Users who own this game also own:

The Journeyman Project 2: Buried in Time
The Journeyman Project 2: Buried in Time
Wii Sports
Wii Sports
The Journeyman Project 3: Legacy of Time
The Journeyman Project 3: Legacy of Time
Psychonauts
Psychonauts
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Ar tonelico II: Melody of Metafalica
Ar tonelico II: Melody of Metafalica
Fallout 3
Fallout 3
Ephemeral Fantasia
Ephemeral Fantasia
Deadly Premonition
Deadly Premonition