Credits

Characters DesignerMahiro Maeda
Graphic DesignerDavid Iwata
Graphic DesignerKouhei Magome
Graphic DesignerNatsumi Nashiko
Music CoordinatorMinoru Yuasa
Music DirectorShinobu Ogawa
Production CoordinatorJiro Fukushima
Production CoordinatorKazuyuki Fukushima
Production CoordinatorYuuji Fukushima
Production CoordinatorHumiko Siraishi
Production DirectorEiji kikuchi
Production ManagerTakashi Fukushima
ProgramSatoshi Ohtake
ProgramYoshiki Yamauchi
Program DirectorMasayasu Yamamoto
ScriptMitsuya Saitou
ScriptMutsumi Sasaki
ScriptEiji Utsu

Contributions

Data and credits for this game contributed by odino, Guard Master, and Mookiethebold.

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.