Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Animal Crossing
Animal Crossing

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Metroid
Super Metroid
Arc Rise Fantasia
Arc Rise Fantasia