Game Box Shots

Daiku no Gen-san: Kachikachi no Tonkachi ga Kachi (JP)
JP 04/28/00

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.