Passwords

 • Passwords

  PasswordEffect
  XPMNWJKFNQZCFinal Level
  YHQBSBGTSFXYLevel 02
  DGTUQBWXBJNCLevel 03
  PBGPGHQZMZGTLevel 04
  TMHCPYPCDQHQLevel 05
  DTMFCPWJWFPWLevel 06
  FKNMZXDGJKBWLevel 07
  XSJKNQLMFHWZLevel 08
  DVDQTNKTMHSFLevel 09
  VYJMDMPVXHHDLevel 10
  SDKJRGJHDWZQLevel 11
  HCDFWZSNXCPHLevel 12
  CBJHXXDMHSVLLevel 13
  FPYBCXGPMPMPLevel 14
  SRQHNLDRDWPGLevel 15
  NYZKBLPGZXMFLevel 16
  ZGXMLRRNWHLKLevel 17
  RKLLKDZHXNQPLevel 18
  VCRMFKNSRDMFLevel 19
  WDFGNXGRRMPNLevel 20
  YXLPSLBXWHBQLevel 21
  XQHHWPQBJMPCLevel 22
  VYNSJGFQJHCBLevel 23
  SDMFCJKBCJGZLevel 24
  TKJXCLWLZTWPLevel 25
  CUYXWHYRGDWDLevel 26
  WTBSDCBXKTWLLevel 27
  QXJKDYRMLSTCLevel 28
  VSPQXYVCLVCBLevel 29
  MFKTJGNSXQJMLevel 30
  FHWHHMTCJSPNLevel 31
  FTWFSBZLYNXSLevel 32
  LWLSTSLVWDRXLevel 33
  WXTXBCHBWLDGLevel 34
  ZSRGHXCZYFLQLevel 35
  ZGHWLXJSXSZMLevel 36
  RSBMVGVSTSBLLevel 37
  CZQNJYZWLWFQLevel 38
  ZFPKPYXJCRGXLevel 39
  NSFLKXCBJDWFLevel 40
  HQVQNQVMVGPQLevel 41
  FCTRRYFMZMVKLevel 42
  BYNNYHYTGDTCLevel 43
  BDMBGXDYLKHGLevel 44
  TNLQVNQPJBZQLevel 45
  PZFCTHKXBVXMLevel 46
  DFGFGFWRRCXWLevel 47
  VNWLGXTRQNCFLevel 48
  ZWNSXGFYNMHSLevel 49
  PDJTKPCTYXDKLevel 50
  HHJYFSXNNPFGLevel 51
  BPHGLQXJHWJYLevel 52
  BWLPKPNGVFQDLevel 53
  WHYNDZMTYNQTLevel 54
  QDDGVHPGFWLSLevel 55
  NGJFTCRVQXKZLevel 56
  KNCFXXKRMHGVLevel 57
  WZWZWZSHCJMHLevel 59
  YNTBXYJYNWLKLevel 60
  FQXKPTYLQJZMLevel 61
  TXYNMBQRSFZWLevel 62
  BSHJMJTMFCFSLevel 63
  LTIJQVMRYZLMLevel 64
  NCHQVFQXFQZHLevel 65
  MFGLYVGRQVZPLevel 66
  QTSDFMBYTMJJLevel 67
  CLYBHVQNGBYNLevel 68
  ZWXGZQRGLPPNLevel 69
  VWPKNRSXXYTYLevel 70
  NCHMNXGHZGLSLevel 71
  TWJZBHKTMHCPLevel 72
  TQVCXVNFFZZNLevel 73
  QLMVQJNJMZLQLevel 74
  VKPKLSLLYTFCLevel 75
  DWJPYHKDGPYTLevel 76
  RKLDKFSJBSJZLevel 77
  TYZNGBCBWPJVLevel 78
  BCDDSNZQZYPCLevel 79

  Contributed By: whoisthisgit, Mike Truitt, and BanjoKazooie.Know Something We Don't?

You can submit new cheats for this game and help our users gain an edge.

Have We Been Fooled?

You can submit a problem report for any non-working or fake code in the lists above.