Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
Super Mario Land
Super Mario Land
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Users who love this game also love:

Super Metroid
Super Metroid
EarthBound
EarthBound
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Tetris
Tetris