Users who own this game also own:

Metroid Prime
Metroid Prime
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
F-Zero GX
F-Zero GX
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Star Fox Adventures
Star Fox Adventures

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Operation C
Operation C
Resident Evil 4
Resident Evil 4
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2