Users who own this game also own:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mario Party 2
Mario Party 2
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mario Kart 64
Mario Kart 64

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario 64
Super Mario 64
Metroid Prime
Metroid Prime
Banjo-Pilot
Banjo-Pilot
Halo 2
Halo 2