Users who own this game also own:

Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Golden Sun
Golden Sun
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

BMX Trick Racer
BMX Trick Racer
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Resident Evil 4
Resident Evil 4
Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II
Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II
Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike
Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike