Users who own this game also own:

Mega Man IV
Mega Man IV
Elemix!
Elemix!
Hamster Monogatari 3 GBA
Hamster Monogatari 3 GBA
Mr. Go no Baken Tekichuu Sube
Mr. Go no Baken Tekichuu Sube
GetBackers Dakkanya: Jagan Fuuin!
GetBackers Dakkanya: Jagan Fuuin!

Users who love this game also love:

Family Trainer: Fuuun! Takeshi Jou 2
Family Trainer: Fuuun! Takeshi Jou 2
Disney's Cinderella: Magical Dreams
Disney's Cinderella: Magical Dreams
Path of Exile
Path of Exile
Up
Up
G.G Series: Chou Hero Ouga 2
G.G Series: Chou Hero Ouga 2