Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link
Zelda II: The Adventure of Link

Users who love this game also love:

Pac-Man 256
Pac-Man 256
Ducks Ahoy!
Ducks Ahoy!
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '95 Kaimakuban
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '95 Kaimakuban
The Hohei: Senjou no Inutachi
The Hohei: Senjou no Inutachi
The Incredibles: Rise of the Underminer
The Incredibles: Rise of the Underminer