Users who own this game also own:

Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga