Game Box Shots

Bionicle: Maze of Shadows (EU)
EU March 2005
Bionicle: Maze of Shadows (US)
US 09/18/05

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.