Users who own this game also own:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Tetris
Tetris

Users who love this game also love:

64 Hanafuda: Tenshi no Yakusoku
64 Hanafuda: Tenshi no Yakusoku
Fury of the Furries
Fury of the Furries
Little Pony Makeover
Little Pony Makeover
Animal Breeder
Animal Breeder
Restaurant Story: World Games
Restaurant Story: World Games