta gärna ett par varv runt hagen så att du får en
  känsla för ridandet. När tidsgränsen är slut ska du fråga Ingo igen om du får
  rida. Hoppa upp på Epona igen och tala med Ingo från hästryggen. Han kommer 
  utmana dig till en tävling i galopp. OBS! Detta fungerar endast om du sitter 
  på Epona, den brunare hästen.
  
  Tävlingen går ut på att rida ett varv runt hästhagen och vinna över Ingo. Tänk
  på att inte göra av med alla morötter på en gång eftersom att hästen inte blir
  snabbare bara för att du matar den en massa på en gång. Ge henne mer med jämna
  mellanrum och när du endast har en morot kvar ska du vänta tills du får fem 
  nya - det tar mycket längre tid att få nya morötter om du gör slut på alla.
  Försök dessutom alltid att ta innerkurvor. Då borde tävlingen vara jättelätt.
  När du vunnit är Ingo så förnedrad att han utmanar dig igen. Vinner du även 
  nästa race får du Epona. Detta är inte särskilt mycket svårare, så kämpa på 
  som förut.
  
  När du även vunnit andra racet får du Epona, men tyvärr kommer Ingo stänga in
  dig på ranchen. Hur han beräknat att det skulle fungera i längden, jag menar
  med två döda hästar, en död människa och flera döda hönor förtäljer icke 
  historien. Som du kanske sett är väggarna runt ranchen mycket lägre på vissa
  ställen. Spring rakt mot en sådan vägg eller mot grinden där Ingo står och 
  mata hästen ordentligt så kommer du förhoppningsvis hoppa ut ur Lon Lon Ranch.
  Vips så har du dig en egen häst. 
  
  När du lämnat ranchen med hästan kan du gå tillbaka in. Du kommer upptäcka hur
  Ingo blivit kuvad och snäll igen och talar du med Malon tackar hon dig. Dess-
  utom får du möjlighet att prova hinderbanan med häst. Så fort du inte vet var
  Epona är någonstans ska du bara spela Epona's Song så kommer hon springande. 
  Områden där du kan ta med henne är Hyrule Field, Lon Lon Ranch, Lake Hylia 
  (hoppa över staketen), Gerudo Valley och Gerudo's Fortress (hoppa över 
  ravinen). När du fått pilbågen kan du skjuta pil från hästrygg med B-knappen.
  Förutom att du kan ta dig runt i Hyrule mycket fortare leder Epona till en tom
  flaska, det bästa vapnet och att du kan nå Gerudo's Fortress innan du finner 
  Longshot i Water Temple. 
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                   8.0 Föremål
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I denna avdelning finner du alla föremål i spelet. Alla föremål som finns på
  alla skärmar när du trycker på Start-knappen samt några andra. I alla besk-
  rivningar finner du även information om hur du införskaffar föremålet eller en
  hänvisning till var i guiden du hittar det. Står det att du måste ha föremålet
  för att kunna avancera i handlingen är det klart och tydligt beskrivet i 
  Walkthrough-avdelningen hur du får det. Alla namn är också översatta till 
  svenska.
  
  Adult's Wallet - Plånbok för Vuxna
   Uppgradering till Wallet som gör att du kan bära 200 rupier. Läs i avdel-
   ningen om uppgraderingar.
  
  Big Bomb Bag - Stor Bombpåse
   Uppgraderingen till Bomb Bag som göra att du kan bära trettio bomber. Läs i
   avdelningen om uppgraderingar.
  
  Biggest Bomb Bag - Största Bombpåsen
   Uppgraderingen till Bomb Bag som göra att du kan bära fyrtio bomber. Läs i
   avdelningen om uppgraderingar.
  
  Biggest Quiver - Största Kogret
   Uppgraderingen till Quiver som göra att du kan bära femtio pilar. Läs i
   avdelningen om uppgraderingar.
  
  Biggoron Sword - Storgoronsvärdet
   Ett mycket kraftfullt svärd som är så tungt att Link måste hålla det med två
   händer, vilket omöjliggör användandet av en sköld i strid. Biggoron Sword 
   får du genom en bytessekvens du gör när du är vuxen. Det finns en hel 
   sektion om detta i guiden, Byteshandeln och masker ska du leta efter. Du får
   Biggoron Sword när du lämnar in Claim Check till Biggoron efter tre dagar.
  
  Big Key - Stora Nyckeln
   En sådan finner du i alla utom en av dungeons när du är vuxen. Utan denna 
   kan du inte öppna dörren till bossen. Stora nyckeln ligger alltid i en gul
   och blå skattkista.
  
  Big Poe - Stor Poe
   Ett föremål som förvaras i flaska när du är vuxen. Detta är stora spöken som
   dyker upp på Hyrule Field när du sitter på hästrygg. Läs mer om dessa i 
   sektionen om de tomma flaskorna. Dessa spöken leder till den sista flaskan.
  
  Big Quiver - Stort Koger
   Uppgraderingen till Quiver som göra att du kan bära fyrtio pilar. Läs i
   avdelningen om uppgraderingar.
  
  Blue Fire - Blå Eld
   Ett föremål som förvaras i flaska. Släpper du denna eld vid röd is, smälter
   isen. När du är vuxen finner du röd is i Zora's Domain och Ice Cavern. 
   Själva elden finns i Ice Cavern, men kan köpas i en magiaffär för bara 300
   rupier. Detta föremål måste du använda för att klara spelet.
  
  Blue Potion - Blå Medicin
   Ett föremål som förvaras i flaska. Botar både din hälsa och magi fullt ut.
   När du är vuxen kan du hitta en magiaffär i Kakariko Village. Gå till dess
   baksida och in i nästa hus för att hitta en häxa som tillverkar dig en blå
   medicin för 100 rupier. Jag är ganska övertygad om att hon först måste ha 
   fått Odd Mushroom.
  
  Bomb
   Med dessa explosiva dödsfällor kan du spränga upp sprickor i väggar och på
   marken. Ofta finns det gömda jordhålor nära träd. Bomber fungerar väldigt 
   bra mot stationära fiender och Bomb Bag, vilken du förvarar bomberna i, 
   måste inhämtas i Dodongos Cavern för att kunna avancera i handlingen. Har du
   bara fått Bomb Bag kan du hitta bomber lite varstans. Ditt maxantal kan upp-
   graderas två gånger.
  
  Bomb Bag - Bombpåsen
   Du kan inte samla bomber förrän du hittat denna i Dodongo's Cavern. Denna
   kan uppgraderas två gånger som sagt.
  
  Bombchu - Bombmus
   Chu betyder mus på japanska (jfr Pikachu, Chu Chu Rocket) så det blir alltså
   Bombmus och det är precis vad det är. Skicka iväg en Bombchu och den explo-
   derar när den springer in i något. Ett föremål som endast är nödvändig på 
   två ställen i spelet och då finner du dem i skattkistor i närheten. Annars 
   kan du vinna Bombchu i Bombchuspelet i Market som barn eller som barn köpa
   dem av smugglaren i Markets gränder under natten. Kan också köpas av Carpet
   Merchant i Haunted Wasteland.
  
  Boomerang - Bumerangen
   Bumerangen paralyserar större fiender och skadar mindre. Den kan också in-
   hämta avlägsna föremål åt dig, men kan endast användas då du är barn. Bum-
   erangen måste inhämtas i Jabu-Jabu's Belly för att du ska kunna avancera i
   handlingen.
  
  Boss Key - Bossnyckeln
   Se Big Key. Annat namn.
  
  Bottled Fairy - Fe i flaska
   Se Fairy.
  
  Broken Goron Sword - Trasigt Goronsvärd
   Annat namn för Goron Sword (Broken).
  
  Bullet Bag - Kulpåse
   Denna förvarar din ammunition till Slingshot (slangbellan). Den håller 30
   kulor och kan uppgraderas två gånger. Du får den samtidigt som slangbellan i
   Deku Tree.
  
  Bundle of Arrows - Bunt med Pilar
   Finner du i princip överallt när du tagit pilbågen. Dessa ökar ditt pil-
   förråd med varierande mängd och påträffas ofta i skattkistor. Säljs i affär.
  
  Bunny Hood - Kaninmössan
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Spooky Mask. Leta upp
   maratonspringaren på Hyrule Field och sälj den till honom under natten. Går
   endast efter att du klarat Jabu-Jabu's Belly.
  
  Chicken - Höna
   Chicken kan också betyda höna, bara så du vet. En del av byteshandeln som
   barn. Du får den automatiskt genom handlingen när Weird Egg kläcks och den 
   ska du visa för Talon borta vid Hyrule Castle.
  
  Claim Check - Skuldebrev
   En del av bytessekvensen som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Du får Claim Check när du ger Biggoron på toppen av Death Mountain sina 
   ögondroppar. Vänta tre dygn (spela Sun's Song) och visa sedan Claim Check 
   för Biggoron och du får Biggoron Sword, det starkaste vapnet i spelet. Claim
   Check stannar kvar i ditt förråd under resten av spelet.
  
  Cojiro (egennamn)
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Detta är en blå höna som inte lätt tyr sig till någon. Du får den av flickan
   med hönorna när du byter in Pocket Egg. Visa den för den magra killen i Lost
   Woods och du får Odd Mushroom.
  
  Compass - Kompassen
   En kompass får du i alla dungeons och den fungerar endast på sådana ställen.
   När du fått den kan du gå till Map-skärmen och se alla skattkistor och 
   bossens lya. Dessutom får du en visare på kartan i skärmens nedre högra 
   hörn så att hela tiden ser var du befinner dig. I Walkthrough berättar jag 
   alltid var du hittar kompassen.
  
  Deku Nuts - Dekunötter
   Paralyserar många fiender. Kan hittas i buskar överallt och ditt maxantal 
   kan uppgraderas två gånger.
  
  Deku Seeds - Dekufrön
   Ammunition till din slangbella. Du finner dessa överallt när du är liten.
   Säljs även i affär.
  
  Deku Seeds Bullet Bag - Dekufrökulpåse
   Annat namn för Bullet Bag. 
  
  Deku Shield - Dekuskölden
   Den första skölden i spelet och den kan endast användas av Link som barn. 
   Ifall någon brinnande fiende stöter till dig brinner skölden upp och du 
   måste köpa en ny. Kokiris affär har en sådan här sköld och du måste köpa en
   för att överhuvudtaget komma till Dekuträdet.
  
  Deku Stick - Dekustavar
   Fungerar som ett starkare Kokiri Sword, men går sönder efter ett slag. Tänd
   eld på den med en fackla så kan du sedan tända andra facklor eller bränna 
   saker. Kan hittas i buskar överallt och ditt maxantal kan uppgraderas två 
   gånger. Kan endast användas då du är barn.
  
  Din's Fire - Dins Eld
   Använder du Dins Eld förbrukar du lite av magimätaren och en kraftig eld-
   attack omringar dig. Denna tar kål på många fiender och tänder eld på många
   saker. Effektiv, men lite seg. Du behöver inte Din's Fire förrän du ska till
   och öppna Shadow Temple. Den är dock väldigt praktisk under tiden. När du 
   besökt fen på toppen av Dödsberget, ska du bege dig till Hyrules slott som 
   barn. Du hittar en sten om du går österut från den stora gallerporten där 
   en soldat vaktar. Spräng denna sten med en bomb och du kan således nå den 
   groteska fe som ger dig denna magi. Komihåg att spela Zelda Lullaby för 
   henne. Din's Fire förbrukar 6/48 magipoäng på din uppgraderade mätare.
  
  Dungeon Map - Karta
   En karta får du i alla dungeons och den fungerar endast på sådana ställen.
   När du fått den kan du gå till Map-skärmen och se hela den dungeon du be-
   finner dig i. Dessutom får du en bild av rummet nere i högra hörnet av 
   skärmen. I Walkthrough berättar jag alltid var du hittar kartan.
  
  Empty Bottle - Tom Flaska
   I en tom flaska kan du ha en mängd olika prylar. Antingen köper du prylarna
   eller också hittar du dem vilt. Alla beskrivs förstås i denna sektion men
   jag tänkte ändå räkna upp dem: Big Poe, Blue Fire, Blue Potion, Bug, Fairy,
   Fish, Green Potion, Lon Lon Milk, Poe, Red Potion och Letter. Det finns fyra
   flaskor i spelet. Det finns en särskild sektion för hur du får dem alla.
  
  Eyeball Frog - Ögonglobsgroda
   En del av bytessekvensen som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   En ingridiens till ögondroppar som endast håller sig färsk i tre minuter. 
   Du får denna av King Zora när du visar honom Prescription. Rid snabbt ned 
   till labratoriet vid Lake Hylia och visa den för vetenskapsmannen så får du
   Eyedrops.
  
  Eyedrops - Ögondroppar
   En del av bytessekvensen som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Ögondroppar för en Goron. Håller sig endast färskt i fyra minuter. Du får
   detta när du visar Eyeball Frog för vetenskapsmannen vid Lake Hylia. Rid 
   till toppen av Death Mountain Trail och ge det till Biggoron. Du får Claim
   Check i belöning.
  
  Eye of Truth - Sanningens Öga
   Annat namn för Lens of Truth.
  
  Fairy - Fe
   Ett föremål som förvaras i flaska. Förmodligen det föremål som kommer uppta 
   dina flaskor mest. Dessa helar dig så fort du kommer nära, men stänger du in
   dem i flaskor återupplivar dem dig om du dör och således slipper du få Game 
   Over. Fekällor finns lite överallt (se sektionen om feer) och annars kan du 
   köpa en för 50 rupier i en magiaffär. Spela Zelda's Lullaby framför en sten-
   staty (som talar om tiden) och du kan även då få en fe.
  
  Fairy Bow - Febågen
   Du kan endast använda slangbellan som barn och du kan endast använda bågen
   som vuxen. Bågen fungerar som slangbellan, men den är förstås lite snabbare
   och starkare. Du måste hitta den i Forest Temple för att kunna avancera i
   handlingen. Ditt koger kan uppgraderas två gånger.
  
  Fairy Ocarina - Feokarinan
   Med denna kan du spela en massa melodier du lär dig under spelets gång. Du
   får den automatiskt av Saria första gången du lämnar skogen som barn. Se 
   sektionen Ocarina-melodier om hur du lär dig sångerna.
  
  Fairy Slingshot - Slangbellan
   När du är barn är detta dit skjutvapen. Du använder små nötter som skadar
   fiender lika mycket som Kokirisvärdet. Du får detta vapen automatiskt i 
   Inside the Deku Tree mycket tidigt i spelet.
  
  Farore's Wind - Farores Vind
   Denna magi kan du endast använda i Dungeons. När du använder den skapar du 
   en warppunkt i rummet du befinner dig i. Nästa gång du använder magin kan du
   välja på att skapa en ny warppunkt eller återvända till den gamla. Du får 
   Farores Vind av en stor, grotesk fe i Zora's Fountain, där Jabu-Jabu ligger
   när du är barn. Simma till den sydöstra lilla stranden och sätt en bomb vid
   den bruna stenen för att spränga upp dörren till fen. Farore's Wind för-
   brukar 6/48 magipoäng på din uppgraderade mätare.
  
  Fire Arrow - Eldpil
   Dessa kan du endast använda som vuxen och de fungerar som brinnande pilar. 
   Du kan tända facklor och bränna sönder saker med dem, men Din's Fire är 
   bättre. Även om du kanske inte verkar som du behöver eldpilarna för att 
   klara spelet måste du ha det för sista stället. Jag beskriver processen här
   eftersom att det kan vara svårlokaliserat i Walkthrough. Se till att du 
   klarar Water Temple så att Lake Hylia åter vattenfylls och spring sedan ut
   till ön i mitten med det rutna trädet. Ställ dig på det lite konstiga 
   altaret eller plattan (inte den med trekraften) och titta sedan ut mot en 
   plattform mitt i sjön. Vänta på gryningen och du kommer se solen gå upp över
   plattformen mitt i vattnet. Precis när solen går upp ska du skjuta en pil 
   rakt mot solen och den kommer att förvandlas till en eldpil som hamnar på 
   plattformen i vattnet. Du måste stå på altaret för att de här ska fungera. 
   Simma ut och hämta eldpilen. Du kan även ta detta föremål utan att klara 
   Water Temple, men du måste hämta Longshot däri. Spela Scarecrow's Song för
   att få fram en fågelskrämma på ön och använd sedan Longshot på den. Fire 
   Arrow förbrukar 2/48 magipoäng på din uppgraderade mätare.
  
  Fire Medallion - Eldmedljongen
   Du får den när du klarat Fire Temple. Utan den kan du inte klara spelet.
  
  Fish - Fisk
   Ett föremål som förvaras i flaska. Det kan tyckas att de enda dessa är bra 
   för är att komma in i Jabu-Jabu's Belly, men du får hela 100 rupier om du 
   säljer en till den filuren som ber dig sälja saker (Market som barn,Kakariko
   som vuxen). Du hittar dem i Zora's Domains grunda del, i hål i marken eller 
   köp dem för 300 rupier styck.
  
  Forest Medallion - Skogsmedljongen
   Du får den när du klarat Forest Temple. Utan den kan du inte klara spelet.
  
  Gerudo Mask - Gerudomasken
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Bunny Hood. Föreställer
   en Gerudo. Innebär bara underliga reaktioner när du talar med folk.
  
  Gerudo's Card - Gerudos Kort
   Detta får du automatiskt genom handlingen och den visas på Quest Status-
   skärmen. Du får den när du befriat alla fyra snickare och kortet innebär att
   du kan röra dig fritt inom Gerudo's Fortress som vuxen.
  
  Gerudo's Memership Card - Gerudos Medlemskort
   Annat namn för Gerudo's Card.
  
  Giant's Knife - Gigantens Kniv
   Precis som Biggoron Sword, men denna kniv går sönder efter åtta slag. Big-
   goron Sword håller för alltid. För att få Giant's Knife ska du bege dig till
   Goron City när du är vuxen. Gå till tredje plan (näst överst) och spräng de
   väggar som finns här tills du når en mycket stor Goron, Medigoron. Betalar
   du honom 200 rupier smider han dig Giant's Knife. Det är dock inte värt det.
   Biggoron Sword ersätter Giant's Knife ifall du ändå köpt det.
  
  Giant's Knife (Broken) - Gigantens Kniv (Trasig)
   När du slagit ett par slag med Giant's Knife går den sönder. Du kan fort-
   farande använda det trasiga svärdet, men för att träffa fiender måste du stå
   precis bredvid dem. Dessutom är svärdet inte starkare än Kokiri Sword och du
   kan inte använda snurrattacken.
  
  Giant's Wallet - Plånbok för Jättar
   Uppgradering till Wallet som gör att du kan bära 500 rupier. Läs i avdel-
   ningen om uppgraderingar.
  
  Gold Gauntlets - Guldhandskarna
   Ännu starkare än silverhandskarna, gör dessa att du kan lyfta på stora 
   bergklossar. Det råkar bara finnas tre stycken i spelet dock. Två inuti 
   Ganon's Castle och ett precis utanför. Du får guldhandskarna i Ganon's 
   Castle, i Shadow Temple-området. Se till att du trycker på alla switchar och
   du kommer att få dem i en stor kista. Tänk på att du inte kan ta dem förrän 
   precis i slutet av spelet, efter ljuspilarna. I Master Quest är det i Spirit
   Temple-avdelningen (tänd en massa solar på väggen).
  
  Golden Scale - Guldfjäll
   Detta fjäll gör att du kan dyka åtta meter ned i havet. Du får det när du 
   fångat en 16 pounds tung fisk i fiskedammen vid Lake Hylia. Du måste vara 
   vuxen för detta. Läs mer om hur du åstadkommer det i sektionen om Alla mini-
   spel. Det är mycket möjligt att fisken inte behöver väga så mycket som 16.
   För att komma till fiskdammen ska du antingen klara Water Temple, använda 
   Scarecrow's Song eller plantera Magic Beans som barn.
  
  Gold Skulltula Token - Gyllene Skulltula-bevis
   En sådan gyllene medalj får du varje gång du besegrar en Gold Skulltula. 
   Det finns sammanlagt hundra i spelet och var du finner dem kan du se i Gold
   Skulltula-avdelningen av guiden.
  
  Goron Mask - Goronmasken
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Bunny Hood. Föreställer
   en Goron. Innebär bara underliga reaktioner när du talar med folk.
  
  Goron's Bracelet - Gorons Armband
   För Link som barn. Detta gör att du kan lyfta bombblommor och du får det av
   Darunia första gången du möter honom. Det räcker att följa handlingen.
  
  Goron's Ruby - Gorons Rubin
   Annat namn för Spiritual Stone of Fire.
  
  Goron's Sword (Broken) - Gorons Svärd (Trasigt)
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Du kan inte använda detta som ett vapen utan det är bara en del av bytes-
   handeln. Du får den av snickaren vid Gerudo Valley när du ger honom Poachers
   Saw. Ta med Goron's Sword till Death Mountains topp och visa den för Big-
   goron så får du Prescription. Blanda inte ihop detta med Biggoron Sword
   (Broken) som faktiskt är Equipment.
  
  Goron Tunic - Gorontunika
   Med denna röda tunika kan du befinna dig i en vulkan utan att skadas. Dess-
   utom kan du under längre perioder gå på lava. Tunikan får du av Darunias son
   precis innan Fire Temple om du följer handlingen, men den kan också köpas
   i Goron Citys affär för 200 rupier.
  
  Green Potion - Grön Medicin
   Ett föremål som förvaras i flaska. Använd denna för att fylla din magi-
   mätare. Du kan köpa dessa i magiaffärer för 30 rupier, men även på andra
   ställen. Så gott som alltid måste du köpa dessa.
  
  Heart Container - Hjärtbehållare
   En sådan ökar din energi med ett hjärta. Du får alltid en hjärtbehållare när
   du besegrat en Dungeon-boss.
  
  Hookshot - Änterhake
   Denna måste du ha för att komma in till Forest Temple. Walkthrough leder dig
   till denna precis efter att du blivit vuxen, men jag kan berätta kort ändå.
   Gå till kyrkogåren bakom Kakariko och dra bort gravstenen längst åt sydväst.
   Hoppa ned i graven och följ efter Dampé så får du Änterhaken i present. Du
   måste spela Song of Time för att sedan komma därifrån - tänk på det. Detta
   verktyg kan du använda till att dra saker till dig eller dra dig till trä-
   ytor som träd, lådor eller klätterväggar.
  
  Hover Boots - Svävarstövlarna
   Dessa tämligen onödiga skor göra att du kan sväva korta perioder, men tyvärr
   har du absolut inget grepp. Du får dem i Shadow Temple om du följer hand-
   lingen.
  
  Hylian Shield - Hyliansk Sköld
   En oförstörbar sköld som du måste bära på ryggen när du är barn, men kan 
   användas på riktigt som vuxen. Köp en i bazaren i Market eller hitta en i en
   av gravarna på kyrkogården.
  
  Ice Arrow - Ispil
   Fryser fiender. Dessa kan du sedan slå sönder med svärd eller hammare och då
   får du ibland trevliga belöningar. Ispilarna får du när du klarat hela 
   Gerudo Training Ground och detta finns det en hel sektion av guiden dedi-
   kerad till. Lite taskig lön för mödan. Påminner mig om mitt första sommar-
   jobb. Ispilarna är valfria. Ice Arrow förbrukar 2/48 magipoäng på din 
   uppgraderade mätare.
  
  Iron Boots - Järnstövlarna
   Dessa gör så att du kan gå på havets botten. Du får dessa när du besegrar
   snövargen i Ice Cavern.
  
  Keaton Mask - Keatonmasken
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Låna i Happy Mask Shop efter att du visat Zelda's Letter för vakten vid 
   Death Mountain Trail. Sälj denna mask till samma vakt.
  
  Kokiri Boots - Kokiristövlarna
   Du starar spelet med dessa och ålder spelar ingen roll.
  
  Kokiri's Emerald - Kokiris Smaragd
   Annat namn för Spiritual Stone of the Forest.
  
  Kokiri Sword - Kokirisvärdet
   Det första svärdet i spelet. Det första du gör i spelet och därför finner du
   det förstås i Kokiri Forest.
  
  Kokiri Tunic - Kokiritunika
   Denna startar du spelet med och den är tydligen så flexibel att den kan 
   användas både när du är vuxen och barn.
  
  Lens of Truth - Sanningens Lins
   Med detta magiförbrukande glas kan du se sanningen. Prylar som är osynliga
   blir synliga och den fungerar ibland till och med som en röntgenapparat.
   Detta föremål måste du ta för att kunna avancera i handlingen. Du finner det
   i Bottom of the Well i Kakariko Village.
  
  Letter - Brev
   Du får detta brev i en av flaskorna och sedan ska du ge det till King Zora,
   helt enkelt en del av handlingen. Ruto sägs ha skrivit det, men så är inte
   fallet.
  
  Light Arrow - Ljuspil
   Måste användas i kombination med Mästarsvärdet för att besegra Ganondorf.
   Använder du det mot vanliga fiender får du nästan jämt femtio rupier. Du får
   ljuspilarna när du befriat alla Sages och således behöver du bara följa 
   handlingen. Light Arrow förbrukar 4/48 magipoäng på din uppgraderade mätare.
  
  Light Medallion - Ljusmedaljongen
   Denna får du av Rauru när du blir vuxen. Utan den kan du inte klara spelet.
  
  Longshot - Änterhake (längre)
   Som en längre Hookshot du måste ta i Water Temple. Använd den för att nå 
   platser du inte kunna nå med den vanliga änterhaken.
  
  Lon Lon Milk - Lon Lon Mjölk
   Ett föremål som förvaras i flaska. Helar dig och kan användas två gånger.
   Spela Epona's Sång för en ko och du får den. Kossor kan du hitta på Lon Lon
   Ranch och lite andra ställen. När du får en av dina flaskor får du också
   Mjölk i den.
  
  Magic Beans - Magibönor
   Valfria föremål som du endast kan använda när du är liten. Du kan plantera
   dessa bönor i små bruna hål i marken. De benäms "Soft Soil" i spelet. Har du
   planterat en böna kan du återvända hit som vuxen och då har det vuxit fram
   en stor växt som kan transportera dig till svåråtkomliga områden. I början 
   av Zora's River (som barn) kan du hitta en blek, knubbig kille. Av honom kan
   du köpa Magic Beans. Dessa ökar med 10 rupier i pris för varje gång och du
   kan sammanlagt införskaffa tio stycken. Tur att det bara finns tio hål i 
   marken. 550 rupier måste du göra av med på dessa. Det finns en avdelning om
   Magic Beans i guiden.
  
  Magic Jar - Magibehållare
   Små eller stora magibehållare som återuppfyller din magimätare. Dessa finner
   du överallt, men är särskilt vanliga när du besegrar odöda. Satsa därför på
   Market som vuxen om du vill fylla på helt. Dessa finns i två storlekar.
  
  Mask of Truth - Sanningens Mask
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Bunny Hood. Med denna 
   mask kan du läsa vad de enögda statyerna säger.
  
  Master Sword - Mästarsvärdet
   Mästarsvärdet, det enda som kan besegra ondskan. Som du förstår får du 
   svärdet under handlingens gång och det är dubbelt så starkt som Kokiri-
   svärdet.
  
  Megaton Hammer - Magatonhammaren
   En kraftfull hammare som krossar det mesta. Den kan slå sönder mörkbruna 
   stenar och slå ner rostiga switchar. Dessutom kan den göra nästan allt bom-
   berna kan. Du får den automatiskt i Fire Temple och den är naturligtvis 
   ingen leksak för barn.
  
  Mirror Shield - Spegelskölden
   Denna kan reflektera ljus. Försök reflektera solljus mot solsymboler på
   väggarna. Du får denna sköld automatiskt om du spelar igenom Spirit Temple
   och du kan endast använda den som vuxen.
  
  Nayru's Love - Nayrus Kärlek
   Meningslös magi som kostar mycket av din magimätare. När du använder den 
   blir du odödlig en stund. I Desert Colossus, utanför Spirit Temple, finner
   du fen som ger dig denna magi. Gå till det sydöstra hörnet av området och 
   spräng hål i sprickan i bergsväggen här. Nayru's Love förbrukar 12/48 magi-
   poäng på din uppgraderade mätare.
  
  Ocarina of Time - Tidens Okarina
   Som Fairy Ocarina, men finare. Du får den automatikst genom handlingens gång
   efter att du samlat alla tre stenar som barn närmare bestämt.
  
  Odd Mushroom - Underlig Svamp
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   En svamp som endast håller sig i tre minuter. Du får den av den magra killen
   i Lost Woods när du visar honom Cojiro och måste lämna den till den mystiska
   gumman i Kakariko för att få Odd Potion.
  
  Odd Potion - Underlig Medicin
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   En medicin gjord av skogssvamp. Du får den när du visar Odd Mushroom för 
   den mystiska gumman i Kakariko och du ska ge den till den lilla flickan i
   Lost Woods, där den magra killen tidigare stod. Då får Poacher's Saw.
  
  Piece of Heart - Hjärtbit
   Dessa ökar din energi med en fjärdedel. Dessa kan du hitta sammanlagt 36 av
   i spelet och alla beskrivs i Hjärtbits-avdelningen av guiden.
  
  Poacher's Saw - Tjuvskyttens Såg
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Detta är förmodligen en översättningsmiss eftersom den tillhör snickaren.
   En såg är det iallafall och du får den av flickan i Lost Woods då du ger 
   henne Odd Potion. Rid till Gerudo Valley och ge den till huvudsnickaren. Då
   får du Goron's Sword (Broken).
  
  Pocket Cucco - Fickcucco
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Du får denna lilla höna när Pocket Egg kläcks. Visa Pocket Cucco för den
   sovande Talon i centrala Kakariko och visa den sedan för flickan med hönorna
   så får du Cojiro.
  
  Pocket Egg - Fickägg
   En del av byteshandeln som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Du får det av flickan med hönorna i Kakariko. Detta lilla ägg kläcks 
   följande gryning och blir Pocket Cucco.
  
  Poe
   Ett föremål som förvaras i flaska. Essensen av ett spöke. Dricker du en Poe 
   förlorar du antingen energi eller också får du tillbaka. Leta på Kyrkogården 
   efter dessa, flytta på gravar och tänk på att du måste besegra dem först. Du
   kan också köpa dem för 30 rupier. Du kan ge Poes till den konstiga filuren i
   Market när du är vuxen. Hon köper dem för 10 rupier styck.
  
  Prescription - Läkemedelsrecept
   En del av bytessekvensen som vuxen. Se avdelningen om detta för mer info.
   Ett recept på ögondroppar. Du får detta av Biggoron på Death Mountains topp
   när du visar honom Goron's Sword (Broken), alltså C-föremålet. Ta receptet
   till Zora's Domain, tina upp King Zora med Blue Fire och visa honom det. Du 
   får Eyeball Frog.
  
  Quiver - Koger
   Förvarar din ammunition för pilbågen. Denna kan uppgraderas två gånger
   (se nästa sektion). 
  
  Recovery Heart - Helande Hjärta
   Ett helt vanligt hjärta som återuppfyller din energi med en enhet. Finner du
   överallt och konstigt nog ofta i skattkistor. Dessa kostar tio rupier i 
   affär.
  
  Red Potion - Röd Medicin
   En röd vätska som förvaras i flaska. Använd denna för att fylla din energi-
   mätare. Du kan köpa dessa i magiaffärer för 30 rupier, men även på andra
   ställen. Så gott som alltid måste du köpa dessa.
  
  Seed Bag - Fröpåse
   Förvarar din ammunition för slangbellan. Denna kan uppgraderas två gånger
   (se nästa sektion).
  
  Shadow Medallion - Skuggmedljongen
   Du får den när du klarat Shadow Temple. Utan den kan du inte klara spelet.
  
  Silver Gauntlets - Silverhandskarna
   Dessa gör så att du kan lyfta grå stenar och skjuta på enorma grå stenblock.
   Du hittar dem som barn i Spirit Temple om du följer handlingen. Kan dock 
   endast användas när du är vuxen.
  
  Silver Scale - Silverfjäll
   Vanligtvis kan du endast dyka tre meter ned, men när du får denna kan du 
   dyka hela fem meter. Du får denna i Zora's Domain när du klarat rupierpelet
   vilket du måste göra för att avancera i handlingen.
  
  Skull Mask - Döskallemasken
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Keaton Mask. Denna mask
   ska du ta till Lost Woods och sedan gå direkt till vänster för att hitta 
   ditt mål.
  
  Slingshot - Slangbellan
   Se Fairy Slingshot.
  
  Spirit Medallion - Andemedljongen
   Du får den när du klarat Spirit Temple. Utan den kan du inte klara spelet.
  
  Spiritual Stone of Fire - Eldens Andliga Sten
   Du får den när du klarat Dodongo's Caven. Också känd som Goron's Ruby.
  
  Spiritual Stone of the Forest - Skogens Andliga Sten
   Du får den när du klarat Inside the Deku Tree. Också känd som Kokiri's 
   Emerald.
  
  Spiritual Stone of Water - Vattnets Andliga Sten
   Du får den när du klarat Inside Jabu-Jabu's Belly. Också känd som Zora's
   Sapphire.
  
  Spooky Mask - Läskiga masken
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Skull Mask. Gå till 
   Graveyard på dagen och sälj den till den lilla pojken.
  
  Stone of Agony - Lidandets Sten
   När du samlat tjugo Gold Skulltulas ska du gå till Skulltulahuset i Kaka-
   riko Village och tala med den befriade människan. Du kommer få denna sten 
   som hamnar på Status Quest-skärmen. Ifall du spelar med ett Rumble Pak till 
   Nintendo 64 eller vad som helst förutom Wavebird till GameCube kommer kont-
   rollen skaka när du är i närheten av hemligheter. Stone of Agony aktiveras
   automatiskt.
  
  Wallet - Plånbok
   Denna får du från början och syns inte i någon meny. Den rymmer 99 rupier 
   från början och kan uppgraderas två gånger.
  
  Water Medallion - Vattenmedljongen
   Du får den när du klarat Water Temple. Utan den kan du inte klara spelet.
  
  Weird Egg - Konstigt Ägg
   En del av byteshandeln som barn. Du får den automatiskt genom handlingen 
   när du träffar Malon utanför Hyrule Castle. Den kläcks till Chicken när 
   solen går upp följande dag.
  
  World's Finest Eye Drops - Världens Finaste Ögondroppar
   Annat namn för Eye Drops.
  
  Zelda's Letter - Zeldas Brev
   En del av byteshandeln som barn. Du får den automatiskt genom handlingen 
   när du träffar Zelda för första gången och du ska visa den för soldaten som
   står nära Death Mountain Trail i Kakariko Village. Detta föremål ersätter
   Chicken.
  
  Zora Mask - Zoramasken
   En del av maskäventyret som barn. Läs i avdelningen Byteshandel och masker.
   Du får låna den i Happy Mask Shop efter att du sålt Bunny Hood. Föreställer
   en Zora. Innebär bara underliga reaktioner när du talar med folk.
  
  Zora's Sapphire - Zoras Safir
   Annat namn för Spiritual Stone of Water
  
  Zora Tunic - Zoratunika
   Med denna tunika behöver du inte andas under vattnet. När du besöker Ice 
   Cavern när du är vuxen, ska du ta med dig Blue Fire därifrån (eller köpa för
   300). Använd sedan denna för att tina upp King Zora i Zora's Domain - han är
   rejält nedfrusen. Jag har klart för mig att du måste klara Ice Cavern först.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                 9.0 Uppgraderingar
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Flera av dina föremål kan bli uppgraderade på ett eller annat sätt. Då menar
  jag inte att hookshot blir longshot, utan maxantalet av föremål i ditt förråd.
  De flesta har två uppgraderingar, men notera att Bombchus och Magic Beans inte
  har några alls. Du kan också fördubbla din magimätare och göra dig dubbelt så
  stryktålig. Läs om detta i avdelningen om feer.
  
  Bomb Bag (Bombs)
   Du börjar med tjugo bomber och tar du båda uppgraderingarna får du fyrtio. 
   #1: När du fått bomber från Dodongo's Cavern ska du, som barn, gå till 
   Goron City och till våningen där en stor Dodongo rullar runt. Precis innan 
   han dyker upp ska du placera en bomb så att den exploderar när Goron kommer 
   rullande. Det är inte alls svårt. Som belöning för detta får du den första
   uppgraderingen och denna måste du ha tagit för att få den andra. (barn)
   #2: Som sagt måste du ha den första uppgraderingen. Gå till Market på natten
   eller dagen och spela Bombchu-spelet. Ett av priserna här är en större Bomb
   Bag. Tyvärr dyker de upp slumpmässigt, så det är bara att fortsätta tills du
   får den. Får du problem, läs mer i avdelningen "Alla minispel". (barn)
  
  Bullet Bag (Slingshot)
   Du börjar med tretio kärnor och tar du båda uppgraderingarna får du femtio.
   #1: Gå till Lost Woods och sedan till höger. Här borde du kunna se en mål-
   tavla (en trumma) i ett träd. Skjuter du måltavlan dyker poäng upp. Skjut 
   tre stycken hundrapoängare så dyker en mycket imponerad Deku Scrub upp och 
   han ger dig uppgraderingen. (barn)
   #2: Gå till Market och gå in i huset med en måltavla ovanför så att du når
   skjutspelet. Få perfekt poäng och du får den andra uppgraderingen. Läs mer
   i avdelningen "Alla minispel" om du behöver mer hjälp. (barn)
  
  Deku Nuts
   Du börjar med tjugo nötter och tar du båda uppgraderingarna får du fyrtio.
   #1: Gå till Lost Woods och sedan till skärmen precis innan Sacred Forest 
   Meadow. Spräng stenen här och hoppa ned i hålet. Du finner två stycken Deku
   Scrubs, varav den ena säljer dig uppgraderingen för 40 rupier. (barn/vuxen)
   #2: För att ta denna uppgradering måste du först ha klarat sidoäventyret med
   maskerna (se avdelningen om byteshandel och masker) så att du har Mask of 
   Truth. Gå sedan till Lost Woods. Här ska du gå höger, vänster, höger, vän-
   ster, vänster och du når ett område med gräs och ruttet träd. Vid några 
   fjärilar finns ett gömt hål i marken. Hoppa ned i detta hål med och ställ 
   dig framför plantorna med Mask of Truth på. Har du riktigt mycket tur får du
   en uppgradering. Tyvärr finns det en bugg i N64-version och båda GameCube-
   versioner som kan göra det omöjligt för dig att få denna uppgradering. Jag
   vet inte alls hur du undviker detta, men jag vet att jag lyckats åtminstone
   en gång. Jag har uppgraderingen på en N64-fil och jag har den inte på en 
   annan. Jag har den tyvärr inte på någon av mina GameCube-filer. Jag hoppas
   att du har mer tur än jag och naturligtvis är detta en skam för Nintendo.
   Särskilt att de inte tog bort buggen för GameCube-releaserna. Fy för dem.
   Ny info! Jag har nyligen fått uppgraderingen i Master Quest-versionen som 
   följde med Wind Waker. Jag vet inte vad som gjorde det, men jag kan ber-
   ätta hur jag gjorde. Jag hade inte tagit den andra Deku Nuts-uppgraderingen,
   ej heller någon för Deku Stick och dessutom gjorde jag detta innan jag blev
   vuxen. Kan vara tur, kan vara lösningen, kan vara tillrättat bugg i Master
   Quest.
  
  Deku Stick
   Du börjar med tio nötter och tar du båda uppgraderingarna får du tretio.
   #1: Gå till Lost Woods och gå sedan vänster två skärmar. Gå till bortre 
   delen av området, där du finner en Deku Scrub som säljer dig uppgraderingen 
   för 40 rupier. Jag är osäker på om du kan ta denna som vuxen, men barn är
   självklart.
   #2: Låna Skull Mask från Happy Mask Shop i Market och gå till Lost Woods 
   ännu en gång. Här ska du gå höger, vänster, höger, vänster, vänster och du
   når ett område med gräs och ruttet träd. Vid några fjärilar finns ett gömt
   hål i marken. Hoppa ned i detta hål med och ställ dig framför plantorna med
   Skull Mask på. Du kommer då få en uppgradering.
  
  Quiver (Fairy Bow)
   Du börjar med tretio pilar och tar du båda uppgraderingarna får du femtio.
   #1: Du börjar med tretio pilar och tar du båda uppgraderingarna får du 
   femtio. Naturligtvis måste du vara vuxen för båda uppgraderingar. Gå till 
   Kakariko och gå in till skjutbanan (pilbågspelet) i mitten av byn. Träffar
   du alla tio rupier i spelet får du det större kogret, träffar du nio får du
   försöka igen utan extra kostnad. Det enda tips jag kan ge dig är att helt 
   enkelt lära in mönstret för när du måste skjuta för att träffa rupier. För
   de röda ska du inte jaga dem, utan håll pilbågen stilla i mitten och skjut
   när de passerar din vy. (vuxen)
   #2: När du fått medlemskortet till Gerudo's Fortress (händer mycket sent i 
   handlingen) ska du bege dig till skjutbanan norr om fortet, och du måste
   förstås ha Epona för att klara detta. Läs mer om detta i avdelningen "Alla
   minispel". (vuxen)
  
  Wallet (Rupier)
   Du börjar med 99 rupier och tar du båda uppgraderingarna får du 500.
   #1: Samla minst tio Gold Skulltulas och gå sedan till Skulltula-huset, som
   är ett av de centrala husen i Kakariko Village. Tala med rätt människa så
   får du bära 200 rupier. (barn/vuxen)
   #2: Som ovan, men samla 30 Skulltulas istället. Tala med den befriade och du
   får bära 500 rupier. (barn/vuxen)
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                10.0 De tomma flaskorna
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I denna sektion kan du läsa om hur du får alla fyra tomma flaskor. I dessa kan
  du förvara en massa prylar som du antingen hittar ute i naturen eller köper i
  en affär. Följande prylar kan förvaras i flaska: Big Poe, Blue Fire, Blue 
  Potion, Bug, Fairy, Fish, Green Potion, Lon Lon Milk, Poe, Red Potion och 
  Letter.
  
  Flaska #1
   Gå till Kakariko Village som barn och gå sedan till den unga kvinnan vid en
   hage. Det finns sju hönor i byn och hon vill att du samlar ihop alla åt 
   henne - hon kan inte röra dem pga eksem. För att lyfta en höna ska du gå 
   nära den och trycka på A-knappen när du står still. Kasta sedan in den i 
   hagen. När du kastat in alla sju hönor ska du tala med flickan och du får en
   tom flaska. När du håller en höna över huvudet kan du sväva en kort bit.
  
   Vi börjar med de svårare hönorna. Nära hagen spatserar en omkring. Plocka 
   upp den, men kasta inte in den i hagen. Spring nu uppför trappan till väder
   kvaren och använd sedan hönan för att sväva över till den höga inhäng-
   naden norr om väderkvarnen. Kasta hönan tillbaka mot brunnen, men inte ner 
   i den förstås. I inhängnaden finner du en till höna. Spring med den uppför 
   trappan och kasta den över inhängnaden. Nu borde du ha två hönor vid 
   brunnen. Klättra nu uppför stegen så att du kommer högt upp, nästan i nivå 
   med väderkvarnen. Här finner du ännu en som du ska ta direkt till hagen (1).
   
   Hämta en av de två som befinner sig vid brunnen och kasta in den i hagen 
   också (2). Ta nu den andra vid brunnen och bär bort den till byggnads-
   platsen. Sväva därifrån till en höna vid Skulltula-huset. Ta den hönan och 
   den du använda för att få den till hagen (4). En höna finner du nära in-
   gången till Kakariko (5), en annan nära Death Mountain Trail (6) och den 
   tredje i centrum av byn, i en låda, nära ett hus. Använd rullattacken mot 
   lådan (7). När du leveretat alla ska tala med flickan vid hagen och du får 
   en flaska.
  
  Flaska #2
   Gå till Lon Lon Ranch som barn efter att Talon har återvänt till ranchen
   (när du talat med Zelda). Gå in i bostadshuset och latmasken kommer vara om-
   given av hönor. Spela hans spel då du ska lyfta på tre speciella hönor som 
   han kastar ut bland de andra. Du måste göra det på tid så försök hålla koll
   på var de landar och vilka hönor du faktiskt har rört redan. Ungefär så här
   kastar han hönorna: en strax bakom honom (du kan se var den landar), en 
   borta vid höstacken och en nära ytterdörren. När du klarat Talons spel får 
   du en flaska med mjölk i.
  
  Flaska #3: 
   Följ handlingen så får du denna automatiskt i Lake Hylia som barn. Det är i 
   denna som Rutos Brev ligger. Du får den precis innan Inside Jabu-Jabu's
   Belly.
  
  Flaska #4
   Den absolut mest omständiga. När du är vuxen och fått både hästen och pil-
   bågen ska du jaga Big Poes på Hyrulefältet. Dessa är gula och dyker bara upp
   när du sitter på hästen. Bry dig inte om de lila eftersom de knappt ger dig 
   något. Det finns tio stycken Big Poes på fältet och de dyker inte upp hela 
   tiden. Det är hemskt tålamodkrävande. Du måste byta in dina Big Poes till 
   den konstiga filuren som sitter i tornhuset i Market när du är vuxen, den 
   enda "levande" "själen" i hela området. För varje Big Poe du gett henne får
   du 50 rupier och 100 poäng. När du fått 1000 poäng får du flaskan. Tänk på 
   att du måste gå fram till substansen Big Poes lämnar sig och ha en tom 
   flaska för att kunna fånga dem. När du jagar dessa och en Poe försvinner ska
   du rida en bit ur området för att den dyka upp igen. Behöver du pilar, gå in
   i Kakariko och köp fler i basaren.
  
      Poe #1: Förmodligen den allra lättaste. Du finner den mellan Market 
       och Lon Lon Ranch. Rida bara fram och tillbaka och den dyker upp på
       ett kick.
  
      Poe #2: Rid längst med Lon Lon Ranchs norra vägg, ungefär vid ingången
       och en Poe dyker upp. Se bara till så att du inte rider inåt väggen
       och det blir inga problem alls.
  
      Poe #3: Detta är nästan den jobbigaste. Nära ingången till Kakariko
       Village finns en kulle med staket runt. Kullen vätter ut mot floden.
       Rid upp till kullen och en Poe kommer dyka upp. Problemet är att den
       alltid dyker upp framför dig så Eponas huvud är jämt ivägen. Rid mot
       mot kullen så att du riktar dig mot den vänstra sidan. Då flyger
       åtminstone inte Poe rakt in i trädet eller i bergsväggen. Skjut 
       snabbt och kallt. När du besegrat den måste du bara snabb eftersom
       att den försvinner och du är långt bort.
  
      Poe #4: Mellan Zora's Domain och Lon Lon Ranch går en stenmur. Rid 
       norrut och söderut på dess östra sida och Poe dyker upp snart.
       Mycket enkel.
  
      Poe #5: En bit väster om ingången till Kokiri Forest finner du en grå
       sten. Den ligger också lite söder om en stenmur. Rid vid denna sten
       och en Poe dyker upp. Denna är tämligen enkel och mycket nära den 
       ovanstående.
  
      Poe #6: Denna Poe finner du i träddungen allra längst åt sydost. Rid
       genom dungen västerut och österut tills den dyker upp.
  
      Poe #7: Mycket nära ovanstående. Denna dyker upp om du rider mellan
       träddungen och Lon Lon Ranch. Den dyker oftast upp precis när du 
       åker in i själva dungen.
  
      Poe #8: Mellan Lake Hylia och Gerudo Valley går det ett bergspass, en
       stig mellan två väggar. Rid fram och tillbaka längst denna stig och
       spöket kommer dyka upp. Tyvärr kan den lätt hamna i en bergsvägg och
       det är inte bra. För att undvika detta ska du försöka rida så rakt
       som möjligt. Rid långt ut ur passet innan du återvänder, ty annars 
       kommer inte spöket tillbaka så fort.
  
      Poe #9: Precis mellan Lon Lon Ranch och ingången till Gerudo Valley
       står ett ensamt träd. Vid detta träd dyker en Poe upp. Försök rida
       norrut från trädet, över kullen och det är ingen match alls. Den
       dyker dock sällan upp då. Om du rider från ranch väggenrakt ner mot
       trädet dyker den däremot upp hela tiden, men är då svår att fånga.
  
      Poe #10: Den kanske allra mest sällsynta Poe. I nordvästra delen 
       rinner en flod. Inom detta område dyker den upp. Följ den västra 
       väggen norrut och söderut tills den dyker upp.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              11.0 Byteshandeln och masker
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I Ocarina of Time finns två det två sidoäventyr som går ut på att byta saker 
  och ting mellan människor. När du är vuxen handlar det om en byteshandel och
  när du är barn koncentreras det på maskförsäljning. I det nedre högra hörnet 
  av Select Item-skärmen finns två platser för föremålen man får i dessa bytes-
  sekvenser. Den högra är till för när man är barn och den vänstra när man är 
  vuxen. Bytessekvensen leder till ett mycket bra föremål. Vill du veta vilket,
  scrolla till slutet av denna avdelning.
  
  
  Som barn (masker)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Som barn handlar det mycket om maskerna. Innan maskaffären öppnas är det ett
  par andra grejer som måste göras och det sker automatiskt genom handlingen.
  Sedan är det fritt fram med maskhandlandet. Maskaffären ligger i Market och
  strax bredvid Temple of Time. Så här funkar det. Du kommer bara få låna en 
  mask i början. Denna ska du sedan försöka sälja till någon i Hyrule och betala
  tillbaka vad den är värd till försäljaren. Sedan får du låna nästa mask osv.
  Till slut får du låna vilken mask du vill och då se hur folk reagerar på dem.
  
  Weird Egg
   Detta måste du göra enligt handlingen. När du besöker Hyrule Castle för 
   första gången kommer du få Weird Egg av flickan utanför, Malon, om du talar
   med henne två gånger. När morgonen nästa dag kommer kläcks ägget och blir...
  
  Chicken
   Denna får du alltså när Weird Egg kläcks. Ta med chicken till Talon utanför
   slottet och väck honom med den. Sedan ersätts Chicken av...
  
  Zelda's Letter
   Detta får du när du träffar Zelda för första gången. Visa detta brev för 
   vakten vid Death Mountain Trail. Han kommer be dig gå till Mask-affären som
   precis öppnat i Market.
  
  Keaton Mask
   Efter att du visat Zelda's Letter för vakten vid Death Moutain Trail kommer
   maskaffären i Market bredvid Temple of Time att öppnas. Gå hit och låna 
   Keaton Mask av maskförsäljaren. Gå sedan tillbaka med masken till vakten vid
   Death Mountain Trail och tala med honom medan du har masken på. Han kommer
   köpa masken för 15 rupier och eftersom att den är värd 10, vann du 5 rupier
   på affären. Gå tillbaka till maskförsäljaren betala tillbaka 10 och få...
  
  Skull Mask
   Denna får du när du sålt Keaton Mask. Gå nu till Lost Woods och gå vänster
   en ruta. Ställ dig på stubben och tala med Skallbarnet med masken på. Han
   gillar den och köper den. Den är värd 20 rupier, men han betalar bara tio. 
   Tio rupiers förlust för dig alltså. Obs! Du måste först ha spelar Saria's
   Song för honom.
  
  Spooky Mask
   Denna får du när du sålt Skull Mask. Gå till kyrkogården under dagen så 
   kommer du träffa en liten pojke där. Han vill inget hellre än att vara som
   Dampé dödgrävaren. Visa honom din mask så köper han den för fullt pris: 30
   rupier.
  
  Bunny Hood
   Dessa öron får du när du sålt Spooky Mask och denna gång är det lite 
   klurigt. Du ska ge dessa öron till en maratonlöpare som hela dagen springer
   runt Hyrule Field. Han springer i en runda runt Lon Lon Ranch motsols och 
   han stannar alltid och vilar när det blir natt. Spring runt ranchen tills
   du ser honom och vänta tills det blir natt och han sätter sig ner innan du
   visar honom masken. Han kommer betala dig en astronomisk summa pengar och
   därför oavsett hur stor din plånbok är, fylla den. Se till att ha den
   största. Betala tillbaka 50 rupier för masken och du kommer få tillgång till
   fyra helt nya masker. Så vitt jag kan du inte göra detta förrän du klarat 
   Jabu-Jabu's Belly.
  
  Goron Mask, Zora Mask, Gerudo Mask
   Har ingen särskild betydelse, men alla dyker upp när du sålt Bunny Hood.
   Folk reagerar väl annorlunda och jag antar att detta är insperationskällan
   till Majora's Mask.
  
  Mask of Truth
   Dyker upp när du sålt Bunny Hood och denna har däremot betydelse. Du kanske
   har sett de statyer som är utspridda i Hyrule, de som har samma ansikte som
   Mask of Truth. Tala med dessa statyer med masken på och du får veta hemlig-
   heter kring Hyrule och dess historia. Läs om alla dessa i sektionen om dessa
   statyer i slutet av guiden. Ofta är dessa ganska lama, med tanke på att de
   kunde berättat om kriget som höll på innan Ocarina of Time, om kopplingar i
   Zelda-sagan, mer om Ganondorfs uppväxt och auktoritet inom Gerudo-stammen,
   överhuvudtaget mer historia om Hyrule och mer mystik. 
  
  
  Som vuxen (Biggoron Sword)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ja, hela denna byteshandel leder alltså till att du får det bästa vapnet i 
  spelet, svärdet Biggoron Sword. Det är omständigt och i många led, men tro 
  mig, det är värt mödan. Biggoron Sword kan du hämta närsomhelst när du är
  vuxen och jag rekommenderar att du gör det innan Water Temple. Minibossen
  där är mycket svår utan detta svärd. En annan sak du får tillgång till under
  resans gång är Blue Potion, den bästa medicinen. Jag har skrivet det på följ-
  ande vis eftersom att du redan kanske har fått vissa av föremålen redan.
  
  Pocket Egg
   Gå till Kakariko Village och tala med flickan som gillar hönor. Hon står i 
   det sydöstra hörnet av byn, vid ett stängsel. Av henne får du detta ägg.
   Vänta tills nästa morgon och ägget kommer kläckas för att bli...
  
  Pocket Cucco
   Ta med denna höna till Talon som ligger och sover i huset i centrala Kaka-
   riko Village. Visa honom hönan så kommer han vakna och vara redo att återta
   Lon Lon Ranch. Dessutom har din höna blivit jätteglad. Ge tillbaka Pocket
   Cucco till flickan vid stängslet och du får...
  
  Cojiro
   Denna blåa höna är lite speciell. Gå till Lost Woods och du hör Cojiro gala.
   Gå till skärmen vänster om ingången. Här borde en mycket mager och blek 
   kille sitta vid ett träd. Visa honom din höna och han kommer vakna upp. 
   Endast snälla personer kan fostra en sådan höna och ger dig därför...
  
  Odd Mushroom
   Den underliga mannen ber dig gå till gumman i Kakariko så att hon kan göra
   honom en medicin. Du har tre minuter på dig innan svampen förstörs så spring
   direkt. Spring raka vägen ut ur skogen och fortsätt sedan raka vägen över
   fältet till Kakariko Village. Epona är inget måste här. Är det dag i Kaka-
   riko ska du springa fram in i Potion Shop (huset med en gryta nära Death
   Mountain) och sedan ut på andra sidan. På baksidan hittar du dörren till 
   gummans affär. Är det natt, spela Sun's Song eller använd Hookshot för att
   komma upp på taket till gummans affär. Gå in i gummans affär och visa henne
   Odd Mushroom och hon kommer tillaga dig...
  
  Odd Potion
   Gummans och den magres relation verkar mystisk, men hon tillagar ändå denna
   medicin till honom. Medicinen håller för alltid så det blir inget mer 
   springande. Gå nu tillbaka till Lost Woods och leta upp den magre killen 
   igen. Han är inte där utan i hans ställe står en vanlig Kokiri-flicka. Ge 
   henne Odd Potion istället. Hon vill ha den efter som den kommer från skogen.
   I belöning får du det den magre killen lämnade efter sig, nämligen en...
  
  Poacher's Saw
   För att leverera denna såg till dess rättmätiga ägare måste du antingen ha
   Epona eller hämtat Longshot i Water Temple. Jag rekommenderar starkt att du
   hämtar Epona. Hon har en egen avdelning i guiden. Rid Epona till Gerudo 
   Valley, väst om Hyrule Field. Rid rakt mot den trasiga bron över ravinen och
   mata henne rejält så hoppar hon över till andra sidan. Här finner du en 
   snickare utanför ett tält. Det är hans såg egentligen och den magra killen
   är förresten hans hatade son (därav stölden). Ge honom sågen och du får...
  
  Goron's Sword (Broken)
   Som tack för hjälpen fick du alltså detta, hans trasiga svärd. För att få 
   det lagat måste vi bege oss till toppen av Death Mountain Trail. Har du 
   klarat Fire Temple, kan du warpa hit för att låta det gå fortare. Annars är
   det bara att börja traska. På toppen träffade du ju tidigare en fe och fick
   svärdstekniker. Biggoron bor här och han är verkligen enorm. Visa honom det
   trasiga svärdet så kommer han berätta för dig om hans dåliga ögon. Han måste
   få ögondroppar och därför ger han dig ett...
  
  Prescription
   Alltså recept på läkemedel. Ögondropparna finns bara i Zora's Domain så bege
   dig dit bort. Spring upp till King Zora och är han frusen har du lite att
   göra. Då måste du fixa lite Blue Fire, vilket du antingen kan hämta i Ice
   Cavern eller köpa för 300 (!) rupier i Kakarikos Potion Shop. Alltså, gå 
   till Ice Cavern. Spring bakom King Zora till Zora's Fountain och hoppa sedan
   från isblock till isblock tills du når Ice Cavern i norra delarna. Här inne
   ska du springa norrut tills du hittar ett rum med en blå flamma. Använd en
   flaska för att förvara den blå elden och tina sedan upp King Zora med den.
   Visa honom Prescription och då kommer han berätta att de må ha ingredien-
   serna, men de kan inte producera ögondropparna. Därför får du...
  
  Eyeball Frog
   Ingridiensen. Denna måste du på tre minuter ta till labratoriet (lätt att
   hitta) vid Lake Hylia. Hinner du inte kommer du tillbaka till King Zora med
   receptet. Du får inte warpa eftersom att det då förstörs på en gång. Spring
   bara raka vägen genom Zoras rike och ta gärna vattenvägen genom Zora's 
   River. Se till så att du har Epona annars kan det bli kärvt med tiden. Lake
   Hylia ligger alltså så långt söderut som möjligt. Rid dit fort och hoppa
   över staketet med hästen, hoppa rakt. Spring in i labratoriet vid strand- 
   kanten och ge Eyeball Frog till vetenskapsmannen. Han tror att han ska få
   äta den, men sedan förstår han syftet och tillagar dig besviket...
  
  Eye Drops
   Nu har du äntligen ögondropparna, men eftersom att de inte innehåller
   konserveringsmedel måste du leverera det snabbt. Du har fyra minuter på dig
   att ta dropparna till Biggoron på Death Mountains topp. Misslyckas du måste
   du spela om ända från King Zora. Trist. Det är omöjligt utan Epona, men 
   ifall du inte slösar alla hennes morötter på en gång ska det inte bli några
   problem. Rid snabbt över fältet, spring genom Kakariko och sedan uppför
   berget. Skjut ned alla Skullwalltulas och ge sedan Biggoron hans droppar.
   Nu kan han se och tänker ta sig an ditt svärd. Det tar ett tag så du får...
  
  Claim Check
   Det är ett fodringsbevis. Du måste vänta tre dagar innan du kan få ditt
   svärd. Så stå bredvid Biggoron och spela Sun's Song sex gånger. Visa honom
   sedan ditt Claim Check och du får äntligen...
  
  BIGGORON SWORD!!!
   Detta svärd är förmodligen det bästa i spelet. Du kan inte använda skölden
   samtidigt eftersom att det är så tungt, men det är värt det. Det är nära nog
   lika snabbt som Master Sword, men dubbelt så starkt och fyra gånger så 
   starkt som Kokiri Sword. Det är identiskt med Giant's Knife, men går inte 
   sönder efter åtta slag - detta hållet för alltid!
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                 12.0 Okarina-melodier
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  När du lämnar skogen för första gången, efter att du klarat Inside the Deku 
  Tree kommer du få din första okarina. Runt om i världen kommer du lära dig 
  olika melodier till okarinan. Nästan alla får du genom handlingens gång, men 
  det är ett par som är valfria. Här listar jag alla och berättar var du hittar
  dem och naturligtvis mer ingående för de som du själv måste leta upp. De som
  du lärt dig kan du hitta på Quest Status-skärmen, men vissa är naturligtvis
  bäst att memorisera. Du spelar genom att trycka på A-knappen och C-knapparna/
  C-spaken. Nedan har jag även skrivit hur du ska trycka för att spela sångerna, 
  men märk väl att du inte kan spela dem förrän du lärt dig dem i spelet. 
  
  Zelda's Lullaby - Zeldas Vaggvisa
   < ^ > < ^ >
   Genom handlingens gång. Första gången du träffar Zelda lär du dig denna av
   Impa. Zelda's Lullaby har olika användsområden. Närhelst du ser en markering
   med trekraften ska du stå på den och spela vaggvisan.
  
  Epona's Song - Eponas Sång
   ^ < > ^ < >
   På sätt och vis valfri. Efter att du klarat Dodongo's Cavern som barn ska du
   gå till Lon Lon Ranch under dagen och du borde kunna se Malon sjunga i 
   mitten av hagen. Gå fram och prata med henne och ta sedan fram din okarina
   så att hon ser den. Då kommer hon lära dig sången. Denna använder du senare
   i spelet för att tillkalla dig hästen Epona.
  
  Saria's Song - Sarias Sång
   v > < v > <
   Denna sång måste du lära dig för att kunna avancera i handlingen. Gå till 
   Sacred Forest Meadow från Lost Woods efter att du träffat Zelda för första
   gången. Du kommer då träffa Saria som lär dig sången. När du spelar Saria's
   Song får du tips av Saria genom mystiska telepatiska krafter... typ. Dess-
   utom älskar Gorons och Skallbarn denna melodi.
  
  Sun's Song - Solens Sång
   > v ^ > v ^
   Valfri. När du kan nå kykrogården bakom Kakariko ska du gå till den nordliga
   delen och spela Zelda's Lullaby framför den stora gravstenen där. Den kommer
   att explodera och du kan hoppa ned i graven. Använd slangbellan för att ha
   ihjäl alla fladdermöss och dörren till nästa område öppnas. Här håller ett 
   gäng zombies ställningarna och det fann jag riktigt läskigt som grabb, fast
   jag var i och för sig tretton när det släpptes. ^_^ Eftersom Zombies para-
   lyserar dig bör du bara så snabbt som möjligt ta dig igenom till andra 
   sidan. Läs på altaret längst bort och du kommer lära dig Sun's Song. Spela 
   den så blir det natt om det är dag och dag om det är natt. Mycket användbar.
   Dessuom paralyserar du Zombies med denna sång. Om du undersöker gravstenarna
   bredvid den som sprängdes kan du förresten få slåss mot spökena av de som
   komponerade Sun's Song. Dessa kommer sedan berätta historian kring Sun's 
   Song för dig. När du besegrat dem vill säga. När Navi blir grön till synes
   oförklarligt kan du prova spela denna sång. Då kan en typ av fe dyka, en 
   sådan helar upp dig, men kan ej förvaras i flaska.
  
  Song of Time - Tidens Sång
   > A v > A v
   Genom handlingens gång. Du får den när du tagit alla tre stenar som 
   barn och återvänder till Market. Song of Time flyttar, förstör eller skapar
   tidsblock. Dessa har samma symbol som Door of Time i Temple of Time. Ifall
   Navi blir grön vid ett till synes tomt område kan du prova spela Song of
   Time.
  
  Song of Storms - Stormarnas Sång
   A v ^ A v ^
   Genom handlingens gång, men mycket sent. Som vuxen ska du gå till väder-
   kvarnen i Kakariko och visa gubben där inne din okarina. Han kommer då lära
   dig sången som du spelade när du var liten... logisk kullerbytta kallar vi
   detta. Song of Storms har olika användningsområden. Det börjar alltid regna
   och ibland kan sången öppna hål i marken. Den sätter fart på väderkvarnen,
   det är en sak som är säker. Precis som med Sun's Song kan du prova att 
   spela denna sång då Navi blir grön. Fungerar inte Sun's Song funkar oftast
   den här istället. 
  
  Minuet of Forest - Skogens Minuett
   A ^ < > < >
   Genom handlingens gång, när du når Forest Temple. Varpar dig till Sacred 
   Forest Meadow.
  
  Bolero of Fire - Eldens Bolero
   v A v A > v > v
   Genom handlingens gång, när du når Fire Temple. Varpar dig till Death 
   Mountain Crater.
  
  Serenade of Water - Vattnets Serenad
   A v > > <
   Genom handlingens gång, när du klarat Ice Cavern. Varpar dig till Lake Hylia
  
  Requiem of Spirit - Andens Rekviem
   A v A > v A
   Genom handlingens gång, när du gått in i Spirit Temple och sedan gått ut 
   igen. Varpar dig till Desert Colossus.
  
  Nocturne of Shadow - Skuggans Nocturne
   < > > A < > v
   Genom handlingens gång, när du klarat Fire Temple och Water Temple och åter-
   vänder till Kakariko Village. Varpar dig till Graveyard.
  
  Prelude of Light - Ljusets Preludium
   ^ > ^ > < ^
   Genom handlingens gång, när du klarat Forest Temple och återvänt till Temple
   of Time. Varpar dig till Temple of Time.
  
  Scarecrow's Song - Fågelskrämmans Sång
   Valfri sång som inte dyker upp på Quest Status-skärmen som de andra. Som
   barn ska du gå till Hylia Lakeside och du borde kunna se två stycken fågel-
   skrämmor vid strandkanten. Visar du din okarina för den övre, Pierre, dansar
   han i takt med musiken. Meningslöst. Tala med den nedre, Bonooru, och visa 
   honom sedan okarinan. Spela en slumpmässig låt på åtta toner för honom. Gör
   en enkel låt som typ >v<^><v^ för detta kommer bli din Scarecrow's Song. När
   Bonooru sagt att han kommer memorisera låten åt dig ska du gå tillbaka hit 
   som vuxen och tala med honom. Visa honom sedan okarinan och spela låten du
   tidigare spelade för honom. Spelade du rätt kommer han berätta att den andra
   fågelskrämman, Pierre, kommer dyka upp på vissa platser när du spelar 
   sången. När Navi blir grön på vissa platser ska du spela Scarecrow's Song 
   och dyker Pierre upp ska du skjuta honom med Hookshot för att dra dig till 
   platsen. På så vis kan du få vissa svåråtkomliga skulltulas och hjärtbitar.
   Du kan närsomhelst byta låt om du skulle råka glömma bort den. Gör bara om 
   hela processen. Här har du alla ställen där Scarecrow's Song kan användas
   och allt förklaras naturligtvis närmare i andra avdelningar. MQ = Master
   Quest.
    
    Plats                      Belöning
   ----------------------------------------------------------------------------
    Death Mountain Crater, plattform i öster    Inget
    Death Mountain Crater, nära ovanstående     Rupier
    Dodongo's Cavern, sydöstra rummet på 1F     Gold Skulltula
    Fire Temple, rummet med stenar på 3F      2 G Skulltulas, 200 rupier
    Fire Temple, västra rummet på 5F (MQ)      Gold Skulltula
    Forest Temple, högra trädgården på 1F      Genväg till senare del
    Gerudo's Fortress, ovanpå fortet        Hjärtbit
    Ice Cavern, i nordöstra rummet (MQ)       Gold Skulltula
    Lake Hylia, ovanpå labratoriet         Hjärtbit (annat sätt också)
    Lake Hylia, på ön bredvid warppunkten      Genväg till Fire Arrow
    Lake Hylia, vid fiskdammen           Genväg till fiskdammen
    Sacred Forest Meadow, nära ingången       Genväg till övre delen
    Shadow Temple, rummet med båten på B4, östra  Gold Skulltula    
    Shadow Temple, i samma rum, men innan bossen  Recovery Hearts
    Shadow Temple, rummet med båten på B4, östra  Recovery Hearts
    Spirit Temple, rummet med den stora statyn   Gold Skulltula
    Spirit Temple, rummer med den stora statyn (MQ) Genväg
    Water Temple, södra rummet på 1F/B1 (MQ)    Gold Skulltula
    Water Temple, stora rummet i norr på B1/1F (MQ) Gold Skulltula
    Zora's Fountain, ovanpå stenkullen i centrum  Osynlig röd rupie
    
  Okarinan som riktigt instrument
   Det finns lite mer att säga om okarinan än bara det här tycker jag. Den 
   fungerar faktiskt som ett riktigt instrument som du kan spela "Blinka Lilla
   Stjärna" eller vad du vill på. Jag la märke till detta i Nintendos offic-
   iella guide så jag har tagit noterna därifrån. Det är alltså inte jag som 
   upptäckt detta. Jag skriver en liten tabell nedan så får du se hur du om-
   vandlar N64/GCN-kontrollen till noter.
  
   H = A + v + R       Riktningarna (^v><) innebär att du ska föra den
   C = A + v         analoga spaken åt den riktningen, men inte om
   D = A           det står i kombination med en C-knapp. 
   E = A + ^
   F = Cv           Som du vet spelar du med A, C^, Cv, C< och C>
   G = Cv + ^         och det är endast dessa som du använder för att
   A = C>           spela de vanliga låtarna i spelet. För du den
   H = C<           analoga spaken uppåt innebär det att du kommer
   C = C^ + v         spela en ton högre och nedåt innabär en ton
   D = C^           lägre. Z innebär en half högre, medan R en halv
   E = C^ + ^         lägre (förutom låga H och höga F). Trycker du 
   F = C^ + ^ + Z/L      kontrollspaken åt sidan blir det vibrato.
  
   Komihåg, diagrammet ovan är ingenting som på något sätt är nödvändigt för 
   att du ska spela igenom spelet. Det är endast för skojs skull.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  13.0 Hjärtbitar
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Fascinerande saker du finner i nästan alla Zelda-spel. Ju fler du samlar, ju
  mer stryk kan du ta av fienderna. Därför är det klokt att samla dessa parall-
  ellt med handlingen. Sammanlagt kan du få tjugo stycken. Du börjar med tre
  och du får åtta stycken när du klarar dungeons. Restrerande nio är utspidda i
  fjärdedelar. Alla 36 finner du här nedan och guiden är uppbyggd kring de om-
  råden du ser på kartskärmen.
  
  
  Death Mountain
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Krukan i Goron City (barn)
   Tänd eld på alla facklor på botten våningen och en kruka kommer börja 
   snurra. Hämta elden med Deku Stick från Darunias rum. Gå sedan upp på näst
   nedersta plan och börja kasta bomber i krukan. Du kan också använda Bomb 
   Flowers, men detta är segt. Stannar krukan med det glada ansiktet mot dig 
   kommer du få hjärtbiten. Det arga ger dig tre rupier och det nöjda ett par
   bomber. Det är svårt att beräkna detta så satsa bara på att kasta bomber.
  
  Ovanför Dodongo's Cavern (barn och vuxen)
   Köp Magic Beans av killen vid Zora's River och plantera en vid ingången av
   Dodongo's Cavern. Kom tillbaka hit som vuxen och låt blomman frakta dig till
   hjärtbiten ovanpå Dodongo's Cavern. Som vuxen kan du också hoppa hit från 
   våningen ovanför om du vill, du vet, där det växer en bombblomma. Det kan du
   faktiskt göra som barn, men det är ganska svårt. Ställ dig vid bombblomman 
   och gör en mycket sne bakåtvolt.
  
  I södra Death Mountain Crater (barn/vuxen)
   Detta kan du göra både som barn och vuxen, men komihåg att du helst ska ha
   den röda tunikan. Gå till södra delen av Death Mountain Crater och klättra
   sedan nedför klätterväggen här. Du finner hjärtbiten i ett fack längst vägen
   Denna hjärtbit kan du även ta med hjälp av Magic Bean-växten.
  
  I centrala Death Mountain Crater (barn och vuxen)
   När du fått okarinasången Bolero of Fire ska du köpa ett Magic Bean och 
   sedan spela Bolero of Fire så att du kommer till Death Mountain Crater. 
   Plantera bönan alldeles i närheten av dit du warpar dig och återvänd sedan
   hit som vuxen. Låt plantan som växt ut frakta dig till hjärtbiten som du 
   finner en hjärtbit ovanpå en klippa.
  
  
  Gerudo Valley
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I vattenfalllet (barn/vuxen)
   Antingen planterar du Magic Beans bredvid kossan, nere i ravinen, eller 
   också hoppar du bara ner hit, går bort till vattenfallet och klättrar uppför
   stegen som leder till hjärtbiten. Du måste hoppa bakom vattenfallet.
  
  I lådan (barn/vuxen)
   Ställ dig vid ravinkanten och se dig om. Du borde lätt på syn på en låda. Är
   du barn, ta tag i hönan och sväva ut dit. Är du vuxen bör du istället hoppa
   ned till den gråstenen och därifrån använda Hookshot. Krossa lådan med rull-
   attacken och du får hjärtbiten.
  
  
  Gerudo's Fortress
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ovanpå fortet (vuxen)
   Gör detta när du fått Longshot för enkelhetens skull. Högst upp på fortet 
   finner du en stor kista och för att ta dig till den ska du först gå till 
   fortets kök. Där du finner två par lådor på marken finner du också två in-
   gånger. Gå in i den bortre och följ den tills du når ett kök. Ifall du tit-
   tar mot spisen i köket ska du gå upp till dörren på din vänstra sida. Där du
   kommer ut borde du kunna se skattkistan. Spela nu Scarecrow's Song (se av-
   delningen om okarinamelodier om du inte fått den) och använd Longshot på
   fågelskrämman. Sedan kan du lätt på hjärtbiten i skattkistan.
  
  Horseback archery (vuxen)
   Få 1000 poäng hästridningsspelet öster om fortet. Behöver du hjälp med detta
   ska du läsa avdelningen om Alla minispel. Observera att du måste tala med
   föreståndaren medan du rider på Epona och att det endast är möjligt efter 
   att du fått medlemskortet.
  
  
  Haunted Wastelands
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ovanpå valvet (barn, vuxen)
   Alltså precis framför Spirit Temple. Här finner du ett Magic Beans-hål. 
   Plantera Magic Beans och återvänd som vuxen. Hoppa på växten som nu växt ut
   och följ den tills du korsar en hjärtbit. Den finns ovanpå ett högt valv.
  
  
  Hylia Lakeside
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ovanpå labratoriet (vuxen)
   Denna hjärtbit ligger på toppen av labratoriet i Lake Hylias nordliga delar.
   Två sätt. Antingen planterar du som barn Magic Beans i hålet precis bredvid
   labratoriet och sedan återvänder som vuxen för att rida på Magic Beans-
   växten upp till taket. Eller också lär du dig Scarecrow's Song (se okarina-
   melodier) och spelar den vid labratoriet. Sedan använder du Hookshot för att
   dra dig upp till fågelskrämman som dök upp.
  
  Fiskdammen (barn)
   Som barn ska du gå till fiskdammen som ligger i östra delen av Lake Hylia.
   Fiska upp en fisk som väger minst 10 pounds. Det kan också duga med 9 
   pounds. En 10 pounds-fisk simmar omkring vid stocken som sticker upp ur 
   vattnet. För mer info, läs avdelningen om Alla Minispel.
  
  Dykning i labratoriet (barn/vuxen)
   När du fått Golden Scale genom att ha fångat en stor fisk som vuxen ska du 
   gå in i labratoriet och dyka ned till botten. Tala med doktorn och du får 
   denna hjärtbit. Läs i avdelningarna om föremål och minispel för att se hur
   du får Golden Scale.
  
  
  Hyrule Field
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I hålet nära Lake Hylia (barn/vuxen)
   Gå till hagen som leder till Lake Hylia. Sätt en bomb precis i mitten här
   och ett hål öppnar sig. Du kommer där nere träffa en Deku Scrub som säljer 
   dig en hjärtbit för bara tio rupier.
  
  Ensamma trädet i nordväst (vuxen)
   I nordvästra delen, inte långt från Lon Lon Ranch finner du ett ensamt träd.
   Bomba trädet och ett hål öppnar. I jordkulan finner du en hjärtbit på botten
   av en sjö. Snöra på Iron Boots och sjunk ner för att hämta den. Du kan också
   dyka ifall du har Golden Scale.
  
  
  Kakariko Village
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Mannen på taket (barn/vuxen)
   Är du barn ska du klättra uppför utkikstornet i mitten av byn. Håll sedan 
   Z/L-knappen intryckt och hoppa sidleds mot taket där en man sitter. 
   Lyckas du landa på taket och pratar med mannen får du en hjärtbit. Är du 
   istället vuxen kan du använd Hookshot eller Longshot eftersom att dessa 
   fäster på taken. Stå på väderkvarnens staket och du kan skjuta dig till 
   gubben på en gång.
  
  I Impas hus (barn/vuxen)
   Impas hus ligger i södra delen av Kakariko och hjärtbiten ligger inuti en 
   bur tillsammans med en ko. Vill du ta den som barn måste du bege dig till
   dödsbergets topp och tala med ugglan som sitter där. Låt honom frakta dig
   ned till Kakariko och han kommer placera dig på Impas tak. Hoppa av på den 
   östra sidan och du kommer landa på hönhagens tak. Därifrån kan du komma in
   i huset och ta hjärtbiten. Vill du göra det som vuxen ska du använda Hook-
   shot till att komma upp på taket. Stå vid väderkvarnen och sikta på pilbågs-
   husets tak och sedan mot Impas.
  
  Belöning i Skulltula-huset (barn/vuxen)
   När du besegrat 50 Gold Skulltulas får du en hjärtbit av en av barnen som
   blivit normal igen. Skulltula-huset ligger ganska centralt i byn.
  
  I väderkvarnen (vuxen)
   För att gå Hookshot vet du kanske att du måste tävla mot den döde Dampé.
   Hans grav är den med blommor vid på den västra raden på krykogården. Kör 
   hela racet mot honom och du hamnar sedan i väderkvarnen. Du borde kunna se
   en hjärtbit så hoppa över på den roterande plankan så kommer du lätt åt den.
  
  Växt på kyrkogården (barn och vuxen)
   Som barn ska du köpa Magic Beans av killen som sitter i Zora's River. Gå 
   sedan till västra delen av kyrkogården där det finns lite Magic Beans-jord.
   Plantera, återvänd hit som vuxen, rid på blomman som växt fram och ta hjärt-
   biten som ligger i lådan ovanför.
  
  Gravplundring på kyrkogården (barn/vuxen)
   På den övre raden av gravstenar finns det en grav du kan kliva ned i. Se 
   kartan och dra bort den grav med ett kryss    _ _  _ _ _ _ _
   över. Den markeras inte på något speciellt   |_||_| |_||X||_||_||_|
   sätt i spelet. När du väl kommit ner i graven 
   kommer du träffa en ReDead och denna ska besegras som vanligt. Spela sedan 
   Sun's Song och en kista med en hjätbit kommer dyka upp.
  
  Gräv med Dampé på kyrkogården (barn)
   Kan vara den allra mest irriterande hjärtbiten i spelet - det är ju så segt.
   Gå till kyrkogården mellan klockan 18:00 och 21:00 för då kommer död-
   grävaren Dampé göra sin rundvandring. För tio rupier gräver han på platsen
   där han står. En hjärtbit kan slumpmässigt dyka upp där han gräver, men 
   oftast är det rupier. Det finns endast saker på jordfläckarna, så fråga inte
   Dampé när han står på stenplattor. Dampé går en runda runt kyrkogården så se
   till att han gräver på alla jordfläckar. De finns dubbla jordfläckor och en
   av dessa är alltid tom. Det kan hända att du och Dampé måste gå många varv
   runt kyrkogården innan han gräver upp hjärtbiten. För mig brukar det ta 
   ungefär två varv.
  
  Tävla mot Dampé på kyrkogården (vuxen)
   Samma ställe som du fick Hookshot på. Alltså, gå till kyrkogården bakom 
   Kakariko Village och till den västra raden av gravstenar. Flytta på den 
   nedersta av dessa och ett hål uppenbarar sig. Hoppa ner här. Nu kommer du 
   träffa Dampé och det hela går ut på att följa efter honom till slutet och 
   klara det på en minut eller mindre. Då får du hjärtbiten. Några tips är att
   du lär dig banan, att du alltid springer innerkurvor och att du snabbt 
   trycker på L/Z i varje kurva så att du inte springer in i eldbollar. Det 
   viktigaste är dock att du rullar i alla raksträckor. Gör du detta blir inte
   tidsgränsen några problem.
  
  
  Lon Lon Ranch
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I stentornet (barn)
   Gå till det lilla stentornet i sydvästra delen av ranchen. Här finner du 
   en massa lådor som är positionerade som siffrorna visar. 2 1  KOR!
   Flytta låda 1 nedåt och låda två till höger så kommer   00  KOR!
   en gömd gång visa sig. Där finner du hjärtbiten. (barn)  00
  
  
  Lost Woods
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Saria's Song (barn)
   Från ingången ska du gå vänster en gång och du borde kunna se en skallpojke.
   Hoppa upp på stubben mittemot och om du lärt dig Saria's Song ska du spela
   den för honom. Sålunda får du en hjärtbit.
  
  Spela okarina med Skallbarn (barn)
   Från ingången ska du gå höger en gång och sedan nedför stegen. Vid några
   stubbar står två skallpojkar så ställ dig på stubben mittemot och ta fram 
   okarinan. Sedan ska du spela samma toner som de gör. Första gången blir det
   fem toner och du får en rupier; andra gången sex och du får fem rupier; 
   tredje gången åtta toner och du får en hjärtbit.
  
  
  Market
  ¯¯¯¯¯¯
  Den bortsprungne hunden (barn)
   På natten i Market springer det omkring en massa hundar. Gå till Back Alley
   (gränden) och in i ett av husen så kommer du hitta en ganska tjock tant som
   säger att hennes hundvalp försvunnit. Undvik att få några hundar efter dig 
   och gå bort till hörnet precis under kvinnan som tittar ut genom ett föns-
   tret. Här springer en vit hund. Denna ska du ta tillbaka till kvinnan för en
   hjärtbit.
  
  Bombchuspel (barn)
   Detta kan du inte spela förrän efter att du klarat Dodongo's Cavern. Belön-
   ingarna dyker upp slumpmässigt och du får först reda på vilken det är när du
   betalat. Hjärtbiten är en av dessa. Behöver du hjälp, läs avdelningen om 
   Alla minispel.
  
  Hasardspel (barn)
   I Market finns ett stort hus som endast är öppet på natten. Här inne kan du
   spela ett spel med skattkistor. Öppnar du rätt får du gå vidare, öppnar du
   fel får du inte det. När du tagit dig igenom en helsikes massa rum får du
   hjärtat. Detta är förstås mycket svårt så vänta tills du fått Lens of Truth.
   Använd den på skattkistorna så ser du var nyckeln ligger och då blir det 
   genast mycket lättare. Annars har du bara 1,56% möjlighet att klara av det,
   per försök alltså.
  
  
  Zora's Domain
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I centrum av floden (barn/vuxen)
   På en pelare precis i mitten av Zora's Domain finner du en hjärtbit. Är du
   barn ska du ta med hönan och springa runt till baksidan av den stora platån.
   Sväva till stegen här bakom med hönan och du finner en ny höna här uppe. 
   Använd denna höna för att sväva från plattformen med statyn ut till hjärt-
   biten. Alltså, väljer du "Grab" när du står vid en höna kommer du lyfta upp
   den och medan du håller den ovan huvudet svävar du. Om du är vuxen har du 
   två metoder. Som barn ska du köpa Magic Beans av de bleka nissen som sitter
   vid staketet och sedan plantera en i hålet bredvid honom. Gå tillbaka hit 
   som vuxen och du kan rida på plantan som vuxit ut. Efter många vändor kommer
   den fara förbi hjärtbiten. En tredje metod är att hoppa från plattformen med
   statyn medan du har Hover Boots på fötterna. Då kommer du också till hjärt-
   biten.
  
  Nära Zora's Domain (barn/vuxen)
   Är du barn, ta med hönan och spring ända bort till vattenfallet som leder in
   i själva Zora's Domain. Här finner du hjärtbiten. Sväva till den med hönan.
   Är du vuxen bör du använd Hover Boots från samma ställe. Se föregående för 
   mer info om hönan.
  
  Sjungande grodor (barn)
   När du lärt dig Song of Storms ska du gå till Zora's River och du borde 
   kunna se en groda vid en stock i vattnet. Detta är ungefär i mitten av 
   flodmarschen. Ställ dig på stocken bredvid grodan, ta fram okarinan och fem
   stycken tittar fram. Spela Song of Storms och du får en hjärtbit. 
  
  Sjungande grodor igen (barn)
   Nu ska du göra samma sak men spela de andra fem sångerna på övre raden. 
   Zelda's Lullaby, Epona's Song, Saria's Song, Sun's Song och Song of Time.
   För varje spelad sång kommer en groda växa. För varje gång får du femtio 
   rupier. När alla är stora ska du visa dem okarinan en gång till och du kom-
   mer få spela med dem. Varje groda motsvarar an knapp. Den lila=<, grå=^, 
   gul=v, röd=>, blå=A. Tryck på den knapp vilken motsvarar grodan med en fluga
   ovanför huvudet. Trycker du fel eller för långsamt måste du börja om. Detta 
   var ordningen då jag spelade och jag skulle tro att den är densamma för dig.
   A, <, >, v, <, >, v, A, v, A, V, >, <, A. Se till att lära dig detta och du
   får hjärtbiten i ett nafs.
  
  Bakom vattenfallet (barn)
   Vid King Zora i Zora's Domain brinner en eld. Ta fram en Deku Stick och
   tänd eld på den. För sedan med dig den brinnande staven ned till facklan 
   nedanför trapporna. Nu kommer denna fackla också brinna permanent. Det 
   finns fyra andra facklor som du måste tända för att en skattkista med en 
   hjärtbit ska dyka upp. Den första finner du bredvid affären, den andra i 
   grunda delen av bassängen och de två sista bakom vattenfallet. Tänd eld på
   Deku Stick och spring helt enkelt till alla dessa ställen. Komihåg att du 
   måste ta en ny Deku Stick ungefär halvägs. 
  
  På ett isflak (vuxen)
   När du är vuxen är, som du vet, Zora's Fountain fruset. På ett av isflaken
   finner du en hjärtbit. Bara hoppa till den.
  
  På botten av källan (vuxen)
   När du fått Iron Boots som vuxen ska du sätta på dem i Zora's Fountain och
   sjunka ned till botten. Där kommer du sedan hitta en hjärtbit.
  
  I Ice Cavern (vuxen)
   Den enda hjärtbit som du finner i en dungeon. Ice Cavern ligger förresten i
   Zora's Fountain och hit måste du för att klara spelet. Du finner den i 
   rummet längst åt sydost (rum D i Walkthroughn). Du kan se hjärtbiten infryst
   så använd en flaska på den blå elden här inne och du får Blue Fire på 
   flaska. Släpp ut elden på isen. Ifall du spelar Master Quest är det lite 
   annorlunda. Denna hjärtbit finns i det nordöstra rummet (rum D i Master 
   Quest Dungeons). Den är dock blockerad så titta ned på golvet och du borde
   kunna se något silvrigt. Detta är en switch som är instängd i isen. Sätt en
   bomb på den och switchen aktiveras. Således släpper blockering kring hjärt-
   biten och du kan ta den. 
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                14.0 Gold Skulltulas
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I Ocarina of Time finns ett hundra gyllene spindlar utspridda. När du träffar
  dessa blir det ingen stridsmusik och du kan heller inte Z/L-fokusera på dem.
  Ha ihjäl dem med svärd, slangbella, båge eller hooshot och en medalj dyker 
  upp. Först när du plockat upp medaljen räknas det att du tagit Skulltulan. Se
  Quest Status-skärmen om hur många du samlat hittills. Väldigt många befinner
  sig högt upp. Deras medaljer måste du hämta med bumerangen eller hookshot.
  
  I guiden nedan finner du alla Gold Skulltulas i spelet. De är uppdelade i om-
  råden - de som syns på din kartskärm när du trycker på Start. Sedan är dessa
  områden uppdeleade i mindre sektioer. Du vet att du har tagit alla spindlar i
  ett område när det dyker upp en Skulltulasymbol bredvid titeln på kartskämmen.
  Håll noga koll på detta medan du spelar så att du inte letar i fel område.
  Detta gäller dock inte dungeons. För att veta om du tagit alla Skulltulas i en
  sådan måste du in i den och titta på kartskärmen. Dyker en symbol upp bredvid
  namnet vet du att du tagit alla. Nedan kommer jag också beskriva var du finner
  alla Gold Skulltulas i Master Quest-dungeons.
  
  Det finns några saker du bör veta om Gold Skulltulas. De som krälar fritt
  dyker nästan enbart upp på natten. Se därför till att du har Sun's Song, så 
  att du kan skapa natt härsomhelst. En del gömmer sig i lådor, en del i träd.
  För att få ut dessa ska du springa mot föremålen och trycka på A-knappen för
  att rulla in i dem. Säkert har du sett de små hål i marken i vissa områden. I
  dessa kan du plantera Magic Beans och således kallar jag dessa Magic Beans-
  hål. Släpper du ner en Bug (insekt) i ett sådant hål kommer strax en Skull-
  tula upp. Gäller på alla ställen utom Zora's River. Bugs finner du om du slår
  sönder buskar i hål under marken, men kan även köpas i Markets Potion Shop.
  Använd en tom flaska för att fånga och tänk på att alltid fånga upp en insekt
  igen efter att du släppt ut den.
  
  Några få saker till. Mycket få kräver att du lärt dig Scarecrow's Song. Läs
  i avdelningen om Okarina-melodier hur du lär dig denna. Komihåg att du då 
  behöver Hookshot och ibland även Longshot. Apråpå Hookshot, eftersom Hookshot
  krävs för nästan alla spindlar när du är vuxen kommer jag inte skriva ned det
  kravet i guiden nedan. Bara så att du vet. När det gäller Dungeons skiver jag
  med alla spindlar du finner i dessa nedan, men du kan hitta mer utförlig info-
  rmation i Walkthrough om du skulle fastna. I alla Dungeons-beskrivningar 
  finner du också bokstavs- eller sifferbeteckningar. Dessa refererar till kart-
  orna i Walkthrough, men är ej nödvändiga att undersöka. Endast en liten hjälp
  till dig. Slutligen, (barn) inom parenteser så här innebär att du endast kan
  få den som barn. (natt) gäller bara på natten och (vuxen) bara då du är vuxen.
  
