Users who own this game also own:

Metroid Fusion
Metroid Fusion
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror
Fire Emblem: The Sacred Stones
Fire Emblem: The Sacred Stones
Golden Sun
Golden Sun
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga

Users who love this game also love:

Metroid Prime
Metroid Prime
Shantae: Risky's Revenge
Shantae: Risky's Revenge
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Paper Mario
Super Paper Mario