hide results

  FAQ/Walkthrough (Polish) by Datrio

  Version: 0.1 | Updated: 11/26/04 | Search Guide | Bookmark Guide

  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
         Kingdom Hearts Chain of Memories - Polish FAQ
         Polski FAQ Kingdom Hearts Chain of Memories
  
  =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
  
  Autor:      Dariusz "Datrio" Siedlecki
  E-mail:      datrio@ffuniverse.pl
  Wersja:      0,1
  Rozpoczęto:    25 listopad, 2004
  Aktualizacja:   26 listopad, 2004
  Strona WWW:    http://www.ffuniverse.pl/
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
  
  
  
               === SPIS TREŚCI ===
  
  
  1. Informacje
  2. Historia
  3. Podstawy
   a) Opis Postaci
   b) System Walki
   c) Synteza Pomieszczeń
   d) Lista Kart Ataku
   e) Lista Kart Pomieszczeń
   f) Level Up
   g) Moogle Shop
  4. Opis przejścia
   a) Sora Game
   b) Riku Game - Reverse Rebirth
  5. FAQ
  6. Japońska Wersja
   a) Tłumaczenie menu
  7. Podziękowania
  
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                === INFORMACJE ===
  
  
  Opis ten może być zamieszczony tylko na GameFAQs i FFUniverse.pl. Może
  on być wykorzystywany jedynie do użytku osobistego. Nie można go nigdzie
  kopiować lub wykorzystywać bez mojej zgody.
  
  Nie jestem w żaden sposób związany ze Square Enix Co., Ltd.
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                === HISTORIA ===
  
  
  v0.05 (25 listopad, 2004)
  ===============================
  Napisany opis przejścia pierwszej lokacji, Traverse Town.
  
  v0.1 (26 listopad, 2004)
  ===============================
  Sformatowanie opisu i zamieszczenie go na GameFAQs.com. I tak nic tu nie
  ma, lepiej sprawdźcie ten opis za jakiś tydzień.
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                === PODSTAWY ===
  
  
    a. Opis Postaci
  
  
    ..:: Sora ::..
  
   Główny bohater Kingdom Hearts powraca! Wspomnienia po dawnych
  przyjaciołach dalej go prześladują, jednak aby ich odzyskać, musi
  stracić coś cenniejszego - same wspomnienia. Czy podejmie ryzyko i
  wyruszy na kolejną wyprawę?
   
   :: TODO ::
  
  
  ========================================================================
  
    b. System Walki
    
   W walce nie masz żadnego menu z komendami do wyboru, a jedynie talię 
  kart. Karty te służą ci do wykonywania różnych ataków. Generalnie można 
  je podzielić na pięć rodzaji - karty keyblade (czerwone), magii i 
  summonów (niebieskie), wspomagające (zielone) i Heartless (szare) - te 
  ostatnie są trzymane w oddzielnej talii. Aby z niej korzystać, podczas 
  walki musisz wcisnąć SELECT i wybrać odpowiednią kartę.
   
   Twoja talia składa się z kart, które możesz do niej wsadzić w menu 
  (pierwsza opcja). Jednak każda karta zabiera z talii pewną ilość punktów
  CP. Możesz zwiększyć ten limit wybierając drugą opcję, zwiększającą
  maksymalną ilość CP po zdobyciu kolejnego poziomu doświadczenia.
  
   Poniżej znajdziecie pomoc w kontrolowaniu Sory podczas walki:
  
   A   - atak kartą
   B   - skok
   L   - poprzednia karta w talii
   R   - następna karta w talii
   L+R  - dodanie karty do Combo
        wykonanie ataku Combo
   START - pauza
   SELECT - zmiana talii
   2x <- - unik w lewo
   2x -> - unik w prawo
   
   Oprócz podstawowych kart w talii, masz w niej także pustą kartę z 
  numerem 1, 2 lub 3. Jest to karta służąca przetasowaniu talii. Musisz 
  naładować ją przytrzując (możesz przerywać ten proces, aby w 
  międzyczasie atakować) przycisk A.
   
   Wszystkie karty (oprócz kart Heartless) posiadają wartość liczbową od 
  0 do 9. Twój przeciwnik może przebić twoją kartę (Card Break), gdy 
  podczas twojego ataku zastosuje kartę o wyższej wartości. To samo tyczy 
  się ataków Combo - gdy łączna wartość twoich kart jest mniejsza od 
  łącznej wartości kart w Combo przeciwnika - twoje Combo zostaje 
  zatrzymane i twoje karty zostają przebite.
   
   Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wspomnieć o Card Break - po 
  przebiciu twojej karty, ta nie powróci do twojej talii po jej 
  przetasowaniu. Plusem jest jednak fakt, że karta z wartością 0 może 
  przebić każdą kartę - jest ona więc najsilniejszą i zarazem najsłabszą 
  kartą w talii.
   
   Karty Heartless są zupełnie inne od reszty w talii. Nie mają żadnych 
  wartości, a po wykorzystaniu karty z tej talii, jest ona usunięta z niej
  aż do końca talii. Karty Heartless posiadają specyficzne efekty, które
  trwają przez określony czas, wyświetlany na dole ekranu.
  
  
  ========================================================================
  
    c. Synteza Pomieszczeń
    
   Synteza pomieszczeń jest bardzo podobna do systemu walki - 
  wykorzystując specjalne karty pomieszczeń, możesz tworzyć nowe "pokoje"
  o specjalnych atrybutach. Karty pomieszczeń dzielą się na karty 
  Heartless (czerwone), wspomagające (niebieskie), pomocnicze (zielone) 
  oraz specjalne (złote).
   
   Aby otworzyć drzwi do danej lokacji, musisz posiadać odpowiednią kartę 
  lub karty. Podczas syntezy, na ekranie zobaczysz wymaganą kartę/y. Może
  być to podana jej wartość liczbowa, rodzaj (kolor) lub ona sama - w 
  przypadku złotych kart. Wartości są podobne jak w przypadku kart akcji - 
  od 0 do 9 (jednak 0 nie jest jednocześnie najsilniejszą kartą). Jeśli na 
  ekranie zobaczysz wartość 3 i strzałkę w górę, oznacza to, że musisz tu 
  wykorzystać kartę o minimalnej wartości 3. Analogicznie w przypadku 
  strzałki w dół - musisz wykorzystać kartę o maksymalnej wartości 3.
  
  
  ========================================================================
  
    d. Lista Kart Ataku
    
   :: TODO ::
  
  
  ========================================================================
  
    e. Lista Kart Pomieszczeń
    
   :: TODO ::
  
  
  ========================================================================
  
    f. Level Up
    
   Po otrzymaniu odpowiedniej ilości punktów EXP, twoja postać uzyska
  kolejny poziom doświadczenia. Możesz też wybrać jeden z trzech bonusów - 
  15 dodatkowych punktów HP, 25 dodatkowych punktów CP lub nową zdolność.
   
   Czasami po zdobyciu nowego poziomu ujrzysz także ekran specjalnej 
  nagrody - wszystkie karty w grze będą się kręcić jak na loterii i musisz 
  je zatrzymać - karta, na którą wypadnie, przechodzi w twoje posiadanie.
  
  
  ========================================================================
  
    g. Moogle Shop
    
   
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
               === OPIS PRZEJŚCIA ===
  
  
  
  Gra zaczyna się w tym samym momencie, w którym kończy się Kingdom Hearts 
  - widzimy, jak Pluto dostarcza do Sory, Goofy'ego i Donalda list z 
  królewską pieczęcią. 
  
  Po wielu godzinach podróży, gdy nasi bohaterowie postanawiają się 
  przespać, Sora budzi się w nocy. Spotyka się wtedy z pewnym człowiekiem 
  w czarnym płaszczu, z głową ukrytą w głębokim kapturze... Unknown. Idąc 
  za nim, Sora i reszta odnajdują Zamek Zapomnienia - Castle of 
  Oblivion...
  
  W środku, ponownie spotykają Unknowna. Podaje im on kartę, za pomocą 
  której może dostać się do pierwszego świata Chain of Memories - Traverse 
  Town.
  
  
  ///////////////////////////////////
  // Traverse Town - Tutorial ///////
  ///////////////////////////////////
  
  Przeciwnicy: Unknown
  
  
  Od razu po wejściu okazuje się, że Goofy i Donald gdzieś zniknęli, a z 
  obecnego pomieszczenia nie ma wyjścia. I znajduje się tu Sora z 
  Unknownem... Postanawia on cię nauczyć podstaw systemu walki w KH:CoM.
  
  Gdy przeniesiesz się do ekranu walki, ujrzysz kartę Donalda na polu. Po 
  zdobyciu jej, zostanie ona dodana do twojej obecnej talii. Użyj 
  przycisku akcji, aby ją wykorzystać. Następnie wykonaj dwa zwody w lewo 
  i prawo, a po tym - zaatakuj swojego przeciwnika. Po kolejnym dialogu 
  atakuj go tak długo, aż skończą ci się karty. Ujrzysz wtedy kartę z 
  numerem 1. Jest to karta służąca przetasowaniu talii. Trzymaj przycisk 
  akcji tak długo, aż zostanie naładowana i twoja talia zostanie 
  przetasowana z powrotem. Teraz, za pomocą przycisków L i R pozmieniaj 
  wybierane karty przez chwilę (6 zmian). Po kolejnym dialogu, wciśnij 
  SELECT - zmienia on twoją obecną talię na talię wspomagającą - 
  Heartless. Wciśnij SELECT ponownie i tutorial się skończy.
  
  Donald i Goofy trafili już za tobą na miejsce. Gdy Unknown opuści to 
  miejsce, będziesz mógł się zapoznać z kontrolowaniem Sory na polu - A to 
  atak keyblade, B to skok, za pomocą przycisków kierunkowych możesz się 
  ruszać Sorą. Podejdź teraz do drzwi i uderz je swoim keyblade'm. Pora na 
  tutorial syntezy pomieszczeń!
  
  Synteza pomieszczeń jest bardzo prosta. Aby otworzyć drzwi do nowej 
  lokacji, musisz posiadać kartę. Ale nie byle jaką - karta ta musi 
  spełniać wymagania widoczne na ekranie. W tej chwili, widzisz jedynkę ze 
  strzałką w górę. Oznacza to, że musisz tu wykorzystać kartę z wartością 
  wyższą niż 1. Najmniejsza wartość to 0, a największa - 9. W zależności 
  od tego, jaką kartę wybierzesz, w otrzymanym przez ciebie pokoju możesz 
  znaleźć nowe skrzynki, save point'y, moogle'a lub różne rodzaje 
  przeciwników.
  
  W każdym razie, wykorzystaj jedyną kartę którą posiadasz, Save o 
  wartości 1. Witamy w Traverse Town.
  
  
  ///////////////////////////////////
  // Traverse Town //////////////////
  ///////////////////////////////////
  
  Przeciwnicy: Heartless, Soldier, Blue Orb, Red Orb, Guard Armour
  
  
  Podejdź do save'a znajdującego się na wyższym poziomie. Dowiesz się, że 
  za pomocą tej sfery możesz zapisywać swój obecny stan gry. Następnie, 
  ujrzysz beczkę. Rozwal ją i dostaniesz losową kartę do swojej talii. 
  Teraz pora na pierwszą prawdziwą walkę w grze - za tobą pojawi się 
  Heartless! Zbliż się do niego, aby rozpocząć walkę.
  
  Pomimo tego, że widziałeś tylko jednego Heartlessa, teraz walczysz z 
  trzema. Atakuj je bez przerwy swoimi kartami keyblade. Trzy ataki 
  powinny wystarczyć. Po walce otrzymasz kartę Heartless o wartości 2. 
  Użyj jej na drzwiach na południu.
  
  Od teraz to, jakich przeciwników będziesz spotykał i w jakich 
  pomieszczeniach będziesz się znajdywać, zależy tylko od kart jakie 
  będziesz używać na drzwiach. Jedyna rzecz, która nie będzie się 
  zmieniać, to kierunki świata na których znajdują się przejścia. Nie będę 
  więc dokładnie opisywał gdzie masz iść, tylko wykorzystywał kierunki - 
  północ, południe, wschód i zachód. Obecnie, jedyne przejście prowadzi na 
  północ i musisz posiadać kartę o minimalnej wartości 3, aby tam przejść. 
  Pokonaj kilku przeciwników w tej lokacji, aby uzyskać kilka kart na 
  początek. Następnie podejdź do północnych drzwi i zsyntezuj następne 
  pomieszczenie.
  
  W tej lokacji możesz iść na zachód lub na północ. Drzwi na zachodzie są 
  specjalnymi - aby je zsyntezować potrzebujesz karty o minimalnej 
  wartości 1 oraz złotej karty z wizerunkiem klucza - tę drugą masz od 
  samego początku gry i dostajesz kolejne złote karty podczas odpowiednich 
  wydarzeń w grze. Zsyntezuj to pomieszczenie i wejdź do środka - spotkasz 
  tu swoich starych znajomych z Kingdom Hearts - Squalla i Yuffie. 
  Niestety, wygląda na to, że nie pamiętają cię... Jednak Squall postanowi 
  cię nauczyć kolejnej rzeczy związanej z nowym systemem walki.
  
  Squall powie, abyś zaatakował go kilka razy. Jednak większość z twoich 
  ataków zostanie zablokowana - nie dość, że zablokowana, twoje karty 
  zostają zniszczone! Jest to Card Break, czyli pojedynek kart - gdy ty 
  atakujesz Squalla kartą o wartości 3, a on blokuje to kartą o wartości 
  7, wygrywa pojedynek i to on wykonuje cios - a nie ty. Ponadto, pokonana 
  karta nie powróci do twojej talii po jej przetasowaniu. Karta 0, pomimo 
  najniższej wartości, może zniszczyć wszystkie pozostałe karty - może być 
  też jednak zniszczona przez każdą kartę. Jest więc ona jednocześnie 
  najsilniejszą kartą do blokowania i najgorszą kartą do atakowania. 
  Następną rzeczą, której nauczy cię Squall, są ciosy Stock, czyli inaczej 
  mówiąc, Combo. Wciskając przyciski L i R, obecnie wybrana karta nie jest 
  wykorzystywana, jednak przeniesiona do Stock - będzie widoczna pod 
  paskiem HP Sory w lewym-górnym rogu ekranu. Teraz, wciskając razem L i 
  R, Sora wykona cios Combo odpowiadający obecnym kartom znajdującym się w 
  Stock. Jeśli obok symboli kart ujrzysz jakiś napis - nie wykonasz 
  normalnego ataku tylko wykorzystasz jedną ze swoich zdolności. I na tym 
  ten tutorial się zakończy...
  
  Squall poda ci następną złotą kartę i opuścisz tą lokację. Udaj się na 
  północ (karta o wartości powyżej 4), gdzie znajdziesz kolejne specjalne 
  drzwi na zachodzie (karta o wartości powyżej 3 i złota karta z 
  niebieskim sercem). Spotkasz tutaj Aerith, jednak ona też was nie 
  pamięta... Opuszczając ten pokój otrzymasz kolejną, ostatnią już złotą 
  kartę. Idź na północ (karta o wartości powyżej 6) i zsyntezuj drzwi na 
  zachodzie (zielona karta i złota karta z czerwonym sercem). Zastaniesz w 
  tej lokacji Cida, który też was nie pamięta. Odejdzie, ale... Wraz z 
  wybiciem dwunastej, wszystko zacznie się trząść i czeka cię pierwsza 
  walka z bossem!
  
  ================================= BOSS =================================
  ==== Guard Armor =======================================================
  ========================================================================
  Pomimo tego, że masz do wyboru tylko jeden cel, tak naprawdę możesz 
  atakować każdy z dostępnych celi - jego ramiona, nogi, tułów lub głowę. 
  Od czasu do czasu, po zablokowaniu jego ataku, na arenie pojawi się 
  zielona karta Mickey'ego o wartości 0. Jest to specjalna karta, dostępna 
  tylko podczas walk z bossami. Wykorzystując ją, twój przeciwnik 
  rozpadnie się na kawałki i nie będzie cię mógł atakować przez kilka 
  sekund. To jest twoja okazja na zabranie mu pewnej ilości HP. Po jego 
  pokonaniu, boss zostawi za sobą pewną ilość EXP oraz swoją kartę 
  Heartless.
  ========================================================================
  ================================= BOSS =================================
  
  Po walce, znajdziesz się przed save'm i drzwiami, które pozwolą ci 
  opuścić Traverse Town. Jednak jeśli spojrzysz na mapę (przycisk SELECT) 
  ujrzysz, że to jeszcze nie wszystkie lokacje - na południu, po 
  zsyntezowaniu drzwi (karta o wartości min. 1), otrzymasz przejście do 
  kolejnego, specjalnego pomieszczenia na południu. Jest tu jednak 
  potrzebna złota karta, którą możesz uzyskać losowo podczas walk z 
  przeciwnikami. Jako, że jednak jej nie mamy, możesz już opuścić Traverse 
  Town.
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
                 === FAQ ===
  
  
  Q1. Czy ta gra ukazała się już w Polsce?
  A1. Nie, została ona wydana jak na razie jedynie w Japonii. Europejska 
    premiera jest zapowiedziana na marzec 2005 roku.
  
  Q2. Dlaczego nazywasz Leona Squallem?
  A2. W tej wersji gry, Leon już nie nazywa się tak - powrócił do swojego 
    prawdziwego imienia.
  
  Q3. Możesz mi dać link do ROMa z grą?
  A3. Nie, jeśli aż tak bardzo chcesz w nią zagrać, sam go znajdź.
  
  Q4. Proszę?
  A4. Nie, i tak ci go nie dam. http://google.pl/
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
              === JAPOŃSKA WERSJA ===
  
  
    a. Tłumaczenie Menu
  
  Spis opcji w menu:
  
  - Twoja talia
  - Mapa obecnej lokacji
  - Twoje karty pomieszczeń
  - Mapa Castle of Oblivion
  - Zdolności Sory
  - Notatki
  - Wyjście z gry
  
  
  
  -=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=
  
               === PODZIĘKOWANIA ===
  
  
   CJayC za prowadzenie takiej świetnej strony jak GameFAQs.
   
   Square Enix za stworzenie takiej świetnej gry jak CoM.
   
   Aeris za kopanie mnie jak nikt inny (jeszcze 1937 kicków i będę wolny!)

  FAQ Display Options: Printable Version