Users who own this game also own:

Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Super Mario Strikers
Super Mario Strikers
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine

Users who love this game also love:

Bakugan: Defenders of the Core
Bakugan: Defenders of the Core
Shenmue
Shenmue
Battle Stadium D.O.N
Battle Stadium D.O.N
Saints Row IV
Saints Row IV
Boboboubo Boubobo Dassutsu! Hajike Royale
Boboboubo Boubobo Dassutsu! Hajike Royale