Users who own this game also own:

Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Angry Birds Rio
Angry Birds Rio
Swordigo
Swordigo
Kiko: The Last Totem
Kiko: The Last Totem
Emross War
Emross War

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!
Sentinel 3: Homeworld
Sentinel 3: Homeworld
Zenonia 3: The Midgard Story
Zenonia 3: The Midgard Story