Description

Haluatko pelastaa mielitiettysi? Vastaa kysymyksiin oikein ja pelasta hänet vaaleanpunaisen norsun huuruisesta luolasta.

Pelin tarkoituksena on vastata oikein 14 kysymykseen. Läpipeluusta pelaaja saa itselleen Facebook-PALKINNON.
Kysymyksiä pelissä on yhteensä useita satoja, joiden esitysjärjestys arvotaan pelin alussa.**Peli alkaa norsun luolasta, jossa esitetään ensimmäinen kysymys. Kun kävelet oven kohdalle, niin vastaus tulee oven yläpuolelle. Voit vastata siten, että astut oikeasta ovesta sisään ja katsot mitä tapahtuu. Oikealla vastauksella pääset eteenpäin, väärällä vastauksella putoat takaisin linnan syvyyksiin. **Taikapeili toimii vihjeen antajana. Pelin aikana on käytettävissä yksi apuvastaus taikapeilin muodossa. Peililtä saa vastausvihjeen yhteen pelin kysymyksistä. Peilin saa käyttää missä vastauskohdassa tahansa ja se katoaa käytön jälkeen.

---

Would you like to save your sweetheart? Answer correctly to all questions and rescue him or her from the twisted elephant's castle.

The goal of the game, is to answer correctly to 14 questions. For playthrough, the player is awarded a Facebook-prize. There are several hundred questions, that are randomly pre-selected in the beginning of the game.

Game begins in the pink elephant's dungeon, where first question is presented. By walking to a door, answer appears above it. Step through the door to answer the question and see what happens. Correct answer leads forward, wrong answer tosses you back down to the castle's depths.

A magic mirror guides the way. A single hint in the form of magic mirror can be used during the game. Mirror gives a tip to one of the questions in the game. Mirror can be used on any question and it will disappear after use.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

GameFAQs Answers

If you're stuck in MOBIHUBU - Alkoholi, ask your fellow GameFAQs members for help.

You're browsing GameFAQs Answers as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to ask and answer questions.