hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Dragon Drake

  Version: 0.45 | Updated: 02/13/05 | Search Guide | Bookmark Guide

  =============================
  Pokemon Fire Red & Leaf green
   
       Walktrough
  =============================
  
  
  +~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
  |Naam: Ben van Dijk             |
  |Nickname: Dragon Drake           |
  |Versie: 0.45 (gestart op zondag 6 juni 2004)|
  |Game: Pokemon Fire Red/Leaf Green      |
  |Type: FAQ/Walktrough            |
  |E-mail: Dragon.Drake@gmail.com       |
  +~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
  
             e.                            
            5eeeeeee                          
            .EDDz#9eeEuyu                       
           eze#EzeeG uWWWu                       
           eG#z9X   uKKyW                       
          KGEzDX  Ky 5KK                        
           9eeeeEe u                          
            .u.GzeW Ku                         
             eGEy y                         
              Weee5.                         
               u#e   Ke XEe                    
                 eD  9eeee e                   
           eee     X# 9eeeee e       eee           
          Xe e      9 eeeee EG      e ##          
         5eee.Xe       W WeeeeezeGG      zXeW          
        zz K  e       Weeeee eGe      eeeeee        
        W9 eeeee e     EeeEWeeeee X e      e   e        
       e eeXyGE#e e     eW .eK e  K.e     eD eeeeeEu       
      #e eeDDyEeDzGWz     eeeeee  eeeee    e eeX99Ge#G       
      We XeXDD5De9Ke e     eee9u5#Eee ee9   XyeEe5XGEEeGeG      
      DD eXDDDX5eeuXee      X eeXD.ye  K   u9#9Xe9WXz9GeeWG9     
      e eEXDXzXyeeKye5eD      GeeE Xe     WG e5XeeyDX55DEee e    
      ee#XDDXeXWeeKWe  ee     e XK 9E    ze ezXKeEKDDDDX55EeG    
     eeXXDDXDeXKeGEDGeeu eG    eK u 9z ..  Eeu e#XDy9eyXzzzzDDX5ee    
     eeyDDDDX#GDueE e eeeee e   eKuK.XXue9Gz9 We9XDDXyeE5zzXzzDDXXee   
    5EeXzDDD5EEz5ee Ke eyGeezGeee#eK .u eeK 9EGeeeD5Xyy5KeeyXDX9#zDD5e e   
    e e5XDDDDXE##e u#  Ee55DGee ueyeeeXu XeeeeEEGzyXyGEeeKEeK5D#DEEzDXze e  
    e e5DDDDX9eeeEeEX  eE555eeXeee  KXzuu e9zeEyyWe eeG#u9e9X9y 9#DD5e WG  
    e.eXDD#GeeE 9eeee. eeeey      uu uy DeDeeeWu EGGeXXXe  X#zDXXe e  
    eeDXzee5    eeEe   .K  GeeeeeeD .. .#ee eWeK Eee5X#y WezDDDyeWe  
   zueW9eW     ezeeeeeeeze zeK   zee  eeD KG. e# G#9eu #e9ee#WeX5  
   e eXe       ze    WXe  .u..  Weu e e  ee. e5 GE eEG  e9Ge.  
   .D#e        yXEE9EXe e ...u..u.  e e eee  Ke   u eG  eee  
    eeG      eeX  9eyee ....u.uu... We eE     eu ee uK.X   ee  
    #ee     ee ee9eeu e     ..... e e ee     eue 5u    ee  
    Ez    ee   uEK  e .WWWKuu  .. eK  yee5   zue      Gz  
        ue uKyWWe9  u e KKKWWWyyK  .ee KK. eyeeeeeze9         
        ee .KK e  uWW #e KKKKKKKWyyu ee .KKK e  zeE         
         ee  e y5yK DXEe uKKKKKu. ee Ku  WEeeeeeu          
         e#eeeee .W yDz5#eeG    9eGW  u599XeeeEX           
         ez  G#Weeeeeee  Geeeeee9ee5EWGDXX5XeE             
          EG#Xee   . eDeeeD    eyKEeeee9e              
            zuzyeG #ee      eeeX yX9eue             
           eeWe eee ey       e eeeDuu#ze            
             eGD De5        ee  Xee             
             D                             
                                          
                                          
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  COPYRIGHT INFORMATIE						
  			
  This Walktrough is copyright(c) 2004 by Ben van Dijk. 
  
  This FAQ is made for personal usage only. You can not use it for what
  magazine, site, paper or whatsoever.
  
  You can't copy and paste pieces from this Walkthrough/FAQ for own usage.
  This is plagiarism. You can not use this Walkthrough/FAQ as an example to
  make your own. You must do everything there is to do in the game yourself
  or have others give information about your game in order to make a
  Walkthrough/FAQ. You are allowed to copy the layout though.
  
  You can put this Walkthrough/FAQ on your non-commercial or non-profit web
  site provided that not a single character has been edited or removed,
  you MUST have permission from the author in order to do so.
  
  -------------------
  Deze FAQ is alleen gemaakt voor persoonlijk gebruik. Je mag hem niet
  gebruiken voor welk tijdschrift, site, krant of wat dan ook.
  
  Je mag niet zomaar stukjes van deze Walkthrough/FAQ kopiëren en plakken voor
  eigen gebruik. Dit is plagiaat plegen. Je mag deze Walkthrough/FAQ niet
  gebruiken als een voorbeeld om hem jouw eigen te maken. Je moet alles doen wat
  er te doen is in de game zelf bedenken of informatie vragen aan anderen om
  een Walkthrough/FAQ te maken. Je mag de lay-out wel kopiëren.
  
  Je kunt deze Walkthrough/FAQ op jouw niet-commerciële of niet-profiterende
  website plaatsen wetend dat niemand, maar dan ook niemand hier toegang tot
  krijgt, je MOET hiervoor eerst toestemming van de auteur moet krijgen.
  je kunt ook een kopie uitprinten van de hele Walkthrough/FAQ of een stuk
  ervan wetend dat je het alleen voor jezelf gebruikt.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
  
  >>>>>TIP<<<<<
  Druk op Ctrl + F om de zoek functie te openen.
  Typ of kopieer daar de code die bij de inhoud staat.
  Bijv. {1.1} Versie Geschiedenis.
  Je gaat dan direct daar naar toe.
  >>>>>TIP<<<<<
  
  
  ===================
  Inhoud
  -------------------
  I.  Introductie
     {1.1} Versie Geschiedenis
     {1.2} Inleiding
  -------
  II.  Uitleg 
     {2.1} Besturing            
     {2.2} Pokemon Dingen
     {2.3} Gevechten
     {2.4} Gevechts Menu
     {2.5} Status Effecten
     {2.6} Elementen kaart
  -------
  III. Gyms
     {3.1} Pewter City
     {3.2} Cerulean City
     {3.3} Vermilion City
     {3.4} Celadon City
     {3.5} Fuchsia City
     {3.6} Saffron City
     {3.7} Cinnabar Island
     {3.8} Viridian City
  -------
  IV.  Beginner Tips
  -------
  V.  Walktrough
     {5.1} Pallet Town
     {5.2} Viridian City
       a.Viridian Forest
     {5.3} Pewter City
       a.Pewter City Gym
       b.Mount Moon
     {5.4} Cerulean City
       a.Cerulean City Gym
     {5.5} Vermilion City
       a.SS Anne
       b.Vermilion City Gym
       c.Digletts Cave
       d.Rock Tunnel
     {5.6} Lavender Town
     {5.7} Celadon City
       a.Celadon City Gym
       b.Rockets Secret Base
       c.Pokemon Tower
       d.The Bridge
       e.Cycling Road
     {5.8} Fuchsia City
       a.Fuchsia City Gym
       b.Safari Zone
     {5.9} Saffron City
       a.Silph Co.
       b.Saffron City Gym
     {5.10} Seafoam Islands
     {5.11} Cinnabar Island
        a.Cinnabar Island Gym
     {5.12} Viridian City
        a.Viridian City Gym
     {5.13} Victory Road
     {5.14} Indigo Plateau
     {5.15} Mystery Islands
        a.One Island
        b.Two Island
        c.Three Island 
        d.Four Island 
        e.Five Island
        f.Six Island
        g.Seven Island
        h.Naval Rock
        i.Birth Island 
     {5.16} Unknown Dungeon
     {5.17} Elite 4 - Second Wave
  -------
  VI.  De pokemon
     {6.1} Pokemon
     {6.2} Evoluties
     {6.3} Trainen 
     {6.4} Aanvallen
     {6.5} TM's/HM's
     {6.6} Move Tutor locaties
     {6.7} Abilities
     {6.8} Breeding
  -------
  VII. Items
     {7.1} Items 
     {7.2} Key Items
     {7.3} Hold Items
     {7.4} Berries 
     {7.5}
  -------
  VIII. Trainer Tower
  -------
  IX.  Legendes
  -------
  X.  FAQ
  -------
  XI.  Contact
  -------
  XII. Request
  -------------------
  ===================
         
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
               I.   Introductie
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  
  ===================
  {1.1} Versie Geschiedenis   
  -------------------
  0.1
  
  Mijn eerste Walktrough, gestart op zondag 6 juni 2004, 
  eens kijken wat ik er van maken kan,
  de inhoud en een stukje van de walktrough zijn er nou,
  hopelijk is deze Walktrough af als LG/FR in de winkel liggen.
  -------------------
  0.15
  
  De walktrough is nou af tot na het gym gevecht van Pewter City,
  de inleiding staat er nou ook voor een deel.
  -------------------
  0.17
  
  De uitleg staat er en de gyms tot en met Pewter City, 1 dus.
  Niet veel veranderd, 
  paar hoofdletters erbij en wat taalfouten eruit gehaald.
  En dit wordt de eerste versie voor het internet.
  -------------------
  0.2
  
  De meeste taalfouten zijn eruit,
  er is een FAQ gestart 
  en een lijst met alle pokemon die je kan vangen.
  Inleiding aangepast, Copyright info,
  en er is vast nog wel iets nieuws, 
  de update voor de site wordt versie 0.25.
  -------------------
  0.25
  
  Veel nieuwe dingen, wat dat weet ik niet. :P
  De walktrough gaat tot Vermilion City,
  in de volgende versie wil ik sowieso 
  het einde van de rock tunnel zien.
  Paar nieuwe kleine dingen extra,
  maar niet echt heel erg veel vernieuwend.
  -------------------
  0.27
  
  Mhh, wat is er nieuw?
  Owhja,
  de walktrough gaat tot aan de Rock Tunnel.
  Contact is erbij.
  Gym van Vermilion City is er.
  En een speciale pagina van dingen die ik nog nodig heb.
  -------------------
  0.28
  
  Whaa, nog steeds niet op het net,
  teveel tabs,
  alle tabs zijn weg 
  en ik stuur hem weer in.
  -------------------
  0.29
  
  Vorige was incompleet :(
  Naja, de Walktrough gaat nou tot Celadon,
  in de Rockets Secret Base.
  Nieuwe gym erbij,
  Niet zoveel veranderd.
  -------------------
  0.3
  
  Walktrough gaat nou iets verder,
  er is nou een zoek functie,
  er staat nou iets in de FAQ,
  meer niet echt,
  maar er komt nog wel meer.
  -------------------
  0.31
  
  Paar uur later,
  Ik ben met het spel bij de Pokemon League.
  Dat moet ik dus nog allemaal in de Walktrough verwerken.
  Zoek functie is al uitgebreider,
  Walktrough is ook iets verder, t/m Sabrina.
  Als ik weer tijd heb ga ik weer verder. 
  -------------------
  0.35
  
  Lay-out aangepast,
  zoek functie doet het beter,
  ik ga hem nou weer op het net zetten.
  -------------------
  0.38
  
  Hij geeft nu alles goed weer op IE.
  Ik stuur hem nou weer op.
  -------------------
  0.39
  
  Kleine update,
  er is nu ASCII art,
  het is van Charizard die vuur spuwt.
  Hij maakt het wel iets mooier.
  BTW, hij staat op het net. ;D 
  -------------------
  0.4
  
  - Copyright aangepast
  - Uitleg aangepast
  - Fouten eruit
  - End of file regel.
  - En er is vast nog wel iets meer,
  - Ohja de Request aangepast.
  -------------------
  0.41
  
  Ik ben nu bezig om alles te vernieuwen.
  Er waren wat problemen met mijn e-mail
  maar alles doet het nu weer.
  - Elementen kaart toegevoegd.
  - Status effecten afgemaakt.
  - Trainen sectie gemaakt.
  -------------------
  0.42
  
  De walktrough is af tot en met de Pokemon League.
  -------------------
  0.43
  
  - Ik heb een TM en HM lijst toegevoegd.
  - Walktrough is nou verder. 
  - Move Tutors toegevoegd
  -------------------
  0.45
  
  - Qua verhaal is de walktrough klaar.
  - Trainer Tower toegevoegd.
  - Shop menus er bij gevoegd.
  -------------------
  ===================
  
  
  ===================
  {1.2} Inleiding           
  -------------------
  Pokemon Fire Red & Leaf Green zijn een remake van 
  Pokemon Red en Blue (de Europese naam van Green)
  Deze walktrough is geschreven met de Japanse versie van Fire Red,
  daarom kan ik niet alle beschrijvingen weergeven,
  omdat ik geen Japans kan lezen ;D.
  *Ik heb nou de FAQ overnieuw geschreven en nu met de engelse 
  versie, dus alles moet nou kloppen. 
  De walktrough volgt de ontwikkelingen van het spel met Charmender,
  dus als je zelf met een andere pokemon begint, 
  kunnen een paar andere dingen zijn,      
  bijv. andere pokemon, dit geldt vooral bij je rivaal.
  De volgorde van alle steden kan heel raar lopen, 
  maar dat komt omdat ik de walktrough schrijf
  terwijl ik het spel speel, dus ik beschrijf mijn vorderingen.
  maar alle wegen leiden naar de pokemon League. ;D
  
  Er zijn een paar dingen veranderd en verbeterd:
  
  Verbeterd:
  1.     Graphics
  2.     Een betere poke-dex
  3.     Pokemon movesets
  4.     Abbilities van RuSa
  5.     Geslacht
  6.     Paren
  7.     Special defence
  8.     Meer aanvallen
  9.     Andere HM´s/TM´s
  10.     Je kan ruilen met RuSa en colloseum
  
  Nieuw:
  1.     9 nieuwe eilanden
  2.     G/S/C pokemon
  3.     Battle Searcher
  4.     Voice Checker
  5.     Het verhaal van R/B/Y en meer...
  6.     Move Tutors om je pokemon aanvallen te leren.
  7.     Draadloze verbinding
  -------------------
  ===================
  
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
                II.  Uitleg 
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  
  ------------------------
  {2.1} Besturing          
  ------------------------
  +-------------------------------------------------------------+
  |    |Veld Scherm        | Menu Scherm       |
  +-------------------------------------------------------------+
  | A   | Praten, onderzoeken    | Bevestigen       |
  | B   | Rennen (met running shoes)| Annuleren        |
  | Start | Menu           | Niets          |
  | Select| Gebruik geselecteerde item| Niets          |
  | L   | Help menu         | Help Menu        |
  | R   | Help menu         | Help Menu        |
  +-------------------------------------------------------------+
  | Links | Beweeg links, bekijk bord | Vorig scherm (Pokedex) |
  | Rechts| Beweeg rechts       | Volgend scherm (Pokedex)|
  | Omhoog| Beweeg omhoog       | Beweeg omhoog      |
  | Omlaag| Beweeg omlaag       | Beweeg naar beneden   |
  +-------------------------------------------------------------+
  
  ------------------------
  {2.2} Pokemon Dingen     
  ------------------------
  
   HP, je pokemon heeft HP, 
   het is de bedoeling je HP van je tegenstander op 0 te brengen.
   ------
   Attack en defence, heeft te maken met fysieke aanvallen, 
   bijv. scratch of bodyslam.
   ------
   Sp. atk en sp. def, heeft te maken met speciale aanvallen, 
   bijv. Fire Blast of Hyper Beam.
   ------
   Speed, handig omdat jij als eerste schade aan kan brengen,
   een item heeft voorrang op aanvallen.
   ------
   KO, je pokemon is KO als zijn HP 0 is,
   je pokemon valt dan flauw.
   ------
   OHKO, one hit knock out, dit krijg je door de HP van een Pokemon 
   in 1 keer naar 0 terug te brengen.
  
  ------------------------
  {2.3} Gevechten        
  ------------------------
  
  Gevechten, het doel van het spel,
  vecht wordt sterker, vecht tegen sterkere tegenstanders
  en dan uit eindelijk tegen de Elite 4.
  
  Er zijn 2 soorten gevechten:
  
  1.  Wild Battles
  2.  Trainer Battles
  
  Wild Battles, zijn gevechten tegen wilde pokemon,
  je krijg van deze pokemon meestal minder Ex. Points
  dan tegen pokemon van trainers.
  
  Trainer Battles, meestal sterke Pokemon,
  er is veel Ex. Points mee te verdienen en geld.
  Bevecht zoveel mogelijk trainers.
  
  Er zijn ook 2 tegen 2 gevechten
  
  ------------------------
  {2.4} Het gevechts menu   
  ------------------------
  
  +-----------------+
  | Fight   Item |
  | Pokemon  Run  |
  +-----------------+
  
  Fight, 
  hiermee kan je je Pokemon laten aanvallen,
  je Pokemon kan maximaal 4 aanvallen hebben.
   ------
  Pokemon, 
  hiermee kan je in een gevecht van Pokemon wisselen.
   ------
  Item,
  hiermee kan je en een gevecht een item gebruiken,
  bijv. potions om je HP te herstellen of dingen om
  statussen te herstellen.
   ------
  Run,
  als je een wilde Pokemon tegenkomt,
  kan je hiermee vluchten.
  Je kan niet vluchten uit een Trainer Battle.
  
  ------------------------
  {2.5} Status effecten      
  ------------------------
  
  Je pokemon kan door aanvallen van tegenstanders
  of als je de tegenstander raakt status effecten krijgen.
  Er zijn 2 soorten,
  Blijvend en Gevecht,
  Blijvend; blijf je houden totdat je een item gebruikt
  of je de Pokemon heelt in een Pokemon Center.
  Gevecht; het effect stopt als het gevecht ten einde is
  of als je van Pokemon wisselt.
  Hieronder zijn de statussen:
  
  ------
  Poison (Blijvend), 
  de Pokemon verliest elke beurt HP.
  Je kunt dit ook krijgen als je bijv. een Nidorino aanvalt.
  Na het gevecht gaat er steeds 1 HP af per 4 stappen die je loopt.
  ------
  Paralyze (Blijvend), 
  de Pokemon 25% heeft kans dat hij niet kan aanvallen.
  Je kunt dit ook krijgen als je bijv. een Pikachu aanvalt.
  Het verlaagd ook de Speed.
  ------
  Sleep (Blijvend),
  de pokeman gaat slapen en kan niet meer aanvallen.
  ------
  Freeze (Blijvend),
  de pokemon wordt bevroren en kan niet meer aanvallen.
  ------
  Burn (Blijvend),
  de pokemon neemt elke beurt schade.
  Het verlaagd ook de aanvalskracht.
  
  ------
  Confusion (Gevecht),
  de pokemon heeft 50% kans dat hij zichzelf aanvalt. 
  ------
  Curse (Gevecht),
  de pokemon neemt elke beurt schade.
  ------
  Seeded
  de pokemon neem elke beart schade,
  de gebruiker krijg er HP bij.
  
  Als je een status op een pokemon gebruikt heb je meer 
  kans dat je hem kan vangen.
  
  * Steel & Poison types zijn imuum voor Poison.
  * Fire types zijn imuum voor Burn.
  
  ------------------------
  {2.6} Elementen Kaart     
  ------------------------
  
  Hierop kan je zie welke soort een 
  voor- of nadeel heeft op een andere soort.
  
  |¤¤|Nr|Fr|Wt|El|Gr|Ic|Fg|Ps|Gn|Fl|Pc|Bu|Rc|Gh|Dr|Da|St|
  +--+--------------------------------------------------+
  |Nr| | | | | | | | | | | | | -| =| | | -|
  |Fr| | -| -| | +| +| | | | | | +| -| | -| | +|
  |Wt| | +| -| | -| | | | +| | | | +| | -| | |
  |El| | | +| -| -| | | | =| +| | | | | -| | |
  |Gr| | -| +| | -| | | -| +| -| | -| +| | -| | -|
  |Ic| | -| -| | +| -| | | +| +| | | | | +| | -|
  |Fg| +| | | | | +| | -| | -| -| -| +| =| | +| +|
  |Ps| | | | | +| | | -| -| | | | -| -| | | =|
  |Gn| | +| | +| -| | | +| | =| | -| +| | | | +|
  |Fl| | | | -| +| | +| | | | | +| -| | | | -|
  |Pc| | | | | | | +| +| | | -| | | | | =| -|
  |Bu| | -| | | +| | -| -| | -| +| | | -| | +| -|
  |Rc| | +| | | | +| -| | -| +| | +| | | | | -|
  |Gh| =| | | | | | | | | | +| | | +| | -| -|
  |Dr| | | | | | | | | | | | | | | +| | -|
  |Da| | | | | | | -| | | | +| | | +| | -| -|
  |St| | -| -| -| | +| | | | | | | +| | | | -|
  +-----------------------------------------------------+
  
  + = x2 Dubbele Schade
  = = x1 Normale Schade
  - = x0.5 Helft Schade
  
  Nr = Normal(Normaal),   Fr = Fire(Vuur),     Wt = Water(Water),
  El = Electric(Electrisch), Gr = Grass(Gras),     Ic = Ice(Ijs),
  Fg = Fighting (Vechtend), Ps = Poison(Gif),     Gn = Ground(Grond),
  Fl = Flying(Vliegend),   Pc = Psychic(Psychisch), Bu = Bug(Insect),
  Rc = Rock(Steen),     Gh = Ghost (Spook/Geest), Dr = Dragon(Draak),
  Da = Dark (Duister),    St = Steel (Staal)
  
  ===================
  III. Gyms           
  -------------------
  
  Je zult vele gyms tegen komen in je reis, je doel:
  versla ze en wordt een Pokemon-Master.
  
  Dit is een korte walktrough om de gyms te verslaan,
  de gyms hier, zijn het zelfde als in de echte walktrough,
  behalve de puzzels in de gym zijn hier niet beschreven,
  zoek de code in de inhoud bij de walktrough 
  om ook de puzzels te vinden.
  
  ----------------------------
  {3.1} Pewter City        
  ----------------------------
  Pewter City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Brock       |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Geodude      | 12 |
  |Onix        | 14 |
  +-------------------------+
  
  Met een Squirtle of een Bulbasaur is deze gym niet moeilijk,
  train ze tot ongeveer level 15 en gebruik water gun of razor leaf.
  Simpel toch.
  Maar als je Charmender hebt gekozen is hij toch iets lastiger,
  Het beste is om een Mankey te hebben van lvl 11.
  Hij kan de Karate Chop en haalt in zijn eentje Brock onderuit.
  
  Je krijgt de TM 39...
  
  ...en de Boulderbadge.
  
  ----------------------------
  {3.2} Cerulean City       
  ----------------------------
  Cerulean City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Misty       |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Staryu       | 18 |
  |Starmie      | 21 |
  +-------------------------+
  
  Hoop dat je goed getrained hebt want hij is best wel een moeilijk gevecht.
  Schakel Staryu uit met een electrishe pokemon of een gras pokemon.
  En doe dat ook bij starmie, maar pas op voor hun water aanval, Water Pulse.
  Als je ze niet haalt verder trainen totdat je het wel haalt,
  "Trainen is the key to victory". ;D
  
  Je krijgt dan TM 3...
  
  ...en de Cascadebadge.
  
  ----------------------------
  {3.3} Vermilion City       
  ----------------------------
  Vermilion City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: LT. Surge     |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Voltorb      | 21 |
  |Pikachu      | 18 |
  |Raichu       | 24 |
  +-------------------------+
  
  Je kan ze allemaal aan met een Nidorino,
  maar niet iedereen heeft er 1.
  Gebruik geen vliegende pokemon.
  Je starter is wel een goede keus,
  die zit vast wel op een hoog level.
  Een Diglet is wel handig, 
  omdat die goed tegen electrishe aanvallen kan. 
  
  Je krijgt TM34 en een badge.
  
  ----------------------------
  {3.4} Celadon City      
  ----------------------------
  Celadon City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Erika       |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |VicoryBell     | 29 |
  |Tangela      | 24 |
  |Vileplume     | 29 |
  +-------------------------+
  
  Oke, met een Charmeleon goed getraind,
  is dit makkelijk.
  Maarja voor de gene die geen Charmender hebben gekozen,
  is het wel handig om een Growlithe te vangen.
  (Ten westen van Celadon City)
  Niet zo heel moeilijk met de gras-pokemon.
  Maar pas wel op voor hun poison,
  paralise en sleep aanvallen.
  (Koop zo nodig nog items in de winkel).
  *YIPPIE*
  Een nieuwe badge en TM19. 
  
  ----------------------------
  {3.5} Fuchsia City        
  ----------------------------
  Fuchsia City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Koga        |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Koffing      | 37 |
  |Muk        | 39 |
  |Koffing      | 37 |
  |Weezing      | 43 |
  +-------------------------+
  
  WHAAA,
  ik heb hem met puur geluk gehaald.
  Hij is zeer sterker geworden sinds R/B/Y.
  Hij gebruikt vooral poison Pokemon.
  Tegen de 2 Koffings en Weezing is een vuur type handig.
  Charizard/Growlithe.
  Muk moet je ook met speciaale aanvallen verslaan.
  Gebruik potions en antidotes, je hebt ze nodig.
  
  Na het gevecht, voel je je blij, opgelucht,
  en je lacht Koga uit omdat hij verloren heeft.
  
  ----------------------------
  {3.6} Saffron City       
  ----------------------------
  Saffron City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Sabrina      |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Kadabra      | 38 |
  |Mr. Mime      | 37 |
  |Venomoth      | 38 |
  |Alakazam      | 43 |
  +-------------------------+
  
  Vaporeon,
  heel erg hoge special attack.
  Ik heb ze met Surf uitgeschakeld.
  
  Het beste is om speciale aanvallen te gebruiken,
  Vuur aanvallen voor Venomoth,
  Voor Kadabra en Mr. Mime beetje donder,
  
  Alakazam zal wel je grootste zorg zijn.
  Zorg dat je hem zo snel mogelijk uitschakeld.
  Hij kan veel Pokemon OHKO'en.
  
  Nadat je hem, bedoel haar, hebt verslagen
  krijg je de marshe badge.
  
  ----------------------------
  {3.7} Cinnabar Island      
  ----------------------------
  Cinnabar Island Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Blaine       |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Growlithe     | 42 |
  |Ponyta       | 40 |
  |Rapidash      | 41 |
  |Arcanine      | 47 |
  +-------------------------+
  
  Water, water, water.
  Gebruik een water Pokemon,
  Vaporeon is wel handig,
  water Pokemon uit de Sea Foam
  zijn ook wel handig.
  Blastoise ook.
  Water, dat is mijn enigste tip.
  Probeer ze zo snel mogelijk uit te schakelen
  want de Pokemon kennen Fire Blast,
  de sterkste vuur aanval!
  
  ----------------------------
  {3.8} Viridian City        
  ----------------------------
  Viridian City Gym
  
  +-------------------------+
  |Naam: Giovanni      |
  |-------------------------|
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Rhyhorn      | 45 |
  |Dugtrio      | 42 |
  |Nidoqueen     | 44 |
  |NidoKing      | 45 |
  |Rhyhorn      | 50 |
  +-------------------------+
  
  Oke, al 2 keer eerder verslagen dus het lukt nu ook wel,
  alle Pokemon hebben earthquake,
  dus pas op, vliegende pokemon werken hier wel goed.
  (bijv. Articuno of Moltres)
  Een sterke water Pokemon komt ook heel ver.
  Niet zo erg moeilijk zo lang je maar oppast.
  Rhyhorn 2x een water Pokemon,
  Dugtrio een sterke vliegende Pokemon.
  De 2 Nido's met een sterke vuur of Psychic type.
  
  Dat waren alle gyms van het spel,
  waar je een badge voor krijgt,
  maar ben je ook klaar voor de E4?
  -------------------
  ===================
  
  ===================
  IV.  Beginner Tips       
  -------------------
  
  Hier staan tips voor pokemon trainers.
  Er staam tips voor beginners,
  die het spel nog nooit eerder hebben gespeeld
  en voor de wat meer ervaren pokemon trainers.
  
  1.  Save vaak!
  2.  Zorg dat je altijd veel poke-balls bij je hebt.
  3.  Als je in een nieuwe stad komt ga dan direct naar het Pokemon center.
  4.  Heb altijd goed items bij je, bijv. Hyper Potions en Max Ethers.
  5.  Gebruik je Master-Ball alleen voor legendarische pokemon 
     die kunnen vluchten 
     en shiny pokemon die selfdestruct kunnen.
  6.  Zorg dat je veel variatie hebt in aanvallen. 
     Zodat je pokemon die tegen alle typen super effective zijn.
  7.  Zoek in nieuwe gebieden naar nieuwe Pokemon en vang ze.
  
  Er staan nog meer tips in de walktrough.
  -------------------
  ===================
  
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
               V.  Walktrough      
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  |Pallet Town                               {5.1}|
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Pallet Town                                 |
  |Shades of your journey await!                        |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Pokemon:       |Zeldzaamheid: |level:                 |
  |           |       |                    |
  |-          |-       |-                    |
  |-          |-       |-                    |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Items:                                    |
  |                                       |
  |Potion                                    |
  |Town Map                                   |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Speciale dingen:                               |
  |                                       |
  |Ash's huis                                  |
  |Gary's huis                                 |
  |Professors Oak's Labatorium                         |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  Zoals ook in de eerste pokemon games, wordt je nu ook weer begroet door
  professor Oak. Je kunt dan kiezen of je een jongen of een meisje wilt zijn
  en dan vraagt hij jou naam. Hij is al oud en weet dus ook niet meer de naam
  van zijn kleinzoon, dus jij moet hem ook een naam geven.
  Deze walktrough gebruikt de namen Ash (dat ben jij) en Gary (je rivaal).
  
  Je staat in je slaapkamer, loop dan linksboven in de hoek naar de PC,
  druk op A en je start hem op, haal dan een potion uit de PC. 
  Ga dan naar beneden en praat tegen je moeder, die zegt dat je naar
  prof. Oak moet gaan, loop het huis uit, dan schuin onder jouw huis
  is prof. Oak's Laboratorium.
  Daar zie je je rivaal (Gary) en hij zegt dat professor Oak er niet is, 
  loop dan het lab. uit en ga naar het noorden van Pallet. 
  Vlak Voordat je het gras opgaat komt prof Oak er aan gerend. 
  Hij zegt dat het daar niet veilig is en brengt je naar zijn lab.
  Daar mag je een pokemon kiezen.
   
  -------------------
  Bulbasaur - Gras (linker pokeball)
  
  Het is een goede pokemon om mee te beginnen,
  hij verslaat de eerst paar gyms gemakkelijk
  en hij heeft een goede sp. def.
  -------------------
  Squirtle - Water (middelste pokeball)
  
  Hij heeft goede special en gewone defence,
  maar wel een beetje sloom.
  En een goede water pokemon is nooit weg, 
  want het duurt wel een poosje voordat je er 1 tegen komt.
  -------------------
  Charmender - Vuur ( rechter Pokeball)
  
  Slechte verdediging maar veel aanvalskracht en snelheid.
  Het spel wordt iets moeilijker maar hij is wel 1 van de beste
  en sterkste vuur types van het spel.
  Hij kan hele sterke aanvallen leren en hij is mijn favoriet.
  -------------------
  
  Gary pakt de tegenovergestelde pokemon van jou.
  
  dus als jij deze kiest:     kiest hij deze:
  Bulbasaur	  -gras    |  -vuur	 -Charmender
  Squirtle      -water   |  -gras	 -Bulbasaur
  Charmender     -vuur    |  -water    -Squirlte
  
  Dat komt omdat hij het soort pakt die sterk tegen over jouw soort staat.
  -------------------
  
  Als je dan naar beneden loopt daagt Gary jou uit tot een gevecht.
  
  >>>>> rivaal #1 <<<<<
  
  Charmender 
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Squirtle     lvl. 5 |
  +--------------------------+
  
  Deze is niet zo moeilijk, 
  zijn Squirtle is nog te zwak om een voordeel op je te hebben,
  gebruik alleen maar schratch en zo nodig een potion.
  
  Bulbasaur 
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Charmender    lvl. 5 |
  +--------------------------+
  
  Deze is niet zo moeilijk, 
  zijn Charmender is nog te zwak om een voordeel op je te hebben,
  gebruik alleen maar tackle en zo nodig een potion.
  
  Squirtle 
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Bulbasaur     lvl. 5 |
  +--------------------------+
  
  Deze is niet zo moeilijk, 
  zijn Bulbasaur is nog te zwak om een voordeel op je te hebben,
  gebruik alleen maar tackle en zo nodig een potion.
  
  Na het gevecht gaat je pokemon een level omhoog.
  Je moet nu naar Viridian City om iets op te halen voor profesor Oak.
  Loop het lab uit en loop dan naar het noorden.
  
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  |Route 1       |Pallet Town - Viridian City              |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Pokemon:       |Zeldzaamheid: |level:                 |
  |           |       |                    |
  |Rattata       |Normaal    |2-5                   |
  |Pidgey        |Normaal    |2-5                   |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Items:                                    |
  |                                       |
  |Potion                                    |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  Niet echt veel pokemon, je kan een beetje trainen,
  maar geen speciale pokemon te bekennen.
  
  Loop naar het noorden, 
  je moet over wat gras lopen waar pokemon inzitten,
  er is ook iemand van de pokemart, praat ermee en je krijg een potion.
  Blijf steeds maar naar het noorden lopen, totdat ...
  
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  |Viridian City                              {5.2}|
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Viridian City                                |
  |The eternally green paradise.                        |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Pokemon:       |Zeldzaamheid: |level:                 |
  |           |       |                    |
  |-          |-       |-                    |
  |-          |-       |-                    |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Items:                                    |
  |                                       |
  |Potion                                    |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Speciale dingen:                               |
  |                                       |
  |Viridian City Gym                              |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  |Shop:        |Prijs:                         |
  |           |                            |
  |POkeball       |200                          |
  |Potion        |300                          |
  |Antidote       |100                          |
  |Paralyze Heal    |200                          |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  ... je in Viridian City komt.
  Hier zijn wel wat dingen maar daar komen we later op.
  Recht voor je zie je het pokemon center,
  daar kan je je pokemon helen.
  Loop dan weer uit het center en dan naar rechts en omhoog,
  daar zie je een pokemarkt.
  Daar krijg je iets van de man achter de kassa, 
  breng dat weer terug naar professor Oak.
  
  Je kan gewoon over de touwen springen, 
  zodat je geen wilde pokemon tegenkomt.
  Geef Oak de pokeball, dan komt Gary eraan.
  Jullie krijgen een pokedex, en jullie moeten Oak's droom verwezenlijken,
  alle pokemon vangen.(dat is nog een hele klus)
  Ga naar Gary's huis, naast dat van jou, 
  daar krijg je een town map (kaart).
  Ga dan weer terug naar Viridian City.
  
  Er is nog niet echt veel te doen hier, 
  je kan een paar huizen in,
  maar nuttig is het niet.
  Loop naar het noorden, 
  daar staat een oude man die je leert pokemon te vangen.
  Loop dan naar rechts en daar is de eerste gym.
  
  *OH-OH*
  
  Hij is dicht, loop terug richting het Poke-center, 
  er is daar een weg die naar links gaat,
  je komt dan op route 22, loop naar het gras toe, 
  hier vind je vooral Spearow en Rattata, maar je doel is een mankey.
  Zoek netzo lang totdat je een Mankey tegen komt en vang hem, 
  want hij is heel handig,
  (als je geen charmender hebt gekozen hoef je niet perse een mankey te vangen).
  Ga dan je pokemon tot ongeveer lvl 10 trainen.
  (iedergeval 2 pokemon, of 1 tot een hoger level).
  
  Als je verder dan het gras gaat en naar links dan zie je Gary.
  
  >>>>> rivaal #2 <<<<<
  
  Charmender
  
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgey      lvl. 9  |
  |Squirtle     lvl. 9  |
  +--------------------------+
  
  Helemaal niet moeilijk,
  Gebruik gewoon alles tegen hem wat je hebt.
  
  Ga dan weer terug naar Viridian, 
  maar voor dat je de stad ingaat kan je nog omhoog,
  doe dat en dan vind je een potion voor een boom.
  
  Nadat je lekker aan het trainen bent geweest, 
  ga je weer naar Viridian en dan naar het noorden.
  
  -------------------------
  a.Viridian Forest      
  -------------------------
  
  Veel pokemon Trainers, een grote doolhof.
  Ik kwam hier een Picahu tegen *YIPPIE*.
  Gewoon een beetje rond lopen en dan kom je vanzelf bij de uitgang.
  De vele trainers zijn gemakkelijk als je een Charmender hebt gekozen,
  maar met de andere kan je ze ook wel verslaan ;D
  
  -------------------------
  {5.3} Pewter City        
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Pokeball    | 200 |
  |Potion     | 300 |
  |Antidote    | 100 |
  |Paralyz Heal  | 200 |
  |Awakening   | 250 |
  |Burn Heal   | 250 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Repel     | 350 |
  +-----------------------+
  
  Mooie stad, heel je pokemon bij het poke-center en train ze dan,
  als je Mankey hebt zorg dan dat hij Karate chop heeft.(lvl 11)
  
  -------------------------
  a.Pewter City Gym   
  -------------------------
  
  Als je binnenkomt gewoon recht door lopen, er staat ook een andere trainer,
  maar die kan je ontwijken, maar hij is wel leuk voor wat meer exp.
  Dan moet je naar Brock lopen en begint het gevecht.
  
  Mijn pokemon
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Mankey       | 11 |
  |Charmender     | 15 |
  |Pikachu      | 3  |
  +-------------------------+
  
  Niet zo'n sterke party, maar Mankey is "the key to victory".
  
  Brock
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Geodude      | 12 |
  |Onix        | 14 |
  +-------------------------+
  
  Met een Squirtle of een Bulbasaur is deze gym niet moeilijk,
  train ze tot ongeveer level 15 en gebruik water gun of razor leaf.
  Simpel toch.
  Maar als je Charmender hebt gekozen is hij toch iets lastiger,
  Het beste is om een mankey te hebben van lvl 11.
  Hij kan de Karate chop en haalt in zijn eentje Brock onderuit.
  
  Je krijgt de TM 39...
  ...en de Boulderbadge.
  
  Loop dan het stadje door, niet veel te zien, 
  maar het museum is wel leuk om te bezoeken,
  want er is een leuke fossielen tentoonstelling.
  
  Verder niet veel te doen, ga naar de markt,
  koop wat pokeballs en potions.
  Train je pokemon nog een beetje ten zuiden van Pewter City,
  dan op naar route 3.
  
  
  >>>>>TIP<<<<<
  Het is nou ook best wel handig om na te denken,
  welke pokemon je in je team wilt tegen de elite 4.
  Als je al vaker pokemon games hebt gespeeld is dat niet zo moeilijk.
  Sterke pokemon, ik denk zelf aan:
  
  Charizard (evolutie van Charmender)
  Raichu (evolutie van Pikachu)
  Dragonite (evolutie van Dratini)
  Kadabra of Hypno ( evolutie van Abra en Drowzee)
  Dewgong (evolutie van Seel)
  NidoKing (evolutie van Nidoran(M))
  
  Het is best wel een sterk team, met verschillende type pokemon.
  Het kan best zijn dat het heel anders wordt, maar de keus is aan jezelf.
  Het is handig om veel verschillende typen pokemon te gebruiken tegen de E4.
  Dus als je een pokemon tegen komt, 
  vang hem want hij kan best wel handig zijn.
  >>>>>TIP<<<<<
  
  
  Als je klaar bent met trainen ga dan naar het oosten van Pewter City.
  Daar is de weg naar mount Moon, het is ook een leuke om te trainen.
  Vlak voordat je Pewter City uitgaat,
  krijg je running shoes van een lab. assistent van Oak.
  dat loopt toch wat sneller.
  Loop dan verder naar het oosten, veel trainers, 
  dus ga regelmatig terug naar het poke-center om je pokemon te laten helen.
  Je komt dan een stukje gras tegen, waar je nidoran(M) kan vangen.
  Het is wel een leuke pokemon dus ik doe dat.
  NidoKing here i come! ;D
  Loop dan naar het noorden, daar zie je een poke-center.
  Heel je pokemon en op naar Mount Moon.
  
  -------------------------
  b.Mount moon       
  -------------------------
  
  Ten oosten van het pokemon center is Mount Moon.
  Save je spel en ga naar binnen.
  Links heb je een TM en daar boven zit nog een paralyze heal.
  Een paar trainers maar die zijn niet moeilijk als je getraind hebt.
  Ga na de ingang rechts en dan weer omhoog,
  daar vind je een trap, ga met de trap na beneden, volg de weg en ga weer omhoog.
  Daar is een rocket member. met een paar slappe pokemon.
  daar vind je ook een Starchip.
  Ga dan weer terug.
  Ik ga nu de snelste weg beschrijven, maar als je alle items enzo wilt,
  moet je die maar zelf gaan opzoeken.
  
  Ga een stukje naar rechts, omhoog, en dan naar links.
  Ga dan naar onderen, daar is een trap,
  ga verder naar onderen en dan weer naar links.
  Ga dan omhoog en ga met het trappetje naar beneden.
  (in de hoek ligt nog een moon stone)
  Volg de weg en ga het trappetje op.
  Ga een stukje omhoog, rechts en dan kan je naar beneden,
  je kan de rocket member ontwijken, ga dan weer omhoog.
  Volg dan de lange weg.
  Dan moet je een rocket member bevechten.
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Rattata       | 13 |
  |Zubat        | 13 |
  +-------------------------+
  
  Loop dan een stukje omhoog, ga dan direct rechts in de hoek,
  ga op het laatste blokje staan en druk op A.
  Voila, een ontzichtbare moon stone.
  
  Ga dan omhoog, daar is een Sientist,
  vecht tegen hem en dan kan je een fossiel uitzoeken.
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Grimer       | 12 |
  |Voltorb       | 12 |
  |Koffing       | 12 |
  +-------------------------+
  
  Hier heb je niet echt een strategie voor nodig.
  Je kan dan kiezen tussen een Dome Fossile(Kabuto),
  en een Helix Fossile(Omanyte).
  Volg het pad, neem de 2 trappen en dan "Fresh Air".
  
  Loop naar rechts en daar staan 2 mannen die je pokemon Mega Punch en
  Mega Kick, ik heb ze beide aan mijn Mankey geleerd.
  Spring dan over de touwen heen en ga naar het oosten, 
  daar is nog de TM 05, loop verder en je komt in Cerulean City.
  
  -------------------------
  {5.4} Cerulean City      
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Pokeball    | 200 |
  |Super Potion  | 700 |
  |Potion     | 300 |
  |Antidote    | 100 |
  |Paralyz Heal  | 200 |
  |Awakening   | 250 |
  |Burn Heal   | 250 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Repel     | 350 |
  +-----------------------+
  
  Heel je pokemon bij het poke/centre, en save je game.
  Loop dan naar het noorden waarbij je trainers op een brug moet verslaan.
  Brug? Welke brug? Ik zie wel een raar gastje.
  *OH-OH*
  Het is Gary.
  
  >>>>> rivaal #3 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgeotto    lvl. 17 |
  |Abra       lvl. 16 |
  |Rattata     lvl. 15 |
  |Squirtle     lvl. 18 |
  +--------------------------+
  
  Voor Squirtle en Pidgeotto gebruik Pikachu,
  Voor Abra en Rattata Nidrono en double kick.
  Dit gevecht is niet zo moeilijk.
  Heel weer en ga nou wel over de brug.
  
  5 trainers niet moeilijk dus ik geef er ook geen strategie over.
  Loop dan naar het oosten, versla een paar trainers 
  en dan kom je bij Bill´s huis.
  Ga het huis binnen en praat tegen de Clefairy,
  Zeg ja, ram op een paar knopjes bij de computer,
  en een man komt te voorschijn, Bill.
  Hij geeft je de SS Anne ticket.
  Neem dan de onderste weg terug naar Cerulean City.
  Misty, your going down.
  
  -------------------------
  a.Cerulean City Gym            
  -------------------------
  
  Ga de gym in en daar is ze, Misty.
  Niet moelijk met een pikachu.
  
  Mijn pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pikachu     lvl. 18 |
  |Kadabra     lvl. 19 |
  |Charmeleon    lvl. 20 |
  |Nidorino     lvl. 18 |
  +--------------------------+
  
  Pikachu, I choose you!
  
  Misty
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Staryu       | 18 |
  |Starmie      | 21 |
  +-------------------------+
  
  Hoop dat je goed getrained hebt want hij is best wel een moeilijk gevecht.
  Schakel Staryu uit met een electrishe pokemon of een gras pokemon.
  En doe dat ook bij starmie, maar pas op voor hun water aanval, Water Pulse.
  Als je ze niet haalt verder trainen totdat je het wel haalt,
  "Trainen is the key to victory". ;D
  
  *YIPIIE* je 2e badge.
  
  
  >>>>>TIP<<<<<
  HM slaven
  
  Het is handig om HM slaven te hebben,
  daarmee bedoel ik dus dat je zwakke pokemon
  nutteloze en zwakken HM's moet geven.
  Zodat straks niet je Alakazam de aanval Flash heeft,
  want hij doet niets.
  Maar er zijn ook sterkere HM's die je je pokemon gerust kan leren.
  Maar nutteloze HM's zijn voor nutteloze pokemon.
  >>>>>TIP<<<<<
  
  
  Oke het is nu tijd om het stadje te onderzoeken.
  Geen items ofzo dus je kan net zo goed verder gaan.
  
  Ga dan richting de brug maar inplaats dat je de brug opgaat (omhoog),
  moet je naar rechts naar het huisje waar een politie agent staat.
  Ga er door en vecht tegen een Rocket member.
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Macho        | 17 |
  |Rattata       | 17 |
  +-------------------------+
  
  Loop dan gewoon naar het zuiden
  en ga het gebouw in,
  probeer door te lopen maar de guard houd je tegen.
  Loop het gebouw weer uit en ga naar het gebouw rechts
  en volg de ondergrondse weg.
  
  Dan kom je een paar trainers tegen,
  niet veel bijzonders.
  Loop dan naar het zuiden, om het water heen en dan ...
  
  -------------------------
  {5.5} Vermilion City
  -------------------------
  
  ...ben je in Vermilion City.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Pokeball    | 200 |
  |Super Potion  | 700 |
  |Antidote    | 100 |
  |Paralyz Heal  | 200 |
  |Awakening   | 250 |
  |Burn Heal   | 250 |
  |Ice Heal    | 250 |
  |Repel     | 350 |
  +-----------------------+
  
  Ga naar het poke-center om je pokemon te helen.
  ( Als of er een andere reden is ;D)
  Naast jou staat een meisje,
  van haar krijg je een battlefinder.
  Links van het pokemon-center is een huisje,
  ga erin en zeg yes, dan krijg je een old rod.
  
  Ga dan naar het zuiden en dan links, 
  daar is een pokemon fanclub.
  Praat met de leider, luister naar zijn verhaal (Boring)
  en krijg een kaartje om een fiets op te halen.
  (Was het toch nog ergens goed voor :P)
  
  Naar het westen is digglet´s Cave, een leuk uitstapje,
  en nog verder is een leuke plek op te trainen,
  met veel trainers.
  
  Ga naar diglet's Cave 
  en dan stukje naar de stad en naar het zuiden.
  Loop de brug op en ga in het schip.
  
  -------------------------
  a.SS Anne
  -------------------------
  
  Een paar woorden:
  Groot schip, veel trainers.
  Ga gewoon van alles bij langs.
  
  Makkelijkste weg (met alle trainers):
  
  Ga na de ingan rechts, naar beneden de trap af, 
  en ga alle hutten binnen en bevecht de trainers.
  Heel je pokemon in de 2e hut van rechts, 
  bij de ingang van het schip.
  Ga dan het schip in en bevecht de trainers onder de ingang.
  Heel en ga dan links.
  Ga niet de trap op maar ga naar onderen de keuken in.
  Geen trainers maar wel wat items.
  Ga nu wel de trap op en loop naar onderen.
  Ga dan de volgende trap op en niet naar rechts.
  Ga het dek op en bevecht een paar trainers gan dan weer terug.
  {SAVE}
  Ga de hutten bij langs en als je de laatste hut hebt, 
  gehad moet je terug gaan om te helen.
  {SAVE} en ga terug en daar is Gary.
  
  >>>>> rivaal #4 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgeotto    lvl. 19 |
  |Kadabra     lvl. 18 |
  |Raticate     lvl. 16 |
  |Wartortle    lvl. 20 |
  +--------------------------+
  
  Pidgeotto versla je met Pikachu,
  Kadabra Kan je wel met Nidorino doen.
  Riticate ook.
  En Wartortle weer met Pikachu.
  
  Ik heb ze allemaal met Nidorino gedaan,
  hij is niet zo moeilijk.
  
  Loop nou door de trap op.
  Daar krijg je HM01 cut.
  
  Loop dan weer naar het pokemon-center.
  Je ziet dat het ship weg vaart. Bon Voyage.
  Gebruik HM01 en geef hem aan een pokemon.
  (Ik heb hem aan Oddish geleerd)
  
  -------------------------
  b.Vermilion City Gym            
  -------------------------
  
  Loop nou naar de gym en gebruik cut tegen het kleine boompje.
  Ga naar binnen.
  Het is een electrishe gym.
  Versla eerst de trainers.
  Dan moet je bij de gym leader komen.
  Door zoek de prullebakken.
  Als je een schakelaar vind zit de andere er dichtbij.
  
  +*+*+
  +*¤*+
  +*+*+
  
  ¤ = De eerste prullenbak waar een schakelaar inzit.
  + = In 1 van deze zit de volgende schakelaar.
  
  Mijn pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Nidorino     lvl. 18 |
  |Charmeleon    lvl. 20 |
  |Pikachu     lvl. 18 |
  |Kadabra     lvl. 31 |
  +--------------------------+
  
  Lt. Surge 
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Voltorb      | 21 |
  |Pikachu      | 18 |
  |Raichu       | 24 |
  +-------------------------+
  
  Je kan ze allemaal aan met een Nidorino,
  maar niet iedereen heeft er 1.
  Gebruik geen vliegende pokemon.
  Je starter is wel een goede keus,
  die zit vast wel op een hoog level.
  Een Diglet is wel handig, 
  omdat die goed tegen electrishe aanvallen kan. 
  
  Je krijgt TM34 en een badge.
  
  -------------------------
  c.Diglett's Cave
  -------------------------
  
  Ga je helen en dan Diglett's Cave in.
  Loop de hele grot door en ga na de grot helemaal naar het zuiden.
  Dan kom je een gebouw tegen en een gastje met HM05 Flash,
  dus zorg dat je 10 pokemon hebt en dan krijg je hem.
  
  Ga dan weer terug naar Cerulean om verder te gaan,
  of je het via Diglett's Cave doet of via Pewter het maakt niet uit.
  (Via DC is wel makkelijker.)
  
  Als je weer in Cerulean bent lever dan je bike ticket in voor een fiets.
  Ga naar het oosten van Cerulean en cut het boompje om.
  Ga helemaal naar het oosten
  en bevecht een paar trainers,
  ga dan een stukje naar het zuiden en daar is een Poke-center.
  Ga de grot in.
  
  -------------------------
  d.Rock Tunnel
  -------------------------
  
  Best wel veel trainers dus wees voorbereid met potions enzo.
  Ik geef weer de snelste route dus, 
  als je alle items wilt hebben moet je zelf zoeken.
  
  Ga na de ingang rechts, naar beneden, verder naar rechts,
  dan omhoog het trappetje op.
  Ga naar beneden, naar links, omhoog, rechts,
  omhoog, rechts, omhoog.
  Dan zijn er 2 wegen, kies er 1 (of beide),
  maar je moet helemaal omhoog en links, trappetje op.
  Loop daarna helemaal door naar beneden,
  stukje naar rechts en dan helemaal weer omhoog
  (zorg dat je niet bij het begin uit komt ;D),
  ga daar het trappetje op.
  Ga naar links, naar beneden, links,
  je kan naar beneden om een pokemon de rockslide te leren.
  Maar je moet omhoog om verder te komen.
  Ga dan links, omhoog en het trappetje op.
  Ga helemaal naar beneden en dan naar links,
  ga een stukje omhoog en dan weer links,
  loop een klein stukje door en ga dan naar beneden.
  "Fresh Air".
  
  Loop dan naar het zuiden.
  
  -------------------------
  {5.6} Lavender Town
  -------------------------
  Nog niet veel te doen hierzo,
  heel je pokemon en ga naar de markt om wat dingen te kopen.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Greatball   | 600 |
  |Super Potion  | 700 |
  |Revive     | 1500 |
  |Antidote    | 100 |
  |Paralyz Heal  | 200 |
  |Burn Heal   | 250 |
  |Ice Heal    | 250 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Super Repel  | 500 |
  +-----------------------+
  
  Loop maar gewoon naar het westen
  en bevecht een paar trainers.
  Je komt dan weer bij zo'n bewaker die je er niet door wilt laten.
  Loop weer naar buiten en ga het kleine gebouw in.
  Loop dan helemaal ondergronds.
  En dan naar het oosten.
  
  -------------------------
  {5.7} Celadon City
  -------------------------
  
  Mhh, veel te doen, erg veel te doen,
  een grote winkel, lekker gokken, gym.
  Oke je hebt nu 2 keuzes;
  
  1.  Je gaat Erika in de gym verslaan.
  2.  Je gaat Giovanni verslaan.
  
  Als je goed hebt getraint ga dan naar de gym.
  Zo niet, dan is eerste Giovanni aan de beurt.
  Maar ik ga eerst naar de gym,
  als je liever Giovanni wilt verslaan,
  scroll dan door tot na de gym.
  
  -------------------------
  a.Celadon City Gym
  -------------------------
  
  Loop naar het zuiden van Celadon,
  cut daar een boompje neer en loop naar het westen.
  
  Mijn pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Charmeleon    lvl. 26 |
  |Pikachu     lvl. 18 |
  |Nidorino     lvl. 18 |
  |Kadabra     lvl. 38 |
  +--------------------------+
  
  Erika
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |VicoryBell     | 29 |
  |Tangela      | 24 |
  |Vileplume     | 29 |
  +-------------------------+
  
  Oke, met een Charmeleon goed getraind,
  is dit makkelijk.
  Maarja voor de gene die geen Charmender hebben gekozen,
  is het wel handig om een Growlithe te vangen.
  (Ten westen van Celadon City)
  Niet zo heel moeilijk met de gras-pokemon.
  Maar pas wel op voor hun poison,
  paralise en sleep aanvallen.
  (Koop zo nodig nog items in de winkel).
  *YIPPIE*
  Een nieuwe badge en TM 19.
  
  Oke, nu gaan we verder de stad in.
  In het noord-westen van Celadon is een winkel.
  Een hele grote winkel, kijk daar maar eens rond.
  
  2e verdieping
  (bovenste)
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |TM05      | 1000 |
  |TM15      | 7500 |
  |TM28      | 2000 |
  |TM31      | 3000 |
  |TM43      | 3000 |
  |TM45      | 3000 |
  +-----------------------+
  
  (onderste)
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |----------------|------|
  |Great Ball   | 600 | 
  |Super Potion  | 700 |
  |Revive     | 1500 |
  |Antidote    | 100 |
  |Paralyz Heal  | 200 |
  |Awakening    | 250 |
  |Ice Heal    | 250 |
  |Burn Heal    | 250 |
  |Escape Rope   | 550 |
  |Super Repel   | 500 |
  +-----------------------+
  
  3e verdieping
  Hier is niks behalve een counter move tutor als je die wilt.
  
  4e verdieping
  +-------------------------+
  |WINKEL      |Prijs |
  |------------------|------|
  |Pokedoll     | 1000 |
  |Mail       | 50  |
  |Fire Stone    | 2100 |
  |Thunder Stone   | 2100 |
  |Water Stone    | 2100 |
  |Leaf Stone    | 2100 |
  +-------------------------+
  
  5e verdieping
  (bovenste)
  +---------------------+
  |WINKEL    |Prijs |
  |--------------|------|
  |HP Up     | 9800 |
  |Protein    | 9800 |
  |Iron     | 9800 |
  |Calcium    | 9800 | 
  |Zinc     | 9800 |
  |Carbos    | 9800 |
  +---------------------+
  
  (onderste)
  +----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|------|
  |X Attack    | 500 |
  |X Defend    | 550 |
  |X Speed    | 350 |
  |X Special   | 350 |
  |X Accuracy   | 950 |
  |Guard Spec.  | 700 |
  |Dire Hit    | 650 | 
  +----------------------+
  
  Dak
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |----------------|------|
  |Fresh Water   | 200 |
  |Soda Pop    | 300 |
  |Lemonade    | 350 |
  +-----------------------+
  
  Koop van alles 1 en geef het aan het meisje.
  Die geeft je dan 3 TM's.
  (Voor elk drankje 1)
  
  Loop naar het westen van de stad,
  daar ligt een Snorlax, 
  loop dan een stukje terug,
  naar een boompje dat je kunt cutten.
  Daar is een 2-2 gevecht en loop dan door,
  loop het gebouw in, loop verder,
  ga dan het kleine huisje in daar krijg je HM02 fly.
  Nu kan je naar alle bezochte pokemon-centers vliegen.
  Als je nog geen fiets hebt haal hem dan nou op in Cerulean.
  
  Er is nog een groot gebouw in Celadon.
  Het Game Freak Building.
  Naast het Poke-center is een klein paadje.
  Ga daar heen en neem de achter ingang van het gebouw.
  Loop helemaal naar boven en pak daar de Eevee.
  Als je nog een type mist, fire/water/electric,
  dan is dit de perfecte pokemon.
  Koop in de winkel een Fire/Water/Thunder Stone
  om de gewenste pokemon te krijgen. ;D
  
  -------------------------
  b.Rockets Secret Base
  -------------------------
  
  Ga naar het zuiden van Celadon,
  loop naar het mooie gebouw,
  de Game Corner.
  Daar staat een Rocket Member,
  hij daagt je uit voor een gevecht.
  Helemaal niet moeilijk.
  Ga tegen de poster aanstaan en druk op A.
  Ga dan de trap af.
  Als je binnenomt, ga rechts en dan naar beneden,
  (niet de trap)
  Ga dan links en bevecht de Rocket,
  ga dan naar beneden en pak de escape rope.
  Ga nu naar Basement 2.
  Bevecht alle Rockets die je tegen komt,
  en heel zo nodig.
  Loop direct door naar Basement 3.
  
  Pak TM21.
  Ga terug naar het pijlen doolhof.
  Hij lijkt heel erg moeilijk maar dat is hij niet,
  (als je mijn aanwijzingen volgt).
  De pijlen wijzen de richting op die jij volgt,
  totdat je op een gekleurde tegel terecht komt.
  
  Ga naar beneden en dan naar rechts en pak de Rare Candy.
  Ga dan weer omhoog, en ga tussen de 2 pijlen instaan.
  Neem de linker en ga dan naar beneden
  en neem de pijl die naar rechts gaat.
  Loop dan een stukje terug en ga naar beneden,
  links, weer een stukje naar beneden en dan rechts.
  Neem de bovenste pijl die naar rechts gaat.
  Je gaat dan naar beneden, bevecht de Rocket en ga verder.
  Er ligt daar ook nog Black Glasses.
  
  Neem da trap naar B4.
  Pak de ether op de tafel en TM49.
  Bevecht dan de Rocket Member.
  Pas op voor Self Destruct van Koffing.
  Nadat je hem hebt verslagen laat hij een lift key vallen.
  Pak hem en ga terug naar B2.
  
  Dit is een beetje lastig maar het lukt wel.
  Neem de onderste van de 2 pijlen zodat je omhoog gaat.
  Je kan dan omhoog en weer terug gaan om een X Special te pakken.
  Ga dan weet terug, een Moon Stone blokt je de weg dus pak hem.
  Neem de eerste pijl die je tegenkomt en pak TM12.
  Loop naar beneden en naar rechts en ga op de pijl staan.
  Je gaat dan een stukje naar beneden.
  Ga dan naar rechts, volg de pijlen,(alsof je een keus hebt)
  ga dan naar links en loop dan zelf rechts en naar beneden.
  
  Daar zijn 2 pijlen,
  neem de onderste zodat je naar beneden gaat
  en neem de laatste pijl die naar rechts gaat.
  *YIPPIE*
  Je bent eruit.
  
  Ga dan de trap op en bevecht de trainers en pakt de items.
  Ga dan weer de trap af,
  en dan de lift in.
  Ga dan naar B1, bevecht de Rockets en loop naar boven.
  Komt hte je bekend voor?
  Mij wel, het is de uitgang.
  Heel je pokemon en ga dan weer terug,
  neem de lift en ga naar B4.
  
  Pak de Calcium op de tafel en ga dan omhoog.
  Versla de bewakers en de deur gaat open.
  {SAVE}
  Heel zo nodig en ga dan naar Giovanni.
  
  >>>>>Giovanni #1<<<<<
  
  Giovanni
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Giovanni      |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Onix       lvl. 25 |
  |Rhyhorn     lvl. 18 |
  |Kangaskhan    lvl. 16 |
  +--------------------------+
  
  Giovannie gebruikt voornamelijk Ground Pokemon.
  
  Oke, neem voor Onix de zelfde pokemon als voor Brock.
  (Als hij op een hoog level zit teminste)
  Dus neem een water/gras/fighting type hiervoor.
  Niet zo erg moeilijk.
  
  Rhyhorn is ook niet zo erg moeilijk.
  Zelfde tactiek als met Onix.
  
  Kangaskhan is een heel ander verhaal.
  Hij heeft heel erg veel Attack in dit deel van het spel.
  En hij maakt met gemak je party KO.
  En je zwakke OHKO.
  Dus zorg dat je sterkste pokemon voor het laatst gebruikt.
  Zijn eerste aanval is Fake Out, 
  dus het is handig dat je een zwakke Pokemon op offert.
  Gewoon aanvallen met je party.
  
  Als je hem hebt verslagen pak dan de Silph Scope die hij laat vallen.
  Heel in het Poke-Center en koop nog wat items.
  Ga dan weer terug naar Lavender Town.
  
  -------------------------
  c.Pokemon Tower
  -------------------------
  
  Ga nu naar de Pokemon Tower,
  Op de 1e verdieping staat je rivaal.
  
  >>>>> rivaal #5 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgeotto    lvl. 25 |
  |Exeggute     lvl. 22 |
  |Growlithe    lvl. 23 |
  |Kadabra     lvl. 20 |
  |Wartortle    lvl. 25 |
  +--------------------------+
  
  Niet zo moeilijk.
  Als je een andere starter hebt gekozen zijn de verschillen groot.
  Pidgeotto is zo iritant als altijd.
  Gewoon een electrishe pokemon gebruiken.
  Exeggute gewoon Charmender/Growlithe gebruiken.
  Growlithe, Charmender of een water pokemon.
  Kadabra, je starter.
  Wartortle, Pikachu.
  
  Zoals ik al zei niet moeilijk, 
  zeker niet als je Giovanni al hebt verslagen.
  
  Loop daarna helemaal naar boven.
  Gebruik geen ground of fighting pokemon
  omdat zij geen effect hebben op spoken.
  Gebruik dus alleen maar speciaale aanvallen.
  
  Boven aan voor een trap kom je ook spook tegen.
  Het blijkt een Marowak te zijn.
  Je MOET hem verslaan en je kan hem NIET vangen.
  Na het gevecht kan de geest van Marowak weer rust vinden.
  
  Dan moet je 2 Rocket leden verslaan.
  Niet moeilijk.
  De laatste man brengt je naar zijn huis,
  daar krijg je de Poke-Flute.
  
  Je kan nu 3 dingen kiezen;
  
  1.  Je gaat via de brug naar Fuchsia City.
  2.  Je gaat via de Cycling Road naar Fuchsia City.
  3.  Je gaat naar Saffron City.
  
  -------------------------
  d.The Bridge
  -------------------------
  
  Ik ga eerst naar Fuchsia City via de brug.
  Loop vanuit Lavender Town helemaal naar het zuiden.
  Een paar trainers,
  ze gebruiken voornamelijk water pokemon,
  dus gebruik een electrische of een gras pokemon.
  Loop en loop en loop totdat...
  
  ZZZZZZZZZZZZZZ...
  
  Daar ligt weer een Snorlax.
  Je kan 3 dingen doen.
  1.  Je vangt hem.
  2.  Je rent op je hardst weg.
  3.  je verslaat hem met al je kracht.
  
  Ik ga hem proberen te verslaan.
  Hij is sterk, ik weet het,
  maar je hebt nog een kans om hem te vangen, 
  met wat betere Poke-Balls.
  
  Loop verder dan zie je een huisje,
  daar krijg je de Super Rod.
  Heel handig.
  Loop verder,
  je komt dan een klein doolhofje tegen.
  Als je die voorbij bent loop dan naar het zuiden,
  vervolg dan je weg richting het oosten naar Fuchsia City.
  
  -------------------------
  {5.8} Fuchsia City
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Super Potion  | 700 |
  |Revive     | 1500 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  2 woorden:
  Safari Zone
  
  Het is het handigst om daar even gaan rond te kijken.
  Leuke pokemon die je nergens anders tegen komt.
  Het ligt in het noorden van Fuchsie.
  
  Als je wat leuke pokemon hebt gevangen,
  (ikzelf een Dragonair ;D)
  ga dan trainen of versla de gym.
  
  -------------------------
  a.Fuchsia City Gym
  -------------------------
  
  Dat is al een poosje geleden,
  een gym gevecht.
  Ah, daar is Koga, recht voor je.
  *OH-OH*
  Er zijn ontzichtbare muren.
  Je moet dus een andere weg nemen.
  Ga via de rechter kant omhoog,
  en ga zo via de zijkant naar het midden.
  Als je goed kijkt zie je de muren.
  
  Mijn Pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Kadabra     lvl. 44 |
  |Pikachu     lvl. 18 |
  |Nidorino     lvl. 19 |
  |Charmeleon    lvl. 31 |
  |Evee       lvl. 25 |
  +--------------------------+
  
  Koga
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Koffing      | 37 |
  |Muk        | 39 |
  |Koffing      | 37 |
  |Weezing      | 43 |
  +-------------------------+
  
  Koga is veel sterker geworden sinds R/B/Y.
  Hij gebruikt vooral poison Pokemon.
  Tegen de 2 Koffings en Weezing is een vuur type handig.
  Charizard/Growlithe.
  Muk moet je ook met speciaale aanvallen verslaan.
  Een Psychic type is ook erg handig.
  Gebruik potions en antidotes, je hebt ze nodig.
  
  Na het gevecht, voel je je blij, opgelucht,
  en je lacht Koga uit omdat hij verloren heeft.
  
  Er is niet echt veel meer te doen hierzo behalve...
  
  -------------------------
  b.Safari Zone
  -------------------------
  
  Nu ga je dieper in het natuur gebied,
  veel dieper.
  Op zoek naar alles wat je nodig hebt,
  Surf, Pokemon, Strength.
  Volg de aanwijzingen want je hebt maar 600 stappen!
  
  Ga na de ingang rechts en dan omhoog,
  weer naar rechts het nieuwe gebied in.
  Ga verder naar rechts en dan moet je de 1e trap op.
  Naar links en de trap weer af.
  Dan een klein stukje naar links en dan omhoog.
  Rechts de trap op en dan weer af,
  Loop rechtsom om de berg heen en ga dan links.
  Neem de onderste weg en ga het nieuwe gebied in.
  Naar links de 2e trap op en dan weer links en de trap af.
  Loop dan omhoog langs het water,
  ga een stukje naar rechts om de bossen heen
  en vervolge je weg naar links.
  Ga dan helemaal naar beneden.
  Je kan dan links en naar beneden,
  loop een stukje naar beneden en pak de poke-ball.
  Loop dan naar links en ga het gebouw in,
  daar krijg je de HM Surf.
  
  Loop nog maar een stukje, maar je stappen zullen wel opzijn.
  Je wordt weer naar het begin geteleporteerd.
  Loop dan helemaal naar het zuiden van Fuchsia,
  daar staan 2 huizen.
  In de rechter krijg je een Good Rod
  en in de linker moet je de goldteeth geven,
  die je had gevonden in de Safari Zone.
  je krijg dan Strength.
  
  Bezoek de dierentuin,
  koop een paar Ultra Balls,
  ga dan weer naar Celadon.
  
  Loop dan naar het westen en ga daar naar de Snorlax toe.
  Probeer deze wel te vangen.
  Je kan dan de Cycling Road af die weer naar Fuchsia gaat,
  maar het beste is om naar Saffron te gaan.
  Loop nog even lang het GameFreak gebouw, 
  want daar in is een oude vrouw die je thee geeft.
  (anders kom je Saffron niet binnen.)
  Loop dan het gebouw in waar je anders nooit in kon.
  
  -------------------------
  {5.9} Saffron City
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Greatball   | 600 |
  |Hyper Potion  | 1200 |
  |Revive     | 1500 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  Veel Rockets hier, 't zijn net kakkerlakken ;D
  Ga eerst maar naar het Poke Center.
  Loop dan naar het oosten en ga het huisje binnen,
  daar krijg je TM29.
  Loop dan naar het noorden,
  daar staan 2 gyms.
  1 kan je niet heen maar die andere wel.
  Versla hem.
  De laatste heeft een lvl. 37 Hitmonlee
  en een lvl. 37 Hitmonchan.
  Na het gevecht kan je een Hitmonlee of een Hitmonchan
  als prijs krijgen, kies er 1, je krijg hem op lvl. 25.
  
  Silph Co. ga daar maar heen.
  Het is een groot gebouw, met veel Rockets.
  HAHAHA
  Neej, klopt dat was niet lollig >_<.
  
  -------------------------
  a.Silph Co.
  -------------------------
  
  11 verdiepingen, vol met kakkerlakken.
  Rockets overal, ga eerst maar alle verdiepingen af,
  om de items te krijgen.
  Heb je daar geen zin in?
  Dan geef ik je de snelste route.
  
  Als eerste hebben we de Card Key nodig,
  Ga met de lift naar F5 en ga dan naar links,
  en naar onderen, dan naar rechts, daar is hij.
  
  Heel jezelf en Save!
  
  Ga naar F3, loop dan een beetje naar links
  en dan naar beneden,
  open daar de deur en ga op de teleporter staan.
  
  Daar is hij weer, Gary.
  
  >>>>> rivaal #6 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgeot     lvl. 37 |
  |Exeggute     lvl. 38 |
  |Growlithe    lvl. 35 |
  |Alakazam     lvl. 35 |
  |Blastoise    lvl. 25 |
  +--------------------------+
  
  Niet zo moeilijk,
  schakel Pidgeot en Blastoise uit met een elecktrische pokemon.
  Growlithe met een watre pokemon.
  Exeggute met een vuur type,
  en geef tegen Alakazam alles wat je verder nog hebt.
  
  Tadaa, gewonnen!
  Hij blaast de aftocht.
  Praat nu tegen de man die daar staat,
  hij geeft jou een Lapras.
  Ga op de volgende teleporter staan
  en versla daar de Rocket.
  
  Heel en Save!
  
  Let op;
  als je nu verder gaat verdwijnen alle Rockets uit het gebouw,
  dus als je nog wilt trainen in het gebouw,
  doe dat dan nu.
  
  Doe de deur open
  en raad eens wie daar is...
  Juist Giovanni.
  
  >>>>>Giovanni #2<<<<<
  
  Giovanni
  
  +--------------------------+
  |Naam:  Giovanni     |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Nidorino     lvl. 37 |
  |Rhyhorn     lvl. 37 |
  |Kangaskhan    lvl. 35 |
  |Nidoqueen    lvl. 41 |
  +--------------------------+
  
  Mhh, veel ground en poison types.
  Tip
  Val Nidorino of Nidoqeen niet met een fysieke aanval aan!
  Daardoor heb je veel kans dat je Pokemon poison krijgt.
  Val ze aan met vuur aanvallen, dat werkt het beste.
  
  Rhyhorn val je aan met water aanvallen,
  en Kangaskhan is nu niet meer zo moeilijk,
  omdat je pokemon nu veel sterker zijn.
  
  Nadat je Giovanni hebt verslagen
  praat met de man die daar staat.
  Van hem krijg je de Master Bal.
  Dat is DE Poke ball,
  omdat je daarmee de pokemon gegarandeerd vangt.
  Maar gebruik hem niet, want er is er maar 1.
  (Voor de gene die zonder codes spelen teminste ;D)
  Gebruik hem alleen tegen legendarische en Shiny Pokemon.
  
  Zo, ga weer naar buiten, het is nou weer een leuk stadje,
  alle Rockets zijn weg.
  
  Loop nu maar naar de Gym.
  
  -------------------------
  b.Saffron City Gym
  -------------------------
  
  Dacht je dat je eindelijk van de teleporters af te zijn,
  niet dus.
  
  Er zijn 2 wegen door de gym.
  
  1.  Loop bij het begin bij de man de teleporter in.
     Daar neem je diagonaal de volgende teleporter.
     Doe dat nog een keer en neem dan de teleporter 
     die daar recht onder zit.
  
  1.    2.    3.   4.    5.
  
  ¤¤¤¤¤  ¤¤&¤¤  ¤¤&¤¤  ¤¤&¤¤  ¤¤S¤¤ 
  ¤¤&¤@  @¤¤¤¤  ¤¤¤¤@  @¤¤¤¤  ¤¤¤¤¤
  ¤¤#¤¤  ¤¤¤¤@  @¤¤¤¤  @¤¤¤¤  ¤¤¤¤@
  
  # = Ingang
  & = Trainers
  @ = De teleporter die je moet nemen.
  S = Sabrina
  
  2.  Loop steeds in de teleporter 
     die naast de gene staat waar uit je tevoor schijn kwam.
     Zo kom je alle trainers tegen.
  
  Mijn Pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Kadabra     lvl. 48 |
  |Pikachu     lvl. 19 |
  |Nidorino     lvl. 19 |
  |Charmeleon    lvl. 32 |
  |Evee       lvl. 25 |
  |Dratini     lvl. 15 |
  +--------------------------+
  
  Sabrina
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Kadabra      | 38 |
  |Mr. Mime      | 37 |
  |Venomoth      | 38 |
  |Alakazam      | 43 |
  +-------------------------+
  
  Sabrina gebruikt Psychic pokemon.
  Het beste is om speciale aanvallen te gebruiken,
  Vuur aanvallen voor Venomoth,
  Voor Kadabra en Mr. Mime beetje donder,
  
  Alakazam zal wel je grootste zorg zijn.
  Zorg dat je hem zo snel mogelijk uitschakeld.
  Hij kan veel Pokemon OHKO'en.
  
  Nadat je hem, bedoel haar, hebt verslagen
  krijg je de marshe badge.
  
  Oke nu ben je klaar in Saffron,
  Waar gaan wij heen,
  mhh, we zijn nog niet op Cinnabar Island geweest.
  
  Er zijn 2 wegen om daar te komen.
  
  1.  Via Seafoam Islands.
  2.  Via pallet.
  
  Ik ga via Pallet, 
  de beschrijving voor Seafoam Islands komt nog.
  
  -------------------------
  {5.10} Seafoam Islands
  -------------------------
  >>>>>>komt nog<<<<<
  -------------------------
  {5.11} Cinnabar Island
  -------------------------
  Vlieg nu terug naar Pallet.
  Surf helemaal naar het zuiden,
  er is nog een stukje gras als je een Tangela wilt vangen.
  En trainers met water pokemon,
  Thunder, thunder, thunder, Pikachu attack with thunder.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Hyper Potion  | 1200 |
  |Revive     | 1500 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  Eenmaal op het eiland aangekomen heb je een paar dingen te doen.
  Een Gymgevecht!
  Maar hij is dicht, dus moet je een sleutel zoeken. >_<
  Loop naar de pokemon center en heel je pokemon.
  Links van het poke-center is een lab waar ze fossielen tot leven wekken.
  Weet je nog dat fossiel van MT. Moon?
  Ga naar de meest rechtste kamer om daar je fossiel te geven.
  Loop het gebouw uit en dan weer terug naar de achterste kamer.
  Je krijgt dan een Kabuto(Dome Fossile) of Omanite(Helix Fossile).
  Je kan hier ook nog wat pokemon ruilen met trainers.
  
  Loop nu naar de burned mansion, daar kan je de sleutel vinden.
  Ga de trap op, je ziet daar een standbeeld van Mew met een schakelaar,
  negeer die en ga weer de volgende trap op naar boven.
  Ga omhoog en schakel de schakelaar aan, ga dan naar beneden,
  je kan daar van de rand vallen, doe dat.
  
  Ga naar beneden, je kan daar de trainer ontwijken, en ga de trap af.
  Ga dan omhoog en ga de kamer in, schakel de schakelaar om.
  Loop dan weer terug naar waar de deur dicht zat.
  Loop omhoog, dan naar links en dan is boven je een kamer,
  met een schakelaar, je weet wel wa je ermee moet doen. :p
  Ga naar beneden en je kan daar de TM14 pakken.
  Loop naar links om de Secret Key te pakken,
  beneden ligt nog een TM22.
  
  Je bent nu hier klaar, gebruik een escape rope of loop terug naar 
  waar je vandaan kwam.
  
  Heel en ga naar de Gym.
  De gym bestaat uit verschillende kamers, in de hoek van elke
  kamer staat een machine. Als je op A drukt krijg je een vraag.
  Beantwoord die goed en je mag verder, maar als je hem fout 
  beantwoord...
  Dat wordt vechten.
  Je kan altijd nog de vraag goed beantwoorden en de trainers
  uitdagen.
  
  Vraag 1:
  Caterpie evolves into Metapod?
  Yes.
  
  Vraag 2:
  There are nine certified Pokemon League Badges?
  No, er zijn er 8.
  
  Vraag 3:
  Poliwag evolves 3 times?
  No, hij evolueerd 1x, dan kan je hem een steen geven om
  hem in 2 verschillende pokemon te evolueren.
  
  Vraag 4:
  Are electric moves effective against Ground-type Pokemon?
  No, juist niet.
  
  Vraag 5:
  Pokemon of the same kind and level are not identical?
  Yes, elke pokemon is anders.
  
  Vraag 6:
  TM28 contains Tombstony?
  No, het bevat Dig.
  
  Dat was de laatste vraag,
  nu is Blaine aan de beurt.
  
  Mijn Pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Kadabra     lvl. 50 |
  |Pikachu     lvl. 19 |
  |Nidorino     lvl. 19 |
  |Charmeleon    lvl. 32 |
  |Evee       lvl. 25 |
  |Dratini     lvl. 15 |
  +--------------------------+
  
  Blaine
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Growlithe     | 42 |
  |Ponyta       | 40 |
  |Rapidash      | 41 |
  |Arcanine      | 47 |
  +-------------------------+
  
  Blaine gebruikt pure kracht.
  Water, water, water.
  Gebruik een water Pokemon,
  Vaporeon is wel handig,
  water Pokemon uit de Sea Foam
  zijn ook wel handig.
  Blastoise ook.
  Water, dat is mijn enigste tip.
  Probeer ze zo snel mogelijk uit te schakelen
  want de Pokemon kennen Fire Blast,
  de sterkste vuur aanval!
  
  Na de Gym komt Bill.
  Hij nodigd jou uit om naar een eiland te gaan.
  Je kan nu heen gaan of na de E4.
  Als je nu heen gaat dan moet je maar naar beneden scrollen
  bij de Mistery Island Walktrough. {5.15}
  Ik ga verder met de Gyms.
  
  -------------------------
  {5.12} Viridian City
  -------------------------
  Weet je nog de Gym die dicht was in het begin van het spel?
  Hij is nu open en geeft jou de laatste badge.
  Flieg naar Vridian City en naar de Gym.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Pokeball    | 200 |
  |Potion     | 300 |
  |Antidote    | 100 |
  |Paralyz Heal  | 200 |
  +-----------------------+
  
  Loop omhoog en ga naar de kamer met 3 tariners.
  Je kan ze ontwijken loop verder omhoog en daag de trainer uit.
  Loop naar links en daag de andere trainer uit.
  Ga weer terug naar het begin en loop links omhoog.
  Volg de pijlen en dan moet je verder links lopen
  om de muur heen en daar staat hij...
  
  Mijn pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Kadabra     lvl. 51 |
  |Pikachu     lvl. 19 |
  |Nidorino     lvl. 19 |
  |Charmeleon    lvl. 32 |
  |Vaporeon     lvl. 28 |
  |Dratini     lvl. 15 |
  +--------------------------+
  
  Giovanni
  
  +-------------------------+
  |Pokemon:      level|
  |-------------------------|
  |Rhyhorn     lvl. 45 |
  |Dugtrio     lvl. 42 |
  |Nidoqueen    lvl. 44 |
  |Nidoking    lvl. 45 |
  |Rhyhorn     lvl. 50 | 
  +-------------------------+
  
  Psychic is het beste voor zijn pokemon.
  Vliegende pokemon helpen ook wel.
  Water en gras pokemon.
  
  Je zult hier wel wat moeite mee hebben als 
  je pokemon underleveld zijn.
  
  En nu... ... ... De pokemon League.
  
  -------------------------
  {5.13} Victory Road
  -------------------------
  Zorg dat je ene pokemon hebt met Surf en Strenght!
  Loop naar het westen van Viridian, helemaal naar het westen.
  Maar onderweg zie je nog iemand, een oude bekende...
  
  >>>>> rivaal #7 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgeot     lvl. 47 |
  |Rhihorn     lvl. 45 |
  |Exeggute     lvl. 45 |
  |Growlithe    lvl. 45 |
  |Alakazam     lvl. 47 |
  |Blastoise    lvl. 53 |
  +--------------------------+
  
  Hij is sterker geworden sinds de laatste keer dat we hem zagen.
  Gebruik voor Blastoise en Pidgeot een electrische type.
  Voor Rhihorn een gras type, Exeggute vuur of psychic.
  Growlithe water en voor Alakazam ook een psychic typen of
  een spook type. Gebruik gewoon de zelfde pokemon waarmee je de 
  vorige Alakazam ook versloeg.
  
  Loop nu verder naar het westen en loop het gebouw in.
  Loop omhoog en daar staat een gaurd die jou aanspreekt,
  je hebt de boulder badge dus je kan doorlopen.
  Je moet nu langs alle gaurds lopen.
  Op een duur moet je surf gebruiken doe dat en ga door
  naar het noorden toe.
  Je komt op een duur wat gras tegen om pokemon te vangen.
  Na een poosje naar het noorden te hebben gelopen kom je
  bij de Victory Road cave.
  
  Links van de ingang staat een steen, je moet deze steen naar
  rechts verschuiven. Save wel, want je kan vast komen te zitten
  met het verschuiven er van. Het is niet zo erg moeilijk 
  maar je hebt wel een beetje inzicht nodig.
  Als je de steen op de ronde schakelaar rechts hebt geplaatst
  kan je weer verder de trap op. Volg het pad op de heuvel en ga
  dan bij de T-splitsing naar rechts en ga weer de trap af.
  
  Hier liggen 2 poke-balls, je kan er maar 1 krijgen!
  De bovenste is TM02 met Dragon Claw,
  de linker bal bevat een Rare Candy, dus ik zou de
  bovenste ball pakken met de TM02.
  
  Loop nu weer terug en ga bij de splitsing recht door.
  Ga dan daar de trap weer af, loop omhoog en ga 
  het trappetje op. Je kan de trainer daar ontwijken.
  
  Loop naar beneden en verplaats de steen. 
  Zorg dat je niet vast komt te zitten, dus save van te voren.
  Ga nu de trap op rechts en ga dan weer naar beneden.
  Ga dan de trap af en loop naar rechts en da weer omhoog,
  dar loopt iemand rondjes en daar staat een trap, ga die op.
  
  Daar ligt weer een boulder verplaasts die eerst omhoog,
  NIET helemaal!!!
  En dan naar links.
  Duw hem de kaer in en op de schakelaar.
  Je kan hier de trap af, maar aangezien de vogel is gevlogen
  heeft dat niet erg veel zin.
  Loop nu weer terug.
  
  Bij de trap waar je op deze verdieping kwam moet je nou weer
  de heuvel op. Volg de weg en ga de heuvel weer af. 
  Ga naar rechts en duw de steen in de gat er ga er zelf achterna.
  Verplaats de steen nu helemaal naar links, ga nu weer de heuvel
  op, de stenen daar zijn weg. Loop de trap op.
  Daar is nog een 2 vs. 2 gevecht als je dat wilt doen.
  Loop de volgende trap op en dan kan je naar buiten.
  
  Volg nu de weg en loop het gebouw in.
  
  -------------------------
  {5.14} Indigo Plateau
  -------------------------
  
  Hier is een Poke-center en een markt.
  Koop en doe wat je nodig hebt.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Full Restore  | 3000 |
  |Max Potion   | 2500 |
  |Revive     | 1500 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  Ik hoop dat je veel hebt getrained, zorg dat je pokemon
  rond de lvl 40 zitten en een goed gevarieerd team hebt.
  
  "4 elite Trainers, 6 pokemon, 0 Poke-centers.
   Heb jij wat het nodig is om een pokemon Champ te worden?"
  
  Loop nu door de deur en je trainers wachten op je.
  
  Mijn pokemon
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Kadabra     lvl. 54 |
  |Pikachu     lvl. 40 |
  |Nidoking     lvl. 38 |
  |Charizard    lvl. 38 |
  |Vaporeon     lvl. 41 |
  |Dragonair    lvl. 42 |
  +--------------------------+
  
  Battle #1: Lorelei
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Dewgong     lvl. 52 |
  |Cloyster     lvl. 51 |
  |Slowbro     lvl. 52 |
  |Jynx       lvl. 54 |
  |Lapras      lvl. 54 |
  +--------------------------+
  
  Lorelei is een water/ijs gebruiker.
  Dus omdat de meeste ook ijs pokemon half water
  zijn is het wel handig om een elektrische pokemon 
  te gebruiken. Als je nog 1 nodig hebt kan je je Eevee
  evolueren in een Jolteon of je kan bij de power plant 
  een elecktrische pokemon vangen.
  
  Als je geen electrische type hebt of wilt vangen is een
  Fighting type een goed alternatief. Wat je ook doet gebruik,
  geen vuur pokemon, ze maakt je dan heel erg in. :p
  
  De 1e pokemon is Dewgong, een water type dus maak het
  af met met een electrische type. Cloyster heeft een zwakke
  special defense, dus dat is niet zo erg gevecht. Slowbro
  gebruik op zijn eerste beurt Amnesia, daarna Yawn. Dus dat
  is je kans om aan te vallen. Jynx zal proberen om je in slaap 
  te laten vallen en houdt van een Ice Punce. Dus zorg dat je geen
  type hebt dat zwak tegen ijs is en gebruik de pokeflute om je 
  pokemon wakker te maken. 
  
  Battle #2: Bruno
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Onix       lvl. 51 |
  |Hitmonchan    lvl. 53 |
  |Hitmonlee    lvl. 53 |
  |Onix       lvl. 54 |
  |Machamp     lvl. 56 |
  +--------------------------+
  
  Voor de Onix is het niet zo moeilijk, gewoon een gras of water
  pokemon gebruiken. Hitmonlee en Hitmonchan kunnen niet goed
  tegen Psychic pokemon. Dan heb je nog Machamp, hij heeft een
  hoge verdedeging en een hele hoge aanvalskracht. Gebruik een Psychic
  pokemon en probeer hem zo snel mogelijk uit te schakelen.
  
  Battle #3: Agatha
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Gengar      lvl. 54 |
  |Golbat      lvl. 54 |
  |Arbok      lvl. 56 |
  |Haunter     lvl. 53 |
  |Gengar      lvl. 58 |
  +--------------------------+
  
  Agatha gebruik ghost & poison types. Spook pokemon zijn imuum voor
  normale aanvallen. Een Psychic pokemon is hier je beste keus. Probeer
  haat Gengars daarmaa ze snel mogelijk af te maken. Haar Golbat is makkelijk,
  gebruik een electrische move en hij is down. 
  Veel strategy is voor haar niet nodig.
  
  Battle #4: Lance
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Gyarados     lvl. 56 |
  |Dragonair    lvl. 54 |
  |Dragonair    lvl. 54 |
  |Aerodactyl    lvl. 58 |
  |Dragonite    lvl. 60 |
  +--------------------------+
  
  De laatste van de E4, eindelijk na dit gevecht ben je klaar.
  Lance the Dragonmaster, zoals zijn naam al zegt gebruikt hij de
  legendarische draaktype pokemon.
  Zij hebben maar 1 weakness, ijs. En alle pokemon hebben Hyper Beam,
  een hele krachtige aanval, maar de gebruiker moet na het gebruik weer een beurt
  wachten om weer energie te krijgen, gebruik dit als je voordeel.
  
  Gyarados, een water pokemon, je weet dus wel wat je moet doen.
  Dragonair is niet zo heel erg sterk, dus val een en heel als het nodig is.
  
  Aerodacryl is een heel ander verhaal. Hij is erg snel, maar een water of een
  electrische aanval moet hem wel neer krijgen.
  Als laatste heeft hij een Dragonite. Hij zal niet zovaak Hyper Beam gebruiken
  maar eerder wing attack en outrage. 
  Je kan hier weer het beste ijs voor gebruiken.
  
  Je hbt hem verslagen! Gefeliciteerd.
  ... ? Wat brabbeld Lance nou over een nieuwe champion?
  
  Ohnee, precies wat we nu nodig hadden, Gary!
  
  >>>>> rivaal #8 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Pidgeot     lvl. 59 |
  |Rhidon      lvl. 59 |
  |Exeggutor    lvl. 59 |
  |Arcanine     lvl. 61 |
  |Alakazam     lvl. 47 |
  |Blastoise    lvl. 63 |
  +--------------------------+
  
  Als je een beginner bent, good luck. Zijn pokemon zijn heel erg sterk.
  Pidgeot moet niet zo erg probleem zijn met een electrische pokemon.
  Rhidon is wel te verslaan met een gras of water pokemon, maar doe
  het snel want hij heeft een paar hele sterke aanvallen.
  Exeggutor is niet zo erg probleem, vuur of een psychic kan hem wel aan.
  Arcanine gaat goed met water, maar pas op want hij is erg snel!
  Alakazam is zo vervelend zoals gewoonlijk, maar zoals gewoonlijk is hij 
  ook wel te verslaan met goed getrainde pokemon.
  Blastoise is een heel ander verhaal, het is een erg sterke pokemon en niet
  zo makkelijk te verslaan, als je een goede electrsiche pokemon is niet weg.
  Blastoise heeft hydro pump, een hele sterke aanval maar weinig PP.
  Na het gevecht ben je de Pokemon Champion!
  
  -------------------------
  {5.14} Mystery Islands
  -------------------------
  
  Nu je de E4 hebt verslagen heb je nog wel wat te doen.
  Voor degene die R/B/Y hebben gespeeld weten wel wat
  ze nu moeten doen...
  Juist Mewto vangen.
  
  Maar je kan er niet in!
  Je moet eerst naar de Mystery Islands, deze eilanden zijn
  nieuw in pokemon FR/LG maar leuk om te doen.
  
  Zorg dat je 60 pokemon hebt gevangen, ga dan naar Proffessor Oak toe,
  en hij geeft je de National Pokedex. Daarmee kan je alle pokemon
  in je spel opslaan. Dus die van G/S/C & RuSa.
  
  Vlieg naar Cinibar Island en ga naar het Poke-center toe,
  daar zit Bill nog steeds op jou te wachten.
  Praat tegen hem en zeg dat je klaar bent om met hem mee te gaan.
  
  -------------------------
  a.One Island      
  -------------------------
  
  Na een kleine boottocht kom je aan op One Island.
  Je krijgt dan een gesprek en je ontvangt een pas om
  te varen tussen de eerste 3 eilanden.
  
  Er is opzich niet zo erg veel te doen in de stad, je kan naar het zuiden
  surfen om wat nieuwe pokemon tegen te komen. Maar je moet naar
  de Ember Spa. Dus ga vanuit de stad naar rechts, surf en ga dan omhoog.
  Loop het pad verder omhoog en dan kom je vanzelf bij de Ember Spa.
  
  Het lijkt op een enge berg, maar het is een warm waterbron. De man bovenaan
  geeft je de HM06, Rock Smash. Loop nu weer de berg uit en surf naar het noorden.
  
  Daar kom je bij MT. Ember.
  
  Als je de berg in komt zie je iemand voor je staan, hij is een Move Tutor
  die 1 van jou pokemon explosion kan laten leren.
  
  Ga nu naar links, verplaats de boulders en loop dan omhoog, loop met de
  weg mee, totdat je bij een trap komt waar stenen voor liggen. Gebruik
  Rock Smash om ze stuk te maken en loop de trap op. 
  Ga dan niet de volgende trap op maar ga direct naar links en dan weer omhoog.
  Daar kan je de grot in. Volg de weg en je komt de grot weer uit.
  
  Loop nu naar links en ga dan helemaal omhoog. Je ziet hier een puzzle die 
  niet zo erg moeilijk is. Verplaats eerst de rechter steen omhoog, dan duw
  je de steen links van je naar links. 
  Loop 1 stap omhoog en verplaats dan weer een steen naar links. Duw daarna
  de volgende steen helemaal omhoog, loop er dan links omheen zodat je hem
  naar rechts kan duwen, doe dat je en pad is vrij gemaakt. Loop nu omhoog...
  
  Moltres! Hij is weg gevlogen uit Victory Road en hij zit nu hier.
  Save voordat je aan het gevecht begint!
  Breng zijn HP tot in het rood, geeft hem een status effect, bijv.
  paralyze of sleep, en gooi dan alle ultra balls die je hebt.
  Verspil je Masterball hier nog niet aan, die kan je beter voor andere
  pokemon gaan gebruiken.
  
  Als je de E4 al hebt verslagen loop dan naar beneden, spring over
  de touwen heen. Als je dan weer bij de move Tutor bent loop naar rechts.
  Daar staan 2 Rockets die willen vechten.
  
  De 1 heeft een lvl. 35 Rattata, Raticate, Sandshrew & Sandslash.
  De andere Rocket heeft een lvl. 37 Cubone & Marowak.
  
  Als je ze hebt verslagen, wat niet zo moelijk is, loop dan door de berg.
  Volg gewoon de weg je komt een paar puzzles tegen die niet moeilijk zijn.
  Zorg ervoor dat je er langs komt. Als je bijn een T-splitsing komt loop
  dan gewoon door naar beneden en daan kom je in een kamer met Braïlle.
  
  Links onder zit nog een trap, in de volgende kamer ligt de Ruby. Neem die mee
  en loop weer terug tot aan de T-splitsing, loop nu naar rechts en zorg dat je
  weer bij de pokemon center terug komt, geef daar de Ruby aan Celio.
  
  -------------------------
  b.Two Island      
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Soda Pop    | 300 |
  |Fresh Water  | 200 |
  +-----------------------+
  
  (Na het redden van het meisje.)
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Greatball   | 600 |
  |Fresh Water  | 200 |
  +-----------------------+
  
  (Na het verslaan van de E4)
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Lemonade    | 350 |
  |Soda Pop    | 300 |
  |Fresh Water  | 200 |
  |Moo Moo Milk  | 500 |
  +-----------------------+
  
  (Na het verslaan van de E4 - Second Wave)
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Lemonade    | 350 |
  |Soda Pop    | 300 |
  |Fresh Water  | 200 |
  |Moo Moo Milk  | 500 |
  |Lava Cookie  | 200 |
  +-----------------------+
  
  Het is niet zo'n grote eiland maar dat maakt niet uit, want er zijn een
  paar belangrijke gebouwen hier. In 1 van de huizen zit de Move Releaner,
  hij geeft je Pokemon weer moves die hij met levelen leert. 
  Dus als je per ongeluk een goede move hebt weggedaan kan je ze hier
  weer terug krijgen voor een kleine prijs van 1 grote of 2 kleine paddestoels.
  
  Verder is er nog een man die zijn dochter heeft verloren, zij zit op eiland 3
  dus zouden wij haar wel weer moeten redden. Waarom ben je anders een held.
  
  Als je zijn dochter hebt gevonden kan je ook nog 2 minigames spelen
  met de wireless adapter.
  
  Loop nu helemaal omhoog, volg het gras, je ziet nog een leuke waterval,
  totdat je bij een huisje komt. Ga daar 1, je kan daar de sterkste elementische
  aanvallen leren. De aanvallen hebben een accuracy van 90 en de power van
  150, dus het zijn zeker sterke moves, maar de gebruiker kan de volgende beurt
  niet meer bewegen. Zorg dat je starten boven aan de lijst staat zodat hij de
  move leert. Voor Charizard is dat Blast Burn, 
  voor Blastoise is dat Hydro Cannon en voor Venesaur is het Frenzy Plant.
  
  -------------------------
  c.Three Island      
  -------------------------
  
  Als je uit de boot stapt zie je 2 biker staan, zij zullen je nog 
  niet bevechten. Loop nu verder naar het noorden en heel in
  de Pokemon Center. Als je nu naar het noorden loopr naar de bikers
  zie je dat ze een paar shopkeepers plagen. Probeer er langs te gaan en
  zij zullen je uit dagen tot een gevecht. Je moet ze allemaal na elkaar
  verslaan, maar dat moet niet zo erg moelijk zijn.
  Je kan nu ook in de andere kant van de stad komen waar een markt is.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Hyper Potion  | 1200 |
  |Revive     | 1500 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  Loop nu helemaal naar het westen, daar zie je een bos. Baan jezelf een weg
  door het bos heen. Je vind dan het meisje dat verdwaald was. Ze wordt
  aangevallen door een lvl. 30 Hypno, versla of vang hem en je wordt
  weer terug getransporteerd naar eiland 2.
  
  Als je de E4 nog niet hebt verslagen ga dan naar eiland 1 en praat tegen Bill
  zodat je weer terug kan gaan naar het vaste land van Kanto.
  
  Als je de E4 al wel hebt verslagen dan is er een grot geopend tussen de haven
  en de stad in. De man daar binnen geeft je een nugget, 
  als je naar buiten loopt zie je een grasvlakte met Dunsparce.
  
  -------------------------
  d.Four Island      
  -------------------------
  
  Om hier te komen moet je de E4 hebben verslagen, en de Ruby aan Celio
  hebben gegeven. Je krijgt dan een Rainbow Pass om naar de eilanden te gaan.
  
  Al je hier aan komt zie je je rivaal weer, hij zit weer eens te zeuren dus
  negeer hem maar gewoon, je vindt hier een paar leuke dingen.
  Je hoor hier de eerste G/S/C muziek, er is een Move Tutor,
  een breeding center en een vaag gastje die van stickers houdt.
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Full Restore  | 3000 |
  |Max Potion   | 2500 |
  |Revive     | 1500 |
  |Ice Heal    | 250 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  Bij de Breeding Center kan je 2 pokemon afgeven, zij krijgen 1 exp. voor
  elke stap die jij zet. Dus als je veel beweegt gaan ze heel snel een paar
  levels omhoog. Je moet 100 betalen voor het verzorgen en 100
  voor elke level die ze groeien. 
  Voor meer info kan je naar de breeding sectie gaan.
  
  Naast de Breeding Center is iemand die jou de move Body Slam leert.
  
  Verder is er nog een gast die veel van stickers houdt, hij geeft jou stickers
  op je Trainer Card zodra je dingen hebt gedaan. Bijv. in de Hall of Fame komen.
  
  Ga nu naar het oosten en surf dan omhoog om in de Ice Cave te komen.
  
  Surf vanuit de ingang omhoog en dan naar links, langs de waterval.
  Ga nu de andere ingang binnen. Je zit daar een stuk ijs liggen, als je daarop
  gaat staan begint het te kraken, en als je dan er nog eens op gaat staan
  dan val je er door. Loop helemaal omhoog, totda je 2 ijs paden ziet.
  Neem de bovenste en val er door.
  
  Volg het pad over het ijs en je ziet een pokeball, pak hem, het bevat 
  HM #07 Waterfall. Hiermee kan je waterval in het begin op surfen.
  Doe dat, ga de trap naar beneden en ga de volgende grot in, 
  daar zie je Lorelei. Zij is in gevecht met wat Rockets dus help haar.
  Na het gevecht ben je klaar met dit eiland.
  
  -------------------------
  e.Five Island      
  -------------------------
  
  Het is niet zo'n grote stad, dus heel bij het pokemon center, en zorg dat je
  5 pokemon bij je hebt. Surf nu naar het westen en je ziet een oude man die
  jou een togepi ei geeft. Al je vanuit het eiland helemaal omhoog surft kom je
  bij een leeg huis terecht, surf naar het oosten en je ziet een grot.
  Het is een rare grot, want als je een verkeerde uitgang neemt kom je weer
  bij het begin terecht. Dus voor de uitgang:
  rechts, omhoog, naar beneden, naar beneden, rechts,
  links, naar beneden, rechts, omhoog.
  Je zit nu een vrouw die tegen jou gaat vechten, zij heeft 2 lvl 49 Persian.
  Je komt nu bij haar huis, die eerst leeg was en je krijgt... helemaal nix.
  Ze vraag je nu om Pokemon, als je die bij haar brengt krijg je iets.
  Wat je krijgt en welke pokemon ze vraag is random. Alleen er zijn al wel
  vastgestelde items:
  
  +-----------------------------------+
  |Item      |Zeldzaamheid   |
  |-----------------------------------|
  |Luxury Ball   |Heel gewoon    |
  |Rare Candy   |Gewoon      |
  |Pearl      |Ongewoon     |
  |Stardust    |Ongewoon     |
  |Star Piece   |Zeldzaam     |
  |Nugget     |Zeldzaam     |
  +-----------------------------------+
  
  Ga nu weer naar het eiland en ga naar het oosten, volg de weg en daar moet
  je 2 Rockets vechten, Daar is de Rocket Base.
  Je kan hier alleen binnen als je ook al naar eiland 6 bent geweest.
  
  Als je de Rocket Base in komt zie je een puzzle netzo als in de Gym en in
  alle andere gebouwen waar de Rockets waren. Maar deze is wel wat moeilijker.
  
  Als je binnen komt neem dan de linker pijl. Ga helemaal omhoog en
  pak de Upgrade. Ga langs de vrouwelijke Rocker grunt en neem de onderste
  pijl naar links. Loop omhoog en versla de Rocket, neem dan de linker
  transporter in het midden. Vanaf hier loop helemaal omhoog en daar ligt
  de TM #36. Neem 1 van de 2 transporters dat 2 stappen naar beneden
  gaat en bevecht de Rocket met 2 lvl 49 Hypnos.
  
  Neem de transporter en bevecht de vrouwelijke Rocket. Als je haar verslaat dan
  activeerd ze een machine die een pijl aan de onderkant veranderd zodat je
  niet alles weer opnieuw hoeft te doen. Bevecht nu de volgende Rocket,
  hierna verdwijnen alle Rockets, behalve een Scientist die de Sapphire Plate
  heeft gestolen. Hij is erg gemakkelijk hij heeft een lvl 46 Voltorb, Electrode,
  Magnemite, Magneton en een Porygon.
  
  Na de Sapphire Plate te hebben gekregen, moet je hem geven aan Celio op 
  eiland 1. Nu kan je met Pokemon Colloseum en RuSa ruilen.
  En je kan nu naar de Unknown Dungeon.
  
  -------------------------
  f.Six Island      
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Full Restore  | 3000 |
  |Max Potion   | 2500 |
  |Revive     | 1500 |
  |Ice Heal    | 250 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Max Repel   | 700 |
  |Dream Mail   |  50 |
  +-----------------------+
  
  Als je de Pokemon Center ingaat zie je je rivaal weer. 
  Negeer hem zoals gewoonlijks. De stad is klein, dus loop naar het oosten
  en volg het pad, daar zie je een Hiker.
  
  Bij de T-splitsig ga naar beneden en verplaats de boulders. Dan krijg je een
  Sun Stone. Links onder in de hoek ligt nog een HP Up, verplaats de buolders
  en pak hem. Rechtboven zitten 2 trappen,
  versla de Hiker en pak de Full Restore.
   
  Neem nu de 2e trap. Dit leidt naar een gesloten Ruïne met Braille.
  Het zegt "iaigiri", dat betekend Cut in het Japans, dus gebruik Cut op de deur.
  Ga door de grot, als er een Scientists in de weg staat,
  betekend dat je Lorelei niet hebt geholpen. Ga naar eiland 4 en help haar.
  
  Als je de grot in bent kom je in een kamer met 4 gaten, er staat in het midden
  ook braille, dat verteld welke gat je moet nemen. Als je geen braille kan lezen
  dan heb je een groot probleem. Maarja, daarom zal je wel de walktrough lezen.
  Neem eerst de bovenste gat, daarna de linker, dan de rechter en als laatst 
  de onderste gat. 
  
  Pak de Sapphire Plate en dan komt er een Rocket Scientist, hij steelt jouw
  Sapphire Plate, volg hem terug naar eiland 5. Maar er is nog een beetje
  te ontdekken op dit eiland, dus de Rockets kunnen wel wachten. 
  
  Terug op het land kan je omhoog surfen, je komt dan op een klein eiland,
  de mensen in het huis doen nix, dus je kan hun en de trainer overslaan.
  Ga naar de noord-oost hoek en Surf naar beneden om een Max Ether te krijgen.
  
  Ga nu naar het westen van het eiland om in een klein bos te komen.
  
  Ga door het bos en op het pad, Surf omhoog en je komt op een eiland,
  Ga naar rechts om een PP Up te krijgen. De linker weg gaatnaar een grot.
  
  Altering Cave... Een grot met alleen maar Zubat, of toch niet?
  Als je naar de code kijkt van het spel zie je dat er meer pokemon zijn
  dan alleen maar Zubats. Sommige zeggen dat je ze kan krijgen d.m.v
  Mystery Link functie, andere zeggen dat ze misschien heel erg zeldzaam zijn.
  Niemand weet het nog zeker,
  maar dit zijn de pokemon die in de game code voorkomen:
  
  Zubat, Mareep, Pineco, Aipom, Shuckle, Teddieursa, houndoom,
  standler & smeargle. (Sorry voor mij spellingsfouten. :p)
  
  -------------------------
  g.Seven Island      
  -------------------------
  
  +-----------------------+
  |WINKEL     |Prijs |
  |---------------|-------|
  |Ultraball   | 1200 |
  |Greatball   | 600 |
  |Full Restore  | 3000 |
  |Max Potion   | 2500 |
  |Revive     | 1500 |
  |Ice Heal    | 250 |
  |Full Heal   | 600 |
  |Escape Rope  | 550 |
  |Max Repel   | 700 |
  +-----------------------+
  
  Als je vanuit de stad naar het noorden surft kom je bij de Trainer Tower.
  Voor meer info moet jij bij de Trainer Tower sectie kijken . 
  
  Ga naar beneden vanuit de stad en volg het gras.
  Op een duur zie je een trap, loop door en pak de pokeball met een Nugget.
  Ga terug en ga de trap op. Daar is een grot, ga die in.
  Er is een makkelijke boulder puzzle hier.
  
  Neem de bovenste boulder en duw die helemaal omhoog naar de gat in de grond.
  Duw dan de boulders die erbij lagen omhoog en duw ze dan weer opzij in het gat.
  Nu heb je er nog 4 over. Duw de 2 onderste naar de zijkant,
  spring over de ledge en duw ze dan omhoog. Dat laat dan nog 2 over.
  Duw ze omhoog en dan naar de zijkant, de grond begint te schudden en een deur
  is open gegaan. Nu ben je klaar in deze grot.
  
  Ga nu weer naar het zuiden en pak de Max Elixer. Ga door totdat je een
  T-splitsing ziet met een trainer die een Chansey heeft. Neem de trap en ga
  rechts en breek daar de steen. Verplssts de boulder en pak de King's Rock.
  
  Ga verder naar beneden en je komt een huis tegen met een dansende man,
  dans mee en je pokemon worden geheeld. Steel zijn Lucky Punch die
  op de tafel ligt en ren verder naar beneden. Surf en je ziet een paar eilanden.
  Vol met Unknown.
  
  Eiland helemaal rechts: Unknow A, ?.
  2e eiland van rechts: Unknown C, D, H, O, U.
  3e eiland van rechts: Unknown E, I, N, S.
  Eiland dicht bij de uitgang van links: Unknown J, L, P, Q, R.
  Eiland in het midden van links: Unknown F, G, K, T, Y
  Eiland links(boven): Unknown Z, !.
  Eiland links(onder): Unknown B, M, V, W, X
  
  -------------------------
  h.Naval Rock     
  -------------------------
  
  Je kan hier alleen komen met een MysticTicket.
  Ga helemaal omhoog totdat je bij een T-splitsing komt.
  Links vindt je een lvl 70 Ho-oh en rechts een lvl 70 Lugia.
  Je kan hier maar 1x legaal komen!
  
  -------------------------
  i.Birth Island      
  -------------------------
  
  Hier kan je alleen komen met een AuroraTicket.
  Je zit hier een steen, loop er steeds tegen aan,
  tegen de kant die het dichts bij jou is.
  Na een tijdje komt Deoxys te voorschijn.
  
  De Deoxys in Fire Red heeft vooral goede Attack, Special Attack en Speed stats.
  De Deoxys in Leaf Green heeft goede HP, defense en Special Defense stats.
  
  Je kan hier ook maar 1x legaal komen!
  
  -------------------------
  {5.15} Unknown Dungeon
  -------------------------
  
  Na de alle gyms te hebben verslagen, de eilanden te hebben afgelopen,
  wat nu?
  Nadat je de E4 hebt verslagen wordt 1 van de legendarische hond los gelaten.
  
  Bulbasaur -> Entei
  Charmender -> Suicune
  Squirtle  -> Raikou
  
  Hiervoor kan je je Masterball gebruiken, omdat ze graag weg rennen.
  Ze lopen ergens in Kanto, dus maar hopen dat je ze tegen komt.
  
  Nu kan je natuurlijk ook nog Mewto vangen. Lijkt me wel een goed idee.
  Ga naar Cerulean City en loop over de Nugget Bridge, ga naar links, 
  surf naar beneden volg het water en je bent er. Hij is anders dan in R/B/Y,
  dus zorg voor genoeg Ultra Balls, helende items en een escape rope kan soms
  ook wel erg handig zijn.
  
  Als je binnenkomt, begin dan te surfen. Er is nix bijzonders in deze grot.
  Surf naar het einde van het pad en ga de rechter trap op. Sla alle trappen
  over totdat je een hoek omgaat en neem dan de laatste trap.
  Ga nu naar benden tot bij de T-splitsing, ga naar rechts lang een zig-zag route
  totdat je omhoog kan gaan. Ga helamaal omhoog tot dat je links een ladder ziet
  die je weer terug naar de vorige verdieping brengt, ga dan naar beneden 
  neem de volgende trap en je it weer op de zelfde verdieping als net.
  Volg het pad en je komt bij Mewto.
  
  -------------------------
  {5.16} E4 - Second Wave
  -------------------------
  
  Misschien weet je wel, nadat je de E4 hebt verslagen kan je niet weer tegen
  ze vechten. Dat komt omdat ze aan het trainen waren om jou
  nu wel te kunnen verslaan. Als je problemen met ze hebt ga dan weer terug
  trainen in de Unknown Dungeon.
  
  Battle#1: Lorelei
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Dewgong     lvl. 64 |
  |Cloyster     lvl. 63 |
  |Piloswine    lvl. 63 |
  |Jynx       lvl. 66 |
  |Lapras      lvl. 66 |
  +--------------------------+
  
  Niet zoveel veranderd, ze heeft Slowbro geruild voor een Poliswine.
  Die kan je wel aan met water aanvallen.
  Gebruik de zelfde strategie als de vorige keer.
  
  Battle #2: Bruno
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Steelix     lvl. 65 |
  |Hitmonchan    lvl. 65 |
  |Hitmonlee    lvl. 65 |
  |Steelix     lvl. 66 |
  |Machamp     lvl. 68 |
  +--------------------------+
  
  Hij is veel sterker geworden. Zijn 2 Onix's zijn geevolueerd,
  pak hun aan met een water of vuur type. De rest kan je wel aan
  Psychic pokemon overlaten.
  
  Als je hem verslaat en weer tegen hem wilt praten,
  keert hij zijn rug naar jou toen. :p 
  
  Battle #3: Agatha
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Gengar      lvl. 66 |
  |Misdreavus    lvl. 65 |
  |Arbok      lvl. 68 |
  |Crobat      lvl. 68 |
  |Gengar      lvl. 70 |
  +--------------------------+
  
  Agatha is ook niet zoveel veranderd, hij Goldbat is geevolueerd en ze heeft een
  Misdreavus erbij gekregen. Gebruik snelle Psychic types en een dark type voor
  gaar misdreavus. Misschien kan je Mewto wel gebruiken tegen haar Gengar,
  ze zitten op de zelfde level. :p
  
  Battle #4: Lance
  
  +--------------------------+
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Gyarados     lvl. 68 |
  |Dragonite    lvl. 66 |
  |Kigdra      lvl. 66 |
  |Aerodactyl    lvl. 70 |
  |Dragonite    lvl. 72 |
  +--------------------------+
  
  Hij is veranderd, niet qua pokemon, maar qua gevechtsstijl.
  Hij heeft 1 Dragonair geevolueerd en de andere geruild voor
  een Kingdra. Hij is niet zo stom meer om steeds Hyper Beam te gerbuiken
  dus pas op.
  
  Gyarados is Lance zijn eerste Pokemon. Hij heeft Intimidate dus dat verlaagd
  je attack als hij voor het eerst uit zijn pokeball komt. Hij is veel sterker
  dan eerst. Hij gebruikt Thunder Wave om jou langzamer te maken en jou minder
  kans geeft om aanvallen te gebruiken. Dan kom Dragon Dance om zijn Speed
  en attack te boosten en dan maakt hij het af met een Hyper Beam of een
  Earthquake. Maar het duurt lang om dat allemaal op te zetten dus zorgt dat je
  hem snel verslaat met een Electrische pokemon.
  
  Zijn Dragonite gebruikt vooral Dragon Claw en andere elementische aanvallen,
  Hij is niet erg snel, dus gebruik snel een ijs aanval.
  
  Kingdra lijkt veel op Gyarados. Hij gebruik voor 5 beurten Dragon Dance
  en dan valt hij aan met een Hyper Beam. Als hij Dragon Dance gebruikt,
  gebruik Thunder Wave of Toxic en haal hem dan neer. Ook al is hij klaar
  met Dragon Dance en hij gebruikt Hyper Beam, dan moet hij nog wel weer opladen.
  
  Aerpdactyl zal je nog wel de meeste problemen geven. Hij is erg snel en heeft
  sterke aanvallen. Hij gebruikt Aerial Ace, Earthquake en Ancientpower om
  jou pokemon snel te OHKO'en. Als je geen pokemon hebt met hoge Defense
  of Speed kan je een groot probleem hebben. Gebruik Electrische en Ijs aanvallen
  om hem weer aan de grond te krijgen.
  
  >>>>> rivaal #9 <<<<<
  
  Charmender
  
  +--------------------------+
  |Naam: 	Gary        |
  |--------------------------|
  |Pokemon:         |
  |--------------------------|
  |Heracross    lvl. 72 |
  |Alakazam     lvl. 73 |
  |Tyrannitar    lvl. 72 |
  |Exeggutor    lvl. 73 |
  |Arcanine     lvl. 73 |
  |Blastoise    lvl. 75 |
  +--------------------------+
  
  Hij begint met Heracross, hij vindt het leuk om Megahorn te gebruiken dat
  is een Bug type move dus denk maar niet dat een Psychic dat makkelijk
  aan kan. Als je er 1 gebruikt zorg dan dan hij snel en sterk is. Hij kan je
  pokemon makkelijk PHKO'en.
  
  Alakazam is niet zo erg moilijk, Dark types zorgen wel dat hij dood gaat.
  Want hij valt bijna alleen maar aan met Shadow Ball en Psychic.
  
  Tyranitar zit er beangstigend uit, maar dat is hij niet. Hij gebruik vaak 
  Aerial Ace en Earthquake. Hij is 4x zwak tegen ighting pokemon.
  Als Tyraitar wordt gebruikt wordt Sandstorm geactiveerd en blijf
  het het gehele gevecht actief totdat er een andere weer effect wordt gebruikt.
  
  Exeggutor gebruikt meestal Sleep Powder, Reflect en dan Giga Drain in die
  volgorde. Hij heeft een goede defense maar een niet zo goede special defense,
  een Flametrhower of een Dark pokemon kan hem wel aan. 
  
  Arcanine gebruikt Extremespeed en Fire Blast. Een goede Rock type houdt hem
  wel tegen. Het is een vuur type dus Water en Ground aanvallen zijn ook goed
  tegen hem.
  
  Blastoise is zwak voor gras en electrische aanvallen, dus dat is niet zo
  moeilijk. Hij gebruikt zelf Hydro Pump en Ice Beam.
  
  Gefeliciteerd, je hebt het spel verslagen.
  Je kan nu alle 386 pokemon vangen, een goed gevechts team maken,
  en het verhaal echt uitspelen. 
  
  -------------------
  ===================
  
  
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  De Pokemon
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |#  |Pokemon     |Type 1/2    |Vangbaar|FR|LG|Locaties       |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#001|Bulbasaur    |Grass/Poison  |Nee   | | |Prof. Oak's lab   |
  |#002|Ivysaur     |Grass/Poison  |Nee   | | |Evolve #001 @ lvl 16 |
  |#003|Venusaur     |Grass/Poison  |Nee   | | |Evolve #002 @ lvl 32 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#004|Charmender    |Fire      |Nee   | | |Prof. Oak's lab   |
  |#005|Charmeleon    |Fire      |Nee   | | |Evolve #004 @ lvl 16 |
  |#006|Charizard    |Fire/Flying  |Nee   | | |Evolve #005 @ lvl 32 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#007|Squirtle     |Water     |Nee   | | |Prof. Oak's lab   |
  |#008|Wartortle    |Water     |Nee   | | |Evolve #004 @ lvl 16 |
  |#009|Blastoise    |Water     |Nee   | | |Evolve #005 @ lvl 32 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#010|Caterpie     |Bug      |Ja   |X |X |Viridian Forest   |
  |#011|Metapod     |Bug      |Ja   |X |X |Evolve #010 @ lvl 7 |
  |#012|Butterfree    |Bug      |Ja   |X |X |Evolve #011 @ lvl 10 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#013|Weedle      |Bug/Poison   |Ja   |X |X |Viridian Forest   |
  |#014|Kakuna      |Bug/Poison   |Ja   |X |X |Evolve #013 @ lvl 7 |
  |#015|Beedrill     |Bug/Poison   |Ja   |X |X |Evolve #014 @ lvl 10 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#016|Pidgey      |Flying/Normal |Ja   |X |X |Route 1       |
  |#017|Pidgeotto    |Flying/Normal |Ja   |X |X |Evolve #016 @ lvl 16 |
  |#018|Pidgeot     |Flying/Normal |Ja   |X |X |Evolve #017 @ lvl 32 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#019|Rattata     |Normal     |Ja   |X |X |Route 1       |
  |#020|Raticate     |Normal     |Ja   |X |X |Evolve #019 @ lvl 20 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#021|Spearow     |Flying/Normal |Ja   |X |X |Route 3       |
  |#022|Fearow      |Flying/Normal |Ja   |X |X |Evolve #021 @ lvl 20 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#023|Ekans      |Poison     |Ja   |X | |Route 22       |
  |#024|Arbok      |Poison     |Ja   |X | |Evolve #023 @ lvl 22 |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#025|Pikachu     |Electric    |Ja   |X |X |Viridian Forest   |
  |#026|Raichu      |Electric    |Ja   |X |X |Evolve #025 met T/S |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#027|Sandshrew    |Ground     |Ja   |X |X |           |
  |#028|Sandslash    |Ground     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#029|Nidoran (F)   |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |#030|Nidorina     |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |#031|Nidoqueen    |Poison/Ground |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#032|Nidoran (M)   |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |#033|Nidorino     |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |#034|Nidoking     |Poison/Ground |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#035|Clefiary     |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |#036|Clefable     |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#037|Vulpix      |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |#038|Ninetales    |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#039|Jigglypuff    |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |#040|Wigglytuff    |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#041|Zubat      |Flying/Poison |Ja   |X |X |           |
  |#042|Golbat      |Flying/Poison |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#043|Oddish      |Grass/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |#044|Gloom      |Grass/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |#045|Vileplume    |Grass/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#046|Paras      |Bug/Grass   |Ja   |X |X |           |
  |#047|Parasect     |Bug/Grass   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#048|Venonat     |Bug/Poison   |Ja   |X |X |           |
  |#049|Venomoth     |Bug/Poison   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#050|Diglett     |Ground     |Ja   |X |X |           |
  |#051|Dugtrio     |Ground     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#052|Meowth      |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |#053|Persian     |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#054|Psyduck     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#055|Golduck     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#056|Mankey      |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |#057|Primeape     |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#058|Growlithe    |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |#059|Arcanine     |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#060|Poliwag     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#061|Poliwhirl    |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#062|Poliwrath    |Water/Fighting |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#063|Abra       |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |#064|Kadabra     |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |#065|Alakazam     |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#066|Machop      |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |#067|Machoke     |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |#068|Machamp     |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#069|Bellsprout    |Poison/Grass  |Ja   |X |X |           |
  |#070|Weepinbell    |Poison/Grass  |Ja   |X |X |           |
  |#071|Victreebel    |Poison/Grass  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#072|Tentacool    |Water/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |#073|Tentacruel    |Water/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#074|Geodude     |Rock/Ground  |Ja   |X |X |           |
  |#075|Graveler     |Rock/Ground  |Ja   |X |X |           |
  |#076|Golem      |Rock/Ground  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#077|Ponyta      |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |#078|Rapidash     |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#079|Slowpoke     |Water/Psychic |Ja   |X |X |           |
  |#080|Slowbro     |Water/Psychic |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#081|Magnemite    |Electric    |Ja   |X |X |           |
  |#082|Magneton     |Electric    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#083|Farfetch`d    |Normal/Flying |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#084|Doduo      |Normal/Flying |Ja   |X |X |           |
  |#085|Dodrio      |Normal/Flying |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#086|Seel       |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#087|Dewgong     |Water/Ice   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#088|Grimer      |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |#089|Muk       |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#090|Shellder     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#091|Cloyster     |Water/Ice   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#092|Gastly      |Ghost/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |#093|Haunter     |Ghost/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |#094|Gengar      |Ghost/Poison  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#095|Onix       |Rock/Ground  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#096|Drowzee     |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |#097|Hypno      |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#098|Krabby      |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#099|Kingler     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#100|Voltorb     |Electric    |Ja   |X |X |           |
  |#101|Electrode    |Electric    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#102|Exeggcute    |Grass/Psychic |Ja   |X |X |           |
  |#103|Exeggutor    |Grass/Psychic |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#104|Cubone      |Ground     |Ja   |X |X |           |
  |#105|Marowak     |Ground     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#106|Hitmonlee    |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#107|Hitmonchan    |Fighting    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#108|Lickitung    |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#109|Koffing     |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |#110|Weezing     |Poison     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#111|Rhyhorn     |Ground/Rock  |Ja   |X |X |           |
  |#112|Rhydon      |Ground/Rock  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#113|Chansey     |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#114|Tangela     |Grass     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#115|Kangaskhan    |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#116|Horsea      |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#117|Seadra      |Water     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#118|Goldeen     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#119|Seaking     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#120|Staryu      |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#121|Starmie     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#122|Mr. Mime     |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#123|Scyther     |Bug/Flying   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#124|Jynx       |Ice/Psychic  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#125|Electabuzz    |Electric    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#126|Magmar      |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#127|Pinsir      |Bug      |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#128|Tauros      |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#129|Magikarp     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#130|Gyarados     |Water/Flying  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#131|Lapras      |Water/Ice   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#132|Ditto      |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#133|Eevee      |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |#134|Vaporeon     |Water     |Ja   |X |X |           |
  |#135|Jolteon     |Electric    |Ja   |X |X |           |
  |#136|Flareon     |Fire      |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#137|Porygon     |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#138|Omanyte     |Rock/Water   |Ja   |X |X |           |
  |#139|Omastar     |Rock/Water   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#140|Kabuto      |Rock/Water   |Ja   |X |X |           |
  |#141|Kabutops     |Rock/Water   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#142|Aerodactyl    |Rock/Flying  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#143|Snorlax     |Normal     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#144|Articuno     |Ice/Flying   |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#145|Zapdos      |Electric/Flying|Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#146|Moltres     |Fire/Flying  |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#147|Dratini     |Dragon     |Ja   |X |X |           |
  |#148|Dragonair    |Dragon     |Ja   |X |X |           |
  |#149|Dragonite    |Dragon     |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#150|Mewtwo      |Psychic    |Ja   |X |X |           |
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |----+-----------------+---------------+--------+--+--+---------------------|
  |#151|         |        |    | | |           |
  +---------------------------------------------------------------------------+
  
  
  
  -------------------------
  Evoluties
  -------------------------
  
  ---------------
  Level
  ---------------
  
  Dit is een lijst van Pokemon die evolueren
  zodra ze een bepaalde level hebben gehaald:
  
  
  
  ---------------
  Stenen
  ---------------
  
  Dit is een lijst van Pokeon die evolueren
  zodra ze in aanraking zijn gekomen met
  een bepaalde steen:
  
  Fire Stone:
  Vulpix evolueerd in Ninetales
  Eevee evolueerd in Flareon
  Growlithe evolueerd in Arcanine
  
  Leaf Stone
  Exeggute evolueerd in Exeggutor
  Weepingbell evolueerd in Victreebel
  Gloom evolueerd in Vileplume
  
  Moon Stone
  Clefairy evolueerd in Clefable
  Nidorino evolueerd in Nidoking
  Nidorina evolueerd in Nidoqueen
  Jigglypuff evolueerd in Wigglytuff
  
  Thunder Stone
  Eevee evolueerd in Jolteon
  Pikachu evolueerd in Raichu
  
  Water Stone
  Shellder evolueerd in Cloyster
  Poliwhirl evolueerd in Poliwrath
  Eevee evolueerd in Vaporeon
  
  ---------------
  Ruilen
  ---------------
  
  Dit is een lijst van Pokemon die evolueren 
  zodra je ze ruilt met iemand anders:
  
  Kadabra evolueerd in Alakazam
  Haunter evolueerd in Gengar
  Graveler evolueerd in Golem
  Machoke evolueerd in Machamp
  
  ---------------
  Ruilen + items
  ---------------
  
  Dit is een lijst met pokemon die evolueren
  als je ze ruilt terwij ze een item hebben.
  
  King's Rock:
  Slowpoke evolueerd in Slowking
  Poliwhirl evolueerd in Politoed
  
  Dragon Scale:
  Seadra evolueerd in Kingdra
  
  Metal Coat:
  Onix evolueerd in Steelix
  Scyther evolueerd in Scizor
  
  ---------------
  Vriendschap
  ---------------
  
  Dit is een lijst van Pokemon die evolueren
  door middel van vriendschap: 
  
  Golbat evolueerd in Crobat
  Togepi evolueerd in Togetic
  Chansy evolueerd in Blissy
  
  
  
  -------------------------
  Trainen
  -------------------------
  
  Nu denk je misschien, waarom een gedeelte over trainen?
  Je geeft je pokemon wat Rare Candy's en gaat naar een
  goede plek om te trainen. Klaar toch?
  Nee, je pokemon alleen op lvl. 100 brengen is niet genoeg.
  Niet om de sterkste pokemon te krijgen dat is.
  
  Elke pokemon heeft basestats, dan zijn de stats 
  (atk, def, sp atk, sp def, spd) 
  die de pokemon in het begin heeft als je hem krijgt.
  
  Effort Values (EV) krijgt de pokemon door met
  verschillende pokemon te vechten.
  Om een goede pokemon te hebben is het dus belangrijk
  dat je de EV's goed gebruikt.
  
  Bijv. Je hebt een Charizard met alleen maar speciale aanvallen.
  Als hij bij zijn gewone attack een heel hoog getal heeft laten
  we zeggen 150 en bij zijn special attack 80, zouden zijn gewone
  aanvallen veel sterker zijn dan zijn speciale aanvallen.
  Maar hij heeft geen gewone aanvallen!
  
  Je verspild hiermee dus heel veel EV's.
  Om dus de sterkste pokemon te krijgen moet je de pokemon
  die je sterk wilt hebben broeden en zorgen dat hij hoge basestats heeft.
  Als dat is gelukt moet je zorgen dat hij vecht tegen de pokemon die hem 
  de goede EV's geeft.
  
  Wil je bijvoorbeeld een pokemon met veel HP, dan is het beste om hem tegen
  een Nidoran(F), Nodorina of Nidoqueen te laten vechten.
  
  Dit is een lijstje tegen welke pokemon je welke EV's krijgt:
  Iedereen met een * geeft ook nog andere EV's.
  (De lijst is niet helemaal compleet!!!)
  
  ---------------
  Hit Points
  ---------------
  
  1:
  
  Caterpie  - 1
  Nidoran(F) - 1
  Slowpoke  - 1
  Grimer   - 1
  Muk    - 1*
  Ditto   - 1
  
  2:
  
  Nidorina  - 2
  Cleafairy - 2
  Jigglypuff - 2
  Lickitung - 2
  Chansey  - 2
  Kangaskhan - 2
  Lapras   - 2
  Vaporean  - 2
  Snorlax  - 2
  
  3:
  
  Nidoqueen - 3
  Clefable  - 3
  Wigglytuff - 3
  Mew    - 3
  
  ---------------
  Attack
  ---------------
  
  1:
  
  Ekans   - 1
  Nidoran(M) - 1
  Paras   - 1
  Mankey   - 1
  Growlithe - 1
  Machop   - 1
  Bellsprout - 1
  Muk    - 1*
  Krabby   - 1
  Goldeen  - 1
  Scyther  - 1
  Tauros   - 1*
  Dratini  - 1
  
  2:
  
  Beedrill  - 2*
  Arbok   - 2
  Nidorino  - 2
  Parasect  - 2*
  Primape  - 2
  Arcanine  - 2
  Machoke  - 2
  Weepinbell - 2
  Kingler  - 2
  Hitmonlee - 2
  Rhydon   - 2
  Seaking  - 2
  Pinsir   - 2
  Gyarados  - 2
  Flareon  - 2
  Dragonair - 2
  
  3:
  
  Nidoking  - 3
  Machamp  - 3
  Victreebel - 3
  Dragonite - 3
  
  ---------------
  Defence
  ---------------
  
  1:
  
  Squirtle - 1
  Sandshrew - 1
  Parasect - 1*
  Geodude  - 1 
  Shellder - 1 
  Onix   - 1 
  Exeggcute - 1 
  Cubone  - 1
  Koffing  - 1
  Rhyhorn  - 1
  Tangela  - 1
  Seadra  - 1*
  Omanyte  - 1
  Kabuto  - 1
  
  2:
  
  Wartortle - 2*
  Metapod  - 2
  Kakuna  - 2
  Sandslash - 2
  Graveler - 2
  Slowbro  - 2
  Cloyster - 2
  Marowak  - 2
  Weezing  - 2
  Omastar  - 2
  Kabutops - 2
  
  3:
  
  Poliwrath - 3
  Golem   - 3
  
  ---------------
  Special Attack
  ---------------
  
  ---------------
  Special Defence
  ---------------
  
  ---------------
  Speed
  ---------------
  
  
  
  -------------------------
  Aanvallen
  -------------------------
  
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |Naam      | Pwr | Acc |Contact| Type |Effect             |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  |Absorb     | 20 | 100 | Nee | Grs |Heelt de helft schade aangedaan |
  |Acid      | 40 | 100 | Nee | Psn |10% lager defense        |
  |Acid Armor   | --- | --- | Nee | Psn |100% erbij in defense      |
  |Aerial Ace   | 60 | --- | Ja  | Fly |Raakt altijd          |
  |Agility    | --- | --- | Nee | Psy |100% erbij in Speed       |
  |Air Cutter   | 65 | 95 | Ja  | Fly |Veel kans op een critical hit  |
  |Amnesia    | --- | --- | Nee | Psy |100% erbij in special defense  |
  |Ancientpower  | 60 | 100 | Ja  | Rck |10% kans om stats te verhogen  |
  |Arm Thrust   | 15 | 100 | Ja  | Fgt |2-5 hits            |
  |Aromatherapy  | --- | --- | Nee | Grs |Heelt elke status in PKMN team |
  |Assist     | --- | --- | Nee | Nrm |Gebruikt willekeurige aanval  |
  |Astonish    | 15 | 100 | Ja  | Gst |30% kans op flinch       |
  |Attract    | --- | --- | Nee | Nrm |50% kans op aanval tegenstander |
  |Aurora Beam  | 65 | 100 | Nee | Ice |10% kans op freeze       |
  |Barrier    | --- | --- | Nee | Psy |100% erbij in defense      |
  |Baton Pass   | --- | --- | Nee | Nrm |Geeft stat veranderingen door  |
  |Belly Drum   | --- | --- | Nee | Nrm |Halveerd HP, maxed attack    |
  |Bide      | --- | 100 | Ja  | Nrm |Neemt schade voor 3 beurten,  |
  |        |   |   |    |   |valt daarna voor het dubbele aan|
  |Bind      | 20 | 75 | Ja  | Nrm |2-5 turns, zet de tegenstander |
  |        |   |   |    |   |vast in een val         |
  |Bite      | 60 | 100 | Ja  | Drk |30% kans op flinch       |
  |Blaze Kick   | 85 | 90 | Ja  | Fire |Veel kans op een critical hit  |
  |Blizzard    | 120 | 70 | Nee | Ice |30% kans op freeze       |
  |Block     | --- | 100 | Nee | Nrm |Zet tegenstander vast in een val|
  |Body Slam   | 85 | 100 | Ja  | Nrm |30% kans op paralyze      |
  |Bounce     | 85 | 85 | Ja  | Fly |Ontwijkt 1 beurt, valt de    |
  |        |   |   |    |   |volgende aan          |
  |Brick Break  | 75 | 100 | Nee | Fgt |Breekt Reflect & Light Screen  |
  |Bubble     | 20 | 100 | Nee | Wtr |10% Speed verlaging       |
  |Bubblebeam   | 65 | 100 | Nee | Wtr |10% Speed verlaging       |
  |Bulk Up    | --- | --- | Nee | Fgt |Verhoogt Attack en Defense   |
  |Bullet Seed  | 10 | 100 | Nee | Grs |2-5 hits            |
  |Calm Mind   | --- | --- | Nee | Psy |Verhoogt Sp. Att and Sp. Def  |
  |Camoflauge   | --- | --- | Nee | Nrm |Type pas zich aan het terein aan|
  |Charge     | --- | --- | Nee | Ele |Verdubbeld Electric attacks   |
  |        |   |   |    |   |voor de volgende beurt     |
  |Charm     | --- | 100 | Nee | Nrm |tegenstander 100% lager attack |
  |Clamp     | 35 | 75 | Ja  | Wtr |2-5 turns, zet de tegenstander |
  |        |   |   |    |   |vast in een val         |
  |Confuse Ray  | --- | 100 | Nee | Nrm |Tegenstander wordt confused   |
  |Confusion   | 50 | 100 | Nee | Psy |10% kans op confusion      |
  |Constrict   | 10 | 100 | Ja  | Nrm |10% kans op verlagung speed   |
  |        |   |   |    |   |van de tegenstander       |
  |Cosmic Power  | --- | --- | Nee | Nrm |Verhoogt Defense and Sp Defense |
  |Cotton Spore  | --- | 100 | Nee | Grs |100% verlaging in tegenstanders |
  |        |   |   |    |   |Speed              |
  |Counter    | --- | 100 | Nee | Fgt |2x schade naar tegenstander als |
  |        |   |   |    |   |een normale aanval was gebruikt |
  |        |   |   |    |   |Gaat altijd als laatste     |
  |Covet     | 40 | 100 | Nee | Nrm |Steel tegenstanders "hold" item |
  |        |   |   |    |   |als jij niks draagt       |
  |Crabhammer   | 90 | 85 | Ja  | Wtr |Hoge kans op Critical hit    |
  |Cross Chop   | 100 | 80 | Ja  | Fgt |Hoge kans op Critical hit    |
  |Crunch     | 60 | 100 | Ja  | Drk |20% kans op verlagen van de   |
  |        |   |   |    |   |tegenstanders special defence  |
  |Crush Claw   | 75 | 95 | Ja  | Nrm |50% kans op verlagen van de   |
  |        |   |   |    |   |tegenstanders attack      | 
  |Curse     | --- | --- | Nee | ??? |Als je een gosht type bent Hp  |
  |        |   |   |    |   |is gehalveerd en de tegenstander|
  |        |   |   |    |   |veliest 1/4 HP per beurt. Als je|
  |        |   |   |    |   |een andere type bent verhoogt  |
  |        |   |   |    |   |het attack en defence.     |
  |Cut      | 50 | 95 | Ja  | Nrm |                |
  |Defense Curl  | --- | --- | Nee | Nrm |50% verhoging defence      |
  |Destiny Bond  | --- | 100 | Nee | Gst |Als de tegenstander je verslaat,|
  |        |   |   |    |   |faint hij ook.         |
  |Detect     | --- | 100 | Nee | Fgt |                |
  |Dig      | 60 | 100 | Ja  | Grd |                |
  |Disable    | --- | 55 | Nee | Nrm |                |
  |Dive      | 60 | 100 | Ja  | Wtr |                |
  |Dizzy Punch  | 70 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Doom Desire  | 120 | 85 | Nee | Stl |                |
  |Double Kick  | 30 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Double Team  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Double-Edge  | 120 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Doubleslap   | 15 | 85 | Ja  | Nrm |2-5 hits.            |
  |Dragon Claw  | 80 | 100 | Ja  | Dgn |                |
  |Dragon Dance  | --- | --- | Nee | Dgn |                |
  |Dragonbreath  | 60 | 100 | Nee | Dgn |                |
  |Dragon Rage  | --- | 100 | Nee | Dgn |                |
  |Dream Eater  | 100 | 100 | Nee | Psy |                |
  |Drill Peck   | 80 | 100 | Ja  | Fly |                |
  |Dynamicpunch  | 100 | 50 | Ja  | Fgt |                |
  |Earthquake   | 100 | 100 | Nee | Grd |                |
  |Ember     | 40 | 100 | Nee | Fire |                |
  |Encore     | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Endeavor    | --- | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Endure     | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Eruption    | 150 | 100 | Nee | Fire |                |
  |Explosion   | 250 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Extrasensory  | 80 | 100 | Ja  | Psy |                |
  |Extremespeed  | 80 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Facade     | 70 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Faint Attack  | 60 | --- | Nee | Drk |                |
  |Fake Out    | 40 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Fake Tears   | --- | 100 | Nee | Drk |                |
  |False Swipe  | 40 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Featherdance  | --- | 100 | Nee | Fly |                |
  |Fire Blast   | 120 | 85 | Nee | Fire |                |
  |Fire Punch   | 75 | 100 | Ja  | Fire |                |
  |Fire Spin   | 15 | 70 | Nee | Fire |                |
  |Fissure    | --- | 30 | Nee | Grd |                |
  |Flail     | --- | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Flamethrower  | 95 | 100 | Nee | Fire |                |
  |Flash     | --- | 70 | Nee | Nrm |                |
  |Flatter    | --- | 100 | Nee | Drk |                |
  |Fly      | 70 | 95 | Ja  | Fly |                |
  |Focus Energy  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Focus Punch  | 150 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Follow Me   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Foresight   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Frustration  | 102 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Fury Attack  | 10 | 95 | Ja  | Nrm |                |
  |Fury Cutter  | 10 | 95 | Ja  | Bug |                |
  |Fury Swipes  | 18 | 80 | Ja  | Nrm |                |
  |Future Sight  | 80 | 90 | Nee | Psy |                |
  |Giga Drain   | 60 | 100 | Nee | Grs |                |
  |Glare     | --- | 75 | Nee | Nrm |                |
  |Grasswhistle  | --- | 55 | Nee | Grs |                |
  |Growl     | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Growth     | --- | 100 | Nee | Grs |                |
  |Grudge     | --- | 100 | Nee | Gst |                |
  |Guillotine   | --- | 30 | Ja  | Nrm |                |
  |Gust      | 40 | 100 | Nee | Fly |                |
  |Hail      | --- | 100 | Nee | Ice |                |
  |Harden     | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Haze      | --- | 100 | Nee | Ice |                |
  |Headbutt    | 70 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Heal Bell   | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Heat Wave   | 100 | 90 | Nee | Fire |                |
  |Helping Hand  | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Hi Jump Kick  | 85 | 90 | Ja  | Fgt |                |
  |Hidden Power  | --- | 100 | Nee |varies|                |
  |Horn Attack  | 65 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Horn Drill   | --- | 30 | Ja  | Nrm |                |
  |Howl      | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Hydro Pump   | 120 | 85 | Nee | Wtr |                |
  |Hyper Beam   | 150 | 90 | Nee | Nrm |                |
  |Hyper Voice  | 90 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Hypnosis    | --- | 60 | Nee | Psy |                |
  |Ice Ball    | 30 | 90 | Ja  | Ice |                |
  |Ice Beam    | 95 | 100 | Nee | Ice |                |
  |Ice Punch   | 75 | 100 | Ja  | Ice |                |
  |Icy Wind    | 85 | 95 | Nee | Ice |                |
  |Imprison    | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Ingrain    | --- | 100 | Nee | Grs |                |
  |Iron Defense  | --- | --- | Nee | Stl |                |
  |Iron Tail   | 100 | 75 | Ja  | Stl |                |
  |Karate Chop  | 50 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Kinesis    | --- | 80 | Nee | Psy |                |
  |Knock Off   | 20 | 100 | Ja  | Drk |                |
  |Leaf Blade   | 70 | 100 | Ja  | Grs |                |
  |Leech Life   | 20 | 100 | Ja  | Bug |                |
  |Leech Seed   | --- | 90 | Nee | Grs |                |
  |Leer      | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Lick      | 20 | 100 | Ja  | Gst |                |
  |Light Screen  | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Low Kick    | --- | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Luster Purge  | 70 | 100 | Nee | Psy |                |
  |Mach Punch   | 40 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Magic Coat   | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Magical Leaf  | 60 | --- | Nee | Grs |                |
  |Magnitude   | --- | 100 | Nee | Grd |                |
  |Mean Look   | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Meditate    | --- | --- | Nee | Psy |                |
  |Mega Drain   | 40 | 100 | Nee | Grs |                |
  |Megahorn    | 120 | 85 | Ja  | Bug |                |
  |Memento    | --- | 100 | Nee | Drk |                |
  |Metal Claw   | 50 | 95 | Ja  | Stl |                |
  |Metal Sound  | --- | 85 | Nee | Stl |                |
  |Meteor Mash  | 100 | 85 | Ja  | Stl |                |
  |Mimic     | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Mind Reader  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Minimize    | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Mirror Coat  | --- | 100 | Ja  | Psy |                |
  |Mirror Move  | --- | --- | Nee | Fly |                |
  |Mist      | --- | --- | Nee | Ice |                |
  |Mist Ball   | 70 | 100 | Nee | Ice |                |
  |Moonlight   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Morning Sun  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Mud Shot    | 55 | 95 | Nee | Grd |                |
  |Mud Sport   | --- | --- | Nee | Grd |                |
  |Muddy Water  | 95 | 85 | Nee | Wtr |                |
  |Mud Slap    | 20 | 100 | Nee | Grd |                |
  |Nature Power  | --- | 100 | Nee | --- |                |
  |Needle Arm   | 60 | 100 | Ja  | Grs |                |
  |Night Shade  | --- | 100 | Nee | Gst |                |
  |Odor Sleuth  | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Outrage    | 90 | 100 | Ja  | Dgn |                |
  |Overheat    | 150 | 90 | Nee | Fire |                |
  |Peck      | 35 | 100 | Ja  | Fly |                |
  |Perish Song  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Petal Dance  | 70 | 100 | Ja  | Grs |                |
  |Pin Missle   | 15 | 85 | Nee | Bug |                |
  |Poison Fang  | 50 | 100 | Ja  | Psn |                |
  |Poison Gas   | --- | 55 | Nee | Psn |                |
  |Poison Sting  | 15 | 100 | Nee | Psn |                |
  |Poison Tail  | 50 | 100 | Ja  | Psn |                |
  |Poisonpowder  | --- | 75 | Nee | Psn |                |
  |Pound     | 40 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Powder Snow  | 40 | 100 | Nee | Ice |                |
  |Protect    | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Psybeam    | 65 | 100 | Nee | Psy |                |
  |Psych Up    | --- | --- | Nee | Psy |                |
  |Psychic    | 90 | 100 | Nee | Psy |                |
  |Psywave    | --- | 80 | Nee | Psy |                |
  |Pursuit    | 40 | 100 | Ja  | Drk |                |
  |Quick Attack  | 40 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Rage      | 20 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Rain Dance   | --- | --- | Nee | Wtr |                |
  |Rapid Spin   | 20 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Razor Leaf   | 55 | 95 | Nee | Grs |                |
  |Razor Wind   | 80 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Recover    | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Recycle    | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Reflect    | --- | --- | Nee | Psy |                |
  |Refresh    | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Rest      | --- | --- | Nee | Psy |                |
  |Return     | 102 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Revenge    | 60 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Reversal    | --- | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Roar      | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Rock Blast   | 25 | 80 | Nee | Rck |                |
  |Rock Slide   | 75 | 90 | Nee | Rck |                |
  |Rock Smash   | 20 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Rock Throw   | 50 | 90 | Nee | Rck |                |
  |Rock Tomb   | 50 | 80 | Nee | Rck |                |
  |Role Play   | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Rollout    | 30 | 90 | Ja  | Rck |                |
  |Safeguard   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Sand Tomb   | 15 | 70 | Nee | Grd |                |
  |Sand-Attack  | --- | 100 | Nee | Grd |                |
  |Sandstorm   | --- | --- | Nee | Rck |                |
  |Scary Face   | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Scratch    | 40 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Screech    | --- | 85 | Nee | Nrm |                |
  |Secret Power  | 70 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Seismic Toss  | --- | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Selfdestruct  | 200 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Shadow Ball  | 80 | 100 | Nee | Gst |                |
  |Shadow Punch  | 60 | --- | Ja  | Gst |                |
  |Sheer Cold   | --- | 30 | Nee | Ice |                |
  |Shock Wave   | 60 | --- | Nee | Ele |                |
  |Signal Beam  | 75 | 100 | Nee | Bug |                |
  |Silver Wind  | 60 | 100 | Nee | Bug |                |
  |Sing      | --- | 55 | Nee | Nrm |                |
  |Skill Swap   | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Skull Bash   | 100 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Sky Attack   | 140 | 90 | Ja  | Fly |                |
  |Sky Uppercut  | 85 | 90 | Ja  | Fgt |                |
  |Slack Off   | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Slam      | 80 | 75 | Ja  | Nrm |                |
  |Slash     | 70 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Sleep Powder  | --- | 75 | Nee | Grs |                |
  |Sleep Talk   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Sludge     | 65 | --- | Nee | Psn |                |
  |Sludge Bomb  | 90 | --- | Nee | Psn |                |
  |Smellingsalt  | 60 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Smog      | 20 | 70 | Nee | Psn |                |
  |Smokescreen  | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Snatch     | --- | 100 | Nee | Drk |                |
  |Snore     | 40 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Solarbeam   | 120 | 100 | Nee | Grs |                |
  |Sonicboom   | --- | 90 | Nee | Nrm |                |
  |Spark     | 65 | 100 | Ja  | Ele |                |
  |Spike Cannon  | 20 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Spikes     | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Spit Up    | 100 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Spite     | --- | 100 | Nee | Gst |                |
  |Splash     | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Spore     | --- | 100 | Nee | Grs |                |
  |Steel Wing   | 70 | 100 | Ja  | Stl |                |
  |Stockpile   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Stomp     | 65 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Strength    | 80 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |String Shot  | --- | 95 | Nee | Bug |                |
  |Struggle    | 50 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Stun Spore   | --- | 75 | Nee | Grs |                |
  |Submission   | 80 | 80 | Ja  | Fgt |                |
  |Substitute   | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Sunny Day   | --- | --- | Nee | Fire |                |
  |Superpower   | 120 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Supersonic   | --- | 55 | Nee | Nrm |                |
  |Surf      | 95 | 100 | Nee | Wtr |                |
  |Swagger    | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Swallow    | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Sweet Kiss   | --- | 75 | Nee | Nrm |                |
  |Sweet Scent  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Swift     | 60 | --- | Nee | Nrm |                |
  |Swords Dance  | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Synthesis   | --- | --- | Nee | Grs |                |
  |Tackle     | 35 | 95 | Ja  | Nrm |                |
  |Tail Glow   | --- | --- | Nee | Bug |                |
  |Tail Whip   | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Take Down   | 90 | 85 | Ja  | Nrm |                |
  |Taunt     | --- | 100 | Nee | Drk |                |
  |Teeter Dance  | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Teleport    | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Thief     | 40 | 100 | Ja  | Drk |                |
  |Thrash     | 90 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Thunder    | 120 | 70 | Nee | Ele |                |
  |Thunder Wave  | --- | 100 | Nee | Ele |                |
  |Thunderbolt  | 95 | 100 | Nee | Ele |                |
  |Thunderpunch  | 75 | 100 | Ja  | Ele |                |
  |Thundershock  | 40 | 100 | Nee | Ele |                |
  |Tickle     | --- | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Torment    | --- | 100 | Nee | Drk |                |
  |Toxic     | --- | 85 | Nee | Psn |                |
  |Tri-Attack   | 80 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Trick     | --- | 100 | Nee | Psy |                |
  |Twister    | 40 | 100 | Nee | Dgn |                |
  |Uproar     | 50 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Vicegrip    | 55 | 100 | Ja  | Nrm |                |
  |Vital Throw  | 70 | 100 | Ja  | Fgt |                |
  |Water Gun   | 40 | 100 | Nee | Wtr |                |
  |Water Pulse  | 60 | 100 | Nee | Wtr |                |
  |Water Sport  | --- | --- | Nee | Wtr |                |
  |Water Spout  | 150 | 100 | Nee | Wtr |                |
  |Waterfall   | 80 | 100 | Nee | Wtr |                |
  |Weather Ball  | 50 | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Whirlpool   | 15 | 70 | Nee | Wtr |                |
  |Whirlwind   | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Will-o-wisp  | --- | 75 | Nee | Fire |                |
  |Wing Attack  | 60 | 100 | Ja  | Fly |                |
  |Wish      | --- | --- | Nee | Nrm |                |
  |Wrap      | 15 | 85 | Ja  | Nrm |                |
  |Yawn      | --- | 100 | Nee | Nrm |                |
  |Zap Cannon   | 100 | 50 | Nee | Ele |                |
  +---------------------------------------------------------------------------+
  
  
  
  
  -------------------------
  TM's/HM's
  -------------------------
  
  Dit is een lijst met alle TM's & HM's.
  
  *Voor de HM's heb je een badge bodig om ze buiten het gevecht
  te gebruiken.
  
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |Nummer|Naam     |Beschrijving          |Vindplaats     |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  |HM #01|Cut      |Hakt kleine boompjes om.    |S.S. Anne      |
  |HM #02|Fly      |Teleporteerd je naar een eerder |Celadon City    |
  |   |       |bezochte Pokemon Center.    |          |
  |HM #03|Surf     |Laat je zwemmen.        |Safari Zone     |
  |HM #04|Strenght   |Verplaatst grote stenen.    |Fuchsia       |
  |HM #05|Flash     |Verlicht duistere grotten.   |Digglet's Cave   |
  |HM #06|Rock Smash  |Verbrijzeld stenen.       |Island 1      |
  |HM #07|Waterfall   |Laat je watervallen op zwemmen. |Island 2      |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  |TM #01|Focus Punch  |                |Silph Co      |
  |TM #02|Dragon Claw  |                |Victory Road    |
  |TM #03|Water Pulse  |                |Misty        |
  |TM #04|Calm Mind   |                |Sabrina       |
  |TM #05|Roar     |                |MT. Moon/Celadon  |
  |TM #06|Toxic     |                |Koga        |
  |TM #07|Hail     |                |Victory Road    |
  |TM #08|Bulk Up    |                |Silph Co      |
  |TM #09|Bullet Seed  |                |MT. Moon      |
  |TM #10|Hidden Power |                |          |
  |TM #11|Sunny Day   |                |Safari Zone     |
  |TM #12|Taunt     |                |Rocket Base, Celadon|
  |TM #13|Ice Beam   |                |Celadon City    |
  |TM #14|Blizzard   |                |Celadon City    |
  |TM #15|Hyper Beam  |                |Celadon City    |
  |TM #16|Light Screen |                |Celadon City    |
  |TM #17|Protect    |                |Power Plant     |
  |TM #18|Rain Dance  |                |Route 15      |
  |TM #19|Giga Drain  |                |Erika        |
  |TM #20|Safegaurd   |                |Celadon City    |
  |TM #21|Frustation  |                |Rocket Base, Celadon|
  |TM #22|Solar Beam  |                |Cinnibar Mansion  |
  |TM #23|Iron Tail   |                |Game Corner, Celadon|
  |TM #24|Thunderbolt  |                |Game Corner, Celadon|
  |TM #25|Thunder    |                |Power Plant     |
  |TM #26|Earthquake  |                |Giovanni (Gym)   |
  |TM #27|Return    |                |Route 12      |
  |TM #28|Dig      |                |Celadon/Cerulian  |
  |TM #29|Psychic    |                |Saffron City    |
  |TM #30|Shadow Ball  |                |Game Corner, Celadon|
  |TM #31|Brick Break  |                |S.S. Anne/Celadon  |
  |TM #32|Double Team  |                |Safari Zone     |
  |TM #33|Reflect    |                |Celadon City    |
  |TM #34|Schock Wave  |                |LT. Surge      |
  |TM #35|Flametrowher |                |Game Corner, Celadon|
  |TM #36|Sludge Bomb  |                |Island 5      |
  |TM #37|Sandstorm   |                |Victory Road    |
  |TM #38|Fire Blast  |                |Blaine       |
  |TM #39|Rock Tomb   |                |Brock        |
  |TM #40|Aerial Ace  |                |Route 9       |
  |TM #41|Torment    |                |Silph Co      |
  |TM #42|Facade    |                |Island 5      |
  |TM #43|Secret Power |                |Celadon City    |
  |TM #44|Rest     |                |S.S. Anne      |
  |TM #45|Attract    |                |Celadon/Nugget Brid.|
  |TM #46|Thief     |                |MT. Moon      |
  |TM #47|Steel Wing  |                |Safari Zone     |
  |TM #48|Skill Swap  |                |Route 12      |
  |TM #49|Snatch    |                |Rocket Base, Celadon|
  |TM #50|Overheat   |                |Victory Road    |
  +---------------------------------------------------------------------------+
  
  
  
  -------------------------
  Move Tutor
  -------------------------
  
  Er zijn Move Tutors in de game die je pokemon aanvallen leren.
  Ze kunnen de aanval maar 1x aan jou leren dus pas goed
  op aan wie je de aanval leert.
  
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |Naam      | Locatie                         |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  |Counter     |Celadon Department Store, 3e verdieping          |
  |Blast Burn   |Island 2, alleen voor Charizard.             |
  |Body Slam    |Ten Oosten van Breeding Center op Island 4        |
  |Dream Eater   |Ten Westen van Viridian City, Cut nodig          |
  |Double-Edge   |Einde van Victory Road.                  |
  |Explosion    |Island 1 Bron                       |
  |Frenzy Plant  |Island 2, alleen voor Venusaur              |
  |Hydro Cannon  |Island 2, alleen voor Blastoise              |
  |Mega Kick    |Buiten Mount Moon, Route 4                |
  |Mega Punch   |Buiten Mount Moon, Route 4                |
  |Mimic      |Saffron City, in het huis met veel poppen         |
  |Rock Slide   |In de Rock Tunnel                     |
  |Seismic Toss  |Achter ingang van Pewter Museum, Cut nodig        |
  |Softboiled   |Celadon City bij de Game Corner, Surf nodig        |
  |Substitute   |Buiten de Safari Zone in Fuchsia City           |
  |Swords Dance  |Island 7, op de brug                   |
  |Thunder Wave  |2e verdieping van Silph Co                |
  +---------------------------------------------------------------------------+
  
  
  
  
  
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
               VIII. Trainer Tower
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  
  De trainer Tower zit op eiland 7 en bied een 
  leuke uitdaging voor de pokemon trainers.
  
  Er zit een pokemon center en een markt.
  
  Loop nu naar de balie van de Trainer Tower en daar kan je uit 4 verschillende
  modes kiezen:
  
  -------------------------
  Single     
  -------------------------
  
  Op elke verdieping staat 1 trainer met 2 pokemon.
  
  +------------------------------------------------------------+
  |1e verdieping: Sailor     |Feraligatr en een Kangaskhan.|
  |2e verdieping: Bug Catcher  |Beedrill en een Yanma.    |
  |3e verdieping: Juggler    |Weezing en een Exeggcute.  |
  |4e verdieping: Youngster   |Primeape en een Slowbro.   |
  |5e verdieping: Camper     |Tauros en een Nidoking.   |
  |6e verdieping: Swimmer    |Dunsparce en een Politoed.  |
  |7e verdieping: Burglar    |Meowth* en een Chansey.   |
  |8e verdieping: Pokemon Breeder|Togepi en een Snorlax.    |
  +------------------------------------------------------------+
  
  Het moet niet zo'n probleem opleveren omdat je kan helen en er maar
  2 pokemon per trainer zijn. Neem veel verschillende soorten
  pokemon/aanvallen en het lukt je wel om boven te komen.
  
  Boven krijg je een Upgrade.
  
  -------------------------
  Double     
  -------------------------
  
  Je hebt hier double gevechten.
  op elke verdieping staan 2 mensen die ene dubbel gevecht met jou houden.
  
  +------------------------------------------------------------+
  |1e verdieping: Twins     |Espeon* en een Jolteon.   |
  |2e verdieping: Crush Kins   |Alakazam en een Houndoom.  |
  |3e verdieping: Crush Kins   |Machamp en een Golem.    |
  |4e verdieping: Cool Couple  |Crobat en een Poliswine.   |
  |5e verdieping: Cool Couple  |Arcanin en een Blissey.   |
  |6e verdieping: Young Couple  |Ursaring en een Furret.   |
  |7e verdieping: Sis & Bro   |Dragonair en een Lanturn.  |
  |8e verdieping: Cool Couple  |Gyarado en een Rhydon.    |
  +------------------------------------------------------------+
  
  Zorg dat je weer een goed gevarieerd team hebt.
  Als je boven bent krijg je een Dragon Scale.
  
  -------------------------
  Knockout     
  -------------------------
  
  In de Knockout mode moet je 3 trainers bevechten die allemaal
  1 pokemon hebben. Je kan niet helen tussen die 3 gevechten door.
  
  +-----------------------------------------------------+
  |1e verdieping: Hiker      |Magby        |
  |        Hiker      |Togepi        |
  |        Cue Ball    |Smoochum       |
  |2e verdieping: Hiker      |Charizard      |  
  |        Crush Girl   |Flareon       |
  |        Black Belt   |Poliwrath      |
  |3e verdieping: Picknicker   |Milktank       |
  |        Aroma Lady   |Vileplume      |
  |        Cool Trainer  |Lapras        |
  |4e verdieping: Sailor     |Chansey       |
  |        Fisherman    |Seaking*       |
  |        Gentleman    |Vaporeon       |
  |5e verdieping: Beauty     |NidoranF       |
  |        Lass      |Nidorina       |
  |        Engineer    |Nidoqueen      |
  |6e verdieping: Rocker     |Ampharos       |
  |        Engineer    |Granbull       |
  |        Scientist    |Misdreavus      |
  |7e verdieping: Tuber      |Goldeen       |
  |        Lady      |Qwilfish       |
  |        SwimmerF    |Mantine       |
  |8e verdieping: PKMN Ranger   |Starmie       |
  |        PKMN Ranger   |Arcanine       |
  |        Cool Trainer  |Venusuar       |
  +-----------------------------------------------------+
         
  Zorg gewoon weer voor een gevarieerde team en alles komt wel goed.
  Als je boven komt krijg je een Metal Coat.
  
  -------------------------
  Mixed     
  -------------------------
  
  In de mixed mode vind je van alles wat door elkaar,
  Single, Doubles en Knockout gevechten.
  
  +------------------------------------------------------------+
  |1e verdieping: Cooltrainer  |Starmie en een Kingdra.   |
  |2e verdieping: Psychic    |Hypno en een Gengar.     |
  |3e verdieping: Super Nerd   |Jolteon en een Porygon2.   |
  |4e verdieping: Cool Trainers |Nidoking en een Nidoqueen.  |
  |5e verdieping: Sis & Bro   |Corsola en een Kingler.   |
  |6e verdieping: PKMN Ranger  |Ledian            |
  |        PKMN Ranger  |Gyarados           |
  |        Cool Trainer  |Tyranitar          |
  |7e verdieping: Crush Kins   |Hitmonlee en een Hitmonchan. |
  |8e verdieping: Hiker     |Charizard          |
  |        Crush Girl   |Nidoqueen          |
  |        Black Belt   |Poliwrath          |
  +------------------------------------------------------------+
  
  Je weet denk ik wel wat ik wil zeggen. :p Zorg voor een gevarieerd team.
  Als je boven komt krijg je een King's Rock.
  
  -------------------------
  
  Elke pokemon van de trainers zijn van het zelfde level 
  als jouw hoogste lvl pokemon.
  Dus als je bijv. 5 lvl 20 pokemon hebt, en 1 van lvl 100,
  zitten alle pokemon op lvl 100.
  
  Je krijg geen exp. of geld als je tegen de trainers vecht,
  dus het is geen goede training gebied.
  
  Race tegen je vrienden om wie de snelste tijd heeft.
  
  *De pokemon gemarkeerd met een * zijn Shining, het is niet bekend waarom
   de programeurs ze Shiny hebben gemaakt,
   maar het zal vast zijn om jou te plagen. :p
  
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
               IX.  Legendes
  =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
  
  Er zijn veel Legendarische/zeldzame pokemon te vangen in
  pokemon Fire Red & Leaf Green.
  
  Ze zijn meestal moeilijk te vangen en erg sterk.
  Hier is een lijst van Legendarische/zeldzame pokemon:
  
  Zeldame Pokemon:
  
  Legendarische Pokemon:
  
  +---------------------------------------------+
  |Naam:  Moltres  |Grootte: 6'07"      |
  |#:   146    |Gewicht: 132,3 lbs.   |
  |Specie: Flame   |Type:  Fire/Flying   |
  |---------------------------------------------|
  |Omschrijving:                |
  |One of the legendary bird Pokemon.      |
  |Those seeing it are overwhelmed by its    |
  |orange wings that seems to be on fire.    |
  |---------------------------------------------|
  |Één van de legendarische vogel Pokemon.   |
  |De gene die hem zien zijn overwelmd bij zijn |
  |oranje vleugels die in brand te lijken staan.|
  |---------------------------------------------|
  |Natural Moves:     |Basestats:      |   
  |Level -- - Wing Attack |           |
  |Level -- - Ember    |Hit Points:   90 | 
  |Level 13 - Fire Spin  |Attack:     100 |  
  |Level 25 - Agility   |Defense:     90 |
  |Level 37 - Endure   |Special Attack: 125 |  
  |Level 49 - Flamethrower|Special Defense: 85 |     
  |Level 61 - Safeguard  |Speed:      90 |
  |Level 73 - Heat Wave  |---------------------|   
  |Level 85 - Sky Attack |Ability: Pressure  |
  +---------------------------------------------+
  
  ===================
  X.  FAQ
  -------------------
  Veel gestelde vragen
  -------------------
  
  V.  Wat is RuSa?
  A.  Dat zijn pokemon Ruby en Sapphire.
  
  V.  Werken de oude glitches nog?
  A.  Nee, de meeste zijn nu weg. (Ook die van Misingo)
  
  V.  Hoe kom ik op eiland 8 en 9?
  A.  Om daar te komen heb je 2 tickets nodig, je kan die krijgen van Nintendo.
     Via de "Mistery Gift" optie download Nintendo die tickets op je catridge.
     De enigste manier om dit te kunnen doen is om naar het Pokemon Center in
     New York te gaan, daar kunnen ze dat doen. Maar het is nog niet mogelijk
     om hier in nederland te kunnen doen. Dus de enigste manier om daar toch 
     nog te komen is door de tickets met een Game Shark of ander apparaat
     in je spel te zetten.
  -------------------
  ===================
  
  ===================
  XI.  Contact
  -------------------
  
  Als je vragen hebt,
  of je ziet fouten in de Walktrough,
  of nog leuke dingen hebt,
  stuur mij dan een e-mail naar:
  dragon.drake@gmail.com
  Een paar regels over de e-mails:
  
  - Stuur geen spam.
  - Zet bij het onderwerp: Pokemon FR/LG
  - Stuur geen bijlagen met de mail, want ik open ze dan niet.
   (Er zijn veel virussen deze dagen)
  - Als je zelf nog leuke dingen hebt, bijv een move-set van iemand,
   stuur hem dan op en zet er een naam bij, 
   die ik in deze walktrough kan gebruiken.
  - Vraag maar raak, zolang het niet in de FAQ staat.
  - Als je deze op GameFaqs leest wil je hem dan raten voor mij.
  - Als je deze walktrough op een andere site ziet dan GameFaq,
   meld het mij dan want dat is illigaal.
  - Alleen Engelse of Nederlandse e-mails graag.
  - Voeg mij niet toe aan je MSN lijst!
  -------------------
  ===================
  
  ===================
  XII. Request
  -------------------
  
  Als ik nog dingen nodig hebt en jullie weten het,
  stuur me dan een mailtje en je naam.
  
  - Move-sets van Pokemon.
  - Nog leuke dingen die je hier graag nog in terug wilt zien.
  - Als er nog fouten in staan mail het mij dan.
  - Lijsten, van bijv. items Pokemon of andere dingen.
  
  * Zet een naam in je e-mail die ik hier kan gebruiken.
  -------------------
  ===================
  
  
  
  ===============================================================================
  *Dragon Drake* ---> "Fear no enemy, make your own Destiny."     End of file
  ===============================================================================

  View in: