Description

Q U I Z K A M P E N © 2 0 1 2Hvis du liker spørrespill, så kommer du til å elske Quizkampen - et fargesprakende spill med 16 000+ spørsmål og masse digge lyder og animasjoner.I Quizkampen kan du utfordre vennene dine eller tilfeldige motspillere på Quizkamper.Du og motspilleren svarer på spørsmål under 6 runder - tre spørsmål i hver runde. Selvfølgelig svarer dere på samme spørsmål.Annenhver runde velger du kategori fra tre tilfeldige kategorier - pass på å velg spørsmål som det virker som at motspilleren har problem med.????? Akkurat nå: 16 000+ spørsmål! 500+ nye spørsmål - hver dag!????? 20 forskjellige spørsmålkategorier med morsomme kategorier som TV-serier, Data- og TV-spill og 2000-tallet!????? Bli spørsmålskriver selv. Det er enkelt å sende inn egne spørsmål og gjøre spillet enda morsommere.????? Et smart ratingsystem som gjør at du kan sammenligne dine ferdigheter med resten av Norge!????? Bygg din egen avatar av masse morsomme øyne, frisyrer, munner og ekstrating. (Premium)????? Bytt fargeskjema i hele appen til favorittfargen din (Premium).Vær med fra starten. Sett i gang med å quizze!

User Ratings

Owned:

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:

1 total vote

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:

100% of 1 total vote

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Sign Up or Log In

To rate games, you need to be logged in to GameFAQs. Please log in or register to continue.

GameFAQs Answers

If you're stuck in Quizkampen, ask your fellow GameFAQs members for help.

You're browsing GameFAQs Answers as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to ask and answer questions.