Users who own this game also own:

Alien vs. Predator
Alien vs. Predator
Tempest 2000
Tempest 2000
Cybermorph
Cybermorph
Doom
Doom
Dragon Warrior
Dragon Warrior

Users who love this game also love:

Towers II
Towers II
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Disney's Aladdin
Disney's Aladdin
Atari Karts
Atari Karts
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2