Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario Land
Super Mario Land
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror

Users who love this game also love:

inFamous
inFamous
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks