Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon XD: Gale of Darkness
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass