Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version

Users who love this game also love:

Hollywood Fame: Hidden Object Adventure
Hollywood Fame: Hidden Object Adventure
Tetris DX
Tetris DX
Mercs
Mercs
Bijin Tokei Portable
Bijin Tokei Portable
Haunt the House: Terrortown
Haunt the House: Terrortown