Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario 64
Super Mario 64
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker