Description

Rabbit of the Doom is a bonny and peaceful gourmet of heavy music. He contemplates his favourite smash hits while being surrounded by beautiful nature. The only thing that makes him furious is when someone disturbs him in his hobby. Nowadays it's not easy to find empty, quiet beaches or virgin mountain hogbacks. Help the Rabbit and get rid of those dirty, filthy, smelly and noisy tourists. Remember - show no mercy and take no prisoners!

But be careful. There are beings and things that are dangerous even for the Rabbit (for the time being): While smashing chicks on the beach one must slide away from lifeguards, sharks, toilets, stones and piers. Several obstacles are also looming when going down the slope. Don't get too familiar with shepherds, yetis, trees, snowmans and cottages there.

Scoring

You get points for each second spent on a level - the longer you play the bigger the score. You can get additional points for tearing down every tourist you catch. Extra points are given for bonus characters which are marked with green arrows. Exterminate 10 of them and you will get 500000 points!

Time bonus

Watch the red Time Bonus meter. If you manage to survive till the red marker disappears, then the amount of Rabbits in the ride increases. From this moment, all points are doubled. Next time you get three rabbits and triple the points. Hold on for a moment longer and you'll transform into Tornado! As Tornado, you are invincible and can collect all level bonuses - you are the master of vengeance and fury!


Controls within the game

Classic controls:
Tap icon on left - move left.
Tap icon on right - move right.

Gesture controls:
The rabbit will follow the movement of your finger on screen.
Right bottom screen corner – pause.

This software is provided without warranty of any kind. Gamelion Studios will not be liable for any consequential or incidental damages relating to your use of this software.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Zaj?c Mroku to spokojny i sympatyczny fan ci??kiej muzyki, który uwielbia kontemplowa? na ?onie natury wybrane dzie?a heavy - metalowych kapel. Jedyn? rzecz?, która wytr?ca go z równowagi to gdy mu si? w tym przeszkadza. Coraz ci??ej jest jednak znale?? puste, dzikie pla?e czy dziewicze stoki. Pomó? Zaj?cowi pozby? si? ha?a?liwych turystów. I pami?taj… nie bierzemy je?ców ;)

Przeszkody
Nie ka?da posta? na pla?y nadaje si? do zrównania z ziemi?. W planszy letniej omijaj: ratowników, rekiny, toi-toi’e, falochrony i g?azy, a w planszy zimowej: baców, yeti, choinki, góralskie chatki i ba?wany.

Punktacja
Punkty otrzymujesz za czas przebywania na planszy - im d?u?ej grasz, tym wi?cej dostaniesz punktów. Dodatkowe punkty otrzymasz za "wdeptanie w ziemi?" jak najwi?kszej liczby pla?owiczów lub turystów. Extra ?ród?em punktów s? "bonusowe postacie” oznaczone na planszy zielon? strza?k?. Zdepcz 10 takich postaci a otrzymasz dodatkowo 500000 punktów!

Bonus czasowy
Zwracaj uwag? na wskazania czerwonego wska?nika (Bonus Timer). Je?li uda Ci si? przetrwa? a? zniknie czerwony pasek, wtedy Zaj?c wychodzi z siebie i si? podwaja. Od tej pory wszystkie punkty licz? Ci si? podwójnie. Potem wska?nik si? pojawia i masz ju? trzy Zaj?ce, jak równie? potrójn? punktacj?. Wytrzymaj jeszcze troch?, a Zaj?c zmieni si? w Tornado! Stajesz si? niewra?liwy na przeszkody i zgarniasz z planszy wszystkie bonusy - jeste? arcykap?anem zemsty i demolki!

Sterowanie
Klasyczne:
Pacnij ikone po lewej - ruch w lewo
Pacnij ikone po prawej - ruch w prawo

Gestowe:
Zaj?c bedzie sledzic ruchy twojego palca po ekranie

Prawy dolny rog ekranu - pauza

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

GameFAQs Answers

If you're stuck in Rabbit of the Doom, ask your fellow GameFAQs members for help.

You're browsing GameFAQs Answers as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to ask and answer questions.