Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
Daedalian Opus
Daedalian Opus