  Här till höger har vi belön-     10 Skulltulas = Bära 200 rupier
  ingarna. Som synes är det inte    20 Skulltulas = Stone of Agony
  riktigt värt att ta alla hundra,   30 Skulltulas = Bära 500 rupier
  materialistiskt sett. Du får     40 Skulltulas = 10 Bombchus
  alltså 200 rupier varje gång du   50 Skulltulas = Hjärtbit
  besöker huset, men så dags i    100 Skulltulas = 200 rupier, varje besök
  spelet, spelar inte pengar någon
  roll alls. När du får Stone of Agony kommer ditt Rumble Pak eller din vanliga
  GameCube-kontroll skaka när du står ovanför hål. Bombchus är vanliga föremål
  du kan hitta på andra ställen.
  
  
  Death Mountain - 18
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Death Mountain Crater - 2
  - Gå till toppen av Death Mountain och ned i Crater härifrån. Du kommer se en
   låda precis vid ingången. Rulla på den för en Skulltula. (barn)
  - Nära stället du warpar till med Bolero of Fire finns ett Magic Beans-hål.
   Fånga en Bug och släpp ner den här. Du måste ha lärt dig Bolero of Fire som
   vuxen. (barn)
  
  Death Mountain Trail - 4
  - Nära utgången till Kakariko finns en liten grotta. Spräng väggen med en bomb
   och ta Skulltulan. Bumerang/Hookshot är krav. (barn/vuxen)
  - Vid ingången till Dodongo's Cavern finns ett Magic Beans-hål. (barn)
  - Från ingången till Goron City ska du följa bergsväggen och väster. Då finner
   du en mörkbrun sten som du ska slå sönder med Megaton Hammer. (vuxen, natt)
  - I gången där det rasar stenar finns tre bruna stenar. Slå sönder den bort-
   ersta med Megaton Hammer. Där bakom finner du en. (vuxen, natt)
  
  Dodongo's Cavern - 5
  - I rummet höger om ingången (2) finner du en massa Baby Dodongos som
   sprängs när du slår dem. Locka en till den spruckna väggen och slå till den
   när den är i närheten. Gå in i rummet bakom den spruckna väggen (3) för att
   hitta en skulltula. (barn/vuxen)
  - I rummet (7) väster om ingången ska du klättra uppför trappan och du kommer
   att se en Skulltula på en klättervägg precis innan utgången på ovanvåningen
   (9). Skjut den med slangbellan och klättra sedan upp och hämta den. 
   (barn/vuxen)
  - Samma rum som ovan (9) ska du återvända hit då trappan fortfarande hänger
   i taket. Då kommer trappan istället leda till en Skulltula i ett fack längst
   mot norra delen av rummet. Gör detta när du aktiverat switchen så att du 
   enkelt kan du ta dig upp till andra våningen från ingångsrummet. Går du ut
   ur grottan kommer trappan hissas upp igen, ifall du skulle råka hissa ned 
   den av misstag. (barn/vuxen)
  - I det allra nordligaste rummet på 1F (19) finner du denna. (barn/vuxen)
  - Gå tillbaka till rummet höger om ingången (2) när du blivit vuxen och fått
   Hookshot. Spela Scarecrow sång i den västra delen av rummet och använd sedan
   Hookshot för att greppa tag i fågelskrämman. Här finner du den. (vuxen)
  
  Dodongo's Cavern (Master Quest) - 5
  Barn/Vuxen
  - I det sydvästra rummet (3) på 1F, spela Song of Time och du finner den i 
   sydöstra hörnet av rummet.
  - I rummet (8) med fem stycken Gohma Larvas på 2F, rulla in i en av lådorna.
   För att komma in i rummet måste du dra block så att du kan tända alla fack-
   lor.
  - I rummet (10) där du möter två minibossar på 2F, efter att du fått Bomb Bag,
   kasta bomber på stenarna här inne och du kan sedan springa ut på en tunn
   plattform till skulltulan.
  - I rummet (13) norr om det långa rummet med en massa Poes på 1F, använd bum-
   erangen för att komma åt den. För att komma in i rummet måste du kasta en 
   bomb på bombkedjan i föregående rum.
  - I rummet (15) med massor av riddarstatyer, strax innan du når bossen på 1F,
   klänger på plattform ovanför elden. Ställ dig vid dörren som leder norrut
   och kasta bumerangen därifrån.
  
  Fire Temple - 5
  Endast vuxen
  - I rummet (E) längst åt nordost på 1F (övre dörren). Du hittar den bakom en 
   Like Like-fiende.
  - I ett identiskt rum (Å), norr om ingångsrummet på 1F.
  - I rummet (K) med de rullande stenarna på 3F. I nordöstra delen kan du höra
   en Golden Skulltula. Slå på väggarna här med svärdet. Den som låter annor-
   lunda ska du spränga med en bomb. I facket finner du skulltulan.
  - I östra sektionen på 4F (b). Gå till rummet (K) med de rullande stenarna på
   3F. Gå till den övre sektionen, ovan stenarna och ställ dig vid utgången.
   Titta upp och du kan se en plattform där Navi lyser grönt. Spela Scarecrow's
   Song (se avdelningen om okarinamelodier för att se hur du får den) och en 
   fågelskrämma dyker upp. Skjut den med Hookshot för att komma upp till honom
   och ta dig sedan över till en annan plattform. Fortsätt och du hittar en 
   Skulltula på en klättervägg i följande rum (b).
  - Samma som ovan, men du ska fortsätta till den östra sektionen av 5F (d). 
   Du finner skulltulan på innercirkeln i detta rum.
  
  Fire Temple (Master Quest) - 5
  Endast vuxen
  - I rummet (I) längst åt nordost på 1F (nedre dörren). Slå rostig switch med
   hammaren.
  - På östra sidan av 5F (d), dra i blocket när elden är borta.*
  - I centrala rummet (e) på västra sidan av 3F, spräng väggen.*
  - I nordvästra rummet (f) på 3F, en liten gång.*
  - I ett av de västra rummen (k) på 4F, ta nyckel på västra sidan av 5F.*
  *För dessa Gold Skulltulas, se Master Quest Dungeons-sektionen. Andra halvan 
  av templet går ut på att hämta dessa.
  
  Goron City - 2
  - Som barn ska du spräng bort stenarna på översta våningen med bomber. Gå 
   sedan mot det nordvästra rummet och du finner en massa stenar. Spräng de
   ljusbruna stenarna med bomber och du kommer spränga en gång till några
   skattkistor och en låda. Rulla på lådan för en tula. (barn)
  - En massa rep leder ut mot en liten plattform i mitten av staden. Bakom 
   denna sitter en. Använd Hookshot från nästöversta våningen. (vuxen, natt)
  
  
  Gerudo Valley - 4
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Gerudo Valley - 4
  - Precis i början när du springer över den lilla källan. Finns vid vatten-
   utloppet på höger sida. (barn, natt)
  - Hoppa från bron rakt ner till markområdet bredvid floden. Här finns ett 
   Magic Beans-hål. (barn)
  - Bakom tältet på västra sidan. (vuxen, natt)
  - I sydvästra hörnet finns en stenpelare. Högt upp sitter en. (vuxen, natt)
  
  
  Gerudo's Fortress - 2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Gerudo's Fortress (vuxen, natt) - 2
  - Gå till pilskjutningsbanan och till den allra bortersta måltavlan i nord-
   östra hörnet. Här krälar en.
  - Leta upp köket och om du tittar mot spisen, gå ut den vänstra väggen. Du
   kommer ut igen och kan se en Skulltula på bergsväggen bakom. Detta är i det
   nordöstra hörnet av själva högkvartersområdet.
  
  
  Haunted Wasteland - 9
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Desert Colossus - 3
  - Nära ingången till Spirit Temple finns ett Magic Beans-hål. Fånga en Bug och
   släpp ner den här. Du måste ha lärt dig Spirit's Requiem som vuxen. (barn)
  - I en av de tre palmerna i den södra delen sitter en. (vuxen, natt)
  - Det finns en kulle i nordöst där en Skulltula sitter. Använd Hookshot eller
   flyg dit med Magic Beans-blomman. (vuxen, natt)
  
  Haunted Wasteland - 1
  - I stenstrukturen där du träffar spöket som guidar. Hoppa ned till källaren.
   (vuxen)
  
  Spirit Temple - 5
  - I rummet (E) med en massa fladdermöss och en gallervägg på 1F. (barn)
  - På klätterväggen (F) mellan 1F och 2F. Nja, på andra sidan av den. (barn)
  - I hallen (I) i sydvästra delen av 3F, ovanför dörren.
  - I rummet (L) med de rullande stenarna på 1F. Spela Song of Time. (vuxen)
  - I stora rummet med statyn (G) ska du klättra upp på västra sidan och du kan
   se en Gold Skulltula på andra sidan. Spela Scarecrow's Song och använd Long-
   shot för att komma åt den. (vuxen)
  
  Spirit Temple (Master Quest) - 5
  Endast vuxen
  - I rummet (H) längst åt väster på 3F, det med en massa eld. Flytta blocket 
   närmast ingången till solljuset och ett block dyker upp nära taket. Använd 
   Longshot för att komma upp och skjut tulan därifrån.*
  - I rummet (Q) med en massa sand på 1F. Klättrar i taket.*
  - I det nordöstra rummet (S) på 1F. Massor av Big Skulltulas finns här. Spela
   okarinamelodier i cellerna i rummet innan.*
  - I nordöstra rummet (W) på 4F. Locka Iron Knuckle att slå sönder tronerna.*
  - Som ovan (W).*
  *För dessa Gold Skulltulas, se Master Quest Dungeons-sektionen. Andra halvan 
  av templet går ut på att hämta dessa.
  
  
  Hylia Lakeside - 10
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Lake Hylia - 5
  - På en ö längst åt sydöst. (barn, natt)
  - Bakom labratoriet, på brosidan. Bumerangen krävs. (barn, natt)
  - Framför labratoriet finns ett Magic Beans hål. (barn)
  - Gå in i labratoriet och sätt på dig Iron Boots för att nå botten av bass-
   ängen. Rulla på lådan för en skulltula. (vuxen)
  - Ovanpå trädet på ön du warpar till sitter en. Använd Longshot för att komma
   upp. (vuxen, natt) 
  
  Water Temple - 5
  Endast vuxen
  - I rummet längst åt sydväst på 1F (I). Håll B-knappen intryckt för en virvel-
   attack på kristallswitchen bakom gallret. Hugg med Biggoron Sword funkar me.
  - I rummet med floden och virvlarna på 2F (P). I centrum. Använd Iron Boots 
   och Hookshot.
  - I rummet med rullande stenar på 1F (Q). Där stenarna rullar ut, nära Big Key
  - I det stora rummet med konstiga hissar i vattenfall på 3F (M). Långt ut på
   väggen. Longshot krävs.
  - I det höga tornet på 3F (J). Högst upp i tornet. Longshot krävs.
  
  Water Temple (Master Quest) - 5
  Endast vuxen
  - I rummet (J) längst åt nordväst på 1F/B1. I sydvästra hörnet, nära taket.
  - I rummet (a) längst åt söder på 1F/B1. Använd Scarecrow's Song för att komma 
   över till andra plattformen och Fire Arrow på facklorna för att dra upp
   gallret. Tulan sitter i taket i cellen.*
  - I rummet (b) näst längst åt nordöst på 1F/B1. Bakom gallret i låda. Du måste 
   gå runt.*
  - I rummet (f) åt söder på 2F. Sätt vattennivån på 2F och använd Din's Fire på
   facklan bakom gallret.*
  - I rummet åt väster på 2F.*
  *För dessa Gold Skulltulas, se Master Quest Dungeons-sektionen. Andra halvan 
  av templet går ut på att hämta dessa.
  
  
  Hyrule Field - 2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Hyrule Field - 2
  - Bomba trädet allra längst åt nordost. Du finner du ett hål med en Big 
   Skulltula. En Gold finner du högt upp bakom. Bumerang krävs. (barn/vuxen)
  - Nära ingången till Gerudo Valley i västra delen finns en stencirkel. Sätt
   en bomb i denna stencirkel och ett hål öppnar sig. Är du vuxen måste du 
   dessutom slå sönder en brun sten med hammaren. Bränn nätet med Din's Fire
   och du finner Skulltulan högt upp bakom kon. Bumerang krävs. (barn/vuxen) 
  
  
  Kakariko Village - 16
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Bottom of the Well - 3
  Endast barn (för mer info, se Walkthrough)
  - I det vänstra, låsta rummet (K) i fängelset på B1.
  - I det högra, låsta rummet (L) i fängelset på B1. Använd Lens of Truth för 
   att se bron.
  - Bakom gallret vid slemhögsliknande fienden i den östra korridoren (A) på B1.
   Du måste gå genom det nordöstra rummet (J) för att komma hit.
  
  Bottom of the Well (Master Quest) - 3
  Endast barn (för mer info, se Walkthrough)
  - På B3 (D), längst bort i den nordvästra gången.
  - Tryck på switchen i den vänstra cellen i stora rummet (A) på B1. Gå in i 
   rummet (J) som öppnades och flytta på gravstenen.
  - Längst bort i det västra rummet (L) på B1. Du finner nycklar i det sydöstra
   rummet (H) på B1 eller i det östra rummet (B) inuti det stora rummet (A).
  
  Graveyard - 2
  - Nära västra gravraden finns ett Magic Beans-hål. (barn)
  - På östra väggen krälar en ganska högt upp. (barn, natt)
  
  Kakariko Village - 6
  - Rulla på trädet nära ingången. (barn, natt)
  - På byggarbetsplatsen nära centrum. (barn, natt)
  - Bakom Skulltula-huset i centrum. (barn, natt)
  - Nära porten till Death Mountain Trail, på ett hus. (barn, natt)
  - På stegen till utkikstornet, använd slangbellan. (barn, natt)
  - Ovanpå Impas hus i södra delen. Ställ dig vid väderkvarnen, använd Hookshot 
   för att komma upp på det nya pilbågsspelhuset och skjut dig därifrån till
   Impas hus. (vuxen, natt)
  
  Shadow Temple - 5
  Endast vuxen
  - I sydöstra rummet (J) på B3. Bakom gallerdörren, samla alla vita rupier.
  - I rummet (K) med två spiksaker som faller på B4. Du finner den i en cell.
  - I rummet (M) med en ihålig döskalle på B4. Krälar bakom skallen.
  - I östra delen av rummet (Q) med båten. Spela Scarecrow's Song från båtkajen.
  - I rummet (T) med tre döskallar på B4, längst väster. Krälar bakom skallarna.
  
  Shadow Temple (Master Quest) - 5
  Endast vuxen, endast på B4
  - I rummet (K) med två spiksaker som faller, du finner den i en cell.
  - I rummet (O) med fyra ReDeads, intill rummet med fläktar. 
  - I rummet (P) innan båtrummet, spräng en jordhög med bomb.
  - I båtrummet (Q), bredvid statyn du använder som bro.
  - I rummet (V) innan bossen. Stå höger om bossdörren.
  
  
  Kokiri Forest - 7
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Inside the Deku Tree - 4
  Endast barn
  - På 3F, i samma rum som kompassen (6) finner du en bakom en liten skattkista
  - I första rummet (7) på B1 finner du en på klätterväggen som leder upp till 
   1F. Använd slangbellan.
  - I samma rum finner du en där vattnet har sitt utlopp. Besegra den med slang-
   bellan och ta medaljen genom att hoppa från avsatsen bredvid.
  - Från det nordvästra rummet på B1 (11) ska du tända eld på nätet som pekar
   mot nordväst. Spräng sedan väggen här med en bomb och gå in i nästa rum. Där
   (12) finner du Skulltulan. OBS! Du kan endast göra detta efter Dodongo's 
   Cavern.
  
  Inside the Deku Tree (Master Quest) - 4
  Endast barn
  - Precis bredvid kistan med kartan på 2F (2) står en låda. Rulla in i denna.
  - I rummet (6) där du får kompassen på 2F, det finns ett par stenar vid en
   klättervägg. Spela Song of Time och ett block dyker upp. Klättra upp på det
   och bomba stenarna därifrån. Eller använd Bombchu och låt en springa uppför
   väggen. Bakom stenarna ligger skulltulan och bumerangen är ett måste.
  - I rummet (11) med en massa gravstenar. Spela Song of Time och block kommer
   forma en trappa upp till skulltulan. Bumerangen är ändock ett måste.
  - I rummet (12) nordväst om ovan. Använd Deku Nuts på ägg och Deku Baba och 
   bumerangen är ett måste. För att komma in i rummet ska du ställa dig på
   switchen i föregående rum och sedan tända en Deku Stick på en fackla. Bränn
   sedan ned nätet som täcker dörren.
  
  Kokiri Forest - 3
  - Bakom affären i nordöst finner du ett Magic Beans-hål. (barn)
  - Bakom Know-it-all brothers hus i sydvästra delarna. (barn, natt)
  - Ovanpå tvillingarnas hus hus i sydöstra delarna. (vuxen, natt).
  
  
  Lon Lon Ranch - 4
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Lon Lon Ranch - 4
  Endast barn
  - Gå till det enda trädet, det nära bostads huset och rulla på det.
  - Titta upp mot ett av husets fönster i norra delen. Bumerang krävs. (natt)
  - Bakom hästhagen, på ett skjul. Ganska nära centrum. (natt)
  - På sydvästra väggen, ganska nära tornet. Bumerang krävs. (natt)
  
  
  Lost Woods - 9
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Forest Temple - 5
  Endast vuxen
  - I första rummet (A). Klättra uppför klätterväggen så hittar du den. 
  - I det stora centrala rummet på 1F (B). Nära den nordligaste dörren. 
  - I rummet (D) nordväst om ovannämnda. Du finner den ovanför stenpelarna, men
   du kan endast nå platsen om du går från den nordvästligaste rummet på 2F (P)
  - I rummet (H) nordost om det det centrala rummet. Använd Hookshot för att 
   komma upp till kistan så hittar du Skulltulan i närheten.
  - I det enda rummet på B2 (V). Skjut på väggarna tills du hittar facket med
   en vanlig Skulltula. Du finner den gyllene på väggen här.
  
  Forest Temple (Master Quest) - 5
  Endast vuxen
  - I den första korridoren på 1F finner du en precis ovanför en av dörrarna.
  - I det sydvästra rummet (D) på 1F, längst ner på golvet, i hörnet åt vänster.
  - I den västra trädgården (F) på 1F, ovanför brunnen.
  - I den östra trädgården (J) på 1F, ovanför dörren.
  - I östra delen av brunnen (K) på 1F.
  
  
  Lost Woods - 3
  - Gå vänster två gånger och du finner ett Magic Beans-hål. (barn)
  - Gå höger, vänster, höger, vänster och vänster. Du når ett ruttet träd och
   ett Magic Beans-hål. (barn)
  - Samma hål som det precis ovan. Plantera Magic Beans och återvänd som vuxen
   så leder växten dig till en Gold Skulltula. (barn, vuxen, natt)
  
  Sacred Forest Meadow - 1
  - Direkt öster om hålet där du hittar en fekälla, högt på väggen. (vuxen,natt)
  
  
  Market - 4
  ¯¯¯¯¯¯
  Ganon's Castle - 1
  - Lite höger om bron som leder in i slottet. Du finner den dold på en pelare.
   (vuxen)
  
  Hyrule Castle - 2
  Endast barn
  - Rulla på trädet närmast Market.
  - Spela Song of Storms vid trädet som är närmast slottet, inom borggården. 
   Använd bomber för att spränga de tre väggarna. Bumerangen krävs.
  
  Market - 1
  - I vaktstugan där det finns en massa krukor vid vindbryggan. Krossa en låda.
   (barn)
  
  
  Zora's Domain - 15
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ice Cavern - 3
  Endast vuxen
  - I rummet med issablar (B) finner du en ovanför några istappar.
  - I rummet längst åt sydöst (D) finner du en bakom en pelare nära taket. 
  - I rummet längst åt nordväst (E) sitter en på den sydöstra väggen.
  
  Ice Cavern (Master Quest) - 3
  - I nordöstra rummet (D), i röd is. Spela Song of Time där Navi är grön, ställ
   dig på blocket som dök upp, spela Song of Time igen och använd Blue Fire.
  - I nordvästra rummet (E), spela Scarecrow's Song och använd Hookshot för att
   komma upp till fågelskrämman.
  - I samma rum (E), skjut kristallswitchen precis ovanför ingången till rummet
   så försvinner höljet kring skulltulan.
  
  Inside Jabu-Jabu's Belly - 4
  Endast barn
  - I rummet (5) på B1 med en liten bassäng som kan fyllas på med vatten. Du 
   finner spind1eln på en klättervägg här.
  - I rummet (4) på B1 under det stora rummet med en massa hål i på 1F. Hoppa 
   ned i hålet längst åt väster och du kommer landa i rum 4 bredvid två stycken
   Gold Skulltulas. Du behöver bumerangen för båda.
  - Se ovan.
  - I rummet (17) precis innan bossen. Du hittar den på den vänstra klätter-
   väggen, långt ner.
  
  Inside Jabu-Jabu's Belly (Master Quest) - 4
  Endast barn
  - I rummet (4) längst åt öster på B1, spela Song of Time för att flytta block.
  - I rummet (8) nordvästra rummet på 1F, bomba sten och tryck på switchen. En
   vattenstråle bär dig mot taket där du ska spela Song of Time. Hoppa över 
   till blocket som dyker upp och spräng stenen för skulltulan. Hoppa mot
   medaljen.
  - Från det centrala rummet på B1 (3) ska du gå sydväst (11). I detta rum ska 
   du besegra alla fiender. Först två Stingers i bassängen och sedan tre 
   osynliga fladdermöss. Använd Lens of Truth eller simma runt och använd Z/L-
   fokusering för att upptäcka dem. En finner du längst med östra väggen så den
   är lätt att träffa. Den andra finner du i nedersta vänstra hörnet på väggen 
   där skulltulan sitter och den sista sitter ett par decimeter höger om samma 
   vägg. Ett torn dyker sedan upp så att du kan klättra upp till skulltulan.
  - I rummet innan bossen på 1F (14), klättra uppför klätterväggen och du 
   finner denna krälande snusksak bakom en vägg. Du måste använda bumerangen 
   och det krävs kirurgisk precision för att träffa den. Ställa dig åtta-nio 
   steg ifrån väggen mot skulltulan och sikta sedan bumerangen strax till vän-
   ster om väggen. Försök ha samma höjd som skullulan och justrera efterhand 
   för att få perfekta kast. Jag träffade bäst när det var precis så att jag 
   inte hörde krälandet av den.
  
  Zora's Domain - 1
  - När stället är fruset ska du springa upp till vattenfallets utlopp. Titta
   lite åt vänster och du borde kunna se en skulltula. (vuxen, natt)
  
  Zora's Fountain - 3
  - Längst bort i sydöstra hörnet. Rulla på trädet. (barn)
  - Klättra upp på stocken strax söder om ingången. Du finner den på väggen och
   bumerangen krävs. (barn, natt)
  - I sydöstra hörnet finns också en grå sten. När du fått Silver Gauntlets ska
   du lyfta på stenen och sedan spränga den mindre stenen därunder. Hoppa ned
   i hålet och använd Lens of Truth för att se alla fiender. Skulltulan finner
   du i slutet. (vuxen, natt)
  
  Zora's River - 4
  - Rulla på trädet nära Hyrule Field. (barn)
  - Nära Zora's Domain finns en stege. Här finner du en. (barn, natt)
  - Klättra uppför stegen till platån nära centrum. Här finner du två hål. En
   Skulltula krälar på väggen strax till höger om det ena. (vuxen, natt)
  - Ganska nära Zora's Domain finner du en Gold Skulltula högt upp på en vägg.
   Longshot krävs. (vuxen, natt)
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                    15.0 Feer
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I Ocarina of Time finns det två olika typer av feer. Dels Stora Feer (Great
  Fairies) och dels små feer i källor. I denna avdelning beskriver jag var du
  hittar alla stora feer och vad du får av dem samt var du hittar alla källor
  med små.
  
  
  Great Fairies - Stora Feer
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Stora groteska feer som du finner i grottor här och var i Hyrule. När du 
  kommer in i en sådan grotta kommer du se en vacker källa med ett trekrafts-
  tecken framför. Spela Zelda's Lullaby så kommer den groteska feen fram. Då 
  kommer du antingen få en uppgradering eller en magi.
  
  Death Mountain Trail (barn/vuxen)
   När du fått bomberna ska du promenera till toppen av Death Mountain Trail 
   och du kommer se ugglan sitta däruppe och kuckelura. Sätt en bomb vid väggen
   till vänster om honom, promenera in i hålet och du kommer finna en stor fe 
   som ger dig en magimätare och svärdtekniken (håll B-intryckt eller rotera 
   kontrollspaken tätt följt av ett tryck på B-knappen). Denna, den första fe
   du besöker är Den Stora Fen av Makt.
  
  Hyrule Castle (barn)
   När du har fått magimätaren ska du tillbaka till slottet och bege dig till 
   det sydöstra området av trädgården. Här finner du en sten vilken du ska 
   spränga i luften med en bomb. Kryp in i hålet som döljer sig bakom och 
   inkassera Din's Fire. Denna fe är Den Stora Fen av Magi.
  
  Zora's Fountain (barn/vuxen)
   Området där Jabu-Jabu ligger. Gå i land på den sydöstra strandplätten (när 
   du klarat Dodongo's Cavern) och sätt en bomb vid den ljusa stenen. Gå in i
   den onaturligt stora grottöppningen och hälsa på fen som kommer ge dig 
   Farore's Wind. Hon är förövrigt Den Stora Fen av Magi.
  
  Death Mountain Crater (vuxen)
   För detta måste du ha Megaton Hammer och således måste du ha varit i Fire
   Temple. Vid ingången till Goron City ska du gå lite till höger och du finner
   två bruna stenar som blockerar en ingång. Slå sönder dem med hammaren och 
   kliv in. Du får dubbel magimätare av denna fe som är Den Stora Fen av Vishet
   
  Desert Colossus (barn/vuxen)
   Du kan inte komma hit förrän du fått Longshot och Lens of Truth, tänk på 
   det. När du når området ska du gå till det sydöstra hörnet där du borde 
   kunna hitta en spricka i bergsväggen. Spräng med bomber och du får menings-
   lösa Nayru's Love. Fen här Den Stora Fen av Magi.
  
  Ganon's Castle (vuxen)
   Denna fe kan du först besöka mycket sent i spelet och du måste ha tagit 
   guldhanskarna inne i Ganon's Castle först. När du har dem ska du gå till 
   "slottsträdgården" och följa stigen mot öster för att längst bort hitta en
   helt enorm sten. Kasta bort den och besök fen för att göra alla dina hjärtan
   dubbelt så starka. Detta är Den Stora Fen av Mod.
  
  
  Fairy Fountains - Fekällor
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Dessa platser är mycket viktiga. Har du en tom flaska kan du fånga en fe i den
  och sedan använda den för att få upp din energi. När du dör kommer fen också
  hjälpa dig och hindra dig från att få Game Over. Feer kan införlivas på två
  andra sätt. Antingen kan de köpas i magiaffärer för 50 rupier eller också kan
  du spela Zelda's Lullaby framför en enögd staty. Det dyker också upp en fe om
  du spelar Sun's Song när Navi ibland blir grön (t. ex på vid flaggan på Death
  Mountain Trail). Denna fe kan du inte förvara i flaska utan den helar bara dig
  
  Gerudo's Fortress (vuxen)
   Väldigt centralt kan du hitta två par lådor nära två ingångar. Här någon-
   stans kommer kontrollen darra om du har Stone of Agony. Spela Song of Stroms
   och ett hål kommer dyka upp.
  
  Graveyard (barn/vuxen)
   Kyrkogården alltså. Flytta på den stenen som det växer blommor framför (inte
   den som tillhör Dampé när du är vuxen). Spräng väggen nere i graven och du
   kommer att få tillgång till en fekälla.
  
  Hyrule Field (barn/vuxen)
   Lite svårt att beskriva. Gå till den nordvästra spetsen av fältet, alltså
   väster om slottet och dess stad. Här rinner en flod vilken du ska korsa.
   Spräng sedan stenen därbortom och du kommer ned till en fekälla.
  
  Sacred Forest Meadow (barn/vuxen)
   Alltså området bortom Lost Woods, där Saria lär dig Saria's Song. Du finner
   denna precis innan du går in i den trånga gången som leder mot Forest Temple
   Klättra uppför stegen så du hamnar ovanpå labyrinten. Hoppa sedan ned i 
   hålet precis i närheten.
  
  Zora's Domain (barn/vuxen)
   På ön i basängen närmast ingången känner du ett darrande i handkontrollen.
   Använd bomber för att öppna hålet.
  
  Zora's River (barn/vuxen)
   På platån nära centrum av området. Du hittar stegen på baksidan vilken du 
   kan nå enkelt om du är vuxen, men måste använda hönan i den västra delen om
   du är barn. På platån finner du en stor sten i en liten stenring. Spräng 
   stenen med en bomb och du finner källan.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                 16.0 Alla minispel
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I denna avdelning finner du ett tjugotal olika segment i Okarina of Time som
  jag vill kalla minispel. Jag har gjort denna avdelning eftersom att om du inte
  vet vad du får av ett visst minispel och kan inte klara av det, är det förstås
  svårt att veta vad du ska leta efter i guiden. Om det inte står strategier här
  hänvisar jag till var du hittar dem. Du kanske tycker att personen som står i 
  Market och Kakariko och vill att du säljer honom något borde höra hit, men jag
  placerade personen i fråga i avdelningen om affärer. Har jag missat något 
  minispel, hör av dig.
  
  Spela okarina med Skallbarnen (barn)
   Plats:   Lost Woods, direkt höger
   Kostnad:  Inget
   Belöning: Hjärtbit, rupier
   Regler:  Från ingången ska du gå höger en gång och sedan nedför stegen.
         Vid några stubbar står två skallpojkar så ställ dig på stubben
         mittemot och ta fram okarinan. Sedan ska du spela samma toner 
         som de gör. Första gången blir det fem toner och du får en 
         rupier; andra gången sex och du får fem rupier; tredje gången 
         åtta toner och du får en hjärtbit. Gör om det och du får endast
         göra om den tredje gången vilket leder dig till tjugo rupier.
   Strategi: Se bara till att koncentrera dig.
  
  Träffa Deku Scrubs måltavla
   Plats:   Lost Woods, direkt höger
   Kostnad:  Deku Seeds
   Belöning: Bullet Bag-uppgradering
   Regler:  Samma ställe som ovan (gå till höger direkt). Gå inte nedför
         stegen utan titta rakt ut mot ett träd. Du borde kunna se en mål-
         tavla (en trumma) som hänger från en gren. Ta fram slangbellan 
         och träffa den tre gånger mitt i prick. Siffrorna 100 måste dykt
         upp tre gånger efter varandra. Grejar du detta kommer en Deku 
         Scrub fram och gör att du kan bära mer ammunition till din slang-
         bella.
   Strategi: Inga problem - du får ju skjuta så mycket du vill.
  
  Skjutbanan (barn, dag)
   Plats:   Market, huset med piltavla
   Kostnad:  20 rupier
   Belöning: Bullet Bag-uppgradering, 50 rupier
   Regler:  Du skjuter med din slangbella och har 15 skott. Du ska träffa tio
         stycken måltavlor i form av rupier. Träffar du 0-7 av dessa för-
         lorar du, träffar du 8-9 får du spela en gång till gratis och 
         träffar du alla tio får du bära mer frön till din slangbella. 
         Får du perfekt poäng fler gånger får du femtio rupier varje gång.
         Alla rupier dyker upp i förutbestämd ordning och stannar i ca 
         fyra sekunder. 
   Strategi: Lär dig ordningen så att du inte blir förvirrad. Det är mitt
         första tips. Utöver detta ska du satsa på att röra slangbellan så
         lite som möjligt. Följ inte efter den hoppande gröna rupiern 
         eller de fyra flygande röda, utan skjut dem när de når mitten.
         Lugnt och sansat. Eftersom att det är lång fördröjning på slang-
         bellan försök alltid ha ett frö på en gång. Alltså håll B-knappen
         och släpp den när du har en rupie framför. Håll dig kall och 
         slösa inga bananer... jag menar frön.
  
  Hundarna (barn, natt)
   Plats:   Market
   Kostnad:  Inget
   Belöning: Hjärtbit, fem rupier
   Regler:  Gå till Market om natten. Har du inte Sun's Song kan du vänta på
         att solen går ned i Hyrule Castle. Om du i Market går till Back-
         alley (gränden) ska du in i ett av husen. Du kommer hitta en 
         ganska kraftig dam som tappat bort sin hund. Du ska leta rätt på
         den. I Market finns massor med hundar och går du nära en följer 
         den efter dig. För att bli av med den ska du antingen gå fram 
         till nyss nämnda dam eller gå ut till Hyrule Castle. Kvinnan för-
         lorar sin jycke varje natt, så gör du om processen får du ynka
         fem rupier.
   Strategi: För att hitta rätt hund, Richard, ska du gå till centrala delarna
         och undvik att få några hundar efter dig. Gå fram till den vita 
         hunden som strosar runt under en kvinna som tittar ut ur sitt 
         fönster. Detta är rätt hund. Ta med den till kvinnan.
  
  Talons Super Cucco-spel (barn)
   Plats:   Lon Lon Ranch, efter Hyrule Castle
   Kostnad:  10 rupier, 5 rupier
   Belöning: Empty Bottle, Lon Lon Milk
   Regler:  Talon sitter i bostadshuset med massor av hönor. Tala med honom
         och du får spela ett spel för 10 rupier. Misslyckas du behöver du
         bara betala hälften. När det börjar har du 30 sekunder på dig att
         lyfta tre Super Cuccos Talon, vilka han kastar in bland resten av
         hönorna. Det räcker med att lyfta rätt höna. Vinner du får du 
         först svara på om du vill gifta dig med Malon. Då detta är ett 
         skämt spelar det ingen roll vad du säger. Däremot får du en tom 
         flaska med Lon Lon Milk. Vinner du igen får du Lon Lon Milk om du
         har en tom flaska. Dessutom får du chansen att köpa Lon Lon Milk 
         för 30 rupier efter att du klarat spelet en gång.
   Strategi: Han kastar en strax till höger om sig själv, en borta vid halm-
         stacken och en nära dörren. Vänder du dig om snabbt kan du åtmin-
         stone se den som hamnar på Talons högra sida.
  
  Hämta hönor (barn, dag)
   Plats:   Kakariko Village, kvinnan i sydöstra hörnet
   Kostnad:  0
   Belöning: Empty Bottle, 50 rupier
   Regler:  Vid en hönshage står en kvinna som ber dig hämta sju hönor. Kasta
         in alla i hagen och tala med henne så får du en Empty Bottle (tom
         flaska). Hämta dem igen och du får 50 rupier.
   Strategi: Läs sektionen om de tomma flaskorna eftersom detta inte är något
         riktigt minispel.
  
  Dampés grävtur på kyrkogården (barn, natt)
   Plats:   Graveyard mellan klockan 18:00-21:00 på natten.
   Kostnad:  10 rupier
   Belöning: Rupier och Hjärtbit
   Regler:  Dampé går långsamt runt kyrkogården. Talar du med honom och ber
         honom gräva så gräver han på platsen. Står han på en stenplatta
         finns det aldrig någonting där, men jämt på jordhögar med ett 
         undantag: det finns dubbla jordhögar och en av dessa är alltid 
         tom. Föremålen i jordhögarna är helt slumpmässiga och allt noll-
         ställs då han gått ett varv. 
   Strategi: Det finns ingen riktig strategi - bara tur. Se till så att du har
         gått om pengar och fortsätt spela tills du hittar hjärtbiten. 
         Dampé kan behöva gå många varv runt kyrkogården, men för mig 
         brukar det bara ta två. Kämpa på bara.
  
  Bomba den stora krukan (barn)
   Plats:   Goron City på bottenvåningen, tänd facklorna 
   Kostnad:  En bomb per kast eller bomb flowers
   Belöning: Hjärtbit, rupier, bomber
   Regler:  För att få krukan att börja snurra ska du tända alla facklor på
         nedersta planet. I Darunias rum brinner en fackla. Använd Deku 
         Stick på den och ta med elden till de andra facklorna. Stå på 
         näst nedersta våningen och kasta bomber i själva krukan. Längre 
         bort hittar du en Bomb Flower om du får slut på bomber. När du 
         kastat en bomb i krukan kommer den långsamt stanna. Visar den ett
         argt ansikte får du tre rupier, ser den nöjd ut får du några 
         bomber och ser den riktigt lycklig ut får du många rupier och en
         hjärtbit.
   Strategi: Kasta bomb i när den är ganska nära dig. Lär dig timingen. Du kan
         ju alltid försöka "sikta" på rätt ansikte, men jag tycker det 
         fungerar alldeles utmärkt med att slumpmässigt kasta. Tids nog
         får du ju hjärtbiten.
  
  Bombchu Bowling (barn)
   Plats:   Market, efter Dodongo's Cavern
   Kostnad:  30 rupier
   Belöning: 1 Bomb, 10 Bombchus, Bomb Bag-uppgradering, Hjärtbit, 50 rupier
   Regler:  Först måste du betala, sedan får du reda på belöningen. Denna är
         slumpmässig, så spela tills du får önskat föremål. Du har tio
         Bombchus och du ska träffa tre stycken måltavlor. Undvik hinder.
         Det är tillåtet att använda väggarna.
   Strategi: Det är som sagt tre stycken måltavlor. Den första är mycket 
         enkel. Ställ dig i mitten och rikta dig rakt fram. Släpp Bombchu
         precis efter att den taggiga saken flyttat på sig. Den andra är
         lite svårarre, men också den enkel bara du kan tekniken. Den
         dyker antingen upp vid någon av sidorna eller mitten och en höna
         strövar omkring. Ifall den dyker upp i mitten ska du göra som för
         förra tavlan fast se till så att hönan befinner sig en bit däri-
         från. Dyker den upp åt höger ska du ställa dig precis i mitten 
         och sedan vrida dig mycket, mycket lite åt höger. Det ska knappt
         vara märkbart och bara ett snäpp. Rör snabbt, mycket löst åt 
         höger på kontrollspaken eftersom att du annars vänder dig helt.
         Har du rört dig så här lite och hönan inte befinner sig i vägen
         är det bara att avfyra och du borde träffa. Rättare sagt, du kom-
         mer träffa. Står tavlan åt vänster ska du göra samma sak, men 
         förstås vrida dig åt vänster istället. Den sista tavlan är svår-
         ast. Den befinner sig alltid i mitten och en stor, nedrans höna 
         står ofta i vägen. Jag har två metoder åt dig. Den första går ut
         på att du ska stå i mitten och rikta dig rakt fram. Släpp Bombchu
         när taggsaken gått förbi, när mittersta hönan håller sig borta 
         och när den stora hönan är på väg bort från mittenpositionen. 
         Denna höna är mycket nyckfull så det finns inga garantier. Den 
         andra metoden är svår att lära sig, men mycket mer säker. Ställ
         dig i vänstra hörnet och vrid dig sedan knappt 45 grader åt 
         höger. Detta motsvarar ungefär tre snäpp på kontrollen. Avfyrar 
         du från rätt vinkel kommer Bombchu rida på väggen och träffa 
         målet. Du kommer snart lära dig hur den rätta vridningen ser ut.
         Därefter har du vunnit. Grattis!
  
  Dykspelet (barn)
   Plats:   Zora's Domain, ovanpå vattenfallet
   Kostnad:  20 rupier
   Belöning: Silver Scale, Rupier
   Regler:  Tala med Zoran ovanpå vattenfallet. Hämtar du alla fem rupier
         (som du får behålla) inom en halv minut får du Silver Scale. 
         Denna är nödvändig för att avancera i handlingen. Försöker du
         spela igen får du helt enkelt samla så mycket rupier som möjligt
         på femtio sekunder och det spelar ingen roll om du tar alla eller
         ej. Summan varierar ganska kraftig. Ett tiotal rupier sprids ut.
         De flesta eller alla är blå, en eller ett par kan vara gröna och
         ofta finns det en röd med också. Väldigt sällan dyker den upp en
         orange. Den är värd 100 rupier. Håll A-knappen intryckt för att 
         dyka.
   Strategi: Det finns inte mycket att säga. Hoppa från vattenfallet, det är
         det självklara. Försök ta rupier systematiskt, alltså ta de när-
         liggande. Detta är bara ett sätt att tjäna pengar när du hämtat
         Silver Scale och hämta detta föremål är inte svårt.
  
  Maskspelet i Lost Woods (barn)
   Plats:   Lost Woods, stället med ruttet träd och gräs
   Kostnad:  Inget
   Belöning: Rupier, Deku Stick-uppgradering, Deku Nuts-uppgradering
   Regler:  I Happy Mask Shop i Market kan du låna masker. För att få till-
         gång till alla måste du ha klarat hela själva sidäventyret. Läs
         avdelningen om byteshandel och masker för mer info. Från Kokiri
         Forest ska du gå höger, vänster, höger, vänster och vänster för
         att nå detta ställe. I gräset finner du några fjärilar. I när-
         heten av dessa ligger ett hål som du ska ned i. Ställer du dig 
         framför plantorna kommer en massa Deku Scrubs-barn fram och 
         konverserar. Därefter kan en av fem saker hända.
          - De försvinner en efter en utan att ge dig något.
          - Musiken som hörs i Hyrule Castles Courtyard spelas och du får
           mest gröna rupier, men oftast även ett par blå.
          - Musiken som hörs i affärer spelas, alla börjar dansa och du 
           får mest blå rupier, men oftast även ett par röda.
          - De attackerar dig med nötter. Fly fort! De kan inte besegras!
          - De skockas runt dig och efter en stund dyker ledaren upp och
           ger dig en uppgradering till antingen Deku Sticks eller Deku
           Nuts.
         Allting är helt slumpmässigt och beror inte på vilken mask du har
         på dig. Detta gäller allt utom uppgraderingarna. För Deku Sticks-
         uppgraderingen ska du ta med Skull Mask och för Deku Nuts ska du
         använda Mask of Truth. Tyvärr finns det en bugg i N64-versionen 
         och båda GameCube-versioner som kan göra det omöjligt för dig att
         få denna uppgradering. Jag vet inte alls hur du undviker detta, 
         men jag vet att jag lyckats åtminstone en gång. Jag har uppgrad-
         eringen på en N64-fil och jag har den inte på en annan. Jag har 
         den tyvärr inte på någon av mina GameCube-filer. Jag hoppas att 
         du har mer tur än jag och naturligtvis är detta en skam för Nint-
         endo. Särskilt att de inte tog bort buggen för GameCube-releas-
         erna. Fy för dem. Får du inte uppgraderingen eller tagit dem båda
         kommer Deku Scrubs reagera slumpmässigt även på Skull Mask och 
         Mask of Truth.
   Strategi: Några strategier finns väl inte.
  
  Grodorna (barn)
   Plats:   Zora's River (centrum)
   Kostnad:  Inget
   Belöning: 2 Hjärtbitar, 250 rupier
   Regler:  Ställ dig på stocken där det sitter några grodor och ta fram 
         Okarinan. Spelar du Song of Storms får du en hjärtbit. Spelar du
         Zelda's Lullaby, Epona's Song, Saria's Song, Sun's Song och Song
         of Time kommer alla grodor bli stora och du får spela en koncert
         med dem. Du får femtio rupier för varje groda som växer. Varje 
         groda motsvarar an knapp på handkontrollen. Den lila=<, grå=^, 
         gul=v, röd=>, blå=A. Tryck på den knapp vilken motsvarar grodan
         med en fluga ovanför huvudet. Trycker du fel eller för långsamt
         måste du börja om. Klarar du detta får du en till hjärtbit. Du 
         kan spela med dem igen, men då är melodin alltid slumpmässig och
         du måste vara otroligt snabb. Jag har aldrig klarat det så jag 
         vet inte vad som händer.
   Strategi: Detta var ordningen då jag spelade och jag skulle tro att den är
         densamma för dig. A, <, >, v, <, >, v, A, v, A, V, >, <, A. Se 
         till att lära dig detta och du får hjärtbiten i ett nafs. Är det
         inte så, försök bara spela tills du klarar det.
  
  Skattkistespelet (barn, natt)
   Plats:   Market
   Kostnad:  10 rupier
   Belöning: Hjärtbit, rupier
   Regler:  I Market finns ett hus bara öppet på natten. Här inne ska du 
         hasardspela. När du betalar från början får du en nyckel så att
         du kan komma in i nästa rum. Där får du välja på två skattkistor.
         En innehåller nyckel och den andra rupier. Fem sådana rum ska du
         igenom och sedan kommer du till hjärtbiten. Du får dock inte 
         fortsätta om du inkasserar en rupie. Det två första rummen ger 
         bara en rupie, de två nästföljande ger fem rupier och det sista
         innan målet ger tjugo. Klarar du spelet igen får du femtio rupier
         istället för hjärtbiten. Oddsen att du ska gå hela vägen under 
         ett försök är så lite som 1,56 %. Det finns dock en annan metod.
         Ursäkta alla korta meningar.
   Strategi: 1,56 % är inte mycket. Tittar du på skattkistan med Lens of Truth
         kan du se innehållet och därför lätt ta dig igenom alltihop. Du
         få Lens of Truth i Bottom of the Well som du kan nå efter att du
         klarat Forest Temple. Läs om detta under Spirit Medallion i
         Walkthrough.
  
  Skjutbanan (vuxen)
   Plats:   Kakariko Village
   Kostnad:  20 rupier
   Belöning: Quiver-uppgradering, 50 rupier
   Regler:  Gå till centrala huset med måltavla i byn. Detta är precis som 
         skjutbanan när du är barn, men du använder pilbågen istället.  
         Dessutom är måltavlornas ordning slumpmässig och du får förstås
         bära fler pilar om du klarar spelet. Tänk också på att pilbågen 
         är mycket snabbare än slangbellan så anpassa dig efter detta.
   Strategi: Som barn. Ta det mycket lugnt och försök lära dig hur du ska 
         skjuta för att träffa. Rör kontrollspaken långsamt och följ inte
         efter rupier - skjut dem när de når mitten.
  
  Tävla mot Dampé (vuxen)
   Plats:   Graveyard, i en grav
   Kostnad:  Ett hjärta vid förlust
   Belöning: Hookshot, hjärtbit, rupier
   Regler:  Gå till kyrkogården och till den västra raden gravstenar. Dra 
         bort den längst ned med blommor och hoppa i. Här nere finner du
         Dampé, dödgrävaren. Följ efter hans spöke tills du når slutet och 
         du får Hookshot första gången, en hjärtbit om du klarar det på en
         minut eller mindre och tjugo rupier i övriga fall. Blir du in-
         stängd förlorar du ett hjärta.
   Strategi: Några tips är att du lär dig banan, att du alltid springer inner-
         kurvor och att du snabbt trycker på L/Z i varje kurva så att du 
         inte springer in i eldbollar. Det viktigaste är dock att du 
         rullar i alla raksträckor. Gör du detta blir inte tidsgränsen 
         några problem.
  
  Ridtur (vuxen)
   Plats:   Lon Lon Ranch, efter att du befriat Epona
   Kostnad:  10 rupier, 50 rupier
   Belöning: Hästen Epona
   Regler:  Tala med Ingo på hästranchen innan du fått Epona och du får er-
         bjudandet att rida för 10 rupier. Väl i hästranchen finns det två
         sadlade hästar. Den ena är gråare medan den andra, Epona, är 
         brunare. Epona kan du inte rida ifall du inte lärt dig Epona's
         Song (se okarina-melodier) som barn, eftersom att hon flyr så 
         fort du kommer nära. Spela Epona's Song och hon blir from som ett
         lamm. Skillnaden mellan de båda hästarna är att Epona är mycket
         snabbare och kan hoppa över det höga hindret om hon tar god sats.
         Hoppar du över ett hinder får du fem rupier. Hoppar du över båda
         har alltså ridavgiften betalat sig. När din första ridsession har
         slutat och du provar igen, kan du rida fram till Ingo och tala
         till honom från hästryggen. Då erbjuder han dig ett race mot 
         honom för 50 rupier. Observera att du måste sitta på Epona. Vin-
         er du racet måste du köra en gång till och vinner du även då blir
         du belönad med Epona. Då kan du inte köra detta minispel längre.
         För att komma ut ur ranchen ska du galoppera mot någon av de 
         lägre väggarna och samtidigt ge Epona många morötter.
   Strategi: Se avdelningen om Hästen Epona.
  
  Hästbanan (vuxen)
   Plats:   Lon Lon Ranch, efter att du befriat Epona
   Kostnad:  Inget
   Belöning: En ko
   Regler:  Rid till Lon Lon Ranch efter att du fått Epona och tala till 
         Malon vid hästhagen medan du sitter på hästryggen. Du kommer du
         få rida två varv runt banan och du måste hoppa över alla hinder.
         De lägsta kräver ingen fart, men du måste mata hästen för de 
         högre. Klara det under femtio sekunder och du kommer få en ko 
         levererad till ditt hus i Kokiri Forest. Spela Epona's Song vid
         den (såväl som andra kor) för att få Lon Lon Milk. Sätter du ett
         ännu lägre rekord spelar det ingen roll.
   Strategi: Detta kan faktiskt vara ganska irriterande. Iblande vill bara 
         inte Epona hoppa över hinder. A och O här är att du håller kon-
         stant hög fart, men att du samtidigt aldrig låter dina morötter
         ta slut helt och hållet. Då är de kört. Försök också hoppa ganska
         rakt över hindren. Hoppar du alltför snett spelar det ingen roll
         om du så rider i 240 knyck. Börja med att sätta Epona i galopp
         för det första höga hindret. Fortsätt hålla hög fart, men låt
         morötterna regenereras fram till serien av tre höga hinder. Det
         allra sista hindret runt banan tycks jämt vara nedrigt mot mig. 
         Detta måste du forcera med hög fart och du får absolut inte komma
         för snett. Du bör också ha två-tre morötter kvar så att du kan 
         accelerera till målrakan. Medan du håller hög fart på målrakan,
         se till så att du regenererar alla morötter. Gör likadant på
         andra varvet, men gör slut på morötterna på målrakan.
  
  Horseback Achery Range (vuxen)
   Plats:   Gerudo's Fortress, efter att du räddat alla snickare
   Kostnad:  20 rupier per omgång
   Belöning: 1000 poäng  =  Hjärtbit
         1500 poäng  =  Quiver-uppgradering
   Regler:  Du måste tala med föreståndaren medan du sitter på Epona. Epona
         kommer röra sig automatiskt ett varv runt banan och du har tjugo
         pilar som kan avfyras. Du får poäng för träffar. Du får 100 poäng
         om du skjuter sönder en kruka. 100 poäng om du träffar mitt i en
         måltavla, 60 poäng om du träffar utanför mitten och 30 poäng i
         utkanten. 2000 poäng är maxsumman. Spelet tar slut när Epona 
         sprungit ett varv eller när du gjort slut på alla pilar.
   Strategi: Detta handlar väldigt mycket om din skicklighet med båge på häst,
         men jag ska delge dig mitt tillvägagångsätt. Under den första 
         vändan bland krukorna struntar jag helt i måltavlorna. Istället
         satsar jag på att ha bort alla sju krukor för lättförtjänta 700
         rupier. När du väl träffar en kruka är det bara att stå still och
         skjuta så träffas de andra också. Dörefter kommer jag till den
         bortre måltavlan vilken jag avfyrar tre-fyra pilar mot när jag är
         någorlunda nära. På tillbakavägen satsar jag bara på måltavlorna
         även om jag har krukor kvar. Jag försöker satsa på tre-fyra pilar
         per tavla här också. På den allra sista tavlan skjuter jag snabbt
         bort de sista pilarna och hoppas på det bästa. På detta sätt kan
         jag relativt enkelt få runt 1800 och är övertygad om att du också
         kan.
  
  Gerudos Träningcenter (vuxen)
   Plats:   Gerudo's Fortress, eftar att du räddat alla snickare
   Kostnad:  10 rupier
   Belöning: Ice Arrow, rupier
   Regler:  Gå fram och tala med Gerudon som står framför en gallerport nära
         centrum av fortet. Betala för att komma in. I träningcentret 
         fungerar det lite som en dungeon. Du ska samla massor av nycklar
         (nio stycken) och låsa upp alla dörrar som leder till skatten
         Ice Arrow. Överallt finner du dessutom massor av rupier. Detta är
         ganska utmanande och för att få alla nycklar måste du åtminstone 
         hunnit få Silver Gauntlets från Spirit Temple.
   Strategi: Se avdelningen om Gerudo's Training Ground.
  
  Maraton (vuxen)
   Plats:   Gerudo Valley, i tältet
   Kostnad:  Inget
   Belöning: Inget
   Regler:  När du räddat snickarna från Gerudo Fortress och bron är lagad 
         kan du gå in i tältet här och tala med en maratonlöpare. Som barn
         kunde du se honom springa på Hyrule Field men nu tycks han dragit 
         sig tillbaka. Hans rekord härifrån till bron i Lost Woods (ing-
         ången till Kokiri Forest) är 2:38. Säg att du vill tävla mot hon-
         om dit och han kommer ge dig försprång. Du kommer inte se honom
         under hela tävlingen, men oavsett hur snabb du är kommer du hitta
         honom vid Lost Woods bro, kaxig över att ha slagit dig med bara
         en sekund. Du får absolut ingenting förutom tiden uppskriven på
         tavlan i ditt Kokirihus. När du nästa gång tävlar mot honom är en
         sekund innan din tid hans bästa.
   Strategi: Eftersom att det inte ger någonting har jag inte så mycket att 
         säga. Använd Epona (tillåtet) och ställ henne rättvänd precis 
         utan förmaratonlöparens tält. Ha sedan konstant hög hastighet
         och rid längst med Lon Lon Ranchs norra sida. Mer kan jag inte 
         säga.
  
  Spökjakt (vuxen)
   Plats:   Hyrule Field, Market
   Kostnad:  Pilar
   Belöning: Big Poe = 50 Rupier, Poe = 10 rupier, 10x Big Poe = Empty Bottle
   Regler:  Rid på Epona på Hyrule Field och du kommer träffa gula spöken, 
         Big Poes. Skjut två pilar på en och du kan gå fram och fånga den.
         Det finns tio stycken Big Poes på fältet och alla har bestämmda
         platser. För varje sådan du lämnar till filuren i Markets vakt-
         stuga får du 50 rupier. Ger du alla tio stycken till henne får du
         en tom flaska. I Graveyard och Hyrule Field till fots finner du
         vanliga Poe, dessa ger dig endast tio rupier.
   Strategi: Se avdelningen om de tomma flaskorna.
  
  Fiskedammen (barn/vuxen)
   Plats:   Lake Hylia
   Kostnad:  20 rupier
   Belöning: Rupier, hjärtbit (barn), Golden Scale (vuxen)
   Regler &  Om detta finns det mycket att säga. Jag kommer inte gå otroligt
   Strategi: djupt här utan mest berätta hur du får föremålen. Som barn måste
         du fiska upp en fisk på minst 10 pounds (9 kg) för att få hjärt-
         biten. Som vuxen måste du fiska en på åtminstone 16 pounds (7 kg)
         men dessa minimigränser kan gå ännu lägre. Allmänt stora fiskar
         ger dig fem rupier. För att få föremålet måste du gå till fisk-
         aren och välja "Weigh my fish". För att fiska ska du gå fram till
         vattnet. Använd Z/L-fokuseringen för att titta på fiskar och 
         tryck sedan på B-knappen för att kasta ut. Tryck på A-knappen för
         att dra in linan, tryck också på R-knappen för att dra in den 
         snabbt. Med den analoga spaken eller B-knappen kan du dra i kast-
         spöet för att lura till dig fisk. Försök göra detta lagom mycket.
         Fiskarna blir ointresserade om du gör det för lite och flyr om du
         tar i för mycket. När en fisk biter tag i betet måste du trycka
         nedåt på kontrollspaken samtidigt som du håller A-knappen intry-
         ckt för att dra in firren. När du nästan dragit in den, tryck åt
         vänster, nedåt eller höger för att få upp den ur vattnet. Detta 
         kan du även göra under kampen. För att lättast fånga en stor fisk
         ska du försöka stå med åtminstone knäna i vattnet. Det verkar 
         vara bäst. Förlorar en fisk intresset, kasta ut linan igen. När
         du är barn finner du en 10-pounds fisk ungefär vid den stora,
         centrala stocken som sticker upp ur vattnet. Den simmar lite i 
         mitten av detta område. Lite vekare fiskar finner du vid de tre
         pålarna som sticker upp. När du är vuxen kan du hitta en 18-
         pounds fisk på samma ställe som 10-poundaren när du var barn.
         Ännu lite större fiskar finner du vid de tre stockarna. Det sim-
         mar nästan aldrig större fiskar nära strandkanten. De stora är
         alltid mycket svårflörtade, tänk på det. Jag har hört talas om 
         att det finns ett sjunkande bete någonstans i dammen, men aldrig
         sett det. Med detta ska man kunna fånga tyngre fiskar sägs det.
         Det ska också finnas en mycket stor ål som dyker upp mycket säl-
         lan, men jag har då aldrig sett den heller. Maila mig om du har 
         precis fakta om detta. Om du siktar riktigt noga kan du förresten
         fiska upp fiskarens mössa. Behåller du den för dig själv skiner 
         hans flint för resten av spelet. ^_^ Förresten, för att komma hit
         som vuxen måste du antingen ha klarat Water Temple, spela Scare-
         crow's Song i närheten eller använda Magic Beans-växten (nedan).
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  17.0 Magic Beans 
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Jo, dessa item fyller en ganska viktig roll i Ocarina of Tiem. Du kan endast
  köpa dem av den bleka mannen som sitter vid ett staket i Zora's River när du 
  är barn. Den första bönan kostar 10 rupier, den andra 20 och så vidare. Den 
  allra sista kostar hela 100 rupier så jag rekommenderar att du har den största
  plånboken (500) innan du försöker dig på det här. Som du förstår kan du endast
  köpa tio Magic Beans och som tur är finns det bara tio olika ställen att 
  plantera dessa.
  
  Ställen där du kan plantera dem ser ut som ljusbruna, kvadratiska fläckar med
  ett litet hål i. Gå bara fram till dessa och plantera en böna. Detta kan du 
  endast göra som barn och när du kommer tillbaka till plantan som vuxen kommer
  den vara en stor växtplattform som kan föra dig till svåråtkomliga plastser.
  I vissa buskar i små jordhålar kan du hitta Bugs (insekter). Förvara sådana i
  flaskor och släpp ut en över Magic Bean-jorden så kommer Gold Skulltulas
  krypa upp ur hålen på alla ställen utom i Zora's River. Nu följer alla 
  platser där du kan hitta Magic Bean-jord.
  
  Death Mountain Trail
   Vid ingången till Dodongo's Cavern. Växten leder dig till hjärtbiten ovanför
   och fungerar som en genväg till övre delen av dödsberget.
  
  Death Mountain Crater
   När du lärt dig okarinavisan Bolero of Fire ska du som ung warpa dig hit och
   du kommer direkt se Magic Bean-jorden. Växten leder dig sedan till två 
   hjärtbitar och den övre delen av kratern.
  
  Desert Colossus
   När du kan warpa dig till Desert Colossus i slutet av spelet kommer du hitta
   Magic Bean-jorden nära ingången till Spirit Temple. Leder dig till en hjärt-
   bit och Gold Skulltula.
  
  Gerudo Valley
   Nedanför vattenfallet. Använd en höna för att flyga ner dit eller hoppa från
   bron. Du finner jorden nära en Gerudo och en kossa. Leder dig till en hjärt-
   bit bakom vattenfallet.
  
  Graveyard (Kyrkogården)
   Söder om den västra gravraden. Leder dig till en hjärtbit i en låda.
  
  Hylia Lakeside
   Bredvid labratoriet. Leder dig till fiskedammen innan Water Temple och till
   taket av labratoriet för en hjärtbit.
  
  Kokiri Forest
   I nordöstra delen bakom affären. Växten leder dig bara till några rupier.
  
  Lost Woods
   Gå vänster två gånger och du kommer hitta jorden. Detta fungerar bara som en
   genväg till bron som leder till Hyrule Field.
  
   Gå höger, vänster, höger, vänster och vänster och du kommer till ett gräsigt
   området med ett ruttet träd och Magic Bean-jord. Växten leder dig till en 
   Golden Skulltula på våningen ovanför.
  
  Zora's River
   Bredvid nissen som säljer bönorna. Leder till en hjärtbit. Här kan du inte
   få en Golden Skulltula.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
               18.0 Affärer och Deku Scrubs
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  I denna avdelning finner du alla affärer, var de ligger och vad allting 
  kostar. Precis allt kan du hitta ute i naturen, så du behöver inte ofta köpa
  saker. Jag listar även var alla Deku Scrubs finns och vad de säljer. Kanske
  lite onödigt, men visst är jag tuff. ^_^
  
  Kokiri Shop - Kokiri Forest (barn/vuxen)
   Recovery Heart       10 rupier
   Arrow (10 stycken)     20 rupier
   Arrows (30 stycken)    60 rupier
   Deku Seeds (30 stycken)  30 rupier
   Deku Nuts (5 stycken)   15 rupier
   Deku Stick (1 styck)    10 rupier
   Deku Shield        40 rupier
   Deku Nuts (10 stycken)   30 rupier
  
  Bazaar - Market (barn), Kakariko Village (vuxen)
   Arrows (30 stycken)    60 rupier
   Arrows (50 stycken)    90 rupier
   Deku Stick (1 styck)    10 rupier
   Arrow (10 stycken)     20 rupier
   Bombs (5 stycken)     35 rupier
   Recovery Heart       10 rupier
   Hylian Shield       80 rupier
   Deku Nuts (5 stycken)   15 rupier
  
  Potion Shop - Market (barn, dag), Kakariko Village (vuxen, dag)
   Fish           200 rupier
   Bottle Bug         50 rupier
   Poe            30 rupier
   Deku Nuts (5 stycken)   15 rupier
   Blue Fire         300 rupier
   Fairy's Spirit       50 rupier
   Green Potion        30 rupier
   Red Potion         30 rupier
  
  Happy Mask Shop - Market (barn, dag)*
   Spooky Mask        30 rupier
   Keaton Mask        10 rupier
   Bunny Hood         50 rupier
   Skull Mask         20 rupier
   Zora Mask         Gratis
   Goron Mask         Gratis
   Gerudo Mask        Gratis
   Mask of Truth       Gratis
  * Ingår i maskäventyret som bar. Se speciell
   avdelning i guiden för detta.
  
  Bombchu Shop - Market, gränden (barn, natt)
   Bombchus (20 stycken)*  180 rupier
   Bombchus (20 stycken)*  180 rupier
   Bombchus (20 stycken)*  180 rupier
   Bombchus (20 stycken)*  180 rupier
   Bombchus (10 stycken)*  100 rupier
   Bombchus (10 stycken)*  100 rupier
   Bombchus (10 stycken)*  100 rupier
   Bombchus (10 stycken)*  100 rupier
  * Ej oändligt antal
  
  Goron Shop - Goron City (barn/vuxen)
   Recovery Heart       10 rupier
   Recovery Heart       10 rupier
   Red Potion         40 rupier
   Goron Tunic        200 rupier
   Bombs (10 stycken)     50 rupier
   Bombs (30 stycken)    120 rupier
   Bombs (5 stycken)     25 rupier
   Bombs (20 stycken)     80 rupier
  
  Zora Shop - Zora's Domain (barn/vuxen)
   Red Potion         50 rupier
   Arrows (50 stycken)    90 rupier
   Fish           200 rupier
   Deku Nuts (5 stycken)   15 rupier
   Arrow (10 stycken)     20 rupier
   Arrows (40 stycken)    60 rupier
   Zora Tunic        300 rupier
   Recovery Heart       10 rupier
  
  Potion Shop - Kakariko Village (vuxen)
   Blue Potion*       100 rupier
  * Denna affär ligger bakom vanliga Potion Shop
   Du kan inte köpa Blue Potion förrän du har 
   gett föreståndaren en Odd Mushroom, en del 
   av Byteshandeln man genomför som vuxen.
  
  Carpet Merchant - Haunted Wasteland
   Bombchu (10 stycken)*   200 rupier
  * Efter att du tagit dig över sandfloden kan
   du snart se en skylt som visar var affären
   ligger. Du måste då ha Hover Boots för att
   komma över till hans matta och han talar inte
   om vad han säljer.
   
  Sälj i Market (barn), Kakariko (vuxen)*
   Bug            50 rupier
   Fish           100 rupier
   Blue Fire         150 rupier
  En liten kille som dunkar ser mycket nervös
  ut. Visa honom något av föremålen ovan och
  han köper dem. Detta kan du tjäna väldigt
  mycket pengar. Samla fyra fiskar i Kaka-
  riko Village hål (bakom Potion Shop) och
  du får fyra hundra rupier jättefort.
  
  
  Deku Scrubs
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Jag gillar Deku Scrubs. Trots att de är snikna bastarder som först attackerar
  dig och sedan försöker sälja dig hutlöst dyra prylar, så gillar jag dem. Det
  måste bero på Majora's Mask. Här får du reda på vad var och en av dem säljer
  eller ger dig. Siffrorna för Deku Scrubs i Dungeons refererar till samma 
  nummer som står i Walkthrough. Deku Scrub har en aggresiv släktning som heter
  Mad Scrub. Dessa skjuter fler nötter och de ger sig inte. De finns förresten
  bara i skogen.
  
   Föremål           Deku Scrub    Vanlig Affär
   ------------------------------------------------------------
   Arrows (30 stycken)     70 rupier     60 rupier
   Bombs (5 stycken)      40 rupier     25/35 rupier
   Deku Nuts (5 stycken)    20 rupier     15 rupier
   Deku Seeds (30 stycken)   40 rupier     30 rupier
   Deku Shield         50 rupier     40 rupier
   Deku Stick (1 styck)    15 rupier     10 rupier
   Green Potion        40 rupier     30 rupier
   Piece of Heart       10 rupier     -
   Red Potion         40 rupier     30 rupier
  
  Death Mountain Crater
  - Som barn ska du gå till toppen av Death Mountain och in i Crater härifrån.
   Klättra nedför närmaste stege och du finner en Deku Scrub som säljer 5 Bombs
   för 40 rupier.
  - Använd hammaren på stenen bredvid ingången till Goron City. Du finner tre
   Deku Scrubs. Den vänstra säljer 5 Deku Nuts för 20 rupier, den mittersta
   säljer 30 Arrows för 70 rupier och den högra säljer 5 Bombs för 40 rupier.
  
  Desert Colossus
  - När du fått Silver Gauntlets i Spirit Temple ska du lyfta på den stora
   stenen nära ingången. I hålet under säljer den vänstra Red Potion för 40
   rupier och den högra Green Potion för 40 rupier.
  
  Dodongo's Cavern
  - I rum 1 på 1F. Säljer en Deku Shield för 50 rupier.
  - I rum 6 på 1F. Säljer en Deku Stick för 15 rupier.
  - I rum 16 på 2F. Säljer 5 Deku Nuts för 20 rupier.
  - I rum 16 på 2F. Säljer 30 Deku Seeds/Arrows för 40/70 rupier.
  
  Dodongo's Cavern (Master Quest)
  - I rum 1 på 1F (vänstra). Säljer 30 Deku Seeds/Arrows för 40/70 rupier.
  - I rum 1 på 1F (högra). Säljer en Deku Stick för 15 rupier.
  - I rum 2 på 2F. Säljer en Deku Shield för 50 rupier.
  - I rum 11 på 1F. Säljer en Red Potion för 40 rupier.
  
  Gerudo Valley
  - Spela Song of Storms precis bakom tältet när du är vuxen. Ett hål dyker upp
   med två Deku Scrubs. Den vänstra säljer en Red Potion för 40 rupier och den
   högra säljer en Green Potion för 40 rupier.
  
  Goron City
  - Som vuxen ska du gå till den östra gången på översta våningen och du hittar
   ett lavafyllt rum. Spela Song of Time för att få fram ett block och ställ
   dig på det. Använd Longshot för att komma över. Du finner tre Deku Scrubs.
   Den vänstra säljer 5 Deku Nuts för 20 rupier. Den mittersta 30 Arrows för 70
   rupier och den högra 5 Bombs för 40 rupier.
  
  Hyrule Field
  - Mitt i hagen nära Lake Hylia ska du lägga en bomb. Då öppnas ett hål där du
   finner en Deku Scrub som säljer dig en hjärtbit (japp) för 10 rupier.
  
  Inside Jabu-Jabu's Belly
  - I rum 6 på B2. Säljer 5 Deku Nuts för 20 rupees.
  
  Inside the Deku Tree
  - I rum 3 på 2F. Ger tips om rullning från höga höjder.
  - I rum 8 på B1. Ger tips om hur man besegrar hans bröder på B2.
  - På B2. Ger tips om hur man besegrar Gohma.
  
  Inside the Deku Tree (Master Quest)
  - I rum 7 på B1. Säljer en Deku Shield för 50 rupier.
  
  Lake Hylia
  - Flytta på gravstenen på ön i de västra delarna. Är du barn måste du prata
   med ugglan först. Du finner tre stycken Deku Scrubs. Den vänstra säljer 5 
   Deku Nuts för 20 rupier. Den mittersta 30 Deku Seeds/Arrows för 40/70 rupier
   och den högra 5 Bombs för 40 rupier.
  
  Lon Lon Ranch
  - I sydöstra hörnet finns ett öppet hål där det bor tre Deku Scrubs. Den 
   vänstra säljer 5 Deku Nuts för 20 rupier, den mittersta säljer 30 Deku 
   Seeds/Arrows för 40/70 rupier och den högra säljer 5 Bombs för 40 rupier.
  
  Lost Woods
  - Gå vänster två gånger. Säljer uppgradering till Deku Stick för 40 rupier.
   (barn)
  - Gå höger en gång. Träffa mitten av hans måltavla tre gånger (100 poäng) så
   får du en uppgradering till Bullet Bag (Slingshot). (barn)
  - Gå höger, vänster, höger, vänster, vänster och du finner två Deku Scrubs.
   Den ena säljer 5 Deku Nuts för 20 rupier, den andra en Deku Stick för 15.
   Bara när du är barn. (barn)
  - Samma som ovan, men hoppa ned i hålet i gräset (vid fjärilarna). Sätt på dig
   en mask och olika saker kan hända. Använder du Mask of Truth eller Skull 
   Mask kan du få uppgraderingar till Deku Sticks och Deku Nuts. Annars får
   du bara rupier, ingenting eller blir attackerad. Läs mer om detta i avdel-
   ningen Alla Minispel. (barn)
  - Spräng stenen i området innan Sacred Forest Meadow. Två Deku Scrubs. Den
   ena säljer uppgradering till Deku Nuts för 40 rupier och den andra säljer
   30 Deku Seeds/Arrows för 40/70 rupier.
  
  Sacred Forest Meadow
  - Väldigt nära Saria och stället du warpar till. I sydöstra hörnet i detta 
   lilla område ska du spela Song of Storms och du hittar ett hål med två Deku
   Scrubs. Den vänstra säljer en Red Potion för 40 rupier och den högra säljer
   en Green Potion för 40 rupier.
  
  Zora's River
  - Spela Song of Storms i stenringen i nordvästra delen. Du finner två i hålet.
   Den vänstra säljer Red Potion för 40 rupier och den högra säljer Green 
   Potion för 40 rupier.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                   19.0 Fiender
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Denna sektion är en komplett     Vapen          Skada
  guide till alla fiender i spelet.  -----------------------------------------
  Jag tar upp alla som är namngivna   Deku Nut        Bedövande (1)
  av Navi och så två stycken till    Boomerang        Bedövande (1/2)
  som inte är det nära slutet av    Hookshot/Longshot    Bedövande (2)
  avdelningen. För alla beskriv-    Ice Arrow        Fryser (2)
  ningar finner du först namnet på   Fairy Slingshot     1
  fienden och sedan en presentation   Giant's Knife (broken) 1
  om hur den ser ut, vad den gör    Kokiri Sword      1
  och hur man enkelt besegrar den.   Bomb          2
  Du kan också läsa om hur mycket    Bombchu         2
  hälsa den har, hur mycket skada    Fairy Bow        2
  den gör och i vilka områden du    Fire Arrow       2
  finner den. Hälsa anges i hur     Deku Stick       2
  många gånger du måste slå den     Light Arrow       2
  med vanliga Kokiri Sword. I      Master Sword      2
  tabellen till höger kan du får    Megaton Hammer     2
  du reda vilka attackvärden      Kast med kruka     2
  samtliga vapen har i spelet.     Biggoron Sword     4
  Detta är dock in helt felfritt    Giant's Knife      4
  eftersom fiender ibland inte     Din's Fire       4
  riktigt tycks förstå mitt system.
  "Skada" anges i hur många hjärtan av din energi fienden tar vid varje attack.
  Visserligen introduceras inga nya fiender i Master Quest, men det finns olika
  fiender i dungeons. Därför anger jag "(MQ)" när det är fienden finns i Master
  Quest-versions dungeon. Utanför dungeons är ju allt identiskt så där spelar
  det ingen roll. Även om alla bossar anges och beskrivs nedan bör du läsa i den
  kompletta Walkthrough för riktiga strategier. Slutligen, ursäkta det taskiga
  formatet här - jag insåg nackdelen med det alldeles försent.
  
  Amy - one of the Poe sisters
   En grön Poe som figurerar miniboss i Forest    Hälsa: 10
   Temple. Använd skölden för att göra henne     Skada: ½
   synlig eller vänta helt enkelt. Sedan skjuter   Boplatser: Forest Temple,
   du henne med pilar eller hugger henne med     Forest Temple (MQ)
   svärdet. Jag rekommenderar hoppattacker.
   Hon har tre andra systrar i Forest Temple.
  
  Anubis
   En smal cylinerformad mumiesak som svävar i    Hälsa: 2
   luften. Mycket sällan skjuter den eldbollar    Skada: ¼
   mot dig. Dessa fiender kan endast besegras    Boplatser: Spirit Temple,
   med eld. Slå den med en brinnande Deku Stick,   Spirit Temple (MQ),
   skjut den med en eldpil eller slakta den med
   Din's Fire. 
  
  Armos
   En liten stenriddare. Vissa av dessa är bara   Hälsa: Se beskrivning
   statyer som du kan knuffa på. Andra blir     Skada: ½
   levande så fort du rör vid dem. Därefter     Boplatser: Dodongos Cavern
   följer de efter dig. Kokiri Sword, Sling     Spirit Temple, Dodongo's
   Shot och andra svaga vapen biter inte på dem.   Cavern (MQ), Gerudo's
   Hugga dem med Master Sword, Bombs eller      Training Ground (MQ), 
   starkare prylar gör så att de börjar snurra    Inside Ganon's Castle (MQ)
   mot dig för att sedan explodera. Jag rekom-
   menderar att du använder Deku Nut som 
   faktiskt fungerar. Det finns större versioner
   som kan stå emot mästarsvärdet.
    
  Baby Dodongo
   Miniversioner av de eldsprutande Dodonogos.    Hälsa: 1
   Dessa kryper mot dig i fort, men så fort de    Skada: ¼-½
   blir slagna exploderar de efter några sekunder.  Boplatser: Dodongos Cavern
   Se upp för explosionen!              Dodongo's Cavern (MQ),
                            Spirit Temple (MQ)
  
  Bari
   Stor, blå manetklump som dimper ner framför    Hälsa: 2
   dig. Den attackerar med en propeller på      Skada: ½
   undersidan och beter sig därför ganska      Boplatser: Inside Jabu-
   nedrigt. Bedöva den med bumerangen eller     Jabu's Belly, Inside Jabu-
   dekunötter och attackera den sedan med      Jabu's Belly (MQ), Gerudos
   svärdet. Då delar den upp sig till tre stycken  Training Ground (MQ)
   Biris.
  
  Barinade
   En stor elak boss inuti Jabu-Jabu. Spring runt  Hälsa: 13
   runt den för att undvika de elektriska att-    Skada: ½, ¼
   ckerna och förlama den med bumerangen.      Boplatser: Inside Jabu-
   Maneterna bör besegras snarast.          Jabu's Belly, Inside Jabu-
                            Jabu's Belly MQ)
  
  Beamos
   Statyer med ett roterande öga högst upp.     Hälsa: 2-4
   Ser ögat dig skickar den iväg en laser-      Skada: 1
   stråle som förföljer dig tills du flyttar     Boplatser: Dodongos Cavern
   på dig. Kasta en bomb eller bombchu på den    Bottom of the Well, Spirit
   så exploderar den mesamma. Det finns också    Temple, Shadow Temple,
   en stora version av Beamos. Denna måste ha    Inside Ganon's Castle, 
   två bomber eller chus. Efter första bomben    Gerudo's Training Ground,
   blir den temporärt blind.             Dodongo's Cavern (MQ),
                            Spirit Temple (MQ), Shadow
                            Temple (MQ), Inside Ganons
                            Castle (MQ)
  
  Beth - one of the Poe sisters
   En blå Poe som figurerar miniboss i Forest    Hälsa: 10
   Temple. Använd skölden för att göra henne     Skada: ½
   synlig eller vänta helt enkelt. Sedan skjuter   Boplatser: Forest Temple,
   du henne med pilar eller hugger henne med     Forest Temple (MQ)
   svärdet. Jag rekommenderar hoppattacker.
   Hon har tre andra systrar i Forest Temple.
  
  Big Deku Baba
   Stor version av vanliga Deku Baba. Det är en   Hälsa: 4-8
   riktigt stor sate, med dubbelt så mycket     Skada: ½
   energi. Stå långt ifrån och se upp för dessa   Boplatser: Kokiri Forest,
   snabba utfall. Använd gärna dekunötter för    Forest Temple, Inside the
   att skada den snabbt.               Deku Tree (MQ), Forest
                            Temple (MQ)
  
  Bigocto
   En miniboss i Jabu-Jabu. Han ser ut som en    Hälsa: 4
   stor Octorok och springer runt en taggig     Skada: ½
   plattform. Bedöva honom med bumerangen så     Boplatser: Inside Jabu-
   visar han sin känsliga bakdel, vilken du ska   Jabu's Belly, Inside Jabu-
   slå med svärdet. Lättast är att låta honom    Jabu's elly (MQ)
   köra på dig och sedan attackera.
  
  Big Poe
   Stora gula varianter av Poe. Dessa dyker     Hälsa: 2 pilar
   endast upp när du rider på Epona som vuxen.    Skada: 0
   Det finns endast tio stycken av dem på      Boplatser: Hyrule Field
   Hyrule Field. När du besegrat en kan du 
   förvara den i flaska och sedan ta med den
   till den konstiga filuren i Market. När du
   överlämnat en Big Poe till honom/henne är det
   borta för alltid.
  
  Big Skulltula
   En stor variant av vanliga Skulltula.       Hälsa: 2
   Besegra den på samma vis, men var försiktig    Skada: ½
   när du går nära den eftersom att den gärna    Boplatser: Inside the Deku
   snurrar. En hoppattack fungerar mycket bra.    Tree, Forest Temple, 
                            Bottom of the Well, Shadow
                            Temple, Zora's Fountain,
                            Hyrule Field, Dodongo's
                            Cavern (MQ), Forest Temple
                            (MQ), Bottom of the Well
                            (MQ), Spirit Temple (MQ),
                            Shadow Temple (MQ), Geru-
                            do's Training Ground (MQ)
  
  Biri
   En medelstor, blå manetsak som svävar omkring.  Hälsa: 1
   Använd bumerangen eller dekunötterna för     Skada: ½
   att bedöva den och döda den sedan med svärdet.  Boplatser: Inside Jabu-
                            Jabu's Belly, Inside Jabu-
                            Jabu's Belly (MQ), Ger-
                            udo's Training Ground (MQ)
  
  Blue Bubble
   En skalle omgiven av blå rök. Du måste ta     Hälsa: 4
   bort dess rök med skölden eller dekunötterna   Skada: ½
   för att du sedan ska kunna skada den med     Boplatser: Forest Temple,
   svärdet.                     Forest Temple (MQ), Shadow
                            Temple (MQ)
  
  Blue Tektite
   Blå spindlar som lever nära vatten. Dessa     Hälsa: 4
   stygga åbäken bör du skjuta på håll eller     Skada: ½
   lura upp dem på land för en jämnare strid.    Boplatser: Zora's River,
   Var försiktig med dess hoppande.         Hylia Lakeside, Water 
                            Temple, Zora's Fountain,
                            Hyrule Field, Ice Cavern
                            (MQ)
  
  Bongo Bongo
   Bossen av Shadow Temple. Han ser ut som en    Hälsa: 34
   mycket stor huvudlös... varelse. Med sina av-   Skada: 1-2
   kapade händer slår han på sin trumma. Använd   Boplatser: Shadow Temple,
   Lens of Truth för att se honom och skjut     Shadow Temple (MQ)
   händerna med pilbågen. Då kommer hans öga 
   titta fram. Skjut ögat och slå honom sedan 
   med svärdet.
  
  Dark Link
   Links onda motsvarighet. Som mellanboss i     Hälsa: 20
   Water Temple kan han vara den svåraste      Skada: ½
   fienden i spelet. Det enda som tycks bita     Boplatser: Water Temple,
   på honom är Biggoron Sword och Din's Fire.    Water Temple (MQ)
   Vill du använda Din's Fire måste du ta med
   gott om magiåterställande medicin. Använder
   du Biggoron Sword gäller det att du sticker
   honom med det (tryck uppåt), då kan han inte
   försvara. Du måste använda Din's Fire tio
   gånger annars. Gör du en stickattack med 
   mästarsvärdet kommer Dark Link nonschalant
   ställa sig på det. Det går dock att bese-
   gra honom med mästarsvärdet, men då får du
   bara hugga vanliga hugg mycket snabbt och 
   bered dig då på att bli slagen många gånger.
  
  Dead Hand                      
   Ett läskigt, blekt, odött monster. Den har    Hälsa: 10
   sina händer runt omkring sig. När du kommer    Skada: ½
   nära en hand grabbar han tag i dig och      Boplatser: Bottom of the
   håller dig kvar tills han kommer nära. Tryck   Well, Shadow Temple, 
   snabbt på valfri knapp för att komma loss.    Bottom of the Well (MQ),
   Stå nära honom och vänta tills han sänker sitt  Shadow Temple (MQ)
   huvud. Slå till honom innan han hinner bita.
   Använder du Lens of Truth kan du se var han
   dyker upp nästa gång.
  
  Deku Baba
   En köttätande växt vars huvud är blått.      Hälsa: 1-2
   Den gör smygattacker så stå inte för nära     Skada: ½
   utan vänta på dess drag och attackera       Boplatser: Kokiri Forest
   sedan själv. Ibland ställer den sig i       Inside the Deku Tree
   upprätt tillstånd och då räcker det med      Forest Temple, Bottom of
   ett hugg. Vid sådana tillfällen får du alltid   the Well, Inside the Deku
   en Deku Stick annars får du mest Deku Nuts.    Tree (MQ), Dodongo's
   Hoppattack med Kokiri Sword har ingen för-    Cavern (MQ), Forest
   stärkt effekt mot detta monster. Attackerar    Temple (MQ)
   du roten av monstret på en gång fungerar 
   däremot hoppattacken.
  
  Deku Scrub
   Smått irriterande killar som gömmer sig i     Hälsa: 1
   buskar och hoppar upp då och då för att      Skada: ½
   attackera dig med nötter. Reflektera nötterna   Boplatser: Nästan överallt
   med din sköld eller ha ihjäl dem med 
   projektilvapen eller dekunötter. Tänk på att
   inte gå för nära. När de är besegrade erbjuder
   dem dig att köpa prylar eller tips. Se avdelning
   "Affärer och Deku Scrubs" i denna guide.
  
  Dinolfos
   Som Lizalfos men mer skyddade och dubbelt så   Hälsa: 12
   starka. Attackera snabbt och använd skölden    Skada: ½
   att undvika attackerna.              Boplatser: Inside Ganon's
                            Castle, Gerudo's Training
                            Ground, Spirit Temple (MQ)
                            Gerudo's Training Ground
                            (MQ), Inside Ganon's
                            Castle (MQ)
  
  Dodongo
   Ödleliknande sak som rör sig långsamt och     Hälsa: 4
   sprutar eld. Slå den på svansen när den      Skada: ½
   sprutar eld eller lägg en bomb i munnen på    Boplatser: Dodongos Cavern
   den.                       Dodongo's Cavern (MQ),
                            Water Temple (MQ), Gerudos
                            Training Ground (MQ)
  
  Fire Keese
   Som vanliga Keese, men brinnande. Alltså     Hälsa: 1
   brinnande fladdermöss. Attackerar dessa dig    Skada: ¼-1
   när du har din Deku Shield framme, brinner    Boplatser: Där det finns
   den upp oundvikligen. Vanliga Keese förvandlas  Keese
   till Fire Keese om de flyger genom en fackla.
   Brinner du? Rulla så förlorar du mindre energi.
   Använder du din Din's Fire på Keese förvanlas
   de till Fire Keese.
  
  Flare Dancer
   Miniboss i Fire Temple. Det är en dansande    Hälsa: 24
   liten bomb omgiven av eld. Använd Hookshot    Skada: ¼-½
   för att dra ut den ur flammorna och hugg     Boplatser: Fire Temple,
   den sedan med svärdet. Försök möta den,      Fire Temple (MQ),
   istället för att springa efter. Pilar fungerar
   också bra.
  
  Floormaster
   Läskiga händer som krälar omkring på golvet.   Hälsa: 4
   När dessa blir gröna blir de temporärt odödliga  Skada: 1, ½
   och försöker därför tackla dig. Hugg snabbt    Boplatser: Forest Temple,
   ner den med svärdet eller skjut den med pro-   Spirit Temple, Shadow 
   jektil. När den dött kommer den dela sig i    Temple, Forest Temple (MQ)
   tre småhänder som grabbar tag i dig och suger   Bottom of the Well (MQ),
   musten ur dig. Varje sugning tar ett halvt    Sprit Temple (MQ)
   hjärta så tryck snabbt på en knapp för att 
   skaka av dig den. Ifall två eller fler av
   dessa händer samlas blir de en stor Floor-
   master igen. Besegra dem snabbt.
  
  Freezard
   Eländiga isbitar som sprutar isstrålar på     Hälsa: 6
   dig. Det rör sig glidande och kan warpa.     Skada: ¼
   När de träffar dig så fryser du till is.     Boplatser: Ice Cavern,
   Så länge du är frusen förlorar du ett       Inside Ganon's Castle, Ice
   fjärdedels hjärta. Den helar sig själv så     Cavern (MQ), Gerudo's 
   hugg ihjäl den riktigt fort med svärdet.     Training Ground (MQ),
                            Inside Ganon's Castle (MQ)
  
  Ganon
   Den sanne formen av nedanstående fiende.     Hälsa: 20 + 20
   Denna form tycks Ganondorf endast ta när     Skada: 4
   det verkligen gäller. Han är ett enormt      Boplatser: Inside Ganon's 
   monster med dubbla, kraftfulla treuddar.     Castle, Inside Ganon's
   Skjut honom med en ljuspil i huvudet då      Castle (MQ)
   han inte försvarar det. Gå sedan runt honom
   och hugg honom i svansen. När du förlorar
   mästarsvärdet bör du använda Biggoron Sword
   eller Megaton Hammer mot svansen. När han 
   svimmar ska du slå honom i huvudet med 
   svärdet, endast mästarsvärdet kan ha 
   ihjäl honom helt.
  
  Ganondorf
   Gerudokungen råkar också vara kung över all    Hälsa: 40
   ondska. Han tar över Hyrule och försätter     Skada: 3-5
   samtliga folkslag i oerhörda knipor. Elak     Boplatser: Inside Ganon's
   kille som man bör undvika. Använd svärdet     Castle, Inside Ganon's
   för att reflektera hans energibollar och     Castle (MQ)
   skjut honom sedan med en ljuspil. Gör en 
   uppladdad virvelattack för att reflektera
   den riktigt stora energibollen. Då han 
   sjunkit till marken ska du slå honom upp-
   repade gånger med svärdet. Tänk på att endast
   mästarsvärdet kan slå det avgörande slaget.
  
  Gerudo Thief
   Vackra kvinnliga vakter beväpnade med dubbla   Hälsa: 15
   sabblar. Hon oerhört vid och undviker alla    Skada: ½
   dina attacker. Hoppa undan från hennes att-    Boplatser: Gerudo Fortress
   acker och attackera sedan själv med svärdet.
   Hinner hon delvis blocka tar attacker bara 
   hälften så mycket. Gör hon sin uppladdnings-
   bara attack kommer du automatiskt bli fångad.
   Det samma gäller om du tar mycket skada.
  
  Gidbo
   Mumier som påminner väldigt mycket om ReDead.   Hälsa: 8
   De rör sig alltså långsamt och skriker för att  Skada: ½
   paralysera dig. De hugger sedan tag och biter   Boplatser: Bottom of the
   dig. Dessa är mycket mer aktiva än ReDead och   Well, Shadow Temple, 
   försöker paralysera dig hela tiden.        Bottom of the Well (MQ),
                            Spirit Temple (MQ), Shadow
                            Temple (MQ), Inside Ganons
                            Castle (MQ)
  
  Gohma
   Bossen av den första dungeon. Denna spindel-   Hälsa: 10
   parasit är stor, enögd och omåttligt ful.     Skada: ½
   Skjut den med slangbellan när ögat blir rött   Boplatser: Inside the Deku
   och hugg den sedan upprepade gånger med      Tree, Inside the Deku Tree
   svärdet. Deku Nuts funkar också mot ögat.     (MQ)
  
  Gohma Egg
   Ett ägg som innehåller en Gohma Larva. Går du   Hälsa: 1
   nära det kommer en Larva ut och attackerar dig.  Skada: 0
   Använd dekunötter eller slangbellan på långt   Boplatser: Inside the Deku
   håll för att förstöra ägget innan det kläcks.   Tree, Inside the Deku Tree
   Går du under ett ägg som hänger i taket kommer  (MQ), Dodongo's Cavern(MQ)
   det ramla ned på dig.
  
  Gohma Larva
   Pytteversioner av ovannämnda. Dessa kan du    Hälsa: 2
   hugga ner lite hursomhelst. Tänk dock på att   Skada: ½
   när deras ögon blir röda attackerar dem med    Boplatser: Inside the Deku
   snabba tacklingsattacker. Bumerangen fungerar   Tree, Inside the Deku Tree
   ypperligt, även om du förmodligen aldrig     (MQ), Dodongo's Cavern(MQ)
   kommer använda vapnet mot dem. ^_^        
  
  Golden Skulltula
   Gyllene Skulltulas. Det finns ett hundra     Hälsa: 2
   sådana i spelet och för varje du besegrar får   Skada: 1
   du en medalj som bevis. Dessa lagras på din    Boplatser: Nästan överallt
   Quest Status-skärm. Ju fler du besegrar, desto
   bättre belöningar får du från Skulltula-huset
   i mitten av Kakariko Village.
  
  Green Bubble
   En skalle med omgivande grön rök. Ta bort     Hälsa: 1
   röken med skölden eller dekunötter och hugg    Skada: ½
   den sedan med svärdet. I Bottom of the Well    Boplatser: Forest Temple,
   stryker en överdimensionerad Bubble omkring.   Bottom of the Well, Spirit
                            Temple, Inside Ganon's
                            Castle, Forest Temple (MQ)
                            Spirit Temple (MQ), Inside
                            Ganon's Castle (MQ)
  
  Guay
   Liknar Keese till stor del och attackerar på   Hälsa: 1
   samma sätt, men detta rör sig om en liten     Skada: ¼
   fågel och den lever ute på fält istället.     Boplatser: Lon Lon Ranch,
   Den smyger sig på dig och försöker attackera   Hylia Lakeside, Desert
   dig fult. Lyssna på musiken som blir annorlunda  Colossus
   och försök sedan fokusera dem för att skjuta.
  
  Ice Keese
   Riktigt irriterande fladdermöss som brinner    Hälsa: 1
   av kyla. Nuddar dessa dig blir du fryst och    Skada: ¼
   för att bryta dig ut denna nedbrytande attack   Boplatser: Ice Cavern,
   måste du snabbt trycka på valfri knapp. Skjut   Ice Cavern (MQ), Inside
   ned alla sådana här först.            Ganon's Castle (MQ)
  
  Iron Knuckle
   Oerhört starka minibossar. De har tung rust-   Hälsa: 36
   ning och en mycket stor yxa. Är du i när-     Skada: 4
   heten svingar den yxan och då ska du inte     Boplatser: Spirit Temple,
   ens fundera på skölden. Gör istället en      Inside Ganon's Castle, 
   bakåtvolt och svara direkt med en hopp-      Fire Temple (MQ), Spirit
   attack. Använd denna taktik striden ut. Iron   Temple (MQ), Gerudo's
   Knuckle kommer tappa lite rustning och då     Training Ground (MQ),
   börjar den jaga dig. Fortsätt då bara som     Inside Ganon's Castle (MQ)
   vanligt. Sagen Nabooru är en Iron Knuckle
   ett tag och beter sig då som de andra, men
   tappar ingen rustning.
  
  Joelle - one of the Poe sisters
   En gul Poe som figurerar miniboss i Forest    Hälsa: 10
   Temple. Använd skölden för att göra henne     Skada: ½
   synlig eller vänta helt enkelt. Sedan skjuter   Boplatser: Forest Temple,
   du henne med pilar eller hugger henne med     Forest Temple (MQ)
   svärdet. Jag rekommenderar hoppattacker.
   Hon har tre andra systrar i Forest Temple.
  
  Keese
   Hemskt irriterande fladdermöss som gärna     Hälsa: 1
   attackerar när du minst anar det. När du     Skada: ¼
   kommer in i ett rum med sådana här nissar     Boplatser: Dodongos Cavern
   ska du helst skjuta ned dem på en gång      Fire Temple, Ice Cavern,
   med något projektilvapen. Flyger dessa      Water Temple, Bottom of 
   genom facklor eller träffar du dem med      the Well, Spirit Temple,
   Din's Fire, blir de Fire Keese.          Shadow Temple, Inside 
                            Ganon's Castle, Gerudo's 
                            Training Ground, Inside
                            the Deku Tree (MQ),
                            Dodongo's Cavern (MQ),
                            Inside Jabu-Jabu's Belly
                            (MQ), Fire Temple (MQ),
                            Bottom of the Well (MQ),
                            Spirit Temple (MQ), Shadow
                            Temple (MQ), Inside Ganons
                            Castle (MQ)
  
  King Dodongo
   En helt enorm Dodongo som figurer boss i     Hälsa: 4
   Dodongo's Cavern. När han andas in kastar     Skada: ¼-½
   du en bomb i munnen på honom sedan slår du    Boplatser: Dodongos Cavern
   honom med svärdet. För att undvika rull-     Dodongo's Cavern (MQ)
   attacken ska du stå nära lavan. Lite iron-
   sikt gör vanliga Dodongos eldattack mer 
   skada en bossens.
  
  Leever
   Grön, rund sak som kryper upp ur sanden och    Hälsa: 2
   attackerar i flock. De finns i oändligt antal   Skada: ½
   och satsar verkligen på att göra livet surt    Boplatser: Haunted Waste-
   för dig. Det är ganska lätt att undvika dem    land, Desert Colossus,
   eftersom att de glider i raka linjer. Annars   Spirit Temple (MQ)
   är Biggoron Sword oerhört effektivt. Besegrar
   du många Leevers efter varandra kommer en stor
   Leever fram som ser lilaaktig ut och tål tio
   träffar. Annars är det ingen skillnad.
  
  Like Like
   Irriterande slemhögar som äter upp din Hylian   Hälsa: 4
   Shield, Zora Tunic och/eller Goron Tunic om de  Skada: ½
   sväljer dig. Stå en bit ifrån och hugg den med  Boplatser: Fire Temple,
   horisontella slag (stå still). Då dör den fort.  Water Temple, Bottom of 
   Du får tillbaka vad den än sväljer.        the Well, Spirit Temple,
                            Shadow Temple, Inside 
                            Ganon's Castle, Gerudo's 
                            Training Ground, Inside
                            Jabu-Jabu's Belly (MQ),
                            Spirit Temple (MQ), Shadow 
                            Temple (MQ)
  
  Lizalfos
   Ganska stora, beväpnade ödlor som skriker     Hälsa: 5
   en hel del. De hoppar mot dig och attackerar   Skada: ½
   ganska snabbt. Försvara dess attackerar och    Boplatser: Dodongos Cavern
   slå sedan med svärdet. Deku Nuts fungerar     Spirit Temple, Dodongo's
   också bra. Du får möta dessa som minibossar    Cavern (MQ), Inside Jabu-
   i Dodongo's Cavern.                Jabu's Belly (MQ), Fire
                            Temple (MQ), Water Temple
                            (MQ), Gerudo's Training
                            Ground (MQ)
  
  Mad Scrub
   Elaka versioner av Deku Scrub som gömmer     Hälsa: 2
   sig i buskar likväl. Dessa spottar tre nötter   Skada: ½
   åt gången och bör besegras på samma sätt.     Boplatser: Kokiri Forest,
   Dessa ger sig inte utan försöker fly. Därför   Sacred Forest Meadow,
   måste de huggas ned två gånger.          Dodongo's Cavern
  
  Meg - one of the Poe sisters
   En lila Poe som figurerar miniboss i Forest    Hälsa: 10
   Temple. När du letat upp henne kommer hon     Skada: ½
   strax dela upp sig fyra delar. En av dessa    Boplatser: Forest Temple,
   kommer snurra. Skjut på den och gör sedan     Forest Temple (MQ)
   om processen fyra gånger. Hon har tre andra
   systrar i Forest Temple vilka du redan dödat.
  
  Morpha
   En stor amöbaliknande sak som spelar boss     Hälsa: 36
   i Water Temple. Använd Longshot för att plocka  Skada: ¼-1
   ut honom ur sin manetsnabel. Slå honom sedan   Boplatser: Water Temple,
   med svärdet upprepade gånger. Fångar han dig   Water Temple (MQ)
   förlorarde du ett fjärdedels hjärta upprepade
   gånger.
  
  Octorok
   Vattenlevande saker som spottar nötter på     Hälsa: 1
   dig. Besegra dem genom att antingen reflek-    Skada: ½
   tera nötter med skölden eller skjuta med     Boplatser: Zora's River,
   projektilvapen. Går du nära den gömmer den    Inside Jabu-Jabu's Belly, 
   sig.                       Hylia Lakeside, Forest
                            Temple, Zora's Fountain,
                            Gerudo Valley, Inside 
                            Jabu-Jabu's Belly (MQ),
                            Forest Temple (MQ)
  
  Parasitic Tentacle
   En stor tentakel som lever i Jabu Jabus      Hälsa: 4 (Boomerang)
   innandöme. Denna sak kan antingen vara      Skada: ½
   röd eller grön (i Master Quest även blå)     Boplatser: Inside Jabu-
   och när den besegras försvinner dess hela     Jabu's Belly, Inside Jabu-
   kropp. Spring runt den medan du kastar      Jabu's Belly (MQ)
   bumerangen så undviker du samtidigt att-
   ackerna.
  
  Peahat
   Stora orange saker du finner på Hyrule Field   Hälsa: 6
   när du är barn. På natten sover dem och      Skada: 1
   släpper ut Peahat Larva som försvar. De är    Boplatser: Hyrule Field
   odödliga då. På dagen beter de sig på två 
   sätt. Antingen flyger de upp i luften och 
   kan endast träffas av slangebellan samt spottar
   ut massor av Larvas eller också attackerar
   de dig direkt. Akta dig för taggarna och 
   attackera med svärdet medan du står still.
   De tar en stund att ha ihjäl den och du får
   inte direkt någon belöning.
  
  Peahat Larva
   De här kräken är läskiga tidigt i spelet.     Hälsa: Se beskrivning
   Peahat spottar ut dem på natten och ibland    Skada: 1
   på dagen. De attackerar i flock och tar ett    Boplatser: Hyrule Field
   hjärta per attack, så möter du många på en
   gång kan du lätt dö. Använd Hylian Shield
   och försvara helt enkelt. Så fort de stöter
   till skölden hamnar de ur kurs och dör.
  
  Phantom Ganon
   Boss av Forest Temple som består av två faser.  Hälsa: 6 + 24
   Två springer i varsin tavla, skjut den som    Skada: 2, 1
   håller på att ta sig ut. Gör om detta två     Boplatser: Forest Temple,
   gånger till. Stå på ett trekraftstecken vid    Forest Temple (MQ)
   kanten av arenan när du för detta. När han
   börjar skjuta på dig ska du studsa tillbaka
   energibollarna med mästarsvärdet. Träffar 
   bollarna - hugg honom med svärdet.
  
  Poe
   Ganska stora spöken du finner på kyrkogården,   Hälsa: 4
   särskilt om du drar undan gravstenar. Tittar   Skada: ½
   du på dem kommer de vara osynliga ett tag     Boplatser: Graveyard,
   innan de blir synliga och du kan slå med     Hyrule Field, Dodongo's
   svärdet. Vänd dig om och de kommer försöka    Cavern (MQ), Bottom of the
   attackera. Titta på dem direkt igen så blir    Well (MQ)
   de synliga och du kan snabbt besegra dem.
   Poes lämnar alltid efter sig en substans som
   du kan förvara i flaskor. Drickbar Poe gör
   ingenting, sänker eller höjer din energi med
   ett hjärta. Träffar du Poes på Hyrule Field
   förblir de solida, men kastar eld mot dig 
   och flyger ständigt utom räckhåll. Attackera
   med pilbågen.
  
  Poe of the Graveyard?
   Attacker på samma sätt som ovannämnda. Använder  Hälsa: 4
   du "Check" på gravstenarna längst norrut på    Skada: ½
   kyrkogården dyker dessa upp. De ser ut som    Boplatser: Graveyard
   kompositörer och besegrar du dem kommer de inte
   bara försvinna utan berätta historien bakom Sun's
   Song. Dessa kan inte förvaras i flaskor.
  
  Red Bubble
   En skalle omgiven av röd rök. Dessa hoppar    Hälsa: 4
   upp och ner ur lava, men utgör sällan något    Skada: ¼
   hot. Använd skölden för att försvara mot den.   Boplatser: Death Mountain
   Kokiri Sword fungerar inte, använd starkare    Crater, Fire Temple, 
   svärd när du tagit bort elden med skölden.    Shadow Temple, Inside
                            Ganon's Castle, Gerudo's 
                            Training Ground, Spirit
                            Temple (MQ), Shadow Temple
                            (MQ), Gerudo's Training
                            Ground (MQ)
  
  ReDead
   En brun, lite otäck zombie. Den rör sig mycket  Hälsa: 8
   långsamt mot dig och hoppar sedan på dig för   Skada: ½
   att bita dig. Varje bett tar ett halvt hjärta   Boplatser: Graveyard,
   och den brukar hinna bita dig minst tre      Market, Shadow Temple,
   gånger. Tryck snabbt på en massa knappar för   Kakariko Village, Inside
   att bli av med den. Alla ReDeads utom de i    Ganon's Castle, Forest
   Market ger ifrån sig ett skrik som paralyserar  Temple (MQ), Bottom of the
   dig några sekunder. Fruktansvärt frustrerande.  Well (MQ), Shadow Temple
   Använd Sun's Song för att paralysera dem eller  (MQ), Inside Ganon's
   slå dem obönhörligt tills de dör... eller nåt.  Castle (MQ)
   Du får nästan jämt magibehållare av dem. Just det
   ja! Ifall du möter många på en gång och har 
   ihjäl en av dem, kommer de andra strunta i dig
   och äta av liket tills det försvinner. 
  
  Red Tektite
   Röda spindlar som lever i bergstrakter. Den    Hälsa: 2
   hoppar så var försiktig. Använd vilket vapen   Skada: ½
   du vill.                     Boplatser: Death Mountain
                            Trail 
  
  Shabom
   Ganska stora bubblor som svävar omkring. Slår   Hälsa: 1
   du en sådan med svärdet exploderar den och    Skada: ¼
   skadar dig. Använd dekunötter eller bumerangen.  Boplatser: Inside Jabu-
                            Jabu's Belly, Inside Jabu-
                            Jabu's Belly
  
  Shell Blade
   Vattenlevande musslor med hårda skal. I vatten  Hälsa: 2
   ska du ta fram Hookshot och närma dig den.    Skada: ½
   Skjut när den visar sitt svaga innandömme.    Boplatser: Water Temple,
   Detta gäller även på land, fast Biggoron Sword  Gerudo's Training Ground,
   kan hugga sönder skalet.             Gerudo's Trainging Ground
                            (MQ)
  
  Skullkid
   Människor som gått vilse i skogen förvandlas   Hälsa: 1
   till sådana här flöjtförsedda dockmänniskor.   Skada: ½
   Är du barn är de snälla och de spelar gärna    Boplatser: Lost Woods
   en trudelutt. Är du vuxen attackerar de dig
   med nötter. Minsta attack från din sida och 
   de undviker och flyr. Dekunötter är bra.
  
  Skulltula
   Spindel som gömmer sig tills du närmar dig.    Hälsa: 2
   Då klättrar den snabbt nedför sitt nät och    Skada: ½
   överraskar dig. Vänta tills den vänder sig    Boplatser: Inside the Deku
   om och du kan slå den med svärd eller skjuta   Tree, Kokiri Forest, 
   den med projektil. Pilar penetrerar skalet.    Forest Temple, Spirit 
                            Temple, Inside Ganon's 
                            Castle, Zora's Fountain
                            Inside the Deku Tree (MQ),
                            Dodongo's Cavern (MQ),
                            Forest Temple (MQ), Bottom
                            of the Well (MQ), Shadow
                            Temple (MQ)
  
  Skullwalltula
   Små varianter av Skulltulas. Dessa klättrar    Hälsa: 2
   på väggar och klätterväggar och attackerar den  Skada: ½
   som tar sig i närheten. Ifall du klättrar nära  Boplatser: Inside the Deku
   kan du bli lila och snabbt knuffa ned dig från  Tree, Dodongo's Cavern,
   väggen. Skjut den med en projektil eller klättra Forest Temple, Hyrule 
   så att den inte ser dig.             Castle, Inside the Deku
                            Tree (MQ), Inside Jabu-
                            Jabu's Belly (MQ), Forest
                            Temple (MQ), Ice Cavern
                            (MQ), Bottom of the Well
                            (MQ), Inside Ganon's 
                            Castle (MQ)
  
  Spike
   Vattenlevande spikbollar. Använd Hookshot i    Hälsa: 2
   vatten och valfritt vapen på land. Ifall den   Skada: ½
   visar sina taggar ska du försvara med skölden   Boplatser: Water Temple,
   så drar den in dem.                Water Temple (MQ), Ger-
                            udo's Training Ground (MQ)
  
  Stalchild
   När du är barn dyker dessa smått korkade     Hälsa: 2
   ynglinar upp om natten. De finns i obegränsat   Skada: ¼
   antal och attackerar dig utan eftertanke.     Boplatser: Hyrule Field
   Hugger du horisontellt mot dessa skelett-
   monster tappar de huvudet. Även om de inte
   kan se dig fortsätter de ändå att attackera.
   Besegrar du många på en gång kommer snart en
   flera gånger större version fram som tyvärr
   är precis lika harmlös.
  
  Stalfos
   Skelettriddare som jag faktiskt tycker ganska   Hälsa: 10
   bra om. Dessa skyddar sig grymt bra och atta-   Skada: 1, 2
   ckerar nästan lika väl. Skölda mot Stalfos    Boplatser: Forest Temple,
   attack och attackera sedan blixtsnabbt. Det är  Spirit Temple, Shadow 
   också klokt att försöka hoppa undan attacken.   Temple, Inside Ganon's
   Dessutom fungerar Deku Nuts exceptionellt väl.  Castle, Gerudo's Training
   Möter du två på en gång, besegrar den ena och   Ground, Forest Temple (MQ)
   dess ben ligger kvar, då vet du att han kommer  Fire Temple (MQ), Ice 
   vakna till liv snart om du inte snabbt har ihjäl Cavern (MQ), Water Temple
   den andra också. Deras hoppattacker är mycket   (MQ), Spirit Temple (MQ)
   farliga.                     Shadow Temple (MQ), 
                            Gerudo's Training Ground
                            (MQ), Inside Ganon's 
                            Castle (MQ)
  
  Stinger
   Små mantaliknande varelser som lever i vetten   Hälsa: 2
   eller under sand. Trampa på dem så svävar dem   Skada: ½
   och du har du chans att ha ihjäl dem med     Boplatser: Inside Jabu-
   slangbella eller pilbåge.             Jabu's Belly, Water Temple
                            Inside Jabu-Jabu's Belly
                            (MQ), Gerudo's Training
                            Ground (MQ)
  
  Talipasaran
   Elektriska ormsaker som bara finns i ett rum   Hälsa: 1 (Boomerang)
   i hela spelet. De kan bedövas med dekunötter,   Skada: ½
   men det verkar bara vara bumerangen som verk-   Boplatser: Inside Jabu-
   ligen kan ha ihjäl dem.              Jabu's Belly, Inside Jabu-
                            Jabu's Belly (MQ)
  
  Torch Slug
   Brinnande sniglar som lever i varma områden.   Hälsa: 8
   Slå bara ihjäl den med svärdet. Slår du den en  Skada: ½
   gång slocknar den och försöker fly. Då kan den  Boplatser: Fire Temple,
   inte skada dig. Besegrar du den inte tänder den  Spirit Temple, Inside 
   på sig igen. Dessa kan inte besegras med van-   Ganon's Castle, Gerudo's 
   liga Kokiri Sword. Använd Deku Nuts och sedan   Training Ground, Fire 
   hoppattacker.                   Temple (MQ), Spirit Temple
                            (MQ), Gerudos's Training
                            Ground (MQ), Inside Ganons
                            Castle (MQ)
  
  Twinrova
   Lite speciella häxor som figurerar bossar i    Hälsa: 6 + 26
   Spirit Temple. Använd Mirror Shield för att    Skada: 2
   reflektera eld mot den blå och is mot den     Boplatser: Spirit Temple,
   röda. När de förenas måste du bli skjuten     Spirit Temple (MQ)
   på skölden av antingen is eller eld tre gånger
   för att kunna paralysera dem.
  
  Volvagia
   Volvagia är återupplivad av Ganondorf och     Hälsa: 12
   bossen av Fire temple. Hon är en stor, röd    Skada: 1-3
   drake som gillar Goron-kött. Besegra henne    Boplatser: Fire Temple,
   genom att slå henne med Megaton Hammer och    Fire Temple (MQ)
   sedan svärdet eller hammaren igen. Akta dig
   för stenar, eldsprutandet och annat. Elden
   är farligast, sedan stenarna och sist att 
   nudda henne om du undrar varför det står 1-3
   på "Skada".
  
  Wallmaster
   Ser ut som Floormasters, alltså händer. De    Hälsa: 4
   hänger i vissa rums tak och kastar sig ned    Skada: Ingången
   på dig för att ta dig tillbaka till ingången   Boplatser: Forest Temple,
   av den dungeon du befinner dig i. Du kan se    Bottom of the Well, Spirit
   att skuggan blir större och större innan den   Temple, Shadow Temple,
   attackerar. Se bara till att röra dig och den   Inside Ganon's Castle,
   kommer att missa. Hugg snabbt ihjäl den och    Gerudo's Training Ground,
   du får mycket rupier.               Forest Temple (MQ), Bottom
                            of the Well (MQ), Spirit 
                            Temple (MQ), Gerudo's
                            Training Ground (MQ),
                            Inside Ganon's Castle (MQ)
  
  White Bubble
   Skallar som inte omgärdas av rök. De verkar    Hälsa: 4
   inte kunna göra någon skada på dig, alltså    Skada: 0
   helt harmlösa. Slå till eller skjut dem när    Boplatser: Spirit Temple
   de svävar på samma ställe.
  
  White Wolfos
   Som Wolfos här nedan, men den är lite vit     Hälsa: 2-8
   och större.                    Skada: ¼
                            Boplatser: Ice Cavern,
                            Gerudo's Training Ground,
                            Ice Cavern (MQ)
  
  Wolfos
   En varg, så är det. Den attackerar snabbt,    Hälsa: 2-8
   men slarvigt. Efter en attack vänder ryggen    Skada: ¼
   mot dig och då kan du ha ihjäl den med ett    Boplatser: Sacred Forest
   mästarsvärdslag. Har du ingen lust att att-    Meadow, Forest Temple, 
   acera sålunda, bör du slå till samtidigt som   Spirit Temple, Inside 
   den attackerar, men då måste du slå fyra     Ganon's Castle, Gerudo's 
   gånger. Jag tycker inte att andra vapen      Training Ground, Forest
   fungerar särskilt bra.              Temple (MQ), Ice Cavern 
                            (MQ)
  
  Krigare i Sacred Forest Meadow
   Dessa fiender stora, bruna, spjutförsedda     Hälsa: 2-6
   krigare finnner du endast i nämnda området.    Skada: ½
   De kan inte Z/L-fokuseras, därav namnlösheten.  Boplatser: Sacred Forest
   Använd Hookshot eller pilbågen och skjut dem   Meadow, Spirit Temple (MQ)
   sedan i ryggen. Ser de dig stångar de dig och
   då kan du inte skjuta dem. Det finns en större
   version av dessa med en klubba. Denna kan ta
   tre pilar eller svärdshugg och dör ej av 
   Hookshot. Undvik klubban och bedöva den för
   att sedan hugga ned den.
  
  Ögon
   Fiender som ser ut som ögonswitchar, men egent-  Hälsa: 2
   ligen skjuter eldbollar på dig. Vänta på att   Skada: ¼
   den öppnar sitt öga och skjut den då med en pil. Boplatser: Shadow Temple,
   Jag rekommenderar dig att undvika den.      Shadow Temple (MQ)
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
               20.0 Hålen i marken, etc.  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Denna avdelningar täcker in hålen i marken som man finner både här och var i
  Hyrule. Uppbyggnaden här är ungefär som den med Gold Skulltulas. "etc." står
  för att jag också behandlar vissa gömda skattkistor som man inte får på annat
  vis. Detta gäller inte alls dungeons eller hjärtbitar. Jag benämner flera av 
  hålen nedan som "vanlig" och detta innebär att den innehåller en enögd staty 
  som alltid säger samma sak, ett par buskar med Bugs och annat, en fisk i en 
  vattenpöl, ett par bikupor med rupier och en kista med rupier eller återupp-
  fyllande prylar. Så är det. Många andra innehåller Deku Scrubs. 
  
  Ofta finner du gömda hål under stenar du spränger med bomb, men ibland måste 
  du spela Song of Storms eller sätta ut en bomb på plan mark för att "öppna" 
  ett hål. Har du Rumble Pak till N64 eller kör med en GameCube-kontroll som 
  skakar ska du samla minst tjugo Gold Skulltulas och sedan gå till Skulltula-
  huset för att få belöningen Stone of Agony. Har du den vibrerar kontrollen 
  ovanför ett gömt hål. Jag måste bekänna att för vissa några få av dessa hål 
  använde jag Nintendos officiella guide som jag äger sedan en massa herrans år
  tillbaka. Den är dock inte komplett så hittar du fler, hör av dig.
  
  
  Death Mountain
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Death Mountain Crater
  - I södra delen, vid utgången till toppen av Death Mountain, finner du en 
   stor sten i stencirkel. Spräng. Detta är en vanlig jordhåla med bomber i 
   skattkistan.
  - I nordvästra delen, vid utgången till Goron City, finner du en brun sten.
   Slå sönder den med hammaren och du kommer till tre Deku Scrubs som säljer
   dekunötter, pilar resp. bomber.
  
  Death Mountain Trail
  - Spräng vägg nära Kakariko för en Gold Skulltula.
  - Liknande vägg finner du strax innan du når ingången till Goron City. Spräng
   denna för en skattkista med 50 rupier.
  - I stencirkeln precis innan Goron City ska du lägga en bomb. Du finner en 
   vanlig jordhåla med 200 rupier i skattkistan.
  - Strax ovanför Goron City-ingången finner du en stor sten. Spräng den och du
   finner en ko och några rupier i hålan. 
  
  Goron City
  - Som barn ska du spränga stenarna på översta våningen. Då kommer du till det
   nordvästra rummet med en massa stenar. Spräng de ljusgrå och de bildar en
   gång fram till två skattkistor med 50 rupier vardera, en staty och en låda
   med en Gold Skulltula. Återvänd hit som vuxen och slå sönder de mörkbruna
   stenarna med Megaton Hammer. Då når du en kista med 200 rupier. 
  - Som vuxen ska du gå till den östra gången på översta vångingen och du når
   ett ställe med lava. Spela Song of Time för att få fram ett block. Ställ dig
   på det och använd Longshot för att komma över. Du hittar en håla med tre
   Deku Scrubs. De säljer dekunötter, pilar och bomber.
  
  
  Gerudo Valley
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Gerudo Valley
  - Hoppa ned till den grå stenen från östra sidan av ravinen. Lyft på stenen 
   när du har Silver Gauntlets och du finner ett hål med en Octorok och några
   rupier under vattnet.
  - Precis bakom tätet ska du spela Song of Storms och du hittar ett hål med 
   Deku Scrubs. De säljer Red/Green Potions.
  - I sydvöstra hörnet finner du mörkbruna stenar. Slå sönder dem med hammaren
   och du finner en kista med 50 rupier bakom.
  
  
  Gerudo's Fortress
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Gerudo's Fortress
  - Nära centrum finner du två par lådor vid två ingångar. Bakom ett av dessa
   par ska du spela Song of Storms och ett hål dyker upp. Här nere finner du
   en fekälla.
  - Använd Longshot för att komma upp till cellen igen (sikta på fönstret) och
   hoppa åt vänster härifrån. Då kommer du till en skymd terass. Följ gången
   härifrån och använd Longshot på bjälkar för att ta dig över hinder och du
   når till slut området ovanför cellen. Dunka sönder lådan för 50 rupier.
  
  
  Haunted Wasteland
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Desert Colossus
  - När du fått Silver Gauntlets kan du lyfta på stenen nära Spirit Temple för
   att hitta två Deku Scrubs som säljer Red och Green Potions.
  
  Haunted Wasteland
  - Där du träffar Poe som guidar dig kan du hoppa ned i källaren. Använd Din's
   Fire/Fire Arrows på facklorna och du får en kista med 50 rupier.
  
  
  Hylia Lakeside
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Lake Hylia
  - Flytta på gravsten på ön längst åt väster. Här nere finner du Deku Scrubs 
   som säljer dekunötter, pilar/frön och bomber.
  
  
  Hyrule Field
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Hyrule Field 
  - Strax väster om ingången till Market finner du en sten. Spräng den för en
   vanlig jordhåla med fem rupier i skattkistan.
  - I de nordvästra delarna finner du ett ensamt träd. Bomba detta träd och ett
   hål öppnar sig med en vattenbassäng med en hjärtbit på botten.
  - I nordvästra hörnet, på andra sidan floden, finner du en sten. Spräng den 
   för en fekälla.
  - Trädet allra längst åt nordost ska du bomba. I hålet som dyker upp finner du
   en Big Skulltula och en Gold Skulltula.
  - Det finns en sten i sydöstra hörnet. Bomba den för en vanlig jordhåla och 
   20 rupier i skattkistan. 
  - Det finns ett öppet hål nära ingången till Lake Hylia. Hoppa ner för en 
   vanlig jordhåla och fem rupier i skattkistan. 
  - Mitt i den lilla hagen innan Lake Hylia ska du lägga en bomb. Då kommer du 
   ner i ett hål där en Deku Scrub säljer dig en hjärtbit för bara 10 rupier.
  - Precis innan Gerudo Valley finner du en stencirkel. Spräng i mitten (om du
   vuxen slå också bort stenen med hammaren) och du kommer ned i en jordhåla
   med nät. Bränn bort den och du finner sedan en ko, Gold Skulltula, staty
   Skulltula och lite annat smått och gott.
  
  
  Kakariko Village
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Graveyard
  - Spela Zelda's Lullaby vid graven länst åt norr för att komma in i den. 
   Tänd facklorna för att få en skattkista med bomber. Besegra fienderna och 
   fortsätt längre in för att lära dig Sun's Song.
  - Dra i gravstenen till fjärde längst åt höger på mittenraden. Spela Sun's 
   Song här nere för att få en hjärtbit.
  - Dra i graven med blommor på för att komma åt en fekälla och en skattkista 
   med en Hylian Shield/fem rupier.
  - När du är vuxen finns en annan grav med blommor. Häng med Dampé för 
   Hookshot, klara det under en minut för en hjärtbit.
  
  Kakariko Village
  - I ett hål bakom Potion Shop i östra delarna finner du en vanlig jordhåla med
   tjugo rupier i en skattkista.
  - Mitt i byn hittar du detta hål. Kan du inte känna vibrationer med din kon-
   troll, lägg ut bomber mellan trädet, centrala bostadshuset och Skulltula-
   huset. I hålet finner du två ReDeads och du får en skattksita med 200 rupier
   om du besegrar dem.
  
  
  Kokiri Forest
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Kokiri Forest
  - Det finns skattkistor i Midos hus, nordvästra delen. De innehåller en grön
   rupie, två blå rupier, recovery heart.
  - Vid ingången till Lost Woods, precis framför statyn, ska du spela Song of
   Storms. Du når en vanlig jordhåla med tjugo rupier i kistan.
  
  
  Lon Lon Ranch
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Lon Lon Ranch
  - I sydöstra hörnet finns ett öppet hål med Deku Scrubs som säljer dekunötter,
   frön och bomber. Bara när du är bar, Gud vet varför.
  
  
  Lost Woods
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Lost Woods
  - Gå höger och vänster och bomba stenen för en vanlig håla med fem rupier.
  - Precis innan Sacred Forest Meadow ska du också bomba en sten för Deku Scrubs
   som säljer dekunötter och en uppgradering.
  - Gå höger, vänster, höger, vänster, vänster från Kokiri Forest-ingången och
   du når ett gräsigt område med ruttet träd. Det finns ett gömt hål i gräset
   där fjärilar håller till. Här nere kan du få uppgraderingar till Deku Sticks
   och Deku Nuts om du använder Skull Mask respektive Mask of Truth.
  
  Sacred Forest Meadow
  - Precis vid ingången ska kontrollen darra. Spela Song of Storms och du kommer
   till ett mycket färggrant hål där du får strida mot ett par Wolfos. Efter
   striden får du en skattkista med 50 rupier.
  - Nära centrum finner du ett öppet hål med en fekälla.
  - Väldigt nära Saria och stället du warpar till. I sydöstra hörnet i detta 
   lilla område ska du spela Song of Storms och du hittar ett hål med två Deku
   Scrubs. Den vänstra säljer en Red Potion för 40 rupier och den högra säljer
   en Green Potion för 40 rupier.
  
  
  Market
  ¯¯¯¯¯¯
  Hyrule Castle
  - Spela Song of Storms vid trädet som är närmast slottet, inom borggården. 
   Använd bomber för att spränga de tre väggarna. Här finner du en Gold Skull-
   tula, några Skullwalltulas
  
  
  Zora's Domain
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Zora's Domain
  - Nära ingången, på en ö i basängen. Använd bomb här och du når en fekälla.
  
  Zora's Fountain
  - Inget riktigt hål. Lyft grå sten i sydöst och spräng sten därunder. Leder 
   till en Gold Skulltula.
  
  Zora's River
  - Spela Song of Storms i stencirkeln i den nordvästra delen. En höna står här
   när du är barn. Du hittar två Deku Scrubs som säljer Red/Green Potion.
  - Klättra upp på platån i centrum (använd höna om du är barn). Det öppna hålet
   är en vanlig jordkula. Skattkistan innehållet en röd rupie.
  - Nära ovannämnda finns en sten i en stencirkel. Spräng med en bomb och du 
   hittar en fekälla.
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                 21.0 Enögda statyer
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Säkert har du sett de många enögda statyer som är utspridda i Hyrule. Dessa 
  mystiska ting har flera olika avnändningsområden. Det mest självklara är att 
  det visar klockan när du slår på det och det (för mig) mest tidskrävande är
  att alla bär på en hemlighet. När du sålt alla masker får du Mask of Truth. 
  Sätt på dig den och läs på stenarna så får du information. Allt är nedskrivet
  nedan, dessutom med översättning och "analys". Denna lista är områdevis och 
  strikt alfabetiskt ordnad. Inte som "hålen i marken" alltså. Hittar du fler än
  jag, skicka mig ett e-mail så ordnar vi det. Här följer alla användnings-
  områden.
  
  Föremål       Effekt
  ------------------------------------------------------------------------------
  Bomber       Statyn räknar ner från tre och avfyras sedan upp i luften
  Bombchu       Som ovan
  Din's Fire     Statyn snurrar runt
  Fire Arrow     Som ovan
  Ice Arrow      Som ovan
  Light Arrow     Som ovan
  Mask of Truth    Får information om Hyrule och dess befolkning
  Megaton Hammer   Plattar till stenen
  Svärd        Visar klockan i spelet
  Epona's Song    En fe dyker upp
  Song of Time    Som ovan
  Sun's Song     Som ovan
  Zelda's Lullaby   Som ovan
  Song of Storm    En ickefångbar fe som helar upp magi också, dyker upp
  
  
  Hål
  ¯¯¯
  - Du finner alltid en staty i de "vanliga" jordhålorna. Det är dessa som också
   innehåller en fisk, några bikupor, en skattkista och lite annat. Dessa 
   statyer säger alltid:
   "They say that the horse        "Det sägs att hästen
   Ganondorf rides is a solid black    Ganondorf rider är en helt
   Gerudo Stallion."            svart Gerudo-hingst."
  Analys: Det finns inte mycket att säga här. Beskriver bara hans häst.
  
  
  Death Mountain Crater
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Spräng väggen i sydöstra hörnet. Gå in från toppen av Death Mountain Trail.
   "They say that Medigoron didn't     "Det sägs att Medigoron inte
   think about his own size,        tänkte på sin storlek,
   so his store is really cramped."    därför är hans affär mycket trång."
  Analys: Medigoron är alltså den stora Goron som bor i Goron City på näst-
      översta plan och säljer dig Giant's Knife. Man kan säga att han byggt
      in sig i sin egen affär. Dumhuvud!
  
  
  Death Mountain Trail
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Nära toppen, på en plattform.
   "They say that Biggoron Sword is    "Det sägs att Biggoron-svärdet är
   super sharp and will never break."   jätteskarpt och går aldrig sönder."
  Analys: Biggoron är den enorma Goron som bor på Death Mountains topp när du är 
      vuxen. Genom byteshandeln (se dess avdelning) får du Biggoron Sword 
      som är precis som Giant's Knife, men det håller för alltid. Starkaste
      vapnet i spelet och grymt användbart.
  
  
  Desert Colossus
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - I det sydvästra hörnet.
   "They say that the treasure you     "Det sägs att skatten du 
   can earn in the Gerudo's Training    får i Gerudos Träningscenter inte
   Ground is not as great as you      är så bra man skulle kunna anta,
   would expect, given its difficulty."  med tanke på svårighetsgraden."
  Analys: Det stämmer bra det. Gerudos Träningscenter är stort och invecklat och
      det enda du får är Ice Arrows. Dessa kan frysa fiender. Ingen Deity
      Mask här alltså. Vad hade vi föredragit då? Någon fläskig ny svärds-
      teknik kanske. Varför inte skjuta blixtar vid full energi som i tidi-
      gare Zedla-spel? Få reda på mer om Hyrules antika slag, fjädern från
      Link's Awakening. Nej nu sitter jag bara och hittar på efterhand.
  
  
  Dodongo's Cavern
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - I nordöstra hörnet av ingångsrummet. I Master Quest, den västra väggen.
   "They say that Gerudos worship     "Det sägs att Gerudos dyrkar
   Ganondorf almost like a God."      Ganondorf nästan som en gud."
  Analys: Uppenbarligen inte Nabooru som skyr honom som pesten. Är det bara jag
      som finner det underligt att inte hela Gerudo-stammen vaktar Ganon-
      dorf i slottet. Istället sitter de ute i öknen medan deras store 
      ledare blir slaktad av ett liten unge i trikåer. De vet ju inte ens om
      Naboorus revolt.
  
  
  Graveyard
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Spela Nocturne of Shadows och du hamnar bredvid stenen.
   "They say there is a secret       "Det sägs att det finns en hemlighet
   near a tree in Kakariko Village."    nära ett träd i Kakariko By."
  Analys: Gå lite norr från trädet mitt i byn och du kan känna kontrollen skaka
      om du har Stone of Agony och en skakande kontroll. Sätt bomber lite 
      här och var och du kommer ned i ett hål med två Zombies. Besegra dem
      för 200 rupier. Jag kan inte tänka mig att det är en annan hemlighet.
  
  
  Gerudo Valley
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Hoppa från bron ned till ravinens landområde. Längst norrut här.
   "They say that the thief named     "Det sägs att tjuven vid namn
   Nabooru, who haunts this area, is    Nabooru, som hemsöker detta område,
   a Gerudo."               är en Gerudo."
  Analys: Jo, definitivt. Finns det några andra skurkaktiga raser i Hyrule? Nej,
      tänkte väl det. Gerudos påminner lite om mongoler. Skoningslösa 
      ökenmänniskor som plundrade och mördare till häst. Gerudos har ju 
      deras pilbågsskytte från rygg, vet du. Lite som en blandning mellan
      amazoner, araber (kläderna) och mongoler.
  
  
  Goron City
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - I nordvästra rummet med stenarna. Spräng en gång dit.
   "They say that there is a secret    "Det sägs att det finns en hemlighet
   around the entrance to Gerudo      runt ingången till Gerudodalen."
   Valley."
  Analys: Jag är ganska övertygad om att det är så här. I västra delarna av 
      Hyrule Field, precis innan Gerudo Valley finner du en stenring (med
      en brun sten i mitten när du är vuxen). Sätt en bomb i ringen och ett
      hål öppnar sig. Nere i hålet finner du bland annat en ko, en staty
      och en Gold Skulltula.
  
  - I sydvästra hörnet, bredvid Medigoron. 
   "They say that Ganondorf is not     "Det sägs att Ganondorf inte är 
   satisfied with ruling only the     nöjd med att bara regera
   Gerudo and aims to conquer all     Gerudo och siktar på att erövra
   of Hyrule!"               hela Hyrule!"
  Analys: Det var inte dålig insiderinformation denna sten bjöd på. Och han be- 
      finner sig långt in i Goron City! Ja, detta händer som du vet senare i
      spelet och det är med råge.
  
  
  Hyrule Castle
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Klättra uppför vinrankorna nära Market.
   "They say that if you get close to a  "Det sägs att om du kommer nära en
   butterfly while holding a Deku     fjäril medan du håller en dekustav
   Stick in your hands, something     i dina händer, kommer något bra
   good will happen."           hända."
  Analys: Jag har för mig att en fe kan dyka upp, men det tycks aldrig göra det
      för mig.
  
  - Klättra uppför en vägg i nordvästra delen.
   "They say that, contrary to her     "Det sägs att, i strid mot hennes
   elegant image, Princess Zelda of    eleganta yttre, är prinsessan Zelda
   Hyrule Castle is, in fact, a      av Hyrules Slott egentligen en
   tomboy!"                pojkflicka!"
  Analys: Ja, då vet vi.
  
  - Spela Song of Storms vid trädet närmast slottet och spräng en av väggarna 
   nere i hålet som dyker upp.
   "They say that you may find       "Det sägs att du kanske kan hitta
   somthing new in dungeons that      någonting nytt i dungeons du
   you have already finished."       redan har klarat."
  Analys: Jag skulle tro att de endast syftar på Gold Skulltulan du bara kan 
      ta i Dodongo's Cavern när du är vuxen och Gold Skulltulan i Deku Tree
      du endast kan ta när du fått bomber, alltså ett tag efter att du 
      klarat själva trädet.
  
  
  Hyrule Field
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Sätt en bomb i stenringen nära ingången till Gerudo Valley. Använd sedan 
   Din's Fire för att bränna näten.
   "They say that there is a switch    "Det sägs att det finns en switch
   that you can activate only by      som du endast kan aktivera med 
   using the Spin Attack."         Virvelattacken."
  Analys: Det stämmer nästan. I Water Temple i det södra rummet på B1/1F finner
      du en switch och en Gold Skulltula bakom en vägg. Då ska du hålla B-
      knappen intryckt för att utföra attacken. Det är dock inte helt
      korrekt eftersom att du också kan slå ett vanligt slag med Biggoron
      Sword. Jag kan ha fel, men jag tror inte det. Jag har spelat igenom 
      spelet åtminstone ett halvt dussin gånger och en sådan sak skulle jag
      kommit ihåg. I Master Quests dungeons finns det dock fler.
  
  
  Kokiri Forest
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Närmast Lost Woods.
   "They say that the small holes in    "Det sägs att de små hålen i marken
   the ground that you can find all    du finner överallt i Hyrule utgör
   over Hyrule make perfect breeding    perfekt alstringsjord för insekter.
   ground for bugs."
  Analys: I alla hål med buskar, statyer, skattkistor, bikupor, m.m finner du
      Bugs i buskarna. Fånga sådana i en flaska och släpp ut dem på Magic
      Beans-hål för Gold Skulltulas.
  
  - Norr om Deku Tree.
   "They say that the Kokiri are      "Det sägs att Kokiri alltid
   always followed by small fairies."   förföljs av små feer."
  Analys: Va! Nä, allvarligt talat?!
  
  
  Lake Hylia
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - I nordöstra hörnet, nära flodens utlopp.
   "They say that there is a secret    "Det sägs att det är en hemlighet
   on the road that leads to Lake     på vägen som leder till Lake 
   Hylia."                 Hylia."
  Analys: Mycket riktigt. I hagen på den södra spetsen av Hyrule Field ska du
      sätta en bomb. Då öppnas ett hål och du kommer ner till en Deku Scrub
      som säljer dig en hjärtbit för inte mer än tio rupier.
  
  - I sydvästra hörnet, i vattnet.
   "They say that Ruto, the Zora      "Det sägs att Ruto, Zora-prinsessan,
   Princess who is known for her      som är känd för sin själviska 
   selfish nature, likes a certain     natur, tycker om en speciell
   boy..."                 pojke..."
  Analys: Jo, hon är nerkärad i dig. Men det är ju läskigt, eller hur? Jag menar
      hur skulle era barn se ut. En Hylian och en Zora? Det är ungefär som
      zebra och schimpans. Eller...? Dessutom, varför är hon det? Det är 
      inte precis som att du någonsin sa något åt henne.
  
  - I sydsydöstra hörnet, i vattnet.
   "They say that the chicken lady     "Det sägs att höndamen
   goes to the Lakeside Laboratory     går till Strandlabratoriet
   to study how to breed pocket-      för att studera hur man föder upp
   sized Cuccos."             Cuccos i fickstorlek."
  Analys: Höndamen är med största sannolikhet flickan som står vid hönhagen i
      Kakariko. Hon ger dig en Pocket Cucco när du är vuxen så därför sägs
      detta nu. Labratoriet är huset mitt i Lake Hylia, bara så du vet. Men
      det finns mer jag vill säga. Förmodligen är den magre, deprimerade 
      killen som sitter vid ett träd i Kakariko hennes bror. Detta får man 
      typ reda på när man ger hönan Cojiro till honom. Den magre killen ber
      dig gå till gumman i Kakariko för att brygga en medicin. Gumman i 
      Kakariko är förmodligen hans mor och därmed också höndamens mor. Hon
      talar illa om den magre och kallar honom lodare. Dessutom har den 
      magre tidigare sagt att han avskyr sina föräldrar. Den magre, som 
      sitter i Lost Woods när du är vuxen försvinner därifrån och troligtvis
      förvandlas han till ett monster. Efter att han försvunnit talar hön-
      damen om sin bror som att han var död och varit deprimerad. Ännu ett
      bevis på syskonkopplingen. Den magre lämnar en såg efter sig som visar
      sig tillhöra snickarchefen, han som står mitt i Kakariko när du är 
      barn och i Gerudo Valley när du är vuxen. Denna karl är förmodligen 
      den magres och höndammens far. Han säger att han trodde sig lämnat 
      sågen hos sin fru där den magre förmodligen stal den. Dessutom talar
      han om sin son som en riktig latmask. Doktorn i labratoriet säger att
      gumman i Kakariko är som en student för honom, och det är kanske också
      därför höndamen tar lektioner hos honom. Men, men, men. Han låter 
      väldigt lurig när han säger detta. Tänk om han egentligen var gummans
      älskarinna och biologisk far till barnen. Det är därför höndamen tar
      lektioner, för att återknyta sina band med fadern. Eller också kanske
      inte...
  
  
  Lost Woods
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Gå vänster två gånger och du finner den längst bort.
   "They say that when non-fairy      "Det sägs att när ickefefolk
   folk enter the Lost Woods, they     går in i de förlorade skogarna blir
   become monsters!"            de monster!"
  Analys: Det var förmodligen vad som hände den magre derprimerade killen. Se
      analys högre upp. Jag kan acceptera att du som Hylian klarar dig 
      eftersom att du har Navi. Men hur du grejade det innan du fick Navi
      begriper jag inte. Förmodligen gick du aldrig in i Lost Woods.
  
  
  Market
  ¯¯¯¯¯¯
  - Vid Temple of Time, till vänster.
   "They say that Malon set the      "Det sägs att Malon satte urprungs-
   original record in the obstacle     rekordet i Lon Lon Ranchs hinder-
   course of Lon Lon Ranch."        bana."
  Analys: På Lon Lon Ranch finns en hinderbana för ridning när du befriat 
      ranchen från den onde Ingo. Malon red alltså in rekordet från början.
      Vilken nyttig information. =(
  
  - Vid Temple of Time, näst till vänster.
   "They say that Malon of Lon Lon     "Det sägs att Malon från Lon Lon
   Ranch hopes a knight in shining     Ranch hoppas att en riddare i 
   armor will come and sweep her off    skinande rustning en dag ska komma 
   her feet someday."           och ta henne med storm."
  Analys: Ja, hur var det nu igen med Nintendos kvinnoroller? De lyckas bara 
      inte på den punkten.
  
  - Vid Temple of Time, näst till höger.
   "They say that it is against the    "Det sägs att det är mot reglerna
   rules to use glasses at the       att använda olika typer av glas i
   Tresure Chest Shop in Hyrule      Skattkisteaffären i Hyrules Slott-
   Castle Town Market."          stad."
  Analys: Syftar på skattkistespelet. Enda sättet att få hjärtbiten här med 
      säkerhet är att använda Lens of Truth och trots att det inte är till-
      åtet lyckas man jämt smyga in det ändå. Hmm...
  
  - Vid Temple of Time, till höger.
   "They say that Gerudos sometimes    "Det sägs att Gerudos ibland
   come to Hyrule Castle Town to      kommer till Hyrules Slottstad för
   look for boyfriends."          att leta efter pojkvänner."
  Analys: De tycks råda tuppsamhälle bland Gerudos. Det där med att endast en 
      man föds på hundra år och han blir ledare av dem alla. För att de ska
      kunna fortleva som art måste alltså denna kung ha ett väldigt schå med
      att kliva på så många kvinnor som möjligt. Han befinner sig alltså i
      varje mans drömsituation. ^_^ Därför bryter Gerudos ibland sed för att
      få lite mer fasta och sunda relationer med män. Detta torde vara
      olagligt bland Gerudos. 
  
  
  Sacred Forest Meadow
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Nära Saria.
   "They say that it's possible to find  "Det sägs att att det är möjligt att
   a total of 100 Gold Skulltulas     hitta totalt 100 Gyllene Skulltulas
   throughout Hyrule."           genom hela Hyrule."
  Analys: Stämmer bra det.
  
  - Ovanpå själva labyrinten, den norra.  
   "They say that strange owl,       "Det sägs att den konstiga ugglan,
   Kaepora Gaebora, may look big and    Kaepora Gaebora, må se stor och 
   heavy, but its character is rather   tung ut, men dess personlighet är
   lighthearted."             ganska sorglös.
  Analys: Kaepora Gaebora är alltså ugglan som kommer med tips då och då och 
      visst är han sorglös. Han är riktigt lugn trots att han redan från 
      början verkar ha insikt i världens undergång och din betydelse. 
  
  - Ovan på själva labyrinten, den södra.
   "They say that the owl named      "Det sägs att ugglan vid namn
   Kaepora Gaebora is the         Kaepora Gaebora är reinkarnationen
   reincarnation of an ancient Sage."   av en antik vis man."
  Analys: Bästa stenen av dem alla. Det är precis sådan här information jag vill
      ha. Mystik och historia, inte vad snickarchefen åt till frukost. Just
      det ja, jag har redan predikat om detta. Se mer om ugglan i föregående
      analys. Det är inte konstigt att han tycks vara så vis, han har ju 
      en rejäl själslig historia bakom sig. Kaepora Gaebora ska förmodligen
      uttalas Kajpårra Gajbårra. Ordet ser ganska latinskt ut och stämmer 
      det ska det förmodligen uttalas enligt klassisk modell. Caesar=Kajsar.
  
  
  Zora's Domain
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Framför King Zora.
   "They say that players who select    "Det sägs att spelare som väljer
   the "Hold" option for "Z/L       "Hold"-alternativet för "Z/L-
   TARGETING" are the real "Zelda     FOKUSERING" är de riktiga "Zelda-
   players!"                spelarna!"
  Analys: Kvalificerat skitsnack! Switch går precis lika bra! ^_^ Dessutom 
      skulle fingret inte överleva av att sitta mosa L-knappen på GameCube-
      kontrollen hela tiden. Om du inte vet vad jag talar om ska du gå till
      Options-menyn vid filväljarskärmen. Här får du välja på om du vill
      hålla i Z/L-knappen när du fokuserar eller bara snabbt trycka på den. 
      Tydligen ska de som håller i den vara duktigare än de som inte gör så.
  
  
  Zora's Fountain
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - I nordväst.
   "They say that there is a secret    "Det sägs att det finns en hemlighet
   near the lone tree which is not     nära de ensamma trädet som inte står
   far from the river in the        långt ifrån floden i den nordvästra
   northwest part of Hyrule Field."    delen av Hyrulefältet."
  Analys: Det ligger inte långt från Lon Lon Ranch heller. Spela Song of Storms
      här och ett hål öppnar sig. Sätt på dig Iron Boots i sjön för att få
      en hjärtbit.
  
  - På sydöstra ön.
   "They say that you can swim faster   "Det sägs att du kan simma fortare
   by continiously pressing B."      genom att trycka upprepat på B."
  Analys: Jo, men skillnaden är inte så stor. Hamra på B-knappen du bara.
  
  
  Zora's River
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  - Nära centrum, på en platå. Använd hönan.
   "They say that there is a man who    "Det sägs att det finns en man som
   can always be found running       man alltid kan se springa 
   around in Hyrule Field."        runt Hyrule-fältet."
  Analys: Han är en maratonlöpare som springer motsols runt Lon Lon Ranch medan
      du är barn. Till honom ska du sälja Bunny Hood för en enorm summa 
      pengar. Han stannar bara på natten och det är först då du kan prata 
      med honom.
  
  - I vattnet, nära Zora's Domain.
   "They say that Princess Zelda's     "Det sägs att Prinsessan Zeldas
   nanny is actually one of the      barnflicka egentligen är en av 
   Sheikah, who many though had      Sheikah, vilka många trodde var
   died out."               utdöda."
  Analys: Impa är den enda riktiga Sheikah i spelet och hon är som du vet Zeldas 
      omhändertagare. Förmodligen dog Sheikah ut i det stora kriget medan 
      de försvarade Hylians. Det är min gissning ialla fall.
   
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  22.0 Hemligheter
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Bara några få hemligheter i spelet som jag kom ihåg på stående fot.
  
  Reparera skyltar
   Som du vet kan du förstöra skyltar med diverse olika föremål. Spelar du 
   Zelda's Lullaby framför en trasig skylt blir den hel igen och du kan läsa
   vad som står på den.
  
  Fiskarens mössa
   När du är vuxen vet du kanske att fiskaren i Lake Hylias fiskedamm har en 
   mössa på huvudet. Står du på precis rätt avstånd och kastar ut mot fiskarens
   huvud kan du träffa hans mössa. Detta är svårt och det korrekta avståndet
   tycks variera så prova dig fram. När han förlorat mössan kommer du se att
   han blivit flintskallig och du kan sedan välja på om du vill ge tillbaka 
   mössan eller inte. Ger du inte tillbaka den förblir han flintskallig för
   resten av spelet.
  
  Sista hönan i Kakariko
   När du är vuxen vet du kanske att det är ganska hönfritt i Kakariko Village,
   men det finns faktiskt en kvar. Denna befinner sig högt upp i väderkvarnen.
   När du fått Longshot ska du ställa dig framför väderkvarnen och sedan skjuta
   upp dig till taket där en gubbe sitter. Ställ dig sedan på den södra sidan
   av taket och titta mot väderkvarnen. Du borde kunna se ett fack och en liten
   markör där vingarna snurrar. Skjut på denna markör med Longshot och du kom-
   mer in i facket. Här finner du en höna som inte verkar ha någon funktion
   alls. Du kan ändå sväva runt byn med den.
  
  Epona's Song för kor
   Spelar du Epona's Song för kor så får du alltid Lon Lon Milk. Ställen du kan
   finna kor är Lon Lon Ranch; ett hål på Death Mountain Trail, precis ovanför
   Goron Citys ingång; i ditt hus när du är vuxen och klarat Malons hinderbana;
   när du är barn längst ned i Gerudo Valley; på Hyrule Field i det gömda hålet
   precis innan Gerudo's Valley. 
  
  Zeldas trädgård
   När du träffar Zelda i början av spelet kommer du in i en trädgård. Då kan 
   du se ett fönster på vardera sida. Skjuter du med slangbellan i det vänstra
   kommer en vakt fram och kastar en bomb mot dig och i det andra kan du se
   porträtt av Mario, Luigi, Peach, Yoshi och Bowser. Kul!
  
  
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                  23.0 Om guiden
  ______________________________________________________________________________
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Detta är sista avdelningen av guiden och här finner du sådant som är strikt
  associerat med min guide eller med mig. 
  
  
  Versionshistoria
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Version 1.1 - 8/11 2005
   La in nya hemsideadressen.
  
  Version 1.0 - 11/8 2004
   Initiella versionen. Även om guiden är färdig kommer jag förmodligen erhålla
   korrigeringar och således uppdatera.
  
  
  Källor och Tack
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  CJayC/GameFAQs         Fantastisk websida som drivs av en otrolig 
                  visionär. Han har antaget allt jag skrivit.
  Nintendos officiella guide   Jag har inte kopierat någonting, men en gång
                  i tiden använde jag den för att hitta alla Gold
                  Skulltulas. Dessutom var det något gömt hål i
                  marken jag inte hittade och så har jag förstås
                  jämfört informationen i den med min. Det är 
                  mycket på grund av den officiella guidens 
                  dåliga och knapphändiga beskrivningar samt dess
                  okorrekta och okompletta information som gjorde
                  att jag bestämde för att skriva en guide själv.
  Min bror            För lånet av hans knappt fungerande dator och 
                  hans ständiga stöd.
  Nintendo            Bara för att de än idag sätter sina konkurr-
                  enter på plats... åtminstone spelmässigt.
  
  
  Om författaren
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Jag är en nittonårig ung man som för tillfället bor i Mora här i Sverige. Jag 
  bor i en liten lägenhet i stans sämsta område med min lillebror, en liten katt
  och ständiga ekonomiska problem. ^_^ I våras (2004) tog jag studenten från 
  gymnasiet och nu är jag faktiskt tidningsbud på mornarna - kvällarna i mitt 
  fall. Detta hade jag tänkt fortsätta med i ungefär ett år och sedan bär det 
  av mot juridik i Stockholm eller pyskologi i Uppsala. Jag har inte riktigt
  bestämmt mig, men lutar mot huvudstaden. Det var allt just nu.
  
  
  Kontakta mig
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Har du någonting på hjärtat är det bara att skicka ett e-mail. Korrigeringar,
  beröm, konstruktiv kritik. Vad du vill, men jag tar inte emot några alter-
  nativa strategier. Likaså kommer jag inte svara på frågor om spelet som redan
  finns besvarade i denna guide, såvida inte mina svar är överdrivet luddiga. Du
  får lägga till mig till din MSN Messengerlista om du vill. Adressen finner du
  nedan. Jag använder tyvärr inte programmet just nu på grund av föga fungerande
  dator. Av samma anledning kan det för tillvället ta lång tid innan du får svar
  på ditt e-mail.
  
  Vill du ha min uppmärksamhet eller till och med ett svar då du kontaktar mig,
  ber jag dig vänligen att använda någorlunda korrekt svenska, engelska eller 
  spanska. Annars blir ditt e-mail ignorerat och genast raderat. Jag kanske 
  låter som en pretentiös förlorare, men detta beror endast på kvantiteten av 
  dessa e-mails som jag tidigare erhållit.
  
  cwall_85(at)hotmail.com
  
  
  Juridiskt information
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Detta dokument är skyddat genom den internationella upphovsrätttslagen. Du får
  ladda ner detta dokument för privat konsumering, skriva ut det och/eller 
  ladda upp det på din hemsida. Dokumentet får dock inte delas upp, ändras och
  inga delar får tas bort. Det får inte publiceras i någon tidning och får inte
  säljas för vinst. Du får inte konvertera detta dokument till HTML, ej heller
  något annat format. Det får endast visas i ASCII text (.txt). All ära skall
  ges åt mig, sålunda får du inte byta ut mitt namn. Följer du dessa krav, får
  du publicera detta dokument på din hemsida och du behöver inte skicka mig 
  e-mail om det. Jag kommer dock inte att skicka uppdateringar till några andra
  sidor än dem nedanför. Vill du ha den senaste versionen, besök dessa sidor.
  
  http://home.swipnet.se/cpg
  http://www.gamefaqs.com
  
  Copyright © 2004-2005 Christian Wall 
  
  
  Slutord
  ¯¯¯¯¯¯¯
  Jag hoppas att du funnit min hittills största guide intressant och hjälpsam. 
  Det har varit ganska tungt, men också roligt. Jag hoppas att du ursäktar alla
  småfel du stött på under din läsning. Trots att jag läst igenom allt efterhand
  är det i princip omöjligt att göra en sådan här stor guide felfri, då endast 
  undertecknad har arbetat med den. Vill du läsa mer av det jag skrivit kan du
  gå till min hemsida eller GameFAQs. Adresserna finner du ovan.
  
          Alla varumärken och liknande inom detta dokument
          är upphovsrättsskyddade av dess respektive ägare.
             Copyright © 2004-2005 Christian Wall
  
  ————————————————————————————— Slut på dokumentet —————————————————————————————

  View in: