hide results

  FAQ/Walkthrough (Norwegian) by waZelda

  Version: 1.1 | Updated: 08/05/09 | Search Guide | Bookmark Guide

     ________________
     /		   / THE LEGEND OF / LEGENDEN OM
    / __________  /
    /_/     / / / __________ _____  _______    ___
  	   / / / \     |\  /  \   \    \ \
  	   / / /  | ____ | | |   |  _ \   /  \
  	  / / /   | |  \ | | |   | | \ \  / _ \
  	  / / /   | |  \| | |   | | \ \ / / \ \
  	 /  /    | |__/|  | |   | | | | / /  \ \
  	 / / /    |  __ |  | |   | | | | | |___| |
      / / /     | | \|  | |   | | | | |     |
      / / /     | |  /| | | /| | | / / | _____ |
     / / /	 __ | |___/ | | |_/ | | |_/ / | |   | |
     / / /_______/ / |	    | |   | |   /  | |   | |
    / 		 /  |________|/_______|/______/  /___\  /___\ 
    /_____________/
  		    OCARINA OF TIME / TIDENS FLØYTE
  
  
  
  
  
  Norsk Walkthrough skrevet av WaZelda
  Versjon 1.1
  
  _____________________
  \ _______________ /
   \ \       / /
   \ \ Innhold / /
    \ \_________/ /
    \___________/
  
  A) Om denne walkthroughen
  B) Om spillet
  C) Kontroller
  D) Fiender, våpen og annet utstyr
  E) Walkthrough
  	E.1) Få tak i sverd og skjold
  	E.2) Inni dekutreet
  	E.3) Veien til slottet
  	E.4) Sarias sang
  	E.5) Å få tak i kraftarmbåndet
  	E.6) Dodongos grotte
  	E.7) Komme seg til Jabu-Jabu
  	E.8) Inni Jabu-Jabus mage
  	E.9) Tidens tempel
  	E.10) Komme seg til skogstempelet
  	E.11) Skogstempelet
  	E.12) Komme seg til ildtempelet
  	E.13) Ildtempelet
  	E.14) Komme seg til vanntempelet
  	E.15) Vanntempelet
  	E.16) Komme seg til skyggetempelet
  	E.17) Skyggetempelet
  	E.18) Komme seg til åndetempelet
  	E.19) Åndetempelet
  	E.20) Komme seg til Ganons slott
  	E.21) Ganon's slott + avslutning
  F) Side-oppdrag
  	F.0) Om side-oppdrag
  	F.1) Obligatoriske side-oppdrag
  	F.2) Byttekjede barn: Masker
  	F.3) Byttekjede voksen: Store-Gorons sverd
  	F.4) Side-oppdrag: Inni dekutreet
  	F.5) Side-oppdrag: Hyrule jorde
  	F.6) Side-oppdrag: Lon Lon Ranch
  	F.7) Side-oppdrag: Hyrule by
  	F.8) Side-oppdrag: Hyrule slott
  	F.9) Side-oppdrag: Kakariko landsby
  	F.10) Side-oppdrag: Gravplassen
  	F.11) Side-oppdrag: Dødsfjellet
  	F.12) Side-oppdrag: Goron by
  	F.13) Side-oppdrag: Dodongos grotte
  	F.14) Side-oppdrag: Dødsfjellets krater
  	F.15) Side-oppdrag: Zora-elven
  	F.16) Side-oppdrag: Zora-grotten
  	F.17) Side-oppdrag: Ved Jabu-Jabu
  	F.18) Side-oppdrag: Inni Jabu-Jabu
  	F.19) Side-oppdrag: Lake Hylia
  	F.20) Side-oppdrag: Fortapte skoger
  	F.21) Side-oppdrag: Den hellige engen
  	F.22) Side-oppdrag: Skogstempelet
  	F.23) Side-oppdrag: Ildtempelet
  	F.24) Side-oppdrag: Vanntempelet
  	F.25) Side-oppdrag: Skyggetempelet
  	F.26) Side-oppdrag: Gerudo-dalen
  	F.27) Side-oppdrag: Gerudo-festningen
  	F.28) Side-oppdrag: Ørkenen
  	F.29) Side-oppdrag: Utenfor åndetempelet
  	F.30) Side-oppdrag: Åndetempelet
  G) FAQ: Vanlige spørsmål
  
  
  
  
  
  
  _______________________________________
  \ _________________________________ /
   \ \                / /
   \ \ A) Om denne walkthroughen / /
    \ \___________________________/ /
    \_____________________________/
  
  
  Dette er en norsk walkthrough som tar for seg den vanlige versjonen av Ocarina
  of Time (og ikke Master Quest-versjonen). Den er skrevet for dere nordmenn som
  foretrekker å lese på norsk, eller som ikke forstår engelsk. I tilfelle du som
  leser det ikke forstår engelsk, kommer jeg til å oversette alle dialogene til
  norsk (selv om det i enkelte tilfeller er litt vanskelig). Dersom du ikke bryr
  deg noe særlig om dialogene, eller du klarer å lese dem på engelsk, så vil jeg
  fortelle at jeg har laget to versjoner av denne walkthroughen. I versjon 1.1
  (eventuelt 1.2 og 1.3 ettersom jeg oppdaterer den), vil jeg oversette
  dialogene, mens jeg i versjon 2.1 vil la være. Dialogene i spillet kommer i
  bokser på 1-4 linjer. Jeg vil skrive dialogene sånn her:
  
  "Innhold i første boks"
  
  "Innhold i andre boks"
  
  "Innhold i tredje boks"
  
  Også videre.
  
  Et triks du bør lære deg, som kommer godt med samme hvilken walkthrough du
  leser, er Ctrl+F. Ved å holde inne Ctrl og trykke F, får du opp et søkevindu.
  Du skriver inn en tekst og kommer automatisk ned til det første stedet der den
  teksten er. Dersom du for eksempel holder på med det første tempelet, og du
  bestemmer deg for å sjekke hvilke side-oppdrag du kan ta, skriver du F.4 i
  søkefeltet og trykker enter, så kommer du raskt ned til side-oppdragene inni
  dekutreet.
  
  Når det gjelder fiender og våpen vil det stå om dem på D-delen av
  walkthroughen, men jeg vil også skrive det samme i selve walkthrough-delen når
  du får våpenet eller første gang du møter fienden. På denne delen vil jeg også
  oversette det Navi sier.
  
  De obligatoriske side-oppdragene er egentlig ikke side-oppdrag, for du er nødt
  til å ta dem for å runde spillet. Poenget er at du kan ta dem når du vil (i
  hvert fall til en hvis grad, det kommer et punkt der du er nødt til å ta de
  for å fortsette). De fleste side-oppdragene du tar som barn, kan du ta etter
  at du er blitt voksen ved å gå tilbake i tid. MEN DET ER ET UNNTAK:
  Fugleskremselets sang er du nødt til å spille før du blir voksen. Du kan
  spille det etter at du har blitt voksen, og har gått tilbake i tid, men da er
  det ikke mulig å aktivere sangen når du blir voksen, så da er det ikke noe
  vits å lære den. En ting til: Du kan ikke gå tilbake i tid før du er ferdig
  med skogtempelet. Så dersom du har tenkt å skaffe deg det beste sverdet før du
  tar skogtempelet, er du nødt til å lære deg Eponas sang (og helst solas sang
  også) før du blir voksen.
  
  Da har jeg ikke så mye mer å si, utenom at du kan gi meg tilbakemeldinger på
  gameSpot dersom du finner noe jeg har oversett, eller dersom du har spørsmål.
  For å stille et spørsmål eller kommentere noe, lager du deg først en konto på
  GameSpot.com, så går du inn på sida http://www.gamespot.com/users/waZelda/
  trykker på det oransje feltet på venstre side der det står Message Me og skriv
  inn det du ønsker å si. Jeg takker for at du leser denne walkthroughen og
  håper den blir nyttig for deg.
  
  WaZelda / Eivind Hillesund
  
  
  
  
  
  
  ___________________________
  \ _____________________ /
   \ \          / /
   \ \ B) Om spillet / /
    \ \_______________/ /
    \_________________/
  
  
  The Legend of Zelda: Ocarina of Time ble utgitt i Japan den 21. November 1998,
  kom til Nord-Amerika 24. November, Europa 11. Desember og Australia 18.
  Desember. Det tok ikke lang tid før spillet ble hyllet som ett av de beste
  spillene gjennom tidene - kanskje det aller beste gjennom tidene. Det var det
  første spillet gjennom tidene som fikk 10/10 poeng av gameSpot, noe bare fire
  spill klarte før GameSpot gikk over til det nye poengsystemet (foreløpig har
  to spill fått 10/10 etter det). Blant 31 anmeldere som har anmeldt spillet,
  har gjennomsnittet vært på 9.8/10.
  
  Spillet er gitt ut i flere versjoner etter at det opprinnelige spillet kom på
  Nintendo 64. Det kom en "special edition" på Nintendo 64 ikke så lenge etter.
  I tillegg er det gitt ut Ocarina of Time: Master Quest (med vanskeligere
  templer) for Nintendo Game Cube og spillet er utgitt på Wii Virtual Console.
  Ocarina of Time er også ett av fire Zelda-spill som var med på Zelda:
  Collector's Edition som ble gitt ut på Game Cube.
  
  Ocarina of Time er det femte spillet i Zelda-serien, etter Legend of Zelda
  (legenden om Zelda), Adventures of Link (Links eventyr), A Link to the Past
  (Et bånd til fortiden) og Link's Awakening (Links oppvåkning). Ocarina of Time
  (tidens fløyte) spiller en viktig rolle i spekulasjonene rundt tidslinjen for
  Zelda-spillene. Man vet ikke hvilken rekkefølge spillene hender i, men fans
  liker å spekulere. I følge teorien om en todelt tidslinje, er det to
  forskjellige avslutninger på spillet (ADVARSEL: Kommer til å røpe slutten på
  spillet). Det er en slutt når Link er voksen og en etter at Zelda sender ham
  tilbake til sin egen tid. Dermed vil én tidslinje fortsette etter at Link har
  reddet Hyrule mens Link vil lage en ny tidslinje som liten ved at han ikke
  gjør det samme som han gjorde før han ble sendt tilbake.
  
  
  
  
  
  
  ___________________________
  \ _____________________ /
   \ \		    / /
   \ \ C) Kontroller / /
    \ \_______________/ /
    \_________________/
  
  
  A-knappen:
  A-knappen kalles på engelsk "action button". Hva som skjer når du trykker på
  den, kommer an på hva som står oppe i høyre hjørne. Dersom du for eksempel
  står foran en dør eller kiste, vil det stå "open" og du åpner døra/kista ved å
  trykke A. Dersom du står ved en lav inngang som du må krabbe gjennom, vil det
  stå "enter" som du trykker på for å gå inn. Dersom du holder på å sikte med L,
  kan du gå sidelengs og trykke A for å hoppe til sida når det står "jump", du
  kan rygge og ta bakoversalto. Da vil det også stå "jump". Dersom du står
  stille eller går fremover mens du sikter, vil det stå "attack", altså angrip.
  Hvis du trykker A da, vil du hoppe forover og angripe med sverdet. Dersom du
  ikke har sverdet fremme, vil du rulle. Du kan også bruke rulle når du ikke
  sikter med L, men bare løper fremover. Dersom du står ved en kasse, kan du
  trykke A når det står "grab" for å ta tak i kassa og dytte eller dra den. På
  noen kasser må du gå mot dem å trykke A når det står "climb" for å komme deg
  oppå den. Du kan også bruke A for å løfte opp krukker eller små busker når det
  står "grab". Noen av de kan du kaste når det står "throw" eller sette ned når
  det står "drop". Du kan se hva som står på skilt ved å trykke A når det står
  "check" eller snakke med folk når det står "talk". Når du har fremme en pinne,
  eller sverdet eller hammeren, kan du stå stille en stund. Da vil det etter
  hvert komme opp "Put away" som du bruker til å ta vekk sverdet eller pinnen
  eller hammeren. Dette er nyttig dersom det er fyr på pinnen, for den vil
  brenne ned dersom du ikke gjør det, og da vil du ha brukt opp en pinne. Når du
  er i vann kan du bruke A til å dukke når det står "dive". Du bruker B til å
  bruke opp en gulrot når du rir (for å få Epona til å gå raskere). Du må også
  bruke A for å gå av og på. Du må stoppe før du går av, sånn at ikke spillet
  tror du vil gå fortere. Det kan godt hende det er noen jeg har glemt. Du
  bruker i tillegg A når du snakker med dem for å bla videre eller for å
  avslutte samtalen. A er i tillegg en av notene på fløyta di. På menyen for
  utstyr trykker du på A for å ta på deg utstyret.
  
  B-knappen:
  Du bruker som regel B-knappen til å angripe med sverdet. Du tar B for å få det
  frem, og bruker deretter B for vanlige sverdangrep. Du kan holde inne B for å
  få et kraftig snurreangrep, eller du kan bruke kontrollsticken ved å snurre
  den rundt en runde og så trykke B (noe som kan være litt vanskelig å få til).
  I menyen bruker du B-knappen til å lagre spillet. Hvis du snakker med folk,
  kan du ofte bruke B for å få dem til å snakke ferdig fort. Hvis du har fremme
  et våpen, eller fløyta, kan du ofte bruke B for å avslutte. Når du rir, bruker
  du B til å skyte med pil og bue.
  
  C-knappene:
  Det er fire C-knapper på Nintendo 64. Om du spiller på collector's edition,
  vil det være en C-stick som du må ta opp, ned eller til sidene. På Game Cube
  kontrollen kan du også trykke X for >, Y for < of Z for v. >, v og < brukes
  til å bruke våpen. På våpenmenyen velger du det våpenet du vil ha og trykker
  på den knappen du vil sette det til. På noen våpen holder du inne knappen mens
  du sikter. ^ brukes for å se deg rundt. Det kan også hende at Navi vil snakke
  med deg. Da kommer det til å stå Navi oppe i høyre hjørnet og du trykker på ^
  for å snakke med henne. Du kan alltid snakke med Navi når du sikter på en
  fiende. Da vil Navi fortelle deg om denne fienden. I tillegg brukes de fire
  C-knappene som forskjellige toner på fløyta di.
  
  Start-knappen:
  Du bruker start-knappen til å komme deg inn på menyen og for å komme deg ut av
  den. Inne på menyen er det fire forskjellige menyer. Det er en meny for våpen,
  en for utstyr, en for kart og en for sanger, gull-skultulaer, medaljonger og
  steiner.
  
  Z/L-knappen:
  På Nintendo 64 bruker du Z-knappen til å sikte, mens du på Nintendo Game Cube
  bruker L-knappen. L står for "left" det vil si venstre. På menyen trykker du
  Z/L for å skifte til menyen til venstre. Under spillet vil Z/L være nyttigst
  for å sikte på fiender, eller på ting som er langt borte. Da vil Navi fly bort
  til tingen eller fienden, og det vil komme et lite gult, blått eller grønt
  merke over den. Trykk på Z/L for å sikte inn på det som Navi sikter på. Du
  trykker deretter Z/L for å slutte å sikte. Når det er flere fiender kan du
  flytte sikte til en annen fiende ved å trykke Z/L. Dersom du allerede sikter
  på en og vil slutte å sikte, men det er en annen i nærheten, så må du rygge
  litt før du trykker Z/L, sånn at spillet ikke tror du vil flytte siktet til
  den andre fienden. Navi trenger ikke sikte seg inn for at du kan sikte med
  Z/L. Om du gjør det uten at det er noen i nærheten, kan du gå sidelengs, hoppe
  sidelengs, gå baklengs, ta bakoversalto eller angripe. Å gå baklengs kan være
  nyttig fordi det er raskere enn å gå forlengs.
  
  R-knappen:
  R står for "right" det vil si høyre. På menyen trykker du på R for å skifte
  til menyen til høyre. Ellers bruker du R til å ta frem skjoldet. Noen fiender
  krever at du sikter på dem og trykker R for å sende det de skyter tilbake på
  dem selv. Dersom du har det største sverdet, kan du ikke bruke skjold før du
  har tatt vekk sverdet ved å stå stille og trykke A når det står "put away".
  
  
  
  
  
  
  _______________________________________________
  \ _________________________________________ /
   \ \		       		  / /
   \ \ D) Fiender, våpen og annet utstyr / /
    \ \___________________________________/ /
    \_____________________________________/
  
  
  
  _____________________
  |	      |
  | Vanlige Fiender |
  |___________________|
  \___________________/
  
  
  Deku baba:
  Den første fienden du kommer til å møte på er Deku baba. De ser ut som
  kjøttetende planter med blått hode. Noen av dem vil stå rett opp før de begynner
  å svinge. Disse kan du kutte ned med et vanlig kutt med Kokiri-sverdet. Andre
  vil være mer aktive og angripe deg. Når de tar hodet fremover kutter du dem. Da
  vil de stille seg oppreist og du kan kutte dem ned. Hvis du kutter dem uten at
  de har fått hodet helt ned, vil de ikke stille seg oppreist, men de tåler
  fremdeles bare to kutt. Du kan også sikte og bruke hoppeangrep, eller du kan
  bruke snurreangrep. Det tåler de bare ett av.
  Skade: et halvt hjerte
  
  Navi sier om deku baba:
  "Selv om den ser vissen ut, vil den skade deg om du rører den."
  
  
  
  Vegg-Skulltula:
  Vegg-skulltulaer er skapninger som ser ut som hodeskaller med edderkoppbein. Du
  finner dem på vegger som du kan klatre på. Dersom du prøver å klatre opp veggen
  og de legger merke til deg, vil de bli lilla, angripe deg og få deg til å falle
  ned. Du bør bruke et avstandsvåpen for å få dem ned. De tåler bare et skudd,
  samme hvilket våpen du bruker.
  Skade: et halvt hjerte
  
  Navi sier om vegg-skulltula:
  "Vær forsiktig så du ikke kommer nær den!"
  
  
  
  Deku Scrub:
  Disse fiendene ser ut som om de har en busk på hoder. De har gule øyne og
  angriper ved å spytte nøtter på deg. Sikt på dem og bruk skjoldet for å slå
  nøttene tilbake på den. Når den blir truffet vil den komme opp og prøve å
  flykte. Deretter går du bort til den. Den vil si deg noe og deretter blir du
  nødt til å la den gå. Den vil gi deg et hjerte.
  Skade: et halvt hjerte
  
  Navi sier om deku scrub:
  "Den vil gjemme seg i gresset om du kommer for nærme. Slå nøttene den spytter ut
  tilbake på den."
  
  
  
  Stor skulltula:
  Ser ut som en vegg-skulltula, men er mye større og henger fra taket. Du kan bare
  angripe den når den har ryggen til. Den tåler to kutt fra kokiri-sverdet,
  eventuelt en pinne, et hoppangrep, et spinneangrep eller liknende. Du bør være
  litt forsiktig med hoppangrep, for om du er for nærme når du hopper, vil du
  treffe den og bli slått bakover. Med hook-shot kan du ta den selv om den henger
  høyt oppe og uten at den trenger å ha ryggen til.
  Skade: et halvt hjerte
  
  Navi sier om stor skulltula:
  "Dens myke mage er dens svake punkt!"
  
  
  
  Gullskulltula:
  Disse edderkoppliknende vesenene liker seg best i mørke, og gjerne høyt oppe på
  vegger eller i trær. De er en del av en forbannelse, og ved å drepe dem og ta
  gull-emblemet som du får fra dem, hjelper du gradvis med å løse forbannelsen.
  Det er en familie i kakariko som er forbannet, og de er veldig takknemlige for
  at du hjelper dem. Skulltulaene tåler to kutt av kokiri-sverdet, men ofte
  trenger du en bomerang eller hook-shot for å få has på dem. De kommer ikke til å
  prøve å angripe deg, men du mister liv dersom du kommer nær dem. Navi har ikke
  noe å si om gullskulltulaene, for hun kan ikke hjelpe deg å sikte på dem.
  Skade: et hjerte
  
  
  
  Ghoma larve:
  Dette er barna til dronning Ghoma. De består av et forvokst, grønt øye og noen
  bein. Øyet vil bli rødt når de skal til å angripe. Tåler to kutt med
  kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om Ghoma larve:
  "Se opp når den er klar til å angripe!"
  
  
  Stalunge:
  Stalunge er et ganske lite skjellet. Du vil møte større skjelleter senere i
  spillet. Du finner disse på Hyrule jorde om natta og det kommer som regel to av
  ganga. De tåler to kutt fra kokiri-sverdet. Det kan godt hende de mister hodet
  etter første kuttet, men de er ikke døde av den grunn. Om natta vil det bare
  komme opp nye hele tida, så det kan være greiere å løpe fra dem. De er ikke
  spesielt raske.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om stalunge:
  Ikke vær redd for stalungen! Bare angrip den flere ganger.
  
  
  
  Wolfos:
  En grå ulv. De er fæle til å blokkere angripene dine. Den vil begynne med å
  sirkle rundt deg. Når den løper mot deg skal den snart til å angripe. Når den
  hever armene, angriper du. Tåler 8 stikk med kokiri-sverdet.
  Skade: Et kvart hjerte.
  
  Navi sier om Wolfos:
  "Lokk den nærmere deg og følg nøye med på bevegelsene dens. Angrip når den tar
  ned forsvaret sitt."
  
  
  
  Sint scrub:
  Er som en deku scrub, men med rød busk på hodet. Den skyter tre nøtter av ganga,
  så det er et problem at to nøtter ofte vil knuse mot hverandre. Dermed gjelder
  det å stå nærme nok. Den vil prøve å flykte, men vil ikke overgi seg, så du må
  ta den med sverdet. De er litt tregere enn de andre scrubene, så det er mulig å
  angripe dem med sverdet før de er oppe også.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om sint scrub:
  "Om du kommer for nærme vil den gjemme seg i gresset."
  
  
  
  Rød tektite:
  Har fire bein og hopper. Den røde holder seg stort sett på land. Det er ikke så
  mye å si om den egentlig. Om du står helt stille mens du sikter og ikke rører
  kontrollsticken vil Link kutte vertikalt, så da kan du treffe den selv om den
  skal til å lande oppå deg. Den tåler to kutt med kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om rød tektite:
  "Lås sikte på den med Z/L-sikte!"
  
  
  
  Beamos:
  Beamos er en slags steinfigur som skyter laserstråle ut av øyet sitt. Om du
  løper forbi den, vil den ha problemer med å treffe deg. Du må ha eksplosiver for
  å kunne ødelegge en beamos. Om du treffer skikkelig er en bombe nok til å ta
  den. Bommer du litt vil bomben kanskje gjøre at den blir lammet. En bombe til
  etter det bør gjøre susen.
  Skade: Et helt hjerte.
  
  Navi sier om Beamos:
  "Se opp for dens søkende stråle! Jeg vedder på at den ikke liker å få røyk i
  øynene."
  
  
  
  Baby Dodongo:
  ser ut som grønne larver, men beveger seg raskt. Tåler bare ett kutt med
  kokiri-sverdet. Etter det eksploderer de. Det er som regel flere av dem når du
  først finner en.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om baby dodongo:
  "Se opp for dens hoppende angrep! Den vil sprenge etter at den er overvunnet!"
  
  
  
  Keese:
  Dette er flaggermus med røde øyne. De flyr mot deg for å angripe. På slutten
  flyr de rett mot deg, så det er lett å sikte på dem med Z/L og skyte dem med et
  våpen. Det er litt vanskeligere med sverd, men det går det også. Uansett hvilket
  våpen du bruker, trenger du bare ett treff. De kan også tas med bomberang. Ofte
  henger de på veggen og du kan komme innenfor skuddhold før de får lagt merke til
  deg. Da får du tatt dem fortere, og de får ikke tatt deg.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om keese:
  "Når du kommer nærme, sikt på den. Selv om den flyr sin vei, kan du fremdeles
  sikte på den."
  
  
  
  Fire Keese:
  Den eneste forskjellen fra en vanlig flaggermus er at skjoldet ditt (forutsatt
  at du har dekuskjoldet) vil brenne opp dersom den flyr inn i deg.
  
  Navi sier om Fire Keese:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg! Om du ikke gjør det, vil flammene dens
  brenne opp dekuskjoldet!"
  
  
  
  Lizalfos:
  Ser ut som forvokste øgler på to bein. Har kniver i hendene. Etter at du
  angriper en, vil den ofte hoppe over deg for å angripe fra andre sida. Dette bør
  du hindre ved at du rygger like etter at du har stukket den. Om den rekker å
  hoppe, bør du rygge vekk før den lander og får truffet deg. En lizalfos tåler
  seks kutt med kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Lizalfos:
  "Bruk skjoldet ditt godt og kjemp med Z/L-sikte-teknikker!"
  
  
  
  Handels scrub:
  Har større hode enn en deku scrub. I stedet for å flykte når du tar den, vil den
  prøve å selge deg noe. Du kan ta den med skjoldet, eller med spretterten. Som
  voksen kan du også ta den med et hoppeangrep med det store sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om handels scrub:
  "Om du går for nærme den, vil den gjemme seg i gresset..."
  
  
  
  Dodongo:
  Ser ut som en forvokst øgle. Den har en stor munn og kan sprute ild. Når den
  gjør det vil den stoppe opp et øyeblikk. Da har du tid til å komme deg rundt
  den og kutte den i halen. Pass på at du ikke blir truffet av halen dens idet den
  snur seg fort rundt etter at den er truffet. Den tåler fire kutt i halen med
  kokiri-sverdet og vil eksplodere når den blir drept.
  Skade: Et helt hjerte om du blir truffet av ilden, tre kvart hjerte om du blir
  truffet av halen.
  
  Navi sier om dodongo:
  "Se opp for dens flammende ånde! Bruk Z/L-sikte-teknikker!"
  
  
  
  Armos:
  Dette er en steinstatue som vil komme til live når du kommer for nærme den. Den
  vil hoppe mot deg, og du må ta den med eksplosiver. Når den blir truffet vil den
  hoppe rundt som en gal og så eksplodere, så hver forsiktig.
  Smade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om armos:
  "Stopp bevegelsene dens og ødelegg den!"
  
  
  
  Octorok:
  Dette er omtrent som en versjon av deku scrub som er i vann. De likner ikke, men
  de gjør det samme. Skyter ting på deg som du kan slå tilbake med skjoldet, og
  gjemmer seg dersom du kommer for nærme. det er ofte like greit å ignorere dem
  som å ta dem.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om octorom:
  "Slå tilbake steinene den spytter på deg!"
  
  
  
  Shabom:
  Ser ut som en stor såpeboble. Den tåler bare et angrep samme hvilket våpen du
  bruker, og dersom den treffer deg, så sprekker den og dør selv også.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om shabom:
  "Om du prøver å kutte den, vil den hoppe av eggen din!"
  
  
  
  Biri:
  Elektriske maneter. Du kan desverre ikke ta dem med noen andre våpen enn
  bomberangen. Du trenger bare treffe den en gang med bomberangen for å ta den.
  De beveger seg i det minste sakte, og er lette å unngå.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om biri:
  "Om du kommer nær den får du sjokk!"
  
  
  
  Stinger:
  En slags fisk som kan flyte oppe i lufta. Den vil fly rundt en stund før den
  prøver å angripe. Den kan være vanskelig å ta med sverdet, men det er mulig med
  et hoppeangrep. Å bruke spretterten er enklest. Den tåler to treff med
  spretterten. Med andre våpen tåler den bare ett treff.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om stinger:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg!"
  
  
  
  Bari:
  Dette er en annen type elektrisk magnet. Den slipper seg ned fra taket og
  begynner å snurre rundt med sine lange armer. Når du tar den, vil den bli til
  tre birier.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Bari:
  "Om du kommer nær den, får du sjokk!"
  
  
  
  Parasitisk tentakkel:
  En lang tentakkel som henger fra taket. ser ut til å være av stein. Sikt på den
  og ha klar bomberangen. Når du kommer for nærme, vil den gå bakover og gjøre seg
  klar til å dytte deg vekk. Da kaster du bomberangen med en gang for å ta den. Du
  kan vente på at den firer seg ned og så kaste når den går bakover igjen, eller
  rygge unna og begynne på nytt. Du må treffe den 4 ganger med bomberangen.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om parasitisk tentakkel:
  "Det ser ut som den tynne delen er dens svake område... Du trenger et spesielt
  våpen for å slå den!"
  
  
  
  ReDead:
  Disse kvelemenneskene er radmagre og brune. Hvis du kommer for nærme, vil de
  skrike sånn at du blir stående helt stille en stund. Hvis de angriper deg, vil
  de hoppe oppå deg og gradvis tappe deg for liv, et halvt hjerte av ganga. Trykk
  på hvilken som helst knapp og beveg gjerne kontrollsticken for å komme deg løs.
  Det kan være lurt å trykke B, sånn at du vil angripe med en gang du kommer deg
  løs. Om du har solas sang, kan du lamme dem. De vil være lammet en god stund,
  men med en gang du treffer dem med et angrep vil de bli vanlige igjen. Da er det
  lurt å holde rytmen på sverdangrepene sånn at de aldri får tid til å angripe
  deg. De tåler hele åtte kutt med kokiri-sverdet. Det vil si fire med
  mestersverdet og to med det største sverdet. Når du har det støste sverdet kan
  det være lurt å angripe dem med et hoppeangrep, for det tåler de bare ett av.
  Men pass på å ha en passelig avstand sånn at de ikke hopper på deg mens du er i
  lufta - det har skjedd meg.
  Skade: Om du rister den fort av deg, tar den halvannet hjerte. Men den tar hele
  livet ditt dersom du ikke prøver å få den av.
  
  Navi sier om reDead:
  "Dens blikk vil lamme deg. Om den biter deg, trykk hvilken som helst knapp for å
  flykte!"
  
  
  
  Blå boble:
  En hodeskalle med blå flamme. Ta den med hookshot-en for å lamme den og angrip
  den med sverdet etterpå. Den tåler to stikk med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om blå boble:
  "Vokt deg mot dens blå flamme med skjoldet!"
  
  
  
  Stalfos:
  Dette er det man blir forvandlet til om man er i de fortapte skoger for lenge.
  Et stort skjellet med sverd og skjold. Bruk sikte på den og prøv å angripe hver
  gang den skal til å angripe. Da får den aldri tatt liv av deg. Den vil i blant
  hoppe etter deg og da bør du gå til sida, kutte den med sverdet eller blokkere
  meg skjoldet. Spesielt med det største sverdet, men også med mestersverdet kan
  du ofte treffe den selv om den beskytter seg om du går mot den og trykker B mens
  du sikter. Den tåler 5 kutt med mestersverdet.
  Skade: Et helt hjerte, to om den treffer med et hoppeangrep.
  
  Navi sier om stalfos:
  "Lur den nærme deg og se nøye etter på bevegelsene dens! Angrip når den slutter
  å beskytte seg!"
  
  
  
  Stor deku baba:
  Akkurat som en vanlig deku baba egentlig (av den andre typen), bare at den er
  større. Den tåler to kutt med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om stor deku baba:
  "Treff den når den strekker seg etter deg, og den vil stå oppreist. Kutt den ned
  fort for å få en dekupinne!"
  
  
  
  Wallmaster:
  Sakte vil det komme frem en skygge rundt deg. Når den begynner å bli stor, går
  du fremover til skyggen stopper. Da vil hånda slippe seg ned. Snu den og angrip
  den med sverdet. Om den får grepet tak i deg, vil den ta deg helt tilbake til
  starten av tempelet. Om den bommer, vil den prøve å flykte. Den vil snart dra
  sin vei igjen, så du må være rask for å ta den. Den tåler fire stikk med
  kokiri-sverdet. Dette er en fiende som du ofte får mye penger fra når du tar
  dem.
  
  Navi sier om wallmaster:
  "se opp for dens skygge på gulvet. Ødelegg den før den kommer seg tilbake opp på
  taket!"
  
  
  
  Floormaster:
  Ser ut som en wallmaster, men den vil ikke falle ned fra taket. I stedet går den
  rundt på gulvet. Når den blir grønn, vil den angripe deg. Da må du bare unngå
  den. Den tåler like mye som en wallmaster, men vil dele seg i tre små deler når
  du tar den. De tåler bare et liv. Om de rekker å bli store igjen, vil de bli tre
  stykker neste gang du tar de, uavhengig av om du fikk tatt noen av dem forrige
  gang de splittet seg.
  Skade: Et helt liv. De små vil prøve å kvele deg.
  
  Navi sier om floormaster:
  "Når den splitter opp, ødelegg alle delene før de gjenforenes."
  
  
  
  Grønn boble:
  Ikke så ulig blå boble, men beveger seg i sirkelbevegelser. Det er vanskelig å
  treffe dem med hookshot-en om du bruker sikte, så du bør sikte manuelt og
  beregne. Du trenger ikke bruke hookshot-en denne gangen, for flammen vil
  forsvinne og komme tilbake igjen, så du kan angripe mens flammen er borte. De
  grønne boblene vil ikke komme mot deg, men bare følge sirkelbevegelsen sin. De
  tåler bare ett kutt med mestesverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om grøn boble:
  "Bruk sverdet når dens grønne ild forsvinner."
  
  
  
  Torch Slug:
  En slags snegle med ild på ryggen. de små følehorna står for hodet. Hvis du
  klatrer opp et sted hvor den er, må du passe på at den ikke får øye på deg før
  du er oppe. Ta den en gang for å få vekk flammen og en eller to ganger for å
  drepe den (men det vil ta litt tid før den kan skades). Den vil prøve å flykte,
  men de fleste steder kan den ikke løpe langt.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om torch slug:
  "Når ilden på ryggen dens slukker, vil den løpe sin vei. Ødelegg den før flammen
  kommer tilbake!"
  
  
  
  Rød boble:
  Denne hodeskallen har en vanlig flamme rundt seg. Den spretter rundt på steder
  med lava og er alltid i veien, men de tar ikke så mye liv. Det er som regel
  greiest å unngå dem.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om rød boble:
  "beskytt deg mot dens angrep med skjoldet!"
  
  
  
  Like Like:
  ser egentlig ut som en stor, ekkel brøddeig. Hvis du kommer for nærme, vil den
  spise deg. Hullet er dens sterke punkt, for hvis du treffer det, tar den ikke
  skade. Den beste taktikken er å bruke hookshot-en. Da vil du lamme den og
  samtidig bli dratt bort til den. Ta den med sverdet, kom deg unna og gjør det
  samme igjen (med mindre du brukte det største sverdet, da trenger du bare treffe
  en gang. Om den tar deg, kan den stjele skjoldet ditt, og til og med den røde
  eller blå drakta. Da må du drepe den for å få dem tilbake, eller du må kjøpe nye
  i goron-butikken eller zora-butikken (noe som koster 300 rupier).
  skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Like Like:
  "En fiende som spiser skjoldet ditt og visse klær. Slå den raskt for å få
  utstyret ditt tilbake!"
  
  
  
  Freezzard:
  Du kan ofte høre en lyd av vind som tyder på at de er nærme. Disse fiendene er
  laget av is. De blåser ut kald vind som gjør at du fryser til is. Du må bruke
  tre slag med mestersverdet for å ta dem. En smart taktikk kan være å brukke
  hookshot-en. Da vil du både ta dem en gang og dra deg bort til dem. En ting du
  bør vite om disse fiendene, er at de kan forsvinne og dukke opp på et annet
  sted. Ellers trenger du bare å lære deg å se hvor munnen er, sånn at du kan
  unngå å bli fryst. De beveger seg temmelig sakte.
  Skade: Et kvart hjerte, pluss at du blir fryst, så antageligvis trekvart til
  sammen.
  
  Navi sier om freezzard:
  "Se opp for dens iskalde pust! Ødelegg den helt før den fikser seg."
  
  
  
  Ice keese:
  Ser ut som de andre flaggermusene, bare at den har en blå flamme rundt seg.
  Trenger bare et angrep for å ta den.
  Skade: Et kvart hjerte, pluss det du mister mens du er fryst.
  
  Navi sier om ice keese:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg!"
  
  
  
  Spike:
  Dette er steiner. Når de angriper, har de fremme store pigger. For å ta dem må
  du angripe når piggene ikke er fremme. Du må enten vente, eller ta dem en gang
  for å få vekk piggene.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om spike:
  "Sikt på den når den fjerner piggene sine."
  
  
  
  Shell blade:
  Shell med pigger på. Disse er blant de mest irriterende fiendene i spillet. Men
  de vil som regel være greie. Sikt med Z/L, ta frem hookshot-en og hold inne
  knappen mens du går sakte mot den. Når du kommer så nærme at den åpner munnen,
  slipper du knappen med en gang. Da vil den dø. om du ikke går drept den, vil den
  hoppe mot deg, noe som er veldig irriterende dersom du er under vann og har
  jernstøvlene på. Det eneste du kan gjøre da er å flykte, og når den har roet seg
  igjen, går du sakte mot den.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om shell blade:
  "Dens indre muskel er dens svake punkt!"
  
  
  
  Gerudo-tyv:
  Gerudoene bruker to sabler når de angriper. De er også raske, gode til å
  blokkere og har en god spenst. De er lette å slå dersom du har det største
  sverdet. Da bare sikter du, går rett mot dem og stikker fremover. Du vil treffe
  under beskyttelsen, dessutten vil du ha god rekkevidde. Dersom du bruker
  mestersverdet, bør du satse på å beskytte deg med skjoldet. Når de hopper over
  deg, rygg unna sånn at du ikke blir truffet, deretter angrip, gjerne med
  hoppeangrep. Vær forsiktig når de gjør seg klar til å hoppe mot deg (ikke over).
  Om du da blir truffet, kommer du i fangehullet. Det kan godt hende det holder å
  bruke taktikken å bare trykke vildt på B. Da får hun ikke tid til å angripe.
  Tåler åtte treff. Du får nøkkel av dem.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om gerudo-tyv:
  "Når hun senker sin beskyttelse, angrip! Om du ikke slår henne, blir du fanget!"
  
  
  
  Anubis:
  Oppkalt etter en egyptisk gudinne. Disse fiendene ser ut som flygende
  trefigurer, men skyter ild. Den vil bevege seg speilvent av det du gjør og den
  angriper ved å puste ild. For å ta dem, må du trykke på en knapp/slå på en
  diamant som får et bestemt sted til å ta fyr. Deretter må du gå sånn at
  anubisen vil bevege seg inn i flammen.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om anubis:
  "Den er svak for flammer!"
  
  
  
  Jernknoke:
  Store menn i rustning som holdet store økser. De tar meget mye liv, så vær på
  vakt. Det er bare en effektiv måte å ta dem på. Gå så nærme at den vil
  forberede seg på å angripe. Rygg unna (eventuelt ta bakoversalto), deretter
  bruk hoppeangrep. Om den svinger klubba sidelengs, må du vente litt, for den vil
  følge opp med en sving til. Om den slår rett frem, er det bare å hoppe like
  etter at du har tatt den. Hver gang du bruker hoppeangrep, må du være klar til å
  rygge unna med en gang du har gjort det, for da vil den angripe igjen. Når du
  har fått inn tjue treff med kokirisverdet (ti hoppeangrep), vil den miste
  rustningen. Da vil den komme løpende mot deg. Når den løper, kan du ta
  hoppeangrep mens den løper, i stedet for å vente på at den skal gjøre seg klar
  til å angripe. Men husk å rygge unna raskt. Når du har fått ti nye treff (fem
  hoppeangrep) er den død.
  Skade: fire hjerter (nei, det er ikke en spøk)
  
  Navi sier om jernknoke:
  "Se opp for dens økseangrep! Det gjør veldig vondt! Angrip når den senker
  beskyttelsen sin!"
  
  
  
  Dinolfos:
  ser ut som en lizalfos, men med litt hår og en slags rustning. De er faktisk en
  god del bedre enn lizalfosene. De er mye raskere, og de tåler seks treff med
  mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte - dobbelt ved hoppeangrep
  
  Navi sier om dinolfos:
  "Bruk skjoldet ditt og slåss med Z/L-sikteteknikker!"
  
  
  
  ____________
  |	  |
  | Bosser |
  |__________|
  \__________/
  
  
  
  Boss: Dronning Ghoma
  --------------------
  Dronning Ghoma ser ut som en slags edderkopp med et stort øye. Øye er vanligvis
  gult, men blir rødt når hun skal til å angripe. Når øyet blir rødt, skyt på
  henne med spretterten, eller bruk en dekunøtt for å lamme henne. Da blir øyet
  grønt og du kan angripe. Jeg vil råde deg til å starte med en pinne og et
  hoppangrep siden et hoppangrep med pinne er fire ganger kraftigere enn et vanlig
  kutt med kokirisverdet. Sjansen er stor for at du ikke får drept henne første
  gang hun ligger nede. Etter det vil hun rygge unna og klatre opp på veggen. Hold
  sikte på henne manuelt og skyt når øyet blir rødt. Da faller hun ned og du kan
  angripe med sverdet igjen. Hvis du gir henne god nok tid, vil hun føde noen
  larver, noe som gjør kampen mer komplisert, men du kan ødelegge larvene mens de
  fremdeles er egg. Hun tåler bare ti kutt med sverdet - eventuelt to hoppangrep
  med pinne pluss et vanlig kutt med pinne.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om Gohma:
  "Det er en av de parasittiske monstrene inne i dekutreet! Den kan skades når
  øyet er rødt."
  
  
  
  
  Boss: Kong dodongo
  ------------------
  Når kong dodongo åpner munnen før han skal sprute ild, må du kaste en bombe inn
  i munnen hans. Da vil han knekke sammen og du kan angripe ham med sverd eller
  pinne. Når han kommer seg opp vil han begynne å rulle. Gå ut på kanten til
  lavaen og han vil rulle rett forbi deg. Følg etter ham og når han åpner munnen
  igjen kaster du en ny bombe inn. Han tåler to hoppeangrep med pinner eller tre
  angrep med sverd.
  Skade: Flammer tar et halvt hjerte, rulle tar et kvart.
  
  Navi sier om kong dodongo:
  "Dette er en enorm dodongo som spiser hva som helst! Gi den et sjokk og avslutt
  den med sverdet ditt."
  
  
  
  Miniboss: Bigocto
  -----------------
  Ser ut som en stor, og ganske merkelig blekksprut med halvmåneformede øyne. For
  å ta den må du angripe den bakfra. Men da må du først få den til å snu seg. Sikt
  på den og bruk bomberangen for å lamme den. Da vil den begynne å snurre rundt og
  du må kaste bomberangen på den for å få den til å stoppe enda en gang.
  Forhåpentligvis vil den stoppe med den grønne rumpa mot deg sånn at du kan
  angripe den med sverdet, hvis ikke er det bare å fortsette. Det kan godt hende
  at du er så uheldig at du bommer med bomberangen. Når det skjer må du begynne å
  rygge unna med en gang, for den vil gå mot deg med en gang og det kan ta litt
  tid før du får bomberangen tilbake og kan kaste på nytt. Den tåler 4 kutt med
  kokiri-sverdet.
  skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Bigocto:
  "angrip den bakfra!"
  
  
  
  Boss: Barinade
  --------------
  Barinade er en slags anemone med elektriske maneter på seg. Kampen vil ha flere
  forskjellige faser. Til å begynne med vil Barinade prøve å skyte strøm på deg.
  Du må sikte på armene dens og kutte dem av med bomberangen. Når du har kuttet
  den ned, vil manetene begynne å snurre rundt den. Kast bomberangen på den og
  pass på at du er nærme nok og at du treffer den og ikke manetene. Da vil du
  lamme den og du kan angripe den med sverdet. Den vil begynne å snurre igjen
  etterpå, men raskere. Nå vil den gå helt ned når du treffer den, så du kan ikke
  ta den, men du kan ta manetene. Den vil skute strøm mens den er nede, så hver
  forsiktig. Når du har tatt alle manetene vil den opp og snurre alene. Da er det
  lett å lamme den med bomberangen og angripe med sverdet. Når det skjer, vil den
  en liten stund gå ned i bakken og skyte mye strøm. Her må du være veldig
  forsiktig. Den vil også fortsette å skyte strøm etter at den har kommet opp.
  Bare hold sikte på den og hold deg i bevegelse. Lam den med bomberangen igjen.
  Dette er den siste fasen, og når du har tatt den ti ganger med kokiri-sverdet
  (eller brukt hoppeangrep, eventuelt pinne sånn at du trenger færre treff), vil
  du ha tatt den. En gangske intens kamp det her, men du har mye liv.
  Skade: Strøm: Et kvart hjerte. Andre treff: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Barinade:
  "Mange parasitiske maneter svermer rundt dette monsteret. Sikt på kroppen,
  beskyttet av maneter!"
  
  
  
  Mini-boss: Grønn, rød og blå spøkelsessøster
  --------------------------------------------
  Det er tre kamper som blir helt like og er veldig lette. Alt du trenger å gjøre
  er å holde deg på god avstand sånn at de ikke angriper deg og skyte dem med
  buen når de ikke er usynlige. Du må skyte dem fem ganger. Om du sparer på piler,
  kan du bruke hookshot-en i stedet, men problemet er at da drar du spøkelset mot
  deg.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om Joelle (rød), Beth (blå) og Amy (grønn):
  "Sikt på henne når hun kommer frem!"
  
  
  
  Mini-boss: Lilla spøkelsessøster
  --------------------------------
  Meg skiller seg litt fra søstrene sine. Hun lager tre falske hologramer av seg
  selv for å lure deg. Men hver gang hun og klonene kommer frem, vil den som er
  henne snurre rundt, så pass på at kameraet filmer ovenfra sånn at du får sett
  alle spøkelsene og sett hvilken som snurrer rundt en runde. Sikt på den og skyt
  den med en pil eller med hookshot-en. Hun tåler fem treff.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Meg:
  "Om hun deler seg i flere bilder, må du finne ut hvilken som er den riktige. Er
  det denne?"
  
  
  
  Boss: Spøkelses-Ganon
  ---------------------
  For at han skal komme, må du gå opp trappa, inn til midten og så begynne å gå
  tilbake igjen. Veien tilbake vil lukke seg og Ganon, ridende på en hest vil
  dukke opp. han forvandler ansiktet sitt, deretter rir han inn i et bilde. Sikt
  på bildet med buen og du vil se at han rir bortover. Når han forsvinner, kan det
  hende han dukker opp igjen i samme bilde, hvis ikke må du snu deg rundt for å se
  hvilket bilde han kommer i. Når han skal til å komme ut av bildet, skyter du
  ham. Det vil hende at det kommer en falsk Ganon, og at han ikke blir hvit. Da må
  du snu deg fort rundt for å se etter den ekte. Når du har skutt ham tre ganger,
  vil han komme ut av ramma si. Da er det klart for andre del av kampen. I denne
  delen, vil han skyte en kule mot deg som du må slå tilbake med sverdet (du kan
  faktisk også gjøre det med en tom flaske). Dermed vil dere spille tennis en
  stund helt til en av dere feilberegner og blir truffet. Om det skjer med ham, må
  du løpe bort og angripe ham med sverdet mens han er nede. Det er lett å slå kula
  i feil retning. Vanligvis er det best å få ham til å fly litt høyt, og det er
  lettest om du har litt avstand til ham. Å beregne når du må slå med sverdet må
  du bare lære deg, men det er ofte bedre å slå litt tidligere enn du tror du
  trenger enn seinere. Han tåler tolv angrep med mestersverdet. Om du får inn en
  god rytme med kuttene, rekker han ikke komme seg opp så du kan få inn mange kutt
  før han kommer seg opp igjen.
  Skade: Et helt hjerte
  
  Navi sier om spøkelses-Ganon:
  "Det er et ondt spøkelse fra skogstempelet! Han kommer ut av et av bildene."
  
  "Svar på hans magi med et angrep selv!"
  
  
  
  Mini-boss: Flammedanseren
  -------------------------
  Flammedanseren har en kropp av flammer, utenom brystet, beina og de to sverda
  den holder. Den vil danse når den kommer mot deg. Om du kaster en bombe på den,
  vil flammene forsvinne og bare brystet være igjen. Brystet er en liten rakker.
  Den vil prøve å flykte, men bruker litt tid på å komme opp i fart, så ta den med
  sverdet. Du kan ta den mange ganger på rad om du rekker det før den løper. Om
  den kommer opp i fart, slutter du ikke å sikte, men går motsatt vei av den. Når
  du treffer den igjen, vil den bruke litt tid på å snu, så du har tid til å ta
  den. Etter en stund vil den hoppe opp i ilden og få tilbake flammekroppen sin,
  bare i en ny farge (blå og senere grønn). Om du lar den være i flammekroppen for
  lenge, vil den skyte ut ild. Etter det vil den begynne å gå rundt. Når du har
  tatt den for tregje gang, dør den. Den sprenger når du tar den, så vær
  forsiktig.
  skade: Den selv tar et kvart liv, flammene dens tar et halvt.
  
  Navi sier om flammedanser:
  "Slukk flammekroppen dens først..."
  
  
  
  Boss: Volvagia
  --------------
  Volvagia er en drage som har form som en lang slange med ildhår. Når den kommer
  opp fra et av hullene, tar du og slår den med hammeren. Deretter vil den bøye
  hodet ned og du kan slå den med sverdet Jeg anbefaler hoppeangrep. Neste gang
  vil den fly opp. Sikt på den og pass på å bevege deg rundt. Når den brgynner å
  angripe, holder du kontrollsticken mot høyre hele tida. Da går du i ring og den
  vil ikke treffe deg. Når den dykker ned igjen, pass på at du stiller deg sånn at
  du kan se alle hullene. Gå bort til den når den kommer frem og angrip den igjen.
  Pass på at du aldri står for nærme et hull som flammer opp, for du kan miste liv
  idet Volvagia kommer opp. Neste gang den flyr opp, vil den fly høyere. Nå vil
  den få stein til å falle ned fra taket. Følg nøye med. Du må ha god reaksjon for
  å unngå de fallende steinene, men om du klarer å se skyggene på bakken, blir det
  litt lettere. Etter at den igjen dykker ned, vil den komme frem. det kan hende
  det kommer ild fra et hull, men at den deretter skifter til et annet hull. Vent
  til du ser at den kommer frem. Hvis du har brukt det største sverdet og vært
  nøye med å angripe den med hoppeangrep, vil den være død nå. Hvis du bruker det
  store sverdet, men ikke hoppeangrep eller du har brukt mestersverdet og
  hoppeangrep, må den tas en gang til. Da vil den fortsette med å ta annenhvert
  med å fly mot deg eller få steiner til å ramle. Dersom du har brukt
  mestersverdet og ikke hoppeangrep, må du ta Volvagia seks ganger.
  Skade: Steinene tar to liv, kroppen dens tar to liv.
  
  Navi sier om Volvagia:
  "Det er bossen i ildtempelet, gjennomplivet av den onde kongen. Jeg vet ikke hva
  som er svakheten dens."
  
  
  
  Mini-boss: Skygge-Link
  ----------------------
  Å kjempe mot din egen skygge? Interessant. La meg først og fremst si at dette er
  på en måte en av de letteste og på en annen måte en av de vanskeligste boss-ene
  på spillet. Om du har det største sverdet, vil du ha mye større rekkevidde enn
  ham, dermed blir det en god del lettere. Bare pass på å se deg rundt hver gang
  han forsvinner ned gjennom vannet, for da kan han dukke opp hvor som helst.
  Dersom du bare har mester-sverdet, er det litt vanskeligere. De fleste angrepene
  dine med sverdet vil han blokkere. Et angrep du ABSOLUTT IKKE MÅ BRUKE er å
  holde Z/L-sikte, gå rett mot ham og stikke fremover. Da vil du plutselig fryse,
  og han vil hoppe opp på sverdet ditt og så hoppe bakover. Til å begynne med vil
  han ikke angripe, men det endrer seg. En taktikk som er smart, er å bruke
  hammeren. Om du bruker sverdet, vil han gjøre akkurat samme som deg, men det
  gjør han ikke om du bruker hammeren. Du bør på til sida før du trykker på
  knappen, sånn at du svinger hammeren i stedet for å slå den i bakken. Når han
  kretser rundt deg, kan det være litt irriterende. Da bør du gå et stykke rett
  frem, så snu deg, gå litt mot ham og slå med hammeren (ikke svinge). Det er
  vanskelig å ta ham uten å miste liv, så jeg håper du har nok med liv. Jeg tror
  du må ta ham åtte ganger med hammeren for å drepe ham. Når han dør, forsvinner
  illusjonen og du er i et vanlig rom igjen.
  Skade: Et halvt hjerte av ganga
  
  Navi sier om skygge-Link:
  "Slå deg selv!"
  
  
  
  Boss: Morpha
  ------------
  Morph er et ord for noe som omformer seg. Kom deg tilbake på land. Gå rundt helt
  til den lange armen strekker seg etter deg. Stå et stykke unna sånn at ikke
  armen får tak i seg. Bruk longshot-en til å ta den greia som går frem og
  tilbake. Sikt med Z/L og skyt en stund før kula når snupunktet, for longshot-en
  vil alltid henge litt etter, og om du er litt tidlig, vil kula komme tilbake til
  der den vår når du skøyt. Når du har dratt den ut, bruker du sverdet på den.
  Etter at du har tatt den, vil den hoppe rundt litt, så du kan prøve å dra den
  til deg før den kommer skikkelig i vannet igjen. En annen ting som kan være
  smart for å lokke den mot seg, er å se når den begynner å lage en arm, og å gå
  så langt bort at den akkurat ikke når deg. Da kan du nærmest skyte rett mot
  kula, noe som er enklere. Etter hvert vil det komme flere armer som ikke har noe
  med kjernen å gjøre. Da må du være mer forsiktig og holde deg unna armene for
  enhver pris. Kula tåler åtte slag med mestersverdet.
  Skade: Et hjerte, men hvis den tar tak i deg, vil du miste halvannet hjerte før
  den kaster deg vekk.
  
  Navi sier om morpha:
  "Mester over vanntempelet. Den har fullstendig kontroll over vannet. Dra ut dens
  kjerne og angrip den!"
  
  
  
  Mini-boss: Dødhode (som barn)
  -----------------------------
  Legg merke til armene. Du må gå bort til en av dem sånn at den vil ta tak i deg.
  Da kommer den virkelige fienden din opp av jorda. Når den er nærme nok, sikt på
  den. Når den begynner å nærme seg må du trykke mye på B for å komme deg løs fra
  armens grep, og når den lener seg ned kan du ta den med sverde. Å desperat
  trykke på B kan virke som den beste taktikken. Det er vanskelig å unngå at
  armen tar tak i deg med en gang, men du må tilslutt komme deg vekk fra den.
  Heldigvis tar ikke hodet så mye liv, så den blir ikke altfor vanskelig å slå.
  Når den forsvinner må du bare gå bort til en arm igjen. Armene kan drepes, men
  de vokser bare ut på nytt. Den tåler ti treff med kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om dødhode:
  "Se opp for dens uendelige hender! Sikt på hodet!"
  
  
  
  Mini-boss: Dødhode (som voksen)
  -------------------------------
  Legg merke til armene. Denne gangen vil dødhodet ha seks armer i stedet for bare
  fire. Utenom det, er det ikke stor forskjell. Når du går mot en arm, bør du gå
  sånn at den bare så vidt rekker deg og at ingen av de andre armene er i
  nærheten. Da trenger du bare rygge litt unna når den slipper taket i deg. Den
  tålet syv angrep med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om dødhode:
  "Se opp for dens uendelige hender! Sikt på hodet!"
  
  
  
  Boss: Bongo Bongo
  -----------------
  Et gigantisk vesen med svære hender som henger i taket. Han kan få hele kroppen
  til å bli usynlig utenom hendene. Nøkkelen til å ta ham, er å ta hendene først.
  Når du har tatt hendene, vil han komme mot deg. Da må du ta frem sannhetens øye
  og bua og sikte på ansiktet hans. Når han er lammet bruker du som vanlig
  sverdet. Hendene kan du ta med longshot, men det er litt vanskelig, så det er
  greiest å bruke buen. Jeg håper du har piler nok. En av Bongo Bongos angrep er å
  dytte deg ned av "tromma" med hendene sine. Du mister liv på det grønne. Han tar
  også liv når han kommer mot deg. Den kan også prøve å fange deg mellom hendene
  sine dersom du ikke har tatt noen av dem, eller angripe ovenfra om du har tatt
  en. Den tåler hele atten treff.
  Skade: Et hjerte om du blir truffet meg knyttneven. To om den treffer deg med
  kroppen sin.
  
  Navi sier om Bongo Bongo:
  "Bossen i skyggetempelet. Gjennopplivet fra brønnen. Se på den med sannhetens
  øye."
  
  
  
  Boss: Twinrova (Koume og Kotake):
  ---------------------------------
  Som ugla sa, nøkkelen til å slå disse heksesøstrene er å bruke deres egen magi
  mot dem. Det er det du trenger speilskjoldet til. Med speilskjoldet blir første
  del av kampen temmelig lett. Det blir i hvert fall lett å ikke miste liv.
  Z/L-sikt på en av dem. Om den andre begynner å lade opp til et angrep, sikt på
  den i stedet. Når en av dem skyter, må du holde inne R. Om da den andre flyr
  forbi, trykk Z/L for å sikte på den i stedet. Det kan hende du bommer, men om du
  treffer vil den ene bli truffet av den andres magi og dermed miste liv. Husk å
  ikke trykke Z før magien har truffet skjoldet. Husk å stå stille. Husk også å
  holde inne til magien er borte. Om du hører at en av dem skal til å skyte, og du
  ikke sikter på den, løp unna. Til å begynne med vil de skyte annenhver gang, men
  det endrer seg etter hvert. Etter en stund sier de:
  "Ok, la oss bli seriøse, Kotake!"
  "Åh, OK, Koume!"
  "Kotake og Koume's doble dynamo-angrep!"
  Noe så ekkelt, de to søstrene kan smelte sammen til en dame. Nå blir kampen en
  anelse anderledes. Du har nå et valg. Enten må du med skjoldet absorbere is og
  løpe fra flammer, eller omvendt. Jeg vil anbefale deg å absorbere flammer. Når
  hun skyter ut ild, står du stille med skjoldet fremme og skjoldet vil absorbere
  energi. Tredje gangen det skjer, vil flammen komme farende ut og treffe
  Twinrova. Da må du skynde deg å hoppe over til henne og angripe med sverdet. Så
  det du må gjøre, er å holde siktet på henne hele tida. Hun flyr bort til et
  hjørne og hever armen før hun angriper. Om hun hever isarmen, flykt bakover
  eller til sida. om hun hever ildarmen, stå stille og vent. Vanligvis kan det
  være lurt å holde deg langt unna henne, sånn i tilfelle, men når du bare trenger
  en til, kan det være lurt å stå nær sånn at du får mest mulig tid til å kutte
  henne med sverdet. Når hun faller ned, avbryt siktet og hopp over til
  plattformen. Så kan du gjerne sikte igjen for å ta hoppeangrep. Til å begynne
  med er angrepene hennes forutsigbare. Hun bil begynne med flammer tre ganger på
  rad, deretter is tre ganger på rad. Så vil hun ta tre til med flamme og så tre
  til med is. Men etter det må du være mer på vakt og følge nøye med. Du må treffe
  henne tolv ganger med mestersverdet for å ta henne.
  Skade: To liv, pluss at du tar fyr, eller fryser til is. Isen er verst, for den
  tar ewt halvt hjerte av ganga og tar en stund å bli kvitt.
  
  Navi sier om Kotake:
  "Ganondorfs surrogatmor. En isheks. Hun virker svak mot høy temperatur."
  
  Navi sier om Koume:
  "Ganondorfs surrogatmor. En flammeheks. Hun virker svak mot lav temperatur."
  
  Navi sier om Twinrova:
  "Dette er den kombinerte formed an Kotake og Koume. Bruk deres magiske angrep
  mot dem!"
  
  
  
  Siste Boss: Ganondorf
  ---------------------
  Første del: Ganondorf
  Det første du gjør, er å løpe litt unna, for han vil slå i bakken sånn at deler
  av gulvet faller ned. Det som vil prege kampen er lyskulene han kaster mot deg.
  Det vil komme noen gule lyn ved hånda hans før han gjør det. Om han bruker det
  angripe, gjør deg klar til å reflektere det med sverdet. Men han har også et
  annet angrep som han bruker når han begynner å få lite liv. Når han skal til å
  bruke det, må du flykte. Navi er utilgjengelig, så du kan ikke sikte på ham, men
  du kan fremdeles bruke Z/L for å endre kameravinkel. Du bruker sverdet for å
  reflektere lyskula. Det er egentlig akkurat som mot spøkelsesversjonen, bare at
  denne gangen er det nærmest garantert at kula vil gå mot Ganondorf dersom du
  treffer den, så det er litt greiere. Dere kan komme til å slå kula frem og
  tilbake en god stund. når du endelig treffer ham, skyt på ham med en lyspil. Da
  vil han synke ned. Hopp over til midten og angrip ham med sverdet. Da kan du
  også sikte på ham. Om du blir i midten for lenge vil han lage en ny sjokkbølge.
  Alle plattformene utenom de i hjørnene kan falle ned, så vær forsiktig. Han
  tåler 20 kutt med mestersverdet.
  Skade: 3 hjerter for lyskule. 2 hjerter om du treffes av en sjokkbølge. 5 om han
  bruker det kraftigste angrepet.
  Når første del er ferdig, kommer det en liten dialog:
  "Den store onde kongen Gondorf...
  Slått av denne gutten?"
  "Link....!"
  Zelda sier:
  "Ganodorf... Stakkarslig mann..."
  "Uten et sterkt, riktig sinn, kunne han aldri kontrollere gudenes styrke...
  Og..."
  "Link, hør på meg!
  Dette tårnet vil kollapse snart!"
  "Med sin siste pust prøver Ganondorf å knuse oss i ruinene av tårnet! Mi må
  skyndte oss å flykte!"
  "Vær så snill å følge meg!"
  Andre del: Flukten
  Du har tre minutter på deg til å komme deg ned fra tårnet. Du må følge etter
  prinsesse Zelda. Hvis du kommer for langt bak, vil hun stoppe for å vente på
  deg. det samme kan skje om du kommer for langt foran, men det skjer bare dersom
  du løper foran henne og blir truffet av en stein, for da stopper hun et lite
  øyeblikk og da kan hun havne for langt bak. Du må holde deg i bevegelse for ikke
  å bli truffet av steiner som faller. Hver gang dere kommer til et gitter, vil
  hun trylle det bort. Når du er inne, er det lurt å følge akkurat hennes rute for
  ikke å bli truffet av steiner. Steinene tar et halvt liv. Etter det første
  gitteret kan det være vanskelig å se, men hun er på din venstre side. Når du går
  frem etter det femte gitret, vil hun løpe litt vekk. Løp mot henne og hun vil
  løpe enda litt lenger vekk. Hun vil bli fanget i flammer og du må kjempe mot to
  stalfoser for å befri henne. Hun vil gi deg noen hjerter før dere fortsetter.
  Når du er ferdig med den trappa som er inne i tårnet og har kommet ut igjen, vil
  det være et kvelemenneske i nærheten. Du kan unngå den, men vær forsiktig. Etter
  at du er gjennom der, er det bare en trapp igjen før du er ute i friluft.
  Hele slottet faller sammen og det kommer litt dialog.
  "Det er over... Det er endelig over..."
  "Link...
  Jeg er så lei for at jeg ikke kunne hjelpe deg i kampen i sted!"
  Hva var den lyden? Jeg er redd du blir nødt til å sjekke. Løp bort til den store
  steinhaugen...
  Ikke bra, det monsteret fikk slått vekk mestersverdet.
  "Det er ikke snakk om at han kan holde meg tilbake igjen!
  Denne gangen kjemper vi sammen!"
  Tredje del: Ganon
  Til å begynne med, legger du kanskje ikke merke til Ganons svakhet, men når du
  ser halen hans, forstår du fort at den er det svake punktet. Han har ganske
  lang rekkevidde, men han er også treig. Løp rett mot ham. Mens han gjør seg klar
  til å slå etter deg, ruller du mellom beina hans. Det kan hende at
  kameravinkelen er litt dårlig, men nå til å begynne med har du nok av tid, for
  det tar en stund før han snur seg. Du kan bruke hvilket som helst våpen, men det
  greieste er hammeren og (dersom du har det) Storegorons sverd. Selv om du brukte
  dette sverdet i forrige del, blir du nødt til å ta det frem på nytt. Hver gang
  du har truffet ham i halen, løper du et stykke unna før du snur deg. Når han
  kommer mot deg gjentar du prosessen. Etter at du har truffet ham ti ganger med
  hammeren eller ...... vil han bli nødt til å legge seg ned litt. Flammene
  slukner og Zelda roper på deg. Fort deg bort til sverdet og trykk A for å plukke
  det opp. Når han reiser seg opp, vil han være raskere. Dessutten vil du bare
  kunne ta skade av ham om du bruker mestersverdet. Siden han er så rask, bør du
  når du har rullet mellom beina hans, vente et halvt sekund, så kutte og så løpe
  enten du traff eller ei. Ellers er det den samme kampen. Når du har tatt ham ti
  ganger til, vil Zelda bruke sin kraft til å lamme ham. Da må du gå bort til
  hodet og trykke B en gang for å avslutte kampen. Det hun sier er "Jeg bruker
  mine krefter til å holde den onde kongen! Bruk sverdet ditt til å lever det
  endelige støtet!" Når du da har trykket B... Gratulerer, du har avsluttet
  Legenden om Zelda: Tidens fløyte.
  Skade: 4 hjerter
  
  Navi sier om Ganondorf den onde kongen:
  "Jeg har ingen anelse hva hans svake punkt er."
  
  Navi sier om Ganon:
  "Jeg har virkelig ingen anelse hva hans svake punkt er."
  
  
  
  ___________
  |	 |
  | Våpen |
  |_________|
  \_________/
  
  
  Dekupinne:
  Dette våpenet er først og fremst nyttig de gangene i løpet av spillet du skal
  tenne fakler mens du er liten (eller tenne på andre ting). Gå bort til en fakkel
  som brenner, snu deg litt sånn at pinnetuppen kommer inni flammen og tar fyr.
  Løp bort til det du skal tenne på, og tenn deretter på det. Etterpå kan det være
  lurt å ta vekk pinnen ved å stå stille og trykke A når det kommer "put away". Du
  kan også bruke B. Da går det litt fortere. Hvis du ikke gjør dette vil pinnen
  brenne ned og du vil ha brukt opp en pinne. Du kan også bruke pinnene som sverd.
  Den er både lengre enn sverdet og dobbelt så sterk, men du bruker en pinne hver
  gang du angriper.
  Styrke: Dobbelt så sterkt som kokiri-sverdet.
  Maks antall: 10
  
  
  Dekunøtt:
  Du bruker dekunøtter til å lamme fiender et lite øyeblikk. Når de er lamma vil
  de se blåaktive ut. Dekunøttene tar ikke selv noen skade, men når du lammer
  fiendene får du bedre tid. De virker dessverre ikke på alle fiender.
  Maks antall: 20
  
  
  Spretterten:
  Du bruker spretterten til å skyte dekufrø på fiendene dine. Enkelte ganger er
  det andre ting du også må skyte på. Du sikter enten med Z/L-sikte eller ved å
  holde inne C-knappen som du har våpenet på. Når du sikter manuelt, så bør du
  tenke at siktepunktet er midt mellom tuppen og der hvor de to strekene møtes. 
  Styrke: Det samme som kokiri-sverdet
  Maks antall: 30 (til å begynne med, men du kan få flere).
  
  
  Fløyta:
  Du spiller på fløyta med de forskjellige tonene til C og med A-knappen. Du må
  lære en sang før du kan spille den. Selv om du vet hvilke toner som trengs, vil
  ikke sangen gjenkjennes før noen har lært deg den. Sangene kan være nyttige av
  forskjellige grunner. Zeldas vuggevise brukes ofte for å bevise at du er
  sendebud for kongefamilien, og det er som regel den du skal spille når du står
  på et bilde av en triforce. Eponas sang hjelper deg å få melk fra kuer og
  hjelper deg å temme eller kalle på Epona. Solas sang gjør dag til natt og natt
  til dag. Stormenes sang kaller frem en storm. Den kan enkelte stedet brukes for
  å få frem en slags fe som kan gi deg fullt liv (se etter når Navi blir grønn og
  rund). Den brukes også enkelte steder for å lage en åpning i bakken (kjenn etter
  når det rister). Sarias sang brukes hos Darunia og på enkelte side-oppdrag. I
  tillegg kan du bruke den til å snakke med Saria eller Navi. Tidens sang brukes
  foran tidens dør og brukes for å flytte på blå kasser som har tidens symbol på
  seg. Fugleskremselets sang får frem et fugleskremsel som du kan skyte deg til
  med hook-shoten. De andre sangene brukes for å forflytte seg til et spesielt
  sted.
  
  
  Bomber:
  Brukes til å sprenge ting. Du tar de frem med C. Om du bare står stille og
  trykker A, vil du sette den ned. Om du løper litt fremover og trykker mens du
  løper, vil du kaste den. Mange fiender er svake mot eksplosiver, og du kommer
  også til å trenge bomber for å ødelegge en del vegger. Husk at det tar liten tid
  fra du tar frem en bombe til den sprenger.
  Maks antall: 20
  
  
  Bomberang:
  Bomberangen er et distansevåpen som brukes til å angripe fiender på avstand. Den
  kan også brukes til å hente rupier eller andre ting som er et stykke unna, og
  det er et nyttig våpen når du skal få tak i gull-emblemer. Mot fiender vil
  bomberangen i mange tilfeller bare lamme dem, men enkelte fiender, som keese,
  gullskulltula og scrubene, kan du ta meg bomberangen. Det er også noen fiender
  som du bare kan ta med bomberangen, for eksempel biri og bari. Om du sikter
  manuelt, vil du kaste bomberangen rett frem. Da må du sikte sånn at hodet ditt
  er i veien og du ikke kan se det du sikter på. Om du bruker Z/L, vil bomberangen
  kastes i en bue.
  
  
  Hookshot/Longshot:
  Dette er et veldig nyttig våpen. Du kan bruke det både til å skyte deg bort til
  noe. Det må være noe laget av tre (for eksempel kister), eller det må være en
  svart og hvit blink. Våpenet kan også brukes til å lamme fiender. Noen fiender,
  for eksempel flaggermusene kan du til og med ta med hookshot-en. Longshot-en er
  akkurat sånn som Hookshot-en, bare at den går dobbelt så langt.
  
  
  Buen og pilene:
  Buen er det våpenet du har som voksen som har lengst rekkevidde. Vanlige piler
  vil ta like mye skade som mestersverdet. Du blir også nødt til å bruke piler på
  merker med øye på, og på fiender som du ikke kan ta med sverdet. I tillegg til
  vanlige piler, finnes det tre andre piler. To av dem trenger du for å avslutte
  spillet. Det er ildpilen, som setter fyr på ting, og lyspilen som du trenger i
  det siste tempelet. Den tredje pilen er ispilen som du kan bruke til å få
  fiender til å fryse. Denne pilen får du ved å avslutte gerudoenes
  treningsprogram. Lyspilen bruker 4MP, de andre bruker 2MP.
  Maks antall: 30
  
  
  Megatonhammeren:
  Denne hammeren er nyttig i flere sammenhenger. Du kan ødelegge steiner med den,
  du kan enkelte steder åpne et hull i jorda med den, du får bruk for den i
  enkelte boss-kamper og den trengs for å trykke på rustne knapper. i tillegg
  finnes det plattformer du skal senke med hammeren og ting du skal slå vekk.
  
  
  Sannhetens øye:
  Det hender at synet bedrar deg, enten det gjelder ting som er usynlige, eller
  det er noe du kan se som i virkeligheten ikke er der. I disse tilfellene må du
  ta frem sannhetens øye for å kunne se sannheten. Dette krever magi, men det tar
  ikke altfor mye energi. Det tar omtrent tre minutter å bruke opp magimeteret med
  øyet (seks dersom du har oppgradert magimeteret).
  
  
  Bombchu:
  Dette er en slags bombe som beveger seg. Dermed kan du bombe noe som er langt
  oppe på veggen eller du kan ta en fiende uten å måtte nærme deg den. Bombchuen
  trenger du i grunnen bare bruke to ganger i løpet av spillet.
  
  
  Dins flamme:
  Gjør sånn at en bølge av ild sprer seg og tenner på alt innenfor en viss radius.
  Er et av våpnene som er nødvendige for å avslutte spillet. Bruker 6MP.
  
  
  Nayrus vind:
  Med denne magien kan du merke et punkt i et tempel. Neste gang du bruker
  formelen, vil du kunne forflytte deg til dette punktet. Dette kan være lurt når
  du lagrer og avslutter, for da kan du forflytte deg rett til der du var. Dette
  er ikke noe du trenger for å avslutte spillet. Det tar 6MP.
  
  
  Farores kjærlighet:
  Når du bruker denne magien vil du ikke ta noen skade i løpet av det neste
  minuttet. Om du treffes av et kraftig angrep, vil du fremdeles bli slengt
  bakover, men du kan ikke miste liv. Det tar 12MP.
  
  
  
  ____________
  |     |
  | Utstyr |
  |__________|
  \__________/
  
  
  Kokirisverdet:
  Sverdet du får som barn.
  
  
  Mestersverdet:
  sverdet du får når du blir voksen, og som du bruker til å dra frem og tilbake i
  tid. dobbelt så sterkt som kokirisverdet.
  
  
  Storegorons sverd:
  Et sverd du kan få ved hjelp av sideoppdragene. Dette sverdet er dobbelt så
  sterkt som Mestersverdet.
  
  
  Dekuskjoldet:
  Som barn får du blant annet kjøpt skjoldet hos kokiriene. Du bruker skjoldet til
  å sende tilbake nøtter fra deku scruber eller liknende. Dette skjoldet kan ta
  fyr og brenne opp. Du kan også miste det om du blir spist av en like like.
  
  
  Hylisk skjold:
  dette skjoldet får du kjøpt enten som barn eller som voksen. Som barn kan du
  bruke det til å beskytte deg mot ting som kommer ovenfra, først og fremst
  steiner når du skal klatre opp dødsfjellet. Som voksen er det skjoldet du
  trenger for å sende ting tilbake. Du kan miste det om du spises av en like like.
  
  
  speilskjoldet:
  Dette får du i åndetempelet. Du bruker det til å reflektere lys, noe du får bruk
  for i åndetempelet og Ganons slott. Du reflekterer lys ved å holde inne R og
  bevege kontrollsticken. Husk at dersom du har det største sverdet fremme, må du
  først sette det i slira igjen før du kan bruke speilskjoldet. Dette skjoldet kan
  ikke brukes mot scruber og octoroker. Du kan ikke miste det på noen måte.
  
  
  Grønn drakt:
  Den vanlige drakta som du begynner med både som barn og som voksen. Kan ikke
  mistes.
  
  
  Rød drakt:
  En drakt du får hos goronene. Med denne kan du være på et varmt sted, som i en
  vulkan, så lenge du vil. Kan mistes dersom du blir spist av en like like. Da kan
  det fås tilbake ve då ta like like-en eller dra til goronenes butikk for å kjøpe
  ny drakt for tre hundre rupier.
  
  
  Blå drakt:
  Fås hos zoraene. Med denne drakta kan du være under vann så lenge du vil. Kan
  mistes om du blir spist av en like like. kan fås tilbake ved å ta like like-en
  eller dra til zoraenes butikk og kjøpe ny for tre hundre rupier.
  
  
  Vanlige støvler:
  De støvlene du starter med. Det er ikke noe spesielt med de.
  
  
  Jernstøvler:
  Med disse kan du gå selv om vinden er sterk. De kan også brukes for å synke ned
  til bunden av et vann.
  
  
  Flygestøvlene:
  Gjør at når du løper utfor en kant kan du løpe en stund i løse lufta. Du kommer
  lengre med dem enn ved å hoppe. Du kan også bruke dem til å bli tatt av sted med
  vinden.
  
  
  Goronens armring:
  En armring du trenger for å kunne plukke opp bombeblomster
  
  
  Sølvhandskene:
  Gjør deg sterkere. Med disse handskene kan du dytte de sølvfargede blokkene og
  du kan løfte de sølvfargede steinene.
  
  
  Gullhandskene:
  Gjør deg enda sterkere enn med sølvhandskene. Med gullhandskene kan du kaste
  vekk digre, sorte steinsøyler med månemerket på.
  
  
  
  
  
  ____________________________
  \ ______________________ /
   \ \			/ /
   \ \ E) Walkthrough / /
    \ \________________/ /
    \__________________/
  
  
  Jeg vet ikke om noen god oversettelse av walkthrough, men direkte oversatt betyr
  det "gå gjennom." Det vil si at dette er en guide gjennom spillet.
  
  
  
  _________________________________
  |				|
  | E.1) Få tak i sverd og skjold |
  |_______________________________|
  \_______________________________/
  
  Før selve spillet må du gi navn til helten din. Du kan gi ham et hvilket som
  helst navn på maks 8 bokstaver. I denne walkthroughen kommer jeg til å kalle ham
  for Link.
  
  Spillet begynner med en video. Jeg oversetter:
  
  "I Hyrules dype skoger"
  
  "Lenge har jeg tjent som den voktende ånden...
  Jeg er kjent som dekutreet..."
  
  "Skogens barn, kokiriene, bor her sammen med meg."
  
  "Vær kokiri har sin egen voktende fe."
  
  "Men det er en gutt som ikke har en fe..."
  
  Deretter ser du Link sitt mareritt før samtalen fortsetter:
  
  "Navi...
  Navi, hvor er du?
  Kom hit..."
  
  "Åh, feen Navi...
  Hør mine ord, ordene til dekutreet..."
  
  "Føler du det?
  Det onde klimaet som ligger over dette landet."
  
  "Onde krefter forbereder seg allerede nå til å angripe vårt land Hyrule."
  
  "Til nå har kokiriskogen, kilden til alt liv stått som en barriere, hindret
  adgang til utenforstående og vedlikeholdt verdens orden..."
  
  "Men... foran så enorme onde krefter, er selv mine krefter som ingenting..."
  
  "Det virker som om det er tid for gutten uten en fe å begynne sin reise..."
  
  "Den unge viss skjebne er å lede Hyrule til en vei av rettferdighet og
  sannhet..."
  
  "Navi... gå nå! Find vår unge venn og før ham til meg..."
  
  "Jeg har ikke mye tid igjen."
  
  "Fly, Navi, fly! Skogens skjebne, nei, verdens, skjebne, avhenger av deg!"
  
  Og dermed begynner Navi og fly helt til hun kommer til trehuset der Link - det
  vil si deg - bor. Deretter begynner dialogen igjen mens Navi prøver å vekke deg:
  
  "Hallo, Link!
  Våkn opp!"
  
  "Det store dekutreet ønsker å snakke med deg!
  Link, våkn opp!"
  
  "Hei! Kom igjen!"
  
  "Kan Hyrule skjebne virkelig være avhengig av en så lat gutt?"
  
  "Endelig våknet du opp!
  Jeg er feen Navi!"
  
  "The store dekutreet ba meg om å være din partner fra nå av! hyggelig å møte
  deg!"
  
  "Det store dekutreet har bedt deg komme! Så la oss gå, med en gang!"
  
  Dermed er du på beina og spillet er i gang. Gå rundt bordet i midten av rommet
  og ut døra. Så snart du er ute, vil en grønnhåret jente komme løpende mot deg.
  
  "Yahoo! Hei, Link!"
  
  Du trenger i grunnen ikke snakke med henne, men så går du jo glipp av en ørliten
  del av historien hvis du ikke gjør det, så jeg skal fortelle deg hva hun vil si
  om du snakker med henne:
  
  "Wow! En fe!!"
  
  "Endelig kom det en fe til deg også, Link!"
  
  "Wow! Det er fantastisk! Jeg er så lykkelig på dine vegne, Link!"
  
  "Nå er du en virkelig kokiri, Link!"
  
  "Er det sant?
  Det store dekutreet har kalt på deg?"
  
  "Det er virkelig en ære å få snakke med det store dekutreet!"
  
  "Jeg vil vente på deg her! Dra av sted! Gå og se det store dekutreet!"
  
  Akkurat nå står det en fyr som heter Nido i veien, derfor kan du ikke dra til
  det store dekutreet ennå. Mido kommer ikke til å slippe deg forbi før du har
  fått tak i et sverd og et skjold. Sverdet finner du i en kiste mens du er nødt
  til å kjøpe skjoldet for 40 rupier. Gå og ta sverdet først. Til venstre for
  huset ditt (når du står med ansiktet rettet vekk fra huset) er det en bakke. Gå
  opp der og forbi alle buskene bort til et hull i veggen. Du kan krabbe gjennom
  der ved å stå ved inngangen og trykke A. Deretter holder du kontrollsticken
  forover til du er ute. Gå til venstre først og ta en blå rupi (som er verdt 5
  rupier). Deretter snu deg. Her er det et firkantet område der en stor stein
  ruller rundt. Gå inn i området og gå til høyre. Gå til høyre ved første sving og
  ta en blå rupi til. Fortsett videre i firkanten og til høyre ved neste sving
  igjen. Her er kista, åpne den.
  
  "Du har fått kokiri-sverdet. På utstyrsmenyen, velg det med musa og trykk A for
  å ta det på."
  
  "Dette er en av kokirienes skatter, men du kan låne det for en stund. Pass på at
  du øver deg før du virkelig slåss."
  
  Dermed kan du gå gjennom firkanten igjen og komme deg tilbake gjennom hullet i
  veggen. Der er det en del busker du kan kutte ned for å få noen rupier. Andre
  steder du kan skaffe deg rupier:
  
  Noen steder er det grønne rupier i gresset.
  I huset rett frem er det fire kister. Det er blå rupier i de to lengst fra
  kameraet og en grønn rupi i kista nærmest til venstre.
  Det er også en blå rupi bak huset.
  Dersom du går bort til huset med et hjerte på taket, ser du begynnelsen av en
  vei som tilslutt fører til en blå rupi.
  Like ved den store, runde trestubben (som er butikken) er det tre plater i
  vannet. Hopp fra plate til plate uten å stoppe eller bomme og du vil få en blå
  rupi. Dersom du går inn i et hus og så ut av det igjen kan du gjøre det samme
  igjen.
  
  Det burde ikke ta lang tid før du har nok til å kjøpe dekuskjoldet. Før du går
  inn i butikken vil en jente snakke til deg. Jeg gidder ikke oversette det hun
  sier, for hun forklarer bare hvordan siktingen virker, noe du kan lese om i
  C-delen av denne walkthroughen. Gå inn i stubben, går bort til mannen bak
  disken, trykker A, beveger "musa" til høyre, velger skjoldet, og velger "buy".
  
  "Du har fått dekuskjoldet. På utstyrsmenyen, velg det med musa og trykk A for å
  ta det på deg."
  
  "Trykk R for å beskytte deg. Om du trykker R mens du sikter kan du bevege deg
  mens du beskytter deg."
  
  Eieren spør om du vil kjøpe noe mer. Velg "no" altså nei dersom du ikke vil, men
  om du har nok penger kan du også kjøpe noen våpen. Men det er ikke så viktig,
  for du kommer til å få tak i de uansett. På tide å snakke med Mido. Han er til
  venstre når du går ut av butikken. Før du snakker med ham, trykker du start,
  deretter trykker du Z/L, beveger musa bort til skjoldet, trykker A, beveger det
  bort til sverdet og trykker A igjen. Da har du fått begge deler på deg. Når du
  nå snakker med Mido, kommer han til å si:
  
  "Hvis du ønsker å treffe det store dekutreet, bør du i det minste ha utstyrt deg
  med et sverd og et skjold."
  
  "Eh, hva er der?!"
  
  "Åh, du har et dekuskjold..."
  
  "Og hva er DET?!"
  
  "Er det kokirisverdet?"
  
  "GODE GUD!"
  
  "Selv med alt det der, er en pingle fremdeles en pingle, hæ?"
  
  "Jeg, den store Mido, vil aldri akseptere deg som en av oss!"
  
  "Søren! Hvordan kunne du bli Saria og dekutreets favoritt? Hæ?!
  Mumle... mumle..."
  
  Deretter tar han et steg til sida og veien er åpen for deg. Noe sier meg at den
  fyren ikke liker oss noe særlig. Du kommer snart til å støte på noen kjøttetende
  planter, så ha sverdet klart. Det kommer til å komme opp tre deku babaer like
  før den andre svingen, som glefser mot himmelen.
  
  
  
  Deku baba:
  Den første fienden du kommer til å møte på er Deku baba. De ser ut som
  kjøttetende planter med blått hode. Noen av dem vil stå rett opp før de begynner
  å svinge. Disse kan du kutte ned med et vanlig kutt med Kokiri-sverdet. Andre
  vil være mer aktive og angripe deg. Når de tar hodet fremover kutter du dem. Da
  vil de stille seg oppreist og du kan kutte dem ned. Hvis du kutter dem uten at
  de har fått hodet helt ned, vil de ikke stille seg oppreist, men de tåler
  fremdeles bare to kutt. Du kan også sikte og bruke hoppeangrep, eller du kan
  bruke snurreangrep. Det tåler de bare ett av.
  
  Navi sier om deku baba:
  "Selv om den ser vissen ut, vil den skade deg om du rører den."
  
  
  
  Kutt den ned og du vil få en dekupinne.
  
  "Du har fått en dekupinne! På våpenmenyen setter du den til <, v eller >."
  
  "Trykk C for å få frem og C for å svinge."
  
  "Når du får lyst til å ta den vekk, stå stille og trykk A. Du kan bære opptil 10
  stykker. Ikke sløs dem bort."
  
  Fortsett videre til du kommer til dekutreet og det kommer en dialog:
  
  "Store dekutre!
  Jeg er tilbake..."
  
  "Åh... Navi...
  Du har kommet tilbake..."
  
  "Link...
  Velkommen..."
  
  "Hør nøye etter på det jeg, det store dekutreet skal til å fortelle dere..."
  
  "Deres søvn de siste månedene må ha vært urolige og fulle av mareritt..."
  
  "Når det ondes tjenere blir sterkere, blir landet fylt av et urolig klima som
  gir mareritt til de som er følsomme for det..."
  
  "Du må ha følt det..."
  
  "Link...
  Tiden har kommet for å teste ditt mot..."
  
  "Jeg er blitt forbannet. Jeg trenger dere til å løse forbannelsen med deres
  visdom og mot..."
  
  "Har dere mot nok til å ta på dere et slikt oppdrag."
  
  Velg "yes" altså ja, og han vil åpne munnen samtidig som han sier:
  
  "Så gå inn modige Link, og du også Navi."
  
  "Feen Navi...
  Du må vise Link veien..."
  
  "Og Link... Når Navi snakker til deg, bruk ^ for å høre hennes ord av visdom..."
  
  Navi ønsker å snakke til deg. Hun vil si:
  
  "Kom igjen! Vær modig! La oss gå inn i det store dekutreet."
  
  Som om du trengte å høre noe som er så opplagt!
  
  
  
  _______________________
  |		   |
  | E.2) Inni dekutreet |
  |_____________________|
  \_____________________/
  
  Gratulerer, du står ved starten av første tempel! Det første du bør legge merke
  til er at det er en stige på venstre side, og et vev i midten. Du skal ned, så
  du må gjennom nettet, men jeg kommer tilbake til det senere. Rundt nettet er det
  noen deku babaer av den andre typen, den som vil angripe. Om du tar en av dem
  uten å få den til å stille seg oppreist, kommer den til å gi deg en dekunøtt.
  
  Fra nå av når du får et nytt våpen, kommer jeg ikke til å oversette den første
  ruta, for det står det samme hele tiden - at du kan sette våpenet til <, v eller
  > når du er inne på våpenmenyen.
  
  "Sett den til C og prøv å kaste den! Den vil smelle og lamme fiender."
  
  Kan være et nyttig våpen, men personlig bruker jeg det aldri.
  
  La oss klatre opp stigen. Gjør det og begynn å gå mot høyre. Husk at for å hoppe
  over et sted, er det bare å løpe mot kanten. Så snart du kommer i nærheten av en
  vegg som du kan klatre på, kommer Navi til å snakke til deg.
  
  "Se på denne veggen. Greinene som vokser på den gir den en ruglete overflate.
  Kanskje du kan klatre på den, Link!"
  
  På veggen kommer du også til å støte på din andre fiende.
  
  
  
  Vegg-Skultula:
  Vegg-skultulaer er skapninger som ser ut som hodeskaller med edderkoppbein. Du
  finner dem på vegger som du kan klatre på. Dersom du prøver å klatre opp veggen
  og de legger merke til deg, vil de bli lilla, angripe deg og få deg til å falle
  ned. Du bør bruke et avstandsvåpen for å få dem ned. De tåler bare et skudd,
  samme hvilket våpen du bruker.
  
  Navi sier om vegg-skultula:
  "Vær forsiktig så du ikke kommer nær den!"
  
  
  
  Like ved vegg-skulltulaene er det en kiste. Det er ikke så viktig at du åpner
  kista, for innholdet i kista er et kart, noe du ikke trenger når du følger en
  walkthrough. Men valget er ditt, du kan åpne den hvis du vil. Dersom du gjør det
  kommer det til å stå:
  
  "Du har fått tempelkartet. Trykk Start for å komme til menyene og velg
  kart-menyen."
  
  "Blå rom er steder du allerede har vært på. Stedet du er på for øyeblikket er
  det blinkende rommet."
  
  "Beveg kontrollsticken opp og ned for å velde en etasje å se på."
  
  Det kommer til å stå det samme hvis du tar kartet i hvilket som helst tempel, så
  jeg kommer bare til å oversette det denne ene gangen. Tempel er egentlig en
  dårlig oversettelse. Dungeon betyr egentlig fangehull, men jeg synes det ville
  være merkelig å kalle dem fangehull. Når du er voksen drar du fra tempel til
  tempel, så jeg kaller dem for templer.
  
  Uansett! Fortsett å gå mot høyre til du kommer til en dør. Enda en gang kommer
  Navi til å stoppe deg. Denne gangen vil hun forklare at du åpner en dør ved å
  stå like ved den og trykke A, og hun vil oppmuntre deg til å følge med på hva
  handlings-ikonet sier. Jeg har forklart det på C-delen av walkthroughen, så jeg
  vil ikke oversette ordrett det hun sier. Åpne opp døra og du kommer inn i et rom
  der du vil møte enda en fiende.
  
  
  
  Deku Scrub:
  Disse fiendene ser ut som om de har en busk på hoder. De har gule øyne og
  angriper ved å spytte nøtter på deg. Sikt på dem og bruk skjoldet for å slå
  nøttene tilbake på den. Når den blir truffet vil den komme opp og prøve å
  flykte. Deretter går du bort til den. Den vil si deg noe og deretter blir du
  nødt til å la den gå. Den vil gi deg et hjerte.
  Skade: et halvt hjerte
  
  Navi sier om deku scrub:
  "Den vil gjemme seg i gresset om du kommer for nærme. Slå nøttene den spytter ut
  tilbake på den."
  
  
  
  Det finnes andre versjoner av deku scrub som du kommer til å støte på senere.
  Det denne deku scruben kommer til å si er:
  
  "Åh-åh-åh! Tilgi med, mester! Hvis jeg gir deg et hint, vil du la meg gå?"
  
  "Når du hopper av en høy klippe, hold kontrollsticken forover. Du vil rulle når
  du lander og ikke bli skadet i det hele tatt."
  
  "Jeg kan ikke garantere at det vil virke hver gang, hvis klippen er veldig,
  veldig høy, he he he!"
  
  "Vel prøv det om du føler deg modig, he he he!"
  
  Dermed vil den gi deg et hjerte og døra foran deg vil åpne seg. I det neste
  rommet er det en plate som ser ut til å henge i løse luften. Den vil falle når
  du går på den, så du bør løpe for å rekke å komme deg over. Du finner en kiste.
  Åpne den for å få spretterten.
  
  "Bruk C for å ta den frem og hold C for å sikte med kontrollsticken. Bruk C til
  å fyre av et dekufrø."
  
  "Om du vil fyre av med en gang når du først bruker C. Hold C litt lenger for å
  få et frø klart."
  
  Om du går til venstre og klatrer opp, finner du en liten kiste med et hjerte i.
  Om du ikke trenger et hjerte, snu deg rundt og legg merke til at det er et vev
  oppe i taket og at en stige sitter fast i vevet. Finn frem spretterten, sikt på
  vevet (enten manuelt eller med Z/L-sikte) og fyr av en kule. Du kan begynne å gå
  rett frem mens kameraet fremdeles filmer stigen som detter ned. Hold rett
  fremover sånn at du vil rulle når du lander sånn som deku scruben sa. Gå ut
  gjennom døra og rett gjennom rommet der deku scruben var. Der er på tide å
  skyte ned vegg-skulltulaene og klatre opp veggen. Du kan bruke Z/L-sikte på to
  av dem, men den øverste må du sikte på manuelt.
  
  Oppe i øverste etasje er det et stort nett og noen få steder der det er åpning i
  nettet. Om du går til disse åpningene vil du møte enda en fiende (en som ser
  temmelig skummel ut).
  
  
  
  Stor skulltula:
  Ser ut som en vegg-skulltula, men er mye større og henger fra taket. Du kan bare
  angripe den når den har ryggen til. Den tåler to kutt fra kokiri-sverdet,
  eventuelt en pinne, et hoppangrep, et spinneangrep eller liknende. Du bør være
  litt forsiktig med hoppangrep, for om du er for nærme når du hopper, vil du
  treffe den og bli slått bakover. Med hook-shot kan du ta den selv om den henger
  høyt oppe og uten at den trenger å ha ryggen til.
  Skade: et halvt hjerte
  
  Navi sier om stor skulltula:
  "Dens myke mage er dens svake punkt!"
  
  
  
  Du må ta en av disse for å kunne hoppe ned. Først bør du bestemme deg for om du
  vil finne kompasset (som i likhet med kartet ikke er nødvendig å ta). Dit kommer
  du gjennom en dør i denne etasjen. Inne i det kommet er det også en
  gull-skulltula, som er en viktig del av side-oppdragene i spillet. Dersom du
  ikke vil det, kan du bare hoppe utfor og sørge for at du lander på nettet sånn
  at det revner og du faller enda lenger ned. Om du gjør det, kan du scrolle ned
  til der jeg sier "HER!!!", for jeg vil først si hva du skal gjøre for å ta
  kompasset i tilfelle du har lyst.
  
  Gå inn gjennom døra. Døra kommer til å lukke seg og det kommer til å komme
  gittere som hindrer deg i å gå tilbake foreløpig. I dette rommet er det en stor
  kiste på andre sida, tre runde områder på gulvet, en stor knapp på gulvet og på
  venstre side av rommet en annen hylle. Hvis du bare vil ta kompasset, kan du
  trykke på knappen. Når plattformene hever seg hopper du fra plattform til
  plattform over til andre sida, åpner kista og tar kompasset. Det er foresten an
  deku baba av den første typen på din høyre side. Dersom du i tillegg er
  interessert (eller bare er interessert i) gullskulltulaen, bør du hoppe ned og
  gå bort mot venstre side uten å heve plattformene. Her er det nemlig en stor
  skulltula. Det er litt kjedelig å oppdage den akkurat iden du skal hoppe av
  plattformen, så det er greit å få tatt den først som sist. Her nede er det også
  en deku baba. Når du kommer deg inn på hylla til venstre, hører du lyden av
  gullskulltulaen. Lær deg å kjenne den lyden.
  
  
  
  Gullskulltula:
  Disse edderkoppliknende vesenene liker seg best i mørke, og gjerne høyt oppe på
  vegger eller i trær. De er en del av en forbannelse, og ved å drepe dem og ta
  gull-emblemet som du får fra dem, hjelper du gradvis med å løse forbannelsen.
  Det er en familie i kakariko som er forbannet, og de er veldig takknemlige for
  at du hjelper dem. Skulltulaene tåler to kutt av kokiri-sverdet, men ofte
  trenger du en bomerang eller hook-shot for å få has på dem. De kommer ikke til å
  prøve å angripe deg, men du mister liv dersom du kommer nær dem. Navi har ikke
  noe å si om gullskulltulaene, for hun kan ikke hjelpe deg å sikte på dem.
  Skade: et hjerte
  
  
  
  Det med forbannelsen kan du lese mer om på F.0-delen av denne walkthroughen. Det
  kommer opp et lite snakke-vindu hver gang du tar emblemet til en skulltula. Det
  er det samme som står hver gang, og det som står er:
  
  "Du har ødelagt en gullskulltula. Du har fått et emblem som beviser at du ødela
  den!"
  
  Hvis du lurer på hva som er i den lille kista, så er det et hjerte. Hvis du vil
  at jeg skal oversette det som står når du får kompasset (og som alltid står når
  du får et kompass), så er det:
  
  "Du har fått kompasset. Nå kan du se posisjonen til mange gjemte skatter i
  tempelet!"
  
  Dermed er spørsmålet hvordan du skal komme deg ut av rommet. Vel, like ved døra
  er det en tent og en utent fakkel. Gå bort dit, finn frem en dekupinne, sett fyr
  på den ved hjelp av den brennende fakkelen og bruk den til å sette fyr på
  fakkelen som ikke brenner. Da vil gitrene forsvinne, så du kan gå tilbake, drepe
  en stor skulltula, hoppe ned og få nettet til å revne.
  
  HER!!! Du lander i vannet. Svøm rett fremover (eller bakover litt avhengig aV
  hvordan kameravinkelen har endret seg) til det grunde vannet like foran deg og
  gå opp på plattformen til høyre. Legg merke til at det er to gullskulltulaer i
  nærheten. En et på gitrene, en er oppe på veggen som du kan klatre opp for å
  komme tilbake til starten. Ta dem hvis du vil. Legg også merke til at det er et
  område like i nærheten som ligger lavt og et som ligger for høyt til at du
  kommer dit. På det lave området er det en dør inni et spindelvev. Du er nødt til
  å brenne i stykker spindelvevet. Det gjør du ved først å trykke på knappen. Da
  vil fakkelen inne i spindelvevet like ved ta fyr og brenne opp spindelvevet.
  Dersom du har mistet litt liv, kan det være nyttig å vite at det er et hjerte i
  den lille kista. Finn frem en pinne og tenn på den. Hopp deretter i det grunde
  vannet, løp bort og hopp videre til der du skal. Det er ikke nødvendig å ta
  deku babaen, bare unngå den, løp bort til spindelvevet og brenn det ned. Hvis du
  trenger en dekunøtt eller dekupinne kan du gå tilbake og ta babaen, hvis ikke
  går du gjennom døra.
  
  I dette rommet er det en ny deku scrub. Den kommer akkurat som den forrige til å
  be om tilgivelse og spørre om du vil la den gå om den forteller deg noe kult.
  Det den forteller deg er:
  
  "Du vil aldri slå brødrene mine hvis du ikke straffer dem i riktig rekkefølge."
  
  "Rekkefølgen er... 2 3 1
  Tjuetre er nummer en!"
  
  "Synes du jeg er en foræder?"
  
  Dermed løper den sin vei og gir deg et hjerte. Døra videre har gitre. De får du
  vekk ved å skyte et dekufrø på øyemerket over døra. Da vil øyet lukke seg og
  gitrene forsvinne. I det neste rommet vil Navi snakke til deg:
  
  "Etter at du går uti vannet, om du holder A, kan du dukke! Jeg tipper det er
  noen interessante ting under vann."
  
  Det som er med dette rommet, er at det er en plattform som beveget seg frem og
  tilbake. Det er også et rør med pigger på som gjør at du ikke kan komme deg over
  til andre sida før du har trykket på en knapp under vann sånn at vannet senker
  seg litt. Knappen er på venstre side i nærheten av veggen. Når du har trykket på
  den, svømmer du tilbake der du kom fra, kommer deg opp og venter på at
  plattformen kommer så nærme at du kan hoppe over på den. Hører du tikkinga? Du
  har ikke ubegrenset med tid, men du har allikevel en god del tid, så ikke noe å
  uroe seg for. Tikkinga vil bli raskere og raskere og når den slutter, vil vannet
  heve seg igjen. Men du er nok over innen den tid. Hvis ikke er det bare å trykke
  på knappen igjen og begynne på nytt. På andre sida må du først ta en stor
  skulltula, deretter dytte kassen til høyre før du klatrer opp på den og klatrer
  videre opp til døra. Men før du kan dytte kassa, vil Navi snakke til deg igjen:
  
  "Stå ved siden av denne kassa og trykk A for å ta tak i den. Mens du holder A,
  kan du dytte eller dra den."
  
  "Hvis du står ved siden av kassa og trykker A mens du holder kontrollsticken mot
  den, kan du klatre opp på den."
  
  "Følg med på hva handlingikonet sier."
  
  I det neste rommet er det en deku baba av andre type i midten og to deku babaer
  av første type på venstren side (en nærme, en lengre ifra). De på venstre side
  vil bare gro ut igjen når du tar de, så her kan du skaffe deg en god del
  dekupinner. For å komme videre til neste rom, må du bruke en dekupinne for å
  tenne på de utente faklene.
  
  Det første du merker i det neste rommet, er en stor skulltula med ryggen mot
  deg. Gå bort til den sånn at den senker deg, men ikke vær for overivrig med å
  angripe den. Når du har tatt den kommer du inn i midten av rommet. Her er det en
  fakkel. For å komme videre tenner du på en pinne og løper til høyre og ned til
  nettet. Det er enda et nett her, men bak det er det en leirvegg som du ikke kan
  ødelegge ennå. En ting du kan komme til å møte på i dette rommet er en ny
  fiende, som du bare kommer til å møte i dette tempelet.
  
  
  
  Ghoma larve:
  Dette er barna til dronning Ghoma. De består av et forvokst, grønt øye og noen
  bein. Øyet vil bli rødt når de skal til å angripe. Tåler to kutt med
  kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om Ghoma larve:
  "Se opp når den er klar til å angripe!"
  
  
  
  Det kommer til å komme tre av disse. Det er samme om du angriper dem eller ikke.
  Fortsett videre gjennom hullet i veggen bak spindelvevet som du brant vekk.
  
  Nå er du tilbake i rommet du falt ned i, men du er oppe på stedet du ikke kunne
  nå. Her er det deku babaer, et nett og en kasse. Dytt kassa over kanten og hopp
  over til den brennende fakkelen. Tenn på en pinne, hopp tilbake på kassa, løp
  bort til nettet og trykk A for å rulle forover sånn at du tenner på nettet. Du
  vil falle ned i et rom med tre deku scruber. Det er disse tre som den andre
  deku scruben hintet til. Du må ta den i midten først, deretter den til høyre og
  så den til venstre. Det kan være lurt å gå fremover mot den i midten etter at
  den har skutt. Hvis ikke kan den sin nøtt treffe nøtta til scruben fra høyre
  eller venstre og de to nøttene ødelegger hverandre. Når du har tatt dem, vil
  den siste vil prøve å flykte, men når du kommer bort til den, vil den si:
  
  "Hvordan visste du hemmeligheten vår?! Så irriterende!"
  
  "Det er så irriterende at jeg vil avsløre hemmeligheten til dronning Ghoma for
  deg!"
  
  "For å gi dronning Ghoma støtet må du slå til med sverdet mens hun er lammet."
  
  "Å dronning..."
  
  "Jeg er lei for det."
  
  Dermed kommer du inn i rommet til bossen. Når du har gått et stykke fremover,
  vil en vegg lukke seg bak deg. Deretter trykker du på C^ for å se opp på et gult
  øye. Selv om du ser det med en gang, kan det ta litt tid før kameraet oppfatter
  det. Men så vil dronning Ghoma komme ned fra taket og kampen er i gang.
  
  
  
  Boss: Dronning Ghoma
  --------------------
  Dronning Ghoma ser ut som en slags edderkopp med et stort øye. Øye er vanligvis
  gult, men blir rødt når hun skal til å angripe. Når øyet blir rødt, skyt på
  henne med spretterten, eller bruk en dekunøtt for å lamme henne. Da blir øyet
  grønt og du kan angripe. Jeg vil råde deg til å starte med en pinne og et
  hoppangrep siden et hoppangrep med pinne er fire ganger kraftigere enn et vanlig
  kutt med kokirisverdet. Sjansen er stor for at du ikke får drept henne første
  gang hun ligger nede. Etter det vil hun rygge unna og klatre opp på veggen. Hold
  sikte på henne manuelt og skyt når øyet blir rødt. Da faller hun ned og du kan
  angripe med sverdet igjen. Hvis du gir henne god nok tid, vil hun føde noen
  larver, noe som gjør kampen mer komplisert, men du kan ødelegge larvene mens de
  fremdeles er egg. Hun tåler bare ti kutt med sverdet - eventuelt to hoppangrep
  med pinne pluss et vanlig kutt med pinne.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om Gohma:
  "Det er en av de parasittiske monstrene inne i dekutreet! Den kan skades når
  øyet er rødt."
  
  
  
  Når kampen er ferdig vil det dukke opp et hjerte og et blått lys. Dette hjertet
  er en hjertebeholder, det vil si at det øker livet ditt. Nå har du fire hjerter
  i stedet for tre. Gratulerer! Det som står er forresten:
  
  "Du har fått en hjertebeholder. Ditt maksimale liv øker med en. Livet ditt vil
  bli fylt opp."
  
  Dermed har du fullt liv. Gå inn i det blå lyset og du vil være ferdig med
  første tempel.
  
  
  
  __________________________
  |			 |
  | E.3) Veien til slottet |
  |________________________|
  \________________________/
  
  Dermed vil det komme en film igjen, så det er en stund til du kan fortsette å
  styre. Jeg vil som vanlig oversette det som blir sagt under filmen:
  
  "Godt gjort, Link..."
  
  "Du har virkelig demonstrert ditt mot..."
  
  "Jeg visste du ville klare å oppfylle mine ønsker..."
  
  "Nå har jeg enda mer og fortelle deg, vil du høre?"
  
  Du velger selvfølgelig "yes", altså ja.
  
  "Nå... Hør godt etter...
  En ond man fra ørkenen kastet denne forferdelige forbannelsen over meg..."
  
  Deretter ser du den onde mannen ri gjennom flammer.
  
  "Denne onde mannen bruker uanfektet sine store, magiske krefter i søken etter
  det hellige kongeriket som er tilknyttet Hyrule..."
  
  "For det er i det hellige kongeriket at en vil finne den delte helligdommen,
  triforcem som inneholder gudenes ånd..."
  
  "Før tiden begynte, før ånder og liv eksisterte..."
  
  "Tre gyldne gudinner fløy over kaoset som var Hyrule..."
  
  "Din, gudinnen for styrke..."
  
  "Nayru, gudinnen for visdom..."
  
  "Farore, gudinnen for mot..."
  
  "Din..."
  
  "Med hennes sterke, flammende armer, formet hun landet og skapte den røde jord."
  
  "Nayru..."
  
  "Ga hennes visdom til jorden og ga lovens ånd til verden."
  
  "Farore..."
  
  "Med hennes rike sjel, produserte hun alle livsformer som ville opprettholde
  loven."
  
  "De tre gylne gudinnene., Deres arbeid var ferdig, dro opp til himmelen."
  
  "Og gylne, hellige trekanter ble igjen på det stedet der gudinnene hadde forlatt
  verden."
  
  "Siden da har de gylne trianglene blitt grunnlaget for vår verdens forsyn."
  
  "Og hvilestedet for triangelene har blitt det hellige kongeriket."
  
  "Du må aldri la ørkenmannen i sort rustning legge sine hender på den hellige
  triforce-en..."
  
  "Du må aldri la den mannen, med hans onde hjerte, komme inn i det hellige
  kongeriket fra legendene..."
  
  "Den onde mannen kastet denne forbannelsen på meg og svekket mine krefter."
  
  "På grunn av den forbannelsen er min ende nær..."
  
  "Selv om deres modige forsøk på å bryte forbannelsen lyktes, var jeg dødsdømt
  før dere startet..."
  
  "Ja, jeg vil dø snart...
  Men sørg ikke over meg..."
  
  "Jeg har vært i stand til å fortelle dere disse viktige sakene..."
  
  "Dette er Hyrules siste håp..."
  
  "Link...
  Gå nå til Hyrule slott..."
  
  "Der vil du sikkert treffe skjebnens prinsesse..."
  
  "Ta denne steinen med deg. Steinen som den mannen ønsket så mye at han kastet
  forbannelsen over meg..."
  
  Et grønt lys og du vil motta steinen.
  
  "Du har fått kokirienes smaragd! Dette er skogens åndelige stein. Nå er den gitt
  deg av det store dekutreet."
  
  "Fremtiden avhenger av deg, Link...
  Du er modig..."
  
  "Feen Navi...
  Hjelp Link å oppfylle mitt ønske..."
  
  "Jeg bønnfaller deg... Navi...
  Far... vel..."
  
  Deretter råtner dekutreet foran øynene dine.
  
  "La oss gå til Hyrule slott, Link!!"
  
  "Farvel... Store dekutre..."
  
  Du vil begynne å løpe med en gang, mens Navi må se seg tilbake en gang først.
  Idet du går må du snakke med Mido.
  
  "Hei, Link. Hva gjorde du?!"
  
  "Det store dekutreet... Døde han..."
  
  "Hvordan kunne du gjøre noe sånt?! Alt er din feil!!"
  
  Ikke bry deg om ham. Gå rett frem til enden der det er et svart hull i veggen.
  Før stod det en i veien der som ville hindre deg i å dra ut i den store vide
  verden, men nå gjør det ikke det lenger. Når du går gjennom vil du komme ut på
  en hengebro og merke at du ikke styrer Link lenger. Plutselig kommer Saria frem
  og snakker til deg:
  
  "Åh, du drar din vei..."
  
  "Jeg visste...
  At du ville dra fra skogen...
  En dag, Link..."
  
  "For du er ikke som meg og vennene mine..."
  
  "Men det er ok, for vi vil alltid være venner...
  Vil vi ikke?"
  
  "Jeg vil at du skal ha denne fløyta...
  Vær så snill å ta godt vare på den!"
  
  Dermed får du en fløyte og Navi vil snakke til deg.
  
  "Du fikk fe-fløyten! Den er et minne fra Saria. Sett den til C og bruk C for å
  begynne å spille!"
  
  Så vil hun selvfølgelig si det med våpenmenyen og så:
  
  "Du kan spille forskjellige noter med A og de tre C-ene. Trykk B for å avslutte
  eller for å begynne sangen på nytt."
  
  Saria sier:
  
  "Når du spiller min fløyte, håper jeg du vil tenke på meg og komme tilbake til
  skogen på besøk."
  
  Dermed vil du løpe din vei og komme til Hyrule jorde. Løp fremover og rundt
  hjørnet og en stor ugle vil begynne å snakke til deg.
  
  "Hoo hoo!
  Link...
  Se opp hit!"
  
  "Det virker som om tiden endelig har kommet for at du skal begynne ditt
  eventyr!"
  
  "Du vil møte mange vanskeligheter... Det er din skjebne, ikke føl deg motløs
  selv i de tøffeste tider!"
  
  "Gå denne veien og du vil se Hyrule slott."
  
  "Du vil møte en prinsesse der..."
  
  "Hvis du har gått deg vill og ikke vet hvor du skal gå, se på kartet."
  
  "Områdene du har besøkt vil bli vist på kartet. Trykk start for å komme inn på
  menyene og Z/L og R for å finne kartet."
  
  "På kartmenyen vil du også se en blinkende dott som viser deg hvor du burde gå."
  
  "Fikk du med deg alt det der?"
  
  Før du svarer "yes", er det en ting jeg må fortelle deg. Tida går mens du er ute
  på jordet, og du kan bare komme inn i Hyrule by på dagen, så du bør være rask
  med å komme deg dit. Om det blir natt, må du vente en stund før porten åpner
  seg, og i mellomtida vil det komme små skjelleter opp av jorda og angripe deg,
  så du vil bruke hele natta på å løpe eller angripe. Her er litt informasjon om
  disse skjelletene:
  
  
  
  Stalunge:
  Stalunge er et ganske lite skjellet. Du vil møte større skjelleter senere i
  spillet. Du finner disse på Hyrule jorde om natta og det kommer som regel to av
  ganga. De tåler to kutt fra kokiri-sverdet. Det kan godt hende de mister hodet
  etter første kuttet, men de er ikke døde av den grunn. Om natta vil det bare
  komme opp nye hele tida, så det kan være greiere å løpe fra dem. De er ikke
  spesielt raske.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om stalunge:
  Ikke vær redd for stalungen! Bare angrip den flere ganger.
  
  
  
  For å komme deg fortest mulig til porten bør du gå litt frem, til skiltet som er
  som en pil. Still deg akkurat i den retningen skiltet peker, ta kontrollsticken
  nedover for å snu deg en halv runde rundt, trykk og hold inne Z/L og begynn å
  rygge. Det går litt fortere. Se på kartet nede til høyre. Du er den hvite
  trekanten og når du er veldig nærme enden, snur du deg og går mot porten. Men
  først må du selvfølgelig snakke ferdig med ugla. Når du velger "yes", vil ugla
  si:
  
  "Ok, jeg vil se deg senere da!
  Hoot hoot hoot ho!"
  
  Dermed er det bare å begynne å løpe. Det er ikke så ille om du ikke rekker det.
  Natta varer bare omtrent halvannet minutt uansett. Kom deg inn gjennom porten,
  og like innafor løper du bare videre. Løp gjennom duen og ut på andre sida i
  retning mot slottet. Her vil du enda en gang støte på ugla. Den sitter i toppen
  av treet rett frem. Dette vil den si:
  
  "Hei, Link! Denne veien!"
  
  "Prinsessen er i slottet rett fremfor deg. Vær forsiktig så du ikke blir fanget
  av vaktene!
  Ho ho ho hoot!"
  
  "På dette stedet går tida som normalt."
  
  "Men tiden står stille når du er på Lon Lon ranch eller i en by."
  
  "Om du vil at tiden skal gå normalt, må du forlate byen."
  
  "Vel, vel, hvilken vei skal du gå nå?
  Hoo hoo hoot!"
  
  "Vil du høre hva jeg sa igjen?"
  
  Du svarer selvfølgelig nei. Hvis du noen gang skulle svare feil når ugla spør,
  vil den begynne på nytt. Da kan du trykke B for å få dialogen til å gå fortere.
  Når du svarer "no", vil ugla si:
  
  "Hoooo! Du er en smart gutt. Lykke til, da! Hoo hoo!"
  
  Bare så du vet det, det er en gullskulltula i treet, så hvis du ruller på det
  vil den falle ned. Veien du skal, er til høyre. Du skal klatre opp noen greiner.
  Der oppe er det en tidsstein. De sier deg hva klokka er, men det trenger du som
  regel ikke å vite. Bare fortsett videre til toppen av porten. Her er du nødt til
  å bli sett av en vakt. Jeg vet det høres rart ut, men du må bli tatt en gang for
  å klare det. Når du blir kastet ut vil du dersom det er natt høre noen som
  nynner. Gå tilbake til stedet der du klatret opp i stad, og det vil stå en jente
  der. Snakk til henne og hun sier:
  
  "Hei, klærne dine! De er... Annerledes...
  Du er ikke herfra, er du?"
  
  "Åh, du er en fegutt fra skogen! Mitt navn er Malon! Faren min eier Lon Lon
  ranch!"
  
  "Far dro til slottet for å levere litt melk, og han har ikke kommet tilbake
  ennå..."
  
  Deretter må du snakke til henne igjen.
  
  "Skal du gå til slottet fe-gutt? Kan du finne faren min for meg?"
  
  "Han må ha sovnet et sted rundt slottet. For en ting for en voksen å gjøre! Tee
  hee!"
  
  "Åh ja, om du ser etter ham, gir jeg denne til deg."
  
  "Jeg har passet på dette egget veldig nøye... Tee hee!"
  
  Dermed får du egget. Nå klatrer du opp igjen, går av på høyre side av porten og
  løper bort til skiltet. Snu deg og snu kameraet. Du må løpe omtrent midt mellom
  vakten oppe til venstre og vaktene borte på veien. Deretter løper du omtrent
  midt på jordet til andre enden. Legg merke til at litt av veggen på sida av
  vaktene er anderledes. Klart opp her, løp fremover, hopp ut i elva og svøm bort
  til neste hjørne, der du går opp. Forsett videre på land til du kommer til en
  mann som ligger og sover ved to melkekasser.
  
  Om ikke egget har blitt til en høne i løpet av turen, må du vente til det blir
  ny morgen og det blir en høne. Deretter setter du høna til en av C-knappene og
  viser den til mannen. Den vil gale og vekke ham opp.
  
  "Hva i huleste?"
  
  "Kan ikke en person få lukke et øye rundt her?"
  
  Snakk til ham igjen.
  
  "Hallo, og hvem er så du?"
  
  "Ja, jeg er Talon, eieren av Lon Lon Ranch."
  
  "Jeg dro til slottet for å levere litt melk, men jeg satte meg ned for å hvile,
  og jeg antar at jeg sovnet."
  
  "Hva?!
  Malon ser etter meg!
  Skal jeg få det nå?"
  
  "Jeg tabbet meg skikkelig ved å etterlate Malon for å vente på meg!"
  
  "Hun vil virkelig la meg få den!"
  
  Jeg har ingen anelse om hva det er han snakker om. Uansett. Begynn å dytte
  melkekassene ved å stå ved dem og trykke A. Dytt den første utfor kanten og den
  andre oppå. Deretter klatrer du oppå dem og hopper over. Krabb inn gjennom luka.
  
  Ok, på tide å komme seg forbi noen vakter. Det er nødt til å være dag når du
  krabber inn, hvis ikke vil det være umulig. OPm du er rask kan du gå rundt den
  første vakten bak ham. Hvis ikke må du bare være tålmodig og holde deg en halv
  runde bak ham mens han går runden sin helt til du kan komme deg forbi.
  
  Så kommer du til to vakter. Still deg til høyre for den første firkanten og
  vent til den andre vakten går inn mellom de to firkantene før du løper videre.
  
  På den neste kan du enkelt og greit gå over. Vær forsiktig så du ikke faller
  ned.
  
  Ved statuen vil den ene vakten være under en halv runde bak den andre. Vent til
  den siste vakten er forbi før du stiller deg på høyre side av statuen. Når den
  siste går rundt hjørnet kan du løpe.
  
  På den neste er det mye det samme. Det er en soldat som er mindre enn en halv
  runde bak den første. Hold passelig avstand til den andre soldaten og løp videre
  når du kan. Nå er du forbi alle vaktene og har kommet til prinsesse Zelda sin
  hage. Gå bort og snakk til henne og en lang dialog vil begynne.
  
  "!"
  
  "Hvem?!"
  
  "Hvem er du?"
  
  "Hvordan kom du deg forbi vaktene?"
  
  "Åh? Hva er det?"
  
  "Er det..."
  
  "En fe?!"
  
  "Da er du...
  Fra skogen?"
  
  "Da...Da... Du har ikke tilfeldigvis... Skogens åndelige stein, har du?! Den
  grønne, skinnende steinen..."
  
  "Har du den?"
  
  Yes
  
  "Akkurat som jeg trodde!"
  
  "Jeg hadde en drøm... I den drømmen lå det mørke skyer over Hyrule..."
  
  "Men plutselig skøyt et lys ut av skogen, delte skyene og lyste opp bakken..."
  
  "Lyset ble til en skikkelse som hold en grønn, skinnende stein og var fulgt av
  en fe..."
  
  "Jeg visste at dette var en spådom at noen ville komme fra skogen..."
  
  "Ja, jeg trodde du var denne ene..."
  
  "Åh, unnskyld!"
  
  "Jeg ble revet med av historien min og glemte å introdusere meg ordentlig!"
  
  "Jeg er Zelda, Hyrules prinsesse!"
  
  "Hva er ditt navn?"
  
  "...."
  
  "Link..."
  
  "Merkelig... Det lyder på en måte... kjent..."
  
  "Ok da, Link..."
  
  "Jeg vil fortelle deg hemmeligheten om det hellige kongeriket som har blitt
  fortalt videre av Hyrules kongefamilie."
  
  "Vær sa snill å holde dette hemmelig."
  
  OK
  
  "Legenden går slik"
  
  Deretter begynner en film igjen mens teksten fortsetter.
  
  "De tre gylne gudinnene gjemte triforce-en med gudenes krefter et sted i
  Hyrule."
  
  "Evnen til å oppfylle ønske til den som holdt triforce-en i sine hender."
  
  "Om en med et godt hjerte gjør et ønske, vil det lede Hyrule inn i en tid av
  godhet..."
  
  "Om noen med et ondt sinn får sitt ønske oppfylt, vil verden bli fylt med
  ondskap... Det er det som har blitt fortalt..."
  
  "Så de gamle vokterne bygde tidens tempel for å beskytte triforce-en fra
  ondskap."
  
  Tilbake til vanlig, og fremdeles dialog:
  
  "Det er sant... Tidens tempel er inngangen du må gå gjennom hvis du skal nå det
  hellige kongeriket fra vår verden."
  
  "Men inngangen er stengt med en steindør kalt tidens dør."
  
  "Og for å åpne døren er det sagt at du må samle de tre åndelige steinene."
  
  "Og en annen ting du trenger... Er skatten som kongefamilien holder sammen med
  legenden..."
  
  "Tidens fløyte!"
  
  "Forstod du historien jeg nettopp fortalte deg?"
  
  Yes.
  
  "Det er bra!"
  
  "Jeg glemte å fortelle deg..."
  
  "Jeg spionerte nettopp gjennom dette vinduet..."
  
  "Det andre elementet i drømmen min... De mørke skyene... Jeg tror de
  symboliserer... Den mannen der inne!"
  
  "Vil du se på ham gjennom vinduet?"
  
  Yes.
  
  "Kan du se mannen med de one øynene?"
  
  "Det er Ganondorf, lederen for Gerudoene. De kommer fra ørkenen langt mot vest."
  
  "Selv om han sverger troskap til faren min, er jeg sikker på at han ikke er
  god."
  
  "De mørke skyene i drømmen min... De er nødt til å symbolisere den mannen!"
  
  "Hva skjedde? Så han deg?"
  
  "Ikke vær urolig!"
  
  "Han har ingen anelse om hva vi planlegger... Ennå!"
  
  "......Ja!"
  
  "Jeg fortalte faren min om drømmen..."
  
  "Men han trodde ikke det var en spådom."
  
  "Men... Jeg kan føle den mannens onde ambisjoner!"
  
  "Det Ganondorf er etter må være intet mindre enn triforce-en i det hellige
  kongeriket."
  
  "Han må ha kommet til Hyrule for å få tak i den!"
  
  "Og han vil erobre Hyrule... Nei, hele verden!"
  
  "Link... Nå er vi de eneste som kan beskytte Hyrule!"
  
  "Vær så snill!"
  
  OK
  
  "Takk!"
  
  "Jeg... Jeg er redd...
  Jeg har en følelse av at den mannen vil ødelegge Hyrule!"
  
  "Han har så enorme krefter!"
  
  "Men det er bra at du har kommet..."
  
  "Vi må ikke la Ganondorf få tak i triforce-en!"
  
  "Jeg vil beskytte tidens fløyte med mine krefter!
  Han vil ikke få tak i den!"
  
  "Du går og får tak i de to andre åndelige steinene!"
  
  "La oss få tak i triforce-en før Ganondorf gjør det og så slå ham!"
  
  "En ting til...
  Ta dette brevet...
  Jeg er sikker på at det vil komme til hjelp."
  
  Dermed vil du få et brev med Zeldas signatur og du kan gå. Men en dame kommer
  til å stå i veien. Hun vil si.
  
  "Jeg er Impa, av sheikahene. Jeg er ansvarlig for å holde prinsesse Zelda trygg.
  Alt er akkurat sånn som prinsessen forutsa."
  
  "Du er en modig gutt... Du skal ut på et stort, nytt eventyr, skal du ikke?"
  
  "Min rolle i prinsessens drøm var å lære en sang til han fra skogen."
  
  "Denne melodien er en sang som holdes av Hyrules kongefamilie."
  
  "Jeg har spilt denne sangen for prinsesse Zelda som en vuggevise siden hun var
  en baby."
  
  "Det er mystiske krefter i disse notene."
  
  "Nå hør nøye etter..."
  
  Dermed vil hun plystre en sang og Link vil ta frem fløyta for å spille det
  samme. Spill de notene som står og du vil ha lært sangen.
  
  "Du har lært Zeldas vuggevise."
  
  "Hvis slottets vakter finner deg, vil du være i trøbbel. La meg lede deg ut av
  slottet."
  
  
  
  ____________________
  |		  |
  | E.4) Sarias sang |
  |__________________|
  \__________________/
  
  
  Du vil dukke opp ute på jordet sammen med Impa.
  
  "Du modige gutt...
  Vi må beskytte dette vakre landet Hyrule."
  
  "Se nøye på det fjellet. Det er dødsfjellet, Goronenes hjem. De holder ildens
  åndelige stein."
  
  "Ved bunden av dødsfjellet ligger min landsby, Kakariko. Det er der jeg ble født
  og oppfostret."
  
  "Du burde snakke med noen av innbyggerne der før du drar opp til dødsfjellet."
  
  "Sangen jeg nettopp lærte deg har mystiske krefter. Bare kongefamiliens
  medlemmer har lov til å lære den sangen."
  
  "Husk, den vil hjelpe til med å bevise din tilknytning til kongefamilien."
  
  "Prinsessen venter på at du skal komme tilbake til slottet med de to steinene.
  Ok! Vi stoler på deg."
  
  Endelig kan du bevege deg selv igjen! Hvis du har lyst, kan du begynne med å ta
  noen av side-oppdragene på Lon Lon Ranch eller Kakariko. Men en ting jeg i hvert
  fall vil råde deg til å gjøre med en gang, er å få tak i solas sang på
  gravplassen som du kommer til ved å gå på høyre side av vindmølla i Kakariko.
  Hvordan du får tak i den står blant de obligatoriske side-oppdragene.
  
  Du kan nå dra opp til dødsfjellet, men det er en ting du må få gjort før du kan
  snakke med Goronenes høvding, og det er å få tak i Sarias sang. Dra tilbake til
  kokirienes skog og klatre opp veggen til venstre når du kommer inn fra Hyrule
  jorde. Her et det en ny åpning som leder deg inn i en slags skogslabyrint. Du
  skal gå: Høyre, venstre. Da vil du treffe på ugla igjen. Denne gangen vil den
  si:
  
  "Hey, her oppe..."
  
  "Link... Godt å se deg igjen! Hør på dette! Hoot hoot..."
  
  "Etter at du går gjennom de fortapte skoger vil du komme til den hellige enga."
  
  "Det er et hellig sted hvor få noen gang har gått."
  
  "Hysj... Hva er det? Jeg kan høre en mystisk tone..."
  
  "Du burde også høre på den tonen...
  Hoo hoo ho!"
  
  "Vil du høre det jeg sa igjen."
  
  No
  
  "Om du er modig vil du komme deg gjennom skogen uten problemer."
  
  "Bare følg ørene og hør på lyden som kommer fra skogen.
  Hoot hoot!"
  
  Du hører sikkert like godt som meg hvor du skal. Du skal gå: Høyre, venstre,
  rett frem, venstre, høyre. Dermed kommer du til den hellige enga. Gå litt frem
  og du vil møte på en slags grå ulv.
  
  
  
  Wolfos:
  En grå ulv. De er fæle til å blokkere angripene dine. Den vil begynne med å
  sirkle rundt deg. Når den løper mot deg skal den snart til å angripe. Når den
  hever armene, angriper du. Tåler 8 stikk med kokiri-sverdet.
  Skade: Et kvart hjerte.
  
  Navi sier om Wolfos:
  "Lokk den nærmere deg og følg nøye med på bevegelsene dens. Angrip når den tar
  ned forsvaret sitt."
  
  
  
  Etter det vil gitrene forsvinne og du vil komme inn i en labyrint. I denne
  labyrinten vil du snart møte på en ny versjon av deku scrubene.
  
  
  
  Sint scrub:
  Er som en deku scrub, men med rød busk på hodet. Den skyter tre nøtter av ganga,
  så det er et problem at to nøtter ofte vil knuse mot hverandre. Dermed gjelder
  det å stå nærme nok. Den vil prøve å flykte, men vil ikke overgi seg, så du må
  ta den med sverdet. De er litt tregere enn de andre scrubene, så det er mulig å
  angripe dem med sverdet før de er oppe også.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om sint scrub:
  "Om du kommer for nærme vil den gjemme seg i gresset."
  
  
  
  Gå inn i labyrinten og til høyre. Gå rundt hjørnet og du treffer den første
  scruben. Gå videre til venstre til du kommer til den andre scruben og så rundt
  dette hjørnet og videre. Gå til venstre (for Link, ikke for kamera) for en liten
  snarvei og så til venstre etter den. Gå ned i vannet, opp av vannet igjen,
  videre forbi scruben og rundt hjørnet. Gå opp trappa til venstre og ta eller
  unngå de to sinte scrubene. Videre opp trappa og du vil komme til et roligere
  sted der du finner Saria.
  
  "Jeg har ventet på deg, Link!"
  
  "Dette er den hellige enga.
  Det er mitt hemmelige sted!
  Jeg føler..."
  
  "Dette stedet vil være viktig for oss begge en dag. Det er det jeg føler."
  
  "Om du spiller fløyta her kan du snakke med åndene i skogen."
  
  "Vil du spille fløyta sammen med meg."
  
  Ok
  
  "Prøv å følge med på melodien jeg spiller.
  Er du klar?"
  
  Dermed lærer hun deg sangen sin.
  
  "Bra! Bra!"
  
  "Vær så snill å huske sammen vår. Lover du?"
  
  "Når du ønsker å høre min stemme, spill Sarias sang. Du kan snakke med meg når
  som helst..."
  
  Du kan lagre og så trykke Reset for å komme tilbake til huset ditt. Hvis du
  velger å gå tilbake, kan du klatre opp en stige og løpe på toppen av labyrint.
  Når du går inn i de fortapte skoger igjen vil ugla si:
  
  "Hoo hoo!"
  
  "Lærte du en sang på fløyta av Saria?"
  
  "Den sangen har visst mystiske krefter."
  
  "Det kan hende det er andre mystiske sanger du kan lære i Hyrule."
  
  "Om du holder fløyta med C et sted der en sang er nødvendig, vil det komme opp
  et notestativ."
  
  "Jeg anbefaler at du spiller en sang du kan."
  
  "Jeg anbefaler også at du spiller når et stativ ikke er vist.
  Akkurat som dette:
  Hoo hoo hoo hoot hoot hoot!"
  
  "Vil du høre det jeg sa igjen?"
  
  No
  
  "Melodier du har lært vil bli vist på oppdragsmenyen. Du burde prøve å lære deg
  melodiene."
  
  
  
  __________________________________
  |				 |
  | E.5) Å få tak i kraftarmbåndet |
  |________________________________|
  \________________________________/
  
  
  Kom deg til Kakariko landsby og gå opp til vakten på toppen av trappene. Vis
  Zelda sitt brev til han. Han kommer til å le av deg, men han vil slippe deg
  gjenom. Det han sier er:
  
  "Åh, dette er...
  Dette er sikkert prinsesse Zeldas håndskrift! Vel, la oss se... Hmmm... OK..."
  
  "Dette er Link...
  Han er under mine ordrer for å redde Hyrule."
  
  "Wha ha ha ha hah!
  Hva slags morsom lek er det prinsessen har funnet på nå?!"
  
  "OK, OK, greit, du kan gå nå... Bare vær forsiktig, herr Helt!
  Wha hah ha ha hah!"
  
  "Forressten, herr Helt..."
  
  "Om du skal klatre opp på dødsfjellet, burde du virkelig skaffe deg et ordentlig
  skjold! Det er tross alt en aktiv vulkan!"
  
  "Om du drar tilbake til Hyrule bys market, burde du sjekke Bazaar. De selger
  skjoldet du trenger der."
  
  "Fortell dem at jeg sendte deg og de vil gi deg et spesialtilbud!"
  
  "Om du tror du er klar til å gå allerede, ikke tenk på det."
  
  "Nå vil jeg gjerne be deg om en tjeneste. Nei, jeg forventer ikke at du gjør det
  på grunn av det generøse tipset jeg nettopp ga deg! Jeg bare spør!"
  
  "Har du vært i Happy Mask butikken som nettopp åpnet på markedet i Hyrule by?
  Alle snakker om den!"
  
  "Den lille gutten min maser på meg for å få en populær maske, men jeg har aldri
  tid til å gå dit..."
  
  "Så kan du gå og skaffe meg den masken neste gang du er på markedet? Om du ikke
  føler for det, er det OK, men..."
  
  "Vel, jeg har ikke noe valg, dette er jobben min..."
  
  "... sukk ..."
  
  Og det var alt han skulle si. Når det gjelder skjoldet, er det mulig å klare seg
  uten det, men det kan være greit å ha. Du får det for femti rupier på Bazaar,
  selv om det egentlig koster 80 rupier. Du kan også ta med maska han snakker om
  når du først er der, så er du i gang med byttekjeden (Se F.2-delen for mer om
  byttekjeden).
  
  Uansett, nå kommer du på veien til dødsfjellet. Det første du kommer til å møte,
  er en ny fiende.
  
  
  
  Rød tektite:
  Har fire bein og hopper. Den røde holder seg stort sett på land. Det er ikke så
  mye å si om den egentlig. Om du står helt stille mens du sikter og ikke rører
  kontrollsticken vil Link kutte vertikalt, så da kan du treffe den selv om den
  skal til å lande oppå deg. Den tåler to kutt med kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om rød tektite:
  "Lås sikte på den med Z/L-sikte!"
  
  
  
  De første tre kommer til å være lette å få øye på, men den fjerde, som kommer
  hoppende ned like før veien svinger til høyre, kan komme litt brått på, så hold
  deg på venstre side av veien. Gå rundt hjørnet og fortsett oppover. Etter
  venstresvingen går du på høyre side. Når en "stein" kommer rullende, still deg
  på venstre side og vent til den har rullet forbi før du fortsetter. Snart ser du
  en sirkel med åtte mindre steiner, og på andre sida av den er inngangen til
  goronenes by.
  
  Du skal ned til bunden av byen. Du kan velge å ta trappene (som er merket med
  stolper med farger på), men å hoppe ned tar ikke noe særlig lengre tid. Still
  deg på dørmatta foran den lukkede døra og spill Zeldas vuggevise for å få
  høvdingen for goronene til å slippe deg inn. Han er i dårlig humør, og om du
  snakker til ham vil han si at han er irritert over at kongefamilien sender en
  gutt som deg for å snakke med ham. Men ikke snakk med ham. Først spiller du
  Sarias sang for å få ham i bedre humør. Han vil danse som en gal og komme med
  rare rop. Det er nesten litt morsomt å se på. Når han har roet seg litt ned,
  sier han:
  
  "Heeei!! For en fin melodi!"
  
  "Plutselig er depresjonen min borte! Noe bare kom over meg! Jeg følte plutselig
  for å danse som en gal!"
  
  "Jeg er Darunia!"
  
  "Jeg er goronenes store høvding! Var det noe du ville spørre meg om?"
  
  "Hva?"
  
  "Du vil også ha ildens åndelige stein?"
  
  "Ildens åndelige stein, også kjent som goronenes rubin, er vår rases hemmelige
  skatt...."
  
  "Men vent litt--Jeg vil ikke gi den til deg så lett.
  Om du virkelig vil ha den..."
  
  "Hvorfor drar su ikke og ødelegger monstrene inne i Dodongos grotte og viser at
  du er en virkelig mann?"
  
  "På den måten vil alle bli lykkelige igjen! Om du gjør det, vil jeg gi deg hva
  enn du vil, selv den åndelige steinen!"
  
  "Jeg har noe til deg. Du får ikke egentlig dette til gjengjeld for noe, men ta
  det uansett."
  
  "Om du går med dette, kan selv en liten fyr som deg plukke opp en bombeblomst
  med A."
  
  "Du har fått goronens armbånd! Nå kan du plukke opp bombeblomster. Stå ved siden
  av en og bruk A for å plukke den opp!"
  
  På tide å komme seg til dodongos grotte. Gå ut og opp trappa. Gå til venstre,
  opp trappa og til høyre i trappa når den deler seg. Oppe i øvre etasje går du
  til høyre til du kommer til utgangen (der hvor det er hvitt lys). Gå til høyre
  og du finner en goron like ved en bombeblomst. Plukk opp blomsten, hold
  kontrollsticken fremover og kast den over gjerdet omtrent rett frem. Når du får
  det til, vil den store steinen foran inngangen bli ødelagt og du kan gå inn. Du
  må gå hele veien rundt for å komme tilbake dit (det er like ved svingen når du
  var på vei opp).
  
  
  
  ________________________
  |		    |
  | E.6) Dodongos grotte |
  |______________________|
  \______________________/
  
  
  Plukk opp bombeblomsten på høyre eller venstre side og kast den bort til eller
  plasser den ved steinveggen. Steinveggen sprenger og du vil komme inn i
  hovedrommet. Her får du øye på et gigantisk dodongohode i andre enden.
  
  Det kommer ikke til å ta lang tid før Navi stopper deg for å snakke til deg
  igjen. Ta det med ro, det kommer ikke til å skje så mange ganger fra nå av.
  
  "Det ser ut som om det er mange lava-feller her, så se hvor du går!"
  
  Legg merke til øya i midten og de tre plattformene som går opp og ned i nærheten
  av den. På øya i midten er det en ny fiende.
  
  
  
  Beamos:
  Beamos er en slags steinfigur som skyter laserstråle ut av øyet sitt. Om du
  løper forbi den, vil den ha problemer med å treffe deg. Du må ha eksplosiver for
  å kunne ødelegge en beamos. Om du treffer skikkelig er en bombe nok til å ta
  den. Bommer du litt vil bomben kanskje gjøre at den blir lammet. En bombe til
  etter det bør gjøre susen.
  Skade: Et helt hjerte.
  
  Navi sier om Beamos:
  "Se opp for dens søkende stråle! Jeg vedder på at den ikke liker å få røyk i
  øynene."
  
  
  
  Dersom du vil ha tak i kartet, er den bak leirveggen i midten på venstre side.
  Du kan sprenge leirveggen med bombeblomsten i nærheten.
  
  Du skal til høyre. Du kan gå ned på høyre side og gå ved siden av lavaen til du
  kommer til en stige på høyre side, eller du kan hoppe over til øya i midten ved
  hjelp av plattformen og så videre til høyre. Om du kommer i lavaen, vil du
  miste liv et kvart hjerte av ganga, men ganske fort. Når du er på høyre side går
  du bort til bombeblomsten. Du ser kanskje at du paserer en leirvegg. Du kan
  plukke blomsten og gå tilbake for å bombe den veggen, men det eneste du finner
  er en statue som forteller hva klokka er dersom du slår den med sverdet.
  
  Det du egentlig skal gjøre, er å ta den leirveggen som er på andre sida av
  beamosen. Jeg vil råde deg til å ta beamosen først. Når du sprenger leirveggen,
  kommer du inn i en slangeformet gang. Her bør du være på vakt, for dine neste
  fiender kommer snart til å komme opp av bakken.
  
  
  
  Baby Dodongo:
  ser ut som grønne larver, men beveger seg raskt. Tåler bare ett kutt med
  kokiri-sverdet. Etter det eksploderer de. Det er som regel flere av dem når du
  først finner en.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om baby dodongo:
  "Se opp for dens hoppende angrep! Den vil sprenge etter at den er overvunnet!"
  
  
  
  Hva får du om du går til høyre der hvor leirveggen er? Jeg ville spart den til
  senere, for det er litt vanskelig å få sprengt leirdøra. Du er nødt til å lokke
  en av babyene bort dit og så drepe den. Men dersom du har lyst, kan jeg si deg
  det. Det er en gullskulltula og noen flaggermus der. Som minner meg på at jeg
  snart må skrive om flaggermusene.
  
  
  
  Keese:
  Dette er flaggermus med røde øyne. De flyr mot deg for å angripe. På slutten
  flyr de rett mot deg, så det er lett å sikte på dem med Z/L og skyte dem med et
  våpen. Det er litt vanskeligere med sverd, men det går det også. Uansett hvilket
  våpen du bruker, trenger du bare ett treff. De kan også tas med bomberang. Ofte
  henger de på veggen og du kan komme innenfor skuddhold før de får lagt merke til
  deg. Da får du tatt dem fortere, og de får ikke tatt deg.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om keese:
  "Når du kommer nærme, sikt på den. Selv om den flyr sin vei, kan du fremdeles
  sikte på den."
  
  
  
  Det er også en fakkel der, så vær forsiktig. Om en keese flyr inn i ilden, blir
  den til en Fire keese.
  
  
  
  Fire Keese:
  Den eneste forskjellen fra en vanlig flaggermus er at skjoldet ditt (forutsatt
  at du har dekuskjoldet) vil brenne opp dersom den flyr inn i deg.
  
  Navi sier om Fire Keese:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg! Om du ikke gjør det, vil flammene dens
  brenne opp dekuskjoldet!"
  
  
  
  Hvis du forresten har kjøpt det andre skjoldet, kan det være lurt å ta det på
  seg i dette tempelet, for du kommer ikke til å trenge dekuskjoldet noe særlig,
  men det er litt synd hvis skjoldet brenner opp. Når du er ferdig i dette rommet,
  eller eventuelt har valgt å ikke gå inn i det, fortsetter du videre og kommer
  til en dør lukket med gitre, noen statuer og en blå knapp. De blåe knappene
  betyr at om du for eksempel åpner en dør med den, vil døra lukke seg like
  etterpå når du går av. Derfor må du sette noe(n) oppå knappene. I dette
  tilfellet dytter du en av statuene på knappen og går deretter gjennom døra.
  
  I det neste rommet er det to flaggermus på veggen som du bør skyte før du kommer
  så nærme at de kommer for å angripe deg. Fortsett gjennom døra og du vil komme
  til en slags mini-boss. Det er to stykker av en ny fiende.
  
  
  
  Lizalfos:
  Ser ut som forvokste øgler på to bein. Har kniver i hendene. Etter at du
  angriper en, vil den ofte hoppe over deg for å angripe fra andre sida. Dette bør
  du hindre ved at du rygger like etter at du har stukket den. Om den rekker å
  hoppe, bør du rygge vekk før den lander og får truffet deg. En lizalfos tåler
  seks kutt med kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Lizalfos:
  "Bruk skjoldet ditt godt og kjemp med Z/L-sikte-teknikker!"
  
  
  
  Ta det rolig, de vil angripe en av ganga. Du bør holde deg på plattformen du er
  på og la dem komme til deg. Etter at du har stukket den første tre ganger, vil
  den flykte og deretter vil den andre komme til. Stikk den tre ganger og de
  bytter igjen. Stikk den første tre ganger til for å drepe den, og stikk
  deretter den andre tre ganger til for å bli ferdig med kampen. Gå deretter ut
  gjennom døra som åpner seg.
  
  Her er det enda en leirvegg på høyre side. Gå litt frem for å finne
  bombeblomsten du trenger for å sprenge den vekk, dersom du har tenkt å gå dit,
  (noe du ikke må). Her vil du møte en handels scrub.
  
  
  
  Handels scrub:
  Har større hode enn en deku scrub. I stedet for å flykte når du tar den, vil den
  prøve å selge deg noe. Du kan ta den med skjoldet, eller med spretterten. Som
  voksen kan du også ta den med et hoppeangrep med det store sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om handels scrub:
  "Om du går for nærme den, vil den gjemme seg i gresset..."
  
  
  
  Akkurat denne vil selge deg dekupinner. 15 rupier per pinne. Om du ikke har en
  dekupinne fra før, så er det et godt salg, for du kommer til å trenge den med en
  gang.
  
  Når du skal videre, kommer du fort til å støte på enda en fiende, og denne er
  litt mer skremmende enn de andre fiendene i dette tempelet så langt.
  
  
  
  Dodongo:
  Ser ut som en forvokst øgle. Den har en stor munn og kan sprute ild. Når den
  gjør det vil den stoppe opp et øyeblikk. Da har du tid til å komme deg rundt den
  og kutte den i halen. Pass på at du ikke blir truffet av halen dens idet den
  snur seg fort rundt etter at den er truffet. Den tåler fire kutt i halen med
  kokiri-sverdet og vil eksplodere når den blir drept.
  Skade: Et helt hjerte om du blir truffet av ilden, tre kvart hjerte om du blir
  truffet av halen.
  
  Navi sier om dodongo:
  "Se opp for dens flammende ånde! Bruk Z/L-sikte-teknikker!"
  
  
  
  Jeg råder deg til å ta alle tre dodongoene før du begynner å tenke på å tenne på
  faklene. Gå deretter tilbake til inngangen. Tenn på en pinne og begynn å løpe.
  Legg merke til at det er noen slags steinsøyler i rommet. Det er fakler i
  åpningene mellom steinsøylene og på slutten. Tenn på alle med en pinne, hvis
  ikke kan de slukne etter hvert. Gå deretter gjennom døra der hvor gitrene
  forsvinner. Du er nå tilbake i hovedrommet. Trykk på knappen og gitrene vil
  forsvinner fra døren på venstre side av rommet. Dette er et godt sted å lagre,
  for da kan du fort komme deg til stedet du var kommet til når du begynner på
  nytt.
  
  Når du er klar til å gå videre, går du på venstre sida av rommet og bort til
  døra. Om du foresten har mistet skjoldet ditt, kan du kjøpe det av handels
  scruben bak beamosen for femti rupier. Men du vil ikke trenge det noe særlig, så
  jeg ville vente. Mot slutten av tempelet kommer du til å få et nytt skjold
  gratis. Når du går gjennom døra, kommer du til et rom med mange bombeblomster
  rundt en høy vegg. Legg merke til at det er en luke mellom dem, og at det er en
  bombeblomst som står for seg selv. Plukk den opp og plasser den der hvor det er
  en luke. Da vil alle blomstene eksplodere og en trapp vil senke seg. men før du
  gjør dette kan det hende du vil ha tak i kompasset. Da bruker du bombeblomsten
  på leirveggen og går inn.
  
  Du vil desverre ikke på kompasset så lett. For det står en statue i veien. Og
  det er ikke en vanlig statue. Det er en armos.
  
  
  
  Armos:
  Dette er en steinstatue som vil komme til live når du kommer for nærme den. Den
  vil hoppe mot deg, og du må ta den med eksplosiver. Når den blir truffet vil den
  hoppe rundt som en gal og så eksplodere, så hver forsiktig.
  Smade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om armos:
  "Stopp bevegelsene dens og ødelegg den!"
  
  
  
  Det blir ikke lettere av at det vare er bombeblomster du kan bruke i dette
  rommet. Ta armosen, åpne kista, ta kompasset, gå ut og kom deg videre opp
  trappa. Det er samme om du går til høyre eller venstre på toppen. Det er rød
  rupi i en av krukkene på hver side, så ta dem med sverdet. På toppen kommer du
  til et nett og en dør videre. På nettet er det en gullskulltula og en
  veggskulltula. Du trenger ikke ta noen av dem, men det kan være greit å gjøre
  det allikevel.
  
  I det neste rommet er det to brennende flaggermus. Det kan være greit å få tatt
  dem fort. Deretter går du rundt plattformen i midten til du får øye på stigen.
  flytt statuen foran stigen (de andre statuene er armoser) og klatre opp. Trykk
  på knappen og gå gjennom døra som gitrene forsvinner fra. Du er nå tilbake i
  hovedrommet, og et stykke over bakken. Unngå eller ta keesene og kom deg over
  broa til andre sida. I det neste rommet må du være forsiktig. Nede på bakken er
  det en greie med barberblader på som beveger seg. Ikke bli truffet av dem. løp
  på siden av stigen og hopp ned mellom de to steinsøylene.
  
  Når du går litt frem, vil Navi snakke til deg.
  
  "Du vet aldri hva som vil være rundt hjørnet på disse tette pasasjene..."
  
  "Bruk Z/L-sikte til alltid å se i riktig retning. Dette er en nyttig teknikk, er
  det ikke?"
  
  Du skal videre til det neste mellomrommet mellom to søyler. Det kan være lurt å
  snu seg litt og trykke Z for å se hva greia som beveger seg driver med, eller du
  kan bare løpe med en gang den går forbi deg med retning mot høyre. Uansett,
  klatre opp på kassa og opp stigen. En leirvegg! Typisk! Snu deg og trykk Z for å
  snu kamera. Hopp til toppen av den ene søyla og ta gjerne de tjue rupiene i
  kista. Nå kommer det vanskelige. Enten må du kaste bomben perfekt sånn at den
  blir liggende på kanten, eller du må time det perfekt sånn at bomba sprenger
  idet du kaster den på leirveggen. Om du velger den siste, tell antall ganger den
  blinker og kast den når det begynner å bli for vanskelig å telle (rundt åtte).
  Du kan komme til å måtte ha mange forsøk, men det går nok tilslutt. Følg gangen
  til du kommer til det neste rommet.
  
  Her er det en brennende plattform. skyt øyet på andre sida med spretterten for å
  få vekk flammene. I gangen videre vil det først komme opp to baby dodongoer (som
  du unngår ved å gå i midten) og så én (som du unngår ved å gå på sidene). Så
  kommer du inn i neste rom. To nye lizalfoser i dette rommet. Mindre plattformer,
  men ellers samme kamp. Det er noen hjerter på en plattform et stykke borte. Når
  du tar dem, vil du kanskje se at du er i det samme rommet som sist du slåss mot
  lizalfosene, bare høyere oppe. Når du fortsetter videre kommer du til et rom med
  to brennende plattformer. Etter å ha skutt på øyet og hoppet til den første
  plattformen, snur du deg mot venstre og skyter på det øyet for å slukke den
  andre. Deretter fortsetter du videre.
  
  Du klarer kanskje ikke å se det med en gang, men du er tilbake i rommet med
  barberbladfiendene. Hopp over til andre sida, gå opp til høyre og åpne kista.
  
  "Du fant en bombebag! Denne bombe-holdende bagen er laget av en dodongos mage!"
  
  "Du fant 20 bomber inni! Nå kan du sette bomber til C og sprenge ting! For en
  heldig dyr!"
  
  Leirveggen der nede er et side-oppdrag. Hvis du tar det, må du ta den lange
  veien for å komme deg opp igjen. Jeg vil råde deg til å ta den seinere. Fortsett
  videre og du er nok en gang kommet tilbake til hovedrommet. Når du trykker på
  knappen, vil den høyre plattformen begynne å gå helt opp til toppen. Du har nå
  laget en snarvei. Det kunne vært et bra sted å lagre og avslutte, men enda bedre
  er det om du først går bort til broa og slipper en bombe ned i hver av øynene
  til det store dodongo-hodet. Stå veldig nærme hullene på broa før du tar frem
  bomber og slipper de ned med A. Da vil den åpne munnen. Inni munnen er en dør
  med veien videre. Om du trenger dekuskjoldet, er det et i kista på andre sida av
  broa (bak en leirvegg). Jeg vil råde deg til ikke å ta det på ennå, for du vil
  ikke trenge det, og du risikerer å miste det på nytt. Sånn, nå er det en god
  anledning til å lagre og avslutte. Hvis du forresten kom for nærme kanten og ble
  stoppet av Navi, sa hun:
  
  "Med den knappen på, går den bevegelige plattformen høyere. Nå kan du fort komme
  deg til andre etasje!"
  
  Når du er klar til å fortsette, går du gjennom døra i dodongoens munn. Her inne
  er det to flaggermus. Om du er en god skytter kan du ta dem med spretterten før
  de får angrepet deg. Gå til høyre og gjennom ganga. Enda flere flaggermus her.
  Gå til venstre og rundt veggen, så mot høyre bort til kassene. Kom deg opp på
  den andre veggen. Om du vil ta leirveggen og side-oppdraget bak dengjør du det.
  Det du vil finne er en gullskulltula bak en armos.
  
  Om du fortsetter videre, legg merke til at det er en fe i en av krukkene. Den
  gir deg fullt liv hvis du tar den. Gå gjennom ganga og du kommer tilbake til
  det firkantede rommet. Dytt kassa over kanten. Deretter går du ned og drar den
  litt ut fra veggen. Gå rundt den igjen og dytt kassa ned i hullet i midten, for
  å fjerne gitrene fra døra videre. I det neste rommet er det ikke mye å gjøre,
  utenom å sprenge gulvet for å komme ned til bossen. Du kan eventuelt ta kista
  for å få noen ekstra bomber. De er greie å ha før kampen.
  
  
  
  Boss: Kong dodongo
  ------------------
  Når kong dodongo åpner munnen før han skal sprute ild, må du kaste en bombe inn
  i munnen hans. Da vil han knekke sammen og du kan angripe ham med sverd eller
  pinne. Når han kommer seg opp vil han begynne å rulle. Gå ut på kanten til
  lavaen og han vil rulle rett forbi deg. Følg etter ham og når han åpner munnen
  igjen kaster du en ny bombe inn. Han tåler to hoppeangrep med pinner eller tre
  angrep med sverd.
  Skade: Flammer tar et halvt hjerte, rulle tar et kvart.
  
  Navi sier om kong dodongo:
  "Dette er en enorm dodongo som spiser hva som helst! Gi den et sjokk og avslutt
  den med sverdet ditt."
  
  
  
  Gratulerer, du er ferdig med det andre tempelet. Ikke glem hjerte-beholderen.
  
  
  
  ________________________________
  |			    |
  | E.7) Komme seg til Jabu-Jabu |
  |______________________________|
  \______________________________/
  
  
  Du havner utenfor tempelet og blir nesten drept av Darunia. Mens han slår deg på
  skuldrene så hardt at du detter vil han si:
  
  "Det er meg, Darunia!
  Godt gjort!"
  
  "Takket være deg, kan vi igjen spise deilige steiner fra dodongos grotte til
  magene være sprekker!"
  
  "For et vildt eventyr! Det vil bli en skikkelig historie..."
  
  "jeg kan ikke tro at dodongoene plutselig dukket opp i så store tall!"
  
  "Og den store steinen som blokkerte inngangen..."
  
  "Alle disse problemene må være skapt av gerudo-tyven Ganondorf!"
  
  "Han sa, "gi meg den åndelige steinen! Bare da vil jeg åpne grotten for dere!"
  
  "Du, på den andre side, risikerte livet for oss..."
  
  "Gutt, jeg liker deg!"
  
  "Hva sier du til at du og jeg blir svorne brødre?!"
  
  "Nei, det er ikke noen stor seremoni involvert! Bare ta denne som et tegn på
  vårt vennskap!"
  
  Dermed får du den andre steinen.
  
  "Du fikk tak i Goronenes rupin! Dette er ildens åndelige stein, tatt vare på av
  goronene!"
  
  "Du vet ikke hva han mener med svorne brødre, men du har samlet to åndelige
  steiner! Du har en igjen å finne!"
  
  "Bror! Du vil fortsette å forbedre dine evner mens du reiser, vil du ikke?"
  
  "Du burde dra og se den store feen som bor på toppen av dødsfjellet! Hun vil gi
  deg styrke!"
  
  "Hei, alle sammen! La oss ta farvel med vår bror!"
  
  "Du gjorde det bra!"
  
  "Hva med en stor goron-klem, bror?!"
  
  Link vil vist ikke ha en klem, så han flykter. På tide å komme seg opp på toppen
  av dødsfjellet! Det er egentlig ikke før nå at du trenger det voksne skjoldet.
  Når du nærmer deg toppen vil det en stund falle brennende stein ned på deg. Hvis
  du da har det voksne skjoldet, kan du lene deg fremover sånn at steinene treffer
  skjoldet. Uansett, bestem deg for om du skal ha skjoldet eller ikke, og så løper
  du oppover. Denne gangen går du ikke til høyre mot goronenes by, men heller
  videre oppover. Her er det noen steiner som må sprenges med bomber. Den ene må
  du kaste bomben på. Husk at det tar mye kortere tid før bomber sprenger enn det
  gjør med bombeblomster. Du bør kaste omtrent på det fjerde blinket.
  
  Her oppe er det enda en stein, men den trenger du ikke å ta. gå videre her hvor
  det er en lang, rett strekning. Når du ser veggen et stykke fremme, se fremover,
  snu deg og rygg bakover. Da går du så fort at du ikke blir truffet av steinene.
  Det kommer uansett ikke til å vare så lenge før det er over, så du kan like
  gjerne gå forlengs, med mindre du har lite liv. Om du har det, bør du sprenge
  steinen, gå ned i hullet og ta noen av hjertene som er der nede.
  
  Det er en del veggskulltulaer på veggen. Ta den første med spretterten og gjerne
  den andre. Klatre opp til første hylle og ta den andre (om du ikke har gjort det
  allerede) og den tredje. Vel oppe vil du finne ugla. Du trenger ikke snakke til
  den. Gå på høyre side av den og spreng den lille veggen. Gå inn og du vil finne
  den store feen. Den vil komme når du stiller deg på triforce-merket og spiller
  Zeldas vuggevise. Hun gir deg en sverdteknikk. Om du holder inne B, kan du ta et
  svingeangrep med ekstra styrke. Selve teknikken vil det aldri være absolutt
  nødvendig at du bruker, men det som er viktig, er at du får magi. Angrepet
  bruker magi, og du får en grønn strek oppe ved hjertene som viser hvor mye magi
  du har. Hvis du noen gang ødelegger gress og får grønne poser, så fyller de opp
  magien din. Magimeteret har 24MP (magi poeng). På et av sideoppdragene kan du få
  det oppgradert til 48MP. Snurreangrpet tar bare 1MP.
  
  Hvis du snakker med ugla, vil den fly deg ned til Kakariko by dersom du står
  under den når den flakser like etter at du har snakket med den. Før det kan du
  kanskje gå inn i krateret. Du kan i hvert fall ta en gullskulltula (i kassa).
  Når du først er kommet til Kakariko kan du hoppe ned på plattformen på høyre
  sida av startet dersom du ikke allerede har tatt side-oppdraget med hjerte-biten
  der inne. Etter det kan du vurdere om du vil dra til den andre store feen, som
  vil gi deg Dins ild (se obligatorisk side-oppdrag). Når du har tenkt å dra til
  det neste tempelet, kommer du deg til bunden av trappen som går fra Hyrule
  jorde til Kakariko. Gå langs elven i motsatt retning av strømmen. Gå langs
  veggen til du løper inn til et nytt område. Her kommer du snart til å møte ugla
  igjen.
  
  "Hoo hoo! Ser ut som om du har blitt større og sterkere allerede, Link!"
  
  "Foran deg ligger Zora-grotten. Zoraene tjener Hyrules kongefamilie ved å
  beskytte vannkilden deres."
  
  "Deres dør vil ikke åpne seg utenom for de som har en forbindelse med
  kongefamilien."
  
  "La dem høre den kongelige familiens melodi!
  Hooo hoo hoooot!"
  
  Dermed flyr den sin vei. Før du fortsetter, kan det være greit å ta
  gullskulltulaen i treet like ved deg. Spreng vekk steinene som er i veien og gå
  bort til steinringen. Snu deg mot hjørnet av elva. Her må du hoppe over. Snart
  kommer du til å møte en ny fiende, kanskje to.
  
  
  
  Octorok:
  Dette er omtrent som en versjon av deku scrub som er i vann. De likner ikke, men
  de gjør det samme. Skyter ting på deg som du kan slå tilbake med skjoldet, og
  gjemmer seg dersom du kommer for nærme. det er ofte like greit å ignorere dem
  som å ta dem.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om octorom:
  "Slå tilbake steinene den spytter på deg!"
  
  
  
  Blå tektite:
  Likner veldig på en rød tektite, men er blå. Det er også andre forskjeller
  mellom dem. Blå tektite liker seg godt i vann, og kan bli en skikkelig pine når
  du er i vann, for du kan ikke angripe dem før du kommer deg opp på land. De
  tåler i tillegg mer enn de røde tektitene - fire kutt med kokiri-sverset.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om blå tektite:
  "Det er vanskelig å slå den i vannet. Lokk den opp på land.
  
  
  
  Uansett, gå opp og hopp over elva igjen. Gå til venstre og opp der. Følg veien
  til slutten av den, hopp ned og fortsett rett frem. Klatre opp og gå til høyre.
  Ta til venstre og fortsett videre bort til og over broa. Nå er du forbi den
  siste octoroken og er snart borte ved inngangen til grotten. Gå opp på den ene
  veien, hopp over til den andre, still deg foran fossen, på et merke, og spill
  Zeldas vuggevise. Det vil komme en åpning i fossen og du kan hoppe inn.
  
  Du er nå inne i zoraenes grotte. Følg veien og ta til venstre og oppover når den
  splitter seg. Du er nå oppe ved kongen. Gå til venstre og du finner en zora som
  spør om du vil bli med på et dykkespill for 20 rupier. Om du ikke har tjue
  rupier, skaff deg det. Deretter sier du ja til utfordringen og zoraen vil kaste
  ut rupier. stup ned og begynn å dykke. Du dykker med a. Ta alle rupiene før tida
  går ut og du vil vinne. Gå opp igjen for å få belønningen, som er at du kan
  dykke dypere fra nå av. Hopp ned fossen igjen og se foran deg. Under vann er det
  en åpning et stykke frem like foran deg. Dykk ned og hold A. Svøm ut gjennom
  åpningen og dy vil komme tilo Lake Hylia. Ikke så langt foran deg, er det en
  flaskepost under vann.
  
  Når du først er i Lake Hylia, vil du kanskje ta side-oppdraget med
  fugleskremselet, noe jeg råder deg til. Etter det tar du med deg flaskeposten
  tilbake til zora-grotten og viser den til kongen.
  
  "Ho, dette brevet!
  Det er fra prinsesse Ruto!!"
  
  "Hmmm... La os se...
  Hun er inni Jabu-Jabu? Det er umulig!"
  
  "Vår vokter Jabu-Jabu ville aldri spise min kjære prinsesse Ruto!"
  
  "Men etter at den fremmede, Ganondrof, var her, har Jabu-Jabu sett litt grønn ut
  rundt gjellene..."
  
  "Bevisene virker klare. Selvfølgelig skal du finne Ruto. Du kan pasere gjennom
  her til Jabu-Jabus alter."
  
  "Jeg beholder dette brevet. Du kan beholde flasken den var i. Ta den med
  respekt!"
  
  "Vær så snill og finn min kjære prinsesse Ruto med en gang... Zora!"
  
  Og han vil bruke veeeldig lang tid på å flytte seg. Tjuefem ganger bever han seg
  til sida og omtrent fem centimeter av ganga. Før du drar til Jabu-jabu, bør du
  gå ned til vannet igjen. Ved steinsirkelen er det fisk. Bruk flaska du nettopp
  fikk til å fange en fisk. Gå deretter opp til kongen igjen, gå langs veggen på
  høyre side og gå ut bak ham for å komme til Jabu-Jabu. Gå opp de små trappene,
  still deg foran den ekstremt stygge fisken som er Jabu-Jabu og slipp ut fisken.
  Jabu-Jabu vil åpne munnen og spise både deg og fisken.
  
  
  
  _____________________________
  |			  |
  | E.8) Inni Jabu-Jabus mage |
  |___________________________|
  \___________________________/
  
  
  Nå er du inne i en fisk. Håper det ikke blir for ekkelt for deg. Du trenger ikke
  gå så langt fremover før du støter på to octoroker. Om du vil ta dem eller ikke
  er opp til deg. Ikke langt fremme er det en gul greie i taket. Skyt på den med
  spretterten får å åpne "døra" fremover. Hvis du velger å ignorere octorokene,
  bør du stille deg midt mellom dem når du skal skyte. Da vil begge to gjemme seg.
  Du vil også støte på en ny fiende her:
  
  
  
  Shabom:
  Ser ut som en stor såpeboble. Den tåler bare et angrep samme hvilket våpen du
  bruker, og dersom den treffer deg, så sprekker den og dør selv også.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om shabom:
  "Om du prøver å kutte den, vil den hoppe av eggen din!"
  
  
  
  For å være helt ærlig aner jeg ikke hva Navi snakker om. Hun får det til å høres
  ut som om du ikke kan ta de med sverdet. Vel, når du går gjennom døra vil du
  fort støte på en fiende til.
  
  
  
  Biri:
  Elektriske maneter. Du kan desverre ikke ta dem med noen andre våpen enn
  bomberangen. Du trenger bare treffe den en gang med bomberangen for å ta den. De
  beveger seg i det minste sakte, og er lette å unngå.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om biri:
  "Om du kommer nær den får du sjokk!"
  
  
  
  Foreløpig kan du ikke gjøre annet enn å gå forbi den og inn i neste rom. Her er
  det flere biri og en grønn, elektrisk stang som beveger litt på seg. Du kommer
  også til å støte på en person her, nemlig prinsesse Ruto.
  
  "Du! Hvem er du?!"
  
  "Jeg er Ruto, prinsesse av zoraene."
  
  "Hva?!
  Sier du at faren min spurte deg om å komme hit for å redde meg?"
  
  "Jeg ville aldri bedt noen om å gjøre noe slikt!"
  
  ""Flaskepost?" Jeg har ingen anelse hva du snakker om!"
  
  "Er faren min bekymret for meg?"
  
  "Jeg bryr meg ikke!"
  
  "Uansett, jeg kan ikke komme hjem akkurat nå. Og du... Kom deg ut herfra!
  Forstått?!"
  
  Prinsesser! Bortkjemte er de, og de ser ned på deg. Hun faller ned i et hull og
  roper:
  
  "Ååååh Neeeiii!"
  
  Hva gjør vi da? Jo, vi følger etter henne ned i hullet. Du kommer ikke ta noe
  skade av det. Snakk til henne igjen, og hun vil si.
  
  "Henger du rundt her fremdeles? Jeg ba deg om å dra din vei!"
  
  "Jeg er ok. Jeg har gått rund i Jabu-Jabus mage siden jeg var liten, men..."
  
  "Jabu-Jabu er veldig rar i dag..."
  
  "Det er elektriske magneter og merkelige hull rundt omkring..."
  
  "På toppen av det hele ble min kostbare stein... men...
  Det har ikke du noe med! Uansett..."
  
  "Du! Gå hjem!
  Forstått?!"
  
  Sukk! Så slem hun er. Uansett, snakk til henne enda en gang.
  
  "Er du så bekymret for meg?"
  
  "Da vil jeg gi deg den ære å bære meg!"
  
  "Men... Jeg vil ikke dra før jeg finner den tingen jeg leter etter. Du bør tro
  meg!"
  
  Gå bort til henne, plukk henne opp og gå ut døra bak deg. Det er ikke noe vits
  å gå bort til døra i andre enden av rommet. I det neste rommet må du bare prøve
  å unngå såpeboblene. Tilslutt kommer du til et vann. Hopp uti og kast henne opp
  på andre sida. Ikke vær for nærme veggen når du kaster, for da går hun rett i
  veggen og tilbake igjen. Pass på at du ikke kommer nær knappen mens du holder
  henne, for da vil vanne heve seg. Om hun kommer i vann, forsvinner hun (noe som
  er veldig ulogisk tatt i betraktning at hun er et fiskemenneske). Om det skjer,
  vil hun komme tilbake til stedet der du plukket henne opp. Når hun er oppe på
  kanten, trykker du på knappen og kommer deg opp selv. Fienden du møter på her,
  vil jeg råde deg til å unngå. Hvis du ikke går for nærme de rosa greiene, vil de
  ikke en gang komme opp av vannet.
  
  
  
  Stinger:
  En slags fisk som kan flyte oppe i lufta. Den vil fly rundt en stund før den
  prøver å angripe. Den kan være vanskelig å ta med sverdet, men det er mulig med
  et hoppeangrep. Å bruke spretterten er enklest. Den tåler to treff med
  spretterten. Med andre våpen tåler den bare ett treff.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om stinger:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg!"
  
  
  
  Uansett, fortsett videre, eller eventuelt ta skulltulaen først. Når du
  fortsetter videre, møter du etter hvert flere såpebobler og en ny sånn greie du
  må skyte på for å åpne døra. Sett ned prinsessen for et øyeblikk, skyt på den og
  gå gjennom døra. Med en gang du er gjennom, setter du henne ned og tar octoroken
  med spretterten eller ved å slå tilbake det den spytter ut. Da begynner en greie
  å gå opp og ned. Plukk opp Ruto og hopp opp på greia. Når den kommer opp på
  toppen, hopper du over på hylla i nærheten. Dette er det andre rommet du var i.
  Gå gjennom den døra som er nærmest kassene.
  
  Tilbake i rommet der du traff henne. Siden du blir i dette rommet lengre denne
  gangen, kan det hende du vil treffe på en ny fiende. Foreløpig kan du ikke gjøre
  annet enn å unngå den, unngå hullene og komme deg til døra i andre enden. Gå
  nærme veggen når du skal inn til døra, for akkurat der vil den komme ned fra
  taket.
  
  
  
  Bari:
  Dette er en annen type elektrisk magnet. Den slipper seg ned fra taket og
  begynner å snurre rundt med sine lange armer. Når du tar den, vil den bli til
  tre birier.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Bari:
  "Om du kommer nær den, får du sjokk!"
  
  
  
  Uansett, du skal ignorere den og komme deg videre. I neste rommet treffer du nok
  en ny fiende.
  
  
  
  Tailpasaran:
  Ser ut som elektriske armer med tre fingre på enden. Det er egentlig aldri noe
  vits i å ta en av dem, bare unngå dem. De er vanskelige å ta, men lette å komme
  seg forbi. Du må kutte dem i halen for å ta dem.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om tailpasaran:
  "Halen er dens svake punkt."
  
  
  
  Unngå dem og gå til høyre. Her er det enda en av disse hersens armene som du må
  unngå. Der er det en knapp som du trenger mer enn din egen vekt for å trykke
  ned. Det er da det er greit å ha Ruto. Med hennes ekstra vekt, kan du lett
  trykke ned knappen og åpne døra. Akkurat idet du hopper opp på knappen (med
  eller uten Ruto) vil Navi si.
  
  "Denne knappen...
  Den ser ikke ut som om du kan trykke den ned med din vekt alene, Link..."
  
  Du kan ta med Ruto inn. I det neste rommet er det flere stingere. Du må ta dem
  alle for å få en kiste. Inne i kista er det en bomberang.
  
  "Trykk C for å angripe fiender på avstand!"
  
  Plukk opp Ruto igjen, gå tilbake gjennom døra og ta henne med til helt andre
  enden av rommet (der du ville kommet om du gikk til høyre i stad). Der er det en
  blå knapp. Sett Ruto fra deg oppå den for at døra skal holde seg åpen. Du må
  først trykke ned knappen, så snu deg rundt og sette henne ned. Gå inn gjennom
  døra og du finner en fiende som du må ta et par-tre av i dette tempelet.
  
  
  
  Parasitisk tentakkel:
  En lang tentakkel som henger fra taket. ser ut til å være av stein. Sikt på den
  og ha klar bomberangen. Når du kommer for nærme, vil den gå bakover og gjøre seg
  klar til å dytte deg vekk. Da kaster du bomberangen med en gang for å ta den. Du
  kan vente på at den firer seg ned og så kaste når den går bakover igjen, eller
  rygge unna og begynne på nytt. Du må treffe den 4 ganger med bomberangen.
  Skade: Et kvart hjerte
  
  Navi sier om parasitisk tentakkel:
  "Det ser ut som den tynne delen er dens svake område... Du trenger et spesielt
  våpen for å slå den!"
  
  
  
  Jeg har nettopp beskrevet hvordan du skal slå den, så gjør det. Da kommer det en
  kiste med kartet i. Det er ikke så viktig at du tar kista, men nå når du har
  tatt tentakkelen, vil to elektrisk stenger (den like ved rommet du er i og den
  like ved rommet du fikk bomberangen i) ha forsvunnet. Når du går ut av rommet,
  blir du nødt til å snakke med prinsesse Ruto igjen. Da vil hun si:
  
  "Så uansvarlig!
  Hvordan kunne du bare la meg henge etter?! Om du er en mann, oppfør deg som en!
  Ta ansvar!"
  
  Den utakknemlige... Vel, samme det. Hvis du har mistet henne noen gang på veien,
  er det dette hun har sagt til deg når du kommer tilbake til henne igjen. Plukk
  henne opp og begynn å gå. Når du nærmer deg et av stedene der stengene er borte,
  vil Navi si:
  
  "Den røde, slimete greia er borte! Det må være fordi du kuttet den røde halen!
  Vil det virke på de andre også?"
  
  I rommet rett til venstre er det en haug med såpebobler, og det du får for å ta
  de, noe du må gjøre på under 40 sekunder, er en kiste med kompasset i. Om du vil
  ha kompasset og velger å gjøre dette, bør du satse på å sikte på boblene og
  bruke bomberangen.
  
  I rommet like ved rommet der du fikk bomberangen, er det en ny tentakkel i en
  litt annen farge. Du får ikke noe av å ta den, men selvfølgelig vil en stang
  forsvinne. Gå tilbake til der det er tre elektriske armer, og gå til høyre og
  inn i rommet der. Her er det noen birier i tillegg til tentaklen. Ta dem med
  bomberangen før du går løs på tentakkelen. Her får du heller ikke noe.
  
  Gå ut samme vei du kom og gå rett frem til døra i andre enden. Pass på å unngå
  armene. Du skal ned i hullet der den grønne stanga pleide å være. Det vil si
  hullet helt ute på høyre side. Når du faller ned der er du ikke så langt ifra
  en dør. Du er heller ikke så langt ifra to skulltulaer som du kanskje vil ta
  med bomberangen. Når du går videre gjennom døra du skal til, kommer du inn i et
  nytt rom, og Ruto vil legge merke til noe. Det er den tredje åndelige steinen.
  Ruto vil si:
  
  "Det er den!
  Det er den jeg har lett etter!
  Kast meg opp dit!
  Opp på plattformen!"
  
  Gjør det. Da vil hun få tak i steinen.
  
  "Prinsesse Ruto fikk tak i den åndelige steinen!
  Men hvorfor prinsesse Ruto?"
  
  "Åh du godeste!
  Jeg fant endelig...
  Min mors stein..."
  
  "jeg ble veldig lei meg da Jabu-jabu svelget den..."
  
  "Mens jeg matet ham, svelget han meg plutselig! Jeg var så overrasket at jeg
  mistet den inni..."
  
  "Men nå som jeg har funnet den, trenger jeg ikke være her inne lenger!"
  
  "Så ta meg med hjem, med en gang!"
  
  Når du tar ett steg frem, vil plattformen gå opp og hun vil si:
  
  "Keeeyaaaah!
  Hva er det?! En blekksprut?!"
  
  En slags blekksprut er det ja. Og når plattformen kommer ned, blir du nødt til å
  kjempe mot den.
  
  
  
  Miniboss: Bigocto
  -----------------
  Ser ut som en stor, og ganske merkelig blekksprut med halvmåneformede øyne. For
  å ta den må du angripe den bakfra. Men da må du først få den til å snu seg. Sikt
  på den og bruk bomberangen for å lamme den. Da vil den begynne å snurre rundt og
  du må kaste bomberangen på den for å få den til å stoppe enda en gang.
  Forhåpentligvis vil den stoppe med den grønne rumpa mot deg sånn at du kan
  angripe den med sverdet, hvis ikke er det bare å fortsette. Det kan godt hende
  at du er så uheldig at du bommer med bomberangen. Når det skjer må du begynne å
  rygge unna med en gang, for den vil gå mot deg med en gang og det kan ta litt
  tid før du får bomberangen tilbake og kan kaste på nytt. Den tåler 4 kutt med
  kokiri-sverdet.
  skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Bigocto:
  "angrip den bakfra!"
  
  
  
  Navnet bigocto består forressten av det engelske ordet "big" som betyr stor og
  en forkortelse av det engelske ordet "octopus" som betyr blekksprut. Når du har
  tatt den, kan du ta hjertene og så gå opp på plattformen. I rommet du kommer
  opp i er det en fe i en av krukkene. Kom deg videre gjennom døra.
  
  I det neste rommet er det noen slags gelégreier. Bruk bomberangen for å få den
  til å bli stille. Først bør du gå ned på høyre side og få tatt den irriterende
  octoroken. Så lammer du den første geleen, hopper over på den, lammer den neste
  og hopper videre. Gå gjennom døra her. I det neste rommet er det ikke stort
  annet å gjøre enn å hoppe over på andre sida. Da vil plattformen senke seg og du
  vil være tilbake i det andre rommet du kom til i dette tempelet. Du har med
  andre ord laget en snarvei, så det er et godt tidspunkt for å lagre og avslutte
  hvis du ønsker det.
  
  Når du bestemmer deg for å gå videre, plukker du opp en av de blå kassene, tar
  den med og setter den oppå den blå knappen for å kunne komme deg gjennom døra.
  Det er mange birier i dette rommet og det kan være greit å få tatt dem med
  bomberangen. Legg merke til den klatrbare veggen. på venstre side av den er det
  en gullskulltula. Du må klatre opp her om du skal videre også. Der er det nemlig
  en takknapp som du må ta ved å sikte på den og kaste bomberangen. Da vil døra
  videre åpne seg. Det er døra inn til bossen.
  
  
  
  Boss: Barinade
  --------------
  Barinade er en slags anemone med elektriske maneter på seg. Kampen vil ha flere
  forskjellige faser. Til å begynne med vil Barinade prøve å skyte strøm på deg.
  Du må sikte på armene dens og kutte dem av med bomberangen. Når du har kuttet
  den ned, vil manetene begynne å snurre rundt den. Kast bomberangen på den og
  pass på at du er nærme nok og at du treffer den og ikke manetene. Da vil du
  lamme den og du kan angripe den med sverdet. Den vil begynne å snurre igjen
  etterpå, men raskere. Nå vil den gå helt ned når du treffer den, så du kan ikke
  ta den, men du kan ta manetene. Den vil skute strøm mens den er nede, så hver
  forsiktig. Når du har tatt alle manetene vil den opp og snurre alene. Da er det
  lett å lamme den med bomberangen og angripe med sverdet. Når det skjer, vil den
  en liten stund gå ned i bakken og skyte mye strøm. Her må du være veldig
  forsiktig. Den vil også fortsette å skyte strøm etter at den har kommet opp.
  Bare hold sikte på den og hold deg i bevegelse. Lam den med bomberangen igjen.
  Dette er den siste fasen, og når du har tatt den ti ganger med kokiri-sverdet
  (eller brukt hoppeangrep, eventuelt pinne sånn at du trenger færre treff), vil
  du ha tatt den. En gangske intens kamp det her, men du har mye liv.
  Skade: Strøm: Et kvart hjerte. Andre treff: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Barinade:
  "Mange parasitiske maneter svermer rundt dette monsteret. Sikt på kroppen,
  beskyttet av maneter!"
  
  
  
  Ta hjerte-beholderen og gå til Ruto som står i det blå lyset.
  
  "Du... Du er sein!
  Hva tok så lang tid?
  Du er ubrukelig!"
  
  "Jeg var bare ensom, det er alt...
  Bare litt!!"
  
  
  
  ______________________
  |		   |
  | E.9) Tidens tempel |
  |____________________|
  \____________________/
  
  
  Du vil dukke opp utenfor Jabu-Jabu og ansikt til ansikt med Ruto. Link skvetter
  og faller i vannet. Ruto svømmer etter deg.
  
  "Du!
  Du ser kul ut... Kulere enn jeg trodde du ville i hvert fall... Bare
  littegrann!"
  
  "Uansett, du reddet meg, så jeg får vel belønne deg."
  
  "Hva vil du ha? Bare si det..."
  
  Velg "I want the spiritual stone."
  
  "Du mener vannets åndelige stein, zora-enes safir, gjør du ikke?"
  
  "Min mor ga den til meg og sa at jeg skulle gi den til mannen som ville bli min
  ektemann. Du kan kalle det zora-enes forlovelsesring!"
  
  "Greit!"
  
  "Jeg vil gi deg min mest kostbare eiendel:
  zora-enes safir!"
  
  Og akkurat det gjør hun.
  
  "Du har fått tak i zora-enes safir! Dette er vannets åndelige stein beskyttet av
  zora-ene!"
  
  "Hennes mest kostbare eiendom? Du vet ikke hva hun snakker om, men du har
  endelig samlet alle de tre åndelige steinene!!"
  
  "Gå tilbake for å se prinsesse Zelda!"
  
  Så blir det mørkt, og det kommer en liten beskjed fra Ruto.
  
  "Ikke si det til faren min..."
  
  Wow, du ble nettopp forlovet med et fiskemenneske! Uansett, på tide med noen
  side-oppdrag. Det er ikke lenge til du skal bli voksen, så kan like godt ta de
  fleste side-oppdragene - i hvert fall de obligatoriske, før du blir det. Jeg vil
  ikke skrive om side-oppdragene her, men sjekk side-oppdrag delen. I denne delen
  av walkthrough-en vil jeg bare fortelle deg det du må gjøre for å komme videre.
  Jeg vil på det sterkeste råde deg til å gå og få tak i Farores vind, som du får
  i området rundt Jabu-Jabu (se F.17-delen).
  
  Gå inn i zoraenes grotte og gjennom den. På veien ned mot Hyrule kan det være
  lurt å svømme i elva. Da får du mange rupier. Octorokene vil ikke rekke å skyte
  før du er så nærme at de gjemmer seg i vannet. Når du er nede, går du bort mot
  porten til Hyrule by, og uansett om det er natt eller dag, vil det komme en
  film. Jeg vil bare oversette dialogene, resten får du se selv.
  
  "Arrrrgh! Jeg mistet henne!"
  
  "Du, der borte!
  Lille gutt!"
  
  "Du må ha sett den hvite hesten som nettopp galloperte forbi... Hvilken vei dro
  den?!
  Svar meg!!"
  
  "Så, du tror du kan beskytte dem fra meg...
  Du er modig, gutt."
  
  "Heh heh heh...
  Vil du ha en bit av meg?!
  Veldig morsomt!
  Jeg liker holdningen din!"
  
  "Patetiske lille tulling!
  Innser du hvem det er du har med å gjøre?!"
  
  "Jeg er Ganondorf!
  Og snart vil jeg herske over verden!"
  
  La du merke til at zelda kastet noe uti elva? Hopp ned og ta fløyta.
  
  "Du fant tidens fløyte! Dette er kongefamiliens hemmelige skatt som Zelda har
  latt igjen. Den gløder med et mystisk lys..."
  
  "Link... Kan du høre meg?
  Det er meg, Zelda..."
  
  "Link, når du holder denne fløyta i din hånd..."
  
  "Vil jeg ikke være her lenger..."
  
  "Jeg ville vente på deg, men jeg kunne ikke bli noe lenger..."
  
  "jeg kunne i hvert fall gi deg fløyta og denne melodien..."
  
  Dermed lærer du tidens sang.
  
  "Nå, Link.
  Spill denne melodien foran alteret i tidens tempel. Du må beskytte triforce-en!"
  
  Når du er ferdig med alle side-oppdrag du vil ta, går du inn i byen, går til den
  store kirka, stiller deg foran alteret i andre enden og spiller denne sangen. Da
  vil de åndelige steinene plassere seg på alteret, triforce-tegnet på veggen vil
  lyse gult og døra vil åpne seg. Når du går inn sier Navi:
  
  "Link, er ikke det... ?!"
  
  "Er ikke det det legendariske sverdet..."
  
  "Mestersverdet!!"
  
  Jo det er det. Gå bort til sverdet og trykk A for å trekke det opp.
  
  Men idet du gjør det hører du plutselig Ganondorfs musikk.
  
  "Geh heh heh! Godt arbeid!"
  
  "Som jeg trodde, hold du nøkkelen til tidens dør!"
  
  (her kan det foresten hende det skal være dere. Det engelske ordet "you" betyr
  enten du, eller dere. jeg er usikker på om han snakker om Link eller om både
  Link og Zelda).
  
  "Du har ledet meg til det hellige kongerikets porter..."
  
  "Ja, jeg skylder deg alt, gutt!"
  
  Au da, dette høres ikke bra ut. Alt blir grått og en ny dialog begynner.
  
  "Link..."
  
  "Våkn opp...
  Link, den utvalgte..."
  
  "Jeg er Rauru, en av de urgamle vokterne..."
  
  "For årevis siden bygde vi vokterne tidens tempel for å beskytte inngangen til
  det hellige klongeriket..."
  
  "Dette er vokternes kammer, inne i lysets tempel."
  
  "Lysets tempel, plassert midt i sentrum av det hellige kongeriket, er den eneste
  festningen som står imot Ganondorfs onde styrker."
  
  "Mestersverdet--det ondskap-ødeleggende sverdet du dro ut av tidens sokkel--var
  den siste nøkkelen til det hemmelige kongeriket."
  
  "Link...
  Ikke vær skremt...
  Se på deg selv...!"
  
  Du har vist vokst litt. Navi sier:
  
  "Se Link!
  Du er stor nå!!
  Du har vokst opp!"
  
  Rauru snakker igjen:
  
  "Mestersverdet er et hellig sverd som onde folk aldri kan berøre..."
  
  "Bare en verdig tittelen tidens helt kan dra det opp fra tidens sokkel."
  
  "Men du var for ung til å være tidens helt..."
  
  "Derfor ble din ånd forseglet her i syv år."
  
  "Og nå som du er gammel nok, har tiden kommet for at du skal våkne som tidens
  helt!"
  
  "Vel, forstår du din skjebne?"
  
  Yes.
  
  "Men, husk..."
  
  "Selv om du åpnet tidens dør i fredens navn..."
  
  "brukte Ganondorf, gerudo-kongen, den til å komme inn i dette forbudte, hellige
  kongeriket!"
  
  "Han fikk tak i triforce-en fra lysets tempel, og med dens krefter ble han
  ondskapens konge..."
  
  "hans onde krefter kom fra Hyrules templer, og i løpet av sju korte år,
  forvandlet det Hyrule til et land med monstre."
  
  "Mine krefter har liten betydning nå, selv i det hellige kongeriket..."
  
  "Bare i dette vokternes kammer."
  
  "Men det er fremdeles håp..."
  
  "Vokternes kraft finnes fremdeles."
  
  "Når kraften til alle vokterne er vekket..."
  
  "Vil vokternes segl holde mot alle onde krefter i kongerikets kløft..."
  
  "Jeg, Rauru, er en av vokterne... Og..."
  
  "Din kraft til å kjempe sammen med vokterne gjør deg til tidens helt!"
  
  "Tidens helt, valgt av Mestersverdet!"
  
  "Ha min ånd med deg... og, finn de andre vokterne og legg deres mot til ditt
  eget!"
  
  Dermed får du en fin liten gullskive.
  
  "Du fikk lys-medaljongen!
  Vokteren Rauru legger sine krefter til dine!"
  
  "Finn de andre vokterne og redd Hyrule!"
  
  Dialogene er ennå ikke ferdig, selv om du kommer tilbake til tidens tempel.
  
  "Link... Vi er tilbake i tidens tempel... Men har det virkelig gått sju år?"
  
  "Det ser ut som om du ikke vil være i stand til å bruke noen av våpnene du fant
  som barn lenger..."
  
  "La oss komme oss ut herfra!"
  
  Ja, nå kan du endelig gå... Eller ikke!
  
  "Jeg har ventet på deg, tidens helt..."
  
  "Når onskapen hersker over alt, vil en vekkende stemme fra det hellige
  kongeriket kalde på de som er skjebnebestemt til å være voktere og som befinner
  seg i de fem templene."
  
  "En i en dyp skog..."
  
  "En på et høyt fjell..."
  
  "En under en dyp innsjø..."
  
  "En inne i de dødes hus..."
  
  "En inne i en sandens gudinne..."
  
  "Sammen med tidens helt, vil de oppvekkede binde det onde og gi fredens lys
  tilbake til verden..."
  
  "Dette er legenden om templene, fortalt av mitt folk, Sheikahene."
  
  "Jeg er Sheik.
  Overlevende av sheikahene..."
  
  "Når jeg ser deg stå der med det mytiske Mestersverdet, ser du virkelig ut som
  den legendariske tidens helt..."
  
  "Om du tror på legenden, har du ikke noe valg. Du må se etter de fem templene og
  vekke de fem vokterne..."
  
  "En vokter venter på vekkelsens tid i skogstempelet. Vokteren er en jente jeg er
  sikker på at du kjenner..."
  
  "På grunn av de onde kreftene i tempelet, kan hun ikke høre vekkelsens kall fra
  det hellige kongeriket..."
  
  "Dessverre, med det utstyret du for øyeblikket har, kan du ikke en gang komme
  inn i tempelet..."
  
  "Men, om du tror det jeg sier, bør du dra til Kakariko landsby..."
  
  "Forstår du,
  Link?"
  
  og endelig kan du bevege deg. For informasjon, fra nå av vil du alltid begynne i
  tempelet dersom du ikke var i et annet tempel når du sluttet å spille. Selv om
  du ikke kan bruke spretterten, dekupinnene, bomberangen eller de magiske bønnene
  lenger, kan du fremdeles bruke nøtter, fløyta og bombene (og eventuelt
  bombchu-ene). Vel, på tide å begynne din heltegjerning.
  
  
  
  _____________________________________
  |				  |
  | E.10) Komme seg til skogstempelet |
  |___________________________________|
  \___________________________________/
  
  
  Som han sa, dra til Kakariko landsby. Ja, om du var i tvil, så er det meningen
  at Sheik skal være en han. Jeg for min del syns han har en del feminine trekk,
  men...
  
  Når du går ut fra tempelet og ut i byen, finner du en by i ruiner og full av
  kvelemennesker.
  
  
  
  ReDead:
  Disse kvelemenneskene er radmagre og brune. Hvis du kommer for nærme, vil de
  skrike sånn at du blir stående helt stille en stund. Hvis de angriper deg, vil
  de hoppe oppå deg og gradvis tappe deg for liv, et halvt hjerte av ganga. Trykk
  på hvilken som helst knapp og beveg gjerne kontrollsticken for å komme deg løs.
  Det kan være lurt å trykke B, sånn at du vil angripe med en gang du kommer deg
  løs. Om du har solas sang, kan du lamme dem. De vil være lammet en god stund,
  men med en gang du treffer dem med et angrep vil de bli vanlige igjen. Da er det
  lurt å holde rytmen på sverdangrepene sånn at de aldri får tid til å angripe
  deg. De tåler hele åtte kutt med kokiri-sverdet. Det vil si fire med
  mestersverdet og to med det største sverdet. Når du har det støste sverdet kan
  det være lurt å angripe dem med et hoppeangrep, for det tåler de bare ett av.
  Men pass på å ha en passelig avstand sånn at de ikke hopper på deg mens du er i
  lufta - det har skjedd meg.
  Skade: Om du rister den fort av deg, tar den halvannet hjerte. Men den tar hele
  livet ditt dersom du ikke prøver å få den av.
  
  Navi sier om reDead:
  "Dens blikk vil lamme deg. Om den biter deg, trykk hvilken som helst knapp for å
  flykte!"
  
  
  
  Om du har solas sang, kan det være greit å bruke den og så bare komme deg forbi
  alle sammen. Om ikke, kan du gå inn mot midten av byen og gå mot klokka på veien
  rundt. Kom deg til Kakariko og til gravplassen. Her vil det være en god del
  spøkelser.
  
  
  
  Poe:
  Dette er spøkelser som bærer lamper. Når du ikke er i nærheten vil de være
  usynlige og du kan bare se lampene. Når du ser på et spøkelse med Z/L-sikte vil
  det forsvinne. Det vil komme tilbake, men ikke være synlig lenge. Når de blir
  tatt, vil de forsvinne og lampa vil sprekke. Da kan du ta ånden dens og ta den
  i en flaske. Du kan selge den for ti rupier til mannen som driver
  spøkelsesbutikken like ved inngangsporten til Hyrule by. Spøkelsene tåler to
  kutt med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte, men når du bruker Z/L-sikte vil de faktisk ikke angripe.
  
  Navi sier om Poe:
  "Om du stirrer på den med Z/L-sikte, vil den forsvinne..."
  
  
  
  Du må ned i en av gravene for å finne Dampé, som har dødd i løper av de syv
  årene du har sovet. Om du lurer på hvordan du skulle vite at det er nettopp det
  du skal gjøre, så er svaret at nøkkelen til å være god på Zelda-spill er å være
  nysgjerrig. Om du var nysgjerrig som barn, ville du kanskje lest dagboken hans
  og funnet ut at han hadde funnet et slags våpen som strakte seg utover og
  tilbake. Hvis du leser dagboka hans nå, ber han den som leser dagboka om å gå
  ned i grava hans, for han vil gi deg våpenet han har funnet.
  
  De gravene som du kan gå ned i, er de som det er en liten, lysegrønn busk foran.
  Dampés grav er den som er oppe til venstre. Stå bak steinen, ta tak i den med A
  og dra den bakover. Gå ned i hullet under graven. Her finner du Dampés spøkelse
  med glorie og greier. Når du går nærme nok, vil han si:
  
  "Heh heh heh, unge mann! Har du raske bein?"
  
  "Jeg ser kanskje ikke sånn ut, men jeg har tillit til min fart! La oss kappløpe!
  Følg meg om du tør!"
  
  Han har noen sleipe triks. han vil for eksempel slippe ildkuler som du kan gå
  på. Hold deg ute til sida sånn at du lett kan unngå dem. Hver gang han svinger,
  bør du bruke z/L-sikte for å se i riktig retning før du begynner å gå, i fare
  for at du vil gå rett på en ildkule. I tilfelle du mister ham av syne, skal jeg
  si deg hvor du må gå.
  
  Ved det første veiskillet, går du til venstre og så gjennom den rosa ilden. Ved
  de tre neste veiskillene er det også til venstre. så kommer du gjennom en dør
  som vil lukke seg om du er for seint ute. Etter det går du til høyre, så kommer
  du til et rom der du skal til høyre. Etter rommet går du til venstre, så
  gjennom den rosa ilden og døra like etterpå. Han går et stykke rett frem og så
  til høyre i rommet du kommer til. Så er det et kryss med tre veier. det er her
  det er størst sjanse for at du har mistet ham av syne. Du skal til venstre. I
  neste kryss skal du også til venstre, og så følger du bare veggen i rommet du
  kommer til. Tilslutt kommer du til en dør, og om du kommer gjennom den i tide,
  er du ferdig. Da sier han når du snakker til ham først tida de og så:
  
  "hehehe, unge mann...
  Du var veldig rask som klarte å holde følge med meg! Hehehe!"
  
  "Som belønning vil jeg gi deg skatten min. Den er kalt hookshot-en!"
  
  "Dens elastiske kjede vil dra deg til et hvert punkt som kroken kan feste seg
  på. Høres ikke det kult ut? Jeg er sikker på at den vil hjelpe deg!"
  
  "Jeg lever her nå, så kom tilbake når som helst. Jeg vil gi deg noe kult!"
  
  "En ting til! Vær forsiktig på veien tilbake!
  Heheheh..."
  
  Åpne kista og få tak i hookshot-en. Gå rett frem og du kommer inn i et lite rom
  med to spesielle kasser. Om du sikter på dem og snakker til Navi, vil hun si at
  de har samme tegn som i tidens tempel. Du skal spille tidens sang for å få dem
  til å flytte seg. Gå opp trappa og du kommer inn i vindmølla. Hopp over på greia
  som går rundt for å komme deg over til hjerte-biten. Dette er også et godt
  tidspunkt til å skaffe deg stormenes sang ved å gå bort til mannen med lirekassa
  og vise ham fløyta. Han vil si at du minner ham om en gutt som rotet det til med
  vindmølla for sju år siden.
  
  Når du har fått tak i hook-shot-en, er det på tide å komme seg inn i skogen. Du
  har kanskje forstått at det er saria det er snakk om. Om du spiller Sarias sang
  for å snakke med henne vil hun si:
  
  "Link...?
  Dette er Saria. Kan du høre meg?"
  
  "Flott! Du er i sikkerhet!
  Jeg visste jeg ville høre fra deg igjen!"
  
  "Jeg er i skogstempelet!
  Skogens ånder kalte på hjelp, så jeg dro for å se etter..."
  
  "Men det er fullt av onde monstere! Hjelp meg, Link!"
  
  Når du drar til kokiriene, vil du fort finne ut at det er en del monstre der.
  Men det har ikke så mye å si. Gå inn i de fortapte skoger. Når du har gått
  høyre, venstre, høyre og skal til å gå venstre vil du stoppes av Mido. Spill
  Sarias sang og han vil forstå at du kjenner Saria. Han vil også si at han husker
  en liten gutt, og om du ser den lille gutten, vil han at du skal fortelle ham at
  han er lei for det. Så flott, Mido angrer at han var så slem mot deg da du var
  liten. Uansett, gå videre der hvor han var, gå rett frem, venstre, høyre for å
  komme til den hellige enga.
  
  Når du kommer bort til labyrinten, vil Navi stoppe deg for å snakke til deg.
  
  "Herfra, vil vi gå gjennom noen tynne pasasjer! Om du går sakte, kan du kanskje
  snike deg innpå noen fiender."
  
  "Bruk Z/L-sikte til alltid å se i riktig retning. Still blikket ditt sånn at du
  kan se ned den neste korridoren før du går rundt hjørnet."
  
  "Når du har stilt siktet, hold nede Z og gå sidelengs rundt hjørnet. Dermed vil
  du ikke bli overrasket av en fiende som prøver å angripe."
  
  Hvis du har vært i Lake Hylia og fått aktivert fugleskremselets sang, kommer
  dette til å gå lekende lett. Før du runder første hjørne, vil navi fly litt bort
  og bli grønn. Spill fugleskremselets sang og bruk hookshot-en på fugleskremselet
  som kommer opp, sånn at du kommer på toppen av labyrinten. Da blir det lett å
  komme seg gjennom den.
  
  Men jeg vil selvfølgelig gi deg noen tips for hvordan du skal komme deg uskadd
  gjennom ellers også. Det er noen digre okser med spyd i denne labyrinten. Vent
  til den første kommer bort ved inngangen, og treff den i sida med hookshot-en.
  De tåler bare ett treff meg hookshot-en.
  
  Gå til høyre og rundt hjørnet. Vent til det kommer en til av dem og treff den
  også i sida før du fortsetter. Gå gjennom den lange korridoren og rundt første
  hjørnet. Her skal du gjøre akkurat det samme. Gå rundt hjørnet og så inn på
  gresset til venstre. Når oksen kommer forbi her... Vel, du vet hva du skal
  gjøre. Gå til venstre, hopp i vannet og kom deg opp. Gå bort til hjørnet, vent
  på oksen og ta den når du kommer. Gå rundt hjørnet og opp trappa til venstre.
  
  Her kommer den største oksen. Den har en klubbe og den lager en risting i jorda
  som brer seg bortover. Begynn på høyre side. Idet den hever klubba, begynner du
  å gå fremover og går over til venstre side sånn at den bommer. Neste gang den
  hever klubba, går du tilbake til høyre. Sånn fortsetter du helt til du kommer
  bort til han og kommer deg forbi. Hvis du blir truffet, mister du liv og blir
  slått langt tilbake.
  
  Når du er forbi ham, kan du godt ta ham med sverdet, for han kan ikke forsvare
  seg. Du får en del rupier for det. Du husker vel stedet du kommer til på toppen
  av trappa? du lærte en sang her en gang og nå skal du lære en ny. Sheik dukker
  opp og snakker til deg.
  
  "Tidens flom virker ond...
  Dens fart virker forskjellig på hver person, men ingen kan forandre den..."
  
  "En ting som ikke forandrer seg med tida, er minnet om de yngre dager..."
  
  "For å komme tilbake hit igjen, spill skogens minuett."
  
  For en poetisk dame... Jeg mener, mann. Sangene du lærer som voksen, er sanger
  som du kan bruke til å forflytte deg fra et sted til et annet. De kan være
  temmelig nyttige, både fordi du sparer tid og fordi de trengs for å klare noen
  av sideoppdragene og til og med noen ganger for å fullføre spillet. Etter at
  dere har spilt sammen, vil Sheik si:
  
  "Link...
  Vi ses senere..."
  
  Og med et lysglimt forsvinner hun... jeg mener, han. Bruk hookshot-en på greina
  der oppe for å komme deg opp og inn i skogstempelet.
  
  
  
  _______________________
  |		   |
  | E.11) Skogstempelet |
  |_____________________|
  \_____________________/
  
  
  Noe som er viktig i dette tempelet, er å ikke overse nøklene. Du kan for
  eksempel fort tro at det eneste du skal gjøre i dette første rommet, er å gå
  bort til døra (og unnga eller ta de to ulvene som kommer opp på veien), men du
  tar feil. Snu deg mot høyre og klatre opp på veggen så du kommer opp på det ene
  treet. Det kan være lett å bomme når du hopper over. Hvis du synes det er
  vanskelig, kan du i stedet gå et stykke ut på kanten og så skyte deg over med
  hookshot-en (sikt på kista). Oppi kista er det en nøkkel. Nøklene er viktige i
  templene som voksen. En nøkkel kan kun brukes i tempelet du fant det i. Du
  trenger nøklene for å komme gjennom dører, inkludert en stor nøkkel for å komme
  inn til boss-en. Når du har tatt nøkkelen, hopper du ned (du vil rulle og ikke
  miste liv om du holder fremover), unngår eller tar ulvene og går inn gjennom
  døra.
  
  Her er det en stor skulltula. Ta den med hookshot-en og gå videre inn i
  hovedrommet. Her er det en slags heis og fire fakler med ulik farge på flammene.
  Fire spøkelser stjeler disse flammene og plattformen senker seg ned.
  
  Før du går videre den veien du skal, må du ha tak i to nøkler til. Gå rett frem
  til rommet i andre enden (opp trappa). Her inne er det en ny fiende.
  
  
  
  Blå boble:
  En hodeskalle med blå flamme. Ta den med hookshot-en for å lamme den og angrip
  den med sverdet etterpå. Den tåler to stikk med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om blå boble:
  "Vokt deg mot dens blå flamme med skjoldet!"
  
  
  
  Når du har tatt, eller unngått den fortsetter du inn i neste rommet og finner
  enda en ny fiende. Faktisk to av den.
  
  
  
  Stalfos:
  Dette er det man blir forvandlet til om man er i de fortapte skoger for lenge.
  Et stort skjellet med sverd og skjold. Bruk sikte på den og prøv å angripe hver
  gang den skal til å angripe. Da får den aldri tatt liv av deg. Den vil i blant
  hoppe etter deg og da bør du gå til sida, kutte den med sverdet eller blokkere
  meg skjoldet. Spesielt med det største sverdet, men også med mestersverdet kan
  du ofte treffe den selv om den beskytter seg om du går mot den og trykker B mens
  du sikter. Den tåler 5 kutt med mestersverdet.
  Skade: Et helt hjerte, to om den treffer med hoppeangrep.
  
  Navi sier om stalfos:
  "Lur den nærme deg og se nøye etter på bevegelsene dens! Angrip når den slutter
  å beskytte seg!"
  
  
  
  Prøv å unngå å komme i kamp mot begge to samtidig, men ta dem en av ganga. Når
  du har tatt dem, før du en kiste med en nøkkel. Det kan være greit å vite at i
  en av flaskene i dette rommet er det en fe.
  
  Når du skal finne din tredje nøkkel, går du tilbake til hovedrom, og ned til
  høyre. Spill tidens sang for å få vekk den blå kassa og gå inn gjennom rommet.
  Her er det en fiende som du antakeligvis støtte på hos kokiriene, men som jeg
  først skriver om nå.
  
  
  
  Stor deku baba:
  Akkurat som en vanlig deku baba egentlig (av den andre typen), bare at den er
  større. Den tåler to kutt med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om stor deku baba:
  "Treff den når den strekker seg etter deg, og den vil stå oppreist. Kutt den ned
  fort for å få en dekupinne!"
  
  
  
  Hva i huleste skal du med en dekupinne når du er voksen? Vel uansett, unngå
  eller ta den og gå til høyre. Her er det en vegg som du må klatre opp. Det er
  tre veggskulltulaer her, men en av de er så høyt oppe at du ikke får tatt den
  med hookshot-en. Du må passe på at den ikke legger merke til deg. Husk at om
  haka dens peker mot deg, ser den deg, blir lilla og angriper. Du skal opp til
  døra på høyre side og inn. Ta den blå bobla i dette rommet. Du vil få en kiste
  med kartet i. Du trenger ikke åpne den. Gå videre gjennom døra.
  
  Her er det en vanlig deku baba. Ta den og skyt deg videre til den svarte og
  hvite målskiva med hookshot-en. Veggskulltulaen vil ikke være noe hinder her.
  Trykk på knappen og vannet i brønnen vil senke seg. Hopp ned herfra og pass på
  å lande i vannet like ved octoroken, sånn at den vil gjemme seg. Kom deg på land
  og forbi den store deku babaen. Gå ned i brønnen og gjennom den helt til du
  kommer til andre enden. Her er kista med nøkkelen i like ved veggen du kan
  klatre opp. Ta nøkkelen, klatre opp, gå til høyre, forbi babaen og inn døra sånn
  at du kommer tilbake i hovedrommet. Nå har du nøklene du trenger, så det er et
  godt tidspunkt for å lagre og avslutte. Veien videre er rett til høyre for deg
  dersom du ikke avslutter og på venstre side om du har avsluttet og begynt på
  nytt. Du trenger en nøkkel allerede på den første døra.
  
  Ta den store skulltulaen i rommet du kommer inn i og fortsett videre. Ta eller
  unngå den blå bobla i det neste rommet, gå rett frem, opp stigen og opp den
  andre stigen til venstre for deg. Gå til venstre og inn her. snart stopper Navi
  deg og sier:
  
  "Det er piler malt på gulvet!"
  
  Snu deg til venstre og dra kassen mot deg helt til den kommer på linje med
  veggen på din høyre side. Gå bort på venstre side av den og begynn å dytte den
  forover. Når du har dyttet den så langt som det går, snur du deg og går ut på
  høyre side. Gå til høyre og inn igjen og du vil komme til kassa fra en annen
  side. Dytt den fremover til den faller litt ned. Nå kan du klatre opp på den.
  Ikke gjør det ennå. Gå til høyre og til høyre igjen og legg merke til en stige
  på venstre side. Klatre opp her gå til høyre og inn. Dytt kassa så langt frem
  som du kan og gå tilbake til den grønne kassa. Når du klatrer opp på den og
  videre opp til høyre, kommer du til den rød kassa du nettopp dyttet på. Dytt den
  videre til den faller ned. Klatre opp på den, ta to høyresvinnger, klatre opp
  stigen og gå til høyre igjen. Ta eller unngå de to blå boblene og gå gjennom den
  låste døra.
  
  Nok en gang vil Navi snakke til deg.
  
  "Denne korridoren er helt forskrudd!"
  
  Gå gjennom den rare korridoren og Navi vil snakke til deg ennå en gang.
  
  "Se etter for skyggen til monstre som henger i taket."
  
  Dette er en velkjent fiende fra det aller første Zelda-spillet. Det er
  Wallmaster (veggmester). Denne gangen kan du lett unngå den, ved å hoppe over på
  plattformen rett frem og så videre mot høyre og bort til den låste døra, men jeg
  vil allikevel skrive om den.
  
  
  
  Wallmaster:
  Sakte vil det komme frem en skygge rundt deg. Når den begynner å bli stor, går
  du fremover til skyggen stopper. Da vil hånda slippe seg ned. Snu den og angrip
  den med sverdet. Om den får grepet tak i deg, vil den ta deg helt tilbake til
  starten av tempelet. Om den bommer, vil den prøve å flykte. Den vil snart dra
  sin vei igjen, så du må være rask for å ta den. Den tåler fire stikk med
  kokiri-sverdet. Dette er en fiende som du ofte får mye penger fra når du tar
  dem.
  
  Navi sier om wallmaster:
  "se opp for dens skygge på gulvet. Ødelegg den før den kommer seg tilbake opp på
  taket!"
  
  
  
  Når du hopper videre, legger du kanskje merket til en blå og gul kiste langt
  oppe på taket. Dette er kista som den store nøkkelen er i, men foreløpig får du
  ikke tak i den. Gå videre gjennom den låste døra og følg trappene ned til en dør
  i bunden av rommet som du går gjennom. Du hører kanskje latteren til et
  spøkelse, men du ville ikke bli angrepet ennå.
  
  I det neste rommet vil det være et hull i bakken. om du faller ned i hullet,
  kommer du til det lille rommet der du kjempet mot stalfoser for å få en nøkkel.
  Pass på at du ikke faller ned dit. Hold deg nærme veggen. Først vil du slåss mot
  en stalfos (som tydeligvis ikke kan falle ned i hullet), så vil en plattform
  senke seg og dekke hullet og du må slåss mot to til. Etter det får du en kiste
  med et nytt våpen, pil og bue. Hvis du mister liv, så er det noen hjerter i
  krukkene.
  
  Gå tilbake gjennom døra du kom fra (døra med det røde teppet foran). Fortsett
  samme vei som du kom fra til du har gått gjennom den rare korridoren. Ta gjerne
  fiendene dine her. Deretter snur du deg og skyter en pil på øyet. Nå vil
  korridoren rette seg ut. Gå gjennom den igjen og rommet vil være snudd. Nå er
  kista med den store nøkkelen på gulvet, så hopp ned og ta den. Pass på at du
  ikke hopper ned i hullet på gulvet. Etter at du har tatt nøkkelen, går du ned i
  det hullet. Du vil lande like vedd noen blå bobler. Husk at du kan ta dem med
  pil og bue nå. Når du har tatt dem, går du gjennom døra.
  
  Nå er du oppe på en kant. Snu litt på kameraet sånn at ikke den store deku
  babaen kommer overraskende på deg. Fortsett fremover, men gå ikke gjennom døra
  rett frem, gå gjennom døra til høyre først.
  
  
  
  Floormaster:
  Ser ut som en wallmaster, men den vil ikke falle ned fra taket. I stedet går den
  rundt på gulvet. Når den blir grønn, vil den angripe deg. Da må du bare unngå
  den. Den tåler like mye som en wallmaster, men vil dele seg i tre små deler når
  du tar den. De tåler bare et liv. Om de rekker å bli store igjen, vil de bli tre
  stykker neste gang du tar de, uavhengig av om du fikk tatt noen av dem forrige
  gang de splittet seg.
  Skade: Et helt liv. De små vil prøve å kvele deg.
  
  Navi sier om floormaster:
  "Når den splitter opp, ødelegg alle delene før de gjenforenes."
  
  
  
  Når du tar den, får du en kiste med en liten nøkkel i. Ta kista, gå ut av rommet
  og gjennom døra til venstre. Du vil være i begynnelsen av rommet med de to
  kassene i. Gå den veien du gikk i stad til du kommer til det siste rommet før
  der hvor du fikk buen. På veien blir du nødt til å skyte på øyet for å gjøre
  ganga skeiv igjen. Når du kommer til dette rommet, legger du kanskje merke til
  de tre bilderammene. I en av dem vil det være et bilde av et spøkelse. Dette
  spøkelset vil bevege seg om du går for nærme bildet. Du skal skyte på spøkelset
  når det er i en ramme for å få rammen til å forsvinne. Du må stå et stykke unna
  når du gjør det på de to første, men den siste gangen kan bare spøkelset være et
  sted uansett. Når du har tatt alle bildene, flyr spøkelset ned til bunden av
  rommet og du får kjempe mot det.
  
  
  
  Mini-boss: Grønn, rød og blå spøkelsessøster
  --------------------------------------------
  Det er tre kamper som blir helt like og er veldig lette. Alt du trenger å gjøre
  er å holde deg på god avstand sånn at de ikke angriper deg og skyte dem med buen
  når de ikke er usynlige. Du må skyte dem fem ganger. Om du sparer på piler, kan
  du bruke hookshot-en i stedet, men problemet er at da drar du spøkelset mot deg.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om Joelle (rød), Beth (blå) og Amy (grønn):
  "Sikt på henne når hun kommer frem!"
  
  
  
  Når du har drept den første (Joelle) får du en kiste med en liten nøkkel i (og
  antakeligvis får du noen piler også). Gå gjennom rommet der du fikk buen og du
  kommer til et rom som er absolutt likt, bare speilvendt og med et blått
  spøkelse. Gjør det samme med bildene og ta det blå spøkelset (Beth). Denne
  gangen får du en kiste med kompasset i. Selv om du bare får kompasset, er du
  nødt til å ta henne, for da vil flammen hun stjal vende tilbake.
  
  Gå opp til toppen av rommet og gjennom døra som er låst. Du kommer til et rom
  som ser litt forskrudd ut. Enda en gang vil Navi stoppe deg. Hun vil si akkurat
  det samme som forrige gang, at du må se opp for skyggene til wallmasteren. Hopp
  ned og klatre opp stigen til høyre. Gå gjennom den (foreløpig) rette korridoren
  og inn gjennom døra. På veien støter du på en ny fiende.
  
  
  
  Grønn boble:
  Ikke så ulig blå boble, men beveger seg i sirkelbevegelser. Det er vanskelig å
  treffe dem med hookshot-en om du bruker sikte, så du bør sikte manuelt og
  beregne. Du trenger ikke bruke hookshot-en denne gangen, for flammen vil
  forsvinne og komme tilbake igjen, så du kan angripe mens flammen er borte. De
  grønne boblene vil ikke komme mot deg, men bare følge sirkelbevegelsen sin. De
  tåler bare ett kutt med mestesverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om grøn boble:
  "Bruk sverdet når dens grønne ild forsvinner."
  
  
  
  Gå gjennom den låste døra i enden av rommet. Hopp over på en av plattformene. Ta
  frem buen og sikt mot høyre. Her er det et øye, men det er bak is. Still sikte
  sånn at idet du er på linje med øyet, sikter du rett mot det. Etter det stiller
  du ikke siktet sideveis, men litt nedover. Du kommer til å komme sånn at du,
  blinken og fakkelen ligger på en linje. Pila vil ta fyr idet den går gjennom
  ilden, smelte isen og treffe øyet. Da vil den rette korridoren bli skeiv. Du må
  vente en stund oppe på plattformen før du kan hoppe tilbake til døra du kom inn
  gjennom. Gå gjennom korridoren igjen og inn i rommet som nå er blitt vridd sånn
  at det er et hull i bakken. Gå ned i hullet.
  
  Hva er dette for et rom. Gulvet ser ut som et sjakkbrett. Når du begynner å gå,
  vil Navi stoppe deg.
  
  "Link, se opp!
  Taket faller ned!"
  
  Glem veien til høyre, den er uviktig. Gå bort til veggen og still deg på det
  svarte feltet i midten der veggen ikke traff. Du får selv se hvor langt du tør å
  bevege deg av ganga. Et sikkert felt er to frem og en til venstre. Et annet er
  seks frem og to til høyre. Se nøye på skyggene på noen av de svarte feltene. De
  betyr at det er en stor skulltula på disse feltene, så ikke gå dit. Gå enten
  rett til knappen, eller via det sikre feltet. Neste gang veggen hever seg, kom
  deg bort til feltet til venstre for kista (og se fremdeles opp for skulltulaer).
  Det er ikke viktig at du tar kista, for du får bare piler. På den andre sida, du
  kommer til å trenge piler, så om du mangler noen, er det greit å ta. Neste gang
  veggen har gått ned og hevet seg igjen, går du rett bort til døra og gjennom
  den.
  
  I dette rommet er det et bilde av et grønt spøkelse. Det er også fem skygger.
  Når du skyter på bildet, vil du ha begrenset med tid til å sette sammen kassene.
  En av kassene har deler av et blått spøkelse. Denne kassa skal ikke være med, så
  bare dytt den litt vekk og sett sammen de fire andre sånn at de blir som på
  bildet på veggen. Da vil det grønne spøkelset (Amy) komme frem. Ta det på samme
  måte som de andre.
  
  Gå gjennom døra og du kommer tilbake til hovedrommet. Hopp ned og du vil møte
  det siste spøkelset.
  
  
  
  Mini-boss: Lilla spøkelsessøster
  --------------------------------
  Meg skiller seg litt fra søstrene sine. Hun lager tre falske hologramer av seg
  selv for å lure deg. Men hver gang hun og klonene kommer frem, vil den som er
  henne snurre rundt, så pass på at kameraet filmer ovenfra sånn at du får sett
  alle spøkelsene og sett hvilken som snurrer rundt en runde. Sikt på den og skyt
  den med en pil eller med hookshot-en. Hun tåler fem treff.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Meg:
  "Om hun deler seg i flere bilder, må du finne ut hvilken som er den riktige. Er
  det denne?"
  
  
  
  Ikke så vanskelig når du vet hva du skal gjøre. Når du har slått henne, vil du
  kunne ta heisen som forsvant. Ta den ned i kjelleren. Her nede ser det ikke ut
  som du kan gjøre noen ting. Men ser du de delene av veggene som går ut? Her kan
  du dytte sånn at veggen går en kvart runde rundt enten med eller mot klokka.
  Dytt mot klokka. Gå inn i det ene lille rommet og trykk på knappen. Dytt mot
  klokka igjen og enda en gang vil det være et rom med en knapp i. Dytt mot klokka
  en tredje gang. Nå vil du kunne gå inn i et rom der det er en stor skulltula, en
  gullskulltula og en kiste med piler. Om du vil ha piler eller gull-emblem, går
  du inn der. Hvis ikke, dytter du mot klokka en siste gang. En vei vil være
  sperret av et gitter. Gå inn i det andre rommet først for å trykke på knappen og
  få bort dette gitteret. Så går du bort og inn gjennom døra til rommet med bossen
  i.
  
  
  
  Boss: Spøkelses-Ganon
  ---------------------
  For at han skal komme, må du gå opp trappa, inn til midten og så begynne å gå
  tilbake igjen. Veien tilbake vil lukke seg og Ganon, ridende på en hest vil
  dukke opp. han forvandler ansiktet sitt, deretter rir han inn i et bilde. Sikt
  på bildet med buen og du vil se at han rir bortover. Når han forsvinner, kan det
  hende han dukker opp igjen i samme bilde, hvis ikke må du snu deg rundt for å
  se hvilket bilde han kommer i. Når han skal til å komme ut av bildet, skyter du
  ham. Det vil hende at det kommer en falsk Ganon, og at han ikke blir hvit. Da må
  du snu deg fort rundt for å se etter den ekte. Når du har skutt ham tre ganger,
  vil han komme ut av ramma si. Da er det klart for andre del av kampen. I denne
  delen, vil han skyte en kule mot deg som du må slå tilbake med sverdet (du kan
  faktisk også gjøre det med en tom flaske). Dermed vil dere spille tennis en
  stund helt til en av dere feilberegner og blir truffet. Om det skjer med ham, må
  du løpe bort og angripe ham med sverdet mens han er nede. Det er lett å slå kula
  i feil retning. Vanligvis er det best å få ham til å fly litt høyt, og det er
  lettest om du har litt avstand til ham. Å beregne når du må slå med sverdet må
  du bare lære deg, men det er ofte bedre å slå litt tidligere enn du tror du
  trenger enn seinere. Han tåler tolv angrep med mestersverdet. Om du får inn en
  god rytme med kuttene, rekker han ikke komme seg opp så du kan få inn mange kutt
  før han kommer seg opp igjen.
  Skade: Et helt hjerte
  
  Navi sier om spøkelses-Ganon:
  "Det er et ondt spøkelse fra skogstempelet! Han kommer ut av et av bildene."
  
  "Svar på hans magi med et angrep selv!"
  
  
  
  Vel, det var vel en av de vanskeligste boss-ene så langt. Ganondorf vil snakke
  til deg når du er ferdig.
  
  "Hei gutt, du gjorde det ganske bra... Ser ut som om du begynner å få ting
  til..."
  
  "men du har kun slått spøkelset mitt...
  Når du kjemper mot den virkelige meg, vil det ikke bli så lett!"
  
  "For en verdiløs skapning det spøkelset var! Jeg vil bortvise det til kløfta
  mellom dimensjoner!!"
  
  Ta hjerte-beholderen og gå inn i lyset.
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | E.12) Komme seg til ildtempelet |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  I vokternes kammer møter du Saria.
  
  "Takk...
  På grunn av deg kunne jeg våkne som en vokter..."
  
  "Jeg er Saria.
  Skogstempelets vokter..."
  
  "Jeg trodde alltid du ville komme. For jeg kjenner deg..."
  
  "Nei..."
  
  "Du trenger ikke forklare det for meg..."
  
  "For det er skjebnen at du og jeg ikke kan leve i samme verden."
  
  "Jeg vil bli her som skogens vokter og hjelpe deg..."
  
  "Nå, vær så snill og ta denne medaljongen."
  
  Dermed får du medaljongen hennes.
  
  "Saria vil alltid være...
  Din venn..."
  
  Hva er den greia du lander like ved mon tro?
  
  "Hei der! Jeg er dekutrespiren!"
  
  "Fordi du og Saria brøyt skogstempelets forbannelse, kan jeg vokse og blomstre!"
  
  "Tusen takk!"
  
  "Hei, har du sett noen av dine gamle venner? Ingen av dem kjente deg igjen i den
  voksne kroppen din, gjorde de?"
  
  "Det er fordi kokiriene aldri vokser opp! selv etter syv åt er de bare barn!"
  
  "Du lurer vel på hvorfor bare du har vokst opp!"
  
  "Vel, som du kanskje har gjettet, er du ikke en kokiri! du er faklisk en
  Hylier!"
  
  "Jeg er glad for endelig å avsløre denne hemmeligheten for deg!"
  
  "For noen år siden, før kongen av Hyrule samlet dette landet, var det en
  flammende krig i verden vår."
  
  "En dag, for å flykte fra ildens flammer, kom en Hylisk mor og hennes lille barn
  inn i den forbudte skogen."
  
  "moren var hardt skadet... Hennes eneste valg var å gi barnet i dekutreet,
  skogens ånders vokters varetekt."
  
  "Dekutreet kunne sanse at dette var et barn med en skjebne, viss skjebne ville
  påvirke hele verden, så han tok ham inn i skogen."
  
  "Etter at moren døde, ble barnet oppdratt som en kokiri. Og nå har endelig
  skjebnens dag kommet!"
  
  "Du er en hylier og var alltid ment til å forlate skogen."
  
  "Og nå..
  Du har lært din egen skjebne...
  så du vet hva du skal gjøre..."
  
  "Det er riktig...
  Du må redde landet Hyrule!"
  
  "Nå, Link, bryt forbannelsen over alle templene og bring fred tilbake til
  Hyrule!!"
  
  Og du får kontroll over kroppen din igjen. På tide å komme seg til goronenes by
  og finne veien til ildtempelet! Det du skal gjøre i goronenes by, er å bruke en
  bombe til å stoppe goronen som ruller rundt i nest øverste etasje. Det er ikke
  fullt så lett som side-oppdraget du tok som barn, for han er liten og rask. På
  veien opp fjellet må du se opp for de store, rullende steinene. Jeg vet ikke
  helt hvilket tips jeg skal gi deg, du må bare time det riktig. Han vil snu og
  skifte retning når du kommer for nærme, og da vil han rulle saktere, så det er
  nok da du må slå til.
  
  Når du klarer å ta ham, snakker du til ham mens han kryper sammen.
  
  "Hvordan kan du gjøre dette mot meg? Du, du er Ganondorfs tjener!"
  
  "Hør mitt navn og skjelv!"
  
  "Jeg er Link!
  Goronenes helt!"
  
  Gå foran ham og han vil reise seg opp. Snakk til ham.
  
  "Hva?"
  
  "Du heter også Link?"
  
  "Da må du være den legendariske dodongo-motstanderen og helten, Link!"
  
  "Min far er Darunia...
  Husker du ham?"
  
  "Far døpte med Link etter deg, fordi du var så modig!"
  
  "Det er et kult navn!
  Jeg liker det virkelig!"
  
  "Link, du er en helt for oss goronene!
  Jeg er så glad for å treffe deg!"
  
  "Vær så snill og gi meg autografen din!
  Signer den:
  Til min venn,
  Link av goronene"
  
  "Åh..."
  
  "Jeg antar at det ikke er rette tid for å spørre deg om det...
  Vær så snill og hjelp alle!"
  
  "Min far, Darunia, gikk til ildtempelet. Det er en drage der inne!"
  
  "Om vi ikke skynder oss, vil selv min far bli spist av dragen!!"
  
  "b-b-b-boooo hooooo!"
  
  Han vil begynne å gråte, så navi vil si:
  
  "du bør prøve å roe ham ned om du kan...
  Kanskje han vil roe seg om du snakker til ham?"
  
  "Hva vil du spørre ham om?"
  
  Du kan spørre ham enten om dragen eller om goronene. Hvis du spør ham om dragen,
  sier han:
  
  "For lenge siden var det en ond drage ved navn Volvagia som bodde i dette
  fjellet."
  
  "Den dragen var veldig skummel!"
  Han spiste goroner!"
  
  "Med en stor hammer, tok goronenes helt og... BOOOM!"
  
  "Ødela den akkurat sånn. Dette er en myte fra gammelt av, men den er sann!"
  
  "Jeg vet det fordi min far er en etterkommer av helten!"
  
  "B-b-b-boooo hooooo!"
  
  Navi vil gjenta det om at du må prøve å roe ham ned, så spør om goronene.
  
  "Alle ble tatt med til ildtempelet..."
  
  "Mens faren min var ute...
  Ganondorfs følge kom og tok alle med seg!"
  
  "Alle vil bli spist av Volvgaria!"
  
  "Far sa at Ganondorf har gjenopplivet Volvagia..."
  
  "Som en advarsel til alle som gjør motstand mot ham, vil Ganondorf mate Volgaria
  med alle sammen!"
  
  "Far dro til ildtempelet helt på egenhånd for å prøve å redde alle sammen..."
  
  "Vær så snill og hjelp, Link!
  Jeg vil gi deg denne varme-resistante drakta!"
  
  Dermed får du goron-drakta. I tillegg vil to dører åpne seg. Den ene fører inn
  til en butikk, den andre til rommet der du møtte Darunia som barn. Gå inn i
  rommet der du møtte Darunia som barn. Ser du den greia som stikker ut av veggen.
  Ta tak i den med A og dra den ut. Gå gjennom veggen bak den og du kommer rett
  inn i krateret. For å få på deg drakta du trenger, tar du start og kommer deg
  til utstyrsmenyen.
  
  Litt til venstre for deg inne i krateret er det en stang som du kan skyte deg
  til med hookshot-en. Derfra følger du veien nedover helt til du støter på Sheik.
  
  "Det er noe som vokser med tiden... Et sant vennskap. En følelse i hjerte som
  blir sterkere med tiden..."
  
  "Vennskapets blomst vil snart blomstre i en rettskaffen kraft og gjennom den vil
  du finne veien du skal gå..."
  
  "Denne sangen er dedikert til hjertets kraft...
  Hør på ildens bolero..."
  
  Etter at du har lært sangen, sier hun "Link... Vi ses senere..." og forsvinner
  igjen. Ehm... sa jeg hun, jeg mente han.
  
  Du går litt til venstre og ned en lang stige for å komme til inngangen til
  tempelet.
  
  
  
  _____________________
  |		  |
  | E.13) Ildtempelet |
  |___________________|
  \___________________/
  
  
  Først og fremst, gå opp trappa og til venstre. Om du vil ta eller unngå
  flaggermusene er ditt valg. I dette rommet finner du Darunia og han sier:
  
  "Hvem er der? Er det deg, Link... ?"
  
  "Åh, det er virkelig Link!"
  
  "Du har vokst deg så stor siden jeg så deg sist!"
  
  "Jeg vil ha en mann-til-mann prat med deg, men dette er ikke rette tid."
  
  "Ganondorf skaper trøbbel på dødsfjellet igjen! Han har gjenopplivet den onde,
  urgamle dragen Volvagia!"
  
  "På toppen av det vil han mate folket mitt til den onde dragen som en advarsel
  til andre raser som vil gjøre motstand mot ham..."
  
  "Om den ildsprutende dragen rømmer fra fjellet, vil hele Hyrule bli et brennende
  sletteland!"
  
  "Jeg vil fortsette videre for å prøve å forsegle den onde dragen..."
  
  "Jeg er bekymret, for jeg har ikke den legendariske hammeren...
  Men jeg har ikke noe valg."
  
  "Link... Jeg ber deg om å gjøre dette som min svorne bror..."
  
  "Mens jeg prøver å ta meg av dragen, vær så snill å redde mitt folk!"
  
  "Fangenes celler er i den andre retningen. Jeg stoler på deg, Link!"
  
  På tide å samle nøkler og redde fangede goroner. Den aller første er i dette
  rommet. Snu deg til venstre, hopp over på plattformen her, videre til neste
  plattform og så videre til du kommer til den store plattformen med en knapp på.
  Trykk på knappen for å befri goronen. Åpne kisten bak ham for å få en nøkkel.
  Det er ikke nødvendig å snakke med ham, men om du gjør det, sier han:
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "Jeg vil fortelle deg en hemmelighet siden du befridde meg!"
  
  "For å komme deg inn i rommet Darunia gikk inn i, må du gjøre noe med søyla som
  sitter fast i taket."
  
  "Finn en vei som leder til rommet over taket med en gang!"
  
  Dermed går han. Gå ut av dette rommet igjen. Du er tilbake i rommet du startet
  i. Gå rett frem og gjennom den andre døra. Gå over til andre sida i dette
  rommet, og gå deretter til venstre og hopp ned. Gå deretter langs veggen videre.
  Du kommer til å bruke så kort tid i lavaen at du ikke mister liv. Gå inn under
  den blå kassa med tidens merke på og gjennom døra. Her er det enda et rom der du
  kan befri en goron ved å trykke på en knapp. I dette tempelet vil du få tak i
  alle nøklene ved å befri goroner. Etter å ha tatt nøkkelen kan du velge å snakke
  med ham.
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "Her er en hemmelighet siden du befridde meg!"
  
  "En vegg som du kan ødelegge med goronenes "spesielle våpen" vil høres
  annerledes ut enn en vanlig vegg om du treffer den med sverdet ditt."
  
  Hjelpsomt. Uansett, gå ut igjen. Følg veggen tilbake den veien du gikk for å
  komme hit, gå over planka og følg veggen videre til motsatt ende av rommet. Her
  er det en vegg som du kan bombe i stykker, sånn som den andre goronen hintet
  til. Du burde prøve å slå sverdet mot den for å lære deg hvordan en falsk vegg
  høres ut. Gå inn gjennom døra, befri en goron til og ta en nøkkel til. Denne
  goronen vil si:
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "Jeg vil fortelle deg en hemmelighet siden du befridde meg!"
  
  "Det er knapper her i tempelet som du må kutte for å aktivere. Men du kan også
  bruke goronenes spesielle våpen for å gjøre jobben."
  
  Jeg er ikke helt sikker på hva han mener, men samme det. Gå ut igjen, følg
  veggen enda en gang og gå gjennom den låste døra. Gå rett frem og skli ned
  planka. Gå litt til høyre, klatre opp på veggen til du kommer til toppen og kom
  deg over på plattformen her oppe. Vær forsiktig med flaggermusene. Gå forsiktig
  mot dem og så snart du kan sikte på dem, gjør det og skyt dem med hookshot-en.
  Hopp ned like bak kassa på venstre side. Dytt den fremover til den faller over
  kanten. Hopp deretter ned på den og den tar deg opp til et rom mye lengre oppe.
  Gå gjennom den låste døra.
  
  I dette rommet møter du en ny fiende med en gang du går til venstre.
  
  
  
  Torch Slug:
  En slags snegle med ild på ryggen. de små følehorna står for hodet. Hvis du
  klatrer opp et sted hvor den er, må du passe på at den ikke får øye på deg før
  du er oppe. Ta den en gang for å få vekk flammen og en eller to ganger for å
  drepe den (men det vil ta litt tid før den kan skades). Den vil prøve å flykte,
  men de fleste steder kan den ikke løpe langt.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om torch slug:
  "Når ilden på ryggen dens slukker, vil den løpe sin vei. Ødelegg den før flammen
  kommer tilbake!"
  
  
  
  Ikke den verste fienden du vil støte på akkurat. Gå opp til den første, videre
  opp til den neste og hopp videre like bak kassa. Dytt kassa utfor, hopp ned og
  dytt den bort på merket. Klatre opp på den og hopp videre til høyre. Klatre
  videre opp og du finner en stige som brenner. Det er en lett og en vanskelig
  måte å gjøre dette på. Hvis du vil ha en utfordring, hopp litt ned på venstre
  side og still deg på kanten. Ta diamanten med hookshot-en og løp opp til stigen
  igjen. Du skal være rask for å klare det. Den lette metoden er å kaste en bombe
  ned ved diamanten. Når bomben sprenger, aktiveres diamanten og flammene
  forsvinner for en liten stund, så klatre opp. Pass på, kameraet vil endre seg på
  en litt forvirrende måte.
  
  I rommet du nå kommer til, vil kameraet snart begynne å filme deg ovenfra. Se
  opp for store, rullende steiner. Gå til høyre og følg veggen på din venstre side
  helt til du kommer til en knapp. Her inne kan du få en nøkkel til, og goronen du
  befrir vil si:
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "Jeg vil fortelle deg en hemmelighet siden du befridde meg!"
  
  "I dette tempelet er det dører som faller nned når du prøver å åpne dem. Når en
  begynner å falle, beveg deg!"
  
  "Om du bruker en av goronenes spesielle våpen kan du ødelegge den..."
  
  Gå tilbake langs den samme veggen og fortsett å følge den videre helt til du
  kommer til en dør. Her inne får du enda en nøkkel og befrir enda en goron.
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "La meg fortelle deg en hemmelighet som en belønning for å befri meg!"
  
  "Når du har tatt fyr, kan du slukke flammen ved å svinge sverdet eller ved å
  rulle forover... Visste du det?"
  
  Det kan hende du ikke visste det, men du har antakeligvis alltid slukket flammen
  når du prøver å drepe flaggermusen som traff deg. Uansett, gå ut av rommet
  igjen. Pass på så du ikke går rett på en stein. Forsett videre langs veggen
  (ikke tilbake, men videre) og vær veldig forsiktig med steinene. Gå gjennom den
  låste døra du kommer til. I det neste rommet går du rett videre gjennom den
  neste låste døra. Vår forsiktig når du går på den tynne stien, det er langt ned.
  
  I dette rommet går du først ut på den lille veien. Når du kommer ut på
  nettinggulvet, vil det komme en flamme bak deg, så du må være rask. Se også opp
  for de nye fiendene som dukker opp på veien.
  
  
  
  Rød boble:
  Denne hodeskallen har en vanlig flamme rundt seg. Den spretter rundt på steder
  med lava og er alltid i veien, men de tar ikke så mye liv. Det er som regel
  greiest å unngå dem.
  Skade: Et halvt hjerte.
  
  Navi sier om rød boble:
  "beskytt deg mot dens angrep med skjoldet!"
  
  
  
  Når du når enden, går du gjennom døra. Hopp over på plattformen rett frem og ta
  tourch slug-en. Bruk en bombe for å sprenge der hvor sprekken er. Klatre ned
  (eller hopp dersom du ikke er redd for å miste liv). Gå bort og trykk på knappen
  for å få en nøkkel, befri en goron og lage en liten snarvei. Goronen sier:
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "Her er et tips fordi du befridde meg!"
  
  "Et sted i dette tempelet vil du sikkert treffe vesener som danser mens de
  angriper. Piler vil ikke skade dem!"
  
  "Ser ut som om du vil trenge noen av goronenes spesielle våpen! Det er alt jeg
  kan fortelle deg."
  
  Gå tilbake og klatre opp. Pass på så ikke fakkelsnegla får angrepet før du
  kommer opp. Snu deg sånn at du ser det trekantede området du kan hoppe til. Hopp
  over dit og videre til plattformen med en knapp på. Trykk på den og du vil befri
  en goron som er et stykke borte. Hopp over til plattformen med fakkelsnegla.
  Hopp videre rett frem og så videre over på det trekantede området. Snu deg mot
  høyre og hopp over dit. Hopp videre til enda en fakkelsnegle og så videre til
  goronen og kista med nøkkelen. Denne goronen sier:
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "La meg fortelle deg en hemmelighet for at du reddet meg!"
  
  "Om du finner et sted du kan se på kartet, men ikke nå, prøv å spille på
  fløyta!"
  
  Kom deg tilbake til døra til rommet der det kom en vegg av flammer som bevegde
  seg. Om du vil ha kartet, gå til venstre og klatre opp på gitrene hopp ned ved
  kista og åpne den. Gå gjennom rommet for å komme til rommet med de tynne stiene.
  Gå til høyre for å komme inn i rommet med flammeveggen igjen.
  
  Om du ikke tar kista. Begynn å gå tilbake den samme veien som du kom i stad, men
  denne gangen skal du hoppe over til hylla på høyre side og gå gjennom den låste
  døra. Gå gjennom ganga du kommer til og du vil komme til et rom med en greie som
  går rundt og skyter flammer, pluss et glassgulv med gittere og andre ting du vil
  legge merke til. Navi vil fly bort til glassgulvet. Om du sikter på det og
  snakker med henne, vil hun si:
  
  "Du kan se ned herfra...
  Er ikke det rommet der du traff Darunia?"
  
  Nettopp. Så greia like foran deg er søyla som sitter fast. Mer om det senere. Du
  kommer snart til å bli angrepet av en brennende flaggermus, så ta den. I rommet
  er det en slags labyrint med mange påler og bevegelige steiner. Noen påler kan
  du gå inn mellom. De pålene du ikke kan gå mellom, vil det komme flammer mellom
  når du går for nærme. Om du vil ha kompasset: Begynn med å gå langs veggen til
  du kommer til der den første steinen går frem og tilbake. Her er det to påler du
  ikke kan gå mellom, men mellom den til venstre av dem og den enda lenger til
  venstre kan du gå. Pass på at du ikke går før den andre rullende steinen er
  forbi, så går du gjennom der og bort til døra. Der inne er kompasset hvis du er
  interessert.
  
  Om du ikke vil ha kompasset, gå på venstre side. Følg veggen forbi den brennende
  tingen. Her er et lite kart med hvor pålene er og hvordan du skal gå. Du starter
  nede i venstre hjørne. Pålene er markert med kryss.
  
  
    X |
     |
    X |   X
   /---/
   | X  X  X  X
  
  Deretter vrir det seg litt og de kommer en ny del Du begynner nederst:
  
  	 /---\ X
    X  X | X | 
     /---/  |
    X | X  X | X
     \---\  \---
    X  X | X  X
       |
      X |
  
  Gå gjennom den låste døra og gå rett gjennom rommet her.
  
  Gå rett frem og bort til greia som spruter ild. Kom deg inn mellom flammene og
  snu deg mot venstre. Gå på venstre side av søyla du ser og inn til knappen. Når
  du trykker på den har du lite tid. Du må komme deg ut mellom de to søylene og så
  til høyre og løpe bort til og opp på kanten der hvor flammene var. Det kan være
  litt vanskelig å finne ut hvor du er når kameravinkelen har endret seg, men du
  blir vant til det.
  
  Når du har kommet deg opp hit, kan du gjerne ta de fire krukkene får å få litt
  liv og noen bomber. Om du prøver å gå gjennom døra, vil den angripe deg. det er
  en av mange falske dører i dette tempelet. Spreng den vekk og gå deretter
  gjennom den virkelige døra. Du kommer til en boss.
  
  
  
  Mini-boss: Flammedanseren
  -------------------------
  Flammedanseren har en kropp av flammer, utenom brystet, beina og de to sverda
  den holder. Den vil danse når den kommer mot deg. Om du kaster en bombe på den,
  vil flammene forsvinne og bare brystet være igjen. Brystet er en liten rakker.
  Den vil prøve å flykte, men bruker litt tid på å komme opp i fart, så ta den med
  sverdet. Du kan ta den mange ganger på rad om du rekker det før den løper. Om
  den kommer opp i fart, slutter du ikke å sikte, men går motsatt vei av den. Når
  du treffer den igjen, vil den bruke litt tid på å snu, så du har tid til å ta
  den. Etter en stund vil den hoppe opp i ilden og få tilbake flammekroppen sin,
  bare i en ny farge (blå og senere grønn). Om du lar den være i flammekroppen for
  lenge, vil den skyte ut ild. Etter det vil den begynne å gå rundt. Når du har
  tatt den for tregje gang, dør den. Den sprenger når du tar den, så vær
  forsiktig.
  skade: Den selv tar et kvart liv, flammene dens tar et halvt.
  
  Navi sier om flammedanser:
  "Slukk flammekroppen dens først..."
  
  
  
  Når du har tatt den, går du opp på plattformen som brant. Gå gjennom døra og inn
  i et nytt rom. Gå til høyre, gå rundt hjørne og klatre opp på veggen. Gå nesten
  helt bort til flammen, still deg på kanten, ta frem hookshot-en og skyt på
  diamanten. Vent til kameraet er helt ferdig med å endre seg før du flatrer opp
  og går gjennom døra som er her oppe.
  
  Gå til venstre og bort til knappen. Når du trykker på den, forsvinner flammene
  fra en kiste lenger oppe. For å komme dit i tide må du gå på den lille veien
  tynnerst. Ikke gå fortere enn at du har kontroll. Du kan begynne på nytt hvis du
  ikke klarer det. I kista finner du den legendariske hammeren som du vil trenge
  for å ta boss-en. Gå til høyre og hopp ned til start. Ikke trykk på knappen
  denne gangen, men still deg på plattformen som har et rart ansikt på. Mens du
  står oppå den, slår du plattformen med hammeren og den vil falle ned. Her nede
  bruker du hammeren på søyla som står foran døra og går deretter gjennom døra.
  
  Se opp for flaggermusene! De vil angripe med en gang. Ta dem! I dette rommet
  legger du kanskje merke til en liten søyle med det samme rare ansiktet på. Ta
  den med hammeren og gulvet vil danne en trapp nedover. Plukk opp en av kassene
  i nærheten, hopp ned, sett kassa på den blå knappen og gå gjennom døra. Her er
  et nytt sted der du må stille deg på plattformen og så bruke hammeren. Nå kommer
  du ned i rommet over rommer du traff Darunia igjen. Klatre opp og bruk hammeren
  på den rustne knappen. Før du får gjort det, vil Navi si:
  
  "Denne knappen ser rusten ut."
  
  Gå inn gjennom døra. Hopp over på andre sida, finn frem fløyta og spill tidens
  sang for å flytte kassa. Trykk på knappen med hammeren og enda en goron blir
  befridd. Hopp ned dit og ta nøkkelen. Om du snakker med ham, vil han si:
  
  "Befrir du meg?
  Kan jeg gå?"
  
  "Jeg vil fortelle deg en hemmelighet for at du reddet meg!"
  
  "En dør er skjult inne i statuen ved inngangen til dette tempelet."
  
  "Men goronened spesielle våpen vil ikke virke på den... Har du ikke noe
  sterkere?"
  
  Klatre opp på kassa med tidens merke og gå ut gjennom døra. Hopp over på
  plattformen rett foran deg, still deg på den og bruk hammeren på den. Du faller
  helt ned til rommet der du møtte Darunia. Det er et langt fall, men du mister
  ikke liv. Merkelig. Nå er det på tide å skaffe seg den store nøkkelen. Gå ut
  gjennom døra og du kommer til inngangsrommet. Begynn gjerne med å ta
  flaggermusene, for hvis ikke vil de plage deg senere.
  
  Gå ned og kom deg på høyre side av trappa (det vil si høyre dersom du kommer fra
  inngangen). Ta søyla/statua med noen slag med hammeren og gå inn gjennom døra.
  Husk å slå på sida av den, ikke rett på. I dette rommet er du nødt til å ta alle
  de tre flaggermusene og de fire fakkelsneglene. Prøv å få tatt flaggermusene
  først. Når du har tatt alle, kan du gå gjennom døra videre.
  
  I dette rommet treffer du to vanlige fiender i zelda-verden. Den ene er
  gulvpanelene som vil fly mot deg. Det beste er å sikte med Z/L, men ikke sikte
  på noen av dem. Da kan du gå eller hoppe sidelengs for å unngå dem. Den andre
  fienden er de hatede skjold-spiserene.
  
  
  
  Like Like:
  ser egentlig ut som en stor, ekkel brøddeig. Hvis du kommer for nærme, vil den
  spise deg. Hullet er dens sterke punkt, for hvis du treffer det, tar den ikke
  skade. Den beste taktikken er å bruke hookshot-en. Da vil du lamme den og
  samtidig bli dratt bort til den. Ta den med sverdet, kom deg unna og gjør det
  samme igjen (med mindre du brukte det største sverdet, da trenger du bare treffe
  en gang. Om den tar deg, kan den stjele skjoldet ditt, og til og med den røde
  eller blå drakta. Da må du drepe den for å få dem tilbake, eller du må kjøpe nye
  i goron-butikken eller zora-butikken (noe som koster 300 rupier).
  skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Like Like:
  "En fiende som spiser skjoldet ditt og visse klær. Slå den raskt for å få
  utstyret ditt tilbake!"
  
  
  
  Det er også en gullskulltula her som du kanskje vil ta. Når du har gjort det går
  du ut gjennom døra til venstre. Du blir nødt til å ta flammedanseren en gang
  til. Her har jeg kopiert det jeg sa da.
  
  
  
  Mini-boss: Flammedanseren
  -------------------------
  Flammedasnderen har en kropp av flammer, utenom brystet, beina og de to sverda
  den holder. Den vil danse når den kommer mot deg. Om du kaster en bombe på den,
  vil flammene forsvinne og bare brystet være igjen. Brystet er en liten rakker.
  Den vil prøve å flykte, men bruker litt tid på å komme opp i fart, så ta den med
  sverdet. Du kan ta den mange ganger på rad om du rekker det før den løper. Om
  den kommer opp i fart, slutter du ikke å sikte, men går motsatt vei av den. Når
  du treffer den igjen, vil den bruke litt tid på å snu, så du har tid til å ta
  den. Etter en stund vil den hoppe opp i ilden og få tilbake flammekroppen sin,
  bare i en ny farge (blå og senere grønn). Om du lar den være i flammekroppen for
  lenge, vil den skyte ut ild. Etter det vil den begynne å gå rundt. Når du har
  tatt den for tregje gang, dør den. Den sprenger når du tar den, så vær
  forsiktig.
  skade: Den selv tar et kvart liv, flammene dens tar et halvt.
  
  Navi sier om flammedanser:
  "Slukk flammekroppen dens først..."
  
  
  
  En dør vil åpne seg når du er ferdig. Gå gjennom den. Det er bomber i kista den
  etterlater seg om du vil ha. I det neste rommet er det en rusten knapp, så bruk
  hammeren. Ta kista og få nøkkelen og gå deretter ut. Nå er du på venstre side av
  trappa i inngangsrommet. Gå opp trappa og til venstre. Gå rett frem og inn
  gjennom døra til rommet der bossen er. Det kan hende du først vil gå på høyre
  side av rommet, hookshote deg bort og gå opp til de fire krukkene. Det er feer
  i to av dem. Når du først er inne hos bossen, hopper du ut til midten og den vil
  komme frem.
  
  
  
  Boss: Volvagia
  --------------
  Volvagia er en drage som har form som en lang slange med ildhår. Når den kommer
  opp fra et av hullene, tar du og slår den med hammeren. Deretter vil den bøye
  hodet ned og du kan slå den med sverdet Jeg anbefaler hoppeangrep. Neste gang
  vil den fly opp. Sikt på den og pass på å bevege deg rundt. Når den brgynner å
  angripe, holder du kontrollsticken mot høyre hele tida. Da går du i ring og den
  vil ikke treffe deg. Når den dykker ned igjen, pass på at du stiller deg sånn at
  du kan se alle hullene. Gå bort til den når den kommer frem og angrip den igjen.
  Pass på at du aldri står for nærme et hull som flammer opp, for du kan miste liv
  idet Volvagia kommer opp. Neste gang den flyr opp, vil den fly høyere. Nå vil
  den få stein til å falle ned fra taket. Følg nøye med. Du må ha god reaksjon for
  å unngå de fallende steinene, men om du klarer å se skyggene på bakken, blir det
  litt lettere. Etter at den igjen dykker ned, vil den komme frem. det kan hende
  det kommer ild fra et hull, men at den deretter skifter til et annet hull. Vent
  til du ser at den kommer frem. Hvis du har brukt det største sverdet og vært
  nøye med å angripe den med hoppeangrep, vil den være død nå. Hvis du bruker det
  store sverdet, men ikke hoppeangrep eller du har brukt mestersverdet og
  hoppeangrep, må den tas en gang til. Da vil den fortsette med å ta annenhvert
  med å fly mot deg eller få steiner til å ramle. Dersom du har brukt
  mestersverdet og ikke hoppeangrep, må du ta Volvagia seks ganger.
  Skade: Steinene tar to liv, kroppen dens tar to liv.
  
  Navi sier om Volvagia:
  "Det er bossen i ildtempelet, gjennomplivet av den onde kongen. Jeg vet ikke hva
  som er svakheten dens."
  
  
  
  Dermed flyr Volvagia opp og blir ødelagt. Ta hjerte.beholderen og gjør deg
  ferdig med ildtempelet ved å gå gjennom det blå lyset.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | E.14) Komme seg til vanntempelet |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Du kommer til vokternes kammer enda en gang. Det er Darunia som er ildtempelets
  vokter (ikke spesielt overraskende egentlig).
  
  "Takk, bror!
  Jeg setter virkelig pris på det du gjorde. Både på vegne av meg og hele
  goronrasen!"
  
  "Du viste deg å være en virkelig mann, akkurat som jeg trodde du ville!"
  
  "Forresten, jeg, den ville Darunia, viste meg å være den store vokteren av
  ilden..."
  
  "Er ikke det morsomt, bror?
  Well, dette må være det de kaller skjebnen."
  
  "Ingenting har gjort meg mer glad enn å hjelpe deg å forsegle ondskapen her!"
  
  "Hei, bror, da dette!
  Dette er en medaljong som inneholder styrken til ildåndene--og mitt vennskap."
  
  "Du fikk ildmedaljongen!
  Darunia våkner som en vokter og legger sine krefter til dine!"
  
  "Ikke glem...
  Nå er du og jeg virkelig brødre!"
  
  Det er en del nye side-oppdrag i dødsfjellets krater og på veien til dødsfjellet
  som du kan ta nå som du har hammeren. Når du vil fortsette videre, legger du i
  vei med retning mot Zora-grotten. Denne gangen vil du oppdage at det er en del
  flere octorok-er, men ellers er det det samme som når du dro der som liten.
  Zora-grotten vil være frossen, og den eneste som fremdeles er der, er kongen,
  men han er beskyttet av et slags rødoransj skald. Kom deg til dammen der
  Jabu-Jabu pleide å være.
  
  Gå opp på Jabu-Jabus "alter" og gå ut på isen. Hopp ned på det lille, runde
  isflaket (som er det eneste du kan komme deg opp på fra vannet dersom du bommer)
  og hopp videre til det store flaket. Hopp videre til det neste flaket og (med
  mindre du vil ta hjertebiten først) snu deg til venstre. Disse flakene roterer.
  Hopp fra flak til flak til du kommer til det siste flaket. Rull når du hopper av
  det siste og kom deg inn i den store sprekken i veggen.
  
  Velkommen til isgrotten. Her må du være på konstant vakt når det gjelder
  fallende istapper. De lyseblå istappene i taket er de som kan falle og de
  lyseblå på bakken er de du kan ødelegge med sverdet. Etter at du har gått
  gjennom den første ganga kommer du til et rom med en ny fiende (og fire av dem
  til og med) og en sånn greie som går rundt.
  
  
  
  Freezzard:
  Du kan ofte høre en lyd av vind som tyder på at de er nærme. Disse fiendene er
  laget av is. De blåser ut kald vind som gjør at du fryser til is. Du må bruke
  tre slag med mestersverdet for å ta dem. En smart taktikk kan være å brukke
  hookshot-en. Da vil du både ta dem en gang og dra deg bort til dem. En ting du
  bør vite om disse fiendene, er at de kan forsvinne og dukke opp på et annet
  sted. Ellers trenger du bare å lære deg å se hvor munnen er, sånn at du kan
  unngå å bli fryst. De beveger seg temmelig sakte. Hvis du fryser til is, trykk
  B fort.
  Skade: Et kvart hjerte, pluss at du blir fryst, så antageligvis trekvart til
  sammen.
  
  Navi sier om freezzard:
  "Se opp for dens iskalde pust! Ødelegg den helt før den fikser seg."
  
  
  
  Når du har tatt alle fire, vil veien videre åpne seg. Hvis du har mistet liv, er
  det hjerter i krukkene. I det neste rommet er det en roterende propell med lange
  isarmer. De tar skade. Det er også fem sølvfargede rupier. Du må ta alle fem for
  at veien videre skal åpne seg. Begynn med å gå til venstre, ta istappene og ta
  sølvmynten bak dem. Ta deretter de tre inne mot midten av den snurrende greia.
  Pass på å gå rundt med samme tempo, sånn at du ikke blir tatt av armene. Så
  klatrer du opp til døra i andre enden av rommet, og hopper derfra til den neste
  sølvmynten. Deretter klatrer du opp igjen og går der hvor veien fører videre.
  Du vil møte en freezzard til på veien.
  
  I rommet du kommer til er det en del freezzarder og noen nye fiender, selv om de
  egentlig bare er en ny versjon av noen fiender du allerede har møtt.
  
  
  
  Ice keese:
  Ser ut som de andre flaggermusene, bare at den har en blå flamme rundt seg.
  Trenger bare et angrep for å ta den.
  Skade: Et kvart hjerte, pluss det du mister mens du er fryst.
  
  Navi sier om ice keese:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg!"
  
  
  
  De kommer til å gå deg på nervene, så jeg vil råde deg til å prøve å skyte de
  ned med buen jo før jo bedre. Deretter går du opp på isveien, tar den første
  freezzarden, hopper videre til den lille plattformen (eller eventuelt tar liv
  først), og så til plattformen med den blå flammen. Navi vil snakke til deg.
  
  "Denne blå flammen... Den ser ikke naturlig ut. Kanskje du kan bruke den til
  noe?"
  
  Så intelligent hun er. Ta flammen i en flaske, eventuelt flere dersom du har det
  (men du trenger ikke mer enn to). Hvis du følger denne veien (og tar
  freezzarden) kommer du opp til en kiste. Beskyttelsen rundt kista er det du kan
  bruke flammen på. Inne i kista er kartet. Dersom du tar kista, bør du gå tilbake
  igjen etterpå for å fylle på en ny flamme. Når du har alle de flammene du vil,
  går du ut av rommet og tilbake til det forrige rommet. Dersom du vil ha tak i
  kompasset (eller en gullskulltula og en hjerte-bit), går du til venstre, bruker
  en flamme for å få bort beskyttelsen og går ned dit. Her nede finner du
  forresten også fallende istapper, en del flaggermus og en blå flamme sånn at du
  kan fylle på når du har tatt kista med kompasset (og før du tar kista med
  kompasset dersom du bare har flammen i en flaske).
  
  Hvis du ikke bryr deg om side-oppdragene, eller går du til høyre i rommet du var
  kommet i, noe som blir rett frem dersom du tok side-oppdragene. Her er det en
  beskyttelse du må ødelegge.
  
  Følg gangen og du kommer til et rom med noen isflaggermus og med sølvmynter. I
  tillegg er det en plattform. Når du dytter den, vil den fyke bortover helt til
  den treffer noe. Om du har gjort noe galt, kan du dytte den ned i hullene på
  sida og det vil komme opp en ny. Dersom du har en flamme i flaska, går du på
  venstre side av plattformen og dytter den mot høyre. Gå opp på den og hopp helt
  bort til hylla her (jeg vet det ikke ser ut som det går). Få bort beskyttelsen
  og ta sølvmynten.
  
  Gå ned igjen og dytt kassa tilbake i motsatt retning. Den går et stykke lenger.
  Ta sølvmynten på stedet den kommer til. Dytt deretter plattformen mot den blå
  flammen. Klatre opp og ta sølvmynten. Hopp videre derfra til flammen og fyll på
  to flasker. Gå tilbake og dytt plattformen til høyre (fra inngangen til rommet).
  Ta den sølvmynten også før du dytter plattformen i motsatt retning av flammen.
  Ta den siste sølvmynten og dytt plattformen mot der hvor veien videre åpna seg.
  Du møter først to freezzarder, så kommer du til et sted der du må bruke en
  flamme, og så når du en dør av is. Gå gjennom den.
  
  I det neste rommet vil du enda en gang møte en ny versjon av en fiende du
  allerede har møtt.
  
  
  
  Hvit Wolfos:
  Det er egentlig få ting som skiller hvit wolfos fra vanlig. Det aller viktigste
  er at du bare trenger et kutt med mestersverdet dersom den har ryggen til, noe
  den ofte har etter å ha angrepet. Ellers vil den tåle ...
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om hvit wolfos:
  "Lokk den nærmere deg og følg nøye med på bevegelsene dens. Angrip når den tar
  ned forsvaret sitt."
  
  
  
  Når du har tatt den får du en kiste. Gratulerer, du har fått jernstøvlene. Med
  disse kan du synke ned under vann. Men se hvem som plutselig kommer.
  
  "Vi møtes igjen, Link..."
  
  "Om du kom hit for å treffe zoraene, kastet du bort tiden. Dette er alt det
  er..."
  
  "Med et unntak er nå zoraene forseglet under dette tykke isdekket..."
  
  "Jeg klarte å redde zora-prinsessen fra under isen, men... Hun dro for å finne
  vanntempelet..."
  
  "Denne isen er skapt av en ond forbannelse... Monstrene i vanntempelet er kilden
  til forbannelsen."
  
  "Med mindre du kutter av kilden, vil denne isen aldri smelte..."
  
  "Om du har mot nok til å konfrontere farene og redde zoraene, vil jeg lære deg
  melodien som leder til tempelet."
  
  "Tiden går, folk beveger seg...
  Som en elvs strøm slutter det aldri..."
  
  "Et barnlig sinn vil bli til gode ambisjoner... Ung kjærlighet vil bli til dyp
  beundring... Det klare vannets overflate reflekterer vekst..."
  
  "Nå hør på vannets serenade og mediter over deg selv..."
  
  Og når han har lært deg sangen, vil han selvfølgelig gå igjen.
  
  "Link...
  Vi ses igjen..."
  
  Du bør ikke spille sangen og dra til Lake Hylia helt ennå. Først bør du snu deg
  og gå ned i vannhullet bak kista. Gå inn på utstyrsmenyen og ta på deg støvlene
  sånn at du synker ned til bunden. Gå gjennom døra. Deretter går du opp av
  vannet, tar av jernstøvlene og hopper ned foran deg. Hvis du ikke har en flamme,
  må du gå og skaffe deg en. Om du allerede har går du til høyre og kommer deg ut
  av grotten. Ta gjerne noen av side-oppdragene, deretter går du til zora-kongen.
  Bruk flammen til å få vekk beskyttelsen rundt ham. Deretter stiller du deg foran
  ham og snakker til ham. Han vil si en del om at han er bekymret for Ruto,
  deretter vil han takke deg ved å gi deg den blå drakta, som gjør at du ikke
  mister pusten om du er under vann for lenge.
  
  Når du har fått drakta, spiller du sangen du nettopp lærte. Gå rett frem, hopp
  ned i vannet, ta på jernstøvlene og la deg synke til bunds. Det tar kanskje litt
  tid før du kan bruke hookshot-en, men når du kan, skyter du på greia over
  inngangen sånn at tempelet åpner seg.
  
  
  
  ______________________
  |		   |
  | E.15) Vanntempelet |
  |____________________|
  \____________________/
  
  
  Velkommen til vanntempelet! Av mange regnet som det mest frustrerende tempelet i
  spillet. Det er også dette tempelet du høyst sannsynlig vil trenge en
  walkthrough til. Dersom du har prøvd på egen hånd, men ikke funnet de nøklene du
  trenger og nå prøver med en walkthrough, så har du sikkert ikke lyst til å lese
  fra begynnelsen. Så jeg vil skrive NØKKEL med store bokstaver de stedene det er
  en nøkkel, så sjekk alle sammen og se hvilken du trenger.
  
  Ta av deg jernstøvlene for å flyte opp til overflaten. Deretter går du fremover,
  hopper ut i vannet, tar på støvlene igjen og venter til du har synket helt til
  bunns. Gå mot høyre og inn i ganga ved faklene. Gå gjennom faklene og du vil
  treffe på en gammel kjenning som har blitt voksen.
  
  "Åh... Du... Om jeg ikke tar feil...
  Link?!"
  
  "Du er Link, er du ikke?"
  
  "Det er meg, din forlovede, Ruto! Prinsessen av zoraene!"
  
  "Jeg glemte aldri løftene vi ga hverandre for syv år siden!"
  
  "Du er en forferdelig mann som har latt meg vente disse lange årene..."
  
  "Men dette er ikke tidspunktet for å snakke om kjærlighet..."
  
  "Jeg er sikker på at du allerede har sett det! Zora-grotten -- fullstendig
  frosset!"
  
  "En ung mann ved navn Sheik reddet meg fra under isen..."
  
  "Men min far og de andre zoraene har ikke... ennå..."
  
  "Jeg vil redde alle sammen!
  Jeg vil redde zora-grotten!"
  
  "Du! Du må hjelpe meg! Dette er en tjeneste for meg, kvinnen som kommer til å
  bli din kone!"
  
  "Link, du må hjelpe meg å ødelegge de onde monstrene i dette tempelet, OK?!"
  
  "Inne i vanntempelet, er det tre steder der du kan endre vannstanden."
  
  "Jeg vil vise vet.
  Følg meg, fort!!"
  
  Deretter svømmer hun oppover og blir borte. Du skal tro det var et sjokk første
  gang jeg leste denne dialogen og fant ut at Sheik var en mann. Uansett, ta av
  deg støvlene og flyt to etasjer oppover. Her er det en dør. Hvis du vil ha
  kartet, går du gjennom her. Hvis ikke, still deg foran triforce-merket og spill
  Zeldas vuggevise for å senke vannstanden. Når du er klar til å gå videre, hopper
  du ned.
  
  Ok, dersom du vil ha kartet: I rommet er det noen nye fiender du må se opp for.
  
  
  
  Spike:
  Dette er steiner. Når de angriper, har de fremme store pigger. For å ta dem må
  du angripe når piggene ikke er fremme. Du må enten vente, eller ta dem en gang
  for å få vekk piggene.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om spike:
  "Sikt på den når den fjerner piggene sine."
  
  
  
  Når du har tatt de fire som befinner seg i rommet, vil du få en kiste og døra
  vil åpne seg igjen. Når du kommer ned til første etasje. På tide å ta noen
  nøkler.
  
  NØKKEL NUMMER 1:
  Tenn på de to faklene. Dersom du har Dins ild, kan du bruke den. Hvis ikke må du
  bruke pil og bue. Da stiller du deg sånn at du kan skyte gjennom den brennende
  fakkelen og på en av de som ikke brenner. Du kan treffe på veggen litt over
  fakkelen og den vil fremdeles ta fyr. Deretter gjør du det samme på den andre
  fakkelen, men husk at den første vil slukke etter hvert, så du må helst treffe
  på første forsøk. Inne i rommet er det en ny fiende. Du må ta dem for å få kista
  med nøkkelen i.
  
  
  
  Shell blade:
  Shell med pigger på. Disse er blant de mest irriterende fiendene i spillet. Men
  de vil som regel være greie. Sikt med Z/L, ta frem hookshot-en og hold inne
  knappen mens du går sakte mot den. Når du kommer så nærme at den åpner munnen,
  slipper du knappen med en gang. Da vil den dø. om du ikke går drept den, vil den
  hoppe mot deg, noe som er veldig irriterende dersom du er under vann og har
  jernstøvlene på. Det eneste du kan gjøre da er å flykte, og når den har roet seg
  igjen, går du sakte mot den.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om shell blade:
  "Dens indre muskel er dens svake punkt!"
  
  
  
  Når du har tatt nøkkelen, gå ut av rommet igjen og ut gjennom ganga. Når du går
  ut, risikerer du å møte på både blå tektite og to spikes. Gå til andre enden av
  rommet og dytt kassa med månen på innover til den faller ned. Hopp ned, ta på
  støvlene, gå langs bunnen til andre enden, ta på støvlene igjen og la deg flyte
  opp til overflaten. Her er det en diamant, og på andre sida er det en blå
  tektite. Hvis du går nærme nok, kan du treffe den med hookshot-en. Da vil den
  være stille en liten stund og så hoppe mot deg og rett ned. Når du tar
  diamanten, kommer det opp en vannstråle. Hopp over på den og så videre bort til
  døra.
  
  NØKKEL NUMMER 2:
  I den neste rommet, bør du først se ned i vannet med C^. Legg merke til
  dragehodet og den andre greia som er på høyre side. så går du ned i vannet med
  strømmen som går rundt. Pass på å ta på deg støvlene i riktig øyeblikk sånn at
  du synker ned på den andre greia. Herfra kan du både skyte diamanten med
  hookshot-en og hook-skyte deg bort til målskiva. Det er to taktikker her. Om du
  ikke har mye liv, bør du ta diamanten (som gjør at et gitter forsvinner), skyte
  deg til målskiva, og nærme deg den ene shell blade-en sakte for å ta den. Du
  rekker antakeligvis bare ta en, og det kan hende den andre vil komme etter deg,
  så du må gjøre det samme på nytt. Dersom du er ute etter noe som går raskt, kan
  du bare gå bort ved dem og ta av støvlene. Du mister nok litt tid, men du rekker
  det på første forsøk. Der oppe finner du en kiste med nøkkelen, og en diamant så
  du kan komme deg tilbake etterpå.
  
  Gå tilbake samme vei som du kom til du kommer til hovedrommet. Vær klar over at
  den blå tektiten vil være like ved deg når du går gjennom døra og at du må bruke
  hookshot-en på målskiva for å komme deg over. Du må også bruke hookshot-en for å
  komme deg opp av vannet. Så du kan ikke bare ta av støvlene og flyte opp.
  
  Gå til høyre sida av tårnet i midten og åpne opp den låste døra. Gå bort til
  veggen i andre enden, snu deg, ta frem hookshot-en og skyt deg opp på plata der
  oppe. Spill Zeldas vuggevise ved merket for å få vannet til å heve seg til
  midtnivået. La du merke til at den ene plattformen hevet seg og at det er et
  rom under den? Her er nemlig et vanlig sted å gå glipp av en nøkkel.
  
  NØKKEL NUMMER 3:
  Pass på at du er såpass i midten av rommet at du ikke treffer piggene når du tar
  på jernstøvlene og lar deg synke ned. Gå ned i rommet under der hvor plattformen
  var. Gå fremover og til venstre og du vil se en diamant. Stå et stykke unna den
  når du skyter den med hookshot-en. Da vil to shell blades og fire spikes falle
  ned. Gå sakte mot dem og så snart du er nærme nok til å sikte på en spike, gjør
  du det og tar den med hookshot-en. Så bør du satse på å ta den første shell
  blade-en. Etter det vil antakeligvis en av spike-ene få pigger, så vær rask med
  å ta den. Prøv å få tatt alle spike-ene før du går etter den siste shell
  blade-en. Når du har tatt alle, åpnes en luke. Flyt opp gjennom den og ta kista
  med nøkkelen i.
  
  Gå tilbake, la deg flyte opp og gå gjennom døra.
  
  Har du lyst på kompasset? Da gjør du følgende. Gå til høyre og hopp bort til
  stedet du ser. Gå inn her, hook-skyt deg opp og så videre (sikt på den lengst
  borte). Det er en diamant her. Den får vekk vannet som er rundt kista. Du kan ta
  diamanten med en pil, da kan du stille deg like foran den. Hvis ikke må du
  stille deg på sida av den. Du må i hvert fall stå nærme kista, for du har veldig
  liten tid før vannet kommer tilbake.
  
  Når du skal videre, går du tilbake til hovedrommet. La deg synke ned til ved
  hjelp av støvlene og gå gjennom ganga ved faklene sånn som du gjorde i starten.
  Det er nemlig en nøkkel i midtetasjen også.
  
  NØKKEL NUMMER 4:
  La deg flyte opp så langt du kommer når vannet er på midthøyden. Det er et hull
  i veggen, så den kan sprenges. Denne nøkkelen er ganske grei. Du trenger ikke ta
  noen fiender, bare ta kista.
  
  Gå tilbake til hovedrommet, la deg flyte opp og gå gjennom døra som er låst (i
  den motsatte enden av rommet). Her er det en diamant og en vannsøyle. Gå mot
  vannsøylen og når du hører lyden av en blå tektite, står du et stykke unna og
  venter på den. Når den kommer ned, tar du den, stiller deg oppå vannstrålen og
  skyter på diamanten med hookshot-en. Vent til kameraet ikke forvirrer deg lenger
  før du hopper av og går gjennom døra. Her er det et nytt triforce-merket, så
  spill vuggevisa og hev vannet til toppnivået.
  
  Pass på når du hopper ned, for det er en blå tektite og når du er i vannet kan
  du ikke ta den. Jeg liker å ta den med buen før jeg hopper ned. Gå til motsatt
  ende av rommet, gå inn dit og la deg synke ned i vannet. Når du kommer til
  kassa, dytter du den mot deg helt til den faller ned. Du kommer til å forstå
  senere hvorfor du var nødt til å gjøre det. Kom deg tilbake til hovedrommet, gå
  til motsatt ende av rommet og gå gjennom den låste døra. Her er det noen
  flaggermus, så gå så langt frem at du kan sikte på dem og ta dem med
  hookshot-en.
  
  Det er en gullskulltula her, men det er ikke mulig å ta den før du har fått et
  våpen du får senere i dette tempelet. Gå rett frem og hopp ned på plattformen
  der. Deretter hopper du ned på plattformen nedenfor der. Om du vil hoppe på
  plattformen til høyre i fossen bestemmer du selv, men det er ikke noe vits. Det
  du skal gjøre er å hook-skyte deg til den første plattformen, så videre til den
  neste osv helt til du kan skyte deg opp til døra. Du må være ganske rask
  ettersom plattformene beveger seg nedover.
  
  Her finner du en del dragefigurer, en diamant (rød denne gangen) og en del
  tektiter. Om du faller ned, vil tektitene være irriterende, så det ville ikke
  være så dumt å begynne med å ta dem med buen. Når du er ferdig, finn frem
  hookshot-en. Skyt først på diamanten for å få vannet (og dragefigurene) til å
  heve seg. Sikt deretter på blinken på den nærmeste dragefiguren og skyt deg
  over. Skyt på diamanten en gang til. Deretter, gå litt frem og sikt på blinken
  ved siden av den andre dragen. Klatre over dragen og pass på at du ikke hopper
  rett i vannet når du hopper av den. Skyt diamanten enda en gang. Skyt deg over
  til den siste dragen. Deretter må du nok en gang skyte på diamanten, så gå opp
  på dragehodet før du skyter den en aller siste gang.
  
  Hvis du foresten skulle falle ned en eller annen gang i løpet av prosessen, og
  vannet skulle være på det lave, må du la deg synke ned til bunnen og så skyte
  på diamanten for at vannet skal heve seg. Uansett, når du er oppe blir du tatt
  imot av to blå tektiter. Når du er ferdig med dem, har du en like-like å
  konsentrere deg om. Denne er like ved noen pigger, så det kan være problematisk
  å løpe unna. Jeg vil råde deg til å bruke en pil først dersom du ikke har det
  største sverdet. Du kan eventuelt ta den med to piler. Når du har gjort det,
  sikter du på blinken i taket og hook-skyter deg over piggene. På tide med en
  boss. Først må du gå helt til andre enden, så snu deg og gå et stykke tilbake.
  Du legger kanskje merke til en mørk skikkelse?
  
  
  
  Mini-boss: Skygge-Link
  ----------------------
  Å kjempe mot din egen skygge? Interessant. La meg først og fremst si at dette er
  på en måte en av de letteste og på en annen måte en av de vanskeligste boss-ene
  på spillet. Om du har det største sverdet, vil du ha mye større rekkevidde enn
  ham, dermed blir det en god del lettere. Bare pass på å se deg rundt hver gang
  han forsvinner ned gjennom vannet, for da kan han dukke opp hvor som helst.
  Dersom du bare har mester-sverdet, er det litt vanskeligere. De fleste angrepene
  dine med sverdet vil han blokkere. Et angrep du ABSOLUTT IKKE MÅ BRUKE er å
  holde Z/L-sikte, gå rett mot ham og stikke fremover. Da vil du plutselig fryse,
  og han vil hoppe opp på sverdet ditt og så hoppe bakover. Til å begynne med vil
  han ikke angripe, men det endrer seg. En taktikk som er smart, er å bruke
  hammeren. Om du bruker sverdet, vil han gjøre akkurat samme som deg, men det
  gjør han ikke om du bruker hammeren. Du bør på til sida før du trykker på
  knappen, sånn at du svinger hammeren i stedet for å slå den i bakken. Når han
  kretser rundt deg, kan det være litt irriterende. Da bør du gå et stykke rett
  frem, så snu deg, gå litt mot ham og slå med hammeren (ikke svinge). Det er
  vanskelig å ta ham uten å miste liv, så jeg håper du har nok med liv. Jeg tror
  du må ta ham åtte ganger med hammeren for å drepe ham. Når han dør, forsvinner
  illusjonen og du er i et vanlig rom igjen.
  Skade: Et halvt hjerte av ganga
  
  Navi sier om skygge-Link:
  "Slå deg selv!"
  
  
  
  Når du er ferdig, gå gjennom døra videre. Her inne er det en kiste med det nye
  våpenet ditt. Det er en oppgradert hookshot. Den heter Longshot-en og kan skyte
  dobbelt så langt. Når du har fått tak i det våpenet, gå frem og spill tidens
  sang for kassa med tidens merke på. Du kommer ved en foss og en slags elv. Navi
  sier:
  
  "Link! Vær forsiktig!
  Ikke bli svelgt av malstrømmene!"
  
  Hopp ut i elva og vær obs på malstrømmene. Det kan være praktisk å ta på seg
  støvlene, for da vil ikke den sterke strømmen deres virke på deg, men om du
  manøvrerer riktig, går det fint uten også. Der med krukkene du kommer til, er
  det en krukke som har en fe, i tilfelle du trenger en. I enden må du komme deg
  opp på den lille plattformen. Pass på at du har fremme både longshot-en og bua.
  Ta opp bua og skyt en pil på øyet. Du har liten tid til å longshot-e deg bort
  til kista, men prøv å ikke stresse.
  
  I kista finner du NØKKEL NUMMER 5!
  
  Nå trenger du bare bossnøkkelen, så er du klar for den siste kampen. Vel, jeg
  skulle ønske det var sant, men så enkelt er det desverre ikke. Følg ganga og du
  vil komme til rommet med dragen med diamanten i munnen og vannet med sterke
  strømmer. Kom deg tilbake til hovedrommet igjen. Denne gangen nytter det ikke å
  bruke hookshot-en når du skal komme deg opp, for vannstanden er for høy.Gå bort
  til rommet med faklene, flyt opp og senk vannet. Så går du inn i greia i midten
  i hovedrommet og hever vannet med ett nivå.
  
  NØKKEL NUMMER 6:
  Gå ut av døra og gå en halv gang rundt. Pass på, her kan det komme blå tektiter
  hoppende ned hvert øyeblikk, så det er nesten greiest å bare vente på dem og så
  ta dem. Når du har gjort det, finn frem bua og skyt på øyemerket. Når du treffer
  vil du ha begrenset tid til å skyte deg over med longshot-en, så vær rask. Med
  du trenger bare stille siktet littegrann oppover, så det bør gå bra. Du kommer
  innenfor gjerdet. Følg denne veien og du kommer til kassa som du dyttet for en
  god stund siden. Om du ikke har fulgt med fra begynnelsen av tempelet og ikke
  har dyttet kassa, må du gjøre det nå, så gå rundt og dytte igjen. Men om du har
  det, dytt kassa frem til den faller ned. Gå til høyre for å finne kista med
  nøkkelen.
  
  Veien tilbake vil være stengt, så du må gå rundt i stedet. Når du kommer til
  hovedrommet, hopper du ned i vannet og lar deg synke til bunns. Gå til høyre,
  ned dit og et stykke frem. snu deg og hokk-skyt deg til blinken. Snu deg igjen
  og hook-skyt deg til den blinken. Gå gjennom døra.
  
  I det neste rommet er det malstrømmer, det er seks blå tektiter og det er
  steiner som ruller langs bunden. Yippi. Det kan være greiest å begynne med å ta
  tektitene med buen, men du kan også satse på å unngå dem. La strømmen følge deg
  over til andre sida og gå inn gjennom døra. Pass på at du er langt nok til
  høyre, sånn at du klarer å ta tak i kanten. Hvis ikke må du bruke jernstøvlene
  for å komme deg lenger til høyre.
  
  Om du har noen piler igjen, kan det være lurt å bruke dem i dette rommet. Ikke
  gå ned med en gang, for mange av stinger-ene der nede kan du ta ved å stå ved
  kanten oppe, bruke siktet og skyte piler. Om du velger å hoppe ned uten å ta
  dem, kan det bli litt vanskelig. Jeg råder deg til å være sikker på at du har
  tatt alle før du hopper ned. Nå kommer du til å trenge bomber. De finner du i
  krukkene dersom du trenger noen. Gå på land på den sida uten en knapp under vann
  og sett en bombe ved veggen (den veggen som du nettopp hoppet ned fra). Dytt
  kassa der inne fremover så langt det går. Så går du tilbake og sprenger den
  samme veggen, men på andre sida. Dra kassa to eller tre lengder ut, deretter gå
  tilbake og rundt sånn at du kommer på andre sida av kassa. så dytter du den
  fremover helt til den detter ned på knappen og får mannstanden til å heve seg.
  Gå videre til det neste rommet.
  
  De blå tektitene i andre enden må du enten ta med buen nå, eller velge å
  ignorere, for når du kommer over på andre siden har du ikke tid til å ta dem.
  Knappen vil nemlig både få vannsøylene til å komme opp og døra til å åpne seg,
  og du har ikke mye tid. Hopp fra vannsøyle til vannsøyle til du kommer til andre
  sida, og gå gjennom døra.
  
  NØKKELEN TIL BOSS-ROMMET:
  Så snart steinen har rullet forbi, hopp til høyre, ta på deg støvlene og synk
  ned. Vær forsiktig når du går her, for du møter snart en ny skjell-fiende. Sikt
  på den så snart du kan og hold longshot-en klar. Når du har tatt skjellet, lar
  du deg flyte opp og du kommer til en dør med lås på. Om du har fulgt med, så bør
  du ha alle nøklene nå. I det neste rommet finner du kista med den store nøkkelen
  i. Her er det også to krukker som begge har feer i.
  
  Gå ut gjennom døra, la deg synke ned (Jeg vet ikke hvordan du best kan unngå å
  komme rett på skjellet), gå rundt hjørnet og la deg flyte opp igjen. Løp
  fremover, hopp uti vannet og kom deg til døra like ved (på din høyre side). I
  det neste rommet skyter du deg over, før du hopper uti og synker til bunns.
  Legg merke til de to spikene som kommer til å være like ved deg. Om du velger å
  ta dem eller ignorere dem er opp til deg. La deg flyte opp, og finn frem til
  døra ved den flytende plattformen. Gå gjennom den, og følg veien helt til du
  kommer til triforce-merket. Hev vannet enda en gang og kom deg så over til greia
  i midten. Gå rundt den mot venstre og skyt deg mot dragefiguren. I krukkene her
  er det også feer, så du kan ha alle flaskene dine fylt før du går mot bossen.
  
  Gå gjennom døra. Det er en liten utfordring til. Du må nemlig løpe opp en bakke
  med sånne greier som går frem og tilbake. Om du blir tatt av en, vil du gli ned.
  Gå på høyre side og still deg ganske nærme bakken. Begynn å løpe idet greia er
  rett foran deg. Det bør gå. Gå gjennom den store døra og du kommer inn til
  bossen. Før du kan slåss mot boss-en, vil Navi si:
  
  "Link! Se opp!
  Det der er ikke vanlig vann!"
  
  Hopp over på en av plattformene i midten og boss-en vil finne deg.
  
  
  
  Boss: Morpha
  ------------
  Morph er et ord for noe som omformer seg. Kom deg tilbake på land. Gå rundt helt
  til den lange armen strekker seg etter deg. Stå et stykke unna sånn at ikke
  armen får tak i seg. Bruk longshot-en til å ta den greia som går frem og
  tilbake. Sikt med Z/L og skyt en stund før kula når snupunktet, for longshot-en
  vil alltid henge litt etter, og om du er litt tidlig, vil kula komme tilbake til
  der den vår når du skøyt. Når du har dratt den ut, bruker du sverdet på den.
  Etter at du har tatt den, vil den hoppe rundt litt, så du kan prøve å dra den
  til deg før den kommer skikkelig i vannet igjen. En annen ting som kan være
  smart for å lokke den mot seg, er å se når den begynner å lage en arm, og å gå
  så langt bort at den akkurat ikke når deg. Da kan du nærmest skyte rett mot
  kula, noe som er enklere. Etter hvert vil det komme flere armer som ikke har noe
  med kjernen å gjøre. Da må du være mer forsiktig og holde deg unna armene for
  enhver pris. Kula tåler åtte slag med mestersverdet.
  Skade: Et hjerte, men hvis den tar tak i deg, vil du miste halvannet hjerte før
  den kaster deg vekk.
  
  Navi sier om morpha:
  "Mester over vanntempelet. Den har fullstendig kontroll over vannet. Dra ut dens
  kjerne og angrip den!"
  
  
  
  Gratulerer, du har tatt enda en boss. Morpha drypper fra seg og du kan ta
  hjerte-beholderen før du går inn i det blå lyset.
  
  
  
  ______________________________________
  |				   |
  | E.16) Komme seg til skyggetempelet |
  |____________________________________|
  \____________________________________/
  
  
  Enda en gang vil du komme til vokternes kammer. Denne gangen møter du prinsesse
  Ruto som (heller ikke det så overraskende) er vannets vokter.
  
  "Link..."
  
  "Jeg ville ikke ventet noe mindre av mannen jeg valgte til å bli min ektemann."
  
  "Zora-grotten og dets folk vil endelig vende tilbake til dets opprinnelige
  tilstand."
  
  "som en belønning...
  Gir jeg min uendelige kjærlighet til deg."
  
  "Vel, det er det jeg har lyst til å si, men jeg tror ikke jeg kan tilby det nå."
  
  "Som vannets vokter må jeg vokte vanntempelet..."
  
  "Å du... Du leter etter prinsessen, Zelda?"
  
  "Hah!
  Du kan ikke skjule noe for meg!"
  
  "Prinsesse zelda... Hun er i live. Jeg kan kjenne det... Så ikke vær motløs."
  
  "Jeg forstår at ingenting kan stoppe deg i din søken for rettferdighet og
  fred... Du må ta denne medaljongen... Motta den med respekt!"
  
  Dermed mottar du medaljongen og Ruto legger sine krefter til dine.
  
  "Om du ser Sheik,
  gi ham min takk, OK?"
  
  Så vil vannet stige og du vil dukke opp i midten av Lake Hylia. Der er også
  Sheik, som sier:
  
  "Når vannet stiger, forsvinner ondskapen fra sjøen... Link, du klarte det!"
  
  "Ville Ruto takke meg?"
  
  "Jeg skjønner...."
  
  "Vi må bringe fred tilbake til Hyrule for hennes skyld også. Ikke sant?"
  
  "Se på det, Link..."
  
  "Sammen ødela du og prinsesse Ruto det onde monsteret!"
  
  "Enda en gang er sjøen fylt med rent vann. Alt er som det var her."
  
  På tide at Sheik stikker igjen. Dette er et godt tidspunkt for å få tak i
  ildpil. Da går du frem, stiller deg på det som nesten likner en grav, hever buen
  og skyter mot sola. Svøm bort til der hvor ildpilen lander. Etter at du har
  gjort det, dra til Kakariko.
  
  Her kommer en liten scene, og jeg oversetter selvfølgelig dialogen:
  
  "Gå tilbake, Link!"
  
  Etter det tar det en stund før det blir noe mer snakking.
  
  "Ser ut som om du våkner..."
  
  "Link...
  En forferdelig ting har skjedd! Den onde skyggeånden har blitt løslatt!"
  
  "Impa, lederen av Kakariko landsby, hadde forseglet the onde skyggeånden i
  bunnen av brønnen...."
  
  "Men kraften til den onde ånden ble så sterk at seglet brakk og den flyktet ut
  i verden!!"
  
  "Jeg tror at Impa har dratt til skyggetempelet for å forsegle den igjen, men...
  Hun vil være i fare uten noen hjelp!"
  
  "Link!
  Impa er en av de seks vokterne. Ødeleg den onde skyggeånden og redd Impa!"
  
  "Det er en inngang til skyggetempelet under gravplassen bak denne landsbyen."
  
  "Det eneste jeg kan gjøre for deg, er å lære deg melodien som vil lede deg til
  skyggetempelet..."
  
  "Dette er sangen som vil dra deg inn i absolutt mørke som selv absorberer tid...
  Hør på dette, skyggens nocturne!!"
  
  Etter at du har fått sangen:
  
  "La meg ta meg av landsbyen! Jeg stoler på deg, Link!"
  
  Og hun gjør visst en god jobb, for brannen forsvant med en gang. Uansett, for å
  komme inn i skyggetempelet trenger du Dins ild og sannhetens øye. Du er nødt til
  å gå tilbake i tid for å få tak i dem begge, om du ikke allerede har tatt dem.
  Hvis du ikke har stormenes sang, må du først lære den av fyren inne i vindmølla.
  Deretter drar du tilbake til tidens tempel og går mot sverdet igjen.
  
  Dersom du ikke allerede har dratt tilbake i tid noen ganger, vil du treffe på
  Sheik igjen. Han vil si:
  
  "Du ødela det onde vesenet som spøkte i tempelet og vekket vokteren..."
  
  "Men det er andre voktere som trenger din hjelp."
  
  "For å kunne vekke alle de andre vokterne, må du bli enda mektigere."
  
  "Du må reise over fjell..."
  
  "Under vann..."
  
  "Og til og med gjennom tid..."
  
  "Om du ønsker å vende tilbake til din opprinnelige tid, sett mestersverdet
  tilbake i tidens sokkel."
  
  "Ved å gjøre dette, vil du dra tilbake syv år i tid..."
  
  "Tiden vil komme da du vil bli nødt til å komme tilbake fort... Jeg vil lære deg
  dette til når de tida kommer..."
  
  "Sangen for å returnere deg til tidens tempel...
  Lysets prelude..."
  
  Når du har lært den, sier Sheik:
  
  "Så lenge du holder tidens fløyte og mestersverdet,"
  
  "Holder du tiden selv i dine hender..."
  
  "Link, vi skal møtes igjen!"
  
  På tide å dra tilbake i tid. Gå bort til sokkelen og trykk A når det står
  "drop". Dermed vil du være tilbake til ditt lille jeg. Kom deg til kakariko
  (som går fortest dersom du bruker skyggens nocturne til å forflytte deg til
  gravplassen) og kom deg inn i vindmølla. Her er mannen som i fremtiden lærte deg
  stormenes sang. Nå er du nødt til å spille den for ham. Når du gjør det, vil
  vindmølla klikke og suge opp altfor mye vann. Dermed blir det mulig å komme seg
  ned til bunnen av brønnen, og det er nettopp det du skal.
  
  Krabb gjennom åpningen. Gå rett frem til du finner en stor skulltula du må ta.
  Gå rett gjennom veggen ved siden av skjelletet og du vil befinne deg i
  hovedrommet til bunnen av brønnen. Her er det en lang runde. Ta runden mot
  klokka, for det er samme vei som den store fienden her (grønn boble) tar. Når du
  har kommet til andre sida er det er triforce-merke på gulvet som du kan bruke.
  Her spiller du som alltid Zelda's vuggevise. Da vil vannet ved begynnelsen av
  rommet forsvinne. Så fortsett veien videre til du kommer til begynnelsen igjen.
  
  Hopp ned der hvor det var vann før og krabb gjennom åpningen. Ikke hver for rask
  når du går vekk fra åpningen, for det er en stor skulltula i nærheten. Ta den
  før du fortsetter videre. Alt du trenger å gjøre er å gå gjennom døra, så kommer
  du til en mini-boss.
  
  
  
  Mini-boss: Dødhode (som barn)
  -----------------------------
  Legg merke til armene. Du må gå bort til en av dem sånn at den vil ta tak i deg.
  Da kommer den virkelige fienden din opp av jorda. Når den er nærme nok, sikt på
  den. Når den begynner å nærme seg må du trykke mye på B for å komme deg løs fra
  armens grep, og når den lener seg ned kan du ta den med sverde. Å desperat
  trykke på B kan virke som den beste taktikken. Det er vanskelig å unngå at armen
  tar tak i deg med en gang, men du må tilslutt komme deg vekk fra den. Heldigvis
  tar ikke hodet så mye liv, så den blir ikke altfor vanskelig å slå. Når den
  forsvinner må du bare gå bort til en arm igjen. Armene kan drepes, men de vokser
  bare ut på nytt. Den tåler ti treff med kokiri-sverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om dødhode:
  "Se opp for dens uendelige hender! Sikt på hodet!
  
  
  
  Dermed får du en kiste med sannhetens øye (lens of truth) i. Spill lysets
  prelude for å komme deg til tidens tempel, ta sverdet opp av sokkelen for å bli
  voksen og transporter deg til like ved skyggetempelet. Snu deg og gå ned
  trappene. Her er det en haug med utente fakler og du må tenne på alle sammen.
  Det er da Dins ild er grei å ha. Stå på greia i midten og bruk magien.
  
  
  
  ________________________
  |		    |
  | E.17) Skyggetempelet |
  |______________________|
  \______________________/
  
  
  Gå frem og snu deg til høyre. Du trenger longshot-en til å skyte deg over. Når
  du går mot veggen med øynene på, kommer det skrift på skjermen.
  
  "Skyggene vil vises kun for den med et øye som kan se sannheten, som befinner
  seg nede i Kakariko landsby."
  
  Bli vant til disse beskjedene, for de kommer til å dukke opp en god del til å
  begynne med her i tempelet - noen ganger kommer det selv om du har øyet fremme.
  
  Gå rett gjennom veggen. Her kommer du til å trenge sannhetens øye. Når du tar
  frem øye og studerer pålene, vil hodeskallen forsvinne på alle pålene utenom en.
  Du skal skyve greia ved statuen sånn at den kommer dit. Hvis du slutter å skyve
  når den er ved noen annen påle, vil gulvet forsvinne under deg og du mister liv.
  Jeg er ikke helt sikker på at det alltid er den samme pålen du skal dytte den
  til, men jeg tror at du alltid skal skyve to hakk mot klokka. Når du gjør det,
  vil tunga til figuren på veggen strekke seg ut. Men du har ikke utstyr til å
  komme deg over dit ennå.
  
  I det hjørnet av rommet som er til vesntre når du kommer inn er det en vegg du
  kan gå gjennom. Der inne er det en dør som du skal gå gjennom. Gå igjennom den
  falske veggen rett frem. Om du går til høyre og går gjennom plata i midten på
  høyre vegg, kommer du inn til stedet hvor du får kartet. Da må du først ta en
  reDead og to flaggermus.
  
  Om du i stedet går en halv runde rundt i rommet og inn der, kommer du til døra
  inn til rommet der du får utstyret du er på jakt etter. Hvis du går deg vill i
  rommet med alle platene, bruk sannhetens øye for å se hvor du kan gå. Eller bare
  se på de to krukkene på gulvet. Du skal gå gjennom veggen mellom dem. Når du går
  inn i det neste rommet må du gå en halv runde i dette rommet også. Borte i
  hjørnet er veggen du kan gå gjennom I rommet du nå kommer inn i, treffer du en
  velkjent mini-boss.
  
  
  
  Mini-boss: Dødhode (som voksen)
  -------------------------------
  Legg merke til armene. Denne gangen vil dødhodet ha seks armer i stedet for bare
  fire. Utenom det, er det ikke stor forskjell. Når du går mot en arm, bør du gå
  sånn at den bare så vidt rekker deg og at ingen av de andre armene er i
  nærheten. Da trenger du bare rygge litt unna når den slipper taket i deg. Den
  tåler syv angrep med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om dødhode:
  "Se opp for dens uendelige hender! Sikt på hodet!"
  
  
  
  I kista finner du flygestøvlene. Når du har disse på og du løper mot en kant,
  vil du løpe rett frem i stedet for å hoppe. Du kan ikke være lenge i lufta, så
  det er ikke en stor forbedring fra bare å hoppe, men den er nødvendig et par
  ganger i løpet av spillet. Kom deg tilbake til rommet med tunga, gå inn på
  utstyrsmenyen, ta på deg flygestøvlene og løp over til tunga. Når du flyter i
  lufta kan det være lurt å rulle for å komme lengst mulig.
  
  Når du kommer til tunga og går rett frem kommer du ned til en beamos. Om du vil
  ha kompasset, gå til høyre, gjennom steinveggen og gjennom døra. Du må ta to
  bandasjerte reDeads for å få kista med kompasset i. Om du ikke vil ha kompasset,
  gå til venstre i stedet.
  
  I dette rommet vil du først og fremst legge merket til to mørke statuer som
  holder hver sin gigantiske ljå og snurrer rundt. Utfordringen er å få tak i alle
  myntene uten å bli truffet for mange ganger av ljåene. Løp frem for å ta den
  første sølvrupien. Løp rundt statuen, hopp over en lav kasse, ta den andre
  sølvrupien og løp bort til hjørnet. Hook-skyt deg opp på kassa i hjørnet for å
  ta den tredje rupien. Hopp på rupien og gå inn til høyre for å finne den fjerde.
  Når det er klart, gå ut herfra og mot høyre. Gå langs veggen til du kommer til
  start og gå videre til hjørnet. Fortsett å følge veggen, men vent til det er
  klart. Gå inn i hullet med den siste sølvrupien i og ta den. Gå deretter tilbake
  og ta nøkkelen. Ikke gå inn i hullet der det hverken er sølvrupi eller nøkkel,
  for da vil du bare falle ned. Det kan være nyttig senere, for det er en snarvei,
  men akkurat nå er det ikke vits å gå dit.
  
  Når du kommer til rommet med beamosen igjen, skal du til venstre. Her må du
  sprenge steinene for å komme til den låste døra. Det kan være greiest å ta
  beamosen først. Hvis du tar den, stiller deg der den var og spiller stormenes
  sang, får du en lilla lyskule som har samme effekt som en fe. I det neste rommet
  møter du flere store skulltulaer, så ha longshot-en klar. Ikke gå for fort etter
  at du har tatt den andre, for da kan du komme til å gå rett på den tredje. Etter
  den tredje kommer du snart ned til et sted med giljotiner. Disse er ganske
  treige, så det bør ikke være vanskelig å beregne. Se opp for den fjerde store
  skulltulaen som er midt mellom de to giljotinene. Snart kommer du til et sted
  der Navi vil advare deg mot skyggen av monstere. Her er det dermed en
  wallmaster.
  
  De neste giljotinene er litt verre, men jeg kommer ikke på noe spesielt triks
  for å ta de. Hver forsiktig når du skal gjennom den tredje, for det kommer en
  oransje bobble. Dit du kommer støter du på en stalfoss. Her er et annet sted du
  kan spille stormenes sang for å få en falsk - men effektiv - fe. Snu deg til
  høyre. Her er det en plattform som heises opp og ned. Det er ganske langt, så
  den bør være nede og du bør ha flygestøvlene på når du skal over dit. Når den
  har heist seg litt opp igjen, fortsetter du å løpe fremover.
  
  Her er det lurt å bytte sko, for friksjonen er litt liten på flygestøvlene, så
  det blir vanskelig å gå. Begynn med å ta de to sølvrupiene som er utenfor
  kretsen til den ytterste sølvgreia. Vent deretter på det rette øyeblikk til å
  komme deg inn mellom kretsene til de to greiene. Når du først er der inne, kast
  en bombe på beamosen med en gang. Det er en rupi under den. Ta de tre
  sølvrupiene og gå inn der hvor du nå kan. Hvis du vil miste minst mulig liv, bør
  du ta den i midten tilslutt, for om du tar en av de andre vil du stå midt i
  kretsen til den innerste greia og antakeligvis bli truffet av den.
  
  I rommet på slutten av ganga vil du fort legge merke til de to piggete
  plattformene som går opp og ned. Gå bort til ansiktsmerket på gulvet, snu deg
  til høyre, gå bort til veggen og ta tak. Om du bruker sannhetens øye vil du se
  at kassa er der inne. Men det er ikke nødvendig. Bare dra den ut til den er oppe
  på merke. Så går du på sida av den og begynner å dytte den mot de piggete
  plattformene. Når den kommer langt nok vil den blokkere den første plattformen.
  Når du kommer så langt at den blokkerer begge plattformene, gå på andre sida og
  dra den videre i stedet for å sytte. Da blir du ikke truffet når den ikke lenger
  blokkerer den første plattformen.
  
  Når du har dratt kassa så langt som det går, går du opp på den, går opp til
  venstre, går opp på plattformen (når den er nede) og over på andre sida. Det er
  bare en blå rupi i kista her. Hvis du i stedet trykker på knappen, vil det komme
  frem en kiste med nøkkel i. Ta frem longshot-en, og den vil være omtrent rett
  frem. Skyt deg dit og åpne kista. Deretter går du tilbake samme veien du kom til
  stedet med de to greiene som går rundt. Gå på den tynne stien til venstre for
  greia som går opp og ned. Gå til venstre mot giljotinen. Her trenger du
  sannhetens øye for å se plattformene, og når du skal videre kan det være greit å
  ta på flygestøvlene. Kom deg bort til den låste døra og gå inn gjennom den.
  
  I dette rommet er det mye som ikke øye kan se. For eksempel er det mange pigger.
  Det greie med flygestøvlene er at med dem kan du gå rett over piggene uten å
  miste liv. Sølvrupien rett frem befinner seg for eksempel over noen pigger. Ta
  den og snu deg mot venstre. Bruk sannhetens øye for å se målskiva ved hjørnet.
  Still deg sånn at du skyter gjennom sølvrupien når du skyter på skiva. Da vil du
  ta sølvrupien mens du dras mot skiva. Den tredje sølvrupien lander du på
  etterpå. Gå ned fra plattformen her og ta reDeaden. Skyt på blinken like ved den
  for å få den fjerde sølvrupien. Etter det går du på andre sida, tar den andre
  reDeaden og skyter deg til den siste sølvrupien. Når du tar reDeaden kommer det
  en kiste. Det er bare en blå rupi i den. Gå gjennom døra som blir åpen når du
  tar den siste sølvrupien.
  
  Det er noen flaggermus i dette rommet. Ta frem longshot-en og sikt opp mot
  venstre. Den kommer snart mot deg, så ta den. Når du begynner å gå opp trappene
  kommer det enda en, så vær forberedt. På toppen av trappa er det to stykker på
  veggen. Her oppe skal du ta en bombeblomst eller en vanlig bombe og kaste den
  ned i den store hodeskallen. Den vil sprenge. Det er en nøkkel inni og den
  nøkkelen vil du dermed kunne gå ned og ta. Husk at du må ta alle flaggermusene
  før du kan gå tilbake.
  
  Tilbake i dette rommet, tar du frem sannhetens øye og deretter longshot-en. Skyt
  mot målskiva oppe i taket for å komme deg opp til den låste døra.
  
  I dette rommet finner du propeller som lager sterk vind. Her kommer dermed
  jernstøvlene til å være greie å ha. Etter at du har gått forbi de to sølvgreiene
  kommer du snart til en stor skulltula. Etter at du går rundt hjørnet, kommer du
  til et gap. Her må du vente til propellen rett frem har stoppet før du bytter
  til flygestøvlene og løper over. Gå ned like ved den. Her er det enda mer vind,
  så ta på deg jernstøvlene. Se opp for øyet som skyter flammer på deg.
  
  En av to grunnen til å gå gjennom døra, er om du vil ha en falsk fe. Om du ikke
  leste en walkthrough, kunne også hintet du får her være greit. Det er to reDeads
  så ta dem før du tar feen. Denne gangen må du spille solas sang for å få feen.
  Den andre grunnen er at du finner en usynlig kiste (som du trenger sannhetens
  øye for å se) med piler i.
  
  Men det du skal gjøre for å komme videre er å stille deg ved den siste propellen
  i det forrige rommet og når den blåser, bytt til flygestøvlene og la vinden føre
  deg gjennom veggen og over dit du skal. Gå gjennom døra. Det første du gjør her,
  er å sprenge steinhaugen til høyre for deg. Under haugen er det en usynlig kiste
  med en nøkkel i. Dette er en nøkkel som mange ikke får med seg. Når du har tatt
  den, går du videre. Du bør spille solas sang før du går løs på reDeadene. Vær
  også obs på at det er flygende krukker her. Det er en blå rupi i kista du får
  når du tar reDeadene. Etter det, gå gjennom døra.
  
  Husker du at jeg nevnte en snarvei fra rommet med de to roterende ljåene? Den
  snarveien ordner du når du begynner å flytte kassa til venstre i dette rommet.
  Dra den til høyre, så dra den litt ut fra veggen før du dytter den over til
  andre enden av rommet (med stigen). Ettersom du har laget en snarvei, kan det
  være en god mulighet til å lagre. Når du vil gå videre, klatre opp på kassa, gå
  opp stigen og over på båten. Du har kanskje lyst til å gå foran på båten og ta
  gullskulltulaen opp til venstre. Etter det, still deg på triforce-merket og
  spill Zeldas vuggevise for å få båten til å gå. På veien vil du treffe på to
  stalfoser. Prøv å ta den første fort sånn at du ikke må kjempe to stykker
  samtidig.
  
  Etter en stund kommer du til en trang pasasje. Når du er gjennom den, kan du
  hoppe ned på venstre side. Når skipet treffer veggen, vl Navi si:
  
  "Link!
  Dette skipet synker!
  Forlat skipet!
  Kom deg på en trygg plattform!"
  
  Men du kan gå av lenge før det. Se mot venstre. Der er det en fuglestatue med en
  veldig høy sokkel. Ved bunden av den står det bombeblomster. Skyt en pil på dem
  og alle vil sprenge. Da faller statuen ned og lager en bro over. Det er stilig
  hvordan hodet kan falle rett gjennom deg uten at du tar skade. Det eneste du nå
  trenger for å komme deg til bossen er en liten nøkkel og en stor nøkkel. Ikke gå
  over broa, men gå til høyre og gjennom døra der borte. Du kommer inn i et noe
  merkelig rom. Her er det floormastere og det er usynlige vegger.
  
  La meg markere søylene og vise hvor du skal gå. Inngangen er nede i venstre
  hjørne.
  
  
  x  x  x
     /---\
  x  x | x |
     |  |
  x  x | x |
  ------/  |
  
  
  Da kommer du til en dør. Der inne vil to vegger med pigger på komme mot deg. Her
  er Dins ild grei å ha. Når du har brent vekk veggen ser du to reDeads. Den ene
  er i nærheten av kista med boss-nøkkelen i. Den andre er ved en kiste med en blå
  rupi i. Få i hvert fall tak i boss-nøkkelen før du går tilbake. Når du kommer
  tilbake til rommet med søylene, går du som følger (du starter i nedre høyre
  hjørne).
  
  
  --\
  x | x  x
   \-------\
  x  x  x |
       |
  x  x  x |
  
  
  Her inne møter du en usynlig floormaster. Når du har tatt den får du en nøkkel.
  Dermed er det bare å gå tilbake til rommet der du lagde en bro. Det vil si (når
  du begynner oppe til venstre).
  
  
  --\
  x | x  x
   \---\
  x  x | x
     |
  x  x | x
  ------/
  
  
  Gå over broa du lagde og gå gjennom den låste døra. I det neste rommet trenger
  du sannhetens øye. Om du velger veien til venstre trenger du flygestøvlene.
  Uansett, kom deg gjennom døra inn til bossen og hopp ned i hullet her inne.
  
  
  
  Boss: Bongo Bongo
  -----------------
  Et gigantisk vesen med svære hender som henger i taket. Han kan få hele kroppen
  til å bli usynlig utenom hendene. Nøkkelen til å ta ham, er å ta hendene først.
  Når du har tatt hendene, vil han komme mot deg. Da må du ta frem sannhetens øye
  og bua og sikte på ansiktet hans. Når han er lammet bruker du som vanlig
  sverdet. Hendene kan du ta med longshot, men det er litt vanskelig, så det er
  greiest å bruke buen. Jeg håper du har piler nok. En av Bongo Bongos angrep er å
  dytte deg ned av "tromma" med hendene sine. Du mister liv på det grønne. Han tar
  også liv når han kommer mot deg. Den kan også prøve å fange deg mellom hendene
  sine dersom du ikke har tatt noen av dem, eller angripe ovenfra om du har tatt
  en. Den tåler hele atten treff.
  Skade: Et hjerte om du blir truffet meg knyttneven. To om den treffer deg med
  kroppen sin.
  
  Navi sier om Bongo Bongo:
  "Bossen i skyggetempelet. Gjennopplivet fra brønnen. Se på den med sannhetens
  øye."
  
  
  
  Bongo Bongo får trøste seg med at han i hvert fall døde spillende. Ta
  hjerte-beholderen og gå inn i det blå lyset.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | E.18) Komme seg til åndetempelet |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Tilbake i kammeret. Det er Impa som er vokteren.
  
  "Gutten med Zeldas edle fløyte... Som jeg ventet, du har kommet."
  
  "Jeg er Impa, en av Sheikahene. Jeg er prinsesse Zeldas barnepike, og jeg er
  også vokteren som beskytter skyggetempelet."
  
  "Vi Sheikahene har tjent Hyrules kongelige fra generasjon til generasjon som
  tjenere. Men..."
  
  "På den dagen for syv år siden angrep plutselig Ganondorf... og Hyrule slott
  overga seg etter kort tid."
  
  "Ganondorfs mål var en av nøklene til the hellige kongeriket... Kongefamiliens
  gjemte skatt... Tidens fløyte!"
  
  "Mitt ansvar gjorde at jeg måtte få Zelda ut av Ganondorfs rekkevidde."
  
  "Sist gang jeg så deg, når du så vår flukt fra slottet, var du bare et barn..."
  
  "Nå ser jeg at du har blitt en god helt..."
  
  "Det er ingenting å bekymre deg for... Prinsessen er i sikkerhet."
  
  "Snart vil du måte prinsesse Zelda ansikt til ansikt, og hun vil forklare alt
  sammen..."
  
  "Det er da vi, de seks vise, vil forsegle den onde kongen og brinde fred tilbake
  til Hyrule."
  
  "Jeg er nødt til å bli her... Du drar til prinsesse Zeldas side og beskytter
  henne på mine vegne."
  
  "Nå plasserer mine krefter, som bør være hjelpsomme for deg, i denne
  medaljongen!"
  
  Dermed får du skyggemedaljongen.
  
  "Vær så snill og se etter prinsessen!"
  
  Ja, nå er det bar ett tempel igjen. På tide å komme deg inn i ørkenen. Nå har
  du kommet til det punktet i spillet der du er nødt til å få tak i hesten om du
  ikke allerede har gjort det. Ri til Gerudo-dalen, som er oppe til venstre på
  kartet (det er bare å følge den stien som går rundt Lon Lon ranch på høyre side
  og gå til høyre når stien splitter seg). Her kommer du etter hvert til en
  ødelagt bro. Ikke ha for stor fart før du går ned til selve broa, for da vil
  Epona steile. Trykk A mens du er på vei ned og Epona hopper over broa.
  
  Her er det en mann. Du husker kanskje at det var han som var lederen for
  arbeidet når de bygger på kakariko landsby mens du var barn. Det er ingen vits å
  snakke med ham, men jeg oversetter det i tilfelle du vil vite hva han sier.
  
  "Jeg er en mester i håndverk. Disse Gerudo-tyvene... De ødela broa."
  
  "Jeg vil fikse den, men alle arbeiderne mine er borte!"
  
  "De sa at å jobbe som håndverkere ikke var kult, og de gikk til
  Gerudo-festningen for å bli tyver..."
  
  "Hei, du! Om du skal dra til festningen, gidder di å finne ut hva arbeiderne
  mine gjør der?"
  
  De arbeiderne høres ut som noen idioter. Ikke bare fordi de har lyst til å bli
  tyver, men de tror de kan bli en del av en gruppe som bare er for kvinner.
  Uansett, du rir videre og kommer til festningen. Fortsett å ri fremover og forbi
  trappa. Gå av hesten før du begynner å gå opp til høyre. Du må følge steinveggen
  helt til du kommer til en dør.
  
  La meg først si at her er det viktig å ikke bli sett av tyvene. Om du blir sett,
  vil de ta deg til fange. Da havner du i fengselet. Om det skjer, er det bare å
  komme deg ut ved å bruke longshot-en. Så hopper du ned og passer på å ikke hoppe
  for langt ut, for da blir du sett og kommer tilbake i fengsel igjen med en gang.
  
  Uansett, når du har gått inn i døra og begynner å gå, kommer du til å bli
  snakket til av en av arbeiderne.
  
  "Hei, du! Unge mann, over hit! Se over hit, inne i cella!"
  
  Gå bort og snakk med ham.
  
  "Jeg aner ikke hvor du kom ifra, men du må ha mye mot for å komme deg forbi alle
  vaktene rundt her!"
  
  "Alle mine håndverkerkolleger er fanget et eller annet sted her."
  
  "Om du kan få oss ut herfra, vil vi betale deg tilbake på en eller annen måte!"
  
  "Men hver forsiktig! Det er sikkert noen Gerudo-vakter rund her..."
  
  "Wææ! Se opp!"
  
  Dermed møter du en ny fiende. jeg var ikke helt sikker på om jeg skulle regne
  dem som mini-bosser, men jeg bestemte meg for å bare skrive dem som vanlige
  fiender.
  
  
  
  Gerudo-tyv:
  Gerudoene bruker to sabler når de angriper. De er også raske, gode til å
  blokkere og har en god spenst. De er lette å slå dersom du har det største
  sverdet. Da bare sikter du, går rett mot dem og stikker fremover. Du vil treffe
  under beskyttelsen, dessutten vil du ha god rekkevidde. Dersom du bruker
  mestersverdet, bør du satse på å beskytte deg med skjoldet. Når de hopper over
  deg, rygg unna sånn at du ikke blir truffet, deretter angrip, gjerne med
  hoppeangrep. Vær forsiktig når de gjør seg klar til å hoppe mot deg (ikke over).
  Om du da blir truffet, kommer du i fangehullet. Det kan godt hende det holder å
  bruke taktikken å bare trykke vildt på B. Da får hun ikke tid til å angripe. Den
  første tåler åtte treff med mestersverdet, den andre ni, den tredje ti og den
  fjerde eleve. Du får nøkkel av dem.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om gerudo-tyv:
  "Når hun senker sin beskyttelse, angrip! Om du ikke slår henne, blir du fanget!"
  
  
  
  Lås opp for arbeideren og snakk med ham for å få ham til å komme seg vekk.
  
  "Kom du hit for å redde meg? Åh, det er verdig bra! Jeg er arbeideren Ichiro."
  
  "Vi var virkelig interesserte i å bli med i deres bare-kvinner gruppe, men de
  låste oss inne bare fordi vi var menn!"
  
  "Vi bryr oss ikke om Gerudoene noe mer! De er så frekke!"
  
  "Tre av mine kolleger har også blitt fanget, så vær så snill å hjelpe dem å
  flykte også!"
  
  Fortsett videre og du kommer ut foran festningen. Gå bort til den andre
  inngangen like ved deg og inn dit. Løp litt frem og snu deg til høyre. Vent bak
  kassa til gerudoen der borte har gått sin vei, så løper du forbi kassa og opp
  til høyre. Løp frem og til høyre og inn døra der. Snart kommer du til en ny
  arbeider. Han vil begynne med å si akkurat det samme som den andre arbeideren.
  Så må du bekjempe en gerudo til for å få ham fri. Da sier han:
  
  "Du er en søt gutt! Takk for at du kom for å redde meg! Jeg er Arbeideren Jiro."
  
  "Disse kvinnene er så skumle! Jeg vil heller arbeide som en arbeider enn å bli
  med dem!"
  
  "Jeg kan ikke vente med å si farvel til dette stedet! To av mine venner er
  fremdeles holdt til fange. Vil du være så snill å hjelpe dem også?"
  
  Kom deg videre og når du kommer ut igjen, går du gjennom døra rett til venstre.
  Hook-skyt deg over til andre sida ved hjelp av greiene i taket (sikt på den
  borterste). Gå ut igjen her. Hopp ned til venstre og gå gjennom døra der. Gå
  bort til kassa og bøy deg ned. Med en gang gerudoen er forbi begynner du å løpe.
  Hun vil stoppe like ved deg, men allikevel ikke høre at du løper forbi like bak
  henne. Men du har lite tid, for hun kommer til å snu seg. Løp rundt kassa, frem
  og inn til venstre. Her møter du en fanget arbeider og selvfølgelig en tyv.
  Denne arbeideren vil si når du befrir ham:
  
  "Takk, gutt! Du er fantastisk! Jeg er arbeideren Sabooro!"
  
  "Har du sett lederen vår, gutt? Han er sannsynligvis bekymret for meg! Jeg må
  komme tilbake til ham meg en gang!"
  
  "En mer av arbeiderne våre mangler er fremdeles fange. Vær så snill å redde
  ham!"
  
  Når du går ut igjen, vil vakta være borte. Når du er ute, gå rett mot deg og
  hopp ned. Det er en dør her i nærheten. Gå gjennom den og du kommer snart til
  den siste arbeideren. Det kan virke som om tyvene blir raskere og raskere, så
  denne kan bli vanskelig. Når du har tatt den og snakker med arbeideren, sier
  han:
  
  "Jeg var redd du holdt på å glemme med! Nå er jeg fri! Takk! Jeg er arbeideren
  Shiro."
  
  "Fordi du reddet meg, vil jeg si deg noe interessant om ørkenen som jeg
  overhørte gerudoene si."
  
  "De sa, "for å krysse det gjensøkte slettelandet, trenger du sannhetens øye.
  Colossus ligger på andre enden av slettelandet...""
  
  "OK, nå drar jeg tilbake til mitt telt i nærheten av Gerudo-dalen, så kom innom
  en gang. Det kan hende du finner noe nyttig der! Ha deeet!"
  
  Plutselig befinner det seg en gerudo utenfor cella. Hun sier:
  
  "Jeg har sett ditt gode arbeid. Du kom deg forbi vaktene her, du må ha noen gode
  tyveevner."
  
  "Jeg pleide å synes at alle menn, utenom den store Ganondorf, was ubrukelige...
  Men nå som jeg har sett deg, synes jeg ikke det lenger!"
  
  "Den nest største Nabooru, lederen vår, ga meg ansvaret for festningen."
  
  "Nabooru er den andre i rekken etter den store Ganondorf, kongen over
  Gerudo-tyvene."
  
  "Hennes hovedkvarter er i åndetempelet, som er i den andre enden av ørkenen."
  
  "Hei, du er nødt du er nødt til å ville bli en av oss, hva?
  Ja vel!
  Du er med fra nå av!"
  
  "Ta dette. Med det, vil du ha fri tilgang til alle områder i festningen!"
  
  Dermed får du et medlemskort som gir deg fri tilgang både til festningen og
  treningsområdene. Kom deg ut av festningen og gå tilbake til der du etterlot
  hesten. Derfra går du mot porten og klatrer opp på den. Dama der oppe (som ikke
  ser så feminin ut) vil åpne porten for deg når du snakker til ham siden du er
  blitt medlem av gerudoene, så klatre ned igjen og gå inn i ørkenen. Husk at hvis
  du går deg vill i ørkenen, kommer du tilbake til start.
  
  Gå bort til kassa or bruk longshot-en til å skyte deg til en av kassene på andre
  side av kvikksanden. Deretter begynn å gå fra flagg til flagg til du kommer
  gjennom de to flaggene som står like ved siden av hverandre. Her inne finner du
  noe jeg ikke helt vet hva jeg skal kalle. Du skal i hvert fall komme deg opp på
  toppen av den. Fra nå av vil du komme deg tilbake til dette stedet om du går deg
  vill. På taket er det en innskripsjon. Der står det:
  
  "En med sannhetens øye, skal bli ført til åndetempelet av et inviterende
  spøkelse."
  
  Jeg håper du har en del magi, for du vil trenge sannhetens øye mye. Hvis du har
  litt lite, er magi en av de tingene du finner i krukkene i kjelleren på dette
  stedet. Du finner også en fe og antakeligvis et hjerte. Når du er klar til å
  fortsette, stå på taket, se mot inskripsjonen og ta frem øyet. Da vil du se et
  spøkelse. Hopp over kanten og begynn å følge etter det. Prøv å følge nøyaktig
  den veien det gjør. Ikke bry deg om fiendene som angriper deg. Til slutt vil
  spøkelset ha ledet deg hele veien til ørken Colossus. Her er det to fiender jeg
  ikke har skrevet om før, men som du antakeligvis har støtt på. Den ene traff du
  på veien, den andre har du sikker støtt på i Lake Hylia.
  
  
  
  Leever:
  Ser ut som grønne gelétopper som går over sanda. De dukker opp og går mot deg.
  Det er ikke vits å ta dem, for det kommer bare til å komme fler av dem. Men om
  du tar nok av dem, kommer det en stor en og den vil gi deg en rød rupi. De tåler
  to kutt med mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om Leever:
  "Følg nøye med på bevegelsene dens og la den gå forbi!"
  
  
  
  Guay:
  Utenom at dette er en fugl og ikke en flaggermus, er alt ved den likt som en
  keese. Tar like mye liv, tåler like mye og er like irriterende.
  Skade: et halvt hjerte.
  
  Navi sier om guay:
  "Ødelegg den før den flyr inn i deg!"
  
  
  
  Noe av det første du bør gjøre her, er å skaffe deg Farores kjærlighet. Det er
  et side-oppdrag. Gå til høyre og sett en bombe mellom palmene. Deretter kan du
  gå inn til den store feen. Når du har gjort det, gå inn i tempelet og gå rett ut
  igjen. Nei, jeg tuller ikke. Det eneste du vil oppdage der inne, er at du ikke
  har nok utstyr til å fortsette. Så du blir nødt til å gå ut igjen. Når du går
  ut, møter du på Sheik.
  
  "Fortid, nåtid, fremtid..."
  
  "Mestersverdet er et skip som du kan seile med og mot strømmen med på tidens
  elv..."
  
  "Havnen til dette skipet er tidens tempel..."
  
  "For å vekke ørken Colossus og komme inn i åndetempelet, må du reise gjennom
  tidens flyt..."
  
  "Lytt til denne åndens requiem... Denne melodien vil lede barnet tilbake til
  ørkenen."
  
  Når du har lært sangen, vil hun forsvinne igjen. Søren, der gjorde jeg det
  igjen. Jeg mente han. Vel uansett, spill lysets prelude for å komme deg til
  tidens tempel. Sett deretter sverdet tilbake i sokkelen for å bli barn igjen.
  Spill så sangen du nettopp lærte, åndens requiem for å komme deg til ørken
  Colossus. Gå inn i tempelet.
  
  
  
  ______________________
  |		   |
  | E.19) Åndetempelet |
  |____________________|
  \____________________/
  
  
  Pass på, de to krukkene du ser kommer til å fly mot meg, men det er ofte hjerter
  i de, så selv om du skulle bli truffet, spiller det ikke noen stor rolle. Kom
  deg opp trappa, gå til venstre og snakk med dama som står der. Hun sier:
  
  "Jeg har ikke sett deg her omkring, gutt..."
  
  "Hva vil du?"
  
  Du har tre ting du kan svare. Den du skal velge for å få henne til å slippe deg
  forbi er "Nothing, really" (ingenting egentlig). Men i tilfelle du vil vite hva
  hun sier om du velger de andre, skal jeg skrive ned det også.
  
  Når du velger "To see the tempele" (å se tempelet):
  
  "Du er bare et barn! Tempelet er ikke noe sted for barn!"
  
  Når du velger "Looking for the sages" (ser etter vokterne):
  
  "En vokter? Jeg vet ikke om noen slik."
  
  Ok. Det hun sier når du velger å si at du egentlig ikke vil noe er:
  
  "Du har ikke noe å gjøre? For en god timing! Kan du gjøre en tjeneste for meg,
  gutt?"
  
  "Vent et sekund, jeg vil spørre deg om en ting først--du ville ikke tilfeldigvis
  være en av Ganondorfs..."
  
  "tilhengere... ville du?"
  
  Det er det samme hva du velger. Om du sier "hva om jeg er?" vil hun ikke tro
  deg. Etter en stund vil hun si:
  
  "Vel, la oss komme til saken..."
  
  "Først av alt, la meg presentere meg. Jeg er Nabooru av gerudoene. Jeg er en
  ensom ulv av en tyv."
  
  "Men ikke misforstå meg!"
  
  "Selv om vi begge er tyv er, er jeg en helt annen enn Ganondorf."
  
  "Med hans tilhengere stjal han fra kvinner og barn, og han drepte til og med
  folk!"
  
  "Et barn som deg vet nok ikke dette, men Gerudo-rasen består bare av kvinner.
  Bare en mann er født hvert hundrede år..."
  
  "Selv om våre lover sier at den ene mannlige Gerudoen må bli konge over
  Gerudoene, vil jeg aldri bøye meg for en så ond mann!"
  
  "Forresten, hva er navnet ditt, gutt?"
  
  "Link?!"
  
  "Hva slags navn er det? Vel... uansett..."
  
  "Jeg vil spørre deg om en tjeneste..."
  
  "Vil du gå gjennom dette lille hullet og finne en skatt som er gjemt på
  innsiden?"
  
  "skatten er sølvhandskene. Om du tar dem på deg vil du lett kunne dytte og dra
  veldig tunge ting!"
  
  "Nei, nei, nei, gutt! Ikke en gang tenk på å ta denne skatten for deg selv!"
  
  "Sølvhandskene vil ikke passe et lite barn som du om du prøver å ta dem på! Jeg
  vil at du skal være en god gutt og gi dem til meg!"
  
  "Ganondorf og hans undersotter bruker åndetempelet som et gjemmested."
  
  "bare sølvhandskene vil gi meg mulighet til å snike meg inn i tempelet."
  
  "Der inne vil jeg stjele alle skattene der og ødelegge planene deres!"
  
  "Hva sier du? Vil du gjøre det?"
  
  Ja.
  
  "Takk, gutt!"
  
  "Du og jeg, la oss gi Ganondorf og hans tilhengere en stor overraskelse, skal
  vi?"
  
  "om du med hell kan få tak i sølvhandskene..."
  
  "Vil jeg gjøre noe bra for deg!"
  
  Dermed flytter hun seg. Krabb gjennom hullet og vent med å begynne å gå til
  kameraet har snudd seg. Du bør gå inn på startmenyen og passe på at du har på
  deg det det store skjoldet, for dekuskjoldet vil brenne opp dersom du blir
  truffet av de brennende flaggermusene. Du er nødt til å ta de to flaggermusene
  som brenner, de to oppe på veggen og armosen for å få dørene til å åpne seg. Her
  kommer kameraet til å lure deg litt, for den døra du automatisk vil rette deg
  mot er ikke den du skal gå gjennom. Gå gjennom den andre og du støter på en
  stalfos.
  
  Denne stalfosen kan være vanskelig å ta uten å miste liv ettersom du har mindre
  rekkevidde enn når du er stor. Om du får problemer, bruk Farores kjærlighet. Når
  du skal videre, går du bort mot den store, grønne bobla og stiller deg på
  kanten. Legg merke til diamanten på andre sida. Ta frem bomberangen og still
  siktet litt til venstre for veggen som er mellom deg og diamanten. Pass på at du
  ikke treffer bobla når du skyter. Bomberangen vil treffe diamanten sånn at broa
  faller ned, og det er ganske sannsynlig at den treffer bobla på tilbakeveien.
  Om du vil kan du ta bobla. Selv om den er stor, tåler den bare et kutt med
  sverdet. På andre sida er det flygende krukker, en kiste med en blå rupi i og en
  dør.
  
  I det neste rommet møter du en spesiell fiende.
  
  
  
  Anubis:
  Oppkalt etter en egyptisk gudinne. Disse fiendene ser ut som flygende
  trefigurer, men skyter ild. Den vil bevege seg speilvent av det du gjør og den
  angriper ved å puste ild. For å ta dem, må du trykke på en knapp/slå på en
  diamant som får et bestemt sted til å ta fyr. Deretter må du gå sånn at anubisen
  vil bevege seg inn i flammen.
  Skade: Et halvt hjerte
  
  Navi sier om anubis:
  "Den er svak for flammer!"
  
  
  
  Den du treffer i dette rommet må du ta for å få gitrene på døra til å forsvinne.
  Du tar den ved først å slå på diamanten og deretter på over broa i midten.
  Krukkene er i veien og greia som går rundt gjør det også litt vanskelig, pluss å
  komme seg rundt anubisen på veien. Det er vanskelig, men det går. Når du kommer
  til andre sida, går du til venstre til du hører at anubisen dør. Om du er for
  treig, vil flammene forsvinne før du får gjort det. Kom deg over broa igjen og
  gå gjennom døren.
  
  I det neste rommet er det en wallmaster, noe Navi vil minne deg på med en gang
  du går gjennom døra. Det kan være lurt å ta seg av wallmasteren først. Når du
  har gjort det, tar du deg av den brennende flaggermusen i rommet. Deretter kan
  du konsentrere deg om de andre flaggermusene. De er på andre sida av gitrene,
  men du kan allikevel ta dem. Om du får deg ned til deg kan du ta dem med
  sverdet. Hvis ikke er det mulig å ta dem meg bomberangen, men da må de være
  nærme veggen og vinkelen må være helt korrekt, så du vil bomme mange ganger før
  du treffer dem.
  
  Om du ikke har tålmodighet til det, kan du først få litt av veggen til å falle
  ned og lage en bro. Da klatrer du opp på veggen for å ta alle sølvrupiene. Etter
  at broa har kommet ned, går du bort og tenner på faklene ved hjelp av Dins ild,
  eller ved hjelp av en pinne. Når du har tent på dem, vil det komme en kiste med
  en liten nøkkel i på det røde teppet. Gå bort og få tak i nøkkelen, så går du
  over broa igjen og gjennom døra. Du er tilbake i rommet med alle flaggermusene
  og armosen. krabb gjennom hullet på veggen mellom de to dørene. Da finner du den
  låste døra.
  
  I det neste rommet er det to veggkrypere som du kan ta med bomberangen. Etter at
  du har tatt dem, hører du fremdeles lyden av en gullskulltula som du kan ta
  etter at du har klatret opp veggen. Der oppe finner du flere ting. På veggen er
  det en stein som kan bombes, og to veggkrypere. På gulvet er det en sol, på
  andre sida litt oppe på veggen er det en diamant, og om du går litt rundt vil du
  treffe på to lizalfoser. Du trenger en bombchu for å bombe vekk steinen sånn at
  det kommer inn sollys som kan treffe sola. Om du ikke har en bombchu, ikke
  fortvil. Kast bomberangen på diamanten og det kommer en kiste like ved der du
  kom opp. I kista er det bombchuer. Gå bort til sola, snu deg mot veggen, sikt på
  den med L/Z og send en bombchu opp på den. Når lyset treffer sola, forsvinner
  gitrene foran døren.
  
  Dette rommet er det nærmeste vi kommer dette tempelets hovedrom. Dytt statuen
  utfor kanten og den vil treffe en blå knapp. Følg trappene opp til toppen og gå
  gjennom døra. Etter en liten trapp er det enda en dør å gå gjennom. her inne
  finner du en det forskjellig. Gå forbi sølvgreia i nærheten, klatre opp på en av
  kassene og så opp til sølvrupien. Gå bort mot hjørnet på den lille stien du er
  på. Om du snur deg akkurat rett frem, kan du skyte en bombchu på en beamos.
  Etter det, sikt på den andre beamosen og skyt en bombchu på den. Om du ikke
  traff den første beamosen, hopp ned og ta den med en bombe i stedet. Klatre opp
  der den var og ta sølvrupien. Gå til høyre igjen og ta deg av den siste beamosen
  som er der borte. Klatre opp der den var og følg denne veien til du har tatt to
  sølvrupier til.
  
  Snu og gå tilbake denne veien. Still deg sånn at du kan hoppe rett ut på den
  siste sølvmynten, og deretter gjør det. Om du ikke får det til kan du dytte en
  kasse bort dit i stedet. Det som skjer når du får alle, er at en fakkel tar fyr.
  Men før du finner frem pinnen din, dytt vekk noen av kassene og dytt deretter
  kassa med sola på sånn at den kommer i solskinnet. Da forsvinner gitrene og
  veien videre åpner seg. Du skal ikke gå videre ennå. Finn frem en pinne først.
  
  Før du begynner å tenne på faklene, bør du merke deg hvor de er. Du kan ikke
  begynne å lete etter dem mens pinnen er tent. Den første er like til høyre for
  inngangsdøren (når du ser mot døren). Videre mot høyre kommer du til den andre,
  som er til høyre for stedet hvor den beamosen jeg ba deg om å ta først stod. Den
  tredje er i helt andre enden av rommet, like ved der du kan klatre opp. Når du
  har oversikten, går du i gang. kista dukker opp like ved der den første beamosen
  var. Ta nøkkelen og gå gjennom døra. Ta noen kister og bruk nøkkelen på døra på
  toppen av trappa. Jeg håper virkelig at du har Farores kjærlighet, for fienden
  du nå vil møte er fryktinngytende.
  
  
  
  Jernknoke:
  Store menn i rustning som holdet store økser. De tar meget mye liv, så vær på
  vakt. Det er bare en effektiv måte å ta dem på. Gå så nærme at den vil forberede
  seg på å angripe. Rygg unna (eventuelt ta bakoversalto), deretter bruk
  hoppeangrep. Om den svinger klubba sidelengs, må du vente litt, for den vil
  følge opp med en sving til. Om den slår rett frem, er det bare å hoppe like
  etter at du har tatt den. Hver gang du bruker hoppeangrep, må du være klar til å
  rygge unna med en gang du har gjort det, for da vil den angripe igjen. Når du
  har fått inn tjue treff med kokirisverdet (ti hoppeangrep), vil den miste
  rustningen. Da vil den komme løpende mot deg. Når den løper, kan du ta
  hoppeangrep mens den løper, i stedet for å vente på at den skal gjøre seg klar
  til å angripe. Men husk å rygge unna raskt. Når du har fått ti nye treff (fem
  hoppeangrep) er den død.
  Skade: fire hjerter (nei, det er ikke en spøk)
  
  Navi sier om jernknoke:
  "Se opp for dens økseangrep! Det gjør veldig vondt! Angrip når den senker
  beskyttelsen sin!"
  
  
  
  I dette og noen flere tilfeller er det søyler i rommet du kjemper mot jernknoken
  i. Om du får den til å gå rett på en søyle, vil den ødelegge den, og i hver
  søyle er det tre hjerter. Åh, det var sant. Du er nødt til å slå den en gang med
  sverdet for å vekke den opp. Når du har tatt den, vil du kunne gå gjennom døra
  og du kommer snart ut i friluft. Her blir du overrasket av at ugla besøker deg
  igjen.
  
  "Hei, hva skjer, Link?
  Overrasket over å se meg?"
  
  "En lang stund i denne verden er nesten ingen ting for deg, er det? Så mystisk!"
  
  "Selv jeg trodde at fortellingene om en gutt som kunne reise frem og tilbake i
  tid kun var en legende."
  
  "Link, du har modnet som voksen."
  
  "Fra nå av er fremtiden til alle folkene i Hyrule på dine skuldre."
  
  "Kanskje det ikke er min tid lengre. Her er mitt siste råd."
  
  "To hekser bor i dette tempelet. For å ødelegge dem, bruk deres egen magiske
  kraft imot dem. Hoo hoot!"
  
  Og han vil spørre om du vil høre det han sa igjen. Svar nei.
  
  "Jeg vil fortsette å følge med på deg...
  Hoo hoo hoo hoot!"
  
  Åpne kista og du får tak i sølvhandskene. Deretter kommer det en liten film.
  
  "Hei! Hvor tar dere meg til?!"
  
  "Yeearggh! La meg gå!!"
  
  "Dere, dere utyske!
  Ganondorks undersotter!"
  
  "Link!
  Kom deg vekk herfra! Nå!"
  
  "Disse heksene! De bruker svart magi på meg!"
  
  Heksene kidnappet Nabooru. Så fint, da trenger du ikke levere sølvhandskene til
  henne allikevel. Eh, jeg mener... Så forferdelig. Vi er nødt til å redde henne!
  
  Warp deg til tidens tempel, bli voksen igjen og warp deg tilbake. Deretter går
  du inn i tempelet. Denne gangen vil du ha sølvhandskene, så du kan flytte den
  store, tunge steinen som er i veien. Dytt den fremover til den faller ned. Ta
  beamosen du snart kommer til, og skyt på diamanten over den. Heller ikke denne
  gangen er den døra du bør gå gjennom den som du vender deg mot. Det er den du
  skal gjennom om du vil ha kompasset. Hvis du vil det, finner du en wolfos som du
  kan ta eller ignorere. Still deg på merket og spill vuggevisa. Bruk longshot-en
  for å komme deg over til kista med kompasset i. Gå deretter tilbake og gjennom
  den andre døra i rommet du nettopp var i.
  
  Her inne er det sølvrupier. Den første må du ta ved enten å løpe mot kanten,
  rulle like før den og når du er i lufta trykke B i akkurat riktig øyeblikk for å
  slenge deg frem til den, eller bare løpe utfor kanten med flygestøvlene på. Den
  andre rupien er til venstre i det første hullet i veggen. Det er også en i hver
  av hullene på høyre side, og i det siste hullet på venstre side. Se opp for
  steinene! Når du har tatt alle rupiene, gå gjennom døra. Her finner du en kiste
  med en nøkkel i, men hver forsiktig, for det kommer også til å falle en like
  like ned fra taket. Når du har tatt nøkkelen, kom deg tilbake til rommet med
  beamosen og lås opp døra.
  
  Her inne vil det også komme en like like fallende ned fra taket. I tillegg er de
  to krukkene av typen som angriper deg. Når de er ferdige, går du til andre enden
  av rommet. Klatre opp veggen og du vil finne et rom med en usynlig floormaster
  som du trenger sannhetens øye for å kunne se. Når du har tatt den, begynner du å
  dytte speilet. Dytt det med klokka. De to første solene som treffes av lyset,
  vil ikke være riktige. Ikke åpne kistene du får av dem. Men når du lyser på den
  tredje, vil døra videre åpne seg.
  
  Nå er du kommet til hovedrommet. Her kan du få tak i kartet. Da går du ned,
  tenner på de to faklene foran den gigantiske gudinnen og åpner kista som kommer.
  En annen ting du kan gjøre, er å lage en snarvei sånn at du raskt kan komme deg
  til dette rommet. For å gjøre det må du først komme deg opp til toppen og skyte
  deg over til kista. kista selv er temmelig uviktig (en blå rupi). Trykk på
  knappen her med hammeren og en dør vil åpne seg i bunnen av rommet. Gå gjennom
  døra. Her må du dytte to kasser før du kan trykke på en knapp til med hammeren.
  Da begynner en plattform å gå opp og ned mellom der du er, og rommet ved
  inngangen. Når du skal gå tilbake, husk at du ikke kommer opp på den riktige
  trappa uten å bruke longshot-en på skiva i taket der.
  
  En ting som du må gjøre, er å komme deg opp i toppetasjen, hoppe over på hånda
  med triforce-en på og spille vuggevisa. Da vil det komme en kiste på den andre
  hånda. Den kista kan du skyte deg over til. Ta nøkkelen som er i den. Kom deg
  tilbake og opp trappene. Åpne opp den låste døra. Det er opp til deg om du vil
  ta eller ignorere beamosen. Kom deg videre til neste rom.
  
  I dette rommet er det tre anubiser og en beamos. Du er nødt til å drepe alle
  sammen. Beamosen tar du med en vanlig bombe, mens det er en knapp for å få ild
  som du kan drepe anubisene med. Flammen vil komme like ved der du er. Hopp til
  høyre mot der det er en dør med gitter på. Snu deg og kom deg tilbake til døra
  du kom inn gjennom. Det er rundt her du må stå for at den ene anubisen skal bli
  brent. Den enkleste måten å ta den neste på, er å trykke på knappen igjen, hoppe
  bort til gitterdøra, løpe bort til veggen, og så løpe langs veggen over hullet
  (med flygestøvlene på). Men om du stiller deg like ved hullet og går skrått
  innover mot veggen går det også. Den tredje tar du ved å trykke på knappen og så
  komme deg bort til hjørnet ved den låste døra. Når du har tatt alle, forsvinner
  gitrene og du kan gå gjennom døra.
  
  Dette rommet kan være litt krevende. Det du må gjøre er å vekke en armos og få
  den til å stille seg på det blå lenge nok til at du kan løpe gjennom døra. Da
  bør du vekke armosen borterst til venstre. Når du har vekket den, løper du på
  den blå knappen og derfra rett mot døra. Om du ikke får det til på første
  forsøk, er det bare å prøve til det går. I dette rommet er det to usynlige, små
  kister, begge med et hjerte i. Husker du at du var på gudinnas høyre hånd når du
  fikk sølvhandskene? Vel, du får noe når du er på hennes venstre hånd også, men
  også denne gangen må du kjempe en jernknoke først. Ettersom du er voksen, blir
  det mye lettere - spesielt hvis du har det største sverdet, for da tåler han
  bare fire hoppeangrep.
  
  Gå gjennom døra og ut på hånda og du vil få en kiste. Oppi den er speilskjoldet,
  et skjold som du kan bruke for å reflektere lys (og noen andre ting). Kom deg
  tilbake til rommet med de fire armosene og gå bort til stedet med sollys. Gå inn
  på utstyrsmenyen og ta på deg speilskjoldet. Hold inne R for å holde frem
  skjoldet (ikke Z/L-sikte), og bruk kontrollsticken for å sikte på sola oppe på
  veggen. Gå gjennom døra som åpner seg og få tak i nøklene. Gå deretter tilbake
  til rommet der anubisene var og lås opp den låste døra.
  
  Her inne er det to beamoser. I dette tilfellet vil det nok være mest praktisk å
  ta dem. Etter det skal du komme deg opp på veggen. Å klatre opp er egentlig
  temmelig vanskelig etter som veggen er delt inn i plater som beveger på seg, men
  jeg har en smart løsning. Ta frem longshot-en! Da kan du skyte deg helt opp til
  toppen. Om du allikevel velger å prøve å klatre for utfordringens skyld, husk å
  ta veggskulltulaen først. Oppe på toppen finner du to beamoser til og en
  kuttegreie. Kom deg videre til det neste rommet.
  
  På tide å få tak i boss-nøkkelen. Still deg på merket og spill vuggevisa. Gå
  deretter inn gjennom døra. Først og fremst, drep de brennende fiendene i dette
  rommet. Det er mange falske dører her. Legg en bombe ved den til venstre for
  kista. Når døra er sprengt vekk, ser du et øye. Skyt på det med buen. Da kommer
  det en isplattform til. Ta frem longshot-en og skyt på merket i taket. Hopp
  videre derfra og over på knappen. Så kan du hoppe ned og åpne kista for å få
  boss-nøkkelen. Når du har den, går du ut av rommet, opp trappa til høyre og inn
  gjennom døra.
  
  Ha klar R, for det vil komme en krukke flygende etter deg med en gang. Etter det
  trenger du ikke gå langt frem før det kommer enda en. når du er ferdig med den,
  slå diamanten med sverdet (selv om den er bak gitteret) og gå deretter gjennom
  døra. Du kommer snart til å støte på en lizalfos. Etter at du har tatt den, gå
  videre og su vil møte på hvite bobler. Dette er en ny fiende, men det er bare en
  dårligere versjon av fiender du allerede har møtt, så jeg gidder ikke skrive om
  den en gang. Den tåler to kutt med mestersverdet, og den flyr rundt, så du bør
  vente til den stopper. Eller eventuelt bare ignorere den, for den vil ikke prøve
  å angripe.
  
  Bomb vekk den litt utstikkende delen av veggen til venstre. Ta deretter tak på
  venstre side av speilet og vri speilet to hakk sånn at det sender lys mot et
  annet speil. Her møter du en lizalfos til. Ta den, ta tak på venstre side av det
  neste speilet og vri det ett hakk. Deretter går du tilbake og gjennom døra, og
  hopper ned der hvor det nå lyser. Vær obs på at de flygende krukkene nå er
  tilbake og at krukkene der hvor du hopper ned også kan fly. Still deg i lyset og
  bruk skjoldet til å lyse på sola på veggen. Da vil plattformen senke seg.
  
  Wow, stiling ansikt. Synd at du må ødelegge det ved hjelp av speilskjoldet.
  Denne gangen kan du enten ta den på vanlig måte, eller ved å stille deg litt mot
  venstre. Uansett, det vil ta noen sekunder ekstra før lyset får effekt og
  ansiktet smuldrer vekk. Når det skjer, skyt deg bort dit med longshot-en og gå
  bort til boss-døra. Denne gangen er det ikke noen krukker ved døra. Etter at du
  kommer inn, må du gjøre noe før du kan komme til selve boss-rommet. Heksene vil
  først snakke litt.
  
  "Ho ho ho!
  Ser ut som om noen er her, Koume."
  
  "Hee hee hee!
  Ser sånn ut, Kotake!"
  
  "For en frekk fyr han er som tør å trenge seg inn i tempelet vårt...
  Ho ho ho!"
  
  "Vi burde lære denne frekke fyren en lekse!
  Hee hee hee!"
  
  "Åh, lojale undersott..."
  
  "Ødellegg denne inntrengeren på våre vegne!"
  
  Enda en jernknoke du må slåss mot. Når du slår den, fortsetter dialogene.
  
  "Unnh...
  Hvor er jeg...?"
  
  "Vel, vel...
  Ser ut som om hun er tilbake til det normale...
  Koume..."
  
  "Hun er bare en liten jente, men hun avler mye respekt blant Gerudoene,
  Kotake..."
  
  "Kanskje vi bør få henne til å jobbe for den store Ganondorf en liten stund
  lenger!
  Ho ho ho!"
  
  "Da kan vi hjernevaske henne igjen!
  Hee hee hee!"
  
  Jepp, Link prøver ikke en gang å hjelpe henne. Uansett, gå videre gjennom døra
  og neste dør og klatre opp for å komme til den virkelige kampen. Først enda en
  liten dialog.
  
  "se på den dukke gutten! Han kom på egen hånd for å tilby å ofre seg til den
  store Ganondorf..."
  
  "Med min flamme, vil jeg brenne ham til benet!"
  
  "Med min frost, vil jeg fryse ham til sjela!"
  
  
  
  Boss: Twinrova (Koume og Kotake):
  ---------------------------------
  Som ugla sa, nøkkelen til å slå disse heksesøstrene er å bruke deres egen magi
  mot dem. Det er det du trenger speilskjoldet til. Med speilskjoldet blir første
  del av kampen temmelig lett. Det blir i hvert fall lett å ikke miste liv.
  Z/L-sikt på en av dem. Om den andre begynner å lade opp til et angrep, sikt på
  den i stedet. Når en av dem skyter, må du holde inne R. Om da den andre flyr
  forbi, trykk Z/L for å sikte på den i stedet. Det kan hende du bommer, men om du
  treffer vil den ene bli truffet av den andres magi og dermed miste liv. Husk å
  ikke trykke Z før magien har truffet skjoldet. Husk å stå stille. Husk også å
  holde inne til magien er borte. Om du hører at en av dem skal til å skyte, og du
  ikke sikter på den, løp unna. Til å begynne med vil de skyte annenhver gang, men
  det endrer seg etter hvert. Etter en stund sier de:
  "Ok, la oss bli seriøse, Kotake!"
  "Åh, OK, Koume!"
  "Kotake og Koume's doble dynamo-angrep!"
  Noe så ekkelt, de to søstrene kan smelte sammen til en dame. Nå blir kampen en
  anelse anderledes. Du har nå et valg. Enten må du med skjoldet absorbere is og
  løpe fra flammer, eller omvendt. Jeg vil anbefale deg å absorbere flammer. Når
  hun skyter ut ild, står du stille med skjoldet fremme og skjoldet vil absorbere
  energi. Tredje gangen det skjer, vil flammen komme farende ut og treffe
  Twinrova. Da må du skynde deg å hoppe over til henne og angripe med sverdet. Så
  det du må gjøre, er å holde siktet på henne hele tida. Hun flyr bort til et
  hjørne og hever armen før hun angriper. Om hun hever isarmen, flykt bakover
  eller til sida. om hun hever ildarmen, stå stille og vent. Vanligvis kan det
  være lurt å holde deg langt unna henne, sånn i tilfelle, men når du bare trenger
  en til, kan det være lurt å stå nær sånn at du får mest mulig tid til å kutte
  henne med sverdet. Når hun faller ned, avbryt siktet og hopp over til
  plattformen. Så kan du gjerne sikte igjen for å ta hoppeangrep. Til å begynne
  med er angrepene hennes forutsigbare. Hun bil begynne med flammer tre ganger på
  rad, deretter is tre ganger på rad. Så vil hun ta tre til med flamme og så tre
  til med is. Men etter det må du være mer på vakt og følge nøye med. Du må treffe
  henne tolv ganger med mestersverdet for å ta henne.
  Skade: To liv, pluss at du tar fyr, eller fryser til is. Isen er verst, for den
  tar ewt halvt hjerte av ganga og tar en stund å bli kvitt.
  
  Navi sier om Kotake:
  "Ganondorfs surrogatmor. En isheks. Hun virker svak mot høy temperatur."
  
  Navi sier om Koume:
  "Ganondorfs surrogatmor. En flammeheks. Hun virker svak mot lav temperatur."
  
  Navi sier om Twinrova:
  "Dette er den kombinerte formed an Kotake og Koume. Bruk deres magiske angrep
  mot dem!"
  
  
  
  Det er også en liten dialog når du først har slått dem. Først vil det se ut som
  om de er uskadd.
  
  "Søren, for en frisk gutt!
  Denne gangen skal vi bli seriøse, ikke sant Kotake?"
  
  "Hva?"
  
  "Hei, koume, hva er det over hodet ditt?"
  
  "Jeg vet ikke, men du har en over hodet ditt også, Kotake!"
  
  "Men jeg er bare 400 år gammel!"
  
  "Og jeg er bare 380 år gammel!"
  
  "Vi er tvillinger! Ikke prøv å lyve om alderen din!"
  
  "Du må ha blitt senil!"
  
  "Hvem er det du kaller senil?!
  Er det sånn du behandler din eldre søster?"
  
  "Vi er tvillinger!
  Hvordan kan du være eldre?"
  
  "Keeeyaaah!!
  Så hjerteløs du er!"
  
  "Hvordan kan du være så utakknemlig?"
  
  "Du er hjerteløs!"
  
  "Du er utakknemlig!"
  
  Dermed blir de dratt opp i lyset, men ikke før de får truet deg.
  
  "Jeg vil komme tilbake for å gjemsøke deg!"
  
  Ta hjerte-beholderen på den ene plattformen før du går inn i det blå lyset på
  den andre plattformen.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | E.20) Komme seg til Ganons slott |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Nok en gang vil du befinne deg i vokternes kammer. Det var visst Nabooru som var
  åndetempelets vokter.
  
  "Gutt, la meg takke deg."
  
  "Heheheh... Se hva den lille gutten har blitt i løpet av syv år--en kompetent
  sverdmann!"
  
  "Forresten..."
  
  "Jeg rotet det til skikkelig..."
  
  "Jeg ble hjernevasket av disse gamle heksene og brukt til å følge Ganondorfs
  onde vilje..."
  
  "Men er det ikke morsomt? At en person som meg kunne vise seg å være åndenes
  vokter!"
  
  "Og nå skal jeg kjempe mot dem som en av de seks vokterne!
  Heh heh..."
  
  "Jeg skal betale tiilbake for det de gjorde mot meg!"
  
  "Gutt..."
  
  "Nei...
  Eiv, tidens helt!"
  
  "I stedet for å holde løftet jeg ga deg da, gir jeg deg denne medaljongen!"
  
  "Ta den!"
  
  Hun sa vel for så vidt bare at hun ville gjøre noe bra for deg (hva hun nå enn
  mente med det), og å gi deg medaljongen kan vel regnes som noe godt? Hennes
  siste beskjed til deg:
  
  "Om bare jeg visste du ville ende opp som en så kjekk mann..."
  
  "Så skulle jeg holdt løftet jeg ga deg da..."
  
  Deretter vil du treffe på Rauru igjen.
  
  "Link, tidens helt!"
  
  "Endelig har alle de seks vokterne blitt vekket! Tiden for det endelige slaget
  mot den onde kongen har kommet!"
  
  "Før det bør du møte den som venter på deg..."
  
  "Den som venter på deg i tidens tempel..."
  
  Så det er ditt neste mål. Enten spiller du på fløyta, eller avslutter du.
  Uansett, neste gang du kommer innom tidens tempel, vil det komme en liten
  filmsnutt til.
  
  "Jeg har ventet på deg, Link,"
  
  "Link, tidens helt..."
  
  "Du har overkommet mange vanskeligheter og vekket seks voktere."
  
  "Og nå har du en siste utfordring, en kamp mot Ganondorf, kongen over
  ondskap...."
  
  "Før det... Jeg har ting jeg vil fortelle deg. Vær så snill å høre."
  
  "en annen ukjent legende om triforce-en fortalt av skyggefolket, sheikahene...."
  
  "Om du vil søke den hellige triangel, hør nøye etter..."
  
  "Hvilestedet til den hellige triangelen, det hellige kongeriker, er et speil som
  reflekterer det som er i hjertet..."
  
  "hjertet til den som går inn dit... Om hjertet er ond, vil kongeriket bli fylt
  av ondskap; om det er godt, vil kongeriket bli et paradis."
  
  "Triforce-en... Den hellige triangelen...
  Den er en balanse som oppveier tre krefter:
  Styrke, Visdom og Mot."
  
  "Om hjertet til den som holder den hellige triangelen har alle de tre kreftene i
  balanse, vil denne få den Sanne Kraft til å styre alt."
  
  "Men, om den personens hjerte ikke er i balanse, vil Triforce-en dele seg i tre
  forskjellige deler:
  Styrke, Visdom og Mot."
  
  "Bare en del vil bli igjen til den som berørte triforce-en... Den delen som
  representerer kraften den ene har mest av."
  
  "Om den ene søker den Sanne Kraft, må den skaffe seg de to andre delene."
  
  "Disse to delene vil bli holdt av andre valgt av skjebnen, som vil bære
  Triforce-ens merke på baksida av sine hender."
  
  "For sju år siden brukte Ganondorf, tyvenes konge, døren du åpnet i tidens
  tempel og kom inn i det hellige kongeriket."
  
  "Men når han la sin hand på triforce-en, gikk legenden i oppfyllelse."
  
  "Triforce-en delte seg i tre ulike deler. Bare Styrkens triforce ble igjen i
  Ganondorfs hender."
  
  "styrken fra Styrkens triforce gjorde ham i stand til å bli en mektig, ond
  konge, men hans møørke ambisjoner var ikke tilfredsstilt."
  
  "For å få komplett herredømme over verden, begynte Ganondorf å lete etter de som
  er valgt av skjebnen til å holde de to andre triforce-bitene."
  
  "Den som holder Motets triforce er...
  Deg, Link!"
  
  "Og den som holder Visdommens triforce..."
  
  "Er den syvende vokteren, viss skjebne er å lede dem alle..."
  
  Og vips! Sheik forandrer seg. Vel, det forklarer en god del, gjør det ikke?
  Uansett, dialogen fortsetter.
  
  "Det er jeg, Hyrules prinsesse, Zelda."
  
  "Jeg unnskylder meg for å treffe deg i forkledning, men det var nødvendig for å
  gjemme meg for den onde kongen. Vær så snill å tilgi meg..."
  
  "På den dagen, for sju år siden, angrep Ganondorf Hyrule slott."
  
  "Jeg så deg mens jeg flyktet fra slottet med min tjener, Impa."
  
  "Jeg trodde jeg burde overbringe fløyta til deg... jeg trodde det var vår beste
  sjanse..."
  
  "Så lenge du hadde fløyta i din varetekt, trodde jeg aldri at Ganondorf ville
  entre det hellige kongeriket, men..."
  
  "Noe jeg aldri kunne ventet skjedde..."
  
  "Etter at du åpnet tidens dør, forseglet mestersverdet deg i de hellige
  kongeriket..."
  
  "Din ånd ble igjen i det hellige kongeriket... og så falt Triforce-en i
  Ganodorfs hender. Han dro for å innvadere det hellige kongeriket..."
  
  "Ganondorf hadde blitt den onde kongen, og det hellige kongeriket ble en ond
  verden. Alt dette er en uheldig tilfeldighet."
  
  "Jeg forkledde meg som en sheikah og håpte at du ville vende tilbake. Jeg ventet
  i syv år..."
  
  "Og... nå er du tilbake. Den mørke tiden under Ganondorf, den onde kongens
  herredømme vil slutte!"
  
  "de seks vokterne vil åpne den forseglede døren og lokke Ganondorf tilbake til
  det hellige kongeriket."
  
  "Jeg vil så forsegle døren til det hellige kongeriket fra denne verdenen."
  
  "Dermed vil ganondorf, den onde kongen, forsvinne fra Hyrule."
  
  "Link...
  For å kunne klare dette, trenger jeg ditt mot igjen. Vær så snill å beskytte meg
  mens jeg gjør min del."
  
  "Og her er et våpen som kan gjennombore den onde kongens forsvarsverker...
  styrken gitt til de utvalgte..."
  
  "Lysets hellige piler!!!"
  
  Dermed får du en ny type piler. Denne typen trenger du når du skal inn i Ganons
  slott og slåss mot ham. Og når vi snakker om sola...
  
  "Den rumlingen... Det kan ikke være!?"
  
  "Prinsesse Zeelda... Din tåpelige forræder!"
  
  "Jeg beundrer deg for å ha kunnet unngå min jakt i sju lange år."
  
  "Men du slapp ned forsvarsverkene dine... Jeg visste du ville dukke opp om jeg
  lot denne gutten vandre rundt!"
  
  "Min eneste tabbe var at jeg undervurderte så vidt kreftene til denne gutten..."
  
  "Nei...
  Det var ikke guttens krefter jeg bedømte feil, det var kreftene til Motets
  triforce!"
  
  "Men, med Visdommens triforce som Zelda har...
  Når jeg innehar disse to triforce-ene..."
  
  "Da, vil jeg bli den sanne herskeren over verden!!"
  
  "Om du vil redde Zelda, kom til mitt slott!"
  
  Du må gjøre som han sier. Gå ut av tempelet, gjennom hagen og ned trappa. Gå
  litt til venstre (se opp for kvelemennesket) og inn der hvor Hyrule slott pleide
  å være, men hvor det nå er et helt annet slott. Ganons slott flyter i lufta over
  en dam av lava. Gå opp det som minner litt om en trapp, og det vil komme tekst.
  
  "Link... Kan du høre meg?
  Det er meg, vokteren Rauru."
  
  "Vi seks vil samle våre krefter og lage en bro til slottet der Ganondorf holder
  til..."
  
  "Slottets indre, som er kjent som Ganons tårn, er beskyttet av seks onde
  barrierer."
  
  "Ødelegg de seks barrierene og redd prinsesse Zelda!!"
  
  Nettopp! Gå over broa og kom deg inn i slottet.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | E.21) Ganon's slott + avslutning |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  På tide med det aller siste tempelet. Gå rett frem, forbi beamosene og gjennom
  døra for å finne hovedrommet. Her er det et tårn i midten, men det er en
  barriere foran tårnet, som holdes oppe av seks magiske stråler. Du må gjennom
  seks utfordringer - skog, ild, vann, skygge, ånd og lys - for å avslutte magien.
  Du har ganske stor frihet til å velge hvilken rekkefølge du vil ta dem i, men du
  kan ikke ta ildutfordringen og lysutfordringen før du har fått tak i utstyret
  som du finner i .... Hver gang du avslutter en utfordring, vil du komme tilbake
  til hovedrommet. Jeg vil skrive om utfordringene i den rekkefølgen du vil ta de
  i om du går mot klokka. Det vokterne sier når du kommer til dem, er at barrieren
  er brutt og at du må skynde deg, eller om å redde prinsessen.
  
  Skogsutfordringen (grønn):
  Når du går fremover, vil du støte på en wolfos. Når du tar den, får du en kiste
  med en blå rupi i. For å komme videre, må du tenne på alle faklene. Du bør ta
  fire av de med Dins ild, deretter enten skyte gjennom en annen fakkels ild,
  eller skyte med ildpil på fakkelen over døra. I det neste rommet, snu deg til
  venstre og få på deg flygeskoa. Når det begynner å blåse, løp mot sølvrupien.
  Vinden vil ta deg ut til en plattform lenger borte. Her bør du først kaste en
  bombe på beamosen, deretter komme deg ned til plattformen med knappen (må bruke
  flygestøvlene). Da kommer det noen søyler med målskiver. snu deg tilbake dit du
  nettopp kom fra og skyt deg opp dit. Ta rupien oppå søyla. Gå ned derfra og løp
  over til der hvor beamosen var. Gå til venstre, ta sølvrupien der og gå opp til
  døra. Snu deg til høyre, og når vinden starter, løp bort mot rupien (ikke løp
  rett mot den, men litt til venstre for den, så ikke vinden vil gjøre at du
  bommer). Vinden vil ta deg til plattformen hvor den siste sølvrupien er. Gå bort
  til døra som åpner seg. Ta eventuelt flaskene i dette rommet før du skyter på
  rundingen med en lyspil. Saria dukker opp og snart er du tilbake i hovedrommet,
  og den grønne magien forsvinner.
  
  Vannutfordringen (blå):
  I det første rommet møter du snart på to frezzarder. Når du har tatt dem åpner
  døra seg. Da må du bruke en blå flamme for å få vekk beskyttelsen. Fyll flaska
  på nytt etter det, for du vil trenge en blå flamme i det neste rommet også. Ikke
  bry deg om kistene, bare gå videre. I neste rommet må du dytte noen isblokker.
  Det går på tid, men du har tid nok. Dytt først den borterste bort på den ene
  isklumpen. Dytt den derfra og ned i hullet ved den andre. Dytt den andre over
  den første og bort på den ene isklumpen. Dytt den derfra over til den andre
  isklumpen, og så bort til der du skal bruke den blå flammen Klatre opp dit og
  bruk flammen. Trykk på knappen med hammeren og gå deretter bort til døra som
  åpner seg. Ta gjerne flaskene før du skyter lyspil på kula. Ruto kommer og snart
  er den blå barrieren brutt.
  
  Skyggeutfordringen (lilla):
  Det er bare en blå rupi i kista, så ikke bry deg. Skyt en ildpil på fakkelen til
  høyre og løp fra plattform til plattform. Du har ikke mye tid, så jeg vil råde
  deg til å ignorere like like-en sånn at du rekker over til plattformen etter
  det. Det kan være greit å bruke flygestøvlene, men isplattformen mellom like
  like-ens plattform og neste plattform er det greiest å hoppe til. Når du er
  kommet til plattformen, se ned til høyre. Der nede er det en knapp. Løp til den
  med flygestøvlene og det kommer en kiste. Skyt deg opp dit med longshot-en og
  åpne kista for å få gullhandskene. De gjør deg i stand til å løfte de store
  steinsøylene med månemerket på. Nå trenger du sannhetens øye. Ta det frem og
  snu deg mot venstre. Gå på veien som leder til knappen og trykk på den. Skyt deg
  derfra bort til fakkelen ved døra, og gå inn gjennom den. Ta gjerne krukkene før
  du skyter en lyspil på rundingen.
  
  Ildutfordringen (rød):
  Her vil du trenge den røde drakta, og du må ha gullhandskene. Gå frem og hopp
  (eller løp dersom du har på flygestøvlene) ut på plattformen til høyre. Ta
  mynten og kom deg tilbake før den senker seg. Deretter fortsetter du videre
  langs veien og ser opp for boblene. Kom deg opp til den store steinsøyla og
  trykk på A for å slenge den vekk. Bak den er den andre sølvrupien. Herfra løper
  du (med flygestøvlene) bort til plattformen med den roterende flammegreia på.
  Ta sølvrupien og kom deg tilbake på den tynne veien. Følg den omtrent til enden
  og kom deg over til plattformen med den brennende fienden på. Ta sølvrupien og
  ventuelt snegla og kom deg videre til steinen du kastet (som landet i lavaen).
  Du kan gjerne løpe ut til sølvrupien med flygestøvlene, men du må ha vanlige
  sko når du skal hoppe tilbake på steinen, så vær klar til å trykke på start like
  etter at døra har åpnet seg. Fra steinen hopper du til plattformen som fienden
  er/var på og derfra videre til den vanlige plattformen. Nå vil den vanlige
  plattformen senke seg, så vær rask til å finne frem longshot-en og sikte på
  blinken ved døra. Gå gjennom døra, ta gjerne krukkene og skyt på kula.
  
  Lysutfordringen (gul):
  Du må fjerne en svær steinsøyle ved hjelp av gullhandskene for å kunne gå inn
  gjennom døra. Her inne er det en usynlig skulltula og flere usynlige flaggermus.
  Om du bare går forsiktig, sikter og bruker longshot-en trenger du ikke bruke
  sannhetens øye. Ta kista som kommer når du har tatt alle. Ikke ta noen av de
  andre kistene. Lås opp døra og gå inn i neste rom. Spill vuggevia på merket for
  å få en nøkkel og gå gjennom neste dør også. Her har du tid på deg. Gå til
  venstre til du kommer til hullet med den første sølvrupien. Gå deretter inn til
  midten hvor den andre er. Gå en tredels runde rundt midten (med klokka) for å
  komme til den tredje. Gå deretter mot venstre og til hullet med den fjerde. Snu
  deg og hook-skyt på blinken oppe i taket for å lande på den siste. Gå derfra
  rett mot døra. Her inne er det noe lureri. Det ser ut som der hvor kula skal
  være, men det er ikke noen kule. I stedet er det en wallmaster. Gå rett frem og
  gjennom den falske veggen. Her finner du krukkene om du vil ta de, og
  selvfølgelig kula du må skyte lyspilen på.
  
  Åndeutfordringen (oransje):
  Først av alt, ta beamosen med en bombe. Vent med å skyte på merket. Ettersom
  dette er den eneste sølvrupien som ikke er i banen til en av greiene, kan det
  være lurest å ta den til slutt. Når det er klart, gå frem og ta den andre. De
  siste sølvrupiene er midt i banen til de greiene som går frem og tilbake. Ved å
  dytte steinstatuene kan du gjøre det lettere for deg å ta dem uten å miste liv.
  Når døra åpner seg, gå gjennom den. Her bør du ta fiendene, for de kan være
  vanskelige å ignorere. Det er to diamanter på andre sida av gittere. Det er den
  borterste du må ta. Da trenger du en bombchu. Om du ikke har noen, eller bommer
  og går tom, ta den andre diamanten ved hjelp av et spinneangrep for å få en
  kiste med bombchuer i. Gå helt bort til gitteret og vær vendt rett mot
  diamanten, sånn at hodet ditt er i veien og du bare ser toppen av den. Da tar du
  frem en bombe og sender den av gårde. Når du treffer, vil døra åpne seg. Du
  kommer til et rom med soler. Først må du bruke ildpil for å brenne vekk nettet i
  taket og slippe sollyset inn. Sola du skal lyse på er den andre til høyre for
  døra videre. Om du lyser på en av de andre, kommer det en wallmaster. Åpne døra,
  ta gjerne krukkene og skyt en lyspil på kula.
  
  Når du har tatt alle seks forsvinner den magiske barrieren rundt det innerste
  tårnet. Før du går inn dit, bør du gjøre deg ferdig med alle side-oppdrag du
  eventuelt vil ta først. Et du virkelig bør ta, er det du finner når du går ut av
  Ganons slott, over broa, til venstre, følger veien til du finner en stor stein
  søyle og deretter kaster den vekk. Her gjør den store feen at du kan tåle
  dobbelt så mye skade.
  
  Når du går videre kommer du til et rom med veldig mange flaggermus. Du får
  ingenting for å ta de, så du kan likegodt prøve å løpe forbi de, men du skal
  være god for å klare det uten å bli truffet minst én gang. I det neste rommet
  møter du en ny fiende (eller for å være helt ærlig, en oppgradering av en gammel
  fiende).
  
  
  
  Dinolfos:
  ser ut som en lizalfos, men med litt hår og en slags rustning. De er faktisk en
  god del bedre enn lizalfosene. De er mye raskere, og de tåler seks treff med
  mestersverdet.
  Skade: Et halvt hjerte - dobbelt ved hoppeangrep
  
  Navi sier om dinolfos:
  "Bruk skjoldet ditt og slåss med Z/L-sikteteknikker!"
  
  
  
  Etter at du har tatt begge to, fortsetter du videre. Etter å ha gått opp trappa
  kommer du til et rom med to stalfoser. Når du har tatt dem, åpner du kista med
  boss-nøkkelen i før du fortsetter videre. De siste du må kjempe mot før du
  kommer til selve bossen er to jernknoker til. Jeg vil råde deg til å stå på sida
  og passe på at du bare vekker den ene til å begynne med. Deretter bør du gå litt
  unna sånn at den ikke vekker vennen sin. Ta deg av den første før du går løs på
  den andre. Bruk eventuelt Farores kjærlighet om du har problemer med disse
  fiendene.
  
  Fortsett videre og du kommer til boss-døra. Selv etter det er du ikke hos selve
  bossen. Du er på bunden av boss-rommet. Her er det mange krukker i tilfelle du
  trenger forsyninger. Med forsyninger mener jeg ikke liv, for det vil automatisk
  bli fylt opp før kampen begynner. Det er viktig at du har nok magi og piler før
  kampen. Veien videre er til høyre. Der følger en trapp opp til rommet der
  Ganondorf sitter og spiller orgel. Før du går inn, vil jeg bare nevne at på
  dette spillet kan du ikke lagre etter at du har vunnet, så om det er en stund
  siden du lagra, bør du gjøre det nå. Når du går inn gjennom døra, kommer det
  litt dialog:
  
  "Triforce-bitene forbereder seg...
  De skal kombineres til en igjen..."
  
  "De to Triforce-delene som jeg ikke kunne fange på den dagen for syv år
  siden..."
  
  "Jeg hadde ikke ventet at de ville gjemme seg hos dere to!"
  
  "og nå har endelig alle Triforce-delene samlet seg her!"
  
  "Disse lekene er for mye for dere!"
  
  "Jeg kommanderer dere å returnere dem til meg!"
  
  Deretter er det Navi som snakker.
  
  "Link!
  Jeg kan ikke hjelpe deg!
  På grunn av de mørke bølgene kan jeg ikke komme nærme!"
  
  "Jeg er lei for det, Link!"
  
  
  
  Siste Boss: Ganondorf
  ---------------------
  Første del: Ganondorf
  Det første du gjør, er å løpe litt unna, for han vil slå i bakken sånn at deler
  av gulvet faller ned. Det som vil prege kampen er lyskulene han kaster mot deg.
  Det vil komme noen gule lyn ved hånda hans før han gjør det. Om han bruker det
  angripe, gjør deg klar til å reflektere det med sverdet. Men han har også et
  annet angrep som han bruker når han begynner å få lite liv. Når han skal til å
  bruke det, må du flykte. Navi er utilgjengelig, så du kan ikke sikte på ham, men
  du kan fremdeles bruke Z/L for å endre kameravinkel. Du bruker sverdet for å
  reflektere lyskula. Det er egentlig akkurat som mot spøkelsesversjonen, bare at
  denne gangen er det nærmest garantert at kula vil gå mot Ganondorf dersom du
  treffer den, så det er litt greiere. Dere kan komme til å slå kula frem og
  tilbake en god stund. når du endelig treffer ham, skyt på ham med en lyspil. Da
  vil han synke ned. Hopp over til midten og angrip ham med sverdet. Da kan du
  også sikte på ham. Om du blir i midten for lenge vil han lage en ny sjokkbølge.
  Alle plattformene utenom de i hjørnene kan falle ned, så vær forsiktig. Han
  tåler 20 kutt med mestersverdet.
  Skade: 3 hjerter for lyskule. 2 hjerter om du treffes av en sjokkbølge. 5 om han
  bruker det kraftigste angrepet.
  Når første del er ferdig, kommer det en liten dialog:
  "Den store onde kongen Gondorf...
  Slått av denne gutten?"
  "Link....!"
  Zelda sier:
  "Ganodorf... Stakkarslig mann..."
  "Uten et sterkt, riktig sinn, kunne han aldri kontrollere gudenes styrke...
  Og..."
  "Link, hør på meg!
  Dette tårnet vil kollapse snart!"
  "Med sin siste pust prøver Ganondorf å knuse oss i ruinene av tårnet! Mi må
  skyndte oss å flykte!"
  "Vær så snill å følge meg!"
  Andre del: Flukten
  Du har tre minutter på deg til å komme deg ned fra tårnet. Du må følge etter
  prinsesse Zelda. Hvis du kommer for langt bak, vil hun stoppe for å vente på
  deg. det samme kan skje om du kommer for langt foran, men det skjer bare dersom
  du løper foran henne og blir truffet av en stein, for da stopper hun et lite
  øyeblikk og da kan hun havne for langt bak. Du må holde deg i bevegelse for ikke
  å bli truffet av steiner som faller. Hver gang dere kommer til et gitter, vil
  hun trylle det bort. Når du er inne, er det lurt å følge akkurat hennes rute for
  ikke å bli truffet av steiner. Steinene tar et halvt liv. Etter det første
  gitteret kan det være vanskelig å se, men hun er på din venstre side. Når du går
  frem etter det femte gitret, vil hun løpe litt vekk. Løp mot henne og hun vil
  løpe enda litt lenger vekk. Hun vil bli fanget i flammer og du må kjempe mot to
  stalfoser for å befri henne. Hun vil gi deg noen hjerter før dere fortsetter.
  Når du er ferdig med den trappa som er inne i tårnet og har kommet ut igjen, vil
  det være et kvelemenneske i nærheten. Du kan unngå den, men vær forsiktig. Etter
  at du er gjennom der, er det bare en trapp igjen før du er ute i friluft.
  Hele slottet faller sammen og det kommer litt dialog.
  "Det er over... Det er endelig over..."
  "Link...
  Jeg er så lei for at jeg ikke kunne hjelpe deg i kampen i sted!"
  Hva var den lyden? Jeg er redd du blir nødt til å sjekke. Løp bort til den store
  steinhaugen...
  Ikke bra, det monsteret fikk slått vekk mestersverdet.
  "Det er ikke snakk om at han kan holde meg tilbake igjen!
  Denne gangen kjemper vi sammen!"
  Tredje del: Ganon
  Til å begynne med, legger du kanskje ikke merke til Ganons svakhet, men når du
  ser halen hans, forstår du fort at den er det svake punktet. Han har ganske
  lang rekkevidde, men han er også treig. Løp rett mot ham. Mens han gjør seg klar
  til å slå etter deg, ruller du mellom beina hans. Det kan hende at
  kameravinkelen er litt dårlig, men nå til å begynne med har du nok av tid, for
  det tar en stund før han snur seg. Du kan bruke hvilket som helst våpen, men det
  greieste er hammeren og (dersom du har det) Storegorons sverd. Selv om du brukte
  dette sverdet i forrige del, blir du nødt til å ta det frem på nytt. Hver gang
  du har truffet ham i halen, løper du et stykke unna før du snur deg. Når han
  kommer mot deg gjentar du prosessen. Etter at du har truffet ham ti ganger med
  hammeren eller ...... vil han bli nødt til å legge seg ned litt. Flammene
  slukner og Zelda roper på deg. Fort deg bort til sverdet og trykk A for å plukke
  det opp. Når han reiser seg opp, vil han være raskere. Dessutten vil du bare
  kunne ta skade av ham om du bruker mestersverdet. Siden han er så rask, bør du
  når du har rullet mellom beina hans, vente et halvt sekund, så kutte og så løpe
  enten du traff eller ei. Ellers er det den samme kampen. Når du har tatt ham ti
  ganger til, vil Zelda bruke sin kraft til å lamme ham. Da må du gå bort til
  hodet og trykke B en gang for å avslutte kampen. Det hun sier er "Jeg bruker
  mine krefter til å holde den onde kongen! Bruk sverdet ditt til å lever det
  endelige støtet!" Når du da har trykket B... Gratulerer, du har avsluttet
  Legenden om Zelda: Tidens fløyte.
  Skade: 4 hjerter
  
  Navi sier om Ganondorf den onde kongen:
  "Jeg har ingen anelse hva hans svake punkt er."
  
  Navi sier om Ganon:
  "Jeg har virkelig ingen anelse hva hans svake punkt er."
  
  
  
  Når du kutter ham i hodet, går han berserk. Zelda sier:
  
  "Seks voktere...
  Nå!!"
  
  Rauru sier:
  
  "Urgamle skapere av Hyrule!"
  
  "Åpne nå opp den forseglede døren og send den onde inkarnasjonen av mørke inn i
  gapet til det onde kongeriket!!"
  
  Ganondorf sier:
  
  "DERE..."
  
  "FORBANNE DEG... ZELDA!
  FORBANNE DERE... VOKTERE!!"
  
  "FORBANNE DEG... Link!"
  
  "En dag...
  Når denne forseglingen er brutt...."
  
  "Det er når jeg vil utrydde deres etterkommere!!"
  
  "Så lenge Styrkens triforce er i min hånd...."
  
  Zelda sier:
  
  "Takk, Link..."
  
  "Takket være deg har Ganondorf blitt forseglet inne i det onde kongeriket!"
  
  "Dermed vil fred enda en gang herske over verden... for en tid."
  
  "All tragedien som har tilfalt Hyrule var mitt verk..."
  
  "Jeg var så ung... Jeg kunne ikke forstå konsekvensene av å prøve å kontrollere
  det hellige kongeriket."
  
  "Jeg dro deg inn i det også. Nå er det på tide at jeg gjør opp for mine feil..."
  
  "Du må legge Mestersverdet til hvile og luke tidens dør..."
  
  "Men ved å gjøre dette, vil veien mellom tidspunkt bli lukket..."
  
  "Link,
  gi fløyta til meg..."
  
  "Som en vokter kan jeg sende deg tilbake til din opprinnelige tid med den."
  
  "Når fred vender tilbake til Hyrule..."
  
  "Vil det være tid for oss for å si farvel..."
  
  "Gå hjem nå, Link.
  Få tilbake din tapte tid!"
  
  "Hjemme...
  Der hvor det er meningen at du skal være... På den måten det er meningen at du
  skal være..."
  
  "Takk...
  Link..."
  
  "Farvel...."
  
  Nyt resten av avslutningsfilmen. Det er ikke mye mer å oversette. Jeg antar at
  du ikke bryr deg om rulleteksten. The end betyr slutt.
  
  
  
  
  
  
  ___________________________
  \ _____________________ /
   \ \		    / /
   \ \ F) Side-oppdrag / /
    \ \_______________/ /
    \_________________/
  
  
  
  ________________________
  |		    |
  | F.0) Om side-oppdrag |
  |______________________|
  \______________________/
  
  
  Når jeg skriver om side-oppdragene, kommer jeg stort sett til å ta det sted for
  sted. Jeg vil begynne med å skrive hva det er du kan få tak i på stedet, for
  eksempel hjerte-biter eller gullskulltulaer. Hjerte-biter kan du bruker for å få
  mer liv. For hver fjerde hjerte-bit du finner, vil du på en hjerte-beholder,
  altså vil det maksimale livet ditt gå opp med ett hjerte.
  
  Gullskulltulaene er en del av en forbannelse. En rik familie som pleide å bo i
  Kakariko landsby, ble en dag forvandlet til edderkoppliknende vesner. Dette får
  du forklart når du snakker med faren i huset. Huset er til venstre for treet i
  Kakariko. Dette sier han:
  
  "Vi ser ut som dette på grunn av edderkoppens forbannelse. Men..."
  
  "Siden du har ødelagt X gullskulltulaer begynner forbannelsen å bli svakere!"
  
  (X er antallet du har ødelagt)
  
  "Ga barna som ble normale igjen noen gaver til deg?"
  
  "Du burde vite at den eneste måten å bli virkelig rik på er å ødelegge så mange
  edderkopper av forbannelsen som, mulig!"
  
  "Det er noen triks for å fang alle sammen! For det første bør du jakte om
  natten! For det andre, husk at de liker myk jord!"
  
  "Følg nøye med på omgivelsene dine!
  Vær så snill, vi stoler på deg!"
  
  Når du har befridd barna hans, altså tatt mer enn femti gullskulltulaer, sier
  han:
  
  "Takk for at du reddet barna mine."
  
  "Hva? Meg? Åh, det går bra..."
  
  "Du har allerede ødelagt X edderkommer av forbannelsen så langt, så... Det går
  greit... ikke bekymre deg for meg..."
  
  Ved å samle gullskulltulaene hjelper du dem med andre ord å bli kvitt
  forbannelsen. En etter en vil de bli fridd fra forbannelsen. Og da vil de gi deg
  en gave i takknemlighet. Dette er det de gir deg:
  
  Når du har tatt 10 gullskulltulaer: Voksen pengepung (200 rupier)
  Når du har tatt 20 gullskulltulaer: Stone of Agony (gjør at du kjenner
  hemmeligheter i nærheten).
  Når du har tatt 30 gullskulltulaer: Giganters pengepung (500 rupier)
  Når du har tatt 40 gullskulltulaer: Bombchuer (skuffende, ikke sant)
  Når du har tatt 50 gullskulltulaer: Hjerte-bit
  
  På den ene menyen vil det stå hvor mange gullskulltulaer du har fått og hvor
  mange hjerte-biter du mangler for å få en ny hjerte-beholder.
  
  Magiske bønner:
  Du får kjøpt magiske bønner av fyren som sitter og gumler et eller annet ved
  begynnelsen av Zora-elven. Disse bønnene vil du plante som barn og når du er
  voksen vil de ha blitt et blad som flyr deg til spesielle steder. Den første
  bønnen vil koste ti rupier, den andre tjue, den tredje tretti også videre. Det
  er ikke vits i å kjøpe alle ti. Jeg skal skrive hvilke steder du kan plante de
  på og hvor det ikke er vits.
  1. Like ved siden av selleren. Greit å se for å finne ut hvordan stedene du kan
  plante bønnene ser ut. Det eneste du åpnår ved å plante frøet, er at det vil gå
  en del fortere å komme deg til Zora-grotten som voksen.
  2. De fortapte skoger. Gå til venstre og så til venstre igjen. Så vidt jeg vet
  er det ingen vits i å plante her.
  3. De fortapte skoger. Gå til høyre, venstre, høyre, venstre, venstre Om natten
  vil det være en gullskulltula som du kommer til ved hjelp av bladet.
  4. Like utenfor Dudungos grotte. Meninga er at du skal kunne bruke den for å
  komme deg til hjerte-biten. Men dette kan du også åpnå ved å (som voksen) gå til
  stedet der du som barn slapp en bombe ned, og ta bakoversalto over kanten.
  5. Lake Hylia. Bladet hjelper deg å komme opp på taket. Derfra klatrer du opp
  stigen til en hjertebit. Men du kan også klatre deg opp på taket ved hjelp av et
  fugleskremsel om du har husket å ta fugleskremselets sang.
  6. Gerudo-dalen. Du må hoppe ned ved siden av broa på den andre sida for å komme
  dit. Med bladet kan du komme deg opp til en hjerte-bit, men du kan også komme
  deg dit ved som barn å hoppe inn bak fossen, svømme fort til stigen og klatre
  opp.
  7. Dødsfjellets krater. For å komme deg hit som barn, må du bruke sangen du
  lærer som voksen. Frøet er rett i nærheten av der du da kommer. Som voksen
  hjelper det deg å ta en av de to hjerte-bitene i krateret.
  8. Ørken Colossus. Like utenfor åndetempelet. Hjelper deg å ta en hjerte-bit.
  9. Kokiri-skogen. Hjelper deg å ta en rød rupi og noen grønne. Ikke noe særlig
  vits å ta.
  10. Gravplassen. Hjelper deg å komme opp til en kasse som det er en hjerte-bit
  i.
  Med andre ord, hvis jeg var deg, ville jeg bare kjøpt fire magiske bønner, eller
  fem hvis du glemte å ta fugleskremselets sang.
  
  Når det gjelder de obligatoriske side-oppdragene, så er det egentlig ikke alle
  som er obligatoriske, men det er side-oppdrag som du virkelig bør ta, for de vil
  komme til hjelp. Jeg vil skrive hvilke som er og hvilke som ikke er
  obligatoriske.
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | F.1) Obligatoriske side-oppdrag |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  Solas sang (ikke egentlig obligatorisk):
  Når du er inne på gravplassen går du til andre enden der det er en stor
  gravstein. Foran den spiller du Zeldas vuggevise. Da vil steinen eksplodere og
  du kan gå ned i hullet. Det er en del flaggermus her inne. De er svarte og
  derfor vanskelige å få øye på. Du bør ikke få dem til å begynne å fly. Gå sakte
  fremover til Navi sikter seg inn på første flaggermus. Da stopper du, trykker
  L/Z og skyter den med spretterten. Fortsett å gå sakte mot de andre
  flaggermusene med samme taktikk. Det er en på høyre veggen og to på veggen på
  andre sida. Når du har gjort dette vil noen gittere forsvinne og du kan
  fortsette videre. I det neste rommet finnes de kanskje skumleste fiendene på
  spillet, kvelemenneskene (som heter re-dead på engelsk). Her er det også grønn
  væske som tar liv av deg. Jeg liker å løpe rett frem og gjennom væsken. Da
  unngår jeg i hvert fall kvelemenneskene. I neste rommet er det en steintavle.
  Les på den og Navi vil si at det er noter på den. Dermed lærer du sangen som
  gjør dag til natt og natt til dag, og som i tillegg får kvelemennesker til å
  stivne for en god stund.
  
  Eponas sang:
  Ikke vanskelig å få tak i. Dra til Lon Lon Ranch som barn mens det er dag. Snakk
  med Malon et par ganger og tilslutt kan du ta frem fløyta mens du står foran
  henne. Hun lærer deg Eponas sang, som du trenger for å temme hesten Epona.
  
  Stormenes sang:
  Ikke vanskelig å få tak i. Etter at du er blitt voksen snakker du med mannen i
  vindmølla. Han vil si at du likner på en liten gutt som rotet til med vindmølla
  for sju år siden og vil lære deg sangen som den lille gutten spilte. Denne
  sangen kommer du til å trenge senere når du skal finne sannhetens øye.
  
  Fugleskremselets sang (ikke egentlig obligatorisk):
  Denne sangen må du lære før du blir voksen hvis det skal være noe vits i. Hvis
  du ikke lærer den, er det tre gull-emblemer som du ikke vil kunne få tak i. Når
  du er barn, drar du til Lake Hylia (enten gjennom undervannssnarveien fra Zora
  grotte eller med elva fra Gerudo-dalen. Her finner du to fugleskremsler. Stå
  foran den nederste og ta frem fløyta. Spill en sang på åtte noter. Du velger
  selv hvilke noter det skal være. Du bør skrive dem ned for å huske dem. Du kan
  ikke lage noen for lette (for eksempel åtte noter). Da vil ikke fugleskremselet
  like sangen. Men hvis han liker den sier han "not bad" og lover å huske på den.
  For å aktivere den må du dra til Lake Hylia som voksen og spille sangen for
  fugleskremselet. Etter det kan du bruke sangen visse steder for å få et
  fugleskremsel til å dukke opp. Du kan brukke hook-shot-en til å komme deg til
  fugleskremslene. Et tegn på at det mugligens er et fugleskremsel i nærheten, er
  at Navi flyr til et sted og blir lysegrønn (men uten en trekant).
  
  Dins ild:
  Etter at du har fått tak i bomber, drar du til slottet. Hopp av på høyre side av
  porten og løp bort til steinen som du kan bombe i stykker. Krabb inn til den
  store feen, spill Zeldas vuggevise og få magien. Denne bruker du til å spre en
  bølge av ild. Den kommer til å bli nyttig i hvert fall én gang i løpet av
  spillet.
  
  Epona:
  Først og fremst, du må ha Eponas sang, være voksen og ha med deg litt penger.
  Det må være dag. Snakk med Ingo, som står foran inngjerdingen. Han vil la deg
  ri for ti rupier. Hopp over introduksjonene. Gå opp på hesten som står foran deg
  og ri litt før du går av den. Spill Eponas sang for å få Epona (den røde hesten
  med hvit manke) til å komme bort til deg. Stig opp på henne, hopp over de to
  gjerdene og snakk med Ingo. Han er imponert og har lyst til å ri mot deg. men
  det vil koste deg 50 rupier. Gå med på det. Husk at du trykker A for å bruke
  gulerøtter når du rir, og at du må vente for å få en gulerot tilbake igjen. Han
  vil få en god start, men du vil snart få muligheten til å gå forbi ham på
  innern. Om du ikke gjør det, bruker du alle gulerøttene utenom én på langsida
  for å gå forbi på yttern. Når han først taper, vil han kreve omkamp. Det er enda
  vanskeligere å gå forbi på innern nå, men du får en mulighet like etter første
  langside. Han vil gi deg Epona, men nekte deg å dra din vei. Men ikke hver redd.
  Om du tar god nok fart kan du hoppe over gjerdet. Du kan enten hoppe over det
  ytre gjerdet, eller gjerdet ved Ingo. Deretter kommer en video. Det er mange
  forskjellige små videoer her. Hvilken som kommer, kommer an på hvor du hopper
  over gjerdet.
  
  Ildpil:
  Skaffer du deg på øya i midten av Lake Hylia, ved å skyte en pil mot sola. må
  skje etter at du har gjort ferdig vanntempelet.
  
  
  
  ________________________________
  |			    |
  | F.2) Byttekjede barn: Masker |
  |______________________________|
  \______________________________/
  
  
  Byttekjeden med masker går ut på at du drar til Happy Mask shop som ligger
  mellom utgangen mot slottet og veien mot tempelet i Hyrule by. Snakk med den
  smilende mannen med asiatisk utseende for å få den første masken. Dermed må du
  finne en som har lyst til å kjøpe masken. Han betaler til deg og du drar tilbake
  for å gi betalingen videre til eieren av maskebutikken.
  
  Den første masken er en revemaske kalt Keaton mask. Den skal du gi til vakten i
  Kakariko (ved inngangen til dødsfjellet). Du må ta på deg maska og så snakke til
  ham. Han vil betale 15 rupier for den, selv om den bare er verdt 10. Gå tilbake
  til maskebutikken, betal 10 rupier og på tak i neste maske.
  
  Denne masken heter skull mask, altså hodeskallemasken. Dra til lost woods og gå
  til venstre. Her har du skull kid, som du får en hjerte-bit av når du spiller
  Sarias sang for. Ta på maska og snakk til ham. Han vil bare gi deg 10 rupier for
  maska som er verdt 20 rupier. Gå tilbake og betal 20 rupier til mannen i
  butikken.
  
  Den neste masken heter Spooky Mask. Gi den til gutten som på dagen går rundt med
  den pinne på gravplassen. Først vil han tro du er Dampé. Etterpå spør han om han
  kan kjøpe masken sånn at han kan leke Dampé. Svar "yes" selvfølgelig. han
  betaler tretti rupier og du går tilbake for å gi det til mannen i butikken.
  
  Så langt har du alt i alt tapt fem rupier, men det kommer til å endre seg med
  den siste masken, bunny mask (kaninører). På Hyrule jorde er det en mann som
  løper ved Lon Lon Ranch på sida som vender mot Gerudo-dalen. Han vil stoppe når
  mørket faller på, og da kan du snakke med ham. Han blir begeistret for masken og
  vil gi deg så mye rupier at samme hvor lite du har og hvor stor pengepung du
  har, vil den fylles. Så ikke gjør dette før du har en stor pengepung og du har
  lite penger. Etterpå går du tilbake til butikken og betaler 50 rupier til
  mannen. Etter det kan du låne en zora-maske, goron-maske eller sannhet-maske.
  
  
  
  ______________________________________________
  |					   |
  | F.3) Byttekjede voksen: Store-Gorons sverd |
  |____________________________________________|
  \____________________________________________/
  
  
  Merk: Du må ha fått tak i hesten for å kunne gjøre ferdig byttekjeden.
  
  Byttekjeden går ut på å få tak i et sverd som er både lengre enn mestersverdet
  og dobbelt så sterkt. Byttekjeden begynner med at du drar til Kakariko og
  snakker med den rødhårede dama med hønene. Hun vil gi deg et egg, som blir til
  en høne når det blir morgen. Høna bruker du til å vekke alon, som sover i huset
  i enden av trappene i Kakariko. Ta med høna tilbake og vis den til hønedama,
  Anju. Hun vil være storfornøyd og gi deg en spesiell høne, som er blå. Dra til
  de fortapte skoger og gå til venstre. Der sitter det en radmager mann med litt
  skummelt utseende. Vis ham høna. Det pleide å være hans høne og han trodde det
  bare var han som kunne temme den. Siden du også kan, må du også være en snill
  person, derfor ber han deg om å ta med soppen han har funnet til den gamle
  hurpas eleksirbutikk sånn at hun kan lage en eliksir av den. Du har begrenset
  med tid, men det burde ikke bli noe problem.
  
  
  
  _____________________________________
  |		  		  |
  | F.4) Side-oppdrag: Inni dekutreet |
  |___________________________________|
  \___________________________________/
  
  
  Du kan få:
  4 gull-emblemer.
  
  Den første skulltulaen finner du i rommet du kommer til fra øverste etasje i det
  første rommet. Det er rommet med alle plattformene. Gullskulltulaen er på hylla
  til venstre og er like bak en kiste. Før du går dit, bør du hoppe ned og få
  drept den store skulltulaen som vil være i veien. Deretter trykker du på knappen
  for å heve plattformene og hopper videre til hylla, dreper gullskulltulaen og
  tar gull-emblemet.
  
  Den andre gullskulltulaen befinner seg i rommet du faller ned i når du revner
  det første edderkoppnettet. Den er på gittrene i enden av rommet. Du bør ta den
  med spretterten og hoppe fra kanten bort for å ta emblemet.
  
  Den tredje gullskulltulaen er i det samme rommet, oppe på veggen du kan klatre
  på for å komme opp igjen. Skyt den med spretterten og klart opp for å ta
  gull-emblemet.
  
  Den fjerde gullskulltulaen kommer du til via rommet med larvene i. Hvis du tar
  det ene edderkoppnettet, er det en deku baba bak, og bak den igjen er det en
  vegg som kan bombes. Her må du altså ha fått bombene før du kan ta
  gullskulltulaen. Du må faktisk ha fått tak i bomberangen også, for skulltulaen
  er et stykke oppe på veggen. Når du sprenger leirveggen, går du gjennom døra og
  skulltulaen er oppe på veggen til venstre.
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | F.5) Side-oppdrag: Hyrule jorde |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  Du kan få:
  10 store spøkelser
  2 gull-emblem
  1 Hjerte-bit
  
  Du bør ta alle sammen som voksen. Du får tak i gullskulltulaen på denne måten:
  Fra porten ved Hyrule by, gå til venstre, over elva og til det lille treet til
  venstre. Ta frem hammeren og bank løs i nærheten av treet. Om du har en rumble
  pack og stone of agony vil du kjenne at det rister i kontrollen i nærheten av
  hullet. Uansett, når du får frem hullet, går du ned i det. Her nede finner du
  en stor skulltula, og oppe til venstre for den er det en gullskulltula.
  
  Den andre gullskulltulaen finner du i et liknende hull. Når du rir opp mot
  Gerudo-dalen, og du er oppe på det røde, ri til høyre og se etter en rød stein
  som er omringet av åtte små, grå steiner. Ødelegg den røde steinen med hammeren
  og bruk hammeren på bakken der den var for å lage et hull. Her nede må du brenne
  opp det ene nettet med Dins ild eller ildpil. Du skal inn der hvor kua er, for
  oppe på veggen bak den er gullskulltulaen.
  
  Hjerte-biten får du om du går til høyre fra porten helt til du finner et tre som
  står veldig alene. Like ved dette treet er det et annet hull som du bruker
  hammeren for å komme ned i. Der er det et vann med en blå tektite på og på
  bunnen av vannet er det en hjerte-bit, så bruk støvlene for å komme ned dit.
  
  De store spøkelsene er nødvendige for det ene side-oppdraget inne i byen. Du tar
  dem ved å skyte to piler på dem og deretter gå bort og fange dem i flasker. De
  vil flykte, og snart forsvinne, så du må være rask. Når du vet at du rir i
  riktig retning kan det være smart å ta frem buen før spøkelset kommer frem, så
  får du begynne å sikte med en gang. Når du har fanget dem, selger du dem til
  den skumle spøkelsesmannen. En ting til: Dersom du ikke rir, vil det bare komme
  vanlige spøkelser, du må være på hesteryggen for at de store skal komme frem.
  Her er stedene du finner dem på:
  1. I nærheten av porten inn til Hyrule by. Kom fra hvilken som helst retning og
  ri rett mot skiltet som er ikke så langt utenfor porten.
  2. Den som antakeligvis er lettest å fange, er den du finner ved å komme enten
  fra venstre eller fra høyre og ri forbi inngangen til Lon Lon Ranch. Her kan det
  godt hende spøkelset vil være rett frem.
  3. Du finner en i nærheten av Kakariko-trappa. Ri rund i området helt til den
  kommer frem.
  4. Til venstre for Lon Lon Ranch (når du kommer fra Hyrule by) finner du en
  steinkant. Gå på utsida av kanten, ri langs kanten og ta frem siktet. Når
  spøkelset kommer frem, skyter du på det. her er det fult mulig å ta vekk siktet
  og jage etter spøkelset før du skyter andre gang.
  5. Ikke så langt unna der du fant den forrige, finner du en grå stein. Idet du
  rir forbi den, kommer det frem et spøkelse.
  6. På den sida av jorde som er lengst unna byen, er det en liten skog. Ri på
  sida av den brune steinen her og spøkelset vil komme frem. Dette er ett av de
  letteste.
  7. På det samme stedet kommer det et spøkelse om du rir gjennom de små buskene,
  ikke så langt fra den samme steinen.
  8. Ri fra Lake Hylia mot gerudo-dalen. I stedet for å ri opp mot venstre, ri mot
  treet og prøv å gå mot hjørnet. Da vil det komme frem et spøkelset. Etter at du
  har skutt det en gang, la det fly littegrann vekk sånn at det ikke havner for
  langt oppe på veggen og blir vanskelig å ta.
  9. Det er en annen like i nærheten. Kom fra samme retningen og ri rett på treet.
  Ikke begynn å skyte den med en gang, men jag den opp bakken. Pass på at du ikke
  bruker alle gulerøttene i løpet av bakken. Når du kommer til nedoverbakke, kan
  du begynne å skyte på den.
  10. Husker du treet der du fikk hjerte-biten. Ri derfra bortover mot elva og det
  vil snart komme frem et spøkelse. Når du har tatt dette spøkelset, må du være
  rask til å gå av hesten, komme deg over elva og få spøkelset i en flaske.
  En ting som kan være greit å vite, er hvordan du får tak i piler, for du kan
  komme til å kaste bort mange av dem. En ting du kan gjøre, er å gå i Kakariko om
  natten. Det er en viss sjanse for at det er piler i buskene. Det er også alltid
  piler (5) i kassa utenfor skytegalleriet. Når du har tatt kassa og buskene går
  du inn i gravplassen og tar buskene her, så går du til kakariko, så til
  gravplassen også videre.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | F.6) Side-oppdrag: Lon Lon Ranch |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Du kan få:
  1 flaske
  1 hjerte-bit
  1 sang
  4 gull-emblemer
  En ku hjem til deg
  
  Som barn:
  
  Du bør gå inn mens det er natt. Tre av de fire gullskulltulaene vil ikke være
  der om dagen. Oppe på veggen på venstre side ikke så langt fremme vil det være
  en gullskulltula, så hvis du har bomerang (eller hook-shot som voksen) kan du
  få tak i den.
  
  Den andre gullskulltulaene er i treet like ved det samme huset, så rull for å få
  den til å falle ned og ta den deretter med sverdet.
  
  Hvis du går rundt gjerdet til hestene kommer du tilslutt til et sted der det er
  en vegg. Når det er natt er det en gullskulltula der.
  
  I enden av ranchen er det et stort gjerde. Hvis du går langs dette store gjerdet
  kommer du etter hvert til et sted med en dør (dette stedet er merket som en
  liten firkant på kartet nede til høyre. Gå inn der. Her inne må du dytte noen
  melkekasser. Begynn med kassen i borterste høyre hjørne. Stå så langt ute til
  høyre på nedsida av den som du kan og dytt den mot deg til den kommer inn i de
  andre kassene. Deretter drar du kassa som er borte i venstre hjørne mot høyre
  to dyttelengder. Klatre over kassa og hopp ned der den stod. Det er en inngang i
  veggen her. Klatre gjennom inngangen og du finner en hjerte-bit.
  
  Hvis du går derfra langs gjerdet (med klokka) er det en til som er så langt oppe
  på veggen at du ikke når den uten bomberang eller hook-shot.
  
  For å få flaska, må du spille Talons hønespill. Han er i huset på venstre side
  når du kommer inn på ranchen. Det må være dag for at du skal kunne spille. Han
  vil si at han har tre superhøner hos seg og at hvis du kan finne alle tre blant
  de vanlige hønene, får du en pris. Etter at du betaler ham 10 rupier kaster han
  dem og du har tretti sekund. Legg merke til hvor han kaster dem. Antageligvis er
  det en du kan se akkurat hvor lander, så du kan gå og plukke den opp med en
  gang. Når det gjelder de andre to bør du få med deg sånn omtrent hvor de lander.
  Du har tid til å plukke opp mange høner. Prøv å holde styr på hvilke du allerede
  har prøvd, sånn at det blir lettere å finne de spesielle. Selv da bør du ha litt
  flaks for å klare det. Når du klarer det vil han først spørre deg om du vil
  gifte deg med Malon. Samme hva du svarer vil han le og si at han spøkte.
  Deretter vil han gi deg en flaske med melk i. Flaska vil du beholde selv om du
  drikker opp melka. Han sier også at du kan kjøpe mer melk når du vil.
  
  Glem ikke at du også får Eponas sang på denne ranchen. Om dagen snakker du først
  til Malon tre ganger, deretter tar du frem fløyta og hun vil lære deg sangen.
  Sangen brukes for å kalle på eller temme Epona. Den kan også brukes for å få
  kuer til å gi deg melk (så lenge du har en tom flaske så klart).
  
  En annen ting som er å finne her, er et hull i bakken (følg det ytre gjerdet til
  du finner det). Der nede er det tre salgsdekuer som vil selge deg bomber,
  dekufrø eller dekunøtter.
  
  Som voksen:
  
  Først og fremst, du må ha Eponas sang, være voksen og ha med deg litt penger.
  Det må være dag. Snakk med Ingo, som står foran inngjerdingen. Han vil la deg
  ri for ti rupier. Hopp over introduksjonene. Gå opp på hesten som står foran deg
  og ri litt før du går av den. Spill Eponas sang for å få Epona (den røde hesten
  med hvit manke) til å komme bort til deg. Stig opp på henne, hopp over de to
  gjerdene og snakk med Ingo. Han er imponert og har lyst til å ri mot deg. men
  det vil koste deg 50 rupier. Gå med på det. Husk at du trykker A for å bruke
  gulerøtter når du rir, og at du må vente for å få en gulerot tilbake igjen. Han
  vil få en god start, men du vil snart få muligheten til å gå forbi ham på
  innern. Om du ikke gjør det, bruker du alle gulerøttene utenom én på langsida
  for å gå forbi på yttern. Når han først taper, vil han kreve omkamp. Det er enda
  vanskeligere å gå forbi på innern nå, men du får en mulighet like etter første
  langside. Han vil gi deg Epona, men nekte deg å dra din vei. Men ikke hver redd.
  Om du tar god nok fart kan du hoppe over gjerdet. Du kan enten hoppe over det
  ytre gjerdet, eller gjerdet ved Ingo. Deretter kommer en video. Det er mange
  forskjellige små videoer her. Hvilken som kommer, kommer an på hvor du hopper
  over gjerdet.
  
  Etter at du har Epona, kan du vende tilbake og ta en liten utfordring fra Malon.
  Du skal hoppe over hindre og komme deg rundt banen. Du må ABSOLUTT IKKE GÅ FOR
  FORT den første gangen, for om du ikke slår rekorden din, får du ikke
  belønningen. Etter det blir du belønna om du løper under ett minutt. Du bør
  bruke en gulerot til å begynne med Deretter bruker du en på det andre hinderet
  og en like etter. Deretter venter du til du har fått fylt opp med gulerøtter,
  før du bruker en til. Deretter bruker du en gulerot før hver av de neste tre
  hinderne. Når du får tilbake noen gulerøtter bruker du de før det siste hinderet
  på første runde. Etter det bruker du opp gulerøttene til du bare har en igjen.
  Når Malon sier en runde igjen, kan du ikke bruke gulerøtter, så de fleste vil
  komme tilbake. Gjør akkurat det samme på andre runde. Belønningen du får når du
  løper på under minuttet er en ku hjemme i huset ditt hos kokiriene, noe du
  egentlig ikke har bruk for, men samme det.
  
  
  
  ________________________________
  |			    |
  | F.7) Side-oppdrag: Hyrule by |
  |______________________________|
  \______________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 hjerte-biter
  1 Gull-emblem
  1 flaske
  Oppgradert dekufrø
  Oppgradert bombebag
  
  Som barn:
  
  Gull-emblemet får du ved først å gå gjennom døra like ved inngangsporten. Her er
  det mange krukker (så det er et godt sted å få tak i rupier hvis du trenger det)
  og noen kasser. I den ene kassa i andre enden av rommet er det en gullskulltula.
  
  for å kunne bære flere dekufrø, må du ta utfordringen på skyttegaleriet. Den
  koster 20 rupier. Om du treffer åtte eller ni av de ti rupiene under
  utfordringen, vil han gi deg et nytt forsøk gratis. hvis ikke, må du betale nye
  tjue rupier. spillet går ut på at du skyter på rupier med spretterten. Pass på
  at du sikter sånn omtrent midt mellom snora oppe og greia i midten. Alle rupiene
  kan tas når du sikter på denne høyden, så du trenger bare bevege siktet
  sideveis.
  Den første rupien er grønn og vil komme på midten.
  Den andre rupien er blå og kommer litt til venstre.
  Den tredje er blå og kommer litt til høyre.
  Den fjerde er grønn og vil hoppe opp i midten.
  Den femte og sjette er blå og vil dukke opp på samme sted som de to andre blå,
  men de kommer samtidig, så du har lite tid.
  Den sjuende og åttende er røde og vil henge i snora. De beveger seg fra høyre
  mot venstre med et lite mellomrom.
  Den niende og tiende er også rød og vil bevege seg fra venstre mot høyre.
  På de røde må du passe på å skyte litt før de kommer til der du sikter.
  Bagen du får kan holde ti ekstra frø.
  
  Bombchuspillet finner du ved bunden av trappa på det ene huset. Det er åpent
  både på natta og dagen og eieren sover alltid når du kommer inn. Vekk henne opp
  og spill for 30 rupier. Still deg på pilene for å begynne spillet. Du tar frem
  en bombchu med B og får den til å gå fremover ved å trykke på B igjen. Du må få
  den inn i hullet uten å treffe greia som går frem og tilbake. Kast den når greia
  er omtrent på midten, kanskje litt før den kommer til midten. Da kommer det en
  ny vegg som du må ta. Det kan variere hvor den kommer. Uansett prøver du å
  stille deg sånn at du sikter rett mot den. Kast når høna er et stykke unna og
  den andre greia er like foran deg. Når den veggen er nede, begynner det å bli
  vanskelig. Da er det en høne til i veien, som er stor, så det kan være lurt å
  prøve å få bombchuen til å gå oppe på veggen på høyre eller venstre side. Det du
  kan vinne, er flere ting. Enten bare bomber, eller en oppgradert bombebag (hvor
  mange du kan holde kommer an på om den allerede er oppgradert en gang eller
  ikke), en hjerte-bit eller en lilla rupi. Når du har vunnet hovedpremiene, vil
  du gradvis få dårligere premier. Du kan også vinne bombchuer, som er bomber som
  går langs bakken.
  
  Et spill som du bare kan spille om natta, er kiste-spillet. Når du kommer inn i
  byen er det rett til høyre (for kameraet) og en dør som egentlig ser ut som en
  vanlig dør på veggen. Gå inn dit for å spille. Spillet er enkelt og greit at du
  betaler ti rupier og begynner å åpne kister. I hvert rom er det to kister. En
  har en nøkkel, den andre en rupi. Får du en rupi er du ute av spillet, får du en
  nøkkel kan du fortsette videre. I de to første rommene får du grønne rupier, i
  de to neste blå og i det femte rød. Får du bare nøkler, kommer du til en kiste
  med en hjerte-bit i. Du må antakeligvis ta dette spillet flere ganger, for det
  er helt tilfeldig hvilken kiste nøkkelen er i, og det er en trettitodels sjanse
  for å få hjerte-biten. Men jeg har en mistanke om at det blir større sjanse
  etter hvert. Jeg har i hvert fall aldri brukt mer enn maks ti forsøk før jeg
  klarer spillet.
  
  En annen hjerte-bit får du også om natta. Da løper det mange hunder rundt. En av
  dem (som du ofte finner utenfor tidens tempel) er hvit og vil ikke bjeffe på deg
  før den begynner å følge etter deg. Det kan hende at det allikevel er feil hund,
  men fortsett å prøve til du får den riktige. Når den følger etter deg, løper du
  inn i smuget ved kiste-spillet. Ikke ta første dør på venstre side, men den
  andre. Snakk med den tykke dama der inne og hun vil kjenne igjen hunden sin
  Richard. Hun blir veldig glad og gir deg en hjerte-bit.
  
  Som voksen:
  
  Når du er voksen, er det ikke noe side-oppdrag i selve byen. Men i det lille
  huset like ved porten finner du en mann som er interessert i å kjøpe spøkelser.
  Vanlige spøkelser betaler han 10 rupier for, men store spøkelser som du finner
  på hyrule jorde, vil han betale 50 rupier for, pluss at han gir deg hundre poeng
  for hver på et kort. Når du har fått tusen poeng, vil han gi deg en tom flaske.
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | F.8) Side-oppdrag: Hyrule slott |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 gull-emblem
  Magi: Dins ild
  Oggradert liv
  
  Som barn:
  
  Gullskulltulaen er i treet ved starten. Løp ditt og rull inn i treet for å få
  den til å falle ned. Ta deretter og kutt den med sverdet og ta emblemet når den
  er død.
  
  På andre side av porten, hvis du går langs veien kommer du til en stein. Spreng
  steinen med en bombe og du kan krype inn. Her finner du en av de store feenes
  fontene. Still deg på triforce-merket og spill Zeldas vuggevise. Da vil feen
  komme og gi den Dins ild. Dette er egentlig et obligatorisk side-oppdrag, men
  jeg skriver det her i tillegg.
  
  Som voksen:
  
  Gullskulltulaen finner du hvis du følger veien til du er gjennom porten. Den er
  på andre sida av porten på høyre side (når du har snudd deg).
  
  Hvis du følger veien enda lengre videre, kommer du tilslutt til en diger stein.
  med blide av en måne på. Når du har fått tak i gullarmbåndet kan du kaste denne
  steinen av veien og komme inn i en av de store feenes fontener. Feen vil gjøre
  at du tåler dobbelt så mye.
  
  
  
  _______________________________________
  |				   |
  | F.9) Side-oppdrag: Kakariko landsby |
  |_____________________________________|
  \_____________________________________/
  
  
  Du kan få:
  3 hjerte-biter
  9 gull-emblemer
  1 flaske
  Stormenes sang
  Oppgraderte piler
  
  I tillegg til dette er det i Kakariko du får alle belønningene for å ha samlet
  gull-emblemer.
  
  Som barn:
  
  Først og fremst, det bør være natt. Det krabber en veggskulltula midt på den
  røde arbeidsplassen. Gå opp der og ta den med sverdet.
  
  Det er en annen gullskulltula bak huset med den forbannede familien inn. Ta den
  også.
  
  Det er i tillegg en gullskulltula i treet. Rull på treet for å få den til å
  falle ned.
  
  Ser du det høye tårnet. Det er en gullskulltula på stigen opp til toppen av
  tårnet. Skyt den med sprettert og klatre opp for å ta emblemet.
  
  Det er også en gullskulltula på veggen bak det av de to husene lengst oppe som
  er på venstre side.
  
  Det er også noen side-oppdrag du må ta på dagen. Fordelen da, er at det er høner
  der. Ta en høne og ta den med til byggeplassen. Kast høna opp på det første
  trinnet, kom deg opp og ta høna igjen. Ikke gi den nok tid til at den begynner å
  gå sin vei. Kast høna opp på neste trinn, gå opp og plukk den opp igjen. Nå må
  du hoppe til planken der mannen løper frem og tilbake. Vent til han er kommet
  til enden nærmest vindmølla og hopp deretter dit. Følg etter han og gå litt til
  venstre etter hjørnet. Deretter hopper du mot plattformen like ved hullet i
  veggen på huset ved innhegningen. Høna vil gjøre at du flyr et stykke. Trykk A
  like før kanten sånn at du slipper høna og tar tak i kanten. Gå inn gjennom
  hullet. Du kommer inn like ved en ku og en hjerte-bit. Ta hjertebiten.
  
  For å få en flaske, må du hjelpe den rødhårede damen å få alle hønene tilbake i
  innhegningen sin.
  Det er en høne like ved innhegningen.
  Det er en høne i kassa like foran huset ved bunden av trappene.
  Det er en høne utenfor det røde huset. For å komme dit må du bruke en annen høne
  for å fly dit. Kom deg opp utenfor vindmølla, løp mot kanten i enden og hopp mot
  gjerde lengst borte (om du hopper mot gjerdet som er nærmere vil Link bare så
  vidt slippe seg utfor). Juster retningen i lufta sånn at du kommer mot det
  nærmeste gjerdet. Det kan hende du må slippe høna for å ta tak i gjerdet. Ta
  høna der inne og kast den over gjerdet.
  Den neste finner du ved å klatre opp stigen i nærheten av gjerdet ved det røde
  huset. Da kommer du opp ved vindmølla og finner den.
  Det er en høne nær inngangen til landsbyen.
  Det er en høne du kommer til ved å gå opp trappene.
  Det er en høne utenfor huset til de forbannede. Den må du fly til. Gå opp ved
  den røde byggeplassen og fly over dit.
  Når du har fått alle sju inn i gjerdet ved den rødhåra dama, snakker du til
  henne og hun gir deg en flaske.
  
  En god del av side-oppdraget her er nede i brønnen. Da må du først bli voksen,
  så lære stormenes sang, så gå tilbake i tid (noe du må ta skogstempelet før du
  kan gjøre), spille stormens sang for mannen med lirekassa og dra ned i brønnen.
  Få først tak i sannhetens øye (se walkthroughen) og gjør deretter som følger:
  
  Når du kommer tilbake til hovedrommet, tar du frem øyet og begynner å gå rundt.
  En fordel med sannhetens øye er at du kan se hvilke vegger du kan gå gjennom.
  De vil vises som ingenting. Hvis du begynner å gå rundt i retning med klokka vil
  du snart se en kiste med en nøkkel i inne bak en falsk vegg. Gå litt videre med
  klokka dersom du vil ha kompasset. Snu deretter retning og begynn å gå mot
  klokka. Du trenger ikke gå lenger enn å runde to hjørner for å komme til en vegg
  du kan gå gjennom. Her er det en kiste med en liten nøkkel i. forsett å gå rundt
  mot klokka til neste gang du kan gå inn til venstre. Gå gjennom den låste døra.
  Her inne er det en del flaggermus. En vil komme mot deg med en gang, så ta den
  med sverdet. De andre bruker du sverdet på. Her er det en grop. Det er en
  usynlig vei her. Det er egentlig meninga at du skal bruke øyet, men jeg kan bare
  si deg at du skal gå langs den høyre kanten av rommet. Her finner du den første
  gullskulltulaen.
  
  Gå ut av rommet igjen. Stedet du er i er midten av hovedrommet. Her må du se opp
  for hull, og for en wallmaster, noe Navi vil varsle deg om. se deg litt rundt og
  du vil finne en annen låst dør. Gå gjennom den. Se opp, krukkene her vil fly mot
  deg. Ta deku babaen og ta deretter gullskulltulaen og gull-emblemet dens. Hvis
  du fra starten av hovedrommet går en kvart runde med klokka (eller trekvart
  mot), er det en vei til venstre (dersom du gikk med klokka). Hopp ned hit og ta
  gjerne kista med et hjerte i. Klatre deretter opp veggen og gå gjennom døra. Her
  inne er det en redead, så spill solas sang og gå deretter løs på den med
  sverdet. Hold en god rytme sånn at den aldri får angrepet. Greia med dette
  rommet er at du bruker pinne for å tenne fakler. Når du tenner en fakkel, vil
  kista i nærheten av den åpnes. Du trenger egentlig bare ta kista med nøkkelen i.
  Det er den lengst borte på venstre side. Men det er noen flaggermus i den i
  tillegg, så pass på. Gå tilbake til hovedrommet og gå omtrent fem åttendedels
  runde mot klokka. Du kommer til et hjørne. Ikke la deg lure til å gå i hullet
  under ansiktet. Krabb gjennom åpningen i nærheten her. Gå gjennom døra. Ta alle
  flaggermusene med bomberangen uten å bevege deg fremover, og se nøye på gulvet
  med sannhetens øye. Ta beamosen med en bombe.
  Gå langs venstre veggen for å komme forbi første hull. I kista er det et
  dekusjold. Gå videre og gjennom døra. Du vil dukke opp fasretruende nærme en
  like-like, men den trenger litt tid til å snu seg, så begynn å gå løs på den med
  sverdet. Ta gullskulltulaen her og gjerne kista med fem rupier før du går
  tilbake.
  
  
  Som voksen:
  
  En fordel nå er at du har hookshot-en, og tilslutt får longshot-en. Du kan bruke
  den til å komme deg opp på takene. Fra toppen av trappa til huset lengst til
  høyre, kan du skyte deg til den forbannede familiens hus, og så tilbake til
  huset lengst til høyre igjen. Det er en gullskulltula oppe på veggen ved huset
  (om natta).
  
  Gå bort til like utenfor eliksirbutikken og skyt deg derfra til taket på den
  rød bygningen (hurpas eliksirbutikk). Snakk med mannen som sitter der, og han
  vil gi deg en hjerte-bit.
  
  En annen hjerte-bit får du etter at du har tatt kappløp med Dampé og gått videre
  til vindmølla. Da hopper du på greia som roterer og videre derfra til hylla med
  hjertebiten.
  
  Du kan også ta hjerte-biten inne hos kua som voksen hvis du har problemer med å
  ta den som barn. Da er det bare å skyte seg opp på taket med longshot-en og
  slippe seg rolig ned på plattformen ved hullet i veggen.
  
  Oppgraderte piler får du ved å ta skyttergaleriet. Det er akkurat det samme som
  den du tar som barn i Hyrule by (les om den i F.7-delen), bare at du bruker en
  pil og at denne gangen vil rupiene komme i tilfeldig rekkefølge.
  
  Det er også et hull i Kakariko like utenfor hurpas hus. Der er det en kiste med
  en rød rupi (20 rupier).
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | F.10) Side-oppdrag: Gravplassen |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 Hjerte-biter
  1 gull-emblem
  Solas sang
  
  Den ene hjerte-biten får du ved å plante en magisk bønne (se mer om dem i
  F.0-delen av denne walkthroughen) like ved den nærmeste av gravene på venstre
  side. Når du er voksen vil den ta deg opp til kassa som hjertebiten er i.
  
  Den andre hjerte-biten tar du som barn ved hjelp av Dampés gravespill. Han gjør
  det bare på en spesiell tid av døgnet, så gå inn i Kakariko like etter at det
  har blitt natt (hvis du bruker solas sang, vil det bli midt på natta, som er for
  seint). Dampé vil gå rundt og du kan når som helst betale ham for å grave. Få
  ham til å grave hver gang han kommer til ett av de lyse områdene og tilslutt vil
  han grave opp en hjerte-bit. Jeg vet det kasn være irriterende at han går så
  sakte og i blant stopper opp for å stirre dumt ut i løse lufta, men du må bare
  være tålmodig og ha med mye penger.
  
  Gullskulltulaen er på høyre side av den øverste rekka med vanlige graver (når du
  er barn og det er natt). Bomberang trengs for å ta emblemet.
  
  Solas sang har jeg også skrevet som obligatorisk side-oppdrag. Her har jeg
  kopiert det jeg skrev:
  
  Solas sang (ikke egentlig obligatorisk):
  Når du er inne på gravplassen går du til andre enden der det er en stor
  gravstein. Foran den spiller du Zeldas vuggevise. Da vil steinen eksplodere og
  du kan gå ned i hullet. Det er en del flaggermus her inne. De er svarte og
  derfor vanskelige å få øye på. Du bør ikke få dem til å begynne å fly. Gå sakte
  fremover til Navi sikter seg inn på første flaggermus. Da stopper du, trykker
  L/Z og skyter den med spretterten. Fortsett å gå sakte mot de andre
  flaggermusene med samme taktikk. Det er en på høyre veggen og to på veggen på
  andre sida. Når du har gjort dette vil noen gittere forsvinne og du kan
  fortsette videre. I det neste rommet finnes de kanskje skumleste fiendene på
  spillet, kvelemenneskene (som heter re-dead på engelsk). Her er det også grønn
  væske som tar liv av deg. Jeg liker å løpe rett frem og gjennom væsken. Da
  unngår jeg i hvert fall kvelemenneskene. I neste rommet er det en steintavle.
  Les på den og Navi vil si at det er noter på den. Dermed lærer du sangen som
  gjør dag til natt og natt til dag, og som i tillegg får kvelemennesker til å
  stivne for en god stund.
  
  Jeg bør også opplyse om at det er en fontene med feer her. Når du kommer inn er
  graven ganske rett frem og det er noen små blomster foran den. Dytt den ut, gå
  ned, bomb veggen og du finner fontenen. Dette er veldig nyttig hvis du har
  skygens nocturne, for da kan du komme til en fontene fort når du har brukt opp
  noen av feene dine.
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | F.11) Side-oppdrag: Dødsfjellet |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  Du kan få:
  1 Hjerte-bit
  3 gull-emblemer
  
  Som barn:
  
  Like ved begynnelsen av veien fra Kakariko og oppover, er det en bombbar vegg på
  høyre side. Når du sprenger den, ser du en gullskulltula der inne. Du trenger
  bomberangen for å få tak i den. Utenom det er det ikke så mye å gjøre som barn.
  Du kan ta den bombbare veggen på venstre side der hvor en goron kommer rullende
  mot deg, men det er bare en lilla rupi der (50 rupier).
  
  En ting du bør sjekke, er på vei mot toppen. Der er det en bombbar stein over et
  hull. Nede i hullet er det en ring med en rød rupi og seks grønne. Du kan tjene
  penger fort ved å ta dem, gå opp igjen, gå ned igjen og ta dem på nytt. Det er
  også en ku her (som du kan spille Eponas sang for om du vil ha melk) og et sted
  der du får en fe om du spiller stormenes sang.
  
  Som voksen:
  
  Gå til der hvor du som barn fant en bombeblomst som du kasta ned på steinen som
  var i veien. Still deg med ryggen til kanten. still deg deretter litt på skrå
  mot høyre. Hold inne Z/L, gå bakover og ta en bakoversalto over kanten. Da
  lander du like ved en hjerte-bit.
  
  Like ved der bombeblomsten var som barn, er det en rød stein. Den kan du
  ødelegge med hammeren. Om natta vil det være en gullskulltula bak steinen.
  
  En annen gullskulltula finner du bak en stein av samme type på høyre side (den
  av de som er lengst borte) når du er på vei opp mot krateret.
  
  
  
  ________________________________
  |			    |
  | F.12) Side-oppdrag: Goron by |
  |______________________________|
  \______________________________/
  
  
  Du kan få:
  1 Hjerte-biter
  2 Gull-emblemer
  Stor bombebag
  
  Som barn:
  
  Har du lagt merke til hvor mange utente fakler det er? Vel, det er en tent
  fakkel inne hos Darunia, så jeg tror du vet hva du skal gjøre. Tenn på en pinne
  og løp ut av høvdingens rom. Tenn på fakkelen til venstre, følg veggen og tenn
  på de fire neste. her er det en liten bug. Link vil begynne å snurre rundt. Det
  samme vil den digre krukka like ved deg. Gå opp en etasje og kast en bombe ned
  i krukka. Da vil den gi deg en hjerte-bit og en blå og en rød rupi, etter først
  å ha snurret fort og så stoppet opp.
  
  I tredje nederste etasje er det en stor goron som ruller rundt. Kast en bombe på
  den for å stoppe den, og snakk til den. Den vil si noe om at du ikke kan stoppe
  den og begynne å rulle igjen. Stopp den en gang til og den vil gi deg en
  bombebag siden du er så modig. Med den kan du holde opp til 30 bomber.
  
  I toppetasjen kan du sprenge vekk to steiner et stykke til venstre for
  inngangen. Du kan også gå over tauene for å komme hit hvis du har god balanse.
  Her finner du en sloags labyrint. Den er greiest å ta som voksen etter at du har
  fått litt ekstra utstyr, men du kan ta det nå. De steinene du må bombe, er:
  Ta den til høyre og den du kommer til etter det.
  Gå til venstre etter det og ta den som er der.
  Gå til høyre og ta den i midten av de tre gulbrune steinene.
  Her er det en kasse med en gullskulltula i. Det er også to kister med en lilla
  rupi i hver.
  
  Som voksen:
  
  Gullskulltulaen er bak den lille "øya" i midten, så gå rundt helt til du kan
  skyte mot baksiden av den med hookshot-en (å gå ut på trådene kan være greit).
  
  Husker du steinlabyrinten fra du var liten. Nå som du kan ødelegge de røde
  steinene med hammeren, gå på venstre side og følg den venstre kanten til du
  kommer til en kiste. den er det en stor rupi i.
  
  Er du interessert i noen handels scruber? Hvis du går til trappa med grønn
  fargemerking, finner du et sted med lava. Dersom ikke plattformen er der, spill
  tidens sang for å få den dit. Hopp på den, og bruk longshoten for å skyte deg
  til andre sida. Her er det et hull og der nede finner du dem. En selger
  dekunøtter, en piler og en bomber.
  
  Ellers bør du huske på at hvis du mister flammedrakta, kan du få kjøpt den i
  butikken for tre hundre rupier.
  
  
  
  _______________________________________
  |				   |
  | F.13) Side-oppdrag: Dodongos grotte |
  |_____________________________________|
  \_____________________________________/
  
  
  Du kan få:
  5 Gull-emblemer
  
  Som barn:
  
  Gå gjennom døra på høyre side i hovedrommet og følg veien til du kommer til en
  leirvegg på høyre side. På en baby dodongo til å sprenge vekk veggen, eller ta
  den med en bombe. Der inne er det tre flaggermus på veggen ved en gullskulltula.
  Ta alle fire. Emblemet kommer til å være litt høyt oppe. For å ta det må du
  sikte med L/z og ta et hoppangrep. Men du må ikke sikte på emblemet, for da vil
  bare Navi snakke til deg når du trykker på a.
  
  En annen skulltula finner du i rommet du kommer til fra døra til venstre i
  hovedrommet. Når du har gått opp trappene og rundt kommer du til et sted med et
  nett med en gullskulltula og en veggskulltula på. Ta begge og klatre opp for å
  ta emblemet. Du kan gå en annen vei til dette rommet hvis du vil kombinere det
  med å ta en annen gullskulltula.
  
  Viktig! Før du tar denne skulltulaen må du ha trykket på knappen som gjør at en
  av plattformene i hovedrommet går helt opp. Du må ikke ha senket trappen i
  rommet til venstre for hovedrommet. Om du allerede har gjort det, må du gå ut av
  tempelet og så inn igjen. Du må også ha bomberangen for å få tak i den. Ta
  plattformen opp og hopp litt mot høyre. Jeg vet det ser langt ut, men det går om
  du ikke kommer for langt ut på sida. Gå rett frem forbi knappen. Du kan hoppe
  ned i dette rommet. Bak leirveggen er det et rom med to handels scruber som vil
  selge deg dekufrø og dekunøtter. Hvis du ikke trenger det, gå til høyre, hopp
  til høyre og følg veggen. Du blir tatt av én barberbladgreie, men det gjør ikke
  noe. Klatre opp stigen og fortsett videre. Du går nå i motsatt retning av det du
  gjorde når du tok tempelet. Kom deg over broa og gjennom døra. Ta flaggermusene,
  flytt den riktige statuen, trykk på knappen og gå videre. Her er skulltulaen du
  kanskje allerede har tatt. Den du nå skal ta et på andre sida av trappa (som
  ikke er senket ennå). Gå på sida av vevet, løp på skrå op hopp utfor kanten.
  Hvis du bommer på trappa er det dessverre bare å begynne på nytt. Når du
  treffer, kom deg opp trappa og skulltulaen vil være oppe på veggen.
  
  Den fjerde skulltulaen får du om du går gjennom døra i dodongoens munn og så til
  venstre. Mot slutten av dette rommet er det en leirvegg, og bak døra der er det
  en armos med en skulltula bak.
  
  Som voksen:
  
  Dette er det eneste tempelet du tar som barn, men der det er et side-oppdrag du
  må ta som voksen. For å ta det trenger du fugleskremselets sang (og den må være
  aktivert). På til høyre i hovedrommet til gangen med alle baby dodongoene. Spill
  fugleskremselets sang for å få et fugleskremsel til å komme. Bruk hook-shoten
  til å komme deg opp dit og ta gullskulltulaen som er der oppe.
  
  
  
  ___________________________________________
  |					 |
  | F.14) Side-oppdrag: Dødsfjellets krater |
  |_________________________________________|
  \_________________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 Hjerte-biter
  Oppgradert magi
  1 Gull-emblem
  
  Som barn:
  
  Det er egentlig best å ta det meste her som voksen. For som barn får du ikke tak
  i drakta som gjør at du tåler varmen inne i vulkanen. Derfor har du begrensa med
  tid. Men det du kan gjøre, er å ta gullskulltulaen i kassa like ved inngangen.
  
  Når du går fremover ser du tre steiner. Under den ene steinen er det et hull.
  Nede i hullet er det en kiste med bomber i. Hullet kan være greit å ta, for da
  vil klokka begynne på nytt når du kommer opp. Gå mot kanten mellom de to andre
  steinene. Her er det mulig å klatre. Omtrent midt på veggen er det et hull med
  en hjerte-bit i. Det bør være mulig å ta den og komme seg tilbake uten å gå tom
  for tid. Men pass på at du har så mye tid som mulig. Tida varierer litt. Om du
  har under femti sekunder kan du få litt tidstrøbbel, men om du er god bruker du
  bare et halvt minutt på å ta hjertebiten og komme deg tilbake til hullet.
  
  Du ser kanskje at det er en planke som går opp til høyre, men det er ingen vits
  å gå opp der. Alt du finner er en bombbar vegg og en øyestatue bak den. Det
  eneste andre du kan gjøre som barn er egentlig å gå ned stigen til venstre og ta
  handels scruben som vil selge deg bomber.
  
  Som voksen:
  
  Dersom du kommer inn i krateret fra Darunias rom, går du til høyre og over broa
  for å komme til fontenen til en fe. Du må ødelegge steinene med hammeren for å
  komme inn dit. Hun vil fordoble din magi fra 24 MP til 48 MP.
  
  Etter at du har fått ildens bolero, gå tilbake i tid og bli barn. Spill boleroen
  og kom deg til midten av krateret. Plant en magisk bønne før du spiller deg
  tilbake til lysets tempel igjen. Bli voksen, gå til krateret og bruk planta til
  å fly opp til hjerte-biten.
  
  
  
  __________________________________
  |				 |
  | F.15) Side-oppdrag: Zora-elven |
  |________________________________|
  \________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 Hjerte-bit
  4 Gull-emblemer
  
  Som barn:
  
  Først og fremst vil jeg minne deg om at dersom du går på land uten å krysse elva
  kommer du tilslutt til mannen som selger deg magiske bønner, noe du vil trenge
  minst fire av (noe som vil koste 100 rupier tilsammen) om du skal ta alle
  side-oppdragene.
  
  Det er en gullskulltula i treet ved bunden av elva.
  
  På natta vil det være en gullskulltula på enden av veien. Den er på en stige, så
  hopp ned i vannet like ved de buede sverdene og ta den med sverdet eller et
  annet våpen. Deretter, klatre opp og ta emblemet.
  
  Hjerte-biten på hylla i nærheten kan du kaste bomberangen på. Da vil den falle
  ned og du kan ta den.
  
  Som voksen:
  
  Hjerte-biten kan du ikke ta før du har fått flygestøvlene i skyggetempelet. Når
  du har gjort det, går du bort til den andre porten og (når du kommer fra
  zora-grotten og ser mot den) hopper ned til venstre. På sida her kan du gå opp
  og så klatre opp stigen. Gå over porten. Deretter snu deg mot hjertet og løp mot
  det.
  
  Hvis du snur deg til venstre når du har gått opp stigen (og det er natt), ser du
  en gullskulltula.
  
  En annen gullskulltula finner du oppe på veggen til venstre ikke så lenge etter
  at du er forbi broa på vei opp. Du trenger longshot-en for å ta den.
  
  Jeg skal også opplyse deg om de tre hullene. I hullet der oppe hvor du tok den
  ene gullskulltulaen er det en kiste med en rød rupi. I hullet i nærheten, som er
  under en gul stein, finner du en fontene med feer. Du kan også få frem et hull
  ved å stille deg i steinringen nær bunden av elven og spille stormenes sang. Der
  nede er det handels scruber som selger deg grønne og røde eliksirer.
  
  En annen ting jeg vil opplyse om, er at om du lar deg synke ned til bunden like
  ved fossen finner du fire røde rupier.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | F.16) Side-oppdrag: Zora-grotten |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Du kan få:
  1 Hjerte-bit
  
  Her er det enda en anledning til å bruke dekupinnene dine. Gå opp til kongen
  hvor du vil finne den eneste tente fakkelen. Tenn på en pinne og begynn å løpe
  ned trappa. Når du tenner på fakkelen i hjørnet her, vil det komme en lyd som om
  du har oppnådd noe, men du er ikke ferdig av den grunn. Løp videre og ned til
  høyre. Tenn fakkelen foran inngangen til butikken. Løp videre i det grunne
  vannet bort til fakkelen ved steinringen. løp langs veggen og inn bak fossen.
  Tenn på de to faklene her og du vil få en kiste med en hjerte-bit i.
  
  Som voksen:
  
  Dersom du mister den blå drakta, kan du få kjøpt den i butikken for tre hundre
  rupier. Men du trenger en blå flamme for å åpne veien inn til butikken.
  
  
  
  _____________________________________
  |				  |
  | F.17) Side-oppdrag: Ved Jabu-Jabu |
  |___________________________________|
  \___________________________________/
  
  
  Du kan få:
  3 Hjerte-biter
  6 Gull-emblemer
  Magi: Farores vind
  
  som barn:
  
  Om natta går du til høyre og mot treet som ligger på skrått nede i vannet. Kom
  deg opp på den trestammen og gå til høyre. Ta gullskulltulaen her med
  bomberangen.
  
  Hopp i vannet og følg veggen på høyre side til du kommer til land. Det er en
  gullskulltula i treet.
  
  Når du først er her, kan du også bombe vekk den bombbare steinen i nærheten og
  gå inn gjennom åpningen du lager. Her inne er det en stor fe som vil gi deg noe
  når du stiller deg på merket og spiller zeldas vuggevise for henne. Magien
  kalles Farores vind. Med den kan du trylle deg fra et sted til et annet. Hvis du
  er i et tempel kan du når som helst bruke Farores vind. Da vil du sette opp et
  punkt. Du kan da lagre og avslutte. Når du begynner på nytt, vil du være i
  begynnelsen av tempelet, men ved å bruke Farores vind kan du med en gang komme
  deg til rommet du var i sist. Denne trylleformelen er grei å ha, selv om den
  ikke er absolutt nødvendig for å fullføre spillet.
  
  Som voksen:
  
  La meg starte med de som ikke er inne i isgrotten, og så ta de som er. Dersom du
  hopper ut på isflakene og du fra det store isflaket hopper mot høyre fra plate
  til plate, kommer du snart til en hjerte-bit.
  
  Etter det kan du hoppe uti og la deg synke ned for å komme til en annen
  hjerte-bit i midten der nede.
  
  Utenfor feens fontene finner du en sølvstein som du kan løfte vekk dersom du har
  sølvhanskene. Under det er en stein du kan ødelegge med hammeren. Når du ha
  gjort det, slipp deg ned. Bruk hookshot-en på de usynlige fiendene du støter på.
  Klatre opp her og (på natta) er det en gullskulltula her oppe.
  
  Så til de i isgrotten. Begynn å gå helt til du kommer til rommet med den
  roterende isrotoren. Gå til venstre der og ta gullskulltulaen oppe på veggen.
  
  Den andre finner du ved å gå ned til høyre fra dette rommet. Da må du ha en blå
  flamme. Gullskulltulaen er på venstre side av rommet et stykke oppe på veggen.
  
  Som du ser er det også en hjerte-bit her som du trenger en blå flemme for å ta.
  
  Når du går videre den veien du skulle når du tok isgrotten, kommer du til rommet
  med plattformen du dytter på. På veggen til venstre for inngangen er det en
  gullskulltula.
  
  Det var alle. Her er en uviktig opplysning. Om du når du kommer inn til
  Jabu-Jabus alter går til høyre, litt opp på trestammen og snur deg, kan du
  spille for å få frem et fugleskremsel. Men det er ingenting spesielt der oppe,
  så det er ingen vits i å skyte seg opp dit.
  
  
  
  ______________________________________
  |				   |
  | F.18) Side-oppdrag: Inni Jabu-Jabu |
  |____________________________________|
  \____________________________________/
  
  
  Du kan få:
  4 Gull-emblemer
  
  Hvis du går ned i hullet der det pleide å være en elektrisk stang, vil du komme
  ned like ved to gullskulltulaer som du kan ta med bomberangen.
  
  Fra dette rommet er det tre dører. Hvis du ikke går gjennom den nærmeste og ikke
  den som du ikke klarer å komme til, men den tredje kommer du til et rom der du
  kan få mange rupier. Først må du ta de to octorokene og få den røde greia til å
  roe seg ned (med bomberangen). Så kommer du til fem krukker. Første gangen du
  går her er sjansen stor for å få over femti rupier. Senere vil det antakeligvis
  være en fe i en av dem.
  
  Hvis du går opp i rommet med hullene igjen og faller ned i hullet som Ruto falt
  ned i den gangen, og du følger denne veien, kommer du til romme med alle
  stingerene. Her er det en gullskulltula på veggen. Du må først trykke på knappen
  for å kunne klatre opp og ta emblemet. I krukkene der oppe er det foresten stor
  sjanse for å få en fe.
  
  Hvis du går til høyre i tempelets andre rom sånn at du kommer til det siste
  rommet før bossen, er det en gullskulltula på venstre side av veggen du kan
  klatre opp på.
  
  Det er antakeligvis ikke så interessant, men i bunden av det andre rommet i
  tempelet kan du dykke for å komme til et sted med en handels scrub. Du må passe
  på å klatre opp like etter at den har skutt en nøtt. Den vil selge deg
  dekunøtter.
  
  
  
  __________________________________
  |				 |
  | F.19) Side-oppdrag: Lake Hylia |
  |________________________________|
  \________________________________/
  
  
  Du kan få:
  3 Hjerte-biter
  3 Gull-emblemer
  Fugleskremselets sang
  Gull-merket
  Ildpil
  
  Som barn:
  
  Det er en gullskulltula bak huset. Ta den med bomberang.
  
  Det er også en gullskulltula ute på den øya du må svømme til (i nærheten av øya
  med treet). Den trenger du ikke bomberang for å ta.
  
  Huset et stykke borte er hvor du kan fiske. Snakk med mannen der inne og bruk B
  for å hoppe over instruksjonene hans. Du bruker B for å kaste ut agnet og A for
  å rulle inn snøret. Du kan holde A og trykke B for å få det til å gå fortere.
  Den største fisken er som regel ved greina et stykke uti vannet. Når du snører
  inn, pass på å veksle mellom å flytte kontrollsticken mot venstre og mot høyre,
  sånn at ikke fisken skal klare å komme seg løs. Det kan hende du må lokke fisken
  litt for å få den til å bite. Snør litt inn, stopp, snør mer inn også videre.
  Husk å velge "keep it" når du fanger en fisk. Når du får beskjed om at fisken
  veier 10 pund eller mer, ber du mannen om å veie fisken (weight my fish). Han
  vil gi deg en hjerte-bit i belønning.
  
  Som voksen:
  
  Du må fiske nå igjen. Denne gangen skal du fange en enda vanskeligere fisk, som
  veier 20 pund. Samme grunnprinsipp, men mye vanskeligere. Det krever litt
  tålmodighet. Denne gangen når du ber ham veie fisken får du gull-merket. Med det
  kan du dykke enda dypere.
  
  Gull-merket er nyttig. Gå inn i huset og dykk helt til bunden. Snakk deretter
  med mannen. Han vil være imponert over at du klarte det, og gi deg en
  hjerte-bit.
  
  En annen hjerte-bit får du ved å spille fugleskremselets sang når du står like
  ved huset. Da kan du bruke hook-shoten for å komme deg opp på taket. Pass på at
  du får tatt flaggermusen i nærheten før du begynner å klatre opp. Du kan også
  komme deg opp ved å plante en magisk bønne som liten og så bruke bladet, men jeg
  vil anbefale å bruke fugleskremselets sang. Her er en påminnelse om hvordan du
  får tak i sangen (kopiert fra F.1-delen).
  
  Fugleskremselets sang:
  Denne sangen må du lære før du blir voksen hvis det skal være noe vits i. Hvis
  du ikke lærer den, er det tre gull-emblemer som du ikke vil kunne få tak i. Når
  du er barn, drar du til Lake Hylia (enten gjennom undervannssnarveien fra Zora
  grotte eller med elva fra Gerudo-dalen. Her finner du to fugleskremsler. Stå
  foran den nederste og ta frem fløyta. Spill en sang på åtte noter. Du velger
  selv hvilke noter det skal være. Du bør skrive dem ned for å huske dem. Du kan
  ikke lage noen for lette (for eksempel åtte noter). Da vil ikke fugleskremselet
  like sangen. Men hvis han liker den sier han "not bad" og lover å huske på den.
  For å aktivere den må du dra til Lake Hylia som voksen og spille sangen for
  fugleskremselet. Etter det kan du bruke sangen visse steder for å få et
  fugleskremsel til å dukke opp. Du kan brukke hook-shot-en til å komme deg til
  fugleskremslene. Et tegn på at det mugligens er et fugleskremsel i nærheten, er
  at Navi flyr til et sted og blir lysegrønn (men uten en trekant).
  
  Når du har fått tak i jernstøvlene, lar du deg synke ned til bunden. Rull på
  kassa og du vil finne ut at det er en gullskulltula der. Ta den med hook-shoten
  og ta emblemet.
  
  Ildpilen, som forøvrig er obligatorisk, tar du ved å skyte mot soloppgangen
  etter at du har tatt vanntempelet. Svøm deretter bort til der den lander.
  
  
  
  _______________________________________
  |				   |
  | F.20) Side-oppdrag: Fortapte skoger |
  |_____________________________________|
  \_____________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 Hjerte-biter
  1 Gull-emblem
  Oppgraderte dekupinner
  Oppgraderte dekunøtter
  
  Som barn:
  Gå en gang til venstre fra inngangen og du vil finne et sted med en liten og en
  stor stubbe. Still deg på stubben og spill Sarias sang for å bli venn med
  Skallebarnet. Det vil gi deg en hjerte-bit.
  
  Om du går til høyre fra inngangen og ned stigen og opp på stubben kommer du til
  to andre skallebarn. Spill sammen med dem. De vil spille noe som du skal herme
  etter. Om du ikke har god hukommelse bør du skrive det ned. De begynner med tre
  noter, så legger de til én neste gang også videre. Første gang du spiller med
  dem spiller dere frem til fem noter. Da blir du gitt en grønn rupi. Neste gang
  spiller dere frem til seks noter og du vinner en blå rupi og tilslutt åtte noter
  og du vinner en hjerte-bit.
  
  Om du går høyre, venstre, høyre, venstre, rett frem, venstre kommer du til en
  stein med et hull under. Her er det to handels scruber. En vil gjøre det mulig
  for deg å bære flere dekunøtter (30). Det koster 40 rupier.
  
  Om du går høyre, venstre, høyre, venstre, venstre finner du et sted der du kan
  plante en magisk bønne. Pass opp, det er to handels scruber her. De vil selge
  deg dekupinner og dekunøtter. Plant en bønne. Som voksen kan du ta bladet opp
  til en hylle lenger oppe. Her vil det være en gullskulltula om kvelden.
  
  På det samme stedet er det et hull i bakken. Du kan ikke se det, for det er i
  gresset, men du kan finne det ved at det er like ved sommerfuglene. Jeg har ikke
  helt funnet ut hva du skal gjøre her ennå.
  
  Om du går til venstre fra start, så til venstre igjen og så løper til andre
  sida, vil du komme til en handels scrub som vil tilby deg å gjøre deg i stand
  til å bære flere dekupinner (20). Det koster 40 rupier.
  
  så til noen mindre viktige ting. Om du går høyre, venstre, bomber steinen og går
  ned i hullet finner du en kiste med en blå rupi. I vepsebolet opp til høyre er
  det som regel en rød rupi. Om du går høyre, venstre, høyre kommer du til et sted
  der Navi vil lyse grønt. Her kan du spille for å få en fe. Om du går høyre,
  venstre, høyre, venstre, rett frem kommer du til en stein som du får fem rupier
  for å sprenge. Om du går høyre, venstre, høyre, venstre, rett frem, venstre
  kommer du til en stein med et hull under.
  
  
  
  _________________________________________
  |					|
  | F.21) Side-oppdrag: Den hellige engen |
  |_______________________________________|
  \_______________________________________/
  
  
  Her kan du egentlig ikke få noen ting, men jeg vil opplyse deg om at det er en
  fontene med feer her. I enden av labyrinten finner du en stige ved fontenen.
  Hvis du klatrer opp her, løper litt frem og hopper ned, finner du et hull. Feene
  finner du når du går ned i hullet.
  
  
  
  _____________________________________
  |				  |
  | F.22) Side-oppdrag: Skogstempelet |
  |___________________________________|
  \___________________________________/
  
  
  Du kan få:
  4 Gull-emblemer
  
  Den første finner du allerede i det første rommet. Klatre opp på høyre side og
  kom deg opp i treet. Når du står der, skyt på gullskultulaen til høyre for deg
  med hookshot-en.
  
  Den andre er i hovedrommet. Den er til høyre for den trappa du måtte gå opp når
  du skulle inn for å kjempe mot stalfosene for å få en nøkkel.
  
  Om du skyter på øyemerket i hovedrommet og går gjennom døra som da åpner seg,
  kommer du til er "rom" (det er utendørs), med en gullskulltula. Den er oppe på
  øye med elva rundt. Du må skyte på kista for å komme opp dit. Pass på å sikte på
  den delen av kista som du ville stått på for å åpne den. Når du er her oppe, gå
  og ta gullskulltulaen. I kista er det bare et hjerte.
  
  For den siste, ta heisen ned til kjelleren fra hovedrommet. Dytt rommet ett hakk
  med klokka og gå inn der hvor den store skulltulaen er. Oppe på veggen er det
  også en gullskulltula.
  
  
  
  ___________________________________
  |				 |
  | F.23) Side-oppdrag: Ildtempelet |
  |_________________________________|
  \_________________________________/
  
  
  Du kan få:
  4 Gull-emblemer
  
  Det er en gullskulltula i rommet du kommer til ved å gå gjennom døra til høyre
  for trappa i inngangsrommet og deretter gå gjennom enda en dør. Gullskulltulaen
  vil være like ved like like-en.
  
  Du finner et rom som er akkurat likt finner du ved fra inngangsrommet å gå opp
  trappa, til høyre, gjennom døra, over broa og til venstre. Spill tidens sang for
  å få kassa til å komme ned. Klatre opp på kassa og gå inn døra. Dette rommet er
  omtrent likt, men det er flere plater som flyr mot deg.
  
  I det rommet med alle steinene som ruller rundt, må du komme deg opp og bort til
  døra mellom dette rommet og det rommet med flammeveggen som beveger seg. Når du
  står utenfor den døra (i rommet med de rullende steinene), spiller du
  fugleskremselets sang. Skyt deg opp til fugleskremselet, deretter snu deg og
  skyt på blinken. Bli stående på plattformen mens den tar deg oppover. Her skal
  du klatre opp. Den andre veien du kan klatre opp er det en gullskulltula.
  
  Fortsett videre her. Når du går ut døra, gå fremover til kanten. Snu deg mot
  venstre og ta gullskulltulaen du ser på veggen der.
  
  Her er det også en knapp. Hvis du trykker på den og løper til kista raskt nok
  sånn at ikke flammene rekker å komme tilbake, får du en stor rupi (200 rupier).
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | F.24) Side-oppdrag: Vanntempelet |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Du kan få:
  5 Gull-emblemer
  
  La deg synke ned i første etasje. Gå ned den ganga som er den neste med klokka
  etter den med faklene foran. Gå gjennom her, ta skjellet og la deg flyte opp.
  Skyt deg over på dragen, ta de blå tektitene og gå bort til gitteret. Du tar
  diamanten med et svingeangrep for å åpne, så tar du gullskulltulaen på veggen.
  
  I rommet i midten av hovedrommet er det en gullskulltula langt oppe på vegget.
  Du må stå ved der du hever vannet og deretter sikte på en blink i taket
  (longhot er nødvendig). Derfra skyter du på gullskulltulaen. Om du er god til å
  sikte, trenger du ikke skyte deg opp dit en gang, bare skyte rett på
  skulltulaen.
  
  Når vannet er på det høyeste, gå til den døra du kommer inn til ved hjelp av
  plata som flyter. Ta først de to flaggermusene, ta deretter gullskulltulaen på
  høyre side (ved hjelp av longshot)
  
  I elva like etter rommet der du fikk longshot-en er det en gullskulltula i den
  andre svingen. Her lar du deg synke til bunnen før du skyter på den med
  longshot-en.
  
  La deg synke ned til bunden i hovedrommet og ta den første mot klokka fra den
  med faklene. Her kommer du etter hvert til rommet med de seks blå tektitene. Kom
  deg til døra i andre enden og gå til venstre i neste rom. Kom deg gjennom det
  neste rommet og gå til høyre når du kommer til de rullende steinene. la deg
  synke ned sånn at du ikke blir tatt av noen steiner. Sikt deretter opp på
  gullskulltulaen.
  
  
  
  ______________________________________
  |				   |
  | F.25) Side-oppdrag: Skyggetempelet |
  |____________________________________|
  \____________________________________/
  
  
  Du kan få:
  5 Gull-emblemer
  
  Den første gullskulltulaen finner du ved å gjøre følgende. Etter at du har gått
  forbi alle giljotinene og kjempet mot stalfosen som da kommer, gå mot venstre i
  stedet for høyre. Her er det noen usynlige plater som gjør det mulig å komme
  over. Du kommer til en dør som leder til et rom. Husker du den snurrende greia i
  rommet med sølvrupiene? Det er en sånn i dette rommet, bare usynlig. Du ser en
  sirkel på gulvet som viser hvor langt den rekker. Gå mot høyre og ta
  flaggermusen på veggen. Forsett langs veggen til du kommer til neste flaggermus,
  og ta den. Lokk like like-en litt vekk fra sirkelen på gulvet før du bruker
  hooksot-taktikken for å ta den. Gå deretter videre langs veggen til du kommer
  til den siste flaggermusen. Når du har tatt den, forsvinner gitrene og du kan gå
  inn og ta gullskulltulaen. Her er det også en usynlig kiste (piler) og en synlig
  (blå rupi).
  
  Gå tilbake til stedet med stalfosen og gå til høyre denne gangen. Kom deg ned
  ved beamosen og inn døra der til du kommer til rommet med kassa og de piggete
  greiene i taket. Gullskulltulaen er inne i det lille buret til venstre for
  piggene.
  
  Fortsett videre den veien du gikk når du tok tempelet. Når du kommer til rommet
  med de usynlige piggene, gå til venstre og inn i rommet der nøkkelen var i en
  hodeskalle. bak den store hodeskallen er det en gullskulltula på veggen.
  
  Når du kommer til båten, kan du stå på den og skyte meg longshot-en på en
  gullskulltula som er like ved snarveien til dette rommet. Navi blir grønn, for
  du kan få frem et fugleskremsel og skyte seg til det, men ettersom du kan skyte
  rett på gullskulltulaen er det ikke så mye vits, med mindre du vil ha de to
  hjertene.
  
  Når du tar båten, ikke gå mot bossen, men gå inn i det firkantede rommet. Gå til
  døra på motsatt side og inn der. Her er det tre hodeskaller som går rundt.
  Akkurat som i rommet med en hodeskalle, er det en gullskulltula bak dem.
  
  Du har kanskje også lyst å vite at om du tar alle hodeskallene her, vil den
  siste gi deg en ring av rupier, hvorav tre er røde.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | F.26) Side-oppdrag: Gerudo-dalen |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 Hjerte-biter
  3 Gull-emblemer
  
  Som barn:
  
  Når du kommer fra Hyrule jorde og går over den tynne broa av tre, vil det (om
  natta) på høyre side, oppe på veggen, være en gullskulltula som du kan ta med
  bomberangen.
  
  Ta tak i høna, gå mot venstre, still deg på kanten og se. Ser du kassa på en
  hylle på andre sida? Fly dit og ødelegg kassa for å finne en hjerte-bit inni.
  
  Hvis du går over broa og hopper ned på andre sida, lander du lenger nede. Om du
  bruker høna, mister du ikke liv når du gjør dette. Der nede går du mot høyre
  (oppover fossen) til enden av fossen. Hopp inn bak fossen, klatre opp stigen og
  ta hjerte-biten.
  
  Som voksen:
  
  Gå over broa. Om natta skal det være en gullskulltula på andre sida av
  steinsøyla, eller hva jeg skal kalle den.
  
  Det er også en gullskulltula på veggen bak teltet.
  
  Så til den noe mindre viktige informasjonen. Bak teltet er det et hull som
  kommer frem når du spiller stormenes sang. Der nede finner du handels scruber
  som vil selge deg grønne eller røde eliksirer. En annen ting du kanskje vil
  vite, er at inne i den røde steinsirkelen er det en kiste med en lilla rupi, så
  ødelegg sirkelen med hammeren for å komme til den.
  
  
  
  _________________________________________
  |					|
  | F.27) Side-oppdrag: Gerudo-festningen |
  |_______________________________________|
  \_______________________________________/
  
  
  Du kan få:
  2 Hjerte-biter
  2 Gull-emblemer
  Oppgraderte piler
  Ispil
  
  Hvis du rir forbi festningen og opp til treningsbanen om kvelden, og du rir helt
  til enden av banen, finner du en gullskulltula oppe på blinken.
  
  Den andre gullskulltulaen finner du på festningen. Gå inn den døra som er nærme
  deg når du kommer fra treningsbanen, og gå gjennom rommet her. Gå inn døra like
  ved deg og gå gjennom rommet her også. Du skal nå se gullskulltulaen på veggen
  til venstre for døra (kameramannens venstre). Gå ut mot kanten og skyt på den
  med hookshot-en.
  
  For å ta hjerte-biten fortsetter du ifra samme sted. Klatre opp til høyre. Løp
  bort og hopp ned til høyre (selv om det med feil filming ikke ser sånn ut, er
  det et stykke over, så du kan ikke bare slippe deg ned. Gå til du kommer til det
  lille mellomrommet mellom dette taket og neste. Om du stiller deg helt utpå
  hjørnet kan du skyte deg rett til kista med longshot-en. Om du bare har hookshot
  må du få frem et fugleskremsel for å kunne komme deg dit. Hjerte-biten er
  selvfølgelig i kista.
  
  Du må opp på treningsbanen for å få en hjerte-bit til. Det koster 20 rupier å
  prøve seg. Du vil ha tjue piler og (til og begynne med) skal du score 1000
  poeng. Du vil ri gjennom en løype. på veien bortover må du fokusere på å
  ødelegge krukker. Du bør stille inn siktet i en bestemt høyde og litt til sida.
  Du må lære deg en rytme å skyte i, sånn at du ikke trenger å stille siktet for å
  ta de neste krukkene. Du får hundre poeng for hver krukke og det er sju av dem.
  Etter det må du tenke på de store treblinkene. På dem får du hundre poeng om du
  kommer helt i midten, seksti litt lenger ute og tretti hvis du er ganske langt
  ute. Husk at du kan skyte på hver blink mer enn en gang. Du bør rekke å få tre
  skudd på blinken som er rett foran deg før du rir rundt den. Deretter kan du
  fokusere på de tre blinkene på sida og tilslutt på blinken på andre sida.
  
  Når du vil få oppgradert pilene dine, må du ta den samme testen, bare at nå er
  det 1500 poeng du må klare. Det er veldig viktig at du får de sju krukkene.
  Etter det må du få 800 poeng på tretten skudd, så du må være god på å treffe
  nærmest mulig blinken. Om du får en hundrepoenger og de andre er på seksti, har
  du klart det. Men det er vanskelig å få skutt alle, så du bør satse på å sikte
  bra og få minst fem hundrepoengere. Hvis du sikter bra kan du holde siktet på
  samme høyde og få hundre poeng på alle de tre på rad.
  
  Dersom du vil ha tak i ispilen, må du gjennom en noe lengre prøvelse. Dette kan
  det godt hende du vil ta bare for utfordringens skyld. For å komme gjennom
  utfordringene, bør du først ha fått tak i sølvhanskene. Da burde du ha alle
  våpnene du trenger. Gå ned til dama som står ved gitrene utenfor festningen.
  Betal henne ti rupier for å komme inn. Her trenger du å skaffe sju nøkler, men
  jeg skal skrive hvordan du får tak i alle åtte. Det viktigste er at du ikke
  åpner de gale dørene. Om du gjør det, kan det bli umlulig å få tak i ispilen, så
  om du ved uhell skulle gjøre det, avslutt spillet uten å lagre. Begynn med å gå
  gjennom døra lengst til høyre.
  I det første rommet har du halvannet minutt på deg til å drepe de tre fiendene.
  Å begynne med beamosen vil være smart, for den kan bli veldig irriterende om du
  ikke gjør det. Når du har tatt dem får du NØKKEL NUMMER 1. Gå videre gjennom
  døra.
  I det neste rommet vil du når du har gått ut på den første plattformen se at
  Navi begynner å lyse grønt. Spill tidens sang og en kasse vil komme. Det kan
  være greit å løpe bort til den med flygestøvlene. Når du er oppå den, ta på
  vanlige sko og hopp opp på hylla. Jeg vet det ser ut som om det er for høyt, men
  det er det ikke. Her finner du NØKKEL NUMMER 2. Det er ingen vits i å gå gjennom
  skyggene, med mindre du er interessert i en kiste med bombchuer og en med piler.
  Husk: Ikke lås opp en eneste dør uten at jeg gir deg beskjed om det.
  Uansett, hopp ned på den sida av deg der det er en knapp. Når du har trykket på
  den, løp (med flygestøvlene) bort til den blå kassa. Snu deg mot venstre og
  skift kameravinkel. Løp (med mange ruller) bort til plattformen med en mynt på.
  Snu deg og løp til den nærmeste av de andre plattformene. Du har begrenset tid,
  for det er flammer. Når du kommer til plattformen, pass på å begynne å løpe i
  andre retning med en gang, for flygeskoa er glatte og du kan komme utfor kanten
  for lenge og falle ned. Det burde være den vanskeligste sølvmynten. Skyt deg
  bort til fakkelen og gå til plattformen i nærheten med en sølvmynt. Om du ikke
  på veien tok den andre sølvmynten i nærheten, ta den også. Så kommer du deg
  tilbake til plattformen på andre sida av den blå kassa, og går videre til
  plattformen med en sølvmynt. Sikt på blinken og du vil få den siste sølvmynten.
  En dør vil åpne seg. Kom deg tilbake dit og inn gjennom døra. Fjern kassene ved
  å spille tidens sang. Hopp uti og bruk støvlene til å la deg synke ned. Pass på
  å komme mest mulig i midten. Da kommer du rett på en sølvrupi. Legg merke til
  greia som går rundt og de fire fiendene. Sikt på en av dem. Du må inn i greias
  bane for at den skal åpne munnen, så like etter at greia er forbi, gå frem, skyt
  den med hookshot-en og kom deg ut av banen fort.
  Når du først er ute av banen blir det noe lettere å ta de tre andre fiendene.
  Når du er ferdig med dem, tar du sølvrupier. Tre av dem tar du ved å stille deg
  på riktig sted og hook-skyte deg til en blink. Den siste tar du ved å la deg
  flyte opp, ikke i midten, men på sida. Du vil gå rundt og rundt, så ta
  sølvrupien. Svøm deretter opp og ta kista med NØKKEL NUMMER 3: Deretter, gå ut
  av rommet og opp til høyre til den døra.
  I dette rommet kan det først være praktisk å kvitte deg med fiendene. Da åpner
  døra seg tilbake den veien du kom ifra, og du får en kiste med piler i. Etter
  det, finn frem hammeren. Ta først den søylen som har tre deler (til høyre for
  kista du fikk). Her kommer det frem et øyemerke. Skyt på det med buen for å åpne
  døra som leder videre. Gå deretter mot høyre til den lille søyla der, slå den
  bort og trykk på knappen. Flammene vil forsvinne, så ta NØKKEL NUMMER 4 før du
  fortsetter.
  I dette rommet er du nødt til å gå ut på rundingen og stå på den mens den går
  rundt. Ta frem buen. Du må treffe øynene til statuene (det runde), og du må ha
  fire treff på rad. Det er samme hvilken som er den første av de fire. Med fire
  treff på rad, mener jeg ikke at om du bommer med en pil må du begynne på nytt.
  Dersom du rekker det kan du skyte på det samme øyet, men om det er et øye du
  ikke får tatt før du er kommet for langt, må du begynne på nytt. Når du har
  klart det, åpner døra tilbake seg, og det kommer en kiste ved statuen. i den er
  NØKKEL NUMMER 5.
  Kom deg helt tilbake til det første rommet og gå gjennom døra lengst til
  venstre. Her inne vil du enda en gang bli nødt til å slåss mot fiender som du
  har begrenset tid på å slå. Denne gangen består utfordringen av å ta to
  stalfoser på ett minutt. Når du klarer det får du kista med NØKKEL NUMMER 6 og
  kan gå videre.
  I det neste rommet har du også tidsbegrensning. Denne gangen skal du få tak i
  sølvrupier. Det er en wallmaster her, men så lenge du holder deg i bevegelse vil
  den ikke være et problem. Ta andre vei til høyre, ta til høyre igjen og så
  første til høyre for den første mynten. Ta frem longshot-en, sikt opp mot taket
  på blinken for å få den andre rupien. Ta deretter første vei til venstre og så
  litt til til venstre for den tredje rupien. Gå tilbake og la steinen rulle forbi
  før du fortsetter oppover her på venstre side. Kom deg helt opp til toppen og ta
  mynten der. snu deg, ta andre vei til venstre og hopp deretter bort til den
  siste sølvmynten. Å klare det på under halvannet minutt bør gå greit. Etter det
  skyter du deg opp der du hoppet ned fra, skyter deg videre til døra og går
  gjennom den. I det neste rommet møter du to grå og to hvite wolfos. Her trenger
  du sannhetens øye. Etter at du har tatt ulvene (og gjerne kista med piler i,
  snur du deg. Det er nemlig en falsk vegg over den falske døra og der er det en
  blink du kan skyte deg til. Gjør det, trykk på knappen og gå gjennom døra like
  ved deg. Følg denne veien til en ny dør. I det neste rommet er det en kiste. I
  den er selvfølgelig NØKKEL NUMMER 7. Ta den og kom deg tilbake til rommet med
  ulvene.
  Dytt kassa inn til den faller ned. I det neste rommet er det tre like like, men
  de er nede i hull og kan ikke bevege seg fritt. Du må begynne med å rygge unna
  og løpe bort til hjørnet for ikke å bli tatt av den første. Deretter tar du dem
  en etter en med hookshot-taktikken. La deg ikke lure av kistene i dette rommet.
  Den eneste kista du skal ha, er i det siste hullet, og er usynlig. Kista der
  oppe vil fryse deg til is. De andre kistene kan derimot være nyttige. Det er
  svær rupi i den lengst borte. Uansett, du finner NØKKEL NUMMER 8 i den usynlige
  kista.
  Kom deg tilbake til inngangsrommet og gå gjennom døra i midten. Her er det en
  labyrint med mange dører å åpne. Det er VELDIG VIKTIG at du velger døra til
  venstre først, og deretter følger denne veien. Etter to dører finner du en kiste
  med en lilla rupi i, etter fire en kiste med en rød, etter fem en kiste med
  piler og etter sju en kiste med ispilen.
  
  Nå til betydelig mindre viktige saker. Du vet der hvor festningen går litt inn
  og det er fire kasser. Her kan du lage et hull i bakken ved å spille på fløyta.
  Der nede er det en fontene av feer.
  
  
  
  _______________________________
  |			   |
  | F.28) Side-oppdrag: Ørkenen |
  |_____________________________|
  \_____________________________/
  
  
  Du kan få:
  1 Gull-emblem
  
  Gullskulltulaen finner du når du når det stedet med spøkelset. Den er nede i
  kjelleren. Om du tenner på de to faklene, får du en kiste med en lilla rupi i
  (50 rupier).
  
  Her finner du også en slags butikk. Når du begynner å gå fra flagg til flagg,
  vil du snart se et skilt. Det vil peke veien mot en kjøpmann på et flygende
  teppe. Det er vanskelig, men ikke umulig, å komme ut til han uten flygeskoa. Han
  vil si at dagens gjenstand er et farlig, løpende objekt, men sannheten er at han
  alltid selger bombchuer - og det koster 200 rupier. Det er med andre ord ikke en
  veldig god handel.
  
  
  
  ____________________________________________
  |					  |
  | F.29) Side-oppdrag: Utenfor åndetempelet |
  |__________________________________________|
  \__________________________________________/
  
  
  Du kan få:
  1 Hjerte-bit
  1 Gull-emblem
  Magi: Farores kjærlighet
  
  Du finner den ene gullskulltulaen om natta på den ene palmen i nærheten av
  gropa. Det vanskelige, er å få tid til å ta den, for du blir hele tida angrepet
  av de grønne geléklumpene.
  
  Du får hjerte-biten ved å plante et frø som liten og deretter komme tilbake som
  stor og la bladet ta deg opp sånn at du kan hoppe til hjerte-biten. Du kommer
  ikke til den før helt på slutten.
  
  Bladet vil også ta deg til den andre gullskulltulaen som er på en hylle et sted
  uti der (den andre hylla på veien).
  
  Om du kommer inn her fra ørkenen, gå på høyre side, og legg en bombe mellom de
  to palmene. Da åpner det seg veien til den store feens fontene, og hun vil gi
  deg Farores kjærlighet, noe som er veldig nyttig.
  
  det er også noen hull her. Det ene er under den grå steinen, så du trenger
  sølvhanskene. Der nede finner du to handels scruber, som selger deg røde og
  grønne eliksirer.
  
  
  
  ____________________________________
  |				  |
  | F.30) Side-oppdrag: Åndetempelet |
  |__________________________________|
  \__________________________________/
  
  
  Du kan få:
  3 Gull-emblemer
  
  som barn:
  
  Når du har klatret opp veggen med veggskulltulaene, opp til der hvor lizalfosene
  er, snu deg og kast bomberangen på gullskulltulaen, som er på den andre veggen
  der hvor du klatrer opp.
  
  Som voksen:
  
  Den ene gullskulltulaen finner du i rommet med de rullende steinene. Den gjemmer
  seg bak kassa med tidens tegn på, så du må spille tidens sang for å flytte
  kassa, deretter gå inn og ta den.
  
  I rommet med gudinnen er det en gullskulltula oppe i venstre hjørne. Gå opp
  trappa her og kom deg over enten med å bruke flygestøvlene (og rulle en del)
  eller ved å få frem et fugleskremsel og bruke hookshot-en.
  
  
  
  
  
  
  ____________________________________
  \ ______________________________ /
   \ \ 				/ /
   \ \ G) FAQ: Vanlige spørsmål / /
    \ \________________________/ /
    \__________________________/
  
  
  
  Jeg vil først minne deg på at om du har spørsmål som du ikke finner her, så er
  det bare å ta kontakt på gamespot (se del A av walkthroughen).
  
  
  Q: Er denne walkthroughen helt ferdig?
  
  A: Nei, det finnes fremdeles side-oppdrag som jeg ikke har funnet (ennå), for
  eksempel det ene i de fortapte skoger.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  Q: Er det mulig å spille med flere spillere
  
  A: Nei
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  Q: Kontrollen rister ikke selv om jeg står i nærheten av et hemmelig hull.
  Hvorfor gjør den ikke det?
  
  A: Dersom du spiller spillet på nintendo 64 og du ikke har en expansion pack,
  vil det ikke riste. Men med expansion pack, og på Collector's edition vil den
  riste.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  Q: Finnes det noen måte å jukse på i spillet?
  
  A: Jeg vet ikke om noen måte. Men jeg har sett en video der noen kan lage en
  eksplosjon med spretterten, sånn at de ikke trenger bombene. Jeg vet ikke
  hvordan de gjør det.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  Q: Er det noen vits i å ta side-oppdragene?
  
  A: Vel, det kommer an på. For enkelte er det et mål i seg selv å klare alle
  side-oppdragene og fullføre spillet hundre prosent. For andre er det ikke så
  viktig. Men det kan allikevel være lurt dersom du har problemer med spillet.
  Det gjør spesielt en stor fordel om du får tak i alle flaskene, for med fire
  feer på lag, skal det mye til at du blir drept.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  Q: Må templene tas i den rekkefølgen de er skrevet i?
  
  A: Nei, templene er bare skrevet i den rekkefølgen steinene og medaljongene
  står i når du går inn på spillfila. Du trenger ofte et våpen fra et tempel
  før du begynner på det neste tempelet, men bossene kan du ta i hvilken
  rekkefølge du vil når du er voksen. Dekutreets indre må tas først, men de to
  andre kan du ta bossene til i en annen rekkefølge. som voksen kan du også ta
  hele åndetempelet før du har begynt på skyggetempelet - det er bare litt
  vanskeligere. Jeg tror også du kan ta ildtempelet før du har begynt på
  skogstempelet.

  View in: