Users who own this game also own:

Stretchmo
Stretchmo
Diddy Kong Racing
Diddy Kong Racing
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Yoshi's Story
Yoshi's Story
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version

Users who love this game also love:

Diaries of a Spaceport Janitor
Diaries of a Spaceport Janitor
Umi no Nushi Tsuri
Umi no Nushi Tsuri
DreamWorks Kung Fu Panda 2
DreamWorks Kung Fu Panda 2
An Occurrence at Owl Creek Bridge
An Occurrence at Owl Creek Bridge
Taiko no Tatsujin: Tobikkiri! Anime Special
Taiko no Tatsujin: Tobikkiri! Anime Special