Users who own this game also own:

Infinity Blade
Infinity Blade
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Mario Kart DS
Mario Kart DS

Users who love this game also love:

BioShock
BioShock
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Super Mario Bros. Deluxe
Super Mario Bros. Deluxe
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Metroid Prime
Metroid Prime