Users who own this game also own:

Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Golden Sun
Golden Sun

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Tetris
Tetris
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Mega Man 3
Mega Man 3
Tetris
Tetris