Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Donkey Kong Country 2
Donkey Kong Country 2
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Resident Evil 4: Wii Edition
Resident Evil 4: Wii Edition
Uncharted 3: Drake's Deception
Uncharted 3: Drake's Deception
Hyrule Warriors: Twilight Princess Pack
Hyrule Warriors: Twilight Princess Pack
Dogz
Dogz