Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Disney's Tarzan
Disney's Tarzan
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version

Users who love this game also love:

Petz Rescue: Wildlife Vet
Petz Rescue: Wildlife Vet
Anpanman to Asobo: ABC Kyoushitsu
Anpanman to Asobo: ABC Kyoushitsu
Harley-Davidson Motorcycles: Race to the Rally
Harley-Davidson Motorcycles: Race to the Rally
Motto Hayaku! Seikaku Ni! Suu Sense Keisan Ryuoku Up Training - SuuTore
Motto Hayaku! Seikaku Ni! Suu Sense Keisan Ryuoku Up Training - SuuTore
Garfield's Defense 2: The Food Invaders Strike Back
Garfield's Defense 2: The Food Invaders Strike Back