Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Garfield and His Nine Lives
Garfield and His Nine Lives
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Mario Golf: Advance Tour
Mario Golf: Advance Tour