Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

Donkey Kong Country Returns
Donkey Kong Country Returns
DK: Jungle Climber
DK: Jungle Climber
Mother 3
Mother 3
Donkey Kong: Barrel Blast
Donkey Kong: Barrel Blast
Super Mario World
Super Mario